Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Andre_P

Pages: [1] 2 3 ... 18
1
I am eagerly awaiting information on how to get this small book when it is possible.

André

2
General Discussion / Re: I Love and pray for Your Success
« on: August 16, 2018, 02:42:04 AM »
I sympathize with you Larry just like everyone on the forum and I will do what I can to help you, but I am convinced that you will be back soon.

Personally, I am convinced that difficult tasks and tests are the essence of our development and never end. We will also pass them as Finalists. No possibility will be neglected, because it is too important. Just look at Ron Besser, for example.

I wish to we all courage and persistence.

André

3
Thank you Ron. Very interesting explanation. I could not imagine such a clever design of the grinder which can do so many interesting and useful operations at once. I hope that I will see it everything in action once.
André

4
Hard coal contains from 3 to 25% of ash, which remains in a solid form (dust) after burning. So there is much more to be removed from the exhaust than in the case of liquid fuel, where there are very few particles in the exhaust. As for the gas part of the exhaust fumes from coal, there may be a lot of harmful sulfur in them. I wonder if doctor engineer Rohrbach found a solution to these problems.
Domtia

5
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: August 14, 2018, 08:14:52 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10940.msg69246#msg69246
Przekazał lub napisał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Przemożna potrzeba służby
«13 sierpnia 2018, godz. 01:06:35 »

Mówca : Umiłowany (Dostrajacz Myśli) i Lemuel
Temat : Przemożna potrzeba służby
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 13 sierpnia 2018 / 07:06 czasu miejscowego, 05:06 UTC

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/okxt5uv4oxbkao1lrkdl1xptjd082kxgTranskrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 13 sierpnia 2018, godz. 02:47:21 »
Zapis przekazu Lemuela

Przemożna potrzeba służby

Umiłowany / Lemuell : Dzień dobry. Naszym tematem dzisiejszego ranka jest przemożna potrzebą służby, służenia każdemu i wszystkim w takim czy innym stopniu. Dostrajacze Myśli mają zdolność i nieprzerwane pragnienie wywoływania w swoich podopiecznych tej przemożnej potrzeby służby. Przychodzi to z dojrzałością osób, które poczyniły pewne postępy duchowe i z pewnością przekraczyły trzeci cykliczny okrąg.

Kiedy zaczynasz regularnie doświadczać pożądania, wzmożonego pragnienia, z biegiem czasu, aby służyć, że musisz być w służbie, chcesz być w służbie, twoim zamiarem jest służyć, aż w końcu staje się to przytłaczającym pragnieniem służenia. To również przychodzi wraz z uświadomieniem sobie, że nie możesz robić niczego innego, że nie pragniesz niczego innego, jak tylko zrobić coś dla kogoś. Wtedy właśnie jesteś w stanie wyrazić Ojca w tobie, jako współtwórcę.

Proszę, zrozumcie to, nasze słowa dziś rano są skierowane do tych z was, którzy są gotowi. Są tacy z was, którzy są gotowi zespolić się ze swoim Umiłowanym mieszkającym w nich. Dopiro co rozmawialiśmy o odpowiedzialności i upełnomocnieniu, a te dwie rzeczy łączą się w przytłaczające pragnienie służenia, wyrażania tego, kim jesteś, przedstawicielem Boga tu na Ziemi. Jest to prosta, lecz w pełni ożywiająca prawda i ci z was, którzy są gotowi to zaakceptować, staną się tym.

Przemożne pragnienie służenia jest dosłowne. Kiedy używam tego słowa "przemożne", staje się ono twoim życiem, twoją rzeczywistością, nie ma dla ciebie nic innego do zrobienia ani bycia. To jest tak, jakbyś już zrobił to wszystko, byłeś tam, zrobiłeś to i reszta się nie liczy. Nie potrzebujesz nigdzie iść, ani nic robić, ani nikogo widzieć ... nie, stoisz samotnie ze swoim Umiłowanym i wykonujesz to przemożne pragnienie służenia.

Nie ma słów, które wyraziłyby radość, jaką przynosi ta służba, zadowolenie z pracy, że tak powiem, jest zupełne i to dlatego nigdy więcej nie będziesz w stanie nawet rozważyć robienie niczego innego w swoim życiu. Nasze dzisiejsze przesłanie jest krótkie, ale bardzo ważne dla tych z was, którzy są, by tak rzec, na granicy zespolenia się z Umiłowanym, zamieszkującymi w was Fragmentem Ojca i pragną, doświadczają tego przemożnego pragnnienia służenia.

Dziękuję za wysłuchanie, życzymy wam bardzo dobrego dnia, bądźcie szczęśliwi, do widzenia na razie. Domszia

6
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: August 13, 2018, 08:54:33 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10938.msg69242#msg69242
Przekazała : amethyst, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Sananda i Matka dyskutują zrozumienie lekcji przez Jezusa w ludzkiej naturze
« 12 sierpnia 2018, godz 21.22: 07 »


W zeszłym tygodniu Lemuel opublikował przekaz o upełnomocnieniu i inny o odpowiedzialności. Doceniam jego przekazy i chciałam lepiej zrozumieć, w jaki sposób Jezus mógł wykorzystać te dwie cechy by służyć Bogu, więc poprosiłem Sanandę, aby rozszerzył ten temat.

Temat : Sananda i Matka Nebadonia na temat lekcji Jezusa dotyczących upełnomocnienia i odpowiedzialności
Mówcy : Sananda - uosobiony Dostrajacz Jezusa
               Matka Nebadonia
Przekazujący : Amethyst
Data: 12 sierpnia 2018 r
Miejsce : Nowy Jork, USA

SANANDA:
"Ametyst poprosiła mnie o kilka słów na temat tego, w jaki sposób pomagałem Jezusowi w dojrzewaniu, kiedy stawał się bardziej świadomym tego, kim On jest. Tak więc, doceniam pragnienie Amethyst zrozumienia tego i chętnie poświęcam czas poza moimi innymi obowiązkami, aby pomóc, ponieważ jest to coś, co wszyscy będziecie musieli w pewnym momencie zrozumieć i zastosować, a niektórzy z was istotnie zaczynają to rozumieć.

"Zrozumienie, czego Jezus doświadczał, może pomóc wam wszystkim lepiej pojąć symbiotyczny związek między mocą a odpowiedzialnością. Bardzo wcześnie w swoim ludzkim rozwoju On rozpoznał swoje powinności wobec Boga Najwyższego i stwierdził, że te dwie cechy się odwzajemniają. Im bardziej rosły jego możliwośći, tym bardziej zdawał sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności i odwrotnie, im więcej odpowiedzialności ponosił, tym więcej mocy otrzymywał. Gdy osiągnął wiek odpowiedni do połączenia się ze mną, długo rozmawialiśmy o tym i o wielu innych rzeczach. Powiem wam również, żę zrozumienie tych cech i zastosowanie ich zgodnie z zamysłem Boga pomoże wam w osiąganiu waszych okręgów.

