*Serara Forum*

TRANSLATIONS => TRANSLATIONS => Topic started by: Andre_P on November 30, 2015, 10:10:29 AM

Title: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 30, 2015, 10:10:29 AM
Tekst oryginalny: http://forum.serara.org/index.php?topic=2365.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2365.0)

Misja Magisterska°°° gotowa do uruchomienia

"Ja Jezus pragnę mówić o opóźnieniu Misji Magisterskiej i o moim publicznym wystąpieniu. Wszyscy jesteśmy gotowi do działania, zostało jeszcze kilku luźnych końców do zawiązania.


"Będziecie obserwować wielkie zmiany zachodzące w przyszłym miesiącu, kiedy misje zostaną przedstawione w mediach na całym świecie. Wiem, że mówiono wam o tym wiele razy wcześniej, ale nowe jest to, że została oczyszczona cała droga z Raju do Najwyższych z Norlatiadeku i wszyscy są zgodni co do tego, co należy zrobić na tej posępnej planecie zwanej Urantią.

"Mam dużo do powiedzenia w sprawie poprawienia tego świata i skierowania go na nowo na drogę światła i życia. Zacznę od obwieszczenia, że Najwyżsi przygotowali nam nową drogę do zadomowienia się i swobodnego poruszania się po planecie po to, żeby złagodzić obecne warunki na całej planecie. Mam na myśli, że Serara oraz ja i Melchizedekowie, istoty pośrednie, serafinowie i inni będą mieli pełny dostęp do sposobu, w jaki różne rządy działają na Urantii.

"Będziemy zmieniać bieg ewolucji interweniując w sprawy rządowe. Jak wiecie, Najwyżsi z Norlatiadeku wykonują swoją pracę wśród ludzi. Zazwyczaj robią to w drugim planie, ale teraz będą działać otwarcie. Najwyżsi przewidują, że osobowości duchowe związane z Misją Magisterialną będą mogły pracować bezpośrednio z urzędnikami rządowymi, którzy decydują o działalnośći rządów. To ułatwi Serarze i mnie przedstawiać plany i procedury działania przywódcom rządów świata do rozpatrzenia i przyjęcia. Jeśli będzie opór, a wiemy o kilku krajach, w tym o Stanach Zjednoczonych, które mają problemy z przystosowaniem się do tych zmian, będziemy podejmować niezbędne kroki w celu przedstawienia im dowodów naszej dobrej woli, autotytetu i kierownictwa duchowego w celu przezwyciężenia wysiłków mających na celu obstrukcję preciwko woli naszego wspólnego Ojca.

"Nie będzie łatwe dla nikogo z nas, aby rozpocząć prostowanie spraw Urantii, ale to nie powstrzymało nas od upewnienia się, że zmiany te nastąpią w odpowiednim czasie. Jesteśmy gotowi do pozytywnego działania, w sposób zdecydowany i przy poszanowaniu wolnej woli wszystkich śmiertelników biorących udział w tym przedsięwzięciu odzyskania i przywrócenia Urantii Ojcu nas wszystkich.


"Już teraz działamy na wielu frontach, aby zachęcić kluczowych przywódców religijnych i rządowych, aby przygotowali się do nowej, globalnej zmiany na lepsze. Teraz mogę powiedzieć, że spotkaliśmy się z pewnym sukcesem i że wszystkie systemy działają. Czekamy tylko na odpowiednią sposobność, aby rozpocząć naszą pracę. To wszystko zbiegnie się w najbliższych dniach i tygodniach grudnia 2015. To wszystko na teraz. Ja Jezus  życzę wam miłego dnia. "Koniec

Odebrał: George Zuberbuehler
Odebrane: 27 listopada 2015, godzina dwudziesta (czasu nowojorskiego)

Wyjaśnień kontekstu i terminologii proszę szukać po polsku pod http://www.urantia.org/pl/ksiega-urantii/czytaj (http://www.urantia.org/pl/ksiega-urantii/czytaj) lub po angielsku na tym forum.

°°°Z braku odpowiednka polskiego w tłumaczeniu użyto zmodyfikowanego słowa z orygnalnego tekstu angielskiego albo raczej z łaciny, wywodzącego się od rządzenia, arbitrażu i uczenia.

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 02, 2015, 09:53:46 AM
Wyjątki na parę różnych tamatów z tekstu oryginalnego po angielsku : http://forum.serara.org/index.php?topic=2370.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2370.0) , ogłoszonego na Facebooku przez adinistratora tego forum Rona Bessera w dniu 27 padziernika 2015 w święto Dnia Dziękczynienia (W Stanach Zjednoczonych czwarty czwartek padziernika), będącego przekazem :
od Jezusa, na temat wystąpienia publicznego i nowego kalendarza :
“I come very soon to each of you in your living rooms as you go about your work to produce yet another Christmas in which I am forgotten but named as the Savior, and this year I will see to it that you not have Christmases like this ever again. The Magisterial Mission is soon to appear with me, and together we will direct that Urantia has a new calendar of ten months and that the two months being removed are August and December, for we must relocate the celebrations of the Savior’s birth to a better calendar time and the Heart of God restored to your beautiful Urantia.”

"Przyjdę bardzo niedługo do każdego z was w waszych salonach, kiedy zajmujecie się przygotowaniem kolejnych świąt Bożego Narodzenia, w których zapomninacie o mnie, ale nazywacie mnie Zbawicielem. W tym roku jednak będę widział, że świąt Bożego Narodzenia, jak te, nie będziecie mieli nigdy więcej. Misja Magisterska ma się wkrótce pojawić razem ze mną i spowodujemy, że Urantia będzie miała nowy kalendarz w którym rok będzie miał dziesięć miesięcy. Dwa miesiące, sierpień i grudzień zostaną usunięte, bo musimy przesunąć obchody narodzin Zbawiciela na lepszy czas w kalendarzu i przywrócić serce Boga waszej pięknej Urantii ".


i na temat rodzeństwa:
“I am Jesus, and I present to you my brother in the flesh, Jude.”
"To ja Jezus. Przedstawiam wam mojego cielesnego brata, Judę".

od Judy , na ten sam temat:
“I am Jude, and my sister Ruth wishes to speak too.”
"To ja Juda. Moja siostra Ruth też chce mówić."

i od Boga Ojca - błogosławieństwo i podstawowe prawdy wiary :
“I as your Father, close with this benediction:
“Hold my children in your arms, and let them hear the simple truth that all things consist in me, and that I hold all dear in my arms who simply say, ‘I believe in the Lord God, my Father who art in heaven, and I leave the rest of the Lord’s prayer for all of you to remember. I AM. I AM the Father; I am the Son, and I am the Spirit and I am you. Love me as you love yourselves, and keep the heart of God alive in you as the times will become difficult while my Urantia is cleansed of its sickness of Lucifer. I AM.”


"Jako wasz Ojciec, zakończę tym błogosławieństwem:
"Trzymajcie moje dzieci w swoich ramionach i pozwólcie im usłyszeć prostą prawdę, że wszystkie rzeczy składają się na mnie, a ja trzymam wszystkich drogich w moich ramionach a oni mówią po prostu: " Wierzę w Pana Boga, mojego Ojca, który jest w niebie". Resztę modlitwy Pańskiej przypomnijcie sobie sami.

JA JESTEM. JESTEM Ojcem, jestem Synem i jestem Duchem a wy wszyscy to też Ja. Kochajcie mnie jak kochacie siebie i dbajcie o to, żeby serce Boga żyło w was, kiedy nadchodzą trudne czasy, bo moja Urantia jest oczyszczana z choroby Lucyfera. JA JESTEM."
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 08, 2015, 06:21:40 AM
Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2386 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2386). (http://forum.serara.org/index.php?topic=2386.z) z 7-go grudnia 2015

Największe ogłoszenie telewizyjne wszechczasów


"Tu Jezus, chciałbym z tobą porozmawiać dzisiaj o moich planach zbliżającego się wystąpienia w telewizji. Chcę żeby było zupełnie jasne, że jestem gotowy do pokazania się w największym wystąpieniu telewizyjnym wszechczasów. Nie odbędzie się ono jednak zanim Serara nie zwróci się do was w najbliższych dniach grudnia.

"Będzie on z wami rozmawiać o wielu sprawach, którymi Misja Magisterska będzie się zajmować w pierwszych dniach po jej pojawieniu się na Urantii. Serara będzie mówił otwarcie o kwestii terroryzmu. który nie będzie dłużej tolerowany i że Sfera Duchowa posiada środki potrzebne do pełnego zatrzymania go.

"Serara będzie mówił jasno, że ocena Urantii przez wszystkich obywateli wszechświata lokalnego jest na wyciągnięcie ręki. Są oni wszystcy obywatelami Nebadonu (w tym Urantii) i muszą zacząć działać stosownie do tej sytacji, jako bracia i siostry z jednej rodziny Boga Ojca wszystkich. To braterstwo człowieka i ojcostwo Boga stanie się hasłem wszystkich, którzy chcą wznieść się do wyższej rzeczywistości duchowej.

"Ja Jezus zadbam o to, żeby każdy śmiertelnik na tej zacofanej i pełnnej grzechu planecie miał sposobność do skruchy i rozpoczęcia od nowa. Oznacza to, że będą tacy, którzy podejmą to niesamowite wyzwanie i tacy, którzy nie podejmą. Ci, którzy świadomie buntują się przeciwko temu nakazowi bardziej prawidłowego życia, narażą się na niebezpieczeństwo utraty duszy na zawsze. Ci rebelianci będą mieli niewiele sposobności do popełniania okrucieństw, które wszystcy widzicie aż zbyt często w obecnych programach informacyjnych. To w istocie oznacza wprowadzenie stanu wojennego przez istoty duchowe dlatego, że degeneracja i złośliwy charakter tych osób nie mogą istnieć dłużej i nie będą dłużej dopuszczone.

"To surowe lekarstwo przepisał sam Ojciec na wyleczenie chorób tej okropnej planety. Wynikło to z Jego miłości do wszystkich stworzeń na ziemi i jest niezbędne w tym krytycznym okresie zmian, bo wielkim i chwalebnym przeznaczeniem Urantii jest żeby stała się wzorem dla całego lokalnego wszechświata Nebadonu i poza nim. Tu Jezus, życzę wam dobrego dnia. "

Odbiorca: George Zuberbuehler
Odebrane: 6 grunia 2015
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 11, 2015, 12:46:29 PM
Parę świeżych urywków z działu : OGŁOSZENIA WSZECHWIATA Informacje dotyczące personelu Misji Magisterskiej i personelu stowarzyszonego
Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2388.15 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2388.15)
Ron Besser Odpowiedz na temat : Uwaga wszystcy przekazujący z tego forum
«Odpowiedz # 19: Grudzień 08, 2015, 00:34:40»
"…..JEZUS - ... .. Kończę ten rozdział trzema ważnymi rzeczami :
1) Trudności na górze zostały rozwiązane. Nasz wystąpienie nastąpi przed końcem grudnia 2015.
2) Ja, Jezus, będę uczestniczyć w spotkaniu na 2709 Sunset Lane (W York w Pensylwanii) w lipcu lub sierpniu 2016 roku, kiedy dom będzie przygotowany jako ośrodek mogący przyjmować wysokie istoty duchowe wcielone i pozostające jako duchowe .......

Ron, i jeszcze ostatnia rzecz jako pozycja 4,:

4) Moje wystąpienie będzie przed 25 grudnia."


Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2393.30 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2393.30)
Evan        Odpowiedz na temat : Uwaga wszystcy przekazujący z tego forum, przypomnienie - 10 grudnia 2015 godzina dwudziesta druga czasu nowojorskiego
«Odpowiedz # 34: 10-ty grudnia 2015, 22:59:58»
11 grudnia 2015 10:04 czasu Filipińskiego
"Witaj droga siostro. Mówi Jezus. ... ..
Chciałbym mówić o moim Drugim Powrocie jako, że jest to wydarzenie najbardziej oczekiwane przez was wszystkich. Większość tych, którzy będą mnię witali, będzie mnię widziała nawet gołym okiem. Są tacy, którzy będą się radować i ta radość będzie mnię najbardziej cieszyła. Będą i wątpiący, którzy będą musieli siedzieć cicho, bo inacczej będzie im się wydawało, że potracili zmysły. Ludzie zszokowani, zaniepokojeni, wystraszeni będą się ukrywać w domach i szukać na wszystkie możliwe sposoby znaczenia i powodu tego wydarzenia. Dla niektórych będzie to nowina najbardziej szokująca, zdumiewająca, nawet niszczycielska. Zupełnie się nie martwię tym, co Urantianie będą robić lub mówić. To jest plan ojca i ojciec czyni plany, które są zawsze czyste w myśli (prawda), pełne miłości w słowach (piękno) i doskonałe w dziłaniu (dobroć).
Przychodzę na prośbę mojgo Ojca i wszystkich z Misji Syna Magisterskiego. Teraz o Synu Magisterskim. Poprzez Rona poznaliście Serarę jako wspaniałą osobowość pełną miłości. Wybrałem go, bo ma serce, które może ofiarować tylko ten rodzaj miłosiernej i kochającej sprawiedliwości, z której znany jest Ojciec. Pracowałem z nim przez wieki. Słowo Magisterski kojarzy się z majestatem, jak na dworze królewskim. My tego tak nie widzimy. My rozumiemy to jako poczucie przyzwoitości, powagi i żwawości, co zapewni nie tylko sukces Misji Magisterskiej, ale także to, że wola Ojca będzie dokładnie wykonywana. Będzie on wykonywał swoją pracę tak skrupulatnie, że będziecie zdumieni zręcznością jego sprawiedliwości. Obiecuję wam, że nie macie się czego bać i ani czym martwić, jeśli będziecie dobrymi i prawdziwymi naśladowcami moich słów i nauk. Błogosławieni ci, którzy słyszą mój głos, Ducha Prawdy i ci, którzy usłyszą swój głos wewnętrzny, swojego Dostrajacza Myśli, Ducha samego Boga. Musicie pić ze źródła wody żywej, które was zbawi. Z własnego wyboru uwierzyliście mnie i mojemu Ojcu. Dlatego wracam i wracam w chwale. Wkrótce będę z wami. Jezus. Domtia.

Z działu dyskusje ogólne
Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2392.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2392.0)
Ron Besser        Kursy języka wszechświata – Również wiadomości od Ojca
«Dnia: 10 grudnia 2015, 11:26:22»
10 grudnia 2015 Jork, Pensylwania, 11:22 czasu wschodniego
Kursy języka wszechświata
Michał Nebadoński - dodaję notatkę. Celem tego ćwiczenia jest zapoznanie was z dźwiękami które usłyszycie, ucząc się nowego języka. Domtia jest pierwszym słowem, którego uczymy. Brzmi to jak słowa DOME SHA w języku angielskim, co oznacza, do widzenia lub dzień dobry. Będę go odtąd zawsze używać, żebyście się do tego przyzwyczaili. Domtia.
Nebadon mówi tym samym językiem jak wszystkie superwszechświaty z wyjątkiem superwszechświata numer jeden, który jest pod opieką Sirai. Sirai bardzo trudno było przeliterować swoje imię Ronowi lata temu, kiedy mieli pierwszy kontakt, bo Siraja nie mówi językiem wszechświata. Do ludzi, któzy są pod jego opieką mówi boskimi dzwiękami serca i duszy.

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 14, 2015, 08:23:48 AM
Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2361.0
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
(I pierwsze 7 odpowiedzi)
(Od redaktora : Cieszę się, że otrzymałem tę kompilację od Sue Whiley. Jest to dobrze opracowany niezbędny dodatek, który pomoże nowym czytelnikom, jak i członkom zrozumieć tematykę tej strony internetowej oraz pojęcia omawiane na niej. Jako administrator tego forum gratuluję Sue dobrze wykonanej pracy, która ułatwi nam wszystkim czytanie i zrozumienie. Dzięki Sue.)
Początkowa lista obejmuje piętnaście pytań i została opublikowane w dniu 25 listopada 2015 r.
Prosimy czytelników o zgłaszanie pytań i zaaleceń w celu rozwinięcia tej wstępnej listy.
Oto ta wstępna lista :
1.CZEGO DOTYCZY TO FORUM ?
2.CO TO JEST MISJA SYNA MAGISTERSKIEGO (MSM) ?
3.KIM JEST SERARA ?
4.KIM LUB CZYM JEST MONJORONSON ?
5.KIM JEST ADMINISTRATOR TEGO FORUM ?
6.CO TO TAKIEGO PRZEKAZUJĄCY CZŁOWIEK ?
7.JAK ZOSTAĆ PRZEKAZUJĄCYM ?
8.JAK MOŻNA SZYBCIEJ WYSZUKIWAĆ INFORMACJE, KTÓRE CHCEMY PRZYSWOIĆ, ŻEBY ŚLEDZIĆ DYSKUSJE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ ?
9.JAKIE JEST ZADANIE I ZNACZENIE FORUM DLA MISJI MAGISTERSKIEJ ?
10.GDZIE ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA MISJI MAGISTERSKIEJ I DLACZEGO ?
11.CO TO SĄ ZMIANY NA ZIEMI, O KTÓRYCH SŁYSZYMY ?
12.JAKIE SĄ INNE MISJE ROZWAŻANE DLA NASZEJ PLANETY ?
13.JAKIE JEST NASZE OSOBISTE PRZEZNACZENIE ?
14.CO TO SĄ STREFY PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNEJ I GDZIE MOŻNA ZNALEŹC WIĘCEJ O NICH ?
15.GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ KRÓTKĄ HISTORIĘ ?
(ODPOWIEDZI)
1. CZEGO DOTYCZY TO FORUM ?
Jak mówi tytuł, jest ono poświęcone i mówi o Misji Syna Magisterskiego na Urantii. Jest to miejsce dyskusji strony Serara.org. Członkowie przedstawiają tu swoje poglądy, zainteresowania i dzielą się inspiracjami dla dobra naszej edukacji i zaangażowania duchowego w przygotowanie do Misji Magisterskiej. Pomocne dla czytelnika jest zapoznanie się z artykułem Monjoronsona opracowanym przez Daniela Raphaela (patrz poniżej w puncie 8 - "Zarządzanie planetarne i zrównoważony rozwój", który podkreśla niektóre z ważnych problemów planetarnych i korekt społecznych.

2. CO TO JEST MISJA SYNA MAGISTERSKIEGO (MSM) ?
Można to znaleźć w Księdze Urantii, rozdział 20 w sekcjach 2 do 4 str. 192-194
"... 20.3.4 Synowie Awonale mogą działać jako sędziowie planetarni zarówno przed doświadczeniami arbitrażowymi jak i obdarzającymi. Jednak podczas każdej takiej misji wcielony Syn będzie osądzał przemijającą, planetarną epokę, podobnie jak to robi Syn Stwórcy, wcielony na misji obdarzającej w formie ciała materialnego. Kiedy Rajski Syn odwiedza świat ewolucyjny i staje się jednym z ludzi, jego pobyt kończy system sprawiedliwości i stanowi osąd domeny.
4. Misje magisterskie
20.4.1 Zanim na planecie pojawi się Syn obdarzający, zamieszkały świat odwiedzany jest zazwyczaj przez Rajskiego Awonala na misji arbitrażowej. Jeśli jest to wstępna wizyta arbitrażowa, Awonal zawsze pojawia się wcielony, jako istota materialna. Pojawia się on na przydzielonej mu planecie jako dorosły mężczyzna gatunku ludzkiego, istota w pełni widzialna dla śmiertelnych istot tego czasu i pokolenia, pozostająca z nimi w kontakcie materialnym. Podczas trwania wcielenia arbitrażowego, związek Syna Awonalnego z siłami duchowymi, lokalnymi i wszechświatowymi, jest pełny i nieprzerwany.
20.4.4 Urantia nigdy nie gościła Syna Awonala na misji arbitrażowej. Gdyby Urantia rozwijała się zgodnie z ogólnym planem dla światów zamieszkałych, byłaby błogosławiona misją arbitrażową w jakimś czasie pomiędzy dniami Adama a jej obdarzeniem przez Chrystusa Michała. Jednak zwyczajna kolejność pojawiania się Rajskich Synów na waszej planecie została zupełnie zmieniona, przez zjawienie się waszego Syna Stwórcy, dziewiętnaście wieków temu, gdy dokonywał swego końcowego obdarzenia.
20.4.5 Urantia może jeszcze być odwiedzona przez Awonala, upoważnionego do wcielenia się na misji arbitrażowej, ale tego, co dotyczy przyszłego pojawienia się Rajskich Synów, nawet „aniołowie w niebie nie znają czasu ani sposobu takich odwiedzin”, gdyż świat obdarzony Michałem pozostaje pod specjalną i osobistą kuratelą Syna-Mistrza i jako taki jest w pełni zależny od jego osobistych planów i rozporządzeń. W przypadku waszego świata, jest to jeszcze bardziej skomplikowane przez obietnicę powrotu Michała. Niezależnie od nieporozumień, dotyczących pobytu Michała z Nebadonu na Urantii, jedna rzecz jest bez wątpienia prawdziwa — jego obietnica powrotu na wasz świat. Gdy patrzy się z tej perspektywy, tylko czas może pokazać przyszły porządek odwiedzin Rajskich Synów Boga na Urantii."

3. KIM JEST SERARA ?
Słowo Serara, wymawiane "sirara" to imię naszego Magisterskiego Syna (Syna-Arbitra według polskiego tłumaczenia Księgi Urantii.), jak objawiono nam na tym Forum.

4. KIM LUB CZYM JEST MONJORONSON ?
Jest to zbiorowa nazwa dla wielu istot takich jak Synów Awonalów, innych Rajskich Synów, Synów Melchizedeków i innych. Do tej kategorii należą : Serara, Rayson i Margul.

5. KIM JEST ADMINISTRATOR TEGO FORUM ?
Grupa Starbridge (Znana również jako Starbridge Komunikacja patrz strona http://www.starbridgetrust.org/), jest właścicielem tej strony internetowej i jest organizacją charytatywną typu non-profit, która z kolei jest spółką całkowicie zależną od Fundacji Magisterskiej. Wszystkie strony internetowe, które zajmują się tymi boskimi misjami są bezpośrednio zarządzane przez Grupę Starbridge i forum, na którym znajduje się czytelnik, jest odrębną stroną w ramach strony internetowej Serara.Org. Administratorem i moderatorem tej strony jest Ron Besser.

Niektóre informacje o dministratorze:
Ron należy do Misji Magisterskiej od 2005 roku, kiedy po raz pierwszy skontaktował się z nim Mondżoronson, obecnie znany jako Serara z powodów omówionych dalej. Wszystkie wymagania, aby stać się członkiem personelu ludzkiego Syna Magisterskiego spełnił w 2013 roku. Trzeba sobie zdać sprawę, że wymaga to, żeby każdy nowy członek ludzkiego personelu dołączył do dość elitarnej grupy ludzi na naszej planecie (Urantii), która otrzymuje wystarczające przedłużenie życia, aby móc służyć Misji Magisterskiej przez czas trwania misji, od pięciuset do tysiąca lat. Tacy Synowie Planetarni rodzą się na Ziemi (Ron urodził się w York, w Pensylwanii w 1942 roku). Ludzie, jak się ich nazywa, z Boskej perspektywy, czyli synowie planetarni, są dopuszczani do służby dla Rajskich Synów, aby pomóc wszechświatowi w naprawianiu problemów wojen i powstań na Urantii, kiedy zostają zatwierdzeni przez władze Raju.
Do personelu służacego w Misji Magisterskiej należy personel ludzki. Ci ludzie – pracownicy Misji muszą być sprawdzeni przez najwyższe władze duchowe Wielkiego Wszechświata, w tym przypadku przez Rajską Trójcę. Inni ludzie dołączą do niego niebawem w Stanach Zjednoczonych. aby stać się częścią personelu Syna Magisterskiego. Wszyscy oni otrzymają przedłużenie życia zatwierdzone i wykonane dla Syna Awonala - Serary.
Wasz administrator przechodzi również przeszkolenie przekazywania duchowego. (Nie kanału prekazującego.) To rozróżnienie musi być znane w przyszłości, kiedy Misjia Magisterska będzie chciała, żeby wszyscy pracownicy mogli to zrobić.

6. CO TO TAKIEGO PRZEKAZUJĄCY CZŁOWIEK ?
Przekazujący są to ci, którzy potrafią słyszeć "głos wewnętrzny..", odbierać go i pisać ręcznie / na klawiaturze / mówić, żeby zrobićić pisemny zapis do wykorzystania na tej stronie lub w innych celach. To się dużo nie różni od człowieka, który trzyma słuchawkę przy uchu i słucha co do niego mówią przez telefon. Wiele uczy się tego i stara się poprawić swoje umiejętności w tej dziedzinie bardzo potrzebnej komunikacji w celu wypełnienia luki między światem duchowym i naszym światem fizycznym. Ta strona służy do szkolenia przekazujących. Mamy około tuzina członków, którzy mogą wysyłać i odbierać bez problemów co do dokładności i głębokości przekazu.

7. JAK ZOSTAĆ PRZEKAZUJĄCYM ? Na życzenie. Osoba, która chce się nauczyć przekazywać głos Boga, może przedstawić swoją prośbę w modlitwie. Takie zgłoszenie modlącego się zostanie rejestrowane w wyższych sferach Administracyji Duchowej, która następnie wyda pozwolenie na wykonanie przez ducha pracy polegającej na uzgodnieniu umysłu człowieka z umysłem boskim i stworzeniu w ten sposób obwodu komunikacyjnego, żeby moża było zostać przekazującym. Człowiek, który został podłączony, jak to jest czasami nazywane, zostanie następnie poproszony o wyciszenie umysłu i rozpoznawanie głosu innego niż własny. Wtrakcie tego potrzeba intuicji, wnikliwości i wiary. Umiejętności narastają z doświadczeniem, zrozumieniem i rozpoznawaniem obecności Boskiego Ducha, który mieszka w stworzeniu.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 15, 2015, 11:56:17 AM
Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2361.0

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

(Następne 4 odpowiedzi)

8.JAK MOŻNA SZYBCIEJ WYSZUKIWAĆ INFORMACJE, KTÓRE CHCEMY PRZYSWOIĆ, ŻEBY ŚLEDZIĆ DYSKUSJE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ ?
     Ta strona internetowa nie jest dla wszystkich, a to dlatego, że jest bardziej zaawansowana niż inne, poświęcone piątemu epokowemu objawieniu (Patrz : Księga Urantii i informacje uzupełniające dołączone do Księgi Urantii). Urantia miała epokowe objawienia w przeszłości. Mówimy tutaj o tych epokach, żeby zapoznać czytelnika z pewnymi podstawowymi informacjami. Można je podsumować w uproszczeniu w następujący sposób:

    Urantia (ziemia) została przygotowana do otrzymania życia od Boskich Synów, którzy przeszczepili plazmę życia według dyrektyw życia wydanych przez Wiecznego Syna. Mówiły one o tym, jacy powinni być ludzie i jakie powinno być ich życie według typów umysłów i ciał . Pozwolił on na to, żeby wszyscy ludzie o normalnym umyśle otrzymali zamieszkującego w nich Ducha, fragment Ojca. Przeszczepienie życia na Urantii nasąpiło około cztery miliardy lat temu w płytkich morzach Pangei, jedynego kontynentu utworzonego na Urantii, zanim rozkwitła ona siedmioma kontynentami, które znamy dzisiaj.

