Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on January 16, 2019, 10:17:26 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11988.msg73498#msg73498
Napisał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Spotkanie w połowie stycznia
« Odpowiedź nr 22, 15 stycznia 2019 r., godz. 22:55:38 »


WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z PIERWSZEGO DNIA SPOTKANIA W JORKU 15-GO STYCZNIA 2019

Drodzy członkowie, muszę się streszczać, bo pierwszy dzień spotkań przebiegał bardzo dobrze, głównie nad modyfikacją podejścia do Misji Michała i Misji Magisterskiej. Kiedy mówię o "modyfikacji ", mam na myśli to, że musieliśmy wziąć pod uwagę, że czas, w którym Urantia otrzymała te Misje jest teraz i że zostaliśmy poinformowani, że Syn Magisterski Serara był na planecie i przeprowadzał wstępne testy, żeby się dowiedzieć, które części społeczeństwa reagują lepiej niż inne. Na przykład ci, którzy pracują w dziale produkcji i postprodukcji wyrobów dla gospodarstw domowych i biur, okazują się być bardziej gotowi niż kierownicy i dyrektorzy tych samych zakładów produkcyjnych. Skoro tak jest, to publikowanie informacji trzeba będzie ukierunkować odrębnie dla pracowników fizycznych i dla pracowników umysłowych. Sama Misja Magisterska testuje setki takich sytuacji w tym samym czasie. My, którzy jesteśmy na linii bocznej, prawie nie zauważymy, jak testy można widzieć lub zrozumieć, ponieważ testy są osobiste dla poszczególnych osób z różnych sfer kultury.

Po drugie, rozmawialiśmy o tym, jak radzić sobie z pieniędzmi. My, jak wszyscy dobrze wiecie, nie możemy się ruszyć w ogóle bez środków smarujących do wynajmowania usług, biur i sekretarek, dostaw i pensji. Jak wielu z was widziało, będąc ostro odrzuconym z wszechświata powoduje, że prawie nic się nie da zrobić, ale sam Ojciec, jak nam powiedziano teraz na tych spotkaniach, jest gotów poprzeć Lokalny Wszechświat Nebadonu i wydać część swojego cennego złota i zamienić je na dolary USA. . W ten sposób uzyskamy gotówkę na finansowanie Fundacji Magisterskiej, która jest już gotowa do działania.

Zostaliśmy poinformowani, że Fundacja Magisterska jest statkiem flagowym Misji magisterskiej i innych Misji i musi zostać wkrótce sfinansowana, aby uruchomić nasz Komitet Kontaktowy, żeby zaczął działać. W związku z tym nakazano nam wykonanie następujących czynności w imieniu komitetów operacyjnych, zarządów i komitetu wykonawczego z nazwiskami dostarczonymi nam do wykorzystania jako mianowani członkowie tego komitetu wykonawczego. Oto polecenia dla nas jako korporacji, które dziś otrzymaliśmy :

1 = Zmienić nazwę Starbridge Group na Starbridge Coventry ;

2 = Zmienić status Starbridge Group z publicznej organizacji charytatywnej na korporację typu "C", która zostanie zadeklarowana w Departamencie Skarbu jako działająca dla zysku, co pozwoli nam uzyskiwać fundusze bez ubiegania się o pozwolenie od rządu federalnego, ponieważ korporacja przyjmująca darowizny również zapewnia ulgi podatkowe i pracownicy biura podatkowego chcą wiedzieć, jak zużywamy każdy grosz. Ponieważ jest praktycznie niemożliwe, żeby powiedzieć urzędowi skarbowemu, że otrzymaliśmy darowizny od Salvingtonu, więc wybieramy finansowanie pieniędzmi nie jako dary, ale jako dochód i zapłacimy za to podatek, jeśli będziemy musieli.

