Author Topic: JOSHUA BEN JOSEPH MAMPITANDRINA ANTSIKA!!!  (Read 61 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline NALIKAA

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 11
  • Karma: +2/-0
    • View Profile
    • Email
JOSHUA BEN JOSEPH MAMPITANDRINA ANTSIKA!!!
« on: April 11, 2019, 12:59:30 PM »
NALIKAA;
Toerana: Betafo/MADAGASIKARA;
Daty sy fotoana : Alakamisy faha-11 Aprily 2019; 02:49:54 p.m.;
Toro momba Vaovao vao Nampitaina/ Joshua zanak'i  Josefa mampitandrina antsika!!!
Mpandika teny: NALIKAA.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Mpiteny: Joshua zanak'i Josefa ( Jesus);
Lohateny : Joshua zanak'i Josefa mampitandrina antsika!!!
Sokajy: Toro momba Vaovao Vao Nampitaina;
Mpampita/ Mpandray: Antonio,
Stanstead Qc Canada;
Daty: Sabotsy faha-6 April, 2019; 10:45 p.m.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
( Nandritra ny takariva tontolo indraindray aho naharay teny, indraindray fehezanteny, tsy nety hadino mihitsy tato an-dohako, ary dia tena nahatsapa aho ny naha teo anilako an'i Jesosy.)
   ( Toy izao no voaraiko nandritra iny alina farany teo iny nanaovako Fandraisana/ Fizarana )
  " Miarahaba anareo aho amin'ity takariva ity ry rahalahiko sy anabaviko eto amin'ity forum ity, dia izaho Joshua zanak'i Josefa, na raha tianareo dia, i Jesosy, ary tonga aho izao alina izao amin'ny alalan'ity anankiray ity, dia ity rahalahiko malalako tokoa ity Antonio ity.
   " izaho Jesosy ity ary dia tsy maintsy mampitandrina anareo rehetra eto aho dia ianareo mpiara-mamaky ny eto amin'ny forum isan'andro vaky mba ho mailo amin'izay ambaran'ny sasany eto amin'ity sehatra ity amin'ny maha-mpikambana azy ka momba izay mahakasika ny Misiona Majistraly * ( Irakasa Fitsarana ) * efa miainga izao.
   " Ny Ratsy dia eny rehetra eny ary tsy mitsahatra izy miserantserana eny amin'ny fiainanareo mba hahitany hirika hisarihana anareo hivily làlana.
   " Izaho Jesoa ity, Joshua zanak'i Josefa, ary indro aho miteny amin'ity rahalahy iray ity izao alina izao satria matoky ny  fahafahany mandray sy mampita hafatra izay tena vitany mivoaka tsara tokoa aho.
   " Izaho Jesosy ity, ary ianareo dia hahita ahy aoriana kely ao,...., ny fotoan'ny fiovana mantsy dia tonga. Urantia dia hisantatra ihany rehefa ela ity ny ela ilay vanim-potoan'ny diany mankany  amin'ny ' FAHAZAVANA SY AINA', ' NY FAHASAMBARANA', ' NY KANTO', ' NY HATSARANA', sy ny ' FITIAVANA'.
   " Izaho Jesosy ity, ary dia misaotra anao aho ry Antonio nahay nahatsapa ny naha teto anilanao ahy teto ary afaka nandray an-tsoratra ireo nasaiko nadikanao ireo izao alina izao,...,  dia izay tiako hambara ho an'ny tsirairay. Soàvan'ny alina."
  Misaotra anao aho ry Joshua zanak'i Josefa, dia ianao namako mamiko indrindra Jesosy ary izaho anie ka tena tia anao amin'ny foko manontolo sy ny fanahiko!
TAPITRA
  


I love HIM, HE is inside me,HE loves me, I  belong  to  HIM,WE  BOTH  are  inside a circle , and as WE  BOTH are inside  the  CIRCLE,a roof is  necessary,so then a point is  being put on the stark  and  then WE  BOTH together are becoming a CANDLE  ENLIGTHENING  the WORLD !!! aoi.