Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
I notice this document opens at the very last page.  To see the group of pictures scroll up to the top for about ten pages and you then can see about five group pictures listed.  For those who use Word Pad, it opens in that too if you do not remember that.  It will open in other word processors but you may have to convert it to your brand.  Many thanks.  Ron
12
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on Today at 10:19:09 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11268.msg70602#msg70602
Podał na forum : David. młodszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Uwielbienie
« 24 września 2018 r., godz. 05:36:30 »


Nauczyciel : Ophelius
Przedmiot : Uwielbienie
Przekazujący : David
Miejsce : Kyambogo, Kampala, Uganda
Data/Godzina : Pon. 24/09/18 godz. 09:15

Cześć członkom forum. Przedstawiłem się kilka miesięcy temu i bywałem na forum, ale nie miałem odwagi, żeby chociaż odpowiadać, ale kilka tygodni temu, jak mi się wydaje, przebiłem się przez to, kiedy przeczytałem, że nie muszę czekać na słyszalny głos, ale po kilku minutach ciszy mam zacząć pisać i kiedy to zrobiłem, dostałem wiadomość od mojego Umiłowanego zamieszkującego we mnie. Była ona krótka, ale byłem z tego bardzo szczęśliwy i od tamtej pory praktykuję i otrzymuję wiadomości osobiste, a teraz czuję, że mogę zacząć publikować niektóre wiadomości, które otrzymuję jako część mojej praktyki, bo zauważyłem, że ludzie zachęcają i nie zwracają uwagi na to, że popełniam błędy. Po ostatniej transmisji muszę stwierdzić, że wiadomości przychodzą łatwiej niż dawniej, bo nie muszę czekać dziesięciu minut, zanim ktoś się pojawi i potem one płyną łatwo. Dlatego zachęcam każdego czekającego na słyszalny głos, żeby zaczął pisać, kiedy tylko poczuje, że już jest dość ciszy.
Teraz, rano przechodzę do wiadomości,

Nauczyciel Ophelius :
Tu Ophelius. Rozmawiam z tobą tego ranka. Jaki dziś wspaniały, cudowny dzień, kiedy wszyscy kłaniają się i wielbią naszego Niebiańskiego Ojca w Raju, bo kimkolwiek On jest, jego wspaniałość jest niewiarygodna i nie do pojęcia. Wszyscy kłaniamy się i czcimy Go, bowiem jest Bogiem potężnym i nie ma nikogo takiego jak On, bo On wszystko podtrzymuje i zapewnia, żeby wszystko było zsynchronizowane, żeby nawet to, co wydaje się niezsynchronizowane, działało dla dobra wszystkiego, co jest zsynchronizowane.
Jestem Ophelius i przychodzę, aby was przestrzec i podnieść was na duchu i zachęcić do duchowej czci naszego Ojca, ponieważ są korzyści z uwielbienia, korzyści, których nie możecie łatwo doświadczyć w inny sposób;
Czym jest uwielbienie ? Jest uznawaniem w każdym szczególe życia wyższości wielkiego źródła i centrum wszystkich rzeczy. Zachęcam was zatem, abyście codziennie żyli w atmosferze czci naszego Ojca wszechświata i Ojca stwórcy, albowiem zasługuje On na to i służy rozwojowi i sile waszych dusz, ponieważ kiedy uznajecie Ojca za źródło i postrzegacie go jako centrum wszystkiego, co dobre w waszm życiu, to podchodzicie o krok bliżej i robici krok dalej w waszym zestrojeniu się z Nim.
Tak więc, moi przyjaciele i bracia, żyjmy na sposób uwielbiania naszego Niebiańskiego Ojca, a wszystko będzie dobrze z wami wszystkimi. Pokój wam. Nauczyciel Ofelius.

David : Dziękuję Ci nauczycielu Opheliusie za twoje wezwanie i jestem bardzo wdzięczny za odbieranie Cię tego ranka. Koniec
13
General Discussion / Re: A Few Words From Michael
« Last post by Antonio on Today at 10:17:19 AM »
Monday, September 24, 2018 @ 11:10 pm, Stanstead, Qc, Ca
Speaker: Pre’Msha, my Thought Adjuster.
TR: Antonio

Good evening Father, this is your son Antonio to be at your service and for my TRing work session tonight. Is there someone with a message for me at this moment?