3 = Założyć nową spółkę o nazwie Spółka do Spraw Pilnych i zadeklarować ją poprzez Stan Delaware jako spółka typu C i EIN dla urzędu skarbowego. Jej cel, jak mamy z niej korzystać, dotychczas nie został ujawniony.

4 = Zapewnić nowe sposoby wykorzystania Komitetu Wykonawczego. Jest prawdopodobnie, że jutro będziemy głosować nad ustanowieniem składu Komitetu Wykonawczego i zaczniemy mianować jego członków z tego forum. Kiedyś w tym miesiącu otrzymacie prywatny e-mail z informacją o mianowaniu was. Jeśli otrzymamy potwierdzenie, to zrobimy to później w tym tygodniu, ponieważ w tej chwili jest bardzo płynna dynamika przebiegająca przez plany i czasami zmieniamy plany po omówieniu konsekwencji tego, co jest proponowane.

Co będzie robił Komitet Wykonawczy ? Po pierwsze nowy Komitet Wykonawczy ma doradzać Komisji Kontaktowej w sprawach obaw i życzeń tych, którzy chcą mieć jakiś wkład w proces planowania, kiedy Komisja Kontaktowa zacznie otrzymywać epokowe i okresowe objawienia. Kiedy rzeczywiścieie rozpoczną tę pracę, Komitet Wykonawczy będzie działał jak dawne Forum Sadlera i krytykować wyniki Komisji Kontaktowej, jeśli będzie na co narzekać. Spodziewamy się niewielu skarg, ponieważ istnieje bezpośredni wkład przekazujących poprzez dokumenty i inne materiały docierające do Komisji Kontaktowej do przejrzenia przed Komitetem Wykonawczym.

Na koniec, proponowany Komitet Wykonawczy składający się co najmniej z dziesięciu członków, którzy będą musieli się spotykać od czasu do czasu w celu omówienia postępów Misji, pracy Komisji Kontaktowej i innych Komisji, Komitetów i Zarządów, które jeszcze nie zostały utworzone ani omówione przed napisaniem tego sprawozdania dla was.

Podsumowując całość, dzień poszedł gładko i zrobiliśmy to, co oni mieli nadzieję, że zrobimy dzisiaj. Następujące osoby duchowe mówiły do nas podczas tych spotkań i to da wyobrażenie o zakresie i poziomie, z którymi mieliśmy dziś do czynienia jako grupa spotykająca się z duchami :

Pewien Wysoki Autorytet ;
Szef Gwiazd Wieczornych, Gavalia ;
Ojciec Wszechświata i jego przedstawiciel z Havony ;
Bóstwo-Absolut - na krótko ;
Synowie Stwórcy z Nebadonu i Avalonu oraz Stwórczy Duch Nebadonu i jej współpracownica z Havony, Natalia oraz dwóch innych nienazwanych z Havony ;
Trzy Dusze, takie jak my, mogły krótko mówić do nas.

Od dziś zwracamy się do idei, że te Misje stają się bardzo realne dla ludzi na Urantii i że musimy stworzyć miejsce do pracy i salę konferencyjną, która będzie musiała pomieścić coraz więcej osób, aby mogły one uczestniczyć w specjalistycznych spotkaniach, takich jak Komitet Wykonawczy podległy Komisji Kontaktowej i Komisja Kontaktowa podległa bezpośrednio Foundacji Magisterskiej, a finansowana w sprawach wydatków i wynagrodzeń za pośrednictwem Fundacji Starbridge.


Dziękuję
Ron Besser, Szef Komisji Kontaktowej
12
Thanks for your reply Occerpa and I question a little more than you do, but I see Silva is quite a thinker.  And to you Silva, first welcome aboard, and second:  you are quite familiar, I see,  with the fifth epochal revelation and that is by judging your vocabulary in your first post to this forum.