"Jest to jedno z zadań Finalistów niedawno przydzielonych do Urantii, które będą przerabiać z wami wszystkimi. Jest to równowaga szczególnie trudna do osiągnięcia dla wielu ludzi, ale ponieważ wszyscy będący tu Finaliści pochodzą z Urantii, więc wszyscy to znają. Niektórzy niebiańcy obserwujący to nadużycie władzy musieli odwracać wzrok od cierpienia spowodowanego chciwością i samolubstwem, wynikającym z niekontrolowanej i bezdusznej władzy i słabości tych, którzy nie mieli pojęcia, że oni też mogą być upełnomocnieni, więc byli przytłoczeni przez władzę. Wasz świat znajduje się obecnie w punkcie, w którym wielu zaczyna dostrzegać tę nierównowagę i wielu podejmuje kroki, aby to poprawić. Mam nadzieję, że ta krótka wiadomość będzie wam pomocna.

"Twoja matka chce coś dodać do tego"

MATKA NEBADONIA
"Kiedy Michał był daleko na Jego misjach obdarzających, patrzyłem na to z wielkim zainteresowaniem, jak Michał służył jako Jezus na waszej planecie. Mogę wam powiedzieć, że był to bardzo ważny element jego dojrzewania w jego siódmym obdarowaniu. Był autentycznym człowiekiem i autentycznym Nebadonńskim Synem Stwórcy.

"Pełnię wiele ról jako Matka Duch Nebadonia, ale jedną z nich, którą cenię nie do opisania, jest towarzyszenie naszemu umiłowanemu Michałowi. Gdy wzrastał w ciele, stawał się bardziej świadomy tego i przypomniał sobie naszą głęboką i trwałą wzajemną miłość. Kiedy przechodził przez swoje bieżące doświadczenia i lekcje tego, co to znaczy być człowiekiem, dobrze pamiętam jak dochodził do zrozumienia swojej rosnącej mocy i rozszerzającej się odpowiedzialności będąc w ciele. Szczęśliwie ta nauka równoważenia i operowania tymi zdolnościami była to dla niego tylko małą lekcją, którą już dawno temu przerabiał w innych obdarzeniach i w pracy tutaj w Nebadonie.

"Ale dla was, moje drogie dzieci, dopiero rozpoczynających waszą długą podróż, czasami jest to problemem. Upełnomocnienie nie zrównoważone zrozumieniem odpowiedzialności, która się z tym wiąże, prowadzi do rażącego nadużywania władzy. Odpowiedzialność bez upełnomocnienia prowadzi do bezczynności i braku twórczych rezultatów, ale nie jesteście sami z żadną z waszych lekcji. Po prostu proście waszego Ojca w was, lub Mnie, jako waszą Matkę, albo Michała.

"Sananda chce zakończyć kilkoma słowami. Pozostawiam was w moim Pokoju"

SANANDA:
"Ametyst pytała, czy mam jakieś ostatnie przemyślenia przed pożegnaniem z wami.

"Tak, chciałbym, abyście wzięli pod uwagę czasy, w których żyjecie. Żyjecie w czasach, które wymagają od was wszystkich RÓWNOWAGI dla optymalnego wzrostu, Przypominam wam, że każdy okrąg psychiczny, który zdobyliście, zdobywacie, bo wszystkie wasze aspekty są w równowadze i spełniają wymogi tego konkretnego okręgu, w którym jesteście. Umysł ani intelekt, ciało, czy emocje lub duchowa dojrzałość nie są bez równowagi. Emocje nie mogą tłumić umysłu, a umysł nie może tłumić emocji. Wszystkie cechy waszego życia mussą być w harmonii. Równowaga upełnomocnienia i odpowiedzialności jest częścią tego szerszego obrazu. Równowaga we wszystkich rzeczach pomaga dojrzewaniu waszej pączkującej duszy. Wszystkiego tego Jezus nauczył się dobrze przed swoją publiczną służbą. Zostawiam was teraz, żeby wrócić do innych rzeczy i czynię tak mając nadzieję, że uznacie to za pomocne. Dobrego dnia"

KONIEC

7
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: August 12, 2018, 10:52:52 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10932.msg69230#msg69230
Przekazał lub napisał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Oni wszyscy odeszli
«12 sierpnia 2018, godz. 01:43:03 »


Mówca : Umiłowany (Dostrajacz Myśli) i Lemuel
Temat : Oni wszyscy odeszli
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 12 sierpnia 2018 / 07:42 czasu miejscowego, 05:42 UTC

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/6gu6a0o0kmi6y81if5q1iujdbxxx8zvkTranskrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 12 sierpnia 2018, godz. 04:43:11 »
Zapis przekazu Lemuela

Oni wszyscy odeszli

Umiłowany / Lemuel : Dzień dobry. Dziś rano chciałbym tylko wspomnieć o tym, co stało się faktem w moim życiu, a mianowicie, że "Oni wszyscy odeszli", mówiąc o przyjaciołach. Wszyscy oni odeszli, z wyjątkiem jednego małżeństwa, które pozostało wierne i prawdziwe przez ostatnich prawie 30 lat. Jestem pewien, że większość z was na forum doświadczyła tego w pewnym stopniu.

Kiedy ludzie uświadamiają sobie, twoi przyjaciele i rodzina, że twoje zainteresowanie są tak bardzo różne od ich zainteresowań, to powoli, ale pewnie zaczynają odchodzić. Są bardziej niż szczęśliwi, że pozostają w swoich strefach komfortu i mogą odczuwać pewien smutek z powodu utraty przyjaciela, a ty, jak i twój partner odczuwacie dokładnie to samo, ale z czasem jest to tak, jakby oni byli zmuszeni odpaść, aby cię uwolnić od wszystkich niepotrzebnych więzi emocjonalnych (podkreślam słowa "niepotrzebne więzy") z rodziną i przyjaciółmi.

Kiedy świadomie, celowo, podążasz swoją duchową drogą wznoszenia, to musisz w całej rozciądłości i pod każdym względem pozostawić wszystkich i każdego za sobą. Jest to niewątpliwie samotna droga. Twoi przyjaciele nie czują się już wygodnie w twojej obecności i po tym czasie oczywiście uczysz się trzymać buzię na kłódkę, doświadczając dziwnych spojrzeń i chłodu, gdy mówisz o sprawach duchowych.

