Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
May your will be done Lord Michael.I put my fate in your hands and I will pay what you have planned for us.Thank you very much for wanting us good despite our sins.With all my love and all my respect.
22
AUDIO TAPE Transmissions Here / Re: Audio Transmission / Understanding The Trinity
« Last post by Clency on December 13, 2018, 03:17:23 AM »
Transcribed from Lemuel’s transmission

Understanding The Trinity

Lemuel : Good morning everyone. Our talk this morning is entitled ‘Understanding the Trinity’. This talk this morning is for the benefit of new members, guests and readers on the forum, who perhaps are not yet familiar with the Papers in Urantia Book, dealing with the Holy Trinity, that is to say the Universal Father, the Eternal Son and the Infinite Spirit, and how They function as a Trinity and also  how They function individually or together in two’s as duets.

I think a good way to understand this is to think of a trio, a string trio, so we have three very good professional musicians, we have a violin, a viola and the cello. When these three play together they are a trio and it is the same as the Holy Trinity, but in fact there are seven different combinations with any given trio.

So, let’s start at the beginning by saying that the violin can play solo, that is to say the Universal Father can act on His own. In the same way, the Eternal Son can act on His own, that is to say the viola can play as a solo and so can the Infinite Spirit act on His own, that is to say the cello, but when the three play together they are of course a Trinity, a Trio.

So, we have a violin, a viola and the cello playing together as a trio and individually, we have one, two, three playing as solos, we have the Trinity playing together, so that there is four combinations, then we have the violin playing with the viola, we have the viola playing with the cello and the cello playing with the violin, so, together they make up seven combinations.

The Holy Trinity is well-known throughout christianity, It is referred in all religious teachings : the Father, the Son and the Holy Ghost. For beginners, it is difficult to understand that although the Trio, the Holy Trinity as thus consist of the Father, the Son and the Holy Ghost, that they do and they can work individually, all as I just tried to explain in pairs.

Coming back to the musical trio, they can play string individual instrument as a solo player or they can play with another instrument as a duet and so there are in fact seven combinations possible in any given trio. Well, this is just a short talk this morning, trying to explain to the new comers the Holy Trinity : the Univesal Father, the Eternal Son and the Infinite Spirit can also work individually or in pairs.

So, I leave it like that for this morning, although there are much more informations that go hand in hand with the trios, also called the Trios Lights, we will talk about that in another occasion. So, this is all for this morning, I thank you so much for listening and I bid you all a very good day, bye-bye for now. Domtia
23
AUDIO TAPE Transmissions Here / Audio Transmission / Understanding The Trinity
« Last post by Lemuel on December 13, 2018, 01:46:57 AM »
Speaker: Lemuel
Subject: Understanding The Trinity
Location: Girona, Catalunya, Spain.
Date/Time: 13th Dec. 2018  07:45 Local  06:45 Z

https://app.box.com/s/ym1mgfwewfjmj62yo449fqcvzgw0ertq
24
Here are some excerpts from the 'New Stetament' which touches directly my human heart and hoping strongly that the «Second Return of Jesus» will be at the rendezvous next Sunday, as announced on December 16 of this year.


Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.


Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread; and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us; and lead us not into temptation.


Father,..., I pray with all my heart and soul for this to be reality!!!
25
Threads for New Transmissions / Rejoice
« Last post by SophiaVeronica on December 12, 2018, 04:28:38 PM »
 
Message by Margul
Receiver: SophiaVeronica
Subject: Rejoice
Date: December 11, 2018     Local time:11:00 pm

Let us be joyful and look at the upcoming times in a different way. Dark shall turn into light and the choice for humanity to turn from evil into good is theirs. Dark will not continue for ever, for the dark is just the shadow of the light that will appear again. And when the first glimpses of light are noticed by humanity the world will rejoice. People will feel reborn and even in their most difficult times or circumstances they will be willing to work together for the benefit of all. They will encourage and assist each other and go forth in an optimistic way for they know that the dark hours have passed and a new beginning is offered.

No man in the world knows his future but it is known that mankind since the earliest times has been longing for a better future. It is this feeling that drives humanity forward, the inner awareness that makes man strive for better days, for better health, for better social and economic conditions, for a more sane and religious life, backed up by scientific and spiritual knowledge.