    1.000.000 lat temu człowiek po raz pierwszy pojawił się na Urantii, jako dwoje bliźniąt zwanych Andon i Fonta, pochodzących od pary żwawych Gibbonów żyjących tam, gdzie teraz znajduje się Bliski Wschód na Urantii. Uciekli oni z plemienia, do którego należeli ich rodzice tam, gdzie teraz jest Afganistan. Tam oni rośli i mieli wystarczająco dużo potomstwa, żeby zaludnić Urantię pierwszymi prawdziwymi ludźmi jacy kiedykolwiek istnieli.

     Pierwsze Epokowe Objawienie nastąpiło 500.000 lat temu. Wszechświat wysłał Boskiego Syna, aby zajął duchowe stanowisko kierownicze Księcia Planetarnego. Był on duchowym funkcjonariuszem, którego zadaniem było uczyć i opiekować się nowymi ludzi na nowej planecie. W czasie, kiedy Książę Planetarny przybył na Urantię, było na niej około czterech milionów ludzi. Książę Planetarny przywózł ze sobą 100 widzialnych pracowników, którzy przeszli duchową operację chirurgiczną, żeby mogli żyć przez tysiące lat i pomagać Synowi Bożem uczyć i ulepszać ludzi w miarę upływu czasu

    250.000 lat temu Boski Syn, Książę Planetarny zbuntował się przeciwko Synowi Stwórcy, swojemu ojcu duchowemu. Tak rozpoczął się najgorszy okres kiedykolwiek opisany w annałach czasu jakiejkolwiek zamieszkanej planety. Incydent jest nazywany Buntem Lucyfera, a nasz Książę Planetarny, Caligastia, połączył swój los z Lucyferem. Powstałe zamieszanie jest naprawiane do naszych czasów choć przywódcy buntu zostali duchowo straceni i nigdy już ich nie zobaczymy. Według obecnego kalendarza, nastąpiło to 16-go marca 1986 roku, kiedy to pilna depesza dotarła do stolicy lokalnego wszechświata (do Salvingtonu), mówiąca że Lucyfer i Caligastia zginęli z własnej ręki przed obliczem Pradawnych i że miliony innych zginęło również, za wspieranie Lucyfera bez ograniczeń.

   Drugie epokowe Objawienie było 37.500 lat temu. Para zmaterializowanych ludzi znanych jako Materialny Syn i Córka przybyła na Urantię, aby poprawić genetykę człowieka i zapoczątkowć szkoły dla wielu biednych ludzi, żyjących pod władzą Lucyfera i Caligastii. To było wielkie objawienie, które zakończyło się katastrofą, gdy Ewa, naciskana przez Caligastię, starała się poprawić ludzkość poza Ogrodem.

   Trzecie epokowe Objawienie miało miejsce w roku 1978 pne, kiedy pojawił się mędrzec z Salem (albo Król z Salem), wcielony Machiwenta Melchizedek, który teraz wrócił do statusu duchowego i jest głównym administratorem duchowym na Urantii praccującym z jedenastoma innymi przekazującymi rządząc planetą. Uczył on plemiona Izraela, przewodzone przez Abrahama, zwanego czasem protoplastą Izraela. Machiwenta Melchizedek nauczał i wspierał wyznawanie przez nich religii monoteistycznej, której centralna postać jest nazywana Jahwe, Wysoki gospodarz wszystkich albo Najwyższy Duch, co oznacza w historii Boga Izraela. Objawienie skończyła się, gdy Machiwenta Melchizedek zdematerializował się sto lat później, kończąc tym samym historię tego objawienia znaną do dzisiaj z wpływu na religie na Urantii .

    Czwarte epokowe Objawienie nadeszło w roku 07 pne, z narodzeniem Jezusa. Spowodowało ono powstanie religii chrześcijańskiej, która rozprzestrzeniła się na dużej części świata. Każdy z nas żył pod Jezusowym systemem sprawiedliwości (czwartym) do niedawna. Dopiero ostatnio został on zmieniony na piąte epokowe objawienie i systemem sprawiedliwości, ogłoszone na Urantii przez Gabriela, szefa wszystkich aniołów i głównego administratora Nebadonu w dnia 16 stycznia 2015 roku, w południe czasu nowojorskiego.

    Piąte epokowe objawienie z 16 stycznia 2015 ma swój podręcznik, który został opublikowany wcześniej, w roku 1955 AD, w oczekiwaniu na deklarację nowego systemu sprawiedliwości w tym roku (2015). Wiele na tym forum dyskusyjnym korzysta z tego podręcznika jako autorytetu, który jest cytowany, jeśli ktoś kwestionuje stwierdzenia, które można w ten spsób sprawdzić. W innych , przypadkach dodatkowy materiał na temat piątego epokowego objawienia jest również udostępniany na tej stronie internetowej.

Zalecenia
      Zalecamy przeczytanie Księgi Urantii w stopniu, na jaki pozwala wasze zainteresowanie, ale także żeby się przygotować do zastąpienia Księgi Urantii przez zaktualizowaną wersję piątego epokowego objawienia w nadchodzącym roku. Nowa wersja będzie wielotomowa, bo tak duży jest zakres uzupełnień do podręcznika z 1955 roku. Będzie to obszerny tekst, którego podsumowanie można znaleźć w internecie.

     Ponadto zaleca się przeczytanie w internecie o poglądach Syna Magisterskiego w książce, którą mu poświęcił jej redaktor Daniel Raphael, przekazujący o wielkiej wartości. W tej książce znajdziecie poglądy filozoficzne naszego Rajskiego Syna Magisterskiego. Ta strona internetowa używa w wielu przypadkach Misji Magisterskiej, Serary/Monjoronsona i Księgi Urantii jako podstawy pojęciowej do naszych dyskusji. Znajdujemy się w centrum tych spraw pracując razem dla wspierania Monjoronsona i różnych innych misji nadchodzących na Urantii.

    Link do książki : Monjoronson_Serara - Global Sustainability and Planetary Management (Monjoronson_Serara – Globalny zrównoważony rozwój i zarządzanie planetarne)
http://app.box.com/shared/e6q0uvfk0o

    Zalecamy, żeby wszyscy uczestnicy tego forum dyskusyjnego zdawali sobie sprawę z innego odkrywczego programu znanego przez wielu z nas jako Misji Nauczania (Zobacz naszą stronę internetową TML – http://tml.website/). Jest to odzyskana, pierwotna Misja Nauczania rozpoczęta w roku 1992 i zakończona w roku 2015. Nowy program i strona internetowa TML zostanie uruchomiona w końcu tego roku i będzie uczyła grupy ochotników lekcji ze zbiorów Melchizedeków o tym, jak dobrze i mądrze żyć na naszej planecie, bo na tej planecie, którą nazywamy naszym domem panuje wojna, znużenie i zagubienie w wielu dziedzinach.

    Zalecamy, aby uczestnicy szeroko używali łamów tego forum dyskusyjnego, jak i niewiele obecnie używanej strony TML i aby wszystkio to razem przynajmniej przygotowało was znacznie lepiej do zrozumienia dyskusji na forum.

9. JAKIE JEST ZADANIE I ZNACZENIE FORUM DLA MISJI MAGISTERSKIEJ ?
   Jak było powyżej, tak zapewne jest i poniżej. zadaniem tego forum jest edukować, informować i aktualizować naszą wiedzę w sprawach ważnych dla wszechświata. Misja Magisterska ma być wielopłaszczyznowym przedsięwzięciem w zakresie edukacji, zarządzania, nauki, filozofii i religii, a to forum dotyczy tych prpozycji, bo zostały one ustanowione na górze dla nas, na Urantii.

10. GDZIE ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA MISJI MAGISTERSKIEJ I DLACZEGO?
    Główna siedziba znajduje się w mieście Jork, w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i znajduje się tam z powodu jego względnej naturalnej stabilności geograficznej, bliskości głównych dróg i korytarzy transportowych. Stany Zjednoczone został wybrane na miejsce najważniejszej siedziby, ale każdy kontynent będzie kiedyś miał swój budynek głownej siedziby. Miejsca na te budynki nie zostały jeszcze wybrane. Główne objawienia na tej planecie, zwanej Urantią, mają być w języku angielskim, ponieważ jest to język, który się rozpowszechnił i jest łatwo dostępny w internecie. Wszystkie to razem i wiele niewymienionych powodów uczyni Misję Magisterską silniejszą i ułatwi jej pracę w opisanym miejscu.

11. CO TO SĄ ZMIANY NA ZIEMI, O KTÓRYCH SŁYSZYMY ?
    Zmiany na Ziemi występują wszędzie, niezależnie od epoki, w której człowiek się rodzi, jednak jeśli chodzi o czasy obecne, ta strona omawia szeroko zakrojoną, rozwijającą się sytuację, wyraźnego niebezpieczeństwa przesuwania się płyt tektonicznych na całym świecie i wynikających z tego szkód. Szczegóły dotyczące tych zjawsk i wynikające z nich szkody zostały omówione w książce Daniela Raphaela, przekazującego redaktora Misji Monjoronsona (obecnie Serary). Można je znaleźć w internecie pod adresem : https://app.box.com/shared/e6q0uvfk0o i pod tytułem - Globalny zrównoważony rozwój i zarządzanie planetarne.

Zmiany te omawiane są również na tym forum w kategorii "Disaster Information Section" ("Sekcja informacje o katastrofach"). Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www.raysonscience.org/index.html (http://www.raysonscience.org/index.html) , która podaje bardziej skomplikowane wiadomości o zmianach na Ziemi i inne informacje dla tych, którzy lubią wyjaśnienia bardziej naukowe.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Daniel Alderfer on December 15, 2015, 05:03:31 PM
Dear Andre_P,

I'm writing to commend you for doing the tremendous amount of work the above, represents!!  

It is beautiful, Thank you, Thank you, I can imagine how a polish speaking person would feel happening upon this treasure, made available by your extensive loving service! Sincerely Domtia, Daniel
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 19, 2015, 12:14:24 PM
Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2361.0

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

(Ostatnie 4 odpowiedzi)

12. JAKIE SĄ INNE MISJE ROZWAŻANE DLA NASZEJ PLANETY ?
Zacznijmyod paru ważnych definicji.

Obdarzający Synowie - są urodzeni przez kobiety, dorastają jako dzieci, następnie podejmują swoje misje, które kończą się, kiedy stają się boskimi. Jezus jest naszym przykładem.

Wcielenia - pojawiają się jako w pełni zmaterializowane dorosłe osoby, wyglądające jak my. Nie mają metryk urodzenia i następnie są używane jako personel lub administratorzy w nadchodzących misjach na planecie.

Moroncja (rzeczownik), moroncjalny (przymiotnik) - moroncja to stan duchowego istnienia, bezpośrednio powyżej widocznego istnienia materialnego, w którym żyjemy, więc moroncja to stan dla nas niewidoczny. Energia materialna sprawia, że nasze ciała są widoczne. Używamy moroncjalnych stanów energetycznych, takich jakie wytwarza nasza dusza, kiedy idziemy wyżej. Są one dla nas niewidoczne gołym okiem, bo są zbudowane z tego, co wszechświat nazywa energią moroncjalną.
Energia moroncjalna składa się z naszej energii materialnej z obecnego życia i z mieszanki energii duchowych dostarczonej przez Boga, aby rozwijać się wraz z nami. Ten etap istnienia przychodzi do nas, kiedy opuszczamy ciało i wznosimy się do świata moroncjalnego, znanego jako Światy-Mieszkania, gdzie zmartwychwstajemy i jesteśmy szkoleni.


Zbliżające się BOSKIE MISJE NA URANTII

Omówimy teraz listę tego, o czym wiemy, że niedługo pojawi się na naszej planecie, rozumiejąc w pełni, że nie zostaliśmy do końca poinformowani o tym, co jeszcze w przyszłości może się znależć na tej liście.

1) Jezus: Nasz pierwszy i jedyny Syn obdarzający pojawił się w roku 7 pne. Fakt ten będzie zawsze prawdziwy, nawet jeżeli w przyszłości otrzymamy jeszcze wielu obdarzających Synów.

2) Następni Synowie obdarzający pojawili się na Urantii w roku 2012 i 2015. Są to dwaj synowie Awonale o nieznanych imionach, urodzeni przez kobiety, którzy mają być Głównymi Sędziami Światowego Sądu Najwyższego, kiedy taki sąd zostanie ustanowiony przez Serarę i Mondżoronsona. Przewidujemy, że zaczną oni karierę prawniczą około roku 2035.

3) Powrót Jezusa : Obdarzający Syn, Jezus, powrócił niedawno na Urantię w formie duchowej niezapowiedziany. Oświadczył on, że pojawi się przed nami pod koniec roku 2015.

Jezus przekazał równiwż następujący komentarz : "Jestem Synem obdarzającym i mówię jako Mondżoronson, więc mam osłonę na oczach, kiedy Ron opowiada o proponowanych wydarzeniach dotyczących Syna obdarzającego na Urantii. Kilka tysięcy osób przygląda się jego pracy, więc możecie to łatwo przeczytać. Nasza praca obdarzających Synów na Urantii zamyka rozległą erę złej roboty. Mój powrót, jako Jezusa, będzie trwał około dwudziestu lat, jak widzimy to teraz. W tym czasie przyjdę do was wszystkich w ciele i w tym samym czasie obdaruję Urantię ponownie tak, że historia Urantii pokaże, że obdarzenie przez Jezusa nastąpiło po rozpoczęciu Misji Magisterskiej. Proszę zauważyć, że pojawię się PO tym, kiedy Serara ogłosił nowy, piąty epokowy system sprawiedliwości w styczniu roku 2015. Nie pojawię się być może wcześniej niż w grudniu tego roku, 2015. Jestem teraz historycznym Synem obdarzającym Urantii, bo wciąż jestem jedynym synem obdarzającym żyjącym dzisiaj na planecie Urantii. Mój pobyt na planecie ma miejsce razem z Michałem (Synem Stwórcą, którzy napełnia Jezusa czyniąc go także Synem Bożym) Jestem gotów do rozpoczęcia mojej misji kiedy mój Ojciec każe mi to zrobić. "

4) W raju został stworzony bliźniak Jezusa z wykorzystaniem wszystkich genetycznych i duchowych własności Jezusa, ale ma on inną osobowość obdarzenia. Jest on młodym mężczyzną, który pojawi się u boku Jezusa podczas jego pobytu na Ziemi i za dziesięć lat lub mniej, będzie on pomagać Jezusowi w nauczaniu, a następnie zastąpi osobę Jezusa, kiedy Jezus nas opuści, żeby podjąć na nowo swoje życie ducha. Bliźniak ma się pojawić obok Jezusa gdzieś około roku 2020 lub parę lat wcześniej albo później. Bliźniak ma także osobowowość Syna obdarzającego. Stał się najpierw osobą w moroncji, a potem urodził się w ciele na naszej planecie, ale nie nie został urodzony przez kobietę i będzie w tym ciele, kiedy aniołowie dostarczą go na Urantię, gdy Syn Magisterski powoła go do służby.

5) Syn obdarzający X, wybitny, wysokiej rangi Rajski Syn Boży dołączy do Jezusa na Urantii około roku 2055. Jego zadaniem będzie obdarzenie każdej planety, którą Lucyfer próbował ukraść Ojcu. Odzyska on wszystkie zbuntowane planety dla Rajskich Bóstw całkowicie oczyszczone z wszelkich wpływów Lucyfera i Książąt Planetarnych.

6) Syn obdarzający Y - To czwarty Syn obdarzający, jeszcze nam nie znany, z Zakonu Awonali. Ma się on pojawić na Urantii po tym, jak Synu obdarzający X zakończy swój pobyt na Urantii i na innych zbuntowanych planetach. Zadaniem przyszłego Syna obdarzającego Y będzie zamknięcie okresu piątego epokowego systemu sprawiedliwości. Wtedy to Urantia wejdzie na pierwszy stopień Światła i Życia. Nasz przyszły Syn obdarzający Y współpracuje z Margulem, Synem Nauczającym Trójcy, który jest odpowiedzialny za przesunięcie Urantii w położenie pzwalające na przydzielenie jej do Korpusu Rezerwy Przeznaczenia w Raju. O przeznaczeniu tego Korpusu Rezerwy Planet nic więcej nie wiemy oprócz tego, że ma służyć do przygotowania Urantii do pierwszego stopnia Światła i Życia, co wtedy posłuży Najwyższemu do usadowienia się na Urantii. Ten czas, kiedy Syn obdarzający Y opuści Urantię jest zupełnie nieznany nawet dla Wysokich Synów, którzy zarządzają Urantią. Syn obdarzający Y będzie urodzony przez kobietę i wyrośnie na Urantii zanim wzniesie się do Ojca dla potwierdzenie swojej misji.

Nie należy mieszać tych Synów obdarzających z personelem wcielonym później.
Wcieleni członkowie personelu nie są rodzeni przez kobiety, lecz mają wysoko zmaterializowane ciała powstałe na Salvingtonie, które wyglądają jak ludzie urodzeni na Ziemi.WCIELENIA SPODZIEWANE W ROKU 2015 I PÓŹNIEJ

1) Niektórzy Melchizedekowie są już wcieleni, gdy to piszę. Jest ich około 100. Machiwenta Melchizedek zmaterializuje się wraz z jego jedenastoma innymi Planetarnymi Odbiorcami. Będą oni stanowili nowy, duchowy rząd, działający w imieniu Salvingtonu i Syna Stwórcy. Rząd ten będzie na zawsze na Urantii na ile potrafimy powiedzieć.

2) Personel wcielony stanowi dużą część Sztabu Duchowego Syna Magisterskiego. Do nich należy około 157 Melchizedeków i 130 Serafinów, jak i około 180 członków różnych Zakonów, różnej natury, czego nam jeszcze nie ujawniono z Uwersy ani z Salvingtonu.

3) Wcielenia Adama i Ewy oraz około 150 ich dzieci sprowadzonych z Edentii, żeby prowadzić nasze nowe szkoły i uniwersytety, a w nich podstawowe kursy z zakresu higieny i kosmicznego życia obywatelskiego. Te wcielenia są przewidziane, jak tylko pojawi się wcielony Syn Magisterski. Wcielenia Synów Materialnych różnią się w zależności od rangi na Edentii. Nasi Adam i Ewa mają wyższą rangę od prawie wszystkich na Edentii, więc mogą łatwo się wcielić, ale już ich dzieci muszą to robić krok po kroku i dlatego pojawią się wszyscy z rodzicami za około dziesięć lat, aby pracować w szkołach proponowanych na Urantii.

4) Pewne wyznaczone Istoty Pośrednie stworzone na Urantii (Jest ich teraz 1150.) będą mogły się zmaterializować, żeby dołączyć do ludzkiego personelu Misji Magisterskiej.

5) Midsonici będą przy Jezusie, a następnie zostaną zwolnieni do służby według ich własnego wyboru na Urantii albo na ich planetach macierzystych. Ci, którzy zdecydują się pozostać na Urantii zostaną włączeni do personelu ludzkiego i zmaterializują się tak, jak ich ludzcy kuzyni. Wszyscy na Urantii będą mogli widzieć, jak się pojawią, bo ceremonia będzie prowadzona przez Syna Magisterskiego, żeby zademonstrować ludzkiej publiczności technikę materializacji.

6) Wszyscy ludzie należący do personelu Syna magisterskiego będą nosić służbowe znaczki z brązu po po roku zaszczytnej służby. Te znaczki będą ozdobione gwiazdami Andromedy, błyszczącumi diamentami, przedstawiającymi tę konstelację widzianą z Urantii.

13. JAKIE JEST NASZE OSOBISTE PRZEZNACZENIE ?
   Nasze życie tutaj ma na celu naukę i wzrost duchowy. Jeśli tego chcemy, możemy podjąć karierę wznoszenia przez całe życie, żeby i ostatecznie zostać połączeni przez Ojca z naszym Dostrajaczem Myśli. Jest to środkiem do tego, żebyśmy zostali przedstawieni egzystencjalnemu Boga w Raju przez wiele powtarzanych okresów wzrostu duszy aż do dnia, w którym złożymy przysięgę służby dla Rajskiej Trójcy i otrzymamy przydził do duchowo doskonałych przed naszym Bogiem w niebie. Stamtąd możemy przejść do służby we wszechświatach tam, gdzie Trójca może nas skierować. Jest to dokładniej wyjaśnione w rozdziale 40 Księgi Urantii. (Patrz w szczególności: 40: 10.11-12)

14. CO TO SĄ STREFY PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNEJ I GDZIE MOŻNA ZNALEŹC WIĘCEJ O NICH ?
Przekazano nam wiele informacji na ten temat. Wiele można też znaleźć w rozdziale 40 wymienionym powyżej a to, co napisano poniżej jest też godne uwagi i można to znaleźć pod : http://forum.serara.org/index.php?topic=2219~~HEAD=dobj .msg24218 # msg24218

Sama planeta Urantia (606-ta obdarowana życiem w Systemie) leży prawie w obszarze przestrzeni zewnętrznej zwanym strefą jeden (OSZ1). Niewielki prztyczek palca Wszechmocnego Najwyższego w porozumieniu z Pierwszym Źródłem i Centrum uczyniłoby z niej zamieszkałą planetę w pierwszej strefie przestrzeni zewnętrznej i pierwszą kiedykolwiek zamieszkała planetę w przestrzeni poza ograniczeniem czasu Orvontonu, naszego superwszechświata. Zewnętrzne strefy przestrzeni leżą poza poziomem przestrzeni Najwyższego, które są zdominowane przez czas. Strefy przestrzeni poza czasem określa się jako zewnętrzne strefy przestrzeni, ponieważ w nich nie ma życia, ale rozwijają się one, aby otrzymać życie oparte nie na Najwyższym, ale na Bóstwie Ostateczności, lub po prostu na Bogu Ostatecznym, który następuje po ewolucyjnym Bogu Wszystkiego skupionym w Rajskim Ojcu i w Trójcy Trójc. Bóg Ostateczny nie wymaga czasu dla swojego stworzenia, żeby doświadczać doskonałości poprzez naukę. Sugerujemy czytelnikowi, który chciałby dobrze i z bliska przebadać pięć stref przestrzeni zewnętrznej, żeby obejrzał plakaty na ten temat, opracowane na stronie internetowej Raysonscience.Org.

15. GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ KRÓTKĄ HISTORIĘ ?
LINIA CZASU PODANA PRZEZ MICHAŁA NEBADOŃSKIEGO

 Zaleca się czytelnikowi, aby zobaczył ten szkic wydarzeń, którym Michał Nebadoński podzielił się z nami.

Można go znaleźć pod nagłówkiem Universe Announcement - Sovereignty and Planetary Sovereignty (Wiadomości z wszechświata - Suwerenność i Suwerenność Planetarna) z pierwszego listopada 2015, patrz : http://forum.serara.org/index.php?topic=2305.0

Zobacz także linię czasową zdarzeń zarejestrowanych od początku misji nauczania, aż do teraz pod : https://app.box.com/shared/98jmoxi8olPOSŁOWIE DO CZYTELNIKA -

Powyższe pytania zostały wybrane z punktu widzenia uznaniu celu i funkcji tej strony internetowej służącej do dyskusji, trafnie nazwanej od imienia naszejgo Syna Magisterskiego Serary.

Czytanie powyżego całego tekstu jest procesem selekcji. Dla Ciebie, jako czytelnika lub osoby poszukującej, pytania te mogą być lub nie być tymi, jakie byś by zadał w odniesieniu do celów tej strony internetowej, ale mogą one działać jako przewodnik, aby pomóc w Twoim dociekaniu i mam nadzieję, że skierują cię tam, dokąd dążysz. To powiedziawszy, jest konieczne, aby Czytelnik / Poszukiwacz skupił maksymalnie swoją uwagę na Uniwersalnym Ojcu wszystkich, który zamieszkuje Cię jako fragment Siebie samego, Twoj Dostrajacz Myśli i przyjaciel. (Proszę zajrzeć do Księgi Urantii, gdzie ten temat jest omówiony bardziej szczegółowo.)

To forum jest "rodziną" pełną wigoru, skupioną na nauce, którą Jezus przyniosi (Jak mówi Księga Urantii). Nauka ta mówi o Ojcostwie Boga, o synostwie Boga i o braterstwie ludzi.

Jezus powiedział: "A teraz oświadczam wam, że jeśli zostanę wyniesiony na Ziemi i w waszym życiu, przyciągnę wszystkich ludzi do siebie i do wspólnoty z moim Ojcem. Wierzyliście w to, że Wybawiciel zamieszka na Ziemi na zawsze, ale ja wam oświadczam, że Syn Człowieczy zostanie odrzucony przez ludzi, że odejdzie z powrotem do Ojca. Tylko krótko jeszcze będę z wami; tylko przez krótki czas żywe światło będzie pośród tego, pogrążonego w ciemności pokolenia. Idźcie, kiedy macie to światło, żeby zbliżająca się ciemność i zamęt nie mogły was ogarnąć. Ten, kto chodzi w ciemności, nie wie dokąd idzie, ale jeśli zechcecie chodzić w świetle, z pewnością staniecie się wyzwolonymi synami Bożymi.”(Księgi Urantii 174.5.13 p +1904)

Dokument ten został opracowywany przez członka tego forum i jest wspierany również przez innych członków, także jako dokument przedłożony Administratorowi tego forum.


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 21, 2015, 01:03:50 PM
Wyjątki zdokumentu oryginalnego : http://forum.serara.org/index.php?topic=2423.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2423.0)
(Z kategorii : Ogłoszenia wszechświata, Personel Misji Magisterskiej i Informacje dla
personelu stowarzyszonego / Dokument 5171543 Nowy Kalendarz – Straty Gatunków -
Ogłoszenia 4 i 5 z 19 grudia 2015

Jork, Pensylwania 00:56 - 03:30 czasu wschodniego USA
19 grudnia 2015
Gabriel z Salvingtonu dla Michała Nebadońskiego
Dokument 5171543 - Misja magisterska, zmiany korporacyjne
Nowy Kalendarz - kiedy się zaczyna i nowe daty z nim związane
Okres ciemny, regulacje czasu i naprawa orbity Urantii wokół słońca
Straty gatunków na Urantii podczas trudnego okresu
Ogłoszenie 4 - Powody przegrzania na Urantii i problemy z naszym słońcem
Ogłoszenie 5 - Nowa gwiazda betlejemska – skąd się bierze

Tu Gabriel z Salvingtonu. Występuję teraz jako ex officio szef Komisji Obdarzenia Urantii.......


…...W naszych wcześniejszych ogłoszeniach dzisiej (dotychczas nieopublikowanych w momencie pisania tego teksyu) nawiązujemy do dramatycznych okoliczności na Urantii oraz do niezbędnego OKRESU CIEMNEGO, który musi nastąpić począwszy od stycznia 2016 i być może do kwietnia lub czerwca 2016 roku. Ogłaszamy również o nowej gwieździe Betlejemskiej, która będzie widzialna za około miesiąca i o przyczynie tego.

Nowe ogłoszenia są następujące :


FAKTY I PROPOZYCJE DOTYCZĄCE NOWEGO KALENDARZA DLA URANTII

1. W tym roku nie będzie Nowego Roku. Rozpoczynamy nowy kalendarz 31 grudnia o godzinie 12 w południe czasu nowojorskiego. Będzie to początek pierwszego dnia roko 2045. Dzień ten to będzie tylko PÓŁ DNIA.....