Czasami trudno jest widzieć w twarzach przyjaciół i rodziny, co oni najwyraźniej myślą o tobie, ale z czasem zaczynasz to rozumieć i zostawiasz ich tam, gdzie są, ale z miłością, błogosławieństwem i wdzięcznością dla tych ludzi, za to, że dzielili z tobą czas i przestrzeń. W istocie oni pomagają ci, być tam, gdzie jesteś, ale nie są gotowi, ani przygotowani na pozostanie z tobą i dlatego odpadają, a ty, trzeba to powiedzieć, zostajesz sam, ale wszyscy wiecie, że nie jesteście sami.

A to, drodzy bracia i siostry, jest uświadomieniem sobie w pełni, które do ciebie przychodzi, kiedy ustanowiłeś ten związek między tobą a twoim Ojcem, który w tobie mieszka. Nie potrzebujesz nikogo innego, ale oczywiście nie jesteś obojętny wobec innych. Teraz rozumiesz i uświadamiasz sobie bardziej niż kiedykolwiek, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, ale jest faktem, że oni nie są na to gotowi, kiedy ty jesteś i zaakceptowałeś to.

Twoje życie jest teraz inne. Chodzisz sam, ale nigdy nie jesteś sam, widzisz każdego, jako twojego brata, lub siostrę i całkiem naturalnie i spontanicznie posyłasz światło i błogosławieństwo wszystkim, którzy krzyżują z tobą drogi, a twój Umiłowany, mieszkający w tobie, zachęca cię do tego.

Wielu ludzi widzę każdego dnia w moim codziennym porządku i patrzę prosto w twarze ludzi, próbując nawiązać kontakt między naszymi oczyma i to, co widzę, to ego. Są oni zdominowani przez ich ego, aby robić to, co muszą robić codziennie, chodzić do pracy i wszystkie te rzeczy i bardzo rzadko zdarza mi się, że widzę światło w oczach ludzi, co wskazują mi, że są oni duchowo świadomi i otwarci.

Dla mnie jest to smutne, gdy widzę tak wiele twarzy całkowicie zajętych tym, co robią na zewnątrz i nie da się nic zauważyć z wewnątrz, ale jak wiecie, wszyscy są waszymi braćmi i siostrami i rozumiesz, gdzie oni są. Nie myślę o żadnym osądzie, jedynie o obserwacji.

Tak więc zostając w samotności, że tak powiem, nie tracisz przyjaciół, ani rodziny, których zostawiłeś za sobą, bo nie możesz ich zabrać ze sobą. Nie ponosisz odpowiedzialności za rozwój duchowy kogoś innego, jedynie za swój własny.

Dziś rano zastanawiam się osobiście nad tą sytuacją : jak oni wszyscy odeszli z wyjątkiem dwóch osób, męża i żony, którzy wciąż są ze mną w stosunkach lojalności i przyjaźni i mają całkowity szacunek dla moich poglądów. Tak naprawdę, to my już nigdy nie mówimy o rzeczach duchowych, ale oni nadal cieszą się moim towarzystwem i bardzo to doceniam.

Być może znajdujesz się w podobnej sytuacji i zaakceptowałeś ją, tak jak ją. Nie chcę sprawiać wrażenia, że jestem z tego powodu smutny lub przygnębiony, bo z pewnością nie jestem, to jest po prostu zauważalny fakt, że można się z tym pogodzić i bez żalu. Jest się po prostu wdzięcznym za czasy, które się dzieliło ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Teraz się rorzeszliśmy i to wszystko.

Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i życzę wam spokojnej niedzieli i bądźcie szczęśliwi. Na razie do widzenia.

8
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: August 11, 2018, 12:39:59 PM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10930.msg69200#msg69200
Napisał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : COŚ CI LEŻY NA SERCU ? TU JEST NATO MIEJSCE – TYLKO BĄDŹ PRECYZYJNY, LUB NAWET STANOWCZY – ADMINISTRATOR / Świątynia Ojca – Miejsce i wiadomości
« 11 sierpnia 2018, godz. 00:40:56 »


Ponieważ jest to wiadomość, jak z blogu, więc mogę siobie dać trochę więcej luzu, niż przy trudnym przekazie z mnóstwem dzwonków i gwizdów. Mam zamiar pozwolić sobie z wami na coś bez ram czasowych i bez liczb, ale bądźcie cierpliwi dla mnie, kiedy mówię do was w takim kontekscie myśli.

York (w Pensylwanii) jest proponowanym miejscem dla Świątyni Morontialnej, której miejsce z powodzeniem zostało zidentyfikowane na skałach z widokiem na rzekę Susquehanna, szeroką na milę, w hrabstwie York, w Pensylwanii.

Gdybyście spojrzeli na geologiczną mapę tej części świata, to patrzcie, gdzie Susquehanna wpływa do Zatoki Chesapeake. Na tym obszarze jest małe miasteczko o nazwie Havre de Grace. Jeśli prześledzicie palcem do zachodniego brzegu rzeki Susquehanna, około sześć mil od tamy Conewingo, to tam znajdują się urwiste brzegi, wysokie na trzydzieści metrów, mocno zalesione. Na szczycie tych wzniesień znajduje się przestrzeń około 100 akrów, o którą będziemy się ubiegać u Wspólnoty Pensylwanii, aby tam zbudować pięciopiętrową Świątynię Ojca, zwaną także świątynią Morontialną.

Zapewniono mnię również, że Szóste Epokowe Objawienie Urantii zostało wydane i jest przechowywane przez Fundację, którą zdobyliśmy i tworzenie Bractwa wewnątrz niej zapewnia, że wolontariusze, którzy zgłoszą się do służby w niej, będą to robili przed Ołtarzem, prezentując wspaniałość dzięki Kuli Chwały Ojca, która jest nie do opisania, ponieważ świeci boską chwałą światła i nie będzie kupiona, lecz przysłana przez Raj, aby upoważnić Świątynię do reprezentowania całej obecność Rajskiej Trójcy w chwale Nieskończonego Ojca przed Jego materialnymi dziećmi.

KONIEC

9
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: August 08, 2018, 01:51:48 PM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10726.msg68390#msg68390
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Zadziwiające historie duchowe / Całe nowe objawienie - Podane, ale niedostatecznie zrozumiane
« 7 sierpnia 2018, godz. 22:57:13 »


Wiadomość 3, jako dalszy ciąg
Wątek : Nowe objawienie, poza szóstym epokowym objawieniem
Jeszcze nie zrozumiane i dlatego trecia wiadomość, jako dalszy ciąg
7 sierpnia 2018 r. w Yorku

Urywek z tej wiadomości :
…..........