“Here Pre'MSha, you’re Thought Adjuster and this tonight will be a short message for you Antonio.

“You have many friends who love and respect you in this Serara forum. Do not forget that this family was gathered by the ‘FATHER’ and everyone has an important place in this great 'Family of love', everyone has their role to play and the 'FATHER' knows you better than you know yourself.

“ANKARA very well expresses it through SUE in her last thread, 'life' is riddled with traps and problems and the only person in charge, that is to say, CALIGASTIA, has been able to manipulate and be able to modify and render several sequences of life miserable to live. Unfortunately for you Antonio, you are not excluded from this heritage of 'The Rebellion of Lucifer and Caligastia'.

“Your dear colleague JULIO has expressed it very well this morning; 'You must trust me, I am your Thought Adjuster, I am the FATHER who lives in you constantly and you must have faith in me'.

“Today you feel much better and the words of comfort expressed by some of your colleagues have soothed your pain of living and reduced your level of anxiety, ..., it's very good to still see you in Stillness, practicing and make the efforts in your TRing work and take the time to listen and write what I dictate to you in your mind.

“Many things will change very soon in your life and the best for you for now, it is to try to be calm, to rest to the fullest and to live your life as usual and that until the long awaited moment will arrive for all to see.

“Thank you for receiving the message that I wanted to make you understand and be in peace Antonio, ..., Domtia!


What a great pleasure to receive you, Father Pre'MSha, my Thought Adjuster, what immense wealth I possess and I can only say this: THANK
YOU FATHER, ..., I LOVE YOU WITH ALL MY HEART AND ALL MY SOUL!!! "

Also, thank you very much: SUE, Wendy, Julio and ANKARA for your supports and your testimony of love to me, ..., I love you all !!!

Also, thank you Wendy for the internet links on: "Daniel - Lesson on Peace - Jun. 28, 1992 - Pocatello, ID".

14
Subject: Planning, Predictability, Priority and Compensation in the use of time wisely
Speaker: Pre'Msha (Thought Adjuster) and Ankara
Date: September 25, 2018, Tuesday
Location and Time: Brasilia / Brazil - 09:17 (AM) - ie 08:17 (AM) (New York time - US) or 12:17 AM UTC
Category: New transmissions
T / R: Julio da Luz (JDL)
=======
Pre'Msha (Thought Adjuster):
                                                 Good Morning. I am your Thought Adjuster and I will start the conversation today.
                                                 You remember when you were with family in Caldas Novas / GO in the pools of warm water.
                                                 When you were in the wave pool, when a wave came towards you, you knew what you were going to do, that is, take a little jump for the wave to pass, because you were looking at the wave.
                                                 When you were in the opposite direction, you did not know when the wave would hit you and often, you were surprised.
                                                 Likewise, in the many times you've been taking a bath. If you were looking forward, that was fine, because the impact was foreseen. If it were, on the contrary, looking at the beach, often even fell with the impact of the wave.
                                                The predictability of life is like the successive waves.
                                                 If you are facing, seeing, reflecting the situation in front, you will know how to act.
                                                 But if you're on your back, without worrying about predictable events like waves, it's possible that the impact will be greater.
                                                 I'm leaving Ankara, have a little talk with you.