           OSTATNIE PRZESILENIE ZIMOWE
3. W ostatnim dniu starego roku odbędą się sześciogodzinne uroczystości dla uczczenia pojawienia się Jezusa w dniu 23 grudnia 2015 roku. Ta data została wybrana, bo po raz ostatni będziemy mieli słoneczną równonoc zaczynającą przesilenie zimowe, przesunięte na 24 grudnia 2015. Zapewnieni to, że zostanie zanotowane ostatnie przesilenie zimowe i więcej go już nie będzie, bo Urantia przejdzie w tym czasie zmianę kąta nachylenia do słońca................


9. Nasza praca polegająca na wprowadzeniu tych wszystkich zmian zacznie się dziś w południe czasu nowojorskiego i zajmie około roku do pełnego zakończenia wszystkiego co chcemy zrobić....Tu Dyrektor Energii (Susatia, piąty z siedmiu), mieszkający i pracujący w Raju. Zostaliśmy powołani do służby przez Ojca, Uniwersalnego, Wiecznego Syna i Nieskończonego Ducha do wykonania tej pracy dla całej ludzkości. Wasza planeta jest bliska śmierci, a jedynym sposobem, aby odzyskać planetę i ludzi żyjących na niej jest usunięcie wszystkich żywych istot, które nie mogą nadal żyć lub zapewnić rozmnażania się życia na Urantii aż do ukończenia naszej pracy.

Teraz następuje lista tych gatunków, które zostaną usunięte z Urantii, dopóki nie nadejdzie lepszy czas i będą one mogły kontynuować życie. Ten przekaz prowadzi teraz Michał Nebadoński, Syn Stwórca : …..

(Tu następuje lista 25-ciu pozycji, gatunków roślin i zwierząt, które pozostaną na Urantii, lub z niej znikną. Podajemy tylko niektóre.)

22. Bydło wymrze, bo nie dędzie wystarczająco dużo trawy dla ich przeżycia. Pozostanie tylko gatunek długorogi, dawna rasa uważana za niezbędną do ożywienia Urantii. Mleko i ciastka znikną na jakiś czas. Mleko dla niemowląt będzie musiało być produkowane przez matki przez około rok, zanim dostawy mleka będą mogły być reaktywowane, bo dominujące stada będą mogły je zapewnić.

23. Kury, świnie, bażanty, gołębie i jastrzębie przetrwają i pozostaną na Urantii.....

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: ASSALE on December 22, 2015, 01:45:47 AM
Titanic job, thanks Andre_P.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 22, 2015, 10:07:51 AM
Wyjątki z dokumentu oryginalnego : http://forum.serara.org/index.php?topic=2423.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2423.0)
(Z kategorii : Ogłoszenia wszechświata, Personel Misji Magisterskiej i Informacje dla personelu stowarzyszonego / Dokument 5171543 Nowy Kalendarz – Straty Gatunków - Ogłoszenia 4 i 5 z 19 grudia 2015

Dalszy ciąg tego samego dokumentu

Jork, Pensylwania 23:50 czasu nowojorskiego
18 grudnia 2015
Ogłoszenia 4 i 5 dla Urantii
Michał Nebadoński i Loyalatia z raju

Ogłoszenie 4
Przez: Viantomseka
Kwestie o ogromnym znaczeniu

Tu Viantomsek, jestem Dyrektorem Energii do tej pory wam nie znanym. Pięciu moich kolegów pracuje w waszym układzie słonecznym próbując kontrolować krzyżujące się prądy z waszego słońca i innych ciał słonecznych, żeby uniknąć zakłócania życia na Urantii. Nie mam rzeczywistej potrzeby, aby wyjaśnić, dlaczego to robimy, oprócz informacji, że sama Urantia jest przedmiotem wielu badań na Edentii i innych wyższych sferach, gdzie nadzoruje się chłodzenie planety wytwarzającej znów tak dużo ciepła.

Urantia jest gorąca z wielu powodów, które wymieniam :

1. Na powierzchni planety spala się zbyt dużo węglowodorów, żeby można było w ogóle utrzymać chłodzenie.

2. W atmosferze jest byt wiele cząsteczek radu, które przyciągają ciepło i nie rozpraszają go.

3. Liczniki naszego systemu wykrywają wielkie ilościach uranu 235 w górnych warstwach atmosfery.

4. W stratosferze jest kilka milionów ton czterochlorku węgla, który się tam znalazł w wyniku prób atomowych. Przyciąga on ciepło do tego stopnia, że temperatura atmosfery wzrosła o 2 stopnie Celsjusza tylko z tego powodu.

5. Mam kilka innych zmartwień z powodu przegrzania atmosfery, ale muszę oddać głos na ten temat Michałowi Nebadońskiemu.

6. Islandia straci prawie całkowicie skorupę lodową w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat i musimy uchronić przynajmniej jej część, żeby zachować możliwość wytarzania nowego lodu, gdy nadejdzie na to czas, w szczególności podczas małej ery lodowcowej, która zostanie wywołana w latach 2017 – 2023.

7. Z całą powagą, Urantia nie może utrzymać życia planetarnego przy takiej ilości wytwarzanego ciepła, jak obecnie. Z tego powodu musimy podjąć poważne działania wytwarzając środki do ochłodzenia planety.

8. Aby to zrobić, musimy wywołać okres ciemny na Urantii przez zablokowanie bezpośredniego promieniowania światła z waszego słońcu. Na domiar złego, waszemu słońcu, Monmatii, zaczyna brakować wodoru, a tymczasem przyspieszyło ono tempo spalania pozostałego wodoru prawie dwukrotnie w stosunku do tego, co było zwykle. Ciemny okres zmysza Urantię do zmiany kąta nachylenia osi, co spowoduje silne ogrzewanie słoneczne około równika zmuszając do usunięcia z Urantian życia z obszaru około dziesięciu stopni na północ i na południe od równika. Jest już planowana ewakuacja ludzi z tego regionu.

9. Myślimy, że ciemny okres potrwa od stycznia, najwyżej do października 2016 roku, a jeżeli odpowiedż planety będzie korzystna, to od stycznia do maja 2016 roku, gdy planeta. Utrzymamy ciemny okres tak długo, jak będzie to konieczne do zmniejszenia temperatury na planecie o co najmniej sześć (6) stopni Celsjusza mniej w stosunku do obecnej. Sześć stopni oznacza średnie obniżenie, nie wartości maksymalne lub minimalne statystycznych średnich na całej planecie.


10. W naszej ocenie, ciemny okres będzie trwał wystarczająco długo, aby spowodować poważne uszkodzenie upraw i utratę wielu upraw ze względu na długotrwałość funkcji płodozmianu. Mamy zamiar utworzyć banki żywności na całym świecie, które zgromadzą duże ilości ziarna, jabłek i ziemniaków, aż do czasu wyprodukowania zapasów żywności dla ludzi na Urantii. Straty upraw będą ciężkie, a strata żywca spowoduje panikę, która dotknie niektóre gatunki bydła i trzody chlewnej. Mogą one wymrzeć z powodu szczególnej potrzeby konkretnego źródła żywności. Osoby, które pracują w tych sektorach powinny gromadzić duże ilości ryżu długoziarnistego i kłosów trawy tymotki dotąd, aż będzie mogło być przywrócone wszystko, co jest potrzebne, aby zacząć wszystko od nowa na każdym kontynencie Urantii......
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 22, 2015, 10:15:46 AM
Thanks ASSALE, now I stop for Christmas.
Dzięki ASSALE. Robię przerwę na Swięta.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 27, 2015, 11:15:40 AM
Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2402.30 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2402.30)
Ron Besser Re: The Coming DIM PERIOD on Our Planet - Power Directors « Reply #43 on: December 21, 2015, 03:25:04 PM »

Przepraszam za opóźnienie. Jak widać, tekst ten był już opublikowany na forum, kiedy ogłaszałem moją przerwę świąteczną w poprzednim komunikacie, ale znalazłem czas żeby się z nim zapoznać dopiero w święta, a żeby go przetłumaczyć, dopiero dzisiąj. « Ostatnie dni grudnia » wciąż trwają i wielkie wydarzenia, widoczne dla nas, jeszcze nie nasąpiły.

Autor : Dodaję to do ostatniego komunikatu, który napisałem jakiś czas temu w tym samym wątku:

Od Vanatu a następnie od Michała Nebadońskiego :

"Trzymajcie się zdaleka od drzwi kto może, bo ciepło w to Boże Narodzenie jest nie do zniesienia dla wielu na półkuli południowej w tym roku, a my będziemy wkrótce przechylać oś, żeby z tym skończyć. Na Urantii będzie tak zimno w ciągu kilku miesięcy, że minimalne temperatury na Antarktydzie zbliżą się do 102 stopni poniżej zera w skali Celsjusza. Tutaj, w naszym duchowym świecie przekształceń nie widać nic dobrego dla Urantii przez następne 10 do 15 lat niezależnie od tego, czy rok 2016 przemianujemy na 2045, czy nie. Ron słusznie wskazuje na tym forum, że nikogo nie będziemy przymuszać do nowego kalendarza. Będzie on działać, ponieważ Misja Magisterska będzie go używać i ludzie poczują, że jest on wygodny w użyciu. Nadchodzący Ciemny Okres potrwa około sześciu miesięcy, ale udręki potrwają jeszcze przez kolejne sześć do dwunastu lat, w zależności od tego ile da się zrobić w czaie trwających z roku na rok wysiłków Urantii, żeby na nowo ustawić swoje płyty tektoniczne i wychłodzić wybuchające wulkany itp. Vanatu. "

Michał Nebadoński - "Ron pisze dobrze i szybko, i dużo myśli o tym, jak to wszystko będzie wyglądało w oczach wszystkich obecnych mieszkańców Urantii, którzy patrzą, co się dzieje. Nie bądźcie rozczarowani, jeśli świat pozostanie jasny dłużej niż przewiduje prognoza okresu ciemnego. Bądźcie szczęśliwi w waszych domach, kiedy chłód zacznie narastać w ciągu tej zimy. Widzimy powrót zimnej pogody w Stanach Zjednoczonych już od 10-go - 15-go stycznia, kiedy nagła i brutalna fala zimna uderzy w Amerykę Północną z Syberii i będzie się utrzymywać przez miesiące, kiedy fala za falą zimna będzie uderzała w Chicago i następnie na wschód aż do Nowego Jorku. Śnieg zacznie padać niedługo na północnym wschodzie i ciepło z ostatnich kilku miesięcy będzie się wydawać pięknym, lecz odległym wspomnieniem.

W ciągu kilku tygodni ja, Michał będę ponownie dostępny w dużych przekazach, żeby wszyscy mogli słyszeć, jak posępuje realizacja naszych planów dotyczących ciemnego okresu i okresu, który nazywamy Czas Udręki. Będzie to trwać tak, jak Vanatu podał powyżej, ale będzie miało uporczywy wpływ na południową część Stanów Zjednoczonych, ze względu na aktywność wulkanów niszczącą miasta i na smutny widok wielu, którzy nie będą mogli zebrać tego wszystkiego, co posiali, zanim nadejdzie ogień i lawa. Nadejdzie brak żywności i głód, nawet w Stanach Zjednoczonych. Podaż żywności nie nadąży zapewne za popytem, aż serce Boga stanie się widoczne w dalszej części 2017 roku. Wtedy nadejdą utrapienia i trudności nie do wiary, bo oceany i kontynenty zetrą się wszędzie. Te informacje są dokładne. Mówimy o tym, ponieważ Ron zaczyna się czuć bardzo uczćiwy kiedy podsuwamy mu księżycwe dane na temat odległości Księżyca od Ziemi itd.

Opuszczam Salvington dzisiaj wieczorem waszego czasu nowojorskiego i dotrę na Urantię 25-go grudnia i wtedy zobaczymy, co zrobić w sprawie waszego udziału. Jak wcześniej była mowa, nadejście Jezusa nastąpi przed nadejściem dnia w Nowej Anglii w jednym z ostatnich dni grudnia tego roku.

Nowy kalendarz wejdzie w życie, gdy przybędzie wcielony Mondżoronson kilka krótkich tygodni po przyjściu Jezusa. Nowy rok kalendarzowy nie jest rokiem 2045, ale 2016. My go jednak uważamy za rok 2045, jak słusznie stwierdzono w naszych komunikatach. Do każdego z was będzie należało osobiste przejście od jednego do drugiego, gdy kalendaż się pojawi.

Nasza praca na rok 2016 lub 2045 będzie zależała od tego, po której stronie Misji Magisterskiej jesteście. Szybko nastąpi chaos, aż będziemy pewni, że do każdego dotarło, że rzeczy nie będą się miały na Urantii dalej jak przedtem. Może to potrwać kilka miesięcy okresu ciemnego, zanim ludzie się zorientują, że nie wszystko jest dobrze i że muszą sami wymyślić, jak zrobić, żeby im było ciepło i żeby dobrze jeść. Zwierzęta na dalekim zachodzie będą dygotać i padać z zimna na ścieżkach. Zwierzęta ze wschodu nie będą się miały lepiej ze względu na brak trawy i pożywienia. Skrajne zimno zapędzi je do miast, gdzie zostaną zastrzelone i użyte jako żywność. Tak będzie wyglądało życie ludzi we wczesnycm okresie udręki. Trzymajcie zawsze garnek gorącej zupy na piecu, żeby nakarmić tych, którzy nie mają zapasów, ale nie powinni oni zostawać u was na noc, bo jeśli się na to zgodzicie, to nigdy nie zostanie wam dość miejsca dla was samych. Trzymajcie w domu tanie wafelki, żeby się rozgrzewać od środka cukrem, kiedy robi się zimno i kominek nie wystarczy do utrzymania ciepła w domu. Paliwem muszą być drzewa, a materiał na palenisko trzeba kupić, ale nigdy nie będzie dość lasów i wsi, żeby wszystkich rozgrzać, więc trzeba będzie się nauczyć żyć gromadnie nawet z obcymi, jeśli zajdzie potrzeba.


Jedzcie tak dobrze, jak się da. Zimno rozejdzie się tak szybko, jak to będzi możliwe i przyjdzie wiosna. Większość drzew przetrwa zimno. Kiedy mówimy, żebyście dobrze jedli, myślimy o gromadzeniu zapasów dających się przechować jarzyn i owoców oraz innej żywności dającej się przechować w chłodnej piwnicy, jeśli macie taką możliwość. To ja, Michał. Spodziewamy się chałaśliwego wprowadzenia do naszych misji w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Dobrego dnia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 29, 2015, 08:41:29 AM
Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2437.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2437.0)
MAGISTERIAL MISSION NEWS & UPDATES/Topic: A Fresh Start for Humanity
« on: December 28, 2015, 09:00:49 PM »

"Tu Jezus, chciałbym powiedzieć co nasępuje : Misja Magisterska została ponownie odroczona ze względu na trudności techniczne. Nie zacznie się ona przed rozpoczęciem nowego roku. Tymczasem dobrze robicie przygotowując się do tego ważnego wydarzenia, skupiając się na Bożej miłości każdego dnia i pytając waszego Dostrajacza Myśli, co powinniście zrobić dla tej misji. Oczywiście wasze modlitwy o jej sukces będą pomocne dla nas wszystkich, zaangażowanych w przekształcenie Urantii w lepszy i bardziej stabilny świat.......

Przekazał : George Zuberbuehler
28 grudnia 2015 20:30 czasu nowojorskiego

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 30, 2015, 03:26:06 AM
Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2435.15 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2435.15)
Universe Announcements Magisterial Mission Staff & Associate Staff Information/Re: The NEW Calendar « Reply #26 on: December 27, 2015, 11:14:52 PM »
(28 grudnia 2015 5:14:52 czasu polskiego)

.....Serara, Syn Magisterski - "Między wszystkimi rozczarowaniami odczuwanymi przez Rona był i brak kanału (telewizyjnego) już działającego. On uważa, że to świetny pomysł i że dzięki niemu jego komunikaty byłyby mniej wyjątkowe. To prawda, ale my nadal mamy problem z pokryciem całego globu nawet za pomocą naszej niezwykłej technologii. Ron prawidłowo ogłosił ostatnio dwuminutowy test, który wykazał, że nasz zasięg objął 80 procent Urantii, ale w pozostałych 20 procentach są Indie, a to nie jest mało z punktu widzenia liczby ludzi. Nasz następny test odbędzie się w najbliższy wtorek (29 grudnia 2015). Musimy się dowiedzieć, jak pokryć cały świat, a następnie sprawdzić, w jakim stopniu to, co mówimy, jest niezrozumiałe dla wielu, którzy mówią tylko własnym językiem. Rozważamy tłumaczy wokół ziemi, ale nie mamy czasu, aby ich przygotować tak szybko. Na szczęście mamy Dostrajaczy, którzy mogą tłumaczyć tak, jak Dostrajacz Rona, który tłumaczy wszystkie duchowe przekazy na jego własnym język, zanim zostaną tu wydrukowane. W niektórych krajach jednak, również w Indiach, dopasowanie jest tek słabe, że nie ma gwarancji zasięgu, jakiego nam potrzeba, ani zrozumienia, jakie życzy sobie Michał Nebadoński. W związku z tym, musimy szkolić przekazujących, takich jak Ron, żeby mówili innymi językami najlepiej jak potrafią.

"30-go grudnia spodziewamy się zmienić kanały na tyle, aby umożliwić światową transmisję Jezusa i innych. Ogłosiliśmy tę datę w Komunikacie 3 przez waszego prekazującego przed świętami Bożego Narodzenia i stwierdzamy, że tego dnia transmisja Jezusa powinna się odbyć. Było naszym zamiarem rozpocząć działanie Magisterskiego kanału telewizyjnego w tym czasie i pozostawienie go na stałe w działaniu, dopóki nie trzeba będzie go wyłaczyć z jakiegoś powodu pewnego dnia. Myślimy, że zanim zostanie wyłączony na stałe, będzie on działać ponad sto lat, aż stacja z Salvingtonu przejmie informowanie mieszkańców Urantii.

31-go grudnia, po transmisji, Nowy Rok rozpocznie się z bardzo jasną gwiazdą na południu. Na półkuli północnej gwiazda pojawi się około 20 stopni nad horyzontem w kierunku południa-południowego zachodu. Na półkuli południowej, z Brazylii na południe od równika, nie będzie widoczna, ale na północy Brazylii i Ameryki Południowej szukajcie jej nisko w północno-wschodniej ćwiartce nieba - może 10 lub mniej stopni nad horyzontem. Na Bliskim Wschodzie nie będzie jej widać, ponieważ :

(Serara) – "Trzymam się mojego zwyczaju powtarzania mojego imienia, bo ten komonikat jest bardzo długi. Chcę wyostrzyć waszą uwagę, żebyście nie przebiegali nad tym pobieżnie, jeśli życzycie sobie dokładnych informacji w waszych umysłach. Nasi wojowniczy sąsiedzi : Syria, Arabia Saudyjska, Irak, Iran, jak i ci nierozważni w Turcji i gdzie indziej, będą musieli być trzymani w ryzach przez nagłą burzę piaskową. Przewidujemy, że ogarnie ona cały region przez wiele dni. Powinni oni widzieć tę gwiazdę, ale piasek może uniemożliwić im dobry widok. Naszym zamiarem jest zablokowanie nawet dotępu stacji telewizyjnych do tego obszaru, żeby zmusić ich do zgadywania, co się dzieje i co zrobić, jeśli w ogóle coś robić. Jak mówi Ron, to jest wyzwanie rzucone przeciwko ich zachowaniu, które nauczy ducha sposobu ich rozumowania, gdy nagle pojawia się zagrożenie ze strony "siły" ......
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 02, 2016, 06:04:38 AM
Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2437.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2437.0)
MAGISTERIAL MISSION NEWS & UPDATES
Re: A Fresh Start for Humanity
« Reply #19 on: January 01, 2016, 04:43:29 PM »
  1 stycznia 2016, 16:43:29 czasu nowojorskiego,
(1 stycznia 2016, 22:43:29 czasu polskiego)

"Tu Jezus. Pozdrawiam was w ten specjalny dzień Nowego Roku z długo oczekiwaną wiadomością, że moje wystąpienie telewizyjne odbędzie się dziś lub jutro

"Osiągnęliśmy prawie 100% przewidywanego pokrycia telewizyjnego świata. Pozostało zaledwie kilka drobnych braków, ale spodziewamy się je naprawić bez trudności.

"Powiedziałem Georgeowi, że to będzie ostatni raz, kiedy go proszę, aby podał tę informację i on zgodził się to zrobić dla mnie. To ja Jezus; dziękuję za waszą anielską cierpliwość i zrozumienie. "

G: Drogi Jezu, czy życzysz sobie, żebym podał ten przekaz do publicznej wiadomości ?

J: Tak, jeśli nie masz nic przeciwko temu, George, mam powody, żebyś to zrobił.

G: To wszystko, co chciałem usłyszeć. Zrobione.


Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku !
George

Odebrał : George Zuberbuehler
01JA16 4:30 PM EST
  1 stycznia 2016, 16:30 czasu nowojorskiego
(1 stycznia 2016, 22:30 czasu polskiego)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 04, 2016, 10:05:50 AM
Teksty oryginalne : http://forum.serara.org/index.php?topic=2444.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2444.0)
DRUGA KSIĘGA URANTII / Nowe instrukcje dotyczące opublikowania Biografii Jezusa - części V nowej KSIĘGI URANTII
Jork, Pensylwania, 3 stycznia 2016, 16:15 czasu nowojorskiego

Ron Besser, administrator
W sprawie opublikowania wkrótce książki "Życie i czasy Jezusa z Nazaretu", instrukcje i uwagi.

Michał Nebadoński - ….."Udaję się na Urantię za około tydzień i będę się starał zobaczyć, jak wygląda jadalnia na 2709 Sunset Lane, kiedy Mantutia przyjedzie rozmawiać o Księdze Urantii i drukowaniu jej pierwszego woluminu (tomu V) - Życie i czasy Jezusa z Nazaretu.....

…."Życie i czasy Jezusa z Nazaretu" to wspaniała narracja od narodzin do śmierci naszego Syna Stwórcy, Syna Bożego, widziana tym razem oczami Jezusa. Jak mówi Ron, jest to inne spojrzenie od części IV starej Księgi Urantii, która pochodzi z notatek historyków – Zjednoczonych istot pośrednich z Urantii, którzy cytowali Jezusa. Tym razem mówi sam Jezus. Mówi przejmująco, z wdziękiem dobrego humoru, zaczynając od dzieciństwa i kończąc gorączką na krzyżu.....

…."Tom zawiera ponad 1565 stron....


«Odpowiedz # 2: 4 stycznia 2016, 0:49:43»
Ron Besser
…...Od: Michała Nebadońskiego - ….."Książka jest gotowa do druku i gotowa do oprawy. Mamy już wydrukowanych około 1000 egzemplarzy.....


….."Poprosiłam też Rona, żeby zaintresował się propozycją drukarzy wydrukowania małą czcionką, z tyłu papierowej okładki, sugerowanej ceny sprzedaży - około 12.99 $ lub mniej – ….
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 09, 2016, 11:13:39 AM
Dwa teksty oryginalne podane przez Rona Bessera i ewan : http://forum.serara.org/index.php?topic=2459.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2459.0)
Kategoria POWRÓT JEZUSA
Jeszus wraca / Temat : Ważna wiadomość - przedłużenie

1) Ron Besser, administrator, członek – bohater
8 stycznia 2016, 20:11:15 czasu nowojorskiego
9 stycznia 2016, 2:11:15 czasu polskiego

Usunąłem tę wiadomość, żeby po raz kolejny nie robić szkody z powodu oczekiwań. Zalecam członkom odczekać jakiś czas dzisiaj, aby odzyskać zaufanie, że wystąpienie nastąpi.

Na razie bądźcie zadowoleni, że możemy usunąć ślady testów, które ja sam trudno znoszę i idźmy dalej, choć nie jest to nieważne.

Dziękuję wam wszystkim.

Ron


2) evan, członek – bohater
Odpowiedź nr. 12 : 8 stycznia 2016, 22:53:33czasu nowojorskiego,
9 stycznia 2016, 4:11:15 czasu polskiego

Oto wiadomość, którą właśnie odebrałam, do rozważenia przez wszystkich.

Niech wola Ojca króluje!


Drodzy, to nie są testy. Podaję ważne informacje, które powinny dotrzeć do was. O tym, że drugie przyjście nastąpi niedługo i powinniście być czujni, tak jak zwykle byliście. Prawdziwej wcześniejszej zapowiedzi nie będzie. Nikt z was nie będzie wiedział, ani nie będzie wtajemniczony w to, co zrobią pomocnicy niebiańscy. Będzie tak, jak zostało przepowiedziane : "nikt nie zna godziny", ... nie dlatego, że będzie ona utrzymywana w tajemnicy, ale dlatego, że nie ma potrzeby, żebyście byli tym zaalarmowani. Wszyscy na Urantii zostaną ostrzeżeni "jednocześnie". Nikt nie zostanie od tego zwolniony. Nie będzie żadnych wyjątków. Nie będzie żadnych informacji dla uprzywilejowanych. Bądźcie spokojni i wiedzcie, że Ci, którzy w końcu staną przed wami, będą tu dlatego, że nadeszedł czas, żeby wielka miłości Ojca padala na was i panowała nad całą ziemią. Jest to doniosła sytuacja, chwila przepięknego objawienia, głębokie i otrzeźwiające wydarzenie dla wielu z różnych zgromadzeń, żeby rozciągnąć ich dobre prośby do Boga na wszelkie możliwe sposoby i języki. Będzie to Bóg Trójjedyny, pojawiający się w uosobienie Jezusa, jako daru od Najwyższego dla ludzkości. Jest to okoliczność poruszająca serce dla nas i tajemnicze wydarzenie dla większości z was na Urantii. Jak będzie to odebrane przez wielu, którzy nie znają Jezusa ani Chrystusa albo tych, którzy nie znają nic oprócz chciwości i żądzy ?  Kto zna Pana na Hawonie i Ziemi ?  Kto mówi w jego imieniu ? Jestem Nieskończonym Duchem wszech czasów i przestrzeni. Jestem z wami tylko na chwilę i zostawię was, żeby Jezus, Syn Boży, który kiedyś stał się człowiekiem, stał się człowiekiem jeszcze raz. Życzę wam dobrego dnia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 28, 2016, 05:39:43 AM
Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2497.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2497.0)
Kategoria : Wiadomości z wszechświata dotyczące personelu Misji Magisterskiej i personelu stowarzyszonego
Temat : TRZY OGŁOSZENIA Nr 9,10 i 11 od Michała, Mondżoronsona, Jezusa i inne

Dłuższe wyjątki z tego tekstu :

Przekazujący : Ron Besser
Jork, Pensylwania, 21 stycznia 2016, 16:30 czasu wschodniego

….Ogłoszenie dziewiąte (9) - Mianowanie pierwszych siedmiu ludzi wybranych na członków personelu. To piewsze siedmioro, to prawdziwi apostołowie, którzy będą zapisani w historii jako tacy.

Ogłoszenie dziesiąte (10) - Powrót Jezusa i jego uzasadnienie wyboru Rona do pracy pod kirownictwem Gabriela nad wzmocnieniem personelu ze strony ludzi.

Ogłoszenie jedenaste (11) – Moja przysięga służbowa przed Trójcą, jej konsekwencje dla mnie i w przyszłości dla was, obecnie siedmiorga, kiedy odbiorę ją również od was w nadchodzących dniach.