But this is what humanity will surely help create when the glory of a new morning begins to dawn and the shadows slowly disappear. So bring forth the message to all who want to hear the good news for we need each and everyone to join in this growing process.
My peace be with you. Margul
26
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on December 12, 2018, 12:19:25 PM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11780.msg72474#msg72474
Przekazała : amethyst, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Pierwsza z trzech lekcji Matki Nebadonii
« 3 grudnia 2018 r., godz. 22:19:55 »

Ametyst: Podczas ciszy, którą właśnie przeżywaliśmy, Matka Nebadonia poprosiła mnie o rozpoczęcie serii trzech lekcji na temat budowania umiejętności, których wszyscy będą potrzebować, gdy będziemy razem pracować w misjach i gdy będziemy postępować na poziomie morontialnym. Nie powiedziała mi, jakie to będą lekcje, ani kiedy mi je przekaże. W dniach 9-10 listopada dostarczyła mi pierwszą z tej trzyczęściowej serii, dającą mi małe fragmenty na raz. Pierwszy przyszedł o 4:00 w dniu 9. Zwróćcie uwagę na fakt, że one nadeszły w czasie, gdy działało zamknięcie komunikacji do nas, więc nie jestem pewna dlaczego je otrzymałem w tym czasie.
*********************************************

Temat : Umiejętności do wypracowania w celu przygotowania się do misji
   Część pierwsza : Patrzeć głębiej w innych ; Widzieć oczami Ducha
Nauczyciel : Matka Nebadonia
Przekazujący : Amethyst
Data odebrania : 9-10 listopada 2018 r.

"Pozdrawiam was moje drogie dzieci. Tu wasza Matka Nebadonia. Chcę wam pomóc lepiej się przygotować się do nadchodzących zadań i doskonalić umiejętności, które będziecie musieli dobrze rozwinąć w nadchodzących czasach.

W dzisiejszym świecie, w codziennej krzątaninie, zbyt często patrzycie tylko powierzchownie i zewnętrznie na osobowość innych i nie rozpoznajecie, że widzicie w innych to, czego oczekujecie i nie widzicie wszystkiego, co w nich naprawdę jest. Duch w innych nie zawsze jest dla was oczywisty.

"Czasami jest to z celowe, jako narzędzie nauczania, które pomaga wam rosnąć w duchowym postrzeganiu i zrozumieniu. Gdy Jezus chodził po Urantii i spotykał ludzi i rozmawiał z nimi, było ich niewielu, których unikał. Bratał się z masami i wiedział, że są dziećmi Bożymi i mógł widzieć poza zewnętrzną powłoką ich Fragment Ojca wewnątrz nich. Przykładem tego jest jego rozmowa z prostytutką. Ludzie wokół niego nie mogli po prostu znieść tego i byli przerażeni faktem, że się z nią zadawał. Wiedział, że ona jest kimś więcej, niż oni mogli zobaczyć i prowokował ich wszystkich żeby rzucili na nią pierwszy kamień, jeśli nigdy nie zgrzeszyli,.

"Zewnętrzna twarz publiczna przedstawiana światu może zasłaniać znacznie głębszą i znaczącą osobę. Są wtedy dokonywane fałszywe założenia, ponieważ zewnętrzna strona ludzi wydaje się być zuchwała, głośna lub szorstka na krawędziach, ale zrozumienie motywów wymaga czasu i świadomości z waszej strony. Czasami głębokie pasje są mylone z gniewem lub brakiem szacunku. Krzykliwe i natrętne zachowanie można pomylić z żądzą władzy. Każda osobowość jest inna i wyraża się w swój, inny sposób. Rzeczy nie zawsze są takie, jak się wydają w ludzkim odbiorze. Często powstają niepotrzebne konflikty, ponieważ motywy są źle rozumiane, a obozy są dzielone na różne rodzaje plemion, czy to religijne, polityczne, rasowe, ekonomiczne i na wiele innych kategorii, z których każda twierdzi, że mają rację, a druga się myli. Jako kochająca Matka chcę poprawić moje dzieci i mówię wszystkim waszym braciom i siosrom : STOP ! Zachowujcie się jak dzieci Boga, którymi jesteście. "

Amethyst - Wyczuwam, że to ostatnie zdanie jest skierowane do całej populacji, a nie do członków tego forum. Matka kontynuuje.

"Opinie innych, które potwierdzają te błędne wnioski, wzmacniają te założenia i staje się "faktem", że te spostrzeżenia są bez wątpienia prawdziwe, a to tylko wzmacnia plemienność.

"Wasz Ojciec i ja dobrze wiemy, co jest w sercu każdego na Urantii, i tak, są też tacy źli kolesie, którzy sieją zamęt z wyraźnym zamiarem pokrzyżowania woli Bożej, więc zajmiemy się nimi. Lecz bardzo często to, co ludzie postrzegają jako kogoś ohydnego i okropnego, nie rozpoznaje, jak działa Fragment Ojca tej osoby.