"Tu Michał Nebadoński. Lepiej bądźmy pewni, że teraz wzajemnie się rozumiemy.

"Ron zaczął to wszystko mniej więcej piętnaście lat temu, kiedy zaczął pomstować na okropnych ludźi, którzy czytali Księgę Urantii i stali się tak sztywni, że nie mogli być mili i dyskutować o tym, co miało się wydarzyć w tym czasie, ale rzadko byli na tyle wściekli, żeby zniszczyć Rona za to, że śmiał mówić o Misji nadchodzącej na Urantię, nazywanej później Misją Magisterską. Ron uczynił sławnym imię Mondżoronson, które nadal bezlitośnie przebiega kulę ziemską. Nigdy nie mówił, że to zrobił, ale wy to publicznie znacie. W każdym razie Misje zostały wycofane trzy razy, a Ron cierpiał z powodu wielu jaj na twarzy, jak to dzisiaj nazywa. Nic się nie da z tym zrobić, ale niektórzy ludzie nigdy nie wybaczają zmian w planach, a one były.PLAN CZASOWY BOSKICH WYDARZEŃ NA URANTII NA NASTĘPNE 26 STULECI


"Teraz mamy do czynienia z kolejną zmianą, której nigdy się nie spodziewałem i ten plan wygląda dziś tak :

i - - Misja Michała na Urantię, 2018 - 2025;
ii - Misje Magisterskie znów całkowicie skasowane;
iii - Serara, Syn Magisterski przybywa w marcu 2019 r. lub wcześniej w czasie kryzysu finansowego;
iv - Przygotowywane przyjście Jezusa jako Syna Drugiego Obdarzenia Urantii będzie historycznie prawdopodobnie w roku 2025 lub nieco wcześniej;
v - - Zniszczenie amerykańskiego zachodniego wybrzeża około 2023 r .;
vi - Ogromne straty życia w Europie wschodniej około 2024-25;
vii - Koniec niszczycielskich sił na Urantii 2035;
viii- Transmisje na całą planetę rozpoczynają się w roku 2093 lub później, chociaż są w pewnym stopniu używane z tą osobą przekazującą, Ronem Besserem, z racji stanu;
ix - Koniec misji Michała około 2042 r. lub później;
x - - Rozpoczyna się proces przeglądu Szóstego Epokowego Objawienia, a dystrybucja książki nastąpi w r. 2024 lub później;
xi - Ostatnie prace Syna Magisterskiego nad rewindykacją finansową na Urantii r. 2057 lub później;
xii - Początek specjalnego objawienia dla rozszerzenia Szóstego Epokowego Objawienie na trzydziesty pierwszy wiek zacznie się około 2710 r.

"Tu Syn Stwórcy z Nebadonu. Podaję ten wstępny plan i wierzcie mi, że brakuje w nim ogromnej liczby mniejszych, szczegółowych etapów, które Ron mi przypomina, aby czytelnik nie upraszczał nadmiernie tej listy planu.


"Podsumowując, ta długa wiadomość 3 dalszego ciągu nie kończy tego, co Ron uważa, że powinniście wiedzieć, jeśli zdecyduje, że jest wystarczająco duże zainteresowanie, aby podać resztę, ale na razie kończymy tę wiadomość dla podbudowania lektury. Dobrego dnia. Michał."MARGUL, OFICJALNY SYN NAUCZYCIEL TRÓJCY NA URANTII NA NADCHODZĄCĄ ERĘ ŚWIATŁA I ŻYCIA -"Ja również mam plan dla Urantii, aby teraz rozpocząć Światło i Życie. Jest on następujący :


i - - Początek Światła i Życia jest wstępnie zaplanowany na Urantii gdzieś w trzydziestym pierwszym wieku po narodzeniu Chrystusa. Wprowadzenie proponowanego kalendarza w celu skorygowania liczenia czasu nie zostało skasowane i zostanie dołączone do cywilizacji Urantii przez Serarę, Syna Magistra około r. 3105 i to wyklucza jakąkolwiek zmianę roku przez obstawanie, aby Jezus zaczął kalendarz od początku w pierwszym roku inauguracji Drugiego Obdarzenia.

ii - Światło i Życie zostanie ogłoszone przez Rajską Trójcę i będzie związane z pojawieniem się Boga Najwyższego, Tajemnic Najwyższości, których Ron nie spotkał dziś rano, ale są one tak zbliżone, że nazywamy je niemal identycznie. Ron zna ich głos, ale nie ich wygląd, ale Szef wyprawy pokazał przez chwilę rysy twarzy i Ron uznał je za dosyć przyjemne. Ron właśnie błysnął mi tym obrazem, który widział i on jest zupełnie dokładny.

iii – Sądzimy, że pierwsz Faza Światła i Życia, zacznie się w roku 1075, według nowego kalendarza rozpoczynającego się od roku 1, kiedy Jezus będzie znów widziany jako Obdarzający na Urantii.

iv - Światło i Życie rozciągną się na szesnaście stuleci od ich początku, szacowanego na rok 1035 nowego kalendarza i skończą się około roku 1715. Wtedy zacznie się Deifikacja planety Urantii, która stanie się nową gwiazdą w Nebadonie, ponieważ planeta może łatwo zostać porzucona na rzecz systemu gwiezdnego ze sferami zaprojektowanymi, rozmieszczonymi wokół, jako sfery uniwersytety światła dla uczczenia stulecia pojawienia się Najwyższego w czasie i przestrzeni."

.....

10
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: August 07, 2018, 06:01:30 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10920.msg69128#msg69128
Przekazał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Nowe pełnomocnictwo
« 7 sierpnia 2018, godz. 01:29:06 »


Mówca : Matka Duch Nebadonia
Temat : Nowe pełnomocnictwo
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Godzina : 07:28 czasu miejscowego, 05:28 UTC

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/j25ig6ln4z0lr4xhssb0dmc337aotg5nTranskrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 7 sierpnia 2018, godz. 02:29:09 »
Zapis przekazu Lemuela

Nowe pełnomocnictwo

Matka Duch Nebadonia : Tu waszą Matką Duch Nebadonia, dzień dobry. Przyszłam dziś rano, żeby wam wszystkim powiedzieć o "nowym pełnomocnictwie" na całym świecie. Jest to nowe pełnomocnictwo, która nie tylko ułatwia wam nawiązanie bliższego kontaktu z waszmi Umiłowanymi Dostrajaczami Myśli. Jest to także nowe pełnomocnictwo dla waszch Dostrajaczy Myśli i pochodzi ono od Ojca Wszechświata.

