Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Some Thoughts Muses & Meanderings / Re: France on fire
« Last post by Clency on December 09, 2018, 12:34:16 AM »
The 1789 French Revolution is deep-rooted in the mind of the frenchies here in France. Place de la Bastille in Paris has always been the symbol of the downfall of the monarchy and each time, all along the years, when the french people want to express their disillusions, it is at this very place that the gathering is organized as to remind that the power is for the people alone. I was not yet in France when the great crisis of May 1968 occured, but a long-time friend of mine, french-borned and a nostalgic of that period, often relates to me in our conversation, during our regular meeting, his active participation in that turmoil. I have the feeling that, now, the situation will be worst, that there will be no ending, unless Our Lord shows Himself up on the screen. Domtia
22
Forgive me my Father, .... but I always have in the background in my 'mind',..., it's a few words that saying to me that nothing will happen now and at the end of this year 2018,..., and why all this tress??!!!


Everything seems cyclical : We are told of a grandiose event to come, most transmitters receive some instructions, guidance and warnings about this upcoming event, in some cases, we receive warnings showing us the possible severity of this or these upcoming events and serious dangers to the continuity of life and finally when the time comes, ..., nothing, ..., disappeared for some reason whatever the reason evoked.

What will be this time here the reason to rescind the coming of our beloved Jesus ?

And how can a geo-planetary phenomenon be rescinded par Father Micael of the kind of 'pole change and other possible phenomena' predicted by our beloved celestial beings in our transmissions?

Sorry for these questions Father, how many times here in this forum we have not find of such event and nothing from it for reasons really not explain,..., as Sue staded :  « we humans cannot take what they are testing. »

I love you father!!!

I love you Jesus, with all my heart, with all my soul !!!

I am extremely tired and discourage of this life, and I badly need you more than ever because everything is falling apart on me in my life.

I love my two boys that God allowed me to have and my darling wife but despite that, my heart is huge and hurt, …, if I can not serve you alive in this life, may your choice on my situation be your will, be yours and not mine!!!

I'm tired, ..., I'm tired of living this life !!!
23
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on December 08, 2018, 09:22:58 PM »
Te same wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11796.msg72604#msg72604
Napisał : DaCandyMan, młodszy członek
Kategoria / Temat : JEZUS WRACA PRZED BOŻYM NARODZENIEM ALLELUJA / OBECNA WIELKA CIEMNOŚĆ
« Odpowiedź nr 8, 8 grudnia 2018 r., godz. 03:44:41 »

Spróbuję odpowiedzieć na twoje pytanie i sprawdzić, jak ja to rozumiem.

Jezus i Michał to dwie różne osoby, Jezus urodził się jako człowiek, a Michał, jako rajski Syn Stwórcy. Michał z siódmego obdarzenia wcielił się w Jezusa i zamieszkał w Nim, aby uzyskać prawdziwe ludzkie doświadczenie, podczas gdy jednocześnie Jezus zyskuje doświadczenie i moc Michała. Kiedy Michał wciela się jako Jezus, są oni zespoleni jako jedna osobowość, jedna osoba i nie, Michał nie jest Dostrajaczem Myśli Jezusa, jest nim Sananda. Mogą Oni również funkcjonować jako oddzielne osoby, jako Jezus lub Michał, albo jako jedność na Urantii, lub w duchu jako Chrystus Michał. Jezus musi wznieść się do raju, aby zostać finalistą, a teraz także Bóstwem.

Napisał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
« Odpowiedź nr 10, 8 grudnia 2018 r., godz. 09:40:41 »

Cześć Elvis.
Najpierw do Dacandymana, który wykonał świetną robotę wyjaśniając najlepszą definicję, mówiąc w jaki sposób Michael jest Jezusem, a Jezus jest Michaelem, choć są to dwie różne osobowości z dwóch różnych Zakonów życia.

Elvis, twoje stwierdzenie w odpowiedzi na te definicje było identyczne, jak moje. To samo pytanie zadałem prawie rok temu każdemu, kto by mi odpowiedział. Czy to naprawdę nie jest ósme obdarzenie. Mogłem widzieć odpowiedź na dwa sposoby, jak prawdopodobnie ty też możesz to uzasadnić.

Osobą, która postanowiła odpowiedzieć, był Ojciec wszechświata. Powiedział, cytuję : "Michał rozważa nazywanie tego przyjściem Jezusa w ramach Siódmego obdarzenia, ale ja, Ojciec, rozważam to nie tak, lecz jako bezprecedensowe ósme Obdarzenie Syna Bożego na Urantii. Zapisy powinny pokazać, że ponowne pojawienie się Jezusa na Urantii w 2018 r. i później jest w istocie ósmym Obdarzeniem. Odpowiem również przed Sądem Apelacyjnym na Urantii, żeby również ostatecznie rozwiązać to pytanie". Tu Ojciec, dobrego dnia".