Ważne ogłoszenie dodatkowe : Nasz bezpośredni przełożony w Misji Magisterskiej, Mantutia Melchizedek, zmaterializował się, ma już ciało i potrzebuje kilku dni, żeby się zaaklimatyzować.....
 

OGŁOSZENIE DZIEWIĄTE (9)
Informuję, że następujące osoby są teraz częścią personelu Misji Magisterskiej. Pierwszym człowiekiem – członkiem personelu jest Ron Besser, jest on szefem personelu ludzkiego ale jest również włączony do organizacji Melchizedeka, jako członek Zarządu i doradca w czasie obrad. Ty Ron niesiesz taki ciężar w twoim sercu dla wielu, którzy nie mogą mówić za siebie lub za nas i nosisz ich w swoich myślach, żeby ich uczyć metody przekazywania, aby mogli w pełni współdziałać z nami, kiedy przybędziemy z wszystkimi naszymi flagami rozwiniętymi.

Człowiek, szef sztabu do spraw udziału ludzi w Misji Magisterskiej jest obecnie dobrze zidentyfikowany, a ludzie wybrani do udziału w Misji Magisterskiej jako pracownicy zaczną, jako członkowie stowarzyszeni. Uznajemy, że Sue7inOcean (Sue7) jest już znana jako pierwsza kobieta-uczeń na Urantii. Jest ona również pierwszym członkiem stowarzyszonym włączonym do rodziny duchowej i zostanie drugim pełnym członkiem Sądu Syna-Magistra do spraw publicznych. Wszyscy wymienieni członkowie najpierw zostaną członkami stowarzyszonymi; poleconymi przez Rona mnie, Michałowi Nebadońskiemu oraz Serarze, Synowi-Magistrowi, jako członkowie personelu Misji Magisterskiej na Urantii:

Ronald Besser (Pensylwania, USA)
Susan Whiley (Australia)
Larry D. Gossett (Floryda, USA)
Kurt Schluter (Maine, USA)
Donna Lynn Sarsfield (Kanada)
Michel Levasseur (Kanada)
Arthur Hill (Karolina Południowa, USA)
 
Wyżej wymienieni będą stanowić pierwszych siedmioro i tylko siedmioro wprowadzonych do prac Syna-Magistra, gdy przybędzie on z czasem, żeby się wcielić na Urantii. Dodatkowe nazwiska zostaną wysunięte przez Michała Nebadońskiego i Ronalda Bessera w miarę rozwoju działalności misji, aż do stu pięćdziesięciu członków personelu ludzkiego Misji Magisterskiej. Ronald Besser, obecny szef sztabu wycofa się tymczasowo w celu odebrania Przysięgi Służbowej od istot pośredich, które się zgłosiły i zostały zatwierdzone przez Michała w dniu 20 stycznia 2016 r. Ta przysięga musi się odbyć formalnie przed Rajską Trójcą w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zanim przysięga zostanie zatwierdzona przez Rajskią Trójcę, Ron pozostaje zastępcą szefa sztabu, a Mantutia Melchizedek będzie pełnił obowiązki szefa sztabu, aż Ron zostanie zweryfikowany i mianowany jako działający szef sztabu w dającej się przewidzieć przyszłości.

 Wszyscy szczerze zainteresowani służbą jako personel Misji Magisterskiej, zwłaszcza uczestnicy tego forum dyskusyjnego, będą obserwowani, czy są do dyspozycji i czy chcieliby pracowć w misji przez okres minimum 300 lat czasu Urantii według obecnego kalendarza.

Ciąg dalszy :
Syn Magisterski informuje, że jest gotowy wydać polecenie zastępcy szefa sztabu (Ronowi Besserowi), żeby rozpoczął zbieranie biblioteki dodatkowych członków spoza kręgu czytelników Księgi Urantii i ustalił, kto z nich jest wart rozpatrzenia i wzięcia pod uwagę. Chcemy, żeby objawienie znane jako Księga Urantii było zaskoczeniem dla tych osób, żeby dowiedzieli się o niej od nas i w ten sposób zostali wprowadzeni do rodziny zwolenników i wierzących w Piąte Epokowe Objawienie. Magisterski Syn oświadcza, że chciałby otrzymać od zastępcy szefa sztabu listę co najmniej dziesięciu polecanych osób.

Magisterski Syn zaręcza również, że Ron wie o innych osobach, które mogą być kandydatami na członków personelu, ale muszą jasno zadeklarować, że sobie tego życzą i są razem z nami przez jakiś czas. Syn Magisterski zdecydowanie życzy sobie otrzymać odpowiedzi od zastępcy szefa sztabu na te kilka wniosków w rozsądnym czasie około jednnego miesiąca.

Licząc od dzisiaj mamy dziesięć dni na pojawienie się Misji. Nasza praca jest tak zazdrośnie chroniona na wysokich duchowych poziomach i nie wolno nam podawać żadnych szczegółów, jeśli w ogóle możemy o tym mówić. Jednak Ojciec widział, jak dobrze przyjęliście te wszystkie wyjaśnienia i problemy, którymi się zajmujemy starając się uruchomić misję. Upoważnił on wszystkich, którzy mogą przekazywać, aby starali się słuchać wyjaśnień i prosi o ich publikowanie na tym forum dyskusyjnym, kiedy się pojawiają.

 
Na tym kończy się pierwsza część dwóch bardzo ważnych ogłoszeń na forum Serara, Org , które odtąd będziemy nazywali Forum Dyskusyjnym.

 
 OGŁOSZENIE DZIESIĄTE (10)
Wkrótce nastąpi powrót Jezusa.

Jest to związane z faktem, że Urantia będzie miała rozwijającą się Misję Magisterską, kiedy Jezus się wcieli jako Palestyńczyk z wyglądu, jakim był, gdy umarł na krzyżu.

Ponadto, ma nastąpić drugie ogłoszeniu o powrocie Jezusa za około dziesięciu dni. Wynika to ze zmian dotyczących Urantii polegających na dołączeniu Oddziałów Kosmicznych początkowo nie branych pod uwagę. Chodzi o istoty lydzkie pozaplanetarne i inne zakony dotąd nie ujawnione na Urantii, poproszone do pomocy.

To ja, Jezus :
"Mówię teraz do was wszystkich jednym tchem. Moje serce należy do innych na Urantii oprócz tego zabawnego pisarza, który uwielbia słuchać mnie cały czas. Moje wystąpienie przed wieloma z was, zaledwie za kilku tygodni, zacznę z pokorą. Chcę przypomnieć wszystkim, że nie wszystko jest przekazywane przez Rona mimo, że mogłoby się wydawać, że teraz tak jest, ale to się zmieni, bo wszyscy z was, a szczególnie ci z listy pierwszych siedmiu członków personelu Misji Magisterskiej jesteście tymi, KTÓRZY MUSZĄ NIEŚĆ CIĘŻAR WIADOMOŚCI dla reszty świata......

….."Sprawy, którymi się zajmuję będą podzielone między siedmiu wyżej wymienionych członków pesonelu, a także inną grupę, o której nigdy nie słyszeliście o nazwie Siedemiu Hebrajczyków. Patrzcie na tę grupę, kiedy pojawi się publicznie pracując ze mną, szerząc Ewangelię Żydom w Izraelu. Ponadto cenię Rona tak wysoko, że wyznaczyłem go jako drugiego po Gabrielu, którego będziecie widzieli i słyszeli na Urantii. Jego praca z członkami stowarzyszonymi personelu umożliwi nagranie i zarejestrwanie dla historii tego, co ma nastąpić wkrótce na Urantii. Nie mam obecnie żadnych powiązań z innymi ludżmi, ani grupami, ale oczekuję pracy Rona i innych, jak wy sami, żebyście się zapoznali z Apostolstwem jakie było w Jerozolimie wiele lat temu......
 

….. Jestem Ojciec, teraz mówię przez Jana Ewangelistę i mówię to do wszystkich siedmiorga wybranych, wymienionych powyżej, "Stójcie na ziemi i nie rozwódźcie się nad tym, że jesteście Apostołami, albo że brak wam miłości lub wsparcia, bo teraz Ojciec wspiera was wszystkich, żebyście mogli służyć Mondżoronsonowi, Serarze i Jezusowi, którzy mogą wkrótce się pojawić. Jestem Ojcem, który nie rozwodzi się nad nikim należącym do Misji, i widzę co jest w głębi was wszystkich, gdy jesteście gotowi do Przysięgi Służbowej po Ronie, który już to zrobił. On wam zapewni dobrą pracę, a nawet humor jak należy, bo dni będą długie i ciemne, a czasem bardzo zimne, nawet jeśli nie będzie okresu ciemnego. …...


…..."Tu Ojciec. Teraz nie mówię przez Jana, ale bezpośrednio z Raju, przez Rona. Trzymam wszystko pod moją pieczą na Urantii tak długo, jak Ron ma obsadzone stanowiska wokół siebie, żeby móc pracoać solidnie i pogodnie. Kochacie wielu i wysoko ich cenicie, nawet jeżeli już was nie słyszą, ale bądźcie tego pewni, oni będą wiedzieli o waszej miłości do nich. Obiecuję to wam. To dotyczy was wszystkich, ale szczególnie tych siedmiorga wymienionych wyżej.

"Ojciec na Urantii ma zamiar się pojaww specjalny spsób, przez swoich Dostrajaczy Myśli rano, w dniu Przyjścia. Wszyscy musicie słuchać waszych Dostrajaczy w tym dniu, bo ja im każę mówić, nawet jeśli w tym celu będą musieli się przebijać przez skały ludzkich głów (wszystkich powyżej wieku 20 lat, bo reszta, poniżej tego wieku, nie jest dość zaawansowana w rozwoju, żeby w ogóle dobrze słyszeć). Boskie serce nie zostawia ani jednego kamienia na kamieniu, kiedey coś tak ważnego ma nasąpić na Urantii. Szczerze mówiąc, dotyczy to całego mojego wszechświata, który znacie jako Wielki Wszechświat. (Nie Powiększonego Wszechświata, jeszcze nie zasiedlonego.) Mili mi są wszyscy, którzy wiedzą o tym wydarzeniu na urantii. Mówię wam, że mój syn Jezus dba o mnię tak bardzo, że ja nie potrafię działać bez zasięgania czasami jego rady ........
 
 
OGŁOSZENIE JEDENASTE (11)
…..IMMANUEL z Salvingtonu - …. " Zapewniam was, że wydarzenie zwane Powrotem Jezusa też nastąpi i że jesteście jego częścią integralną, czego nikt się nie domyślił jeszcze nawet kilka lat temu. Od teraz, aż do końca czasu, Urantia będzie miała dług w stosunku do Jezusa, Mondżoronsona, Serary, Michała i wielu innych, w tym Bzutu który teraz dołączył do nas, których teraz zaprezntuję istotom pośrednim i innym, których nazwy zakonu nie znacie, w obecności Boga wśród was teraz wypowiem przysięgę służbową, żebyście mogli powtarzać za mną.

 PRZYSIĘGA SŁUŻBOWA TRÓJCY
(Tutaj Ron mówi szybko: Będę powtarzał Przysięgę Służbową zarządzaną przez Immanuela z Salvingtonu, w której ja, jak i Bzutu i inni stojący obok wstawią swoje imiona w odpowiednich miejscach, żeby przysięgać razem. Dziękuję.)

Ja, Ronald Besser, będąc przy zdrowych zmysłach, niniejszym oświadczam, że życie Boga we mnie i życie człowieka, którym jestem, stają się jednością z Bogiem Ojcem, z Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym i deklaruję moje wiarę przed wami wszystkimi w odpowiedzi na wymogi stawiane mi i dobrowolnie przyjęte z mojej woli i z twojej woli Ojcze i że ja, Ronald (Ron) Besser, niniejszym ślubuję wierność i serce Bogu. Tak mi dopomóż Michale Nebadoński. Rajskiej Trójcy przekekazuję wszystko, co mam lub kiedykolwiek będę posiadał, żebyście zatrzymali to dla mnie jako skarb na przyszłe lata, kiedy będę mógł lepiej zrozumieć, do czego należę, tak mi dopomóż Bóg!

Ja, Ronald Besser, sądząc, że jestem dziś przy zdrowych zmysłach, zrzekam się całego mojego dobytku ziemskiego na rzecz Boga, żeby używał go według swojego życzenia, a ja staję się ubogim w prawdziwym tego słowa znaczeniu, bez możliwości światowego używania pieniędzy, klejnotów lub władzy cesarzy. Uważam wszystko, co boskie za prawdziwe i doskonałe i że nikt nie będzie musiał mnie tolerować dlatego, że prosił mnie, żebym go nigdy nie zdradził i ośwadczam, że w stosunku do wszystkich, którzy mnie kochają mając władzę nade mną nie dopuszczę się braku szacunku. Rajskiej Trójcy przekazuję wszystko, co teraz posiadam lub jestem winien. Czynię to z poszanowaniem władzy Boga, przekazanej Rajskiej Trójcy, Trójcy Trójc, oraz tym, których kocham bez urazy lub fałszu. Teraz przez chwilę ciszy pozstaję w stanie Łaski Bożej.

Ronald Besser, teraz modlił się z wystarczającą szczerością. Oby tak czynił dalej. Teraz ściskamy go za jego pracę, za jego męstwo i za jego tak dobry stosunek do Imanuela i uważamy, że pięknie dokonał tej przysięgi.

 
Matka Duch – Kończę to ogłoszenie oświadczając Michałowi Nebadońskiemu, że Ron jest teraz w pełni zaprzysiężony przed Rajska Trójcą, żeby go zobowiązać przed Mondżoronsonem, Serarą, Michałem i Matka Duchem, żeby tak zaprzysiężony odebrał podobną przysięgę od was wszystkich wymienionych pierwszych siedmioga przybocznych przy Misji Magisterskiej na Urantii......


….Mantutia Melchizedek - "Jako bezpośredni przełożony Rona proszę go, żeby krótko pochylił głowę przed mną na znak rozpoczęcia pracy......


….."To ja, Mantutia, będę dbał o was wszystkich. Będziecie pod moim kierownictwem, jak tylko Ojciec Wszechświata zatwierdzi moje wcielenie, które zakończyłem dziś rano. Wam wszystkim powtarzam przysięgę służbową przed Trójcą podaną Ronowi krótki czas temu. Kiedy będziecie przysięgali, dbajcie o wasze myśli bo Trójca ocenia w pełni wasze odpowiedzi, a ty Ronie raz się zawahałes słysząc, jak on mówił o tysiącu lat służby w ciele, które uważasz za niepojęte i dłuższe niż kiedykolwiek znałeś przed Urantia. Zapewniam cię, że mam pokusę, żeby ci powiedzieć więcej, niż powinieneś wiedzieć, ale podejrzewam, że twoje życie z Serarą i innymi będzie szczęśliwym czasem, a czas będzie upływał niewiarygodnie szybko.

"Podsumowując, nie pisz już więcej. Dalsze nformacje do członków listy wyślemy później, jeszcze dziś i potem, w tym tygodniu, jak nam czas pozwoli. Amen."

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 29, 2016, 07:00:02 AM
Tekst oryginalny : http://forum.serara.org/index.php?topic=2493.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2493.0)
Kategoria : Dyrektorzy energii i zmiany w naszym układzie słonecznym
(Komunikaty, które informują nas o tym, czym się zajmują dyrektorzy energii i o zmianach, jakie to spowoduje na Urantii)
Temat : Ojciec rezygnuje z projektu okresu ciemnego na Urantii 20 stycznia 2016

Przekazujący : Ron Besser, administrator, członek - bohater

Dziś rano otrzymałem następującą decyzję od Ojca, zeby poprosić Dyrektorów Energii, aby nie przekierowywali sił mobilizacji Urantii, które miały spowodować to, co nazywaliśmy "Okresem Ciemnym".

Zacznę od komunikatu Ojca:

OJCIEC -. "Tu Ojciec, proponuję, żebyśmy przeprowadzili niezbędne zmiany fizyczne na Urantii bez powodowania niekoniecznych problemów dotyczących pogody i klimatu. Poprosiłem również Dyrektorów Energii o zaniechanie rozmów z ludźmi na Urantii, jak również i o to, aby Piąty Dyrektor Energii i Siódmy Dyrektor Enegii rozpoznali możliwość ochłodzenia atmosfery waszej planety nie powodując ogromnych problemów braku żywności i problemów życia, po to, żeby umożliwić ludziom przeżycie na Urantii i dobre życie. Świat kiedyś zrozumie, że nigdy już nie będzie taki sam, odkąd Mondżoronson, Serara i mój Syn Boży, Jezus, będą chodzili po ziemi, jak tysiące lat temu. Jako Ojciec mówię, że musicie zrozumieć, że życie Boga na Urantii jest skromne w porównaniu z życiem Boga w Raju, ale wiem też, że wielu kocha mnie na tyle, aby stanąć z boku i pozwolić, żeby sprawy szły swoim torem, kiedy muszą. Jako Ojciec, poprawiam świat na mój sposób, inaczej niż Dyrektorzy Energii sądzili, że muszą oczyścić Urantię z ciepła, które wydaje się w tych dniach takie silne na jej powierzchni. Zamykam okres dyskusji Dyrektorów Energii i nie chcę słuchać wzajemnego obwiniania się, kiedy pewnego dnia cała sprawa będzie załatwiona przez Michała i zwróci się on do forum poprzez jednego z was mówiąc, że Okres Ciemny został uchylony. Tu Ojciec, życzę wam miłego dnia. "

Dyrektorzy Energii 5 i 7 - "Tu Piąty Dyrektor Energii, zwięźle powiem o poleceniu, które otrzymałem 25 października 2010 roku, kiedy po raz pierwszy powiedziano nam, żebyśmy rozważyli użycie procesu, który mogłaby spowodować okres ciemny na Urantii. Brzmiało to jak nasępuje : "Dyrektorzy Energii Piąty i Siódmy powinni połączyć swoje zasoby i zastosować w stosunku do Urantii niezbędne działania w celu schłodzenia planety na początku 2016 roku według tamtejszego kalendarza. W przypadku gdy Ojciec przewidzi inne rozwiązanie, wiedzcie o tym, że okres ciemny może być zmieniony na okres chłodzenia.

"Proces chłodzenia będzie teraz skrócony przez wykorzystanie wodoru. Przez użyciu chmur sprężonego wodoru uwolnionych z naszyego potężnego statku służącego do naprawy słońca (jak było widać na nagraniu wideo z samolotu jakiś czas temu) uważamy, że możemy ochłodzić powierzchnię Urantii o kilka stopni Fahrenheita i w ten sposób usunąć niebezpieczeństwo zmroku zbyt silnego dla uprawy plonów, co początkowo sądziliśmy, że musimy zrobić. Na tym kończymy. Teraz nastąpi komunikat Michała Nebadońskiego. "

Michał Nebadoński - "Tu Michał, to ja jestem głównym odpowiedzialnym, bo porosiłem Ojca o ponowne rozpatrzenie sprawy zbyt ciepłej pogody na Urantii, kiedy nastąpi zmiana w ustawieniu biegunów. Zostało to anulowane kilka dni temu i wahaliśmy się, czy wam powiedzieć więcej, że poprosiliśmy o odesłanie w kosmos udręk związanych z Okresem Ciemnym, żeby poczekały na późniejsze zastosowanie, jeśli nie będziemy mogli opanować szybkiego wzrostu temperatury na Urantii. Dom, który zbudował Jack (obecna cywilizacja) i tak zbliża się do ruiny, więc nie chcę, żeby wiele innych problemów związanych z Okresem Ciemnym zakłócało nasze reakcje na potrzeby ludności Urantii. Dlatego wycofujemy się z pomysłu Okresu Ciemnego i będziemy współdziałać z Dyrektorami Energii w ich próbach wprowadzenia więcej wodoru do waszej stratosfery. To znacznie ochłodzi planetę, przez co możemy stracić jeden lub dwa gatunki. Ron słusznie pyta, jak to się ma do pracy Dyrektorów Energii i do użycia cząstek wywołujących grawitację, które mają ustabilizować metalowy rdzeń Urantii, żeby odzyskać naszą magnetosferę?

"Odpowiedź na to pytanie jest nadal poufna, ale powiemy, co następuje. Metalowy rdzeń Urantii jest obecnie przekształcany na prawie czysto tytanowy, który będzie miał skorupę z rud metalowych, głównie rodzaju żelaza, które znacie. Jednak wielkość rdzenia będzie zmniejszona ze średnicy około siedmiu mil do mniej niż czterech mil. To znacznie zmniejszy zdolność rdzenia wytwarzania ciepła w swoim wnętrzu i problem ciepła z wulkanów i tym podobne. Cieszę się, że mogę podać wynik ostatniego sondowania rdzenia centralnego planety Urantii, że został on zmniejszony o około 1/3 i potrzeba jeszcze tylko niewielkiego zmniejszenia, aby osiągnąć docelową, pożądaną średnicę. Rdzeń z tytanu nie będzie radioaktywny, jak obecny, z wolframu i rdzeń z żelaza wykorzystywany przez planetę od czasu zaszczepienia życia, ponad miliard lat temu. Życie na Urantii jest unikalne i ma być zazdrośnie strzeżone jako na najbardziej wyjątkowej planecie pod względem ludzi i zwierząt, jaka kiedykolwiek została skonstruowana w moim lokalnym wszechświecie, Nebadonie. Dalej musimy zostawić większość szczegółów dotyczących zmian w zakresie ciepła do późniejszej dyskusji. Wydałem zgodę na uzupełnienie ostatniego tomu nowej Księgi Urantii, w którym będzie obiektywne omówienie Urantii i ocena problemu ciepła i zimna na tej sferze. Tu Michał, życzę wam wszystkim dobrego dnia. "

Stwórczy Duch, Matka Duch - "Rzadko używam mojego tytułu Stwórczego Ducha, ale w tym przypadku chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że weszłam w powiązanie z Nieskończonnym Duchem, aby zmienić rozmiar planetarnego rdzenia Urantii, obecnie składającego się prawie wyłącznie z tytanu. Robiąc to, Nieskończony Duch ujawnił swoją zdolność używania antygrawitacji do wprowadzania zmiany chemicznej w rdzeniu Urantii, jak i w czterochlorku węgla, tak mocno występującym w górnych warstwach atmosfery, który utrzymuje ciepło o wiele za długo. Zrobiliśmy to, zmuszając atmosferę do ostygnięcia na poziomie jonosfery i żądając, żeby czterochlorek węgla zredukował się do cząstek węgla, które wytrącą się z atmosfery w ciągu najbliższych lat. Ludzie będą teraz kierowani w stronę usunięcia spalania w piecach i w elektrowniach, bo stwierdzą, że jest tak drogie, że najpierw przejdą na gaz ziemny, a w końcu, w przyszłości, na ultimatoniczne wytwarzanie ciepła do produkcji pary napędzającej turbiny. Tu Matka Duch, teraz Ojciec jeszcze raz będzie mówił do was na ten temat"

OJCIEC - "Tu Ojciec, upraszam wszystkich, którzy palą materiały w atmosferze Urantii o zmniejszenie spalania o około 1/3 tego, co zwykle robicie. Ron słusznie wskazuje, że ci, którzy palą śmieci, zawsze będą mieli taką samą ilość do spalania, bo nawet jeśli skorygują o 1/3 ilość razy palenia, to ilość spalona będzie wciąż ta sama, więc i ilość zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery. To prawda. ale zauważcie, że kiedy mówimy o skutkach ogólnoświatowych zmniejszenia o 1/3 przypadków palenia, to zmniejszamy o kilka razy to, co obecnie musimy zrobić, żeby ochłodzenia nasąpiło, więc sprawa rozwiązana przez Rona. Zanieczyszczenia wydalane do atmosfery z powodu palenia w gospodarstwach domowych są bardzo małe, ale elektrownie, zwłaszcza w Chinach i na amerykańskim Zachodzie, to są prawdziwi winowajcy i muszą być wyeliminowane. To ja Ojciec, zostawiam to wszystkim do zastanowienia :

"Kiedy nadejdzie czas, aby wysłać pakunek Urantii na nową orbitę w ciągu najbliższych 1000 lat, to trzeba sobie uświadomić, że atmosfera Urantii powędruje z nią razem, i niezależnie od tego jak ciepła lub zimna planeta wtedy będzie, to nadal trzeba będzie sobie radzić z zanieczyszczeniem i gazami cieplarnianymi, jak je nazywacie. Naszym zadaniem w Misji Magisterskiej jest zamknięcie ognia węglowego, żeby świat ponownie dołączył do innych planet, gdzie zanieczyszczenie węglowe do atmosfery jest bardzo niskie. Dobrego dnia. "

Ron: Słyszę, że nadchodzi komunikat pochodzący od Dyrektorów Energii, kiedy Ojciec jeszcze mówi. Teraz mówią Dyrektorzy :

"Tu Dyrektorzy Energii Piąty i Siódmy. Mówi Piąty Dyrektor Energii : "Zakończyliśmy naszą pracę na Urantii na następne dwieście lat w zakresie rdzenia planetarnego Urantii. Osiągnęliśmy masę wymaganą do utrzymania Urantii na takiej orbicie wokół Słońca, jak obecnie, przez miliony lat i nie będzie żadnej zmiany orbity, aż otrzymamy polecenie przesunięcia Urantii o milion mil dalej od słońca, żeby zapobiec wytwarzaniu przez słońce szkodliwego promieniowania na powierzchni Urantii. Będziemy się czasem odzywali, żeby opowiedzieć wam o innych planach obecnie wykonywanych. Narazie Vanatu, Vutu, Minacola i kilku innych, którzy przyglądają się tym komunikatom, wycofują się z transmisji do Urantii ".

Michał Nebadoński – "Ronie, imię Minacola jest nowe dla ciebie. Rozumiesz, że to obecnie jest imię Siódmego Dyrektora Energii, bo teraz on wyjaśnił, że to co napisałeś miesiące temu (Solisia) jest nieprawidłowe i teraz chce być znany jako Minacola (Ron: Zrobiłem zmiany w moich notatkach, dziękuję.) Pragnę także pogratulować Vanatu rozłączenia z przekazującym, którego tu używamy, ponieważ obaj bardzo dobrze sobie odpowiadają. Przyczyny są niejasne, ale Ron ma typ osobowości umysłu, który bardzo dobrze działa z większościa Dyrektorów Energii, a to może być możliwość, a nawet szansa dana od Boga, dalszego zgłębienia kiedyś tego, co oni robią we wszechświecie. Tu Michał. będziemy mieli więcej do powiedzenia o rdzeniu Urantii w najbliższej przyszłości. "


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Daniel Alderfer on January 29, 2016, 09:23:23 AM
I must show my deep personal gratitude for (like Assale says) all this loving, titanic , unsung work,  thank you dear brother for this shining demonstration of love! 
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 22, 2016, 09:32:24 AM
Wiadomość po angielsku : http://forum.serara.org/index.php?topic=2604.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2604.0)
Kategoria / Temat : Dyskusja ogólna / Bóg w końcu pokona zło
«21 lutego 2016, godz. 20:37:42»

…..."Mówi Jezus. Chcę dziś mówić o tym, czego wszyscy będą świadkami w ciągu dni. Niedługo nasąpi wiele zmian, do których większość świata nie jest przygotowana. Do nich należy to, w jaki sposób będą działać rządy, jak i instytucje finansowe.