Potrzeba takiego wzmocnienia jest całkiem oczywista. W wyniku tego wszystkiego, co się dzieje obecnie na Urantii - politycznie, ekonomicznie i społecznie, istnieje ogromna potrzeba bliższej współpracy wynikającej z tego nowego pełnomocnictwa.

Jestem waszą Matką Duchem Nebadonią, a wy wszyscy jesteście moimi dziećmi i kocham was wszystkich, oczywiście tak, jak i Michał. Kochamy nasze dzieci, ale większość naszych dzieci zbłądziła, została sprowadzona na złą drogę przez tak wiele dróg, które w rzeczywistości są tylko ślepymi uliczkami bez wyjścia, co oznacza, że musicie zawrócić i wrócić na główną drogę.

Aby wam pomóc to osiągnąć, macie teraz nowe pełnomocnictwo, a Michał i Ja tak bardzo wypatrujemy powrotu wielu naszych dzieci z powrotem na główną drogę, że tak powiem. Niedawno powiedziano wam i potwierdzam to, że Misja Magisterska ruszyła, lecz jest obecnie niewidzialna dla waszych oczu. Niemniej jednak to, co się dzieje za kulisami, jest naprawdę ogromne.

Tak więc zapewniam was, że czynione są postępy, ale jeszcze niewidoczne. Wy, moi drodzy tutaj na forum, byliście poddani po drodze różnym testom i wiecie o czym mówię, a tym, którzy wciąż tu są, gratulujemy waszej wytrwałości, cierpliwości, ufności, lojalność i oczywiście, co najważniejsze, współpracy z waszymi Umiłowanymi mieszkającymi w was.

Teraz, dzięki temu nowemu pełnomocnictwu, będziecie bliżej swoich Umiłowanych, co stawia was w doskonałej sytuacji do pracy, którą należy wykonać w przyszłości. Jest to proces, który trwa i rośnie w postępie geometrycznym, coraz bardziej z upływem czasu.

Lemuel : Czy chciałabyś teraz powiedzieć coś więcej ?

Matka Duch Nebadonia : Nie Lemuelu, to na razie wystarczy, ale tylko żeby zakończyć, chciałabym przypomnieć wam wszystkim, jestem waszą Matką Duchem Nebadonią i moje przesłanie do was dzisiejszego ranka dotyczy "nowego pełnomocnictwa" dla całego świata, które przyniesie bliższy związek między wami a waszymi Umiłowanymi mieszkającymi w was i to jest, moje drogie dzieci, rzeczywiście wspaniałe. Wszystkim wam życzę miłego dnia.

Lemuel : Wielkie dzięki nasza Umiłowana Matko Duchu Nebadonio. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i życzę dobrego dnia. Domszia

11
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: August 06, 2018, 10:27:50 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10914.msg69070#msg69070
Przekazał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Przesłanie zachęty
« 5 sierpnia 2018, godz. 09:31:38 »


Mówca : Michał Nebadoński
Temat : Przesłanie zachęty
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 5 sierpnia 2018 / 15:31 czasu miejscowego, 13:31 UTC

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/bo143bih3pjp2nhp6jk862szezn4udhhTranskrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 5 sierpnia 2018, godz. 11:38:04 »
Zapis przekazu Lemuela

Przesłanie zachęty

Lemuel : Dzień dobry. Zapraszam Michała Nebadońskiego, aby przekazał wiadomość dziś po południu.

Michał Nebadoński : Tu Michał Nebadoński, dzień dobry wam wszystkim. Przychodzę tutaj, żeby przekazać przez tę osobę przesłanie zachęty jemu i wam wszystkim na forum. Jeśli słuchaliście przekazu Lemuela dziś rano i tego wczoraj, zatytułowanego ‘Między dwoma drzwiami‘, to zapewne nabraliście przekonania, że wszystko jest skończone i żaden z was ludzi nie może nic zrobić, aby pomóc w Misji Magisterskiej ani w Powrocie Jezusa.

Ja, Michał Nebadoński, jestem tu, żeby wam poprostu powiedzieć, że tak nie jest. Nie mam wątpliwości, że znacie sytuację polityczną na całym świecie w tej chwili, ale jest również bieżąca sytuacja samej planety, która potrzebuje, żeby jej pozwolić pozbyć się wszystkich negatywnych sił i wpływów, które musiała znosić przez tak wiele lat.

Jestem pewien, że jesteście w stanie zrozumieć, że otwarte zapoczątkowanie Misji Magisterskich na oczach całego świata ma niewiele sensu, kiedy równocześnie Ziemia prawie wybucha w sensie, że musimy jej pozwolić zrobić to, co potrzebuje zrobić i dlatego postanowiliśmy, że lepiej jest poczekać z widocznym rozpoczęciem Misji Magisterskich na planecie, aż Ziemia zrobi to, co potrzebuje zrobić.

Jestem pewien, że będziecie w stanie zrozumieć i widzieć w tym sens, bo biorąc wszystko pod uwagę, zmiany, kóre muszą natąpić, niestety z ogromną stratą życia i na całym globie, spowodują, że ludzkość stanie się znacznie bardziej podatna i przystępna i łatwiejsza do przekonania, że chodzi o Boską interwencję i że jesteśmy tu po to, żeby pomagać tym, którzy przeżyli i żeby doprowadzić planetę do stanu dziewiczego, godnego powrotu do naszego Ojca wszechświata. Urantia należy do Ojca i musi być Ojcu zwrócona.

Chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować każdemu z was za lojalne wsparcie przez lata czasu wielkich prób, kiedy musieliście stawić czoła tak wielu zmianom i rozczarowaniom przez kilka lat już minionych, które większość z was pokonała i jeteście tu nadal obecnie, choć jest również prawdą, że straciliśmy wielu członków, ale jest to zrozumiałe.

Matka Duch Nebadonia i Ja, jesteśmy oboje niezwykle wdzięczni i dumni z tych z was oddanych, wiernych, godnych zaufania i prawdziwych członków, którzy wciąż tu są i jesteśmy pewni, że będziecie tu dla nas i dla Misji, kiedy znów Misje będą gotowe do publicznego działania we właściwym czasie, a właściwy czas będzie, gdy Urantia zacznie się uspokajać po wzystkich ogromnych zmianach, które muszą nastąpić. Mówiono wam to wiele razy i jesteście dobrze przygotowani. Wiemy o tym.