Silva, I ask you, why did you post this in the US Dollar category?  Yes, we have a financial and monetary system that is ruthless.  Seems to me all financial systems are or can be ruthless and teach only the difficulties of making a living on Urantia.  But I am interested in the connection in your ways of mind association as to how your message this morning points to the dollar category as somehow relevant to your view of the corruption of man and the loss of the Semite thought once again, that all things are one and that all things consist in God.  This is not a criticism but a thought in me that I will learn your reasons for taking this thought category to explain what you have in mind that is helpful to us and myself.  That is not an ironic statement but a curiosity of mine about what drives your heart here and how you see it.


As I write this I have less than an  hour before we start these difficult meetings on behalf of all of you and you Silva seem to be aware of the process we three are going through this morning at my home in York, Pennsylvania.  In less than one hour from now as it is approaching half past nine am in York right now, and that is to resume the second day of four days of meetings where we directly address many subjects with the divine over how to organize an answer to your (almost) prayer that the Semite Kingdom is profoundly disturbed and lost over the rest of mankind totally miscalling the Advent of Jesus once more.  The entire matter this morning is so obscure to me, yet I am in the middle of such a discussion with the divine with my two other colleague Commissioners with me this morning.

Because of imprecise timing this morning and the soon convening of a Contact Commission meeting, I do not have the time I usually would place on your post.  What I am seeking from you is to explain yourself a little more so I can get on the beam of your views as they potentially are a fresh breeze to listen to and work with you.  The problem with a discussion forum you cannot see my body language or can I see yours except by inference, and so I need to ask some more words from you on this question:

Question to Silva:  "Where do you stand and view Lucifer and his present role in our presentation in York that the Second Advent is soon to appear to wipe Lucifer off the map?"  Thoughts please.

Ron Besser
Co-Chair of the Commitment to destroying all that Lucifer stands for.
13
What a surprise this post from Silva and what well in line with the political reality that governs the planet today with that of those days. Thanks Silva; I can understand is your first post for the forum, WELCOME, we can surely expect many more posts as extraordinary as this one. How similar Jesus writes as Ron Besser writes. Thanks
14
Hello, I am Jesus, the same Jesus who refused the devil's offer when Roman men tried to overburden me with money and luxury in the desert to worship the old unjust system. And this indicates to Catholics and Christians that the person on the left is more apt to understand the system of the sky when it is away from corruption although corruption is important to leave the nations in their natural state of inefficiency. I have nothing to do with the monetary system. But those similar to the son of man belonging to other missions need control of this monetary system for their distributions.

Now I'll let you know. Beware of the messianic thoughts aligned with capitalism when you suffer from political ideologies and your hatred exactly matches the anti-Semitism of these political ideologies, if you can not forgive the Semites then something is wrong in your divine qualities in non-harmony with the universe. this blocks self-government

The natural resources of a super-universe are not governed by the fact of consummation itself, but rather by super-creation of natural resources and this requires man to do much more than he has now done with all his social unrest, creation and creativity, the current total population of the earth can not fully understand Michael. The infinite and the divine are not altered by the cognition of man, the softness of the infinite is in the very cognition of man, and this replaces the beliefs by the insights. So yea, all of you need Lucifer to reach more advanced stages of light and life, and those who can not bear this idea are only disturbed by their own diabolical feelings that dwell in the animals of high places. You evolutionaries who are resided by a particle of information byte (thought) are not being resided only by the Father, but by the trinity and the thought is not only the Father as in the fourth dispensation of time but the Absolute Trinity that is the final destiny of the your society into super creations linked to your system.

Now about the outer space and the evoltion.