"Bóg Ojciec zadba o to, żeby jego wola była znana po to, aby światowi przywódcy wiedzieli, czego się od nich oczekuje. Dostaną zestaw instrukcji postępowania, które pozwolą im działać w sposób, który ułatwi rozwiązanie wiele problemów stojących dzisiaj przed Urantią.


"Moje wcielone pojawienie się zainauguruje Misję Magisterską. Jej celem jest ustanowienie trwałej cywilizacji, opartej na współpracy ludzi z duchowym rządem Urantii. To przedsięwzięcie jest odpowiedzią na wyjątkową sytuację na waszej planecie w każdej dziedzinie jej istnienia. Będę na czele tego trudnego zadania wraz z Serarą, Synem Magisterskim z Raju.

"Ogrom tego projektu będzie wymagał aktywnego udziału wielu z was, aby wspierać cele Ojca Wszechświata odzyskania Urantii i przywrócena jej należnego miejsce we wszechświecie.


"Konieczne jest, żebyśmy działali razem, jako duży zespół pracowników, którzy poprowadzą Urantię drogą w kierunku czasów światła i życia. Mamy wiele do zrobienia razem. Przewiduję powodzenie naszej misji przez przyszłe lata i dziesięciolecia. Nie będzie to łatwa droga do pokonania, ale pod nadzorem mojego Ojca i waszym, przeszkody zostaną usunięte jedna po drugiej.

"To będzie ogromna szansa dla milionów Urantian dla rozwoju ich dusz poprzez ich poświęcenia, szczerość i chęć czynienia woli Ojca. Uprzywilejowani życiem w tych doniosłych czasach są naprawdę szczęśliwi.


"Wszechświat będzie z uwagą patrzyć na wszystko, co dzieje się na tej planecie, tak jak wtedy, kiedy byłem tu 2000 lat temu. Zapowiadają się emocjonujące i wyzywające czasy, kiedy to, co jest naprawdę ważne, zostanie postawione na czele życia na ziemi. Dobro musi wreszcie przezwyciężyć zło, które pozostawił waszemu światu Lucyfer i jego spółka. To wszystko na teraz. To ja Jezus. Życzę wam wszystkiego dobrego. "


Odebrał : George Zuberbuehler, 19 i 21 lutego 2016
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 22, 2016, 09:54:44 AM
To Daniel alderfer.
Excuse me Daniel. I have abandoned this topic for so longtime.
The latest activity on the forum was so interesting to read.
Many thanks for your encouragements.

André
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 23, 2016, 09:44:17 AM
Te same wiadomości po angielsku : ahttp://forum.serara.org/index.php?topic=2596.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2596.0)
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Ostrzeżenie od Ojca

1) Lynda, starszy członek forum
«20 lutego 2016, godz 21:43:52»

Droga rodzino,
rozmawiałam z Matką i zapytałam, czy nie ma żadnych dalszych wiadomości dla mnie. To jest to, co przyszło ...


Moi drodzy, czy są jakieś inne komunikaty dla mnie dzisiaj?

Tak dziecko, weź te słowa tak, jak będę mówił do ciebie. Jestem Pan, twój Ojciec. Nie obawiaj się mnie dziecko, bo kocham cię z całego serca. Przychodzę, aby ostrzec o nieuchronnych zmianach, które są blisko. Poczujesz potrzebę, żeby uciekać i ukrywać się, ale nie bójcie się, wszystko będzie dobrze. Fale przychodzą i odchodzą, a Niebo wciąż jest tutaj, aby pomagać wam wszystkim przez cały czas. Nigdy nie zostaniecie zapomniani. Otwórzcie wasze umysły i odajcie mi swoje obawy. Bądźcie spokojni w czasie burzy. Będziecie prowadzeni jako moje dzieci światłości. Daję wam życie wieczne, ale przeze mnie będziecie świadkami mojego gniewu na zło waszego świata. Nigdy więcej nie wpadną oni w szał i nie będą dręczyć tego świata pozostałościami minionego rządzenia ludzi złem. Jesteście wszyscy moimi drogimi dziećmi, a zło nie jest mile widziane, ani nie będzie tolerowane na ziemiach Urantii. Oczyszczanie rozpocznie się wkrótce, dziecko i zobaczycie przerażenie na twarzach opanowanych złem. Będą w obawie o własne życie, i tak powinno być. Pozwólcie im uciekać, ale wiedzcie, że nie ma gdzie się ukryć. Twarz ukochanego Jezusa pojawi się przed wami i na wszystkich ziemiach i nie będziecie więcej wątpić w przyjście Pana, Boga waszego, aby skończyć z rządami terroru i zła, które przeniknęły do wiele umysłów. Ostrzegamy, czas jest bliski. To wszystko, dziecko. Życzę sobie, abyś to opublikowała, nie po to, aby wzbudzić strach, ale aby ostrzec złych spośród was, że czas się skończył.

Domsza (Powitanie lub pożegnanie w języku używanym w Nebadonie.)

2) Ron Besser, administrator, członek-bohater
«Odpowiedź nr. 5, 21 lutego 2016, godz. 00:04:26»

Księga Urantii stwierdza w kilku miejscach, że cokolwiek – roślina, gatunek zwierzęcia, człowiek nie może dostosować się do obowiązującego prawa sprawiedliwości wszechświata, ewolucja uwalnia ich od dalszego rozwoju.

W prwypadku człowieka, kiedy zostaje on tak zepsuty lub całkowicie niezdolny oddać się obecności Boga jako dobroczyńcy, zamieszkujący go Bóg opuszcza go. Ci, którzy nie są w stanie lub są niechętni, aby podporządkować się Bogu, stają się stworzeniami czysto materialnymi, a ich dusze marnieją, ponieważ są duchowo martwe.


Obecnie Ojciec uważa, że duchowo martwych na Urantii jest więcej niż duchowo żywych – duchowo żywi zachowali zamieszkującego Boga w ich umysłach. Duchowo martwi, głównie z rasy czerwonej i żółtej, ale nie wyłączając dużych liczb z tzw ras białych***, stanowią blisko sto milionów istot tylko materialnych, nie zamieszkałych już przez Boga. Ojciec informuje mnie, że oprócz tych duchowo martwych, około 500 milionów mieszkańców Ameryk (Północnej i Południowej) jest blisko duchowego wygaśnięcia.

(*** Księga Urantii opisuje inne kolorowe rasy ludzi, niż ogólnie przyjęte.)

Urantia szczyci się obecnie liczbą około 7,8 miliarda ludzi. Jest to ponad dwa razy tyle, ile nasza planeta może utrzymać za pomocą swoich zasobów. W samych Stanach Zjednoczonych duchowo martwi stanowią 30 milionów. Prezydent Stanów Zjednoczonych musi panować nad władzą ustawodawczą Kongresu, który ma 40 duchowo martwych osobników. Należą oni do skrajnych frakcji politycznej ruiny, która nasąpiłaby, gdyby zdobyli większość.

Lynda słusznie podaje punkt widzenia kontrolujących kwestie sprawiedliwości, jaka ma być stosowane na Urantii. Nie można określac środków, jakie Ojciec zatosuje w stosunku do duchowo martwych. Istnieja cała podgrupa działająca przeciwko Misji Magisterskiej, która nawet stwarza zagrożenie dla bliskiego powrotu Jezusa. Ta właśnie podgrupa, zostanie natychmiast usunięta, jeśli zadziała przeciwko Misji Magisterskiej lub Drugiemu Powrotowi, jak mówi przekaz.

Trzeba sobie zdać sprawę, że objawienie, które stanowi Księga Urantii, trzeba przeczytać w całości, aby w pełni zrozumieć, że ewolucja, gdy jest wystarczająco dużo czasu na to, usunie tych niepasujących ludzi, którzy niczego nie przynoszą wszechświatowi ani sobie i jak roślina, która nie może owocować, nie kwitnie i gatunek wymiera. Ojciec dał mi te liczby podane powyżej, żeby ci przypomnieć MidiChlorianie (Zobacz odpowiedź nr. 1), który prosisz ich, żeby nie być sądzonym, kiedy oni nawet zagrażają twojemu poziomowi życia przez śmierć i zniszczenie? Nie znasz przyczyn i skutków na tyle dobrze, aby nawet sugerować, co jest złe lub grzeszne, a tym bardziej, dlaczego Bóg wybiera miłosierdzie w jednym przypadku i śmierć w innym?

Urantia musi ponieść ciężar utraty ponad połowy ludności w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Część z nich będzie przypadkowa; niewinni zginą razem z winnymi. Spośród około 4 do 5 miliardów ludzi, którzy są zagrożeni ubóstwem i utratą życia z powodu zmian na ziemi, tylko około 1 miliarda posłucha ostrzeżeń i zejdzie z drogi pewnej ludzkiej śmierci. Spośród tych, którzy umrą, wszyscy staną przed sądem, gdy opuszczą ciało i nikt nie uniknie wiedzy, dlaczego został osądzony tak lub inaczej. Milion z was, dobrych i gotowych do służby zginie. To jest tak smutne, ale taki jest szacunek wyników nadchodzącej masakry na Urantii, zrobiony w Raju.

Miliard dobrych dusz odejdzie nie wiedząc, co ich uderzyło. Kolejne 2 miliardy dusz nie znajdą miejsca w niebie, ponieważ brakuje im siły moralnej, dobroci i są zbyt słabe, by potwierdzić swoją siłę życiową potrzebną do powrotu. To nie są dusze złe lub złośliwe, ale dusze tak niedożywione, że nie mogą zostać wskrzeszone. W obecnej Księdze Urantii jest stwierdzenie, że jeśli istnieje nawet ulotna szansa na uratowanie duszy, Michał da jej tę szansę, żeby uratowała się sama, przy jego pomocy. Tej kategorii 2 miliardów dusz marzących o świadectwie moralności i niedożywionych, nie może dosiągnąć miłosierdzie Michała Nebadońskiego.

Konflikt życia i śmierci materialnej jest krótki i pełen szacunku, zostają oni wskrzeszeni w Sercu Boga przez cały dzień, ale śmierć dusz tak niedożywionych w ich życiu powoduje, że nie potrafią one docenić piękna, odtrącają dobroć i pragnienie rosnięcia w prawdzie. Ciągną oni swoje życie nieudolnie do końca z nadzieją na odpoczynek w końcu i często nie starają się żyć jesze raz. Ojciec eliminuje formy nieużyteczne i te, które nie potrafią się przystosować do zmian, żeby zwiększyć swoją siłę życiową przy pomocy Boga i nie mogą dołączyć do ewolucji wszechświata opartej nie na wytrwałości, ale na miłości. Nic nie jest stracone dla postępowych ludzi, jak ci na tym forum dyskusyjnym, ale próba ratowania umierającego kociaka, który urodził się bez uformowanego serca i nie może żyć pełnią życia, to jest nadmierny sentymentalizm.


Przypomnijcie sobie o części całości. Część nie może zanieczyszczać całości, żeby wszyscy zginęli z braku świętości sprawiedliwości potrzebnej do usunięcia złego jabłka, gdy beczka ma służyć wspólnocie owocami ducha.

Za Syna i Ducha Nebadonu i za Ojca na Wysokości,

Ron


Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 25, 2016, 09:15:33 AM
Ta sama wiadomość po angielsku : http://forum.serara.org/index.php?topic=2624.0 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2624.0)
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / sesja 24 lutego
Odebrał LarryG - członek-bohater
« 24 lutego 2016, 09:45:31 »

Z miłością w sercu, z celami i planami Ojca w umyśle, słuchaj teraz, co mamy dla ciebie dziś rano. Tu Michał, wasz Syn Stwórca. Czekając na odbiór, pozwól słowom spływać na kartkę; pisz to, co przychodzi tego ranka.
Larry, jesteś dobrym synem. W miarę wzrosyu twojej wiary, proporcjonalnie rośnie poświęcenie Ojcu i nam wszystkim, którzy przybywją na Urantię, żeby wkrótce, w końcu rozpocząć działanie Misji. To już tylko kwestia kilku dni i wszystko, co zostało zaplanowane pojawi się w waszym świecie.

Ma to być o wiele więcej niż ktokolwiek z was może sobie uświadomić. Przyjście Jezusa i Serary jest w zasięgu ręki.

Rządy i ludzie z Urantii wreszcie uznają rządy miłości w waszym świecie tak, jak to może wreszcie być.

   Przygotuj się, aby być w bezpiecznym miejscu na krótki okres czasu, żeby niebezpieczeństwo ustępiło, a następnie, Larry w ciągu kilku krótkich miesięcy ci, którzy zostaną przemieszczeni, otrzymaja zawiadomienie, że nadszedł czas. Pieniądze potrzebne do wykonania tych ruchów muszą zostać najpierw dostarczone, ale to zostanie zrobione całkiem niedługo.

Wiem, Larry, że jesteś gotowy, aby robić to, do czego jesteś powołany, być do dyspozycji kiedy, gdzie i jak będziesz potrzebny tak, jak wielu innych na tym forum, którzy dostaną informację i decyzję, gdy są do dyspozycji. Jak już wcześniej wspomniano, na razie wystarczy pilnować, żeby proch był suchy, nasłuchując w ciszy i spokoju, bo najbliższe dni i tygodnie będą bardzo krytyczne. Ten świat przejdzie przez wiele szybkich zmian, a następujące wydarzenia spowodują wielkie zakłócenia w wielu dziedzinach i w wielu miejscach na Urantii, ale my przewidzieliśmy te wydarzenia i jesteśmy bardziej niż gotowi, żeby sprostać wszystkim wymaganiom.


    Czas na rozpoczęcie wszystkiego nadchodzi bardzo szybko. Módl się, pozostawaj w moim pokoju, a przede wszystkim bądź bezpieczny. To ja, Michał. Mówię wam, że jest już czas na ciszę dla wszystkich. To wszystko, co mam dla ciebie dziś rano. Dobrze, że byłeś gotów. Ćwicz dalej. Domsza.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 13, 2016, 10:24:05 AM
Wiadomość po angielsku :  http://forum.serara.org/index.php?topic=2782.msg30238#msg30238 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2782.msg30238#msg30238)
Przekazujący/autor : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : SPECJALNE KOMUNIKATY MICHAŁA DOTYCZĄCE MISJI / Podsumowanie tematu : Misja Magisterska i Drugi Powrót
« Odpowiedź nr 16, 10 marca 2016, 13:28:32 czasu nowojorskiego»

…..Tu teraz mówi Jezus - "Ron nie jest obcy dla tego oskarżenia. Widzimy dlaczego, jak każdy o normalnym umyśle na Urantii, który nie czytał lub nie ma Ksęgi Urantii w jakiejkolwiek postaci, nie ma pojęcia o tym, co Bóg może zrobić. Ron również wie. ze musi działać w zgodzie z Bogiem i troszczy się o to, jak wygląda w oczach was wszystkich, jak i tych, którzy piszą inaczej, a on nie może przedstawić uzasadnienia, dopóki my się nie pojawimy, jak obiecaliśmy w naszych rozmowach z nim niedawno. Pomówmy o terminie 25 marca 2016 roku, jak Ron pisze w piewszej wiadomości tego tematu. Ta data jest ostateczna !!!

"25 marca tego roku to jest Wielki Piątek i jest przewidziane, że muszę po prostu przejść przez to z wami jeszcze raz. Nie lubię przeżywać tego dnia. Wy również powinniście uszanować moje życzenie, aby przestać świętować moją śmierć, ale moje zmartwychwstanie powinno być zauważone i powinno nadal być nazywane Wielkanocą. (Po angielsku Easter od greckiego słowa Eostre.)

"Ron słusznie zaczepił o temat, z powodu któtego mówię do was dzisiaj, i to nie tylko po to żeby potwierdzić 25 marca, jako mój dzień, ale skoro 25 marca to jest Wielki Piątek na Urantii, chcemy usunąć jego pierwotne znaczenie i zastąpić je przepowiewdzianym Drugim Powrotem. Musimy teraz wstawić do kalendarza ważniejsze święto okresu Wielkanocy, które nie będzie się nazywać Wielki Piątek, ale inaczej : Dobry Piątek i mój Drugi Powrót. Trzeba skończyć z niemądrym spędzaniem czasu przy powtarzaniu stacji Drogi Krzyżowej, któremu Jerozolima jest niechętna z powodu zakłóceń ruchu. Krzyż jest znienawidzony wszędzie i pragnę go usunąć z pamięci Urantii, jak i jej mieszkańców !

"Teraz widać, dlaczego 25 marca tego roku ma być dniem, w którym przyjdę do was osobiście, widoczny ponownie dla ludzkich oczu !".......


…...Ron - Rzadko rzucam się osobiście na jakieś pojęcie, ale mój nadzwyczajny dar rozmawiania z Bóstwami, czasem całymi dniami, musi pomieścić również moje poparcie dla was wszystkich, kiedy zaczynacie odkładać na bok krzyż jako symbol lub jako pamiątkę strasznej śmierci, która nie przynosi sprawiedliwości ani Jesusowi, ani wam. W tym wydarzeniu jest jeszcze cierpienie Jezusa, które ledwo mogę znieść, kiedy łączę się z jego aurą emocjonalną, która czasem bywa dla mnie tak silna jak moja własna. Sprawą, któtą mam do was wszystkich dzisiaj jest oczekiwanie na coś wspaniałego za około dwóch tygodni i około jeden dzień, 25-go, który ma ogromne poparcie Ojca i Jego Dostrajaczy (myśli). Życzę wam wszystkim miłego dnia.


Ron
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 14, 2016, 11:09:09 AM
Ta sama wiadomość po angielsku
http://forum.serara.org/index.php?topic=2740.msg30264#msg30264 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2740.msg30264#msg30264)
Odebrał : LarryG, członek-bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Sesje praktyki Larry(ego)G
« Odpowiedź nr 16, 11 marca 2016, 07:21:20 czasu nowojorskiego»

Pracuję rano co jest niezwykłe dla mnie, a ja nie wiem, czy byłbym w stanie siedzieć w bezruchu i odbierać, ale tak właśnie wyszło dziś rano

Praktyka odbioru
Michał Nebadoński
Winter Park, Florida
11 marca 2016 (07:00 czasu wschodniego USA) 02:00 czasu Greenwich
Odebrał : Larry Gossett

Zacznijmy tego ranka od czyszczenia swoich ludzkich myśli, żeby myśli Ducha mogły się zakorzenić w głowie, kiedy przygotowujesz swój umysł, ciało i ducha do odbierania wiadomości. Jest to czas jedności i poświęcenia wszystkiemu, co dzieje się na Urantii, kiedy ostateczne plany są przygotowane, kiedy ostatnie dni się zbliżają, żeby na zawsze położyć kres erze zamieszania i ciemność wśród ludzi na Urantii.

Wielki Bóg i Ojciec nas wszystkich pójdzie swoją drogę z tym światem i przyniesie Urantii plany i środki, aby ją odnowić, podnieść i zmienić na zawsze, bo ten świat będzie ostatecznie szedł w kierunku nowej epoki światłości i życia. To będzie wspaniały czas, ale i czas próby dla Urantii i wszystkich ludzi na niej, aby zaczęli widzieć i rozumieć, co to takiego nowy świt i poznali światło, które szybko nadchodzi.


Ustanowienie Królestwa Ojca będzie czymś wcześniej nie widzianym ani nie doświadczanym na całym tym świecie. Jezus przychodzi, aby zakończyć pracę, którą rozpoczął wiele lat temu. Teraz wraz z nadejściem Misji Jezusa i Serary i Św. Pawła, z przyjściem Melchizedeków, ustanowieniem Szkół Adama i Ewy, wieloma gatunkami pozaplanetarnymi, które przyjdą do służby w Misjach, możecie wszyscy być pewni, ufni, pełni wiary i przekonania, że wszystko będzie tak jak Ojciec zaplanował dla tego świata.

  Nigdy, przenigdy nie próbujcie wątpić w nieodłączną moc Miłości. Bądźcie zawsze gotowi do współpracy i wykonania wielu zadań, które mogą być osiągnięte w ramach tego, co zbliża się do Urantii.


Fundamenty tego świata zostaną wstrząśnięte aż do rdzenia i wszystko, co należy zrobić, aby Urantia wróciła do Ojca, zostanie zrobione. Wszyscy możecie być częścią tej wielkiej przygody i te doświadczenia na zawsze pozostaną w was jako ważne i bezprecedensowe, które niewielu będą dotyczyć. Zrozumcie, moje dzieci, że odnalezienie Ojca w środku takiej ciemności jest czymś, co czyni was szystkich bardzo wyjątkowymi. Pochodzić z Urantii i znaleźć Ojca będzie satysfakcjonującym doświadczeniem w waszej ostatecznej karierze we wszechświecie, więc jak najlepiej wykorzystujcie możliwe doświadczenia i korzystajcie z możliwości, które są wam dane.

Pozostawcie w spokoju wiele rozrywek, które często wciągają was nieświadomie i skupcie się na Panu.

Wszelkie plany, opracowane, przerobione i ulepszone, są teraz gotowe do ujawnienia na Urantii.

Te podniecające czasy, tuż przed wami wszystkimi, choć trudne, jak mogłoby się wydawać, nastąpią. Pamiętajcie jednak, w miarę postępów w tych wszystkich trudach, że to, czego się uczycie i czego doświadczacie znacznie przewyższa każdą z przejściowych trudności. Jest to sposób na to, żeby się uczyć, a korzyści z tego uczynią zwycięstwo słodszym.


Przechodząc przez te ostatnie dni, wiedzcie w waszych sercach, że jesteśmy z wami i obok was i że wszystko jest w porządku. Znajdujcie w waszym życiu wielki i zawsze obecny spokój, radość i komfort, który podtrzyma was wszystkich w tych trudnych czasach, które stoją przed nami. Jesteśmy jednym z wami i z całym życiem tutaj i to właśnie dzięki tej jedności wszystkie rzeczy stają się nowymi. Dziękujemy za spotkanie z wami dziś rano. To ja, Michał. Daję wam mój pokój i miłość. Dobrego dnia i Domszia

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 14, 2016, 12:56:46 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=2786.msg30270#msg30270 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2786.msg30270#msg30270)
Odebrał : martinpea, młodszy członek
Kategoria / Temat : Dyskusja ogólna / Hierarchia duchowa
« 11 marca 2016, 11:12:20 czasu nowojorskiego »

Mantutia/Matka Duch
Temat : Hierarchia duchowa
Essex, Zjednoczone Królewstwo W.Br. 15:30 czasu Greenwich
11 marca 2016
Odebrał : martinpea

Bar M'tsha, masz wiadomość dla mnie?
Tak mój synu, mam.
W bieżącym rozwoju spraw wszyscy jesteśmy razem, jesteśmy jednym ze wszechświatem i w tym względzie współdziałamy w tworzeniu nowej ery. Jak na górze, tak na dole. Rzeczą, która będzie najtrudniejsza do uchwycenia będzie uznanie faktu, że hierarchia duchowa istnieje. Przypomnij sobie, kiedy po raz pierwszy przedstawiono ci to pojęcie, miałeś poważne zastrzeżenia co do niego. Było nowe i obce twojemu myśleniu. Trzeba było trochę czasu na to, aby wsiąkło w ciebie. Tak też będzie z tymi, którzy wcześniej nie spotkali się z tym. Nadchodzące obwieszczenia i dostęp do szkół Misji powinny zmniejszyć tę trudność, choć wnikanie tego pojęcia będzie powolne. Widzę, że nie czujesz się w tym dobrze. Cierpliwość jest konieczna i twoja cierpliwość będzie surowo testowana w ciągu najbliższych miesięcy i lat. Duże koła poruszają się powoli, dobrze o tym pamiętać. Tu Mantutia, wiem o czym mówię. Podobnie jak wszystkie rzeczy muszą minąć, rzeczywiście wszystko mija w tej chwili. Wszystko istnieje w danej chwili. [Utrata kontaktu, konkretny umysł się wpakował!]

Tu Matka Duch.

Materialny Syn i Córka są między wami, aby podnieść świadomość obecnej ludzkości, jeśli ludzkość na to pozwoli. W końcu jest to nieuniknione, ale szybkość postępu się zmienia. Jest to przygoda, w której obecnie bierzemy udział. Macie pełne nasze wsparcie, żeby nie powiedzieć więcej. Jesteśmy jedno, więc proces dotyczy nas wszystkich, od dołu do góry. każdy odgrywa swoją rolę. Ratuj się, odpręż się i wiedz, że wszechświat rozwija się tak właśnie, jak sam sobie życzy. Trzymajcie się i bądżcie w pokoju. Domszia

[Dziękuję wam.]
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 23, 2016, 09:10:15 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=2824.msg30552#msg30552 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2824.msg30552#msg30552)
Odebrał : GeorgeZ3, pełny członek forum
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Przyszli prekazujcąy
« 15 marca 2016, 16:56:11 czasu nowojorskiego »


Drodzy Bracia i Siostry!


Oto wiadomość, którą odebrałem dzisiaj w ciągu kilku godzin, z częstymi przerwami.


"To ja, Matka Duch. Pragnę powiedzieć wam wszystkim o czymś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu. Ma to związek z przekazywaniem niebiańskich komunikatów.


"Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wielu z was zaczyna to robić regularnie. Ten proces przekazywania będzie się nadal rozwijać, aż będą tysiące śmiertelników, którzy będą to robić regularnie.


"Potrzebójemy tak wielu przekazujących dlatego, że jest bardzo duży takich, którzy będą potrzebować tych wiadomości z góry i każda osoba, która transmituje, będzie miała swoją własną docelową grupę słuchaczy, których łączą wspólne zainteresowania. Im więcej będzie przekazujących, tym więcej będie ludzi otrzymujących zindywidualizowane wiadomości, duża różnorodność jednostek - ich docelowych odbiorców. Wymieńmy dla przykładu tylko kilka grup zainteresowań : rząd, finanse, handel, szkolnictwo.


"Przyszli odbierający lub odbierający-nadający, będą pracowali w wybranych dziedzinach będących przedmiotem ich zainteresowania i wiedzy. Wszyscy z nich będą musieli najpierw przejść przeszkolenie w tematach charakteru, funkcji i celów powrotu Jezusa i Misji Magisterskiej, oprócz pewnych podstaw na temat rzeczywistości wszechświata.


"Tu Matka Duch, życzę wam dobrego dnia."George
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 23, 2016, 11:49:28 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=2740.msg31006#msg31006 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2740.msg31006#msg31006)
Odebrał : LarryG : członek - bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Sesje praktyki Larry(ego)G
« Odpowiedź nr 51, 23 marca 2016, 07:58:03 czasu nowojorskiego »

Siedząc przy komputerze dziś rano, wpadają mi myśli, którymi dzielę się z wami ..... Larry G


Niech dzwon wkrótce zadzwoni w uszach wszystkich, którzy słyszą. Niech dźwięk trąbki połączy się z głosem Aniołów – Zwiastunów na Wysokości przynoszących dobre wieści.

Zachowajcie spokój i pozwólcie wydarzeniom rozwijać się jak chcą przez najbliższych kilka dni. Zrobiliście wszystko, co do was należało i dalej tak róbcie. Czas przygotowań się skończył. Scena jest ustawiona, a świat czeka na przyjście Panów. Niewiele więcej jest do zrobienia niż być w Pokoju i Miłości, być w ciągłym stanie modlitwy za Jezusa, Pawła, Piotra, Serarę i Melchizedeków i przygotowanie tego świata i jego ludzi na przyjęcie tego co nadchodzi tak szybko. Wszyscy staliście się latarniami sygnalizacyjnymi i pokażecie temu światu miłość i służbę Ojcu. Ojciec, Wieczny Syn i Nieskończony Duch Raju razem z ich prawdziwym stworzeniem i Istotami Wielkiej Światłości dali oczekiwaną zgodę na rozpoczęcie tych Misji.