"Nauka rozwijania tej duchowej umiejętności postrzegania Wewnętrznego Ducha przed zauważeniem zewnętrznego wyrazu i wad wymaga czasu, lecz jest to zacna umiejętność, warta posiadania i stanie się jeszcze bardziej niezbędna w miarę postępu w waszych karierach, ponieważ zawsze będziecie spotykali istoty wznoszącymi się bardzo różne od ludzi, których poznaliście na Urantii. To stanie się szczególnie ważną umiejętnością podczas przemierzania Konstelacji Norlatiadek, gdzie napotkacie wiele różnorodnych i wyjątkowych osobowości, których obecnie nawet nie możecie sobie wyobrazić. Ważne jest więc, abyście nawet podczas waszego wczesnego szkolenia na Urantii byli narażeni na osobowości, z którymi nie czujecie się całkiem dobrze. Niech wasz Dostrajacz poprowadzi was do boskich wniosków dotyczących wszystkich, których napotkacie, abyście mogli zacząć naukę rozpoznawania, co naprawdę widzicie i nauczyć się poszerzać waszą miłość, aby objąć nią wszystkie dusze, które wasz Fragment Ojca i Duch Prawdy wam pokażcie jako cenne dzieći Boga.

"Tu kończy się pierwsza z serii lekcji budowania umiejętności, które chcę wam przedstawić. Moim planem jest poczekać i pozwolić wam dobrze przetrawić tę pierwszą i zastosować ją w praktyce, zanim nadejdzie druga lekcja. Wszystkim wam życzę miłego dnia, gdy Ojciec i Ja przesyłamy naszą miłość każdemu z was ".


KONIEC
27
AUDIO TAPE Transmissions Here / Re: Audio Transmission / Turn Inward
« Last post by Clency on December 12, 2018, 08:05:31 AM »
Transcribed from Lemuel’s transmission

Turn Inward

Lemuel : Good morning everyone

Michael of Nebadon : This is Michael of Nebadon and I bid you all a very good-morning. I come this morning through this one to remind all to turn inward, when you have doubt, when you have fear, when you do not know what to do, when you do not which way to turn, when you do not know which one to go to have help for advice, turn inward to Me.

I am your Father and Mother Spirit Nebadonia is your Mother, turn inward to Us. You have also your Beloved Indwelling Father Fragment, turn inward to Him. You also have the Spirit of Truth, turn inward to Him. And you also have the Holy Spirit, turn inward to Him.

By turning inward, you surrender to Higher Forces, Higher Energy, Higher Intelligences and you turn inward to your Higher Self when you surrender to your Beloved Thought Adjuster. Remember, your Thought Adjuster is you and the little you, one day will become One with Him.

The pressure of everyday life from moment to moment demands your attention in the outer world. You all must go to your daily needs, your occupations, your responsabilities and more than day living in many cases, especially in the big cities, is a nightmare, with the millions of trafics on the road and all the problem that insue from that with air pollution and everything else.

The pressure of modern day living is indeed very demanding for all of you, my dear children. Turn inward to Me, turn inward to Us. We are here all of Us, only desiring that you turn to Us for help, advice and guidance. Remember, each and everyone of you, you have a Team of Guides with you all the time.

The problem is forgetfulness, you do not remember, the only time you remember Us is when you are in big trouble or you are seriously ill and then you start to pray. First, we always appreciate a very sincere prayer, it will be so much gratified for Us, your Parents, if you turn to Us in prayer everyday. In fact, you can turn to Us in prayer at any moment of the day, it is just a question of holding Us in your mind, being ever mindful of Us.

Just momentarily turn in within, because that is all that is needed by you turning within. That is the prayer that is acknowledging Us, your Parents and your Thought Adjuster and your Guides and the Spirit of Truth and the Holy Spirit. You are acknowledging Us every time you turn within.

So, this is just to remind each and everyone of you, help is always at hand. You have been told so many times before : you are never alone, although many times you believe that your are alone, but you are not, it is simply that you forget to turn inward to your Heaven Company, your Family is always here with you.

So, a brief message this morning but so important, especially now, as you all know, you are waiting for the dark period to begin and it will be a difficult period for all of you and you will certainly need to turn within for your guidance. So, I leave you with these few words to remind all of you, We are here for you, all you need to do is turn within.

I thank this one for allowing Me to come through this morning and I bid you all a very good day. Thank you.