Argument Michaela, by nazwać to przedłużeniem siódmego obdarzenia, jest dobrze znany i jest zawarty w Księdze Urantii, gdzie jest stwierdzenie, że kiedy Obdarzenie się raz rozpoczęło, to każda dodatkowa praca w tym szczególnym Obdarzeniu nie będzie oddzielnym Obdarzeniem, lecz jedynie dokończeniem działa według początkowego pomysłu, na rzecz tego samego Obdarzenia. Michael zgadza się, że jest to tak niezwykłe, że przychyla się do Ojca, aby nazwać to tak, jak On sobie życzy i to jest wystarczająco dobre tak, jak dzisiaj to jest określone.

Ron
24
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on December 08, 2018, 07:44:45 PM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11804.msg72618#msg72618
Przekazała : SophiaVeronica. pełny członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Fala się odwraca
« 8 grudnia 2018 r., godz. 15:01:53 »


Nauczyciel : Margul
Odebrała : SophiaVeronica
Przedmiot : Fala się odwraca
Data : 8 grudnia 2018 r., godz. 16:30 czasu miejscowego

Tu Margul. Światło nadchodzi na świat i chociaż nie zostanie uznane za prawdziwe światło przez wielu z was, z pewnością jest to światło, które ocali wasz świat i wpłynie na waszą przyszłość. Wydaje się, że wokół was panuje pozorna cisza, ale wasze dusze są czujne i podnoszone do punktu podniecenia, a oczekiwania są wysokie.

Naprawdę wiele dzieje się za zasłoną, choć ci, którzy mają otwarte uszy i oczy, mogą wiele wyczuć i są gotowi przyjąć światło. Światło zaświeci na was i przyjdzie do was, ale wielu będzie głuchych i ślepych, aby chociaż zauważyć migotanie w ich sercu i duszy. Postanowili nie szukać światła, a nawet je ignorować.

Boją się pokazać swoją prawdziwą istotę, odpowiedzieć na wezwanie swojej duszy i dlatego świat nadal ukrywa się przed światłem. W ten sposób zamieszanie ma szansę rosnąć i rozprzestrzeniać się, ale bądźcie ufni i czuwajcie, bo fala jest gotowa się odwrócić. Może się wydawać trudne skupić się na świetle, ale trzeba tylko zwrócić się do wewnątrz, a znajdziecie światło i przewodnictwo, które Ojciec dał wszystkim. Walki w sercach ludzi mogą być zawsze, ale Ojciec zna swoje drogi i objawia światom, co powinno być zrobione według Jego łaskawej i świętej woli. Bądź w moim pokoju. Margul.
25
JESUS RETURNS AFORE CHRISTMAS HALLEUIAH / Re: The GREAT DARKNESS Of NOW
« Last post by occerpa on December 08, 2018, 05:49:14 PM »
It is not easy to deal with so many conflicting emotions that represent us, on the one hand, all that wonderful news about the arrival of the new universal light and the upcoming presence of Jesus and all that the meetings in York, led by Ron Besser, mean to us; and those other catastrophic news as the inhabitants of Paris will feel these days. In fact, as Sofia Veronica has just published, by transmission to the Trinitarian Instructor Margul (always incisive), there will be some who, with little intelligence as in the case of Amadon in their days, will see and hear and others who simply will not or will not they can believe even if they see and can hear. I assimilate it to be able to understand it in my own way, as a circumstance of potentialities and specifications of "electronic chips", or else, a question of the frequency range. In my mind, I have been fantasizing for many years, (practically since the beginning of the Internet and WiFi), with an idea of a Wireless Man as well and a universal WiFi. This inspired also, or say, supported by all those circuits managed by Mother Nebadonia and her Spirits of the Mind, among others. But this would take a lot of space to be able to shed it and it is not my intention or the appropriate place to talk about it and, furthermore, that my intervention is due to the need to express my state of emotional ecstasy in which I find myself. We have been announced to will pass, where Sylvia already told us: "You have no Idea", and although I can not even imagine what it would represent to me to be merged with my beloved divine partner whom I call SATHYA, I consider that if it has been much the influence that I have received in my life on their part, since in this situation that we went through, where I have seen some hesitation in someone in the forum, with more permanence and knowledge about the Urantia Book than my person, I have remained unshakable and faithful not only to all those guides and messages of heavenly and divine personalities, but also to everything that comes from Ron Besser whom I consider, in fact, much more already, on the other side than on this side. Certainly I have tried to continue to understand in the best possible way, all that metamorphosis that has been submitted to this beloved brother, and I have no choice but to speculate that in Ron will be the first ascending creative son or not Paradisiacal. So it only remains for me to express my great joy for the fortune of having the privilege of being able to be a witness in life of events that in the distant future will be taught as prodigious milestones in the history of humanity and our planet, called to be the precious garment of the crown of Orvonton. Thanks
26
JESUS RETURNS AFORE CHRISTMAS HALLEUIAH / Re: The GREAT DARKNESS Of NOW
« Last post by bradcooke on December 08, 2018, 04:43:24 PM »
HI All ,
Yes, DaCandyman expressed it right on. It can seem complicated, but in fact is quite logical. One thing to keep in mind is that to a person not versed in TUB all of this would see preposterous, even sacrilegious. But, when viewed with the what we are taught in TUB, and then add to it the next step up learned in this forum, all of it becomes sensible. You have to admit that it makes more sense then many of the stories we find in the scriptures that were aggrandised, misinterpreted, etc. The scriptures are correct insofar as they are translated, interpreted correctly...TUB reveals the truth, and revelation on this forum further expounds upon it all...If one does not, or cannot see any of this as factual, maybe this forum is not the site they need?
27
Threads for New Transmissions / The tide is Turning
« Last post by SophiaVeronica on December 08, 2018, 03:01:53 PM »
 