W siedmiu superwszechświatach jest wielu, którzy patrzą, blisko utraty tchu, w takim samym oczekiwaniu, jak wy wszyscy tutaj doświadczacie, kiedy te wydarzenia nadchodzą wreszcie do Urantii.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 25, 2016, 01:34:02 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=2740.msg31256#msg31256 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2740.msg31256#msg31256)
Odebrał : LarryG : członek - bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Sesje praktyki Larry(ego)G
« Odpowiedź nr 52, dzisiaj, 25 marca 2016, 08:24:39 czasu nowojorskiego »

Temat :Słowa pociechy
Nauczyciel : Matka Nebadonia
Miejsce : Winter Park, Floryda
Czas : 25 marca 2016, 08:22 czasu wschodniego
Przekazał : Larry Gossett


To Matka Nebadonia, przynoszę wam moją miłość, mój pokój i potwierdzenie, że dzisiaj rzeczywiście będzie trudny dzień dla wszystkich, aby stać mocno na ziemi, aby utrzymać emocje w jakimś stopniu równowagi i pod kontrolą, bo wiem, że w każdym z was poziom podniecenia i emocji jest wysoki, Wszyscy wiecie o planowanych pojawieniach i ogłoszeniach, ale proszę was, drogie dzieci, pamiętajcie przede wszystkim oddychać w miłości Ducha, uspokoić się i wiedzieć, że jesteśmy z wami dzisiaj i każdego dnia w trakcie przygotowań do tego wielkiego dnia, kiedy oczekiwania są wysokie ... .. oddychajcie i módlcie się i bądźcie w naszej miłości. Wszystko jest gotowe i Jezus jest gotowy razem z Pawłem, Piotrem i Matutią, a my razem z wami czekamy na zielone światło, żeby ustanowić Królestwo Ojca na tym świecie.


Módlcie się z całego serca i duszy za tych, którzy przychodzą przynosząc te wydarzenia na grunt Urantii i do ludzi z tego świata. Niech wasze serca będą wypełnione zadowoleniem, radością, wiarą, zaufaniem i miłością. Wszystko dobrze zrobiliście, a teraz ma się rozpocząć prawdziwa praca. Bądźcie gotowi do podjęcia tego wszystkiego. Bądźcie z wielką dumą świadkami tych wydarzeń i pozwólcie rzeczom rozwijać się, jak zechcą. Nasza miłość, pokój i radość obejmuje uściskiem was wszystkich, mój najdroższe dzieci. Tu Nebadonia, niech wasze serca będą zadowolone, radujcie się i bądźcie napełnieni miłością Ducha. Domszia, Domszia, dobrego i wielkiego dnia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 27, 2016, 11:36:38 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=2902.msg31382#msg31382 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2902.msg31382#msg31382)
Odebrał : René A Duran, młodszy członek
Kategoria / Temat : NOWINY I AKTUALIZACJE MISJI MAGISTERSKIEJ / POJAWIENIE SIĘ ZOSTAŁO ANULOWANE
« 26 marca 2016, 16:03:24 czasu nowojorskiego »

Oto krótka aktualizacja podane przez Chrystusa Michała ostatniej nocy.
272) Rezygnacja z pojawienia się.

Autor : Chrystus Michał
Data: 26 marca 2016
Godzina: 1:59
Źródło : Chrystus Michał
Temat : Pojawienie się zostało anulowane
Przekazujący : René Duran
Groupa : 11:21 Phoenix AZ
Miejsce : Phoenix, Arizona

"POJAWIENIE SIĘ ZOSTAŁO ODWOŁANE"

Kto mówi?

Jestem Chrystus Michał !!
Drogi Ojcze, proszę, jeśli zechcesz, o wyjaśnienie dla czytelników, czy jest jakiś powód, dla którego został to odwołane !!!
Problem komunikacji. To jeden z największych.

A inne, Panie?
Cenię Panie dobroć twoich wyjaśnień, ale opublikuję to dla spokoju dusz.
"Dokładnie tak jak mówiliśmy, z dokładnością do przecinka.

U twoich stóp Boski Mistrzu.

Koniec transmisji

Tak, jak zostało odebrane i przekazane przez piszącego.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: niant2 on March 27, 2016, 02:18:13 PM
 :), Great work my friend, you're a machine  :D, unstoppable !!! 
very good work Andre_P
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 02, 2016, 10:43:40 AM
Excuse me niant2 for so late reply and thanks for your friendly remark.
I would like to belive you, but there is also oter things to do, also on this forum.

André
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 02, 2016, 10:50:34 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=2914.msg31992#msg31992 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2914.msg31992#msg31992)
Autor / przekazujący : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : Rebelia Lucyfera i jej konsekwencje / Jak rozumieć zło
« Odpowiedź nr 47, dzisiaj, 2 kwietnia 2016, 00:16:33 czasu nowojorskiego »


Pozwólcie, że sformułuję krócej to co irracjonalnie nazywamy złymi genami.
Geny same w sobie nigdy nie są złe. Nasza dyskusja na temat zła bierze się stąd, że Kaligastia znalazł sposób wpływania na proces reprodukcyjny tak, że pewne cechy stały się dominujące. Geny, których to dotyczy, nie są złe, ale blokują one pragnienie rozwoju duchowego ludzi do tego stopnia, że przestają oni dążyć do poznania Boga i uczyć się, jak się zachowywać, żeby sobie ułatwić rozwój duchowy. Kaligastii szczególnie podobał się pomysł wykorzystania badań genetycznych Wana dotyczących sposobu działania ludzkiego genomu dla wyodrębnienia cech, które ułatwiają rządzenie ludźmi. Nosiciele Życia dopiero teraz wiedzą, jak zapobiegać manipulacjom genetycznym, ale dla Homo Sapiens jest już za późno. Może Homo Spiritus będzie mógł z tego skorzystać, ale to nie zostało jeszcze sprawdzone.

To może ci pomóc w twoim procesie myślenia MidiChlorianie, aby uniknąć zanieczyszczenia tego, co nauka mówi o cechach genetycznych. Wiem, że oni robią postępy, ale nie rozumieją, że obecna warstwa genów u większości ludzi wciąż wykorzystuje cechy początkowych naczelnych : Andona i Fonty jako podstawy ewolucji. Ewolucja człowieka trwa prawie milion lat, odkąd zostaliśmy uznani za osobny gatunek na Urantii. Wciąż nosimy w sobie około 85% tego, co zostało zakwalifikowane jako ludzkie około miliona lat temu. Nauka sugeruje, że przyczyna pewnych obserwowanych trudnych zachowań rodzaju ludzkiego nie jest do końca winą genów, ale bardzo złych warunków kształcenia i innych okoliczności występujących na całym świecie, jak brak żywności lub przywództwo w państwach narodowych. Nie zgadzam się z niektórymi z twoich wypowiedzi powyżej w tym temacie i myślę, że zrozumiałbyś dlaczego, gdybym miał czas na ich rozpatrzenie, ale w tej chwili go nie mam.

Mogę ci radzić, abyś nie opierał się na obecnym naukowym sposobie myślenia, ale wiem, że to tak, jak chcieć od niedźwiedzia, żeby nie jadł dzikich malin. Szczerze wątpię, żeby twoje wykształcenie i doświadczenie mogło zmienić sposób, w jaki gałązka się zgina w twoim życiu, ale jeśli życzysz sobie dużych postępów w pracy w twojej pracowni naukowej, bądź pewien, że nauka ci nie pomoże w niektórych twoich usiłowaniach.

Rayson – "Jako Syn Magisterski wyląduję na Urantii żeby dać gościnne wykłady na uniwersytecie koło was. Proszę ich wysłuchać i mieć oczy otwarte na to, co jest zaplanowane dla Urantii i na waszą wiedzę na temat przed-cząstek i czym one są, a nie na to, co nauka mówi, że one na ogół są. Chcemy zaszokować świat nowymi technologiami. Mam zamiar pracować z Ronem więc ma on na czym się oprzeć, gdy jest on przesłuchiwany przez mówców, którzy nic nie wiedzą, ale chcą zwalczyć pogląd, że można wiedzieć więcej, niż oni wiedzą w tej dziedzinie nauki. Tu Rayson, życzę dobrego dnia. "

Ron – Znów jest tak późno. Muszę zamknąć tę sprawę, a tymczasem mówią o ważnej rewelacji w ciągu paru tygodni, o rozpoczęciu Misji Magisterskiej, już gotowaj do działania.

W imię Syna i Ducha i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego wybuchu informacji. Amen

Ron
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: niant2 on April 03, 2016, 12:00:51 AM
 :o
Quote
I would like to belive you, but there is also oter things to do, also on this forum.
????
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 03, 2016, 08:44:01 AM
No (to the concern expressed in your mail) niant2, my reply was too short and not too clear.
I see my relation to the forum like you, so I am not unstoppable because my first priority on the forum is to read, so I am still short of time to translate.

André
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 09, 2016, 07:16:48 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3038.msg32696#msg32696 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3038.msg32696#msg32696)
Odebrał : GeorgeZ3, pełny członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Przekazy George(a)Z
« 8 kwietnia 2016, 22:17:00 czasu nowojorskiego »

Nauczyciel : Jezus
Temat : Zainteresowanie Jezusa mediami
White Haven, Pensylwania
8 kwietnia 2016
Przekazał : George Zuberbuehler


Drodzy Bracia i Siostry!

Zaczynam tutaj nowy temat, który będzie zawierał tę i wszystkie przyszłe transmisje odbierane przeze mnie. Nadal uważam się za nowicjusza w tym zakresie. Dzisiejszy przekaz jest wynikiem współtworzenia Jezusa i mojego umysłu. Nie jest to idealne, ale najlepsze, co mogę teraz zrobić.

"Tu Jezus. Jestem wcielony na tym świecie od lipca 2015. Prawdopodobnie zastanawiasz się nad tym, co robiłem w ciągu tych wielu miesięcy oczekiwania na moje publiczne wystąpienie.

"Po pierwsze, zanurzyłem się w tym, co proponują dzisiejsze media. Jest to dla mnie nowe doświadczenie, które daje mi inne spojrzenie na wiele dziedzin życia przedstawianych w telewizji, radiu, internecie oraz w prasie.


"Jako śmiertelnik z XXI wieku, zapoznaję z tym, co jest wam dobrze znane tak, że mogę was lepiej zrozumieć. Jako istota boska, będę was uczyć iść drogą Boga, żebyście mogli mnie lepiej zrozumieć.


"Działając razem ty i ja i inni powinniśmy współpracując twórczo opracować i wdrożyć rozwiązania wielu problemów, które istnieją w naszym niespokojnym świecie.

"Jestem twoim przyjacielem i pomocnikiem i mam nadzieję, że ty też będziesz moim przyjacielem i pomocnikiem posuwając razem do przodu wyznaczone nam zadania w tym wielkim czasie naprawy.

"Tu Jezus. Życzę wam miłego dnia."


Koniec

G: Drogi Jezu, Czy chcesz, żebym to powiedział w twoim imieniu?

J: Zrobiłeś tu najbardziej wiarygodną pracę, George. Opublikuj to tak, jak jest.

G: Dziękuję, Jezu. Tak zrobię.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 09, 2016, 09:36:30 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :  
http://forum.serara.org/index.php?topic=3040.msg32710#msg32710 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3040.msg32710#msg32710)
Odebrał : Kurt, starszy członek forum
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Miłość Boga
« Dzisiaj, 9 kwietnia 2016, 04:29:07 czasu nowojorskiego »

Miłość Boga
Nauczyciel : Jezus
Przekazał : Kurt Schluter
9 kwietnia 2016
Lebanon, stan Maine


Czy jest tu ktoś?
Są jakieś wiadomości ?
Jezus?

"Jestem tutaj."

Gdzie jesteś?

"Wszędzie."

Nie, miałem na myśli fizycznie.

"W tej chwili nie potrzebujesz wiedzieć. Przestań się martwić o sprawy doczesne. Tak, mamy ogłosić Misję tutaj na Urantii, ale ty naprawdę potrzebujesz pracy nad twoim rozwojem duchowym. To znacznie ważniejsze niż codzienne sprawy na arenie światowej. Czy pojawi się to w telewizji dzisiaj, czy za 100 lat, nie ma znaczenia dla planów życia wiecznego, twojego i twojej rodziny na tym forum. Wiem, jak bardzo wszyscy pragniecie mnie zobaczyć, powiedzmy wcielonego. Stanie się to szybciej niż niektórzy myślą, równierz ten, który to pisze. "

Wiem, starałem się nie denerwować i nie rozczarowywać tymi wszystkimi nieudanymi próbami i testami.

"Kurt, masz rację mówiąc forum, żeby studiowali Część IV Księgi Urantii po to, żebyście zrozumieli, jak uczyłem moich apostołów o królestwie, żeby z czasem mogli to pojąć i jak raz za razem ich rozczarowywałem. Było tak dlatego, że ich śmiertelne perspektywy nie pokrywają się z moimi znacznie wyższymi duchowymi, ponadczasowymi perspektywami koniecznego zmaterializowania woli Ojca na Urantii. Jeśli czytaliście pierwsze 3 części Księgi Urantii, to zrozumiecie, jak bardzo skomplikowaną sytuację mamy tu na Urantii. Dlatego wszyscy musicie studiować i zrozumieć Księgę Urantii w całości ! Nie mogę tego podkreślić wystarczająco ! Księga Urantii jest waszym podręcznikiem życia w rzeczywistym wszechświecie. Jak możecie wiedzieć, w jaki sposób i dokąd idziecie, jeśli nie wiecie; gdzie byliście ? "

Ale powiedz, kiedy zrobisz twój powrót w telewizji ?

(Westchnienie)

"Synu, nie słuchasz. Nie przejmuj się tym teraz. Przychodzę, nie miej wątpliwości. W rzeczywistości jestem już tutaj wcielony. Podróżuję po świecie do miejsc, w których mam być. Niebawem zobaczę was wszystkich. Dlaczego wasze oczy muszą mnie widzieć i ręce dotykać, kiedy możemy rozmawiać tak, jak teraz? Czy nie czujesz mojej miłości do ciebie? "

Tak!
Przez kilka minut byłem zalany przez ciepłe mrowienie, które rozpoczęło się w rdzeniu i rozprzestrzeniło się na całe moje ciało ! Nigdy w życiu tego nie czułem. Czuję się jak dzwoniący dzwon, który właśnie się zatrzymał i wciąż wibruje! Jej!!!
Dzięki ci Jezu, mój Panie i Mistrzu. Teraz lepiej rozumiem .

"Podziel się tym z forum. Kocham ich wszystkich i chciałbym w ten sposób rozmawiać z każdym z nich. Oni tam dowiaduja się trochę z wyprzedzeniem o tym, co nadejdzie. Nie bójcie się! Wróciłem, żeby ustawić sprawy prawidłowo, jak obiecałem 2000 lat temu. Módlcie się o wolę Ojca w waszym życiu, żeby stała się waszą wolą i wszystko będzie dobrze.

Domszia moje dzieci. "
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: ASSALE on April 09, 2016, 08:27:07 PM
It's awesome and fantastic, you're serving Father in putting yourself at the disposal of your brethren, grace now the shores of Paradise before the day is done.

Thank you dear Andee_P.

Assaley
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Lynda on April 10, 2016, 01:57:39 AM
Hello Andre,

Just to let you know that we see what you are doing and it is awesome. You are not alone and we are here with you.

Domtia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 10, 2016, 09:56:07 AM
Domtia and thank you Lynda and Assaley and also all the old and new transmitters I follow everyday on the forum with expectation to be able one day to add a message transmitted by me to my translations to Polish.


Observing the numbers of readers I think that only about thirty readers are interested in my translations and to this day nobody from Poland has written to the forum.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: ks61413 on April 10, 2016, 11:15:31 AM
Please continue as your work is important. 
Kurt
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Daniel Alderfer on April 10, 2016, 12:05:53 PM
Our dear hero Andre_P, may I continue to praise you with my partners above for this effort of love and I say with them THANK YOU,! For all this selfless work! 
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: bradcooke on April 10, 2016, 12:23:35 PM
Dear Bro Andre_P, Don't give up...don't forget , our wave starts out like all waves,: as a small ripple, right!
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Allie on April 10, 2016, 03:21:32 PM
Andre,
Please continue your Polish translations.   There is a Polish community in the Boston area that is bi-lingual but prefers to speak and read in their native tongue.   As the Missions begin and the Forum becomes well known, you will be providing a much needed service.

Blessings to you, my friend,
Allie
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 12, 2016, 09:42:20 AM
Dear Kurt, Daniel, Brad and Allie, don't worry. Once more it was misunderstanding. I have not any intention to stop the translations to Polish and may be we will work together at least 300 years for one of the Missions.

I think however that we are creating an Urantia local dialect of the universal language using the word domtia only at the end of some posts. It seems to me that in the first presentation of this word on the forum its meaning was explained as welcoming or farewell greeting. Since I used it at the beginning of my post, it should have been understood as welcoming hello.
Domtia

André
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 12, 2016, 09:50:42 AM
Wow ! And so I become the full member of the forum.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Daniel Alderfer on April 12, 2016, 11:47:04 AM
In your case dear Andre_P, and in my book, you've been a full member since day one!

Your so right about the way we were explained Domtia could be used! 
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Allie on April 12, 2016, 03:46:41 PM
Andre,  I hope our misunderstanding shows you that we care about you and you would be missed if you left!

Blessings,
Allie
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 15, 2016, 10:01:58 AM
Dear Allie, I promise you I will not leave the forum, but when we all care about us mutually we should not forget that many invisible celestials care also about everyone of us and all of us.
Domtia

André
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Allie on April 15, 2016, 10:43:52 AM
Amen!
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 17, 2016, 10:33:05 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3130.msg33500#msg33500 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3130.msg33500#msg33500)
Kategoria / Temat : Ogłoszenia wszechświata, informacje dotyczące personelu Misji Magisterskiej i personelu stowarzyszonego / Michał Nebadoński - Przywrócenie łagodnej zmiany pochylenia osi Ziemi w tym roku - 16 kwietna 2016
«16 kwietnia 2016, godz. 14:53:08 czasu nowojorskiego »

Michał Nebadoński - Przywrócenie łagodnej zmiany pochylenia osi Ziemi w tym roku - 16 kwietna 2016 - Jork, Pensylwania
Nauczyciel : Michał
Temat : Zastosowanie zmiany pochylenia osi do ochłodzenia planety i zmiany kalendarza
Jork, Pensylwania, południe czasu lokalnego (16:00 GMT)
Odebrał : Ron Besser

"Jeszcze raz postanowiliśmy w tym roku zmniejszyć nachylenie osi planety, trochę mniej niż wcześniej planowaliśmy. Tym razem pochylenie nie będzie tak bardzo kolidować ze zbiorami rolniczymi i długością dnia. Począwszy od Wielkanocy odsunęliśmy planetę do tyłu, w przestrzeń o około 1/3 dnia. Pozwala to niemal nadgonić kalendarz. Opóźni to również równonoc (wrześniową) o trzy dni. Mamy zamiar pozwolić, żeby ziemia sama przesunęła się o cztery stopnie dalej na zachód niż zwykle, ponieważ musimy nadrobić cztery kolejne dni na dokonanie tej zmiany nachylenia osi. We wrześniu maksymalne pochylenie Ziemi wynosi około 16 stopni, ale będzie dwadzieścia jeden stopni w dniu wrześniowej równonocy. Spowoduje to zepchnięcie słońca na zachodnio-północno-zachodni horyzont i będzie ciemno wcześniej o dziesięć minut. Wasze obliczenia nie będą się zgadzały o sześć minut. Słońce zajdzie o pięć stopni bardziej na północ niż w roku 2015. Zmiana nachylenia osi potrwa około czterech lat, zanim wprowadzimy nowy kalendarz i równonoce będą zawsze w tym samym, 21-szym dniu miesiąca. Przesilenia czerwcowe i grudniowe będą się zmieniać w zwykły sposób i nowy kalendarz Magisterski będzie to odzwierciedlać.

"17 października 2015 będzie pamiętnym dniem. Tego dnia wypuściliśmy na Urantii dwa nowe korki. To brzmi dziwnie, ale są one źródłem siły napędowej poza atmosferą Ziemi i będą regulować obroty Urantii wokół osi. Te korki wyglądają od zewnątrz jak ogromne bębny i wewnątrz mają małe kawałki metalicznego litu. Te bębny, czy korki, jak je nazwałem, będą służyć do zamiany czasu słonecznego Urantii na czas duchowy Uversy. Będą one regulować szybkość obiegu planety wokół Monmatii, waszego Słońca odległego o wiele lat świetlnych od Uversy. Upewnijcie się, że zrozumieliście, co mówię, bo według tego będziemy regulować nowe kalendarz Magisterski, żeby daty wypadały, kiedy powinny, w tym również Wielkanoc. "

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 18, 2016, 08:48:20 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3128.msg33498#msg33498 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3128.msg33498#msg33498)
Kategoria / Temat : Jezus wraca / Jezus, Mantutia - Zmiany nominacji apostolskich - 16 kwietnia 2016 – Jork, Pensylwania
«16 kwietnia 2016, godz. 14:36:51»

Jezus, Mantutia, Michał - Zmiany nominacji apostołów, stan na dzisiej - 16 kwietnia 2016 - RB, Jork, Pensylwania
Nauczyciele: Jezus i Mantutia Melchizedek
Temat - Pewne ogólne zmiany dotyczące powołań apostolskich
Miejsce : Jork, Pensylwania, w południe 16 kwietnia 2016 czasu lokalnego (16:00 GMT)
Odebrał - Ron Besser

Tu Mantutia Melchizedek. "Ogłaszam, że w obecnym czasie nie będzie inwestytury na urząd apostolski do czasu aż Jezus będzie pewien, że jest taka potrzeba.

"Zamiast decydować o urzędach apostolskich postanowiliśmy pozostawić stan według decyzji podjętej przed Wielkanocą z wyjątkiem zmniejszenia narazie liczby apostołów do pięciu zamiast siedmiu."

Tu Jezus – "To ja, Jezus. Proszę o rozszerzenie dyskusji o apostołów z ostatniego obdarzenia. Piotr jest już tutaj i jest przygotowany do wcielenia w odpowiednim dla niego momencie. Ron widzi to jako wielki zaszczyt, ale przyznaje, że może to być cisza jagnięcia przed ubojem. Czuje on, że cała sprawa może zostać odwołana z powodu kaprysu, jeśli zdecyduję, że istnieją powody, aby nie kontynuować pomysłu drugiej rundy apostołów w związku z moim powrotem w dwudziestym pierwszym wieku. Decydując się spojrzeć na to od nowa, nie spodziewałem się spowodować wiele dyskusji na temat tego, co należy zrobić z tymi, którzy już zostali wymienieni jako apostołowie lub pomocniczy apostołowie w tym roku 2016. Raczej nie spodziewam się krytyki ze strony Rona lub innych w sprawie ich mianowania, ale słusznie zrozumieli oni, że będą w ten sposób zaszczyceni i tak też zrobię. Nadal zastanawiam się, dlaczego cały region wokół Urantii szumi na temat moich nowych przemyśleń decyzji, do której doszedłem tysiące lat temu, że kiedy powrócę, moi apostołowie będą w jakiś sposób ze mną. To się nie zmieniło i przynajmniej Piotr, Paweł i Nataniel dołączą do mnie. Chciałbym, żeby było wiadomo, że cała sprawa apostołów i ich mianowania NIE jest na czasie. Będą oni mianowani we właściwym czasie.

"Muszę jednak odstąpić od powołania dwóch apostołów już wymienionych wcześniej, żeby nie liczyli na inwestyturę. Wiadomość o usunięcie niektórych nazwisk zostanie wysłana do nich, gdy będę tego pewien. W ciągu około dwoch tygodni zbierze się komitet nominacji i podamy formalnie Ojcu Wszechświata nazwiska kandydatów do nominacji. Podamy tylko trzy nazwiska wymienionych wcześniej apostołów, żebym miał czas na ich przeszkolenie, aby oni mogli z kolei przeszkolić innych. Nie bądźcie zdziwieni, jeśli na początek wykorzystam tylko Rona, który będzie na Urzędzie Apostolskim z Piotrem i Pawłem".


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 20, 2016, 11:39:51 AM
Ta sama wiadomość po angielsku i po francusku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3050.msg33650#msg33650 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3050.msg33650#msg33650)
Odebrał : Michel, pełny członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Przekazy Michela
« Odpowiedź nr 33, 18 kwietnia 2016, 16:03:59 czasu nowojorskiego»

Mondżoronson – Uważajcie na ogłoszenia – 19 kwietnia 2016 - Pointe-Claire, Kanada
Nauczyciel : Mondżoronson
Temat : Ogłoszenia, które otrzymujecie na tym forum
Pointe-Claire, Quebec, Kanada (19: 00 GMT)
Odebrał : Michel

Witam Michel,

Tutaj Mondżoronson / Serara. Chcę z tobą porozmawiać dzisiaj o sprawie, o której mało mówiliśmy do tej pory. Każdy z was na tym forum gorączkowo czyta nasze ogłoszenia i wasze oczekiwania są zawsze wysokie.

Trzeba je wszystkie czytać uważnie i nauczyć się czytać między wierszami. Będą dalsze ogłoszenia i będziecie je nadal czytać gorączkowo, a nawet w podnieceniu. Wy, członkowie forum powinniście być czujni i widzieć każde ogłoszenie oczami ducha i próbować czytaćje w ten sposób i niech wasze serca towarzyszą nam przy tym. Proście dostrajaczy myśli o pomóc w lepszym uchwyceniu i rozumieniu ogłoszeń, które otrzymujecie.

Mówimy wam po raz kolejny, że Misja powinna się rozpocząć i jest bliska tego, ale nasza wiedza duchów, może się różnić od waszej interpretacji tych wyrażeń : jest bliska rozpoczęcia, wkrótce nadejdzie i wszystkie analogie tego rodzaju.

Tak więc prosimy o nie skupianie się na tym, co to znaczy, ale na sposobie waszego podejścia do tych misji. Czy boicie się konsekwencji takich komunikatów, gdy zostaną one ogłoszone ludności ? Jaka będzie wasza reakcja : pozytywna i radosna, czy niepokój i strach ?
Michel, dokładna data tych ogłoszeń dla ludności ma niewielkie znaczenie, ale wiedz, że wszystko jest już gotowe do rozpoczęcia tych Misji i zaczną się one, kiedy Ojciec wszechświata o tym zadecyduje, bo tylko On zna tę datę.

Michel i wszyscy na tym forum, bądźcie spokojni, moje dzieci i dalej wnoście wasze światło do tego mrocznego świata, a przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, co nadejdzie.

Życzę dobrego dnia tobie i każdemu z członków tego bliskiego mi forum. Tu Monjoronson. Domszia.