Lemuel : Thank you Michael. Domtia
28
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on December 12, 2018, 07:29:03 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11826.msg72692#msg72692
Napisała : amethyst, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Druga z serii trzech lekcji Matki Nebadonii
« 11 grudnia 2018 r., godz. 22:53:13 »


Nauczyciel : Matka Nebadonia
Temat : Zrozumieć samoopanowanie
Przekazujący : Amethyst
Data : 11 grudnia 2018 r.

MATKA NEBADONIA :
"Moje ukochane dzieci, tu znowu wasza Matka Nebadonia, aby porozmawiać z wami o drugiej z serii lekcji, którą poprosiłem Amethyst, żeby zrobiła dla mnie.

"Chcę mówić o SAMOOPANOWANIU. Wiele ludzi uważa, że samoopanowanie, samodyscyplina i samokontrola to wszystko jest to samo. Tak nie jest. Kontrolowanie się przed robieniem, a nawet myśleniem o rzeczach, których nie chcecie robić, to nie jest samoopanowanie. Samodyscyplina robienia rzeczy, o których myślicie, że powinniście je robić, chociaż naprawdę nie chcecie, to nie jest samoopanowanie. Samoopanowanie jest wynikiem pozwolenia waszemu Fragmentowi Ojca na określenie, w jaki sposób myślicie i zachowujecie się. Wasze Dostrajacze Myśli powoli, z czasem stają się wami, tak jak wy stajecie się Nimi trochę bardziej każdego dnia. Nie ma potrzeby dyscypliny ani kontroli w tej dziedzinie, ponieważ wasz Ojciec Wewnątrz kieruje wszystkimi waszymi pragnieniami i stopniowo stwierdzacie, że nie nosicie już żadnej energii, która wymaga od was kontroli. Wasza jedność z Bogiem przeważa i wasze wewnętrzne zmagania zaczynają się uspokajać.

"Samoopanowanie jest również ważnym przymiotem, którego będziecie potrzebować do osiągnięcia waszego okręgu. Im więcej samoopanowania ma Bóg z wami, tym wyższy okrąg osiągacie i odwrotnie, im wyżej sięgacie, tym więcej rozwijacie samoopanowania.

"Nawet Jezus, kiedy chodził po waszej planecie, musiał uczyć się tej różnicy i znaczenia tego. Najszybszym i najlepszym sposobem uzyskania większego samoopanowania jest być jednym z waszym Dostrajaczem Myśli. Zaobserwowaliśmy, że ludzie zespoleni, lub bliscy tego, choć nie mają doskonałego samoopanowania, to okazują większe samoopanowanie niż ci, którzy wciąż pracują w niższych okręgach.

"Samokontrola uniemożliwia człowiekowi uderzenie kogoś, który zwyczajnie splunął na niego z pogardą. Osoba z samoopanowaniem nie odczuwa żadnej potrzeby, aby go uderzyć, ponieważ nie jest rozgniewana i może wyjść z tej sytuacji bez gniewu w swoim sercu. Jego ego jest zupełnie obojętne na to wydarzenie.

"Samoopanowanie niesie cnoty zbliżone do Boga z gracją i godnością. Długotrwałe samoopanowanie doprowadzi was do samospełnienia i samodoskonalenia.

"Ta lekcja będzie ograniczona do minimum, bo ważne jest, aby ją przeczytać uważnie, a nie tylko spojrzeć na nią pobieżnie.

"Bądźcie dobrej myśli, moje dzieci. Niebo tylko patrzy i czeka co wy robicie. Zostawiam wam, żebyście rozważyli tę lekcję o samoopanowaniu, jak również pierwszą, którą wam przekazałam o widzeniu Ducha w waszych, towarzyszących wam, wznoszących się istotach. Dobrego dnia."
KONIEC
29
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on December 12, 2018, 05:36:33 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11768.msg72416#msg72416
Przekazał/ Nagr : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Słowa zachęty i uznania
« 2 grudnia 2018, godz. 01:33:03 »

Mówca : OCILLIAYA Duch Nadrzędny nr 4
Temat : Słowa zachęty i uznania
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data/Godzina : 2 gru. 2018 r. , 7:32 czasu miejscowego, 6:32 UTC

Link do nagrania dźwiękowego :
https://app.box.com/s/3fcolfwjti45td3hjfa5lckvpd8jefupTranskrypcja
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedż nr 1, 2 grudnia 2018 r., godz. 04:24:06 »
Zapis przekazu dźwiękowego Lemuela

Słowa zachęty i uznania

Lemuel : Dzień dobry.