=======
Ankara:
                                               The predictability of future events as if it were repeated waves, makes wise people look to plan.
                                               Planning for solutions means, first of all, making a range of values in relation to the use of time.
                                               What are your priorities? Have you considered this?
                                               And if you know the priority number 1 (one), 2 (two), 3 (three), and so on, are you making the time and resources available for the core activities available?
                                               Yes, prioritizing often means giving up another activity that can also be important.
                                               So often, you have to create clearing mechanisms.
                                               I'll leave it to your Thought Adjuster to complete today's message.
=======
Pre'Msha (Thought Adjuster):
                                               Yesterday began a new stage of his professional career with quality in the work, because it was possible to telework, Home Office.
                                               But initially, you were happy but also worried about the time management, because you consider this service as transmitter and receiver as number 1 (one) priority. Priority number 2 (two) is professional work. Priority number three (three) is family.
                                               All three priorities are very important to you, but you have to prioritize the time for the three activities to be performed at certain times of the day.
                                              In addition to these core activities, there are others that are important to you, such as 4 (four) physical activity for health; 5 (five) take a distance course in English; number 6 (six) rest to have energy for the various activities; number 7 (seven) personal leisure, such as, from time to time, watch the Formula 1 race on television, or the Brazilian men's soccer match, live, or a movie on television or in the movies.
                                               Even with several possible activities to be performed, this does not mean that all of them will be accomplished in one day. They are often left out of the background so that top priorities are made.
                                               Especially in the most important activities, such as taking time out for the family, when this is not possible (reserve a time for the family), should seek compensation mechanisms in the use of time.
                                               Today, at dawn, you've lost your sleep, and we've talked a lot about it. You have decided that at least one day of the week, usually on a Sunday, you will compensate by leaving the free time for the family, without turning on the computer, without telecommuting, home office.
                                               Today's message came first in your mind, before the official transmission with loose words: - Predictability, Planning, Priorities, Compensation.
                                               Often the transmitted messages come with loose words and then follow the course of the language with a complete message for reflection.
                                               And if you do not see a complete message, but only come loose words, the message will be implicit, just take time to reflect on the meaning of the keywords. So, you have a great Tuesday. Domtia.
=======
JDL:
                             Ankara: - Thank you very much for this message on Planning, Predictability, Priorities and Compensation in using time wisely.
                                              Life and daily life require that we constantly seek to reflect on priorities in order to make time use available on the most important issues.
                                              And this arrangement of priorities often requires compensation in the use of time in other important activities periodically, which may mean on the same day, or in longer periods according to the characteristics of time, space, responsibilities in which each one is inserted.
                            Pre'Msha: - Thank you very much for being with me, at all times, advising me, even during daily activities, at work, at leisure, with the family.
                                               It's amazing how simple situations like a simple bath in a wave pool can bring some kind of life lesson.
=======
END
=======
=======

Assunto:  Planejamento, Previsibilidade, Prioridade e Compensação no uso do tempo com sabedoria
Orador: Pre’Msha (Ajustador do Pensamento) e Ankara
Data: 25 de setembro de 2018, terça-feira
Local e Horário: Brasília/Brasil – 09:17 (AM) – ou seja - 08:17 (AM) (horário de Nova Iorque – EUA) ou 12:17 (AM) UTC
Categoria: Novas transmissões
T/R: Julio da Luz (JDL)
=======
Pre’Msha (Ajustador do Pensamento):
                                                              Bom dia. Eu sou seu Ajustador do Pensamento e irei começar a conversa de hoje.
                                                              Você se lembra quando esteve com a família em Caldas Novas/GO nas piscinas de águas quentes.
                                                              Quando você estava na piscina de ondas, quando uma onda vinha em sua direção, você sabia o que ia fazer, ou seja, dar um pequeno pulo para a onda passar, pois você estava olhando de frente para a onda.
                                                             Quando você estava na direção contrária, você não sabia quando a onda iria atingi-lo e muitas vezes, você era surpreendido.
                                                             Da mesma forma, nas muitas vezes que você esteve tomando banho de mar. Se estivesse olhando de frente estava tudo bem, pois o impacto era previsto. Se estivesse, pelo contrário, olhando para a praia, muitas vezes até caía com o impacto da onda.
                                                             A previsibilidade da vida é como as ondas sucessivas.
                                                             Se você estiver encarando, vendo, refletindo a situação de frente, saberá agir.
                                                             Mas se você estiver de costas, sem se preocupar com os eventos previsíveis como as ondas, é possível que o impacto seja maior.
                                                             Vou deixar Ankara, conversar um pouco contigo.