Most homo sapiens are resided by a particle of information byte (Thought) that can give you the techniques of worship and wisdom, but thought is not a subtle technique of chance it is preceded by the sub-helper. The sub helper is a chief circuit of the 5 spirits and this in constant relation with his brother thought adjuster the thought adjuster exists thanks to the learnings of the sub-helper; a sub-helper becomes a divinigton thinker, and when homo sapiens ceases, another animal will have the prerogative to create a branch of paradise in the same space; there is already another animal in the initial stage of worship beyond homo-sapiens
Good Morning.
15
General Discussion / Re: The mid-january meeting
« Last post by Clency on January 16, 2019, 01:29:38 AM »
Thank you Ron for your quick reply, but I don’t want to be too annoying here, I am just sharing a feeling of fear about the IRS guys poking their nose and enquiring about the source of income when large amount of money coming in. Eventhough there is no obligation to do such, but it still remains we have to prove there is ‘no stolen money’ and that can be a stumbling stone on the way of running Starbridge properly. Anyway, we are making a step forward and let us see what comes out of it. Domtia
16
General Discussion / Re: The mid-january meeting
« Last post by occerpa on January 16, 2019, 01:04:58 AM »
With this preliminary report by Ron, we can already see that all the profuse "palabrerio", is taking perceptible form for us the people on foot. All this makes me remember and imagine two thousand years ago the glorious galileo with his dusty sandals, trying to contact and gather the right personnel to accompany him in that risky adventure of making to know that ordinary people (blue collar), the truth of a Celestial Father of Love. And I was wondering, how was it possible for a single man, to be able to conform a committee of allies as his mission required. However, when we read the list of celestial beings who were accompanying and orienting Ron and company, we can understand that Jesus, likewise, was always very well advised.
Thank you Ron, for this news that fills us with abundant hope. As things started, everything indicates that the prayers fulfilled their part and that we must continue to contribute, as Lemuel suggested, with our energetic presence. Thanks
17
General Discussion / Re: The mid-january meeting
« Last post by Ron Besser on January 16, 2019, 12:36:49 AM »
Clency, the Group corporation is now a charity.  We have to report every donation by name and address to the tax people.  The divine government feels that is an invasion of the divine privileges and if we use it now as a for-profit company (a C corporation), we do not have to report God as a donor and that keep His work and money gift to us confidential.  We may have to pay a small tax on our income from the universe but we do not have to tell the tax people how we got it and where that all came from.  So long as we can show the divine income as legitimate and not stolen money we have no other obligation to disclose where this money came from and thereby retain confidentiality for God and his incarnated advisors and administrators.

Ron
18
General Discussion / Re: The mid-january meeting
« Last post by Clency on January 16, 2019, 12:18:16 AM »
About the change in status of Starbridge – I am not sure if I get it right, so I stand for correction – my understanding is that Starbridge will go from a Group to that of a Coventry, in other words from charity to a making-profit company, allowing to receive donations as money funding and paying taxes. I am scratching my head trying to make the difference between donations and money funding and from what could Starbridge eventually make profit or receive income as proof for the IRS ? Thanks for clarification.
19
General Discussion / Re: The mid-january meeting
« Last post by Lemuel on January 15, 2019, 11:54:43 PM »
Ron,
           Thank you so much for this Preliminary Report on the first day of meeting.
It certainly appears to be the case that things are really on the move and that this first day of meetings
proved to be successful and achieved all that was proposed.

I see the formation of an Executive Committee is so essential to oversee and carry out the
requirements of the Contact Commission and those of the Missions in general.

That SERARA is on Urantia is great news and that to have already discovered that it would 
be wiser to target blue-collar workers makes perfect sense when it comes to embracing change.

Thanks again Ron for taking the trouble to give us this report after such a long and productive
meeting. It is greatly appreciated.

Lemuel


20
General Discussion / Re: The mid-january meeting
« Last post by Ron Besser on January 15, 2019, 10:55:38 PM »
PRELIMINARY REPORT ON DAY ONE YORK MEETING 15 JANUARY 2019

Dear list, I have to breief since the first day of meetings went very well, and mostly over modifying the approach to the Michael Mission and the Magisterial Mission.  When I say “”modify,” I mean we had to consider that the time for Urantia to receive these Missions is now and that we were announced to that the Magisterial Son, Serara was on the planet conducting preliminary tests to find which parts of the society respond better than other parts do.  Say for instance, those who work in the manufacturing section and post production work of products for the home and office are found to be more ready than managers and CEO’s of those same production facilities, and if that is the case, release of information will be to target blue collar workers versus white collar workers.  Only the Magisterial Mission is testing hundreds of these situations out at the same time.  We who are on the sidelines will hardly notice how the tests can be seen or understood because the tests are personal to people withing those cultural sectors.