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 22, 2016, 05:32:58 AM
Ta sama wiadomość po angielsku i po francusku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3164.msg33812#msg33812 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3164.msg33812#msg33812)
Odebrał : Michel, pełny członek
Kategoria / Temat : NOWINY I AKTUALNOŚCI MISJI MAGISTERSKIEJ / Misja Magisterska gotowa do rozpoczęcia
«20 kwietnia 2016, 21:29:38 czasu nowojorskiego»

Serara – Ważne ogłoszenie dotyczące Misji Magisterskiej – 20 kwietnia 2016 - Pointe-Claire, Kanada
Nauczyciel : Serara
Temat : Misja Magisterska gotowa do rozpoczęcia
Pointe-Claire, Quebec, Kanada (1: 00 GMT)
Odebrał : Michel

Mamy ważną wiadomość dla wszystkich z was, która ma być umieszczona na forum.

SERARA

Tu Serara, wasz Syn Magisterski. 20 kwietnia 2016 12: 00 czasu wschodniego, było ogłoszone, że moja Misja Magisterska i drugie przyjście Jezusa są gotowe do rozpoczęcia. Wasze oczekiwania nie poszły na marne i teraz sygnał rozpoczęcia został wydany, żebyśmy byli widoczni wcieleni i żeby nasze ogłoszenia zostały podane w waszych mediach w sposób uderzający, żeby każdy śmiertelnik mógł uchwycić, że Ojciec Wszechświata odbiera swoją planetę i zło się kończy w taki sposób, że zadziwi to każdego.

Jesteśmy tutaj, aby przynieść pokój i zająć się tą planetą, która doszła już do granicy. Uważajcie na nadchodzące wydarzenia, bo od tej chwili w każdym momencie możemy zacząć nasze ogłoszenia.

Nasz armada jest wszędzie, gotowa do odpowiedzi. Od dawna ogłaszamy nasze przybycie, tym razem przybywamy, z wielką pompą, a to, co zobaczycie, będzie poza waszym zrozumieniem. Jesteśmy z wami, nie bójcie się, niech wasza wiara będzie niezachwiana, bo nasze Misje wkrótce się rozpoczną i wszystko, co dotychczas przeżywaliście, przestanie istnieć, bo zło na Urantii zostanie wytępione.

Podaj to ważne ogłoszenie na forum, żeby każdy z was mógł je przeczytać i przygotować się.

Tu Serara, życzę dobrego wieczóu.

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 23, 2016, 08:52:51 AM
Drodzy uczestnicy forum, czytający moje tłumaczenia z angielskiego. Może niektórzy z Was używają automatycznego tłumacza pod adresem translate.google.com lub innym. Jego tłumaczenia na polski są bardzo złe i często bezużyteczne. Tłumaczenia z polskiego na angielski mogą być trochę lepsze. To mogłaby być Wasza droga do dyskusji na tym forum. Jeśli ktoś z Was miałby na to ochotę bez automatycznego tłumacza, to proszę wpisać swój tekst po polsku w tym dziale (uwagi, pytania, …), na który będzie, w miarę możliwości, odpowiedź po polsku i w razie prośby lub potrzeby, zostanie przetłumaczony na angielski i umieszczony na forum. Ewentualna droga prywatna do mnie wiedzie przez maile - proszę kliknąć na obrazek. (Uwaga – wszelkie szachrajstwa blokują maile.)
Cześć, Andrzej

Dear participants of the forum reading my translations from English. Maybe some of you use automatic translator at translate.google.com or others. Its translations into Polish are very poor and often useless. Translations from Polish into English may be a little better. It may be Your way to the discussions in this forum. If anyone of you would feel like to do it without automatic translator, please enter your text (comments, questions, ...) in Polish in this section, which will, as far as possible, have the answer in Polish and in the case of requests or needs, be translated into English and placed in the forum. Any private road leads to me through emails - please click on the picture. (Note – cheats do not pass)

Hi André
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 27, 2016, 04:29:09 PM
Ta sama wiadomość po angielsku i po francusku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3050.msg34198#msg34198 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3050.msg34198#msg34198)
Odebrał : Michel, pełny członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Przekazy Michela
« Odpowiedź nr 37, 26 kwietnia 2016, 16:53:12 czasu nowojorskiego»

Aja – Duch Mistrz 7 – Dni Chwały - 26 kwietnia 2016 - Pointe-Claire, Kanada
Nauczyciel : Aja, Duch Mistrz nr. 7
Temat : Chwała Ojcu Wszechświata
Pointe-Claire, Quebec, Kanada (17: 00 GMT)
Odebrał : Michel

Mój synu, jesteśmy na rozdrożu rozpoczęcia Misji(l.mn.). W końcu jesteśmy gotowi do rozpoczęcia chwały Ojca wszystkich. Rozlegną się fanfary. Będziecie podziwiać piękno tych fanfar grających na chwałę Ojca wszechświata.

Jesteśmy z wami, moje dzieci, gotowi wnieść wszelką potrzebną pomoc w ruchach, które nastąpią po ogłoszeniach. Wszystko zostało przygotowane i nic nie zostało pozostawione przypadkowi. Będziecie zdumieni wielkością zdarzeń, które nastąpią po ogłoszeniach.
Ojciec wszechświata chce, aby to było imponujące, żebyście wszyscy widzieli Jego wielkość i Jego miłość. Wszyscy w końcu poznacie Jego prawdę, a zło zostanie ostatecznie usunięte z tej planety i z 36-ciu innych planet, które uległy rebelii.

Mój synu, dni chwały nadchodzą bardzo szybko na Urantii. Wasze nadzieje w końcu się spełnią w radości i łzach.

Kochamy Cię, mój synu. Miłujemy wszystkich ludzi Urantii. Opublikuj tę wiadomość dla wszystkich. Wiedz, że wszyscy jesteśmy z wami w tym wspaniałym czasie, który nadchodzi bardzo, bardzo szybko.

Tu Aja, Duch Mistrz numer 7, Głos Ojca wszechświata, Wiecznego Syna i Nieskończonego Ducha. Domsia.


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on May 07, 2016, 11:45:47 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3038.msg34986#msg34986 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3038.msg34986#msg34986)
Odebrał : GeorgeZ3, pełny członek forum
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Przekazy George(a)Z
« Odpowiedź nr 7, 5 maja 2016, godz. 12:26:49 czasu nowojorskiego »

Nauczyciel : Serara
Temat : Już nie po staremu
White Haven, Pensylwania
4 maja 2016
Przekazał : George Zuberbuehler


Drodzy Bracia i Siostry!

Oto krótka wiadomość od Serary, którą otrzymałem ostatniej nocy. Światowi liderzy wkrótce będą musieli się zdecydować, czy stać się częścią Misji Magisterskiej.

Serara, Syn Magisterski z Raju:

"Będę ci teraz mówić o moich planach na pierwszy tydzień misji. Zamierzam zawiadomić świat, że nic dalej nie będzie jak zwykle.

"Pierwszą rzeczą w naszym planie jest zajęcie się tym, żeby tak wielu światowych liderów, jak to możliwe połączyło się we wspólnym poparciu dla nowego rządu Boga.

"Ci, którzy się oprą możliwości współpracy z przedstawicielami Ojca wszechświata, stracą wiele z ich obecnej pozycji. Mam na myśli to, że kraje, które oni reprezentują stworzą grupę wyrzekającą się szansy pracy z Misją Magisterską w celu osiągnięcia bardzo potrzebnej korekty sposobu postępowania.


"Przywódcy, którzy mają odwagę i chęć ścisłej współpracy z nowym rządem duchowym, spotkqają się z wielkim szacunkiem Michała, Syna-Stwórcy i jego małżonki Nebadonii, Matki-Stwórczego Ducha, jak i zastępów istot duchowych poświęcających się, żeby uczynić ten świat lepszym. "
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on May 16, 2016, 01:38:57 PM
Ogłaszam 4 tygodnie przerwy w moich tłumaczeniach na polski.

I announce 4 weeks break in my translations to Polish.

Domshia

André
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: ASSALE on May 16, 2016, 03:31:39 PM
Glory to Jesus,

This man is born anew! Father will not give you a penny for that job, because pennies do not exist in the higher realms of Father, but your reward is far beyond your expectations. Don't stop, because via your mediation, your brethren will be enlightened, keep it cool, the Glorious Soul is awaiting you on High.

I love dear brother Andre_P.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 09, 2016, 12:21:21 PM
Proszę mi wybaczyć tak długą przerwę w moich tłumaczeniach.
(Excuse me for so long interruption in my translations.)

André
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 09, 2016, 12:27:50 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3842.msg38870#msg38870 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3842.msg38870#msg38870)
Odebrał : Ron Hammar, starszy członek
Kategoria / Temat : Duskusje ogólne / Moje problemy przekazu
« 8 lipca 2016, 21:52:49 »

Czułem się gorzej w moim przekazywaniu i patrząc wstecz wydawało mi się, że w przeszłości robiłem to lepiej. Byłem zaniepokojony tym dziś rano i modliłem się na ten temat i prosiłem o możliwość zrozumienia, dlaczego wydawało mi się, że coś jest inaczej. To właśnie zdarzyło mi się dziś rano. Mam nadzieję, że to pomoże innym.

Nauczyciel : Dostrajacz myśli Presoerba
Temat : Problem przekazu
Przekazał : Ron Hammar, Góra Shasta, Kalifornia, USA
08 lipca 2016, 15:40 GMT


Godz. 7.40 Ojcze w Niebie przychodzę do Ciebie w intencji spokoju, z otwartym sercem, aby otrzymać cokolwiek byś miał dla mnie : radę, naukę albo coś do opublikowania.


Tak synu, pisz proszę. Chcę podzielić się z wami sztuką bycia punktualnym w tym, co chcecie zrobić. Ustalając czas na zrobienie czegoś zawiadamiacie wszystkich, którzy będą wam pomagać, kiedy mają być z wami, gotowi do pomocy. Musicie ustalić czas na coś i podać go na głos, żeby wszyscy słyszeli. Dzięki temu będą mogli wykonać robotę pracując z wami. Ja, wasz Ojciec niebieski wiem wszystko, co myślicie, ale inni tego nie wiedzą. Dlatego trzeba to powiedzieć. Modlitwy trzeba również wypowiadać, życzenia również. Najlepiej jest mówić o sprawach, żeby o nich wiedziano. To daje waszym Aniołom okazję poznać to, czego sobie życzycie lub czego chcecie z woli Boga. (Straciłem połączenie ze Tobą. Jest coś jeszcze dla mnie Ojcze ?). Jeszcze jest. Zostań ze mną, proszę i bądź w spokoju. (Tak zrobię.) OK, co byśmy potrzebowali, żebyś zrobił, to - żebyś pomyślał o czasie i powiedział nam, jak będzie dobrze dla ciebie. Ja bym sugerował, żebyś zaczynał od medytacji, przed przekazywaniem. W ten sposób będziesz w stanie spokoju i będziesz bardziej otwarty na nas. Znajdź czas, którego będziesz mógł się trzymać. Pomyśl o tym dobrze, synu. Robiłeś to w przeszłości przez krótki czas. Trzeba, żebyś wrócił do prawdziwego planu tej pracy, To ty musisz go przygotować. Daj nam znać później dzisiaj o tym, kiedy chcesz to zrobić. Ojciec cię miłuje. Domszia. Godz. 7.52 .
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 11, 2016, 10:01:33 AM
Ta sama wiadomość po angielsku i po francusku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3864.msg38970#msg38970 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3864.msg38970#msg38970)
Odebrał : Michel, administrator, starszy członek
Kategoria / Temat : Duskusje ogólne / Machiventa, trudy waszego życia, 10 lipca 2016, Michel, Pointe-Claire, Kanada
« 10 lipca 2016, godz. 19:44:16 »

Tylko dla oczu (Skrót obowiązkowej formułki - Tylko dla oczu misji nauczania. )
Nauczyciel : Machiventa Melchizedek
Temat : Trudy waszego życia
Kategoria: Nauki Melchizedeków i korespondencje czasów naprawy nowej Misji Nauczania
Miejsce : Pointe-Claire, Quebek, Kanada
Przekazujący : Michel
Czas : 10 lipca 2016, godz. 17:45 czasu miejscowego

Życie składa się z różnych etapów, które zaczynają się od narodzin i trwają do śmierci. Wszystkie te etapy są przeplatane chwilami szczęścia i radości, ale również chwilami smutku i rozpaczy. Można by to nazwać nauką. Od czasu dojrzewania do starości wszyscy macie okresy lepsze i gorsze. W waszym życiu wszyscy stawialiście czoła różnym czasom i różnym przeszkodom, bardziej lub mniej trudnym do pokonania. Gdy wszystko wydaje się iść dobrze dla was, nadeptujecie na skórkę banana i leżycie.

Kiedu stwiacie czoła tym najtrudniejszym czasom w waszym życiu, czy wiecie, że są one po to, aby pomóc wam rozwijać się i zbliżyć się do Ojca, który jest w was? Ilu z was naprawdę prosi o naszą pomoc w tych ciężkich i bolesnych próbach w waszym życiu, kiedy radość ustępuje ciemności? Czy wiecie, że zawsze jesteśmy do waszej dyspozycji i pomagamy wam w tych próbach? Rzeczywiście, zawsze jesteśmy przy was, aby przynieść wam radość i nadzieję, że jutro będzie piękny dzień. Jesteśmy z wami, aby was prowadzić, pomagać przezwyciężać przeszkody i pokazywać właściwą drogę do naśladowania. Nigdy nie jesteście sami.

Wiedzcie, że musicie wszyscy przeżywać mniej lub bardziej trudne wydarzenia w waszym życiu, bo są one pożądane i pomyślane, aby pomóc wam w rozwoju. Najlepszym rozwiązaniem w najtrudniejszych chwilach waszego życia jest zwracać się do Boga, do jego odłamka w was. Ten odłamek waszego Ojca, nazywany waszym dostrajaczem myśli, która jest w was, ma plan na życie dla każdego z was, a w każdym planie próby, które musicie pokonać.

Modlitwa, to najlepsza forma prośby o pomoc. Dlatego jest tak bardzo ważna. Szczera modlitwa zawsze jest słyszana. Zapamiętajcie dobrze: Zawsze jest odpowiedź na szczerą modlitwę, gdy sięga ona do sfery duchowej (a nie materialnej).

Zapamiętajcie tę lekcję, że w próbach, którym musicie stawić czoła w waszym krótkim życiu na ziemi, bez względu na to, czy są to małe, czy wielkie próby, zawsze trzeba zwracać się do Boga z prośbą, żeby wziął was za rękę i poprowadził was przez te próby.

Tu Machiventa. Życzę wam miłego wieczoru.
KONIEC

Archiwum - http://tmlarchives.org
Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org
Lista Misji Nauczania - http://tml.website

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 12, 2016, 12:06:30 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3788.msg38552#msg38552 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3788.msg38552#msg38552)
Odebrał : Kurt, członek - bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Pokój
« 2 lipca 2016, 21:11:12 »

Przekazał : Kurt Schluter
2.7.2016
Godz. 21 czasu letniego
Lebanon, Maine
Nauczyciel nieznany
Pokój

Jest jakaś wiadomość?
Czy jesteś przygotowany do pisania na klawiaturze?
Dowolną długość?
Ok
"Wiemy, że czekasz na nas. To nadejdzie. Masz na to osobiste słowo Boga. Ale my nie funkcjonujemy w waszym czasie. Jesteśmy poza czasem. Następstwo zdarzeń jest ograniczeniem śmiertelników. Odkryjesz to, gdy przybędziesz do raju. Pamiętaj, że bunt obejmuje 37 planet, które muszą być odnowione i to musi być odpowiednio skoordynowane dla dobra wszystkich. Wszechświat obserwuje, jak to wszystko jest ogłaszane. To też jest lekcja. Wolna wola ma swoje konsekwencje.

Tymczasem na Urantii ludzka populacja nadal buduje atmosferę strachu na całym świecie. Ten strach jest spowodowany przez brak wiary w Boga i Jego Królestwo po śmierci. Pogarszają to stare bezsensowne dogmaty religijne które szczuja ludzi przeciwko sobie. Islamski terroryzm przetacza się po całym świecie, podczas gdy rządy używają go jako pretekstu do eliminowania wolności. Być może osiągacie punkt krytyczny?

Zaprzestańcie wojen, wprowadżcie pokój. Soprowadźcie wojsko do domu, wyjdźcie z obcych krajów i chrońcie swój własny naród. To zmniejszy terroryzm. Pragnę pokoju dla wszystkich. Poprostu przestańcie zabijać bliźnich. Jeszcze raz wam to przykazuję! Dlaczego mnie nie słuchacie? Jesteście moimi dziećmi i nie chcę was krzywdzić. Życie śmiertelne jest cennym doświadczeniem. Na światach-mieszkaniach nie można go nabyć. Nie spieszcie się tam dostać. Macie na to wieczność.

On się męczy, więc kończmy na tym. Bądźcie w moim pokoju, albo jeszcze lepiej stwórzcie swój własny pokój. "

Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 13, 2016, 04:21:37 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3864.msg38970#msg38970 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3864.msg38970#msg38970)
Odebrał : Michel, administrator, starszy członek
Kategoria / Temat : Niezwykłe historie duchowe / PRZEMIESZCZENIA – Krótka dopuszczalna dyskusja
«Odpowiedź nr. 23, 12 lipca 2016, godz. 17:40:06»

Drodzy członkowie listy,
oto nowe wiadomości, które otrzymałem dzisiaj od Michała o godz. 17:15 czasu lokalnego

MICHAŁ : Michel, chcielibyśmy, żebyś wiedział, że Ron czuje się dobrze i musi odpocząć po długiej i trudnej nocy. Wczorajsza noc przebiegła dobrze i on wkrótce wróci do was.

Wszystkie te zmiany powodowały obawy, ale nasi specjalisci na Uversie tym się zajmowali i Ron w końcu wróci do pracy z wami bez nieznośnego bólu nóg.

Michel, chcę żebyś przekazał członkom forum, że ich wsparcie i modlitwy zostały wysłuchane przez Ojca. Jak wiadomo, On was wszystkich słyszy. Ron Besser jest ważnym członkiem przyszłych Misji i musimy wiedzieć, że będzie on wciąż wśród was, żeby zarządzać ważną ludzką częścią w tych misjach.

Chciałbym podziękować wam wszystkim za wasze zainteresowanie i modlitwy. To wszystko na teraz. Tu Michał, wkrótce będzi więcej informacji.

Michel

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Daniel Alderfer on July 13, 2016, 02:09:56 PM
Andre_P,
Your efforts are noticed and appreciated. This isn't an exact science thus I can imagine what you go through to render some accuracy to make them resemble the meaning of the original. Our struggling to clarify our own compositions in our writing in our native language are a challenge, this is much more difficult. I can imagine you wearing out a thesaurus.  Thank you for this service my friend. Daniel

Also I need to elevate and show appreciation for the Several Languages Assale toils with in the National territory of the Ivory Coast there just above the mouth of the Congo river, and right up there in this same important profession are the considerable efforts of Clancy-T4T from France and now the new most amazing lady, Licha Hwalkeapaa, from Riverside Calif, in Los Angeles. Others on the Forum are also working in this specialty that we must appreciate. The Google translate type services spit out a rendition but the nature of the beast is such that most must be altered extensively when you really know what was meant by the original.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 14, 2016, 02:04:35 AM
Assale and Daniel, thank you for your interest and remarks.

André
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 14, 2016, 03:21:10 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3886.msg39098#msg39098 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3886.msg39098#msg39098)
Odebrał : Ron Hammar, starszy członek
Kategoria / Temat : Duskusje ogólne / Nasze pragnienia
« 13 lipca 2016, 23:56:15 »

Nauczyciel : Michał
Temat : Twoja miłość do innych
Kategoria ; Machiventa Melchizedek i personel
Przekazał : Ron H, Góra Shasta, Kalifornia, USA
13 lipca 2016, 15:00 GMT

Godz. 08:00. Drogi Ojcze, Matko, Boże, czy jest wiadomość dla mnie, lub coś, czym możecie się podzielić ze mną. Kocham Was. Ron

Tak synu. Pisz, proszę i dzel się tym, jeśli chcesz. Jestem tutaj, aby dzielić się z wami. To ja, Michał tym rankiem z tobą, synu. Chcę zawiadomić wszystkich, że Misja posuwa się do przodu i że Ron (B.) czuje się dużo lepiej i wszyscy cieszymy się miłością, którą obsypaliście Ojca i Rona. To jest braterstwo, z jakim razem popieraliście go i modliliście się za niego. Kontynuujcie tak, to bardzo dobry sposób. Jesteśmy wszyscy dumni z waszego pragnienia pomocy i pracy dla Misji i żeby Ron był jej częścią. Trzymajcie się w tym sposobie myślenia i módlcie się za siebie nawzajem we wszystkich sprawach. Nadchodzą czasy, że wkrótce spadnie to na nas i wszyscy będziemy potrzebowli wzajemnej ufności w siebie nawzajem i wzajemnego wsparcia. Odstraszy to wielu, ale wy macie siłę i pragnienie parcia naprzód do celu, który macie cały czas przed sobą. Patrzcie w przyszłość, która została wam objawiona. Kocham was, Michał

Godz. 08:07
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 15, 2016, 12:52:48 PM
Ta sama wiadomość po angielsku http://forum.serara.org/index.php?topic=3824.msg38736#msg38736 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3824.msg38736#msg38736)
Napisał : In Lak'ech, pełny członek
Kategoria / Temat : Duskusje ogólne / Elementarz rzeczywistości
« 6 lipca 2016, godz. 17:39:08 »

Witajcie koledzy agondonterzy,

Ci, którzy studiowali następstwo epok planetarnych opisane w Księdze Urantii wiedzą, że struktura duchowego wieku planety [1] jest zawsze budowana na fundamencie intelektualnego zjednoczenia epoki filozofii i braterstwa. Misje magisterskie są powoływane na światach, które są "w przededniu wielkiego, szczytowego rozwoju *intelektualnego*". Śmiertelnicy tego wieku, pod przywództwem Syna-Magistra, uczą się podchodzić do odrębności poprzez stosowanie rozumu (logiki), który tak skutecznie rozpuszcza opinie, zapewniając w ten sposób fundamenty dla "pokoju na Ziemi i dobrej woli pomiędzy ludźmi" w następującym wieku. Wiecie także, że podstawy rozwoju duchowego na Urantii zostały pozbawionye fundamentu intelektualnego przez przedwczesne przybycie Syna obdarzająccego, który "żyje i umiera dla *duchowego* wyniesienia śmiertelnych narodów" (52: 5.4)

Cytat :
(597.2) 52:6.1 Syn obdarzający jest Księciem Pokoju. Przybywa z orędziem: „Pokój na ziemi i dobra wola pomiędzy ludźmi”. Na normalnych światach jest to system sprawiedliwości, charakteryzujący się światowym pokojem; narody nie znają już wojny. Jednak taki zbawienny wpływ nie był związany z przyjściem waszego Syna obdarzającego, Chrystusa Michała. Urantia nie rozwija się normalną koleją rzeczy. Wasz świat nie dotrzymuje kroku pochodowi planet. Wasz Mistrz, kiedy był na Ziemi, ostrzegał swoich uczniów, że jego przybycie nie przyniesie rządów pokoju na Urantii, tak jak zazwyczaj. Wyraźnie im mówił, że będą „wojny i wieści o wojnach” i że naród powstanie przeciw narodowi. Kiedy indziej powiedział : „Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię”

Tak więc wiek zjednoczenia intelektualnego przychodzi do Urantii w piątej epoce planetarnej z pojawieniem się Syna-Magistra, a nie w czwartej epoce (w której otrzymaliśmy Ducha Prawdy).

To powiedziawszy, chciałbym podzielić się wynikami moich wysiłków, aby słuchać przykazania "po prostu piszcie, co wam mówię". Przygotowuje elementarz rzeczywistości, który przemawia do rozumu jako podstawowego środka dyskursu, a do serca i ducha w drugiej kolejności. Można to również nazwać dyskursem Siedmiu Absolutów Nieskończoności. Mam nadzieję, że jest tam coś, co może pomóc waszym dążeniu do zrozumienia i rozeznania i chętnie usłyszę wasze pomysły, jak można by to poprawić.

Nie jestem związany z Misją (według mojej najlepszej wiedzy), ani jakiejkąlwiek inną grupą lub organizacją. Jestem tylko poszukiwaczem prawdy odpowiadającym na energie, które zostały zesłane przez piąte epokowego objawienie.

[1] Epoki planetarne
50: 5,4 (576,7) 1. Epoka pożywienia
50: 5,5 (576,8) 2. Epoka bezpieczeństwa
50: 5,6 (577,1) 3. Epoka komfortu materialnego
50: 5,7 (577,2) 4. Dążenie do wiedzy i mądrości
50: 5,8 (577,3) 5. Epoka filozofii i braterstwa
50: 5,9 (577,4) 6. Epoka dążeń duchowych
50: 5.10 (577,5) 7. Epoka światłości i życia

52:0.2 (589.2) 1. Człowiek przed Księciem Planetarnym.
52:0.3 (589.3) 2. Człowiek po Księciu Planetarnym.
52:0.4 (589.4) 3. Człowiek poadamiczny.
52:0.5 (589.5) 4. Człowiek po Synu-Arbitrze (Magistrze).
52:0.6 (589.6) 5. Człowiek po Synu obdarzającym.
52:0.7 (589.7) 6. Człowiek po Nauczycielu-Synu.
52:0.8 (589.8) 7. Era światłości i życia.


(Tytuły, numeracja i cytaty pochodzą z Księgi Urantii – patrz : http (http://www.urantia.org/pl/ksiega-urantii/czytaj)://www.urantia.org/pl/ksiega-urantii/czytaj (http://www.urantia.org/pl/ksiega-urantii/czytaj) )
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 16, 2016, 05:48:27 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :http://forum.serara.org/index.php?topic=3900.msg39172#msg39172 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3900.msg39172#msg39172)
Odebrał : Licha, młodszyy członek
Kategoria / Temat : Duskusje ogólne / Wezwanie do działania
« 15 lipca 2016, godz. 08:24:43 »

Nauczyciel : Serara
Temat : Wezwanie do działania
Kategoria : Duskusje ogólne
Przekazał : Licha, Riverside, Kalifornia

15.7.2016 godz. 4:58

Ojcze, jestem tutaj w odpowiedzi na Twoje wezwanie, proszę pozwolić mi odebrać wiadomość od Ciebie

Dzień dobry Licha :

Tu Serara:

Dziękuję za zgłoszenie na nasze wezwanie "proszę uważać". Są rzeczy, które nie są dłużej tolerowane takie jak bezmyślne odbieranie niewinnego życia, jak to miało miejsce w Nicei, we Francji. Bóg Ojciec dał nam zgodę na podjęcie zdecydowanych działań przeciwko tej nikczemnej postawie.

Wasi przywódcy wiele już mówili o zatrzymaniu i zapobieganiu atakom fanatycznycz złoczyńców, ale bez powodzenia. Jest wręcz wstyd, że tropy zostały zignorowane przez ludzi wywiadu, albo nie udało im się rozpoznać oznak. Podjęliśmy działania, aby powstrzymać te ataki bezpośrednio w stosunku do osób przygotowujących się do dalszego chaosu i okaleczeń.

Istnieje kilku z was, którzy będą mogli przysąpić do służby już teraz. Prosimy, żebyście to zrobili. Pamiętajcie, że będziecie słyszeli dźwięk dzwonu, lub coś podobnego, do tórego dołączymy zwrot "Proszę uważać". Kiedy to usłyszycie, skontaktujcie się ze waszym doradcą myśli po instrukcje.