Ocilliaya : Jestem Ocilliaya i przychodzę do was dziś rano poprzez Lemuela z przesłaniem zachęty, a także podziękowania i uznania dla tego, co robicie i co ostatnio osiągnięto i wciąż osiągacie teraz, gdy to mówię, w mieście Jorku, w Pensylwanii.

Do tych z was, nowych na forum : czytaliście ostatnio o bardzo specjalnych i bardzo ważnych spotkaniach, które odbywają się przez dwa weekendy, kiedy pewne rzeczy musiały zostać zrobione legalnie, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dokładniej, aby zainaugurować Fundację Magisterską, Misję Magisterską, Misję Michała i w przyszłości Misję Trójcy.

Niedawno, w ten właśnie weekend, inne ważne rzeczy musiały zostać ustanowione i uczynione legalnie zgodnie z prawem USA, a mianowicie ustanowienie nowej Komisji ds. Okresowego Objawienia, które zastąpi Piąte Epokowe Objawienie, czyli Księgę Urantii, jak teraz wiecie, że ma być. Tak więc ustanowiono Komitet Objawień i to było osiągnięcie.

Chcę wam powiedzieć, jak bardzo ważne były te spotkania i jaką wspaniałą pracę wykonali ich uczestnicy. Jak dobrze wiecie, naprawdę po raz pierwszy ludzie pracowali z Istotami Niebiańskimi z Raju i do tej pory był to wyjątkowy sukces. Czuję pewność, że tak będzie również w przyszłości. Mamy do was ogromne zaufanie.

Wy na forum, którzy jesteście tutaj przez ostatnie sześć lat, zostaliście wypróbowani i przetestowani na wiele sposobów, wasza cierpliwość, wasza samokontrola, wytrwałość, lojalność i oczywiście wasza szczera chęć służenia. To jest oczywiście najważniejsze ze wszyskiego tak, jak wasza wiara. Więc wszyscy jesteście godni pochwały i jak mówię, jesteście bardzo cenieni.

Czas płynie teraz bardzo szybko i niewiele go zostało, a okres ciemności wkrótce spadnie na was. Pragnę raz jeszcze podkreślić wam wszystkim, że waszą wielką potrzebą jest, abyście się przygotowali najlepiej jak możecie i dla tych z was, którzy myślą, że są narażeni, ponieważ mieszkają w nisko położonym obszarze na wybrzeżu, to proszę, jeśli możecie to przenieście się wyżej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może to zrobić, ale niemniej ci z was, którzy mogą, to proszę to zrobić, kiedy jeszcze możecie to zrobić.

Możliwość pracy z ludźmi jest oczywiście bardzo nowym doświadczeniem dla nas - Niebiańskich i na początku spoglądaliśmy na siebie z pewną obawą, ale mimo to, ponieważ jest to coś, co Ojciec chce, abyście to eksperymentowali z Michałem Nebadońskim, to przyjęliśmy ten pomysł. Było wiele wzlotów i upadków i wiele zmian po drodze, ale jest to zrozumiałe i faktycznie okazało się, że jest to ulepszenie.

Za każdym razem było opóźnienie i rozczarowanie, jeśli chodzi o was, za każdym razem okazywało się, że jest to błogosławieństwo w przebraniu, że tak powiem, ponieważ zawsze są nowe rzeczy do nauczenia, zawsze są poprawki do zrobienia i nowe rzeczy do rozważenia. Więc była to długa podróż dla was, ale bardzo krótka dla nas.

Więc przyszedłem dziś rano z tymi kilkoma słowami zachęty i podziękowania. Cieszymy się, że w przyszłości będziemy kontynuować pracę z większą liczbą was, ludzi. Jesteśmy przekonani, że okaże się to wybitnym sukcesem. Jestem Ocilliayą, czwartym Duchem Nadrzędnym, Głosem Ojca i Wiecznego Syna. Życzę wam wszystkim bardzo dobrego dnia.

Lemuel : Chciałbym bardzo podziękować Ocilliai za przybycie tego poranka z tym przesłaniem, a także wam wszystkim za wysłuchanie. Życzę wszystkim bardzo udanego dnia, a na razie żegnam. Domszia.
30
AUDIO TAPE Transmissions Here / Audio Transmission / Turn Inward
« Last post by Lemuel on December 12, 2018, 02:23:35 AM »
Speaker: Michael of Nebadon
Subject: Turn Inward
T/R: Lemuel.
Location: Girona Catalunya, Spain.
Date/Time:  12th. Dec. 2018  08:23 Local  07:23 Z

https://app.box.com/s/8ihxp2fv4p0s03w2ejok5o8821400psi
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10