Teacher: Margul
Receiver: SophiaVeronica
Subject: The Tide is Turning
Date: December 8, 2018   Local Time: 4:30 pm

This is Margul. Light is coming to the world and although it willl not be acknowledged to be the true light by many among you, it sure is the light that will save your world and influence your future. There seems to be an apparent silence around you, but your souls are alert and raised to the point of excitement and the expectations are high.

Truly much is happening behind the veil though much may be felt by those who have their ears and eyes opened and are ready to receive the light.  Light will shine upon you and come over you, but many will be deaf and blind to even notice but a glimmer in their heart and soul. They have chosen not to search for the light, even to ignore it.

They are afraid to show their true selves,  to answer to the call of their soul and therefore the world continues to hide from the light. That’s how confusion has a chance to grow and spread.  But be confident and keep watchful for the tide is ready to turn. It may seem a difficult thing to focus on the light, but you only have to turn inward and you’ll find the light and guidance that the Father has given to all.  Forever there may be a conflict in the hearts of man but the Father knows His ways and He reveals to the worlds what should be done according to His gracious and holy will. Be in my peace. Margul.
28
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on December 08, 2018, 10:37:24 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11712.msg72226#msg72226
Przekazał : Prozonov, pełny członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Wasza modlitwa
« Odpowiedź nr 1, 1 grudnia 2018 r., godz. 13:44:33 »


1 grudnia 2018 r., Samara, godz. 22:25 czasu miejscowego
Nauczyciel : Dostrajacz myśli
Temat : Wasza modlitwa

Trzeba przypomnieć znaczenie stałej modlitwy o powodzenie Misji, za tych nowych apostołów, których Bóg wybrał zpomiędzy ludzi do bardzo odpowiedzialnej pracy. Módlcie się za bliskich, za przyjaciół, za tych wszystkich, którzy zamieszkują tę piękną planetę, która po zmianach geofizycznych stanie się jeszcze piękniejsza. To jest jak narodziny nowego człowieka, jego pojawienie się na Bożym świecie. Tak i wasza planeta, wasza cywilizacja przejdzie męki narodzin nowego, bardziej sprawiedliwego świata, oczyszczonego z występków powstania.

Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Ona nie powinna być przerywanea nawet na chwilę. W końcu wiecie, że szczerze modlący się człowiek jest widoczny w naszym świecie jako świetlik w ciemności. Te liczne latarenki – świetliki zlewając się w jedno światło rozpraszają ciemność, pomogą Stwórcy ustanowić Jego królestwo w duszach ludzi, jeśli oczywiście oni sami tego zechcą.

Módlcie się sercem, a nie słowami. Zapraszajcie do pomocy Boską Opiekunkę. To jej dzieci opiekują się wami i strzegą was, śmiertelnikóe, na tej grzesznej ziemi.

Domtija.
29
JESUS RETURNS AFORE CHRISTMAS HALLEUIAH / Re: The GREAT DARKNESS Of NOW
« Last post by Ron Besser on December 08, 2018, 09:40:41 AM »
Hello Elvis.
First to Dacandyman did a superb job to explain the best definition there is to say how Michael is Jesus and Jesus is Michael, yet they are two different personalities and two different Orders of life.

Elvis, your statement in response to these definitions was identical to mine.  I asked the same question nearly a year ago to anyone who would answer me.  Is this not really an eighth bestowal.  I could see the answer both ways as probably you can reason it too. 

The individual who chose to answer me was the Universal Father.  He said and I quote: "Michael is contemplating calling it the advent of Jesus as part of the Seventh Bestowal.  But, I the Father, contemplate it as no such thing, but an unprecedented eighth Bestowal of the Son of God on Urantia.  The records shall show that the reappearance of Jesus on Urantia in 2018 and later, is indeed an 8th Bestowal.  I rest my case before the Appellate Court on Urantia for final solution to this question as well.  I am Father, good day."

The Michael argument to call it an extension of the seventh bestowal is well known enough and is contained in the Urantia Book, where it states that once entered into a Bestowal, any additional work in that particular Bestowal, was not a separate Bestowal but merely finishing work to the original idea on behalf of that Bestowal.l  Michael agrees this is so unusual he avers to the Father to call it what he wills, and that is good enough as it stands today. 

Ron
30
JESUS RETURNS AFORE CHRISTMAS HALLEUIAH / Re: The GREAT DARKNESS Of NOW
« Last post by elvis on December 08, 2018, 08:58:50 AM »
Thank you DaCandyMan and roger krupa for your efforts to help me clarify my confusion. When Michael returns as Jesus you could also call it an 8th bestowal I guess.
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10