=======
Ankara:
                                                            A previsibilidade dos eventos futuros como se fosse ondas repetidas, faz com que as pessoas sábias busquem planejar.
                                                           Planejar soluções significa, em primeiro lugar, fazer uma escala de valores em relação ao uso do tempo.
                                                           Quais são as suas prioridades? Você já refletiu nisto?
                                                           E se você sabe qual a prioridade número 1 (um), 2 (dois), 3 (três) e assim por diante, você está disponibilizando o tempo e os recursos disponíveis para as atividades principais?
                                                           Sim, fazer uma escala de prioridades significa, muitas vezes, a renúncia a outra atividade que também pode ser importante.
                                                           Então, muitas vezes, você tem que criar mecanismos de compensação.
                                                           Vou deixar para o seu Ajustador do Pensamento para concluir a mensagem de hoje.
=======
Pre’Msha (Ajustador do Pensamento):
                                                              Ontem começou uma nova etapa de sua carreira profissional com qualidade no trabalho, pois foi possibilitado o teletrabalho, Home Office.
                                                              Só que, inicialmente, você ficou feliz mas também preocupado com a administração do tempo, pois você considera como prioridade número 1 (um) este serviço como transmissor e receptor. Prioridade número 2 (dois) é o trabalho profissional. Prioridade número 3 (três) é a família.
                                                             Todas três prioridades são muito importantes para você, mas tem que priorizar o tempo para que, em alguns momentos do dia, as três atividades sejam realizadas.
                                                             Além destas atividades principais, existem outras que são importantes para você, como 4 (quatro) atividade física para saúde; 5 (cinco) fazer um curso à distância de inglês; número 6 (seis) descansar para ter energia para as várias atividades; número 7 (sete) lazer pessoal, como, de vez em quando, assistir na televisão a corrida de Fórmula 1, ou o jogo de futebol da seleção brasileira masculina, ao vivo, ou um filme na televisão ou no cinema.
                                                             Mesmo com diversas atividades possíveis de serem realizadas, isto não significa que todas elas serão realizadas em um dia. Muitas vezes são deixadas de lado para um segundo plano, a fim de que as principais prioridades sejam feitas.
                                                             Principalmente nas atividades mais importantes, como por exemplo, reservar um tempo para  a família, quando não se consegue isto (reservar um tempo para a família), deve buscar mecanismos de compensação no uso do tempo.
                                                             Hoje, de madrugada, você perdeu o sono, e conversamos muito sobre isto. Você decidiu que pelo menos um dia da semana, normalmente no domingo, você irá compensar deixando o tempo livre para a família, sem ligar o computador, sem teletrabalho, home office.
                                                            A mensagem de hoje, veio inicialmente em sua mente, antes da transmissão oficial com palavras soltas: - Previsibilidade, Planejamento, Prioridades, Compensação.
                                                            Muitas vezes as mensagens transmitidas vêm com palavras soltas para depois seguirem o curso da linguagem com uma mensagem completa para reflexão.
                                                            E se não vir uma mensagem completa, mais vier apenas palavras soltas, a mensagem estará implícita, basta apenas reservar um tempo para refletir no significado das palavras-chaves. Então, que você tenha uma ótima terça-feira. Domtia.
=======
JDL:
                                          Ankara: - Muito obrigado por esta mensagem sobre Planejamento, Previsibilidade, Prioridades e Compensação no uso do tempo com sabedoria.
                                                          A vida, o cotidiano exige que busquemos constantemente refletir sobre as prioridades a fim de disponibilizar o uso do tempo nas questões mais importantes.
                                                          E este arranjo de prioridades, muitas vezes, exige compensação no uso do tempo em outras atividades importantes periodicamente, que pode significar no próprio dia, ou em períodos maiores de acordo com as características de tempo, espaço, responsabilidades em que cada um está inserido.
                                      Pre’Msha: - Muito obrigado por estar junto comigo, em todos os momentos, me aconselhando, mesmo durante a realização de atividades do cotidiano, no trabalho, no lazer, com a família.
                                                          É incrível como situações simples como um simples banho em uma piscina de ondas podem trazer algum tipo de lição de vida.
=======
FIM
=======