Second, we discussed how to handle money.  We, as all of you well know, cannot move at all without the lubricant of money to hire services, and offices, and secretaries, and supplies and salaries.   As many of you have seen getting hard cast out of the universe seems almost impossible, but the Father Himself, we are now told in these meetings, is ready to back the Local Universe of Nebadon to spend some of their precious gold and convert to USD’s.  That is how cash is raised to fund the Magisterial Foundation, now ready to go.

We were informed that the Magisterial Foundation is the flag ship of the Magisterial Mission and other Missions, and it must be funded shortly to start our Contact Committee to begin operations, which we were ordered to do the following things on behalf of the operating committees, boards, and an executive committee with names supplied to us to use as appointed members to that executive committee.  Here were our corporation orders received today:

1 = Change the name of Starbridge Group to Starbridge Coventry;

2 = Change the status of Starbridge Group from a public charity to a “C” corporation, which is a for profit designation with the Treasury Department and allows us to take funds without applying to the federal government for permission, since a corporation that takes donations also gives tax deductions and the tax people want to know how we use every penny.  Since it is almost impossible to tell the IRS we received donations from Salvington, we now opt to take money funding not as gifts but as income and pay some tax on it if we have to.

3 = Establish a mew Corporation called the Immediacy Corporation with application as C Corporation and EIN from the IRS through the State of Delaware.  Its purpose so far has not be revealed as to how we are to use it.

4 = To provide new ways of using an Executive Committee.  Tomorrow it is likely we vote on establishing the Executive Committee formation and start naming appoints to it from this forum.  You will receive an a private email from announcing your appointment at some point this month if we get confirmation we are do that later this week as there is a very fluid dynamic running through plans right now and we change plans sometimes after discussion of the ramifications of what is proposed. 

What does an Executive Committee do?   First the new Executive Committee is to advise the Contact Commission of the concerns and wishes of those who want to have some input into the planning process as the Contact Commission starts receiving epochal and periodic revelation.  When they do actually begin this work, the executive committee will act like the old Sadler Forum and criticize the output of the Contact Commission if there is something to complain about.  We expect little complaints as there is a direct input to transmitters with the Papers and other materials to come to the Contact Commission for them to pass before the executive committee.

Finally, the proposed Executive Committee with being with at least ten members and they will be required to meet now and then for discussion regarding the progress of the Missions, the work of the Contact Commission, and other Commissions and Committees and Boards not yet formed or spoken to in this report to you today.

All in all the day went smoothly and we got done what they hoped we would ahve done today.  The following spirit persons spoke to us through these meetings, and this is to give you an idea pf the scope and level we dealt with today as a group meeting spirit:

One High in Authority;
The Chief Evening Start, Gavalia;
The Universal Father and His Havona Representative;
The Deity Absolute briefly;
The Creator Sons of Nebadon and Avalon and the Creative Spirit of Nebadon and her Consort from Havona, Natalia as well as two others from Havona unnamed;
Three Souls as within ourselves were allowed to speak to us briefly.

We are addressing from today on, the idea that these Missions are getting very real for the humans on Urantia, and that we must set up a place to work and a conference room to hold ever increasing numbers to attend specialized meetings such as the Executive Committee under the Contact Commission and the Contact Commission works directly under the Magisterial Foundation, but gets funded with expenses and salaries through The Starbridge Foundation.


Thank you
Ron Besser, Chief of the Contact Commission
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10