Więc jestem tu dziś, żeby powiedzieć wam te parę słów zachęty. Nie traćcie wiary, bądźcie po prostu cierpliwi i przygotowujcie się, może teraz bardziej niż kiedykolwiek na to, co jest przed wami, wiedząc w pełni, że to, co trzeba zrobić, będzie zrobione. Mówiono wam również, że jest tu tak wiele Niebiańskich, którzy są tu nie tylko po to, żeby być świadkami tego, co ma się stać, ale również, żeby być w sytuacji i w miejscu, gdzie mogą być w stanie uratować wiele życia.

Chcemy ocalić jak najwięcej życia, ale jednocześnie musimy być realistami i zrozumieć, że wielu będzie zgubionych, lecz oni będą mieli nowe życie na światach-mieszkaniach. Oni zostaną uratowani, bo Ojciec tak uznał.

Lemuel : Nie chciałbym uciąć tej transmisji za wcześnie, więc pytam drogiego Michała, czy chciałby coś dalej powiedzieć. Powinienem poczekać, dziękuję.

Michał Nebadoński : Dziękuję ci Lemuelu. Nie mam nic więcej do dodania. Jeszcze raz chciałbym wam wszystkim podziękować i wypatruję czasu, kiedy będę mógł znów wam powiedzieć : zakasujcie rękawy, teraz jest ogromna praca do wykonania i wy, ludzie, szczególnie wy na forum i w innych miejscach wokół świata będziecie mieli w przyszłości ogromną ilość pracy do wykonania, nie tylko dla Misji Magisterskich, ale także dla Powrotu Jezusa. Tu Michał Nebadoński, życzę wam wszystkim bardzo dobrego popołudnia. Domszia

Lemuel : Dziękuję Michale, dziękuję bardzo. Domszia12
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: August 05, 2018, 10:56:37 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10908.msg69052#msg69052
Przekazał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Między dwoma drzwiami
« 4 sierpnia 2018, godz. 11:57:33 »


Mówca : Umiłowany (Dostrajacz Myśli) / Lemuel
Temat : Między dwoma drzwiami
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 4 sierpnia 2018 / 17:28 czasu miejscowego, 15:56 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/y8idexu4ib90syf3876scinticchmdybTranskrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 2 : 4 sierpnia 2018, godz. 14:49:47 »
Zapis przekazu Lemuela

Między dwoma drzwiami

Umiłowany / Lemuel : Dobry wieczór. To będzie bardzo krótka rozmowa tego wieczoru, a temat brzmi "Między dwoma drzwiami". Dzisiejszy dzień był dziwny. Nie robiłem dzisiaj transmisji i to nie dlatego, że nie chciałem próbować i rozmawiać z moim Umiłowanym lub zapraszać kogoś innego z naszej Niebiańskiej rodziny i dopiero teraz, tak późno po południu, siedząc tutaj w końcu zrozumiałem słowa, które mój Umiłowany właśnie mi podał : między dwoma drzwiami.

Rozumiem, co On ma na myśli, to nie pierwszy raz, kiedy byłem pomiędzy dwojgiem drzwi i jestem pewien, że wszyscy też to rozumiecie. Oznacza to po prostu, że jedne drzwi zamknęły się za mną, a przed mną są inne drzwi, które jeszcze się nie otworzyły, a zatem jestem między dwoma drzwiami.

Mam mieszane uczucia, ponieważ rozumiem tę sytuację, jest to okres, w którym niepewność i wątpliwości mogą łatwo wyjść na pierwszy plan rozumieąc, że przeszłość minęła, a przyszłość wciąż nie jest z nami i myśląc o rozmowie, którą mieliśmy na temat życia w terażniejszości, nie martwiąc się o wczoraj, bo ono odszedło ani nie spekulując bez sensu o jutrze, bo go jeszcze nie ma.

Tak więc, żyjąc chwilą obecną, ale także dochodząc do zrozumienia, że jesteśmy pomiędzy dwojgiem drzwi, bardzo łatwo jest spróbować wyobrazić sobie, co jest za drzwiami przede mną. Cóż, oczywiście, to nie jest owocne, jest to po prostu próba spekulacji. To przerywa spokój, spekulacja jest wrogiem spokoju, więc próbowałem być spokojnym przez cały dzień, zdając sobie sprawę, że nic do mnie nie przychodzi, jeśli chodzi o przekazywanie.

Teraz, dochodząc do zrozumienia, że jestem w rzeczywistości między dwojgiem drzwi, więc nie ma nic do zrobienia, zaakceptuj oczywiście pozytywnie sytuację i bądź bardzo wdzięczny i poddaj się temu, cokolwiek znajduje się za drzwiami przede mną, doskonale wiedząc, że to mój Umiłowany już zaplanował to, co znajduje się po drugiej stronie drzwi przede mną, a na razie muszę być cierpliwy. Tak właśnie próbuję być.

Tak więc, moja droga rodzino na forum, powodem, dla którego nagrałem te kilka słów, jest po prostu poinformowanie was, że jeśli nie zobaczycie przekazów od mojego Umiłowanego ani ode mnie, być może przez kilka następnych dni, nie wiem ile, to proszę, nie martwcie się, bo po prostu jest tak, jak to wyjaśniłem. Nie wiem, jutro może być inaczej, ale w tej chwili jestem między dwoma drzwiami i tak to jest, więc wiem, że wszyscy rozumiecie.

Tak więc, drodzy bracia i siostry, dziękuję wam za wysłuchanie, życzę wam wszystkim dobrego wieczoru i bądźcie szczęśliwi. Mam nadzieję, że będę mógł z wami niebawem porozmawiać. Na razie do widzenia.

13
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: August 05, 2018, 08:33:37 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10780.msg68564#msg68564
Przekazał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Bądź ostrożny
« 19 lipca 2018, godz. 01:29:21 »


Mówca : Prius
Temat : Bądź ostrożny
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 19 lipca 2018 / 07:28 czasu miejscowego, 06:28 GMT


Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/7zdql8u89p3qiqqlizudcmlsxe6ofzm1Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 19 lipca 2018, godz. 08:20:02 »
Zapis przekazu Lemuela

Bądź ostrożny

Prius : Dzień dobry Lemuelu, tak to ja Prius. W przyszłości będę się tobą opiekować; będę miał przyjemność zabrać cię pod swoje skrzydła. Jest dla ciebie dużo pracy, którą bedziemy robili razem, oczywiście razem z innymi. Jesteś przygotowany do tej nadchodzącej pracy Lemuelu i razem z resztą was zespolonych, wasza praca ma naprawdę ogromne znaczenie dla nadchodzących Misji i dla powrotu Jezusa.