15
Threads for New Transmissions / Be regular
« Last post by David on Today at 08:28:36 AM »
Teacher: Margul
Subject: Be consistent
T/R: David
Location: Kampala, Uganda
Day/Time: Tue25/09/18.   12:10 
.           
Margul:
I am margul your trinity teacher son, and I thank you and many on this forum for taking the time to receive and transmit. Its of great importance  that you keep a regular practice on taking down these messages  because as you know this is a training period from which you are to come out as mature  and excellent transmitters with possibility of  fusion as you know, so i encourage you my son and many more on the forum to be regular and consistent in this period of time,
I am asking you to prioritise  in your dealings so that you give us first place in your life and do those
things which are of most  need and importance  for this great period that has knocked on your doors  keep with us and in our peace, all is well.
End.
David; thank you teacher margul for this message.
16
Transcribed from Lemuel’s audio transmission

Hitting the jackpot

Lemuel : Good morning everyone. Our subject this morning is entitled ‘Hitting the jackpot’. I am sure you all know what is meant by hitting the jackpot, in other words it is like in a football pools or betting on a horse that comes in hundred to one or winning some superbe prize, it is like hitting the jackpot.

Everyone would like to hit the jackpot at sometime or other in their life, such ephoric feeling, standing with the arms raised and jumping up and down with joy, the thrill of winning something so wonderful as the jackpot. Well, we have all dreamt about that sort of thing, I am sure, from time to time and may be for sometime for some people it rather comes true.

But I want to talk about hitting a different kind of jackpot and this jackpot is spiritual and it is always available, because it is always within reach. When it is your pure heartfelt intention in stillness to communicate with your Indwelling Father Fragment, you are at that moment hitting the jackpot, indeed you are, because there is nothing in this world that you can do better than that.

Those of you here on the forum, our dear brothers and sisters, you know what I am talking about. Those of you who have already, perhaps many times, try to do this, offering yourselves to your Beloved Indwelling Father Fragment, may be you have not realized that you are in fact hitting the jackpot, because the prize is everlasting life.

When you turn to your Thought Adjuster in prayer and offering your will to His Will, I repeat you are hitting the jackpot and you are able to do this any time, any where, any day, this jackpot can be yours. You may think that we are being rather fanciful this morning, in explaining it in such a way, but dear friends this simplest things are almost always the best.

To be able to understand something as a child is not being childish, it is being innocent and honest. Literally, as a small child walking hand in hand with your father, you will remember how happy you were, how full with love you were for your father, you trusted your father and there were no problems at whatsoever.

A child’s love for his father, for his mother, is the most wonderful thing and as adults we can still have that feeling of such a pure and innocent kind of love and trust for our Heavenly Parents. So, this little talk this morning about hitting the jackpot is really just a reminder what each and everyone of you can do everyday, any time, any where.

This spiritual jackpot is there, waiting for you to win and enjoy, and so I wish you a happy day and I hope to-day you will hit the jackpot and enjoy it, as it is rightfully yours whenever you wish. This is Lemuel signing off for to-day, be happy, bye-bye for now. Domtia
17
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on Today at 07:33:41 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11270.msg70608#msg70608
Podała na forum : SophiaVeronica. młodszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Miłość
« 24 września 2018 r., godz. 08:22:16 »


Nauczyciel : Matka Duch
Przedmiot : Miłość
Odebrała : SophiaVeronica
Data: 24/09/18

Moja miłość do was jest jak miłość matki, ale powiększona wiele razy. Trudno wyjaśnić, jaki rodzaj miłości mamy do was, do wszystkich naszych dzieci. Jest to miłość boska i nie możecie porównać tej miłości do miłości znanej na waszym świecie - Urantii, gdzie miłość istnieje w pewnej formie, ale nie jest w żaden sposób porównywalna z miłością boską, co łatwo zrozumiecie.

Nasza miłość zawiera znacznie więcej niż przyciąganie, albo troska lub bycie blisko jedno przy drgim. Nasza miłość jest tak doskonała i tak wspaniała, zajmuje wszystkie obszary i jest wieczna i zawsze taka sama. Możemy wysyłać naszą miłość do całego naszego stworzenia i jest to to, co robimy stale. Do wszystkiego, co żyje i istnieje. Wszystko to zostało stworzone przez waszego Ojca Michała i Mnie i ten ogromny wszechświat możemy podtrzymywać tylko przez naszą szczerą, wieczną, boską miłość.
Nauczcie się patrzeć na miłość z innej perspektywy. Widźcie ją jako otaczającą wszystko i wszystkich, od najmniejszego atomu do największych tworów gwiazd i słońc oraz wszystkiego, co się z tym wiąże we wszechświecie.