Tyle wiadomości na teraz. Domszia

KONIEC


Archiwum Misji Nauczania : http://tmlarchives.org/index.html
Forum dyskusyjne Serara.org : http://forum.serara.org/index.php
Misja Nauczania : http://tml.website/
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 16, 2016, 06:51:52 AM
Ta sama wiadomość po angielsku i po francusku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3900.msg39176#msg39176 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3900.msg39176#msg39176)
Odebrał : Michel, dministrator, starsz członek
Kategoria / Temat : Duskusje ogólne / Wezwanie do działania
« Odpowiedź nr 2, 15 lipca 2016, godz. 11:37:47 »

Nauczyciel : Matua
Temat : Wytwarzanie strachu
Kategoria : Duskusje ogólne
15 lipca 2016 - Massueville, Quebek, Kanada (godz. 11:00 czasu miejscowego) – godz. 3:00 GMT
Przekazujący: Michel

Moi koledzy, członkowie forum, tutaj Matua. Przychodzę dostarczyć wiadomość ważną dla was wszystkich.

Jak wiecie, jest teraz klimat strachu, który został wytworzony przez grupę fanatyków na całym świecie. Niektóre obszary są szczególnie dotknięte przez tych wściekłych szaleńców, którzy mają za jedyny cel wytwarzanie atmosfery strachu przez ich nikczemne działania, które niestety, są podchwytywane przez media na całym świecie, co znacznie wzmacnia tę atmosferę strachu, a to jest ich celem.

Jak wspomniał Serara, te złe czyny nie będą dalej tolerowane i takie czyny nie powinny się powtórzyć.

Musicie wiedzieć, że jedynym celem tych działań jest stworzenie atmosfery strachu. Powinniście na nie reagować w taki sposób, jakby ten strach was nie dotykał, ponieważ Ojciec nie chce, żeby ten klimat strachu trwał dłużej i żeby został zastąpiony przez klimat radości i wzajemnej pomocy między ludźmi.

Musicie się zjednoczyć, żeby móc szerzyć miłość wokół ciebie, w czym zostaliście przeszkoleni i jesteście najbardziej wyuczonymi agodonterami na tej planecie. Módlcie się za te niewinne ofiary i proście Ojca, aby zatrzymał te akty terroryzmu, które są naprawdę bardzo szkodliwe i nie zmierzają w kierunku tworzenia atmosfery pokoju.

Tutaj Matua. Mówię wam, że miłość jest poszanowaniem innych, a szacunek dla innych, jest dobrem dostępnym dla wszystkich.


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 16, 2016, 08:32:24 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=3904.msg39194#msg39194 (http://forum.serara.org/index.php?topic=3904.msg39194#msg39194)
Napisał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Ogłoszenia wszechświata dotyczące informacji dla personelu Misji Magisterskiej i personelu stowarzyszonego / Nowy początek Misji Magisterskiej? Spekulacje
« 15 lipca 2016, godz. 15:23:51 »

To nie jest przekaz, ale moje własne myśli i obawy dotyczące Misji Magisterskiej i tego, co może się zdarzyć wkrótce :

Będę się skracał. Mam podejrzenia z ostatnich 24 godzin, że możemy mieć nagle na Urantii Misję Magisterską, której nadejścia nie widzieliśmy.

Uważam, że to całkiem możliwe, że w ciągu najbliższego tygodnia do dziesięciu dni Michał spuści psy wojny z terrorem i Misji Magisterska rozpocznie się od zażartego boju pomiędzy siłami światła i ciemności.

Jeżeli ma to być tak, jak się wydaje obecnie prawdopodobne, to ogłoszenia nie będzie. Będzie nagłe, niezwykłe, fizyczne pojawienie się światła i indywidualne kapitulacje ciemności, co zmyli masę rządów, które nie wiedzą jak czytać znaki duchowej interwencji, kiedy nie są uprzednio poinformowani o zamiarze tej interwencji,

Wy i ja będziemy musieli posłużyć się własnym rozsądkiem i radą zamieszkującego nas ducha, który poinformuje nas, jeśli w ogóle możemy słyszeć głos Boga. Podejrzewam też, że będę niepoinformowany razem z wami i że problemy, które wybuchną wokół nas zablokują nas na dobre i wymuszą naszą politykę nieinterwencji w oczekiwaniu na orientację w tym, co się dzieje widząc sytuację.

Następne kilku godzin na Salvingtonie będzie prawdopodobnie krytyczne, ponieważ wiem, że Syn Stwórcy pośpiesznie opuścił Urantię o godz. 7:30 mojego czasu, kiedy go słyszałam, jak głosił, że to ostatni raz! Ostatni raz czego ? Czy ma zamiar narzucić swoją wolę i zakończyć planowanie i narzucić pokrywę bezpieczeństwa wokół Urantii, żeby utrzymać zwierzęta zdala od wspólnot niewinnych, które będą jak ryby w beczce po prostu czekające na rozjechanie? Tak. Jesteśmy rybami w beczce łatwymi do zniszczenia, bo nic nie wiemy, jakie zło jest wokół wielu z nas.

Moja propozycja dla wszystkich z was jest ostrzegać siebie najpierw i cicho siedzieć, jeżeli będzie żle.

Moja druga sugestia jest nauczyć się słyszeć głos Boga. Wielu z was już to umie, ale uznaje to za głupią stratę czasu, kiedy tak nie jest.

Ron

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 04, 2016, 12:22:29 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4074.msg40092#msg40092 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4074.msg40092#msg40092)
Odebrał : GeorgeZ3, pełny członek
Kategoria / Temat : Jezus wraca / Nowiny na temat powrotu Jezusa – 1 sierpnia 2016
« Odpowiedź nr 5, 3 sierpnia 2016, godz. 11:03:02 »

Temat : Odpowiedź dla Allie (Opublikowana na nowo)
Nauczyciel : Matka Duch
Przekazał : George Zuberbuehler, White Haven, Pensylwania
2 sierpnia 2016, godz. 19 - 21

Po ponownym przeczytaniu wiadomości, którą usunąłem dziś, wcześnie rano, miałem wątpliwości i zdecydowałem się, że w końcu warto ją przywrócić. Przepraszam za zamieszanie, które mógł spowodować mój brak pewności. Więc podaję od nowa:

George: Droga Matko, czy życzysz sobie odpowiedzieć na serdeczną wypowieź Allie ?

Matka Duch: "Tak, George, życzę sobie. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób Allie się wyraziła. Jej przemyślane słowa zostały należycie odnotowane przez wszystkich zainteresowanych sprawą wieczerzy upamiętniającej, zaplanowanej na ten tydzień.

"Moim głównym problemem jest to, żeby wszyscy, którzy będą razem z Jezusem dobrze się czuli i byli dobrej myśli przy tej okazji pełnej równocześnie gorzkich i słodkich wspomnień wspaniałego życia Jezusa i jego strasznej śmierci.

"George mnie pyta, czy zdecydowaliśmy się wprowadzić w życie nasze plany dotyczące tego doniosłego wydarzenia. Odpowiedź brzmi : tak.

"Podjęliśmy decyzję, aby świat zobaczył Jezusa w towarzystwie swoich apostołów. Mamy nadzieję, że pomoże to skutecznie leczyć bolesne wspomnienia związane z Ostatnią Wieczerzą, doniosłą nie tylko dla jedenastu jego rodaków, ale dla wszystkich, którzy nadal odczuwają ból z powodu tego, co Judasz zrobił Jezusowi.

"Łatwiej jest rozumowo zaakceptować prawdę, że wszystko współdziała dla dobra wszystkich miłujących Boga, niż pojąć w sercu, gdy ma się do czynienia z niemożliwym do wyrażenia aktem zdrady w pełni doskonałego i kochającego wszystkich Jezusa. Niemniej jednak, jak Allie wymownie wskazała, obecność apostołów na upamiętniającej wieczerzy z ich ukochanym Jezusem byłaby początkiem ich uzdrowienia.

"Ta wieczerza upamiętniająca życie Jezusa posłuży ożywieniu jego zwolenników, jak i innych, którzy będą widzieć i słyszeć uświęconą historię ożywioną w ich własnych domach. Będą widzieć i słyszeć to, co miliony Urantian w ciągu ostatnich 20 stuleci z trudem mogły sobie wyobrazić.

"To trwające siedem godzinny wydarzenie, które ma się rozwijać na tej opóżnionej w rozwoju i ubogiej planecie, na zawsze zmieni serca i umysły miliardów mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy otrzymają odpowiedzi na swoje liczne pytania i nową nadzieję dodającą im sił w trudnych i bolesnych czasach, które ich czekają tuż za rogiem.

"Jezus wraca, aby zmienić świat i zapewnić pociechę i ulgę uciśnionym oraz uzdrowienie i uspokojenie wszystkim przygnębionym w sercu, umyśle i duszy.

"Ta wielka misja zacznie się na dobre w ciągu zaledwie kilku dni, kiedy Jezus wystąpi publicznie.


"Jestem waszą Matką i dobrze wam życzę."
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 05, 2016, 06:35:07 AM
Ta sama wiadomość po angielsku i po francusku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4138.msg40162#msg40162 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4138.msg40162#msg40162)
Odebrał : Michel, administrator, starszy członek
Kategoria / Temat : Powrót Jezusa / Bądźcie skromni i silni
«4 sierpnia 2016, godz. 19:44:37»

Nauczyciel : Machiventa
Temat : Bądźcie skromni i silni
Kategoria : Powrót Jezusa
Odebrał : Michel, Pointe-Claire, Quebec, Kanada
4 sierpnia 2016, godz. 19

Drodzy członkowie tego forum, tu Machiventa, chcę tego dnia ogłosić w przeddzień tego długo oczekiwanego dnia, że uroczystości rozpoczną się od fanfar szczęścia w waszych uszach.

Pamiętajcie, aby słuchać i zwracać uwagę na trąbkę, która będzie wspaniale brzmieć w uszach, bo na tej pięknej planecie będzie widać światło promieniujące na wszystkie ludy Urantii.

Jutro będzie dzień odnowienia, nasycony miłością, szczęściem i radością, ale także lękiem i łzami i w końcu wielkim zdumieniem dla olbrzymiej większości.

Igrzyska olimpijskie nigdy nie osiągnią tej wielkości, a nadejście Chrystusa będzie największą przygodą, jakiej nigdy nie było na Urantii. Bądźcie rozgorączkowani w tym historycznym dniu wigilii, bo rzeczywiście tak chciał Ojciec Wszystkich, a Jego chwała będzie jaśnieć jak nigdy dotąd.

Gdziekolwiek jesteście, będziecie wiedzieć, że oczekiwany dzień ostatecznie nadszedł i wasze oczekiwanie stało się przeszłością. Nowa era nastała na waszej pięknej planecie. Radość będzie się przeplatać z łzami, bo Michał Chrystus powraca z przesłaniem miłości do wszystkich ludzi.

Bądźcie szczęśliwi, drodzy przyjaciele, bo to, co zostało ogłoszone, będzie zapewnione w radości i miłości.

Tu Machiventa, mówię wam : bądźcie skromni i silni.KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 05, 2016, 07:19:08 AM
Ta sama wiadomość po angielsku i po francusku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4154.msg40208#msg40208 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4154.msg40208#msg40208)
Odebrał : Michel, administrator, starszy członek
Kategoria / Temat : Powrót Jezusa / Ogłoszenie w mediach
«5 sierpnia 2016, godz. 05:41:38»

5 sierpnia 2016, godz. 5:15
Pointe-Claire, Quebec, Kanada, czas miejscowy
Temat : Ogłoszenie w mediach
Odebrał : Michel

Po ostatniej wiadomości od Rona, wczoraj wieczorem, poprosiłem Machiventę o więcej szczegółów na temat tego ogłoszenia, a mianowicie, jak będzie ono rozpowszechniane i w jakim języku.


Machiventa: "Ogłoszenia będzie nadawane we wszystkich dużych sieciach na świecie. Zostanie ono wysłane w języku angielskim i wszyscy ludzie będą mogli zobaczyć odpowiedni drukowany tekst przewijający u dołu ekranu w języku mówionym w ich regionie.


Ogłoszenie będzie bardzo długie, potrwa około 7 godzin. Będzie nadawane jednocześnie we wszystkich większych sieciach.

Tu Machiventa, tyle na razie. "KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 06, 2016, 05:08:22 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4168.msg40306#msg40306 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4168.msg40306#msg40306)
Odebrał : Ron Hammar, starszy członek
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Ogłoszenie
« 6 sierpnia 2016, godz. 01:18:18 »

Nauczyciel : Michał
Temat : Ogłoszenie
Kategoria : Dyskusje ogólne
Przekazał : Ron Hammar
Miejsce : Góra Shasta, Kalifornia, USA
Data : 5 sierpnia 2016, godz. 5:57 GMT

Godz. 21:57. Drodzy Ojcze, Matko, Bogowie. Staję przed wami z zamiarem ciszy i otwieram moje serce dla ciebie Ojcze, aby otrzymywać jakąś wiadomość, którą mógłbyś mieć dla mnie.


 Tak synu, pisz proszę. Z pewnością, oto wiadomość, którą mogę ci powiedzieć. Tu Michał, chcę podzielić się z wami tym, co zdarzyło się dzisiaj. / Dobrze / Więc byliśmy gotowi i odwołaliśmy to, ponieważ nie było tak samo, jak myśleliśmy, że będzie w odpowiedzi, ale to nas nie zatrzyma i będziemy to robić niebawem, w ciągu kilku dni, w trakcie olimpiady, kiedy będzie to miało największy wpływ na świat. Olimpiada zapewnia największą oglądalność, a kiedykolwiek by to było, tego właśnie chcemy. / Dobrze, dziękuję. Jest coś więcej dla mnie Michale. / Tak synu, chcemy powiedzieć : Zachowajcie ufność w siebie i w nas. Zawsze jesteśmy z wami. Otrzymacie radość i szczęście, zgodnie z waszą nadzieją i to będzie wspaniale. Domszia. Godz. 22:03.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 06, 2016, 06:22:49 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4146.msg40300#msg40300 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4146.msg40300#msg40300)
Odebrał : GeorgeZ3, pełny członek
Kategoria / Temat : Jezus wraca / Piąty sierpnia i jego reperkusje
« Odpowiedź nr 27, 5 sierpnia 2016, godz. 22:43:05 »

Nauczyciel : Matka-Duch
Temat : Awans Matki-Ducha
Przekazał : George Zuberbuehler
White Haven, Pensylwania
5 sierpnia 2016, godz. 22:30 czasu nowojorskiego


Koledzy z forum,


Oto krótka sesja pytań i odpowiedzi między Matką-Duchem i mną :


G: Droga Matko, dzisiaj ogłoszono, że zostałaś awansowana na stanowisko współwładcy Nebadonu. Mnie, pokornemu śmiertelnikowi nie wydaje się całkiem właściwe pogratulować Ci z tej okazji. Ale jeśli mogę, to mówię: Gratulacje, Matko-Nebadonio.


Czy Twój nowy status spowoduje jakieś zmiany w stosunkach między nami ? Między Tobą a Twoimi stworzeniami ?


M: "Dziękuję, mój synu. Gratulacje są stosowne i doceniam twój gest. "Jedyna zmiana dotycząca moich stosunków z wami polega na tym, że mam teraz dodatkowe środki, aby być jeszcze bliżej was w duchu. To samo dotyczy również wszystkich innych w lokalnym wszechświecie Nebadonie.


G: Co jeszcze się zmienia, Matko?


M: "Mogę ci tylko powiedzieć, że Michał i ja w dalszym ciągu będziemy ściśle razem współpracować patrząc, żeby nasz wszechświat i jego obywatele mieli wszystko, co jest konieczne, aby się rozwijać i doskonalić. Mój awans do rangi współwładcy Nebadonu to wielkie wyróżnienie, którego ja ani Michał nie traktujemy lekko. Będzie to mieć pozytywny wpływ na sposób, w jaki będę móc służyć naszemu Ojcu i wszystkim moim dzieciom."Tu Matka-Duch, nowy współwładca wszystkiego w Nebadonie dziękując wszystkim za dobre życzenia i za to, że znajdujecie radość w tej dobrej nowinie".
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 07, 2016, 10:39:10 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4174.msg40326#msg40326 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4174.msg40326#msg40326)
Odebrał : Ron Hammar, starszy członek
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Opowieść
« 6 sierpnia 2016, godz. 12:40:28 »

Nauczyciel : Machiventa
Temat : Opowieść

Kategoria : Dyskusje ogólne
Przekazał : Ron Hammar
Miejsce : Góra Shasta, Kalifornia, USA
Data : 6 sierpnia 2016, godz. 16:03 GMT

6.8.16
Godz. 8;03 Drogi Ojcze, Matkao, Bogowie, czy jest dla mnie wiadomość ?


Tak synu, jest, jak sobie życzysz. Opowiem ci historię człowieka, który kochał wszystko i zobaczył, że w jego miłości mieściła się część jego majątku, która miała trudności wzrostu i życia, jak cała reszta kraju, więc wziął nawóz, rozprowadził go i powtarzał to wielokrotnie. Po dłuższym czasie zaczął widzieć, że ta ziemia zaczyna się rozwijać i upodabniać do otaczającego kraju do tego stopnia, że wszystko, co miał, zaczęło rosnąć zbyt bujnie. Robiło to tak żywe i obfite wrażenie, że stało się ulubionym miejscem, do którego wszyscy chcieli jechać, żeby się nim nacieszyć i kąpać się w jego dobroci rzerzącej stan miłości właściciela do wszystkiego. To jest przyszłość naszej chorej Urantii. Czy chcesz mi powiedzieć, jak to jest. Tak synu, to jest jeden z Melchizedeków, Matcivantia. Domszia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 07, 2016, 12:30:48 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4176.msg40330#msg40330 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4176.msg40330#msg40330)
Odebrał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Być skupionym
« 6 sierpnia 2016, godz. 14::18:30 »

Nauczyciel : Dostrajacz myśli Aneboste Pre´Msha
Temat : Być skupionym
Przekazał : Lemuel
Miejsce : Girona, Hiszpania
Data/godzina : 19:30 czasu miejscowego, 17:00 GMT

Jestem gotowy do odbioru. Czy jest ktoś z wiadomością?
Jestem twoim dostrajaczem myśli Lemuelu. Możesz zacząć pisać. Chcę powiedzieć trochę o skupianiu się i byciu skupionym. Wiem, że wszyscy członkowie tego forum rozumieją, co to znaczy być skupionym. Wszyscy jesteście bardzo doświadczeni we wchodzeniu w stan ciszy przez wyciszenie umysłu i skierowanie uwagi do wewnątrz. To wymaga praktyki, dużo praktyki, ale prędzej czy później staje się łatwiejsze i daje się szybciej osiągnąć. Ale wtedy coś się może zdarzyć, czasami dość nagle, coś wyrzuca was ze stanu skupienia, a wasze uczucia mogą prowadzić z prędkością błyskawicy do miejsca, w którym nie chcecie być.
Mam na myśli obecne oczekiwanie na pojawienie się Jezusa i Jego apostołów na ekranach telewizyjnych. Kolejne rozczarowanie dla was wszystkich, a może zastanawiacie się, czy będzie mogli się znów z tego wydostać. Nie da się przejść przez życie bez takich czy innych oczekiwań. Jest normalne i ludzie oczekują zawsze na najlepsze, w każdych okolicznościach.
Jednak, gdy ktoś włożył całą swoją ufność i wiarę w coś, czego tak pragnął, co było mu tak bardzo potrzebne, zwłaszcza gdy został to zapowiedziane przez Tych na Wysokości, a potem nie pojawia się. Rozczarowanie może rzeczywiście być gorzkie.
Nadchodzi to właśnie w tym momencie, kiedy potrzeba ponownego skupienia jest najważniejsza. Możecie się czuć, jakbyście dostali kopniaka w brzuch i chcecie się wykrzyczeć na kogoś lub na coś. My, dostrajacze myśli rozumiemy bardzo dobrze takie reakcje i chcemy wziąć was w ramiona i mocno uścisnąc i powiedzieć, że wszystko jest dobrze, mimo wszystko, i że to nie jest to koniec świata.
Mówicie "Dzisiaj jest dzisiaj, ale jutro jest kolejny dzień." I tak jest! Wiecie, że słońce będzie jutro świecić i że ptaki będą kontynuować swój chór o świcie. I znów będziecie skupieni, aby czuć moją miłość do was, moich dzieci, które przychodzą do rodziców, żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku, bo tak rzeczywiście jest.
Co ma przeminąć, przeminie, a na razie skupcie się we Mnie.
Ja: Czy jest coś więcej.
Nie Lemuelu. Życzę wam miłego wieczoru. Domszia
Dziękuję Ci mój ukochany.


Koniec
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 19, 2016, 11:58:25 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4330.msg40886#msg40886 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4330.msg40886#msg40886)
Odebrał : Daniel Alderfer, członek - bohater
Kategoria / Temat : Duskusje ogólne / Meloloc, Postęp Ziemi i droga do sprawiedliwości, 17 sierp. 2016. Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 17 sierpnia 2016, godz. 13:11:01 »

“Tylko dla oczu” (Obowiązkowa formułka w przekazach dla Misjji Nauczania)
Nauczyciel : Meloloc
Temat : Postęp Ziemi i droga do sprawiedliwości
Kategoria : Sprawiedliwość
Przekazał : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
17 sierpnia 2016, godz. 18:10 GMT


Przekazujący : Jestem tu Ojcze wszystkich, gotowy, z uczuciem ufności w swoje siły i zaufania, że jestem w stanie, z Twoją pomocą, odebrać teraz jakąś wiadomość.

Meloloc: "Tak Daniel, zacznij pisać. Moja dzisiejsza historia rozpoczyna się w dawnych czasach, gdy życie właśnie zostało zapoczątkowane, zanim obecne kontynenty się rozdzieliły i życie wszczepiono w trzech różnych miejscach w płytkich morzach tego, co wasi naukowcy nazywają Pangeą. Nosiciele życia gospodarzyli tutaj i pilnowali wszystkiego, co się działo. Ich zadania były minimalne, więc mieli dużo czasu na działanie. Wszyscy mieli liczne projekty badań naukowych i prób. Niektórzy, za pozwoleniem, mogli śledzić swoje własne zainteresowania. Inni pracowali nad zadaniami administracyjnymi w zakresie badań i rozwoju nad milionami tematów dotyczących organizmów i składu mineralnego.

"To było pilne naukowe życie w laboratorium i na warsztacie, odkrywania i pobierania próbek wszystkiego na ziemi dla lepszego zrozumienia. Świat był w tym czasie podobny do przedstawionego w filmie "On The Beach" (Na plaży) jako Ziemia po apokalipsie. Wszędzie dmuchały tylko delikatne wietrzyki i panowała zupełna cisza oprócz szumów fal i rzek. Zadania Nosicieli Życia mogą trwać miliony lat tu, na Ziemi, w jej środowisku fizycznym.

"Ten obraz ma na celu dać wam ogólne spojrzenie i odświeżyć historię oraz objaśnić nieco życie nosicieli życia. Ma również na celu otworzyć wasze umysły na fakt, że podobne zespoły pracują w tej chwili na prawie niepoliczalnych światach, będących na etapach rozwoju opisanych powyżej lub jakichkolwiek innych od tego do chwili, gdy inteligentne życie na tych światach najpierw uświadamia sobie zasadę Ojca-Stwórcy i tęskni nieświadomie do obcowania z Nim.

"Przeszliście długą drogę, od tamtych czasów wszczepiania życia, do obecnej sytucji znacznego rozwoju technologicznego, bardzo nierównomiernego rozwoju duchowego, znacznie zszarganych warunków środowiskowych oraz społecznych i cywilizacyjnych osobliwości, które wciąż powodują wiele dysfunkcji. Jednak macie już za sobą długą drogę. Były już cywilizacje wielkiego postępu, które rozkwitały w izolowanych obszarach Ziemi, które zawstydzają naszą cywilizację, ale w odniesieniu do ostatnich około 10 tysięcy lat te swierdzenia są w większości prawdziwe:

"W dużej mierze przebrzmiałe są problemy : kanibalizmu, niewolnictwa jako sposobu budowania imperiów, transportu wyłącznie przez zwierzęta pociągowe lub chodzenie, nieistniejącej edukacji formalnej. Dyskryminacja mniejszości i kobiet znacznie się zmniejszyła w porównaniu do tego, co było tylko 200 lat temu. Żywność, odzież i obuwie były wciąż drogie, a nawet niedostępne dla wszystkich. Choroby wynikające z niewiedzy, które ograniczały czas życia wielu grup ludzi do najwyżej około 30 lat przez całe tysiące lat. Jeszcze gorsze wojny niż w tej chwili, które powodowały zgładę całych ras. Przesądy, które trzymały wszystkich w niewoli strachu. Duchowe objawienia były niejasne, rozproszone, niedostępne, wypaczone lub celowo ukryte.

“Najlepiej jest teraz. Jesteśmy przy końcu aktualnego sposobu sprawowania władzy ziemskiej administracji, która zapobiegliwie opóźniała ewolucję genetyczną, wypaczała i wynaturzała wszelkią wiedzę publiczną próbując sabotować cały rozwój. Ta władza została zdyskredytowana i pokonana wraz ze śmiercią Lucyfera i Calagastii około roku 1986. Książę Planetarny, Machiventa Melchizedek jest bardzo aktywny i odgrywa dużą rolę w niemal natychmiastowym przywróceniu łączność Boskich źródeł z ziemią. Widzieliśmy otwarte rozpowszechnianie nowego, wysoce odkrywczego dzieła, obecnie dostępnego w domenie publicznej, zwanego Księgą Urantii oraz ponad 30.000 zarejestrowanych stron komunikatów od Niebiańskich nauczycieli swobodnie dostępnych publicznie w internecie w Archiwach Misji Nauczania.

"Jesteśmy obecnie w decydującej sytuacji dla ustanowienia Misji Magisterskiej Mondżoronsona, Serary, w pełni zatwierdzonej wyżej pod każdym względem, z poleceniem aktywnego rozpoczęcia naprawy rozwoju Urantii zepchniętego na boczny tor. Może się wydawać, że ostatnie 30 lat przygotowań trwa wieki, kiedy ziemia nadal szybko wpada w zamieszanie z milionami skazanych na śmierć na wszyskie sposoby przez te 30 lat, którzy oczekują na zmartwychwstanie lub są oceniani jako gotowi do rozpoczęcia ich wznoszącej kariery i są natychmiast ożywieni na pierwszym świecie-mieszkaniu. Z waszej ludzkiej perspektywy to może się wydawać nie do pomyślenia, żeby administracja Ojca pozwoliła na te dziesiątki lat trwającego cierpienia i pozornej niesprawiedliwości ale tak nie jest. W perspektywie spraw Ojca wszystko jest prowadzone z doskonałą sprawnością.

"To jest nasze stanowisko, żeby się inspirować i zachwycać tym pouczającym miejscem w pierwszym rzędzie, być absolutnie nieskrępowanym i spokojnym, niezależnie od tego, jak długo to trwa, realizować w szczegółach rozwój rzeczywistych zdarzeń przynoszących sprawiedliwość , aby rozpocząć łagodzenie cierpienia ludzkiego i wreszcie, w jakiejś skali, dokonać zmian. Moim celem jest podać w jakiś zrozumiały sposób prawdę, że sprawiedliwość się zbliża i jest oszołamiająco promieniująca. Tu Meloloc bardzo natchniony i uradowany z powodu