Ale jak wszyscy wiecie i jak wiele razy ostatnio was informowano, nadchodzi mroczny okres i przemiany na Ziemi miażdżące płyty tektoniczne. Będą to bardzo trudne czasy, czasy prób. Teraz już doskonale wiesz, że zobaczysz rzeczy, których być może nigdy w życiu byś sobie nie życzył. Niemniej jednak wiemy również, że masz zrozumienie, dlaczego jest to konieczne.

Jeśli chodzi o resztę ludności, oni oczywiście nie mają pojęcia, co się dzieje i na całym świecie będzie ogromny strach i trwoga. Niemniej jednak, co trzeba zrobić, zostanie zrobione i nie zostanie zatrzymane. Ojciec nakazał, że te rzeczy muszą się spełnić. Urantia musi zostać oczyszczona raz na zawsze z całej negatywności, jaką człowiek umieścił na tej pięknej planecie. To zajmie trochę czasu, ale będzie to zrobione.

Jeśli chodzi o członków tego forum i gości, wszystkich was czytających tu codzienne wiadomości, macie również swoją rolę do odegrania. Otrzymaliście te informacje z dobrej woli, bo chcieliście je tutaj czytać i być gośćmi, a zatem je otrzymaliście, tak jak reszta członków jest informowana i macie obowiązek dzielenia się nimi z innymi, z przyjaciółmi i rodziną , ale ostrożnie.

Chciałbym wam wpoić, że ostrożność jest hasłem, bo wielu nie przyjmie tych informacji poprostu dlatego, że nie są na nie gotowi. Dlatego proszę, kierujcie się ostrożnością mówiąc do innych, kiedy dzielicie się tymi informacjami z innymi, bądźcie ostrożni.

Lemuelu, muszę ci powiedzieć, bądź ostrożny także ty sam, nie dla ... Nie chcę sugerować, że nie powinieneś dzielić się tymi informacjami, ale prosty fakt, że w twojej osobistej sytuacji, w jakiej jesteś, po prostu nie jest to dobry pomysł, to nie miałoby najmniejszego sensu. Tak, wiem, że myślisz tak samo jak ja i to jest w porządku. Nic nie możesz zrobić, aby pomóc swoim sąsiadom w twojej sytuacji. Więc po prostu wysyłaj im Światło i Błogosławieństwa, a resztę zostaw Ojcu.

Pamiętajcie, oni również mają swoich Dostrajaczy Myśli, więc będą mieli opiekę zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z ich planem życiowym, więc proszę, nie matwcie się tym. Ponadto, ty i członkowie tego forum zostali poinformowani, aby się nie rzucać w oczy, nie wychodzić, być cicho, być spokojnym i ryzykować wychodzenie na zewnątrz tylko jeśli jest to konieczne, a także jeśli jest to naprawdę konieczne, to jeśli ktoś podchodzi do ciebie szczerze i pyta, to oczywiście możesz odpowiedzieć i spróbować go pocieszyć, tak, oczywiście.

Ten okres minie, a kiedy to się stanie, nastąpi nowy początek dla was wszystkich. Jak dobrze wiecie po strasznych burzach przychodzi złote słońce, niebieskie niebo i ptaki znów zaczynają śpiewać, a cała ziemia raduje się świeżością atmosfery i wspaniałym światłem i cały świat zda sobie sprawę z tego, co się stało i będzie się radować tak, jak wszyscy z was będą się radować.

Tu Prius. Jakże się cieszę, że jestem tu z tobą dziś rano Lemuelu. Będziemy wiele razem rozmawiali w przyszłości. Więc życzę ci dobrego dnia. Domszia

Lemuel : Jestem bardzo wdzięczny Priusowi. Dziękuję Ci Priusie za przybycie do nas dziś rano, a tym, którzy słuchają, dziękuję za wysłuchanie, a także życzę miłego dnia. Na razie do widzenia. Domszia

14
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: August 03, 2018, 12:49:10 PM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10440.msg66928#msg66928
Napisał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / TABELKA POKAZUJĄCA, CO DUSZA ROBI PO ŚMIRCI
« 2 sierpnia 2018, godz. 13:24:00 »


TABELKA :
POSTĘPY DUSZY PO ŚMIERCI
- - - -
To jest tabelka podstawowa. Pokazuje ona normalne postępy duszy po śmierci człowieka i nie uwzględnia całego zróżnicowania dusz, które może wystąpić, kiedy dusza uznaje, że musi się wydostać z planety do nowąej sytuacji, w której może wpełni przeżywać nowe życie. TABELKA JEST PRAWDZIWA DLA 99 PROCENT wydchodzących z ciała. Tyle na razie.

W załączeniu jest tabelka zbyt mała, żeby łatwo odczytać prawą kolumnę. Pracuję nad linkiem do boxnetu, który wkrótce tu dorzucę. Dziękuję. Ron


Link do oryginalnej tabelki :

https://app.box.com/s/btjt565k41iuwzl01d6283d87b8ofhyzPrzepisał : Clency, starszy członek
«Odpowiedz nr 2, 2 sierpnia 2018, godz. 15:23:03»

Dla lepszej czytelności tabelki

TABELKA

Ruchy, przez które dusza przechodzi, gdy człowiek umiera


Wyjście : W momencie śmierci dusza zostaje wyrzucona z ludzkiego psyche i staje się prawdziwą i nową istotą na planecie, obok zmarłego. Zostaje wtedy popraszona wskutek nastroju Dostrajacza Myśli, żeby szybko przejś do czegoś, co wydaje się być otwartymi drzwiami w atramentowej ciemności i przechodzi przez to do Siatki Energii.

Wejście do Siatki Energii : Siatka energii przygotowuje duszę do życia energiami morontialnymi i zapewnia oddech i pobieranie energii, aby zachować ciało duszy. Służy ona do podtrzymywania duszy, będzie można zorganizować transportu do światów-mieszkań dla zmartwychwstania. Siatka energii jest również używana do podtrzymywania dusz, które chcą pozostać związane z Ziemią i jest często używana dla dusz, które chcą pozostać w znajomym otoczeniu przez długi czas, ponieważ Bóg nie zmusza do zmian tego rodzaju, dopóki dusza nie poczuje się swobodnie i szczęśliwie, żeby ruszyć do przodu.