Kiedy wysyłamy wam naszą miłość, to wysyłamy wam wszystko, czym jesteśmy. Wysyłamy wam nasze istnienie i świętość Ojca. To naprawdę coś, czego nie jesteście w stanie pojąć. Musimy mówić do was prostymi słowami i tak jest dobrze, ale kiedy się rozwijacie, to dorośniecie do lepszego zrozumienia, co oznacza miłość i co może ona osiągnąć. Miłość jest największym darem danym przez Boga, Pierwsze Źródło i Centrum. Nie mógłby dać czego innego, bo BÓG JEST MIŁOŚCIĄ.
Bądź w naszej miłości, moje dziecko. Matka Duch
18
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on Today at 06:16:45 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11252.msg70604#msg70604
Podał na forum : Prozonov . pełny członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Przygotowania i sesja przekazywania, ….utrzymajcie rozpęd !
« Odpowiedź nr 3, 24 września 2018 r., godz. 06:48:10 »24 września 2018 r.
Rosja, Samara, 14:30 czasu miejscowego

- Czuję, że przyszedł do mnie rajski nauczyciel Margul.

Tak, to ja. Pisz.
Musicie wiedzieć, że Dostrajacze mogą na jakiś czas opuścić śmiertelnego człowieka i pozostawić duszę pod opieką aniołów. Aniołowie są stale przy was i opiekują się śmiertelnikiem w ramach swoich kompetencji. Nie powinniście ignorować ich obecności i wrazie potrzeby zwracać się do nich z prośbą o radę lub pomoc. Oni nie mogą się mieszać w fizyczne procesy życia człowieka, ale w skrajnych przypadkach mogą zapobiec problemom, jeśli otrzymają takie wskazanie. Wiedzcie, że anioły, które was otaczają, są najbardziej niezawodnymi waszymi pomocnikami. Są mistrzami w sprawach manipulowania waszymi "przypadkowymi" spotkaniami, bo nic przypadkowego nie dzieje się na ziemi. Wszystko znajduje się pod czujną kontrolą Ojca wszechświata.

Niektórzy uwarzają, że są panami własnego losu, że ich wola jest ponad wszystko. Są w błędzie. Samowola często prowadzi człowieka do tragicznego końca. I jeśli w swoim życiu nie udało mu się narobić grzechów śmiertelnych, nie doszedł do odrzucenia Boga, to wciąż ma jeszcze szansę kontynuowania życia w światach-mieszkaniach. Człowiek jest panem własnego losu tylko wtedy, gdy podporządkował swoją wolę woli Boga ! Jest moją wolą, żeby twoja wola się spełniła, to jest hymn wolnej osoby. Samowola jest drogą śmierci, spełnianie woli Bożej jest drogą do nieśmiertelności.

To szystko na razie.

- Dziękuję Ci mądry rajski nauczycielu, że mi zaufałeś."

Domszia.
19
AUDIO TAPE Transmissions Here / Audio Transmission / Hitting the jackpot.
« Last post by Lemuel on Today at 01:30:39 AM »
Speaker: Lemuel
Subject: Hitting the jackpot.
Place. Girona, Catalunya, Spain.
Date/Time: 25th Sept. 2018  07:30 Local  05:30 Z

https://app.box.com/s/wkv4x2z4zwd17xz0yolw4cxkdfxj0y3g
20
Yes, there are Urantia Book readers in groups we do not know yet and I converted an email from the Urantia Book Fellowship of their newsletter with several groups pictured some celebrating the birthday of Jesus too.

This is a word document  and I could not get the html to take because it overloaded out data base, so the link will open your Word and display the pictures and text for you if things do not go wrong for us.  I do not know them myself as I am so out of date it is not funny, but let us see what the Michael Mission does to reunite readers and Mission workers!  Enjoy.   Ron

Link to Word doc with pictures:
https://app.box.com/s/j37p6dqrapfs0pozz1t5tuul3h7bqf9n

END
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10