Szukanie światła w siatce dla transportu : Dusze, które chcą iść do przodu, otrzymują znak świetlny w siatce, jak światło wyjścia w kinie, które pokazuje duszy którędy może opuścić siatkę. Niektóre dusze nie rozumieją, co oznacza to światło i czekają i czekają i często wołają o pomoc lub chcą, żeby je zostawić same, kiedy anioł próbuje wyjaśnić, jak z niego skorzystać. Wiele dusz umiera tutaj, jeśli nie poruszają się dość szybko i nie szukają dobrze światła.

Przeniesienie do świata-mieszkania dla zmartwychwstania : Transportującym jest anioł, który ma na plecach tarczę cierną, którą niektórzy ludzie mylą ze skrzydłami, co człowiek nazwałby srebrzystą metalową walizą przymocowaną do pleców. Człowiek zbliża się do anioła prowadzony do niego przez innego anioła, a towarzyszący anioł pomaga duszy wejść do obszernej przestrzeni ładunkowej. W większości przypadków dusza zostaje poproszona o zamknięcie oczu i próbę zaśnięcia, a transportujący anioł zabiera duszę do swojego umysłu i nakazuje duszy szybsze zaśnięcie. Gdy dusza już śpi, interweniuje anioł dowodzący i ustawia to, co nazwalibyśmy autopilotem anioła transportującego na bezpośredni lot do światów-mieszkań do zmartwychwstania do nowego życia. Światy-mieszkania mają siedem promieniowych skrzydeł, zwanych salami zmartwychwstania i dusza zostaje zrzucona na jedno ze skrzydeł, aby zasilić w energię, chodząc i widząc i robiąc wszystko co potrzebne do rozpoczęcia nowego życia.

Wyznaczenie kariery wznoszenia : Dusza zostanie przeszkolona do wykonywania pracy, którą lubi i najlepiej wykonuje korzystając ze swoich talentów wyuczonych na planecie ludzkiego życia. To ty uczysz się pracy i sposobów obcowania z duchami i jak wykonywać cały czas dobrą pracę. Kariera wznoszenia ostatecznie udoskonala cię jako istotę duchową, ale przez wieki jesteś tylko duszą i twoja energia jest nazywana morontialną. Energia morontialna jest zarówno duchowa, jak i materialna i staje się czysto duchowa dopiero, gdy przejdziesz przez ponad 470 różnych form morontialnych, których używasz podczas wspinania się drogami wznoszenia.

15
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: July 15, 2018, 09:13:35 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10726.msg68390#msg68390
Napisał/przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / ORGANIZACJA MISJI PRAWIE GOTOWA DO DZIAŁANIA
« 12 lipca 2018, godz. 15:14:09 »


ORGANIZACJA MISJI PRAWIE GOTOWA DO DZIAŁANIA

Ron Besser York, Pensylwania, godz. 15 czasu lokalnego

* Uwaga dla wszystkich, którzy nie mają jeszcze szerokiego obrazu.

1 - Jeśli nie zauważyliście, to czołowe składniki Misji Michała znajduje się dziś na naszej planecie;

2 - Gdybym tego nie zauważył, to Michał Nebadoński jest dziś na naszej planecie i przygląda mi się, jak walczę z tym, co uważałem za artretyzm i jest zbolały widząc, że jest to rodzaj raka kości i modlę się, żeby wkrótce został wyleczony ;


3 – Ćwiczenie uruchamiania Misji ducha na naszej planecie wreszcie dobiega końca. Plan jest obfity. Koniec świata, w którym był tylko Trump i garstka krzyczących kotów. Przechodzi on teraz w ręce ludzi, którzy wiedzą co robią, tzn. Michała, Naczelnego Sędziego i naszego ukochanego Księcia Planety. Ave Cezar już dłużej nie zupełnie !

4 - Dzisiaj jest 12 lipca. Naprawdę dla mnie i dla was, z różnych powodów, dzień ten jest zaznaczony czerwonymi literami. Dostanę pomoc medyczną, tak jak powinno być zrobione, gdy zdarzył się wypadek i dzień, w którym Michał wylądował na naszym lądzie, a nie Jezus, ale z Księciem Planetarnym, aby wyostrzyć do służby wszystkich naszych przekazujących i przygotować ich na otwarcie Misji duchowej Michała, żeby zmienić tak wiele rzeczy w naszej pracy na tej materialnej planecie, którą Jezus obdarzył Sobą wiele lat temu;


5 – MÓWI JEZUS
"Widziałem, jak Ron mówi do siebie. Wątpię, aby ktokolwiek jeszcze uznał, że ten dzień jest ważny, ponieważ przedstawia on kulminację wszystkiego, co Michał i ja i Nebadonia i Margul i Melchizedek Machiventa i wreszcie Syn Nauczyciel Trójcy, Margul, planowali przez te wszystkie lata. Mówię do Rona : Bądź odważny, bo to nie będzie przyjemne przechodzić przez procedury medyczne, których lekarze będą wymagać od ciebie i ciesz się, że mają już sprzęt do tego. Bądź pewien, że on nie będzie działać bez prądu i masz szczęście mieszkać w pobliżu Three Mile Island, bo ona (elektrownia atomowa) będzie działała, pomimo zakazów palenia w niektórych miejscach.

"W końcu, jesteśmy pewni, że masz w większości rację, bo planowanie się skończyło i planeta jest przygotowana do zalania istotami duchowymi, z których większość już przybyła, a wśród nich Koło Siedmiu i Mentori, którzy teraz czekają na swoje miejsca. Wszystko jest ustawione, żeby wkrótce wybuchnąć na planie znanym jako Urantia. Mówię do was, nie do Rona, bo tu mówi Lanaforge, że wchodzicie na terytorium zakazane, ale chcecie tylko ostrzec wszystkich o tym, co mówią wasze czujniki i wszystko jest w porządku i pozwólcie, żeby szło do przodu. Tu znowu mówi Jezus, bo jak wiesz Ronie, to był Lanaforge i na razie pozostaw interpunkcje, bo teraz mam pozwolenie, aby powiedzieć wam wszystkim co następuje :


"Tu Jezus. Życzę wam wszystkim, abyście pozostali w dobrych nastrojach przez kilka następnych dni, bo świat jest gotowy, aby wkrótce się wywrócić i to ma ogromne konsekwencje dla reszty świata, ale dla was wszystkich jest to sygnał, żę dobrze zaczynamy tę misję, z wielką myślą o Michale, Mnie i Mondżoronsonie, ponieważ nie wolno nam go opuścić, bo jest on moim Kierownikiem i MOIM Zaufaniem, że to będzie zrobione. Dobrego dnia."

KONIEC

Pages: [1] 2 3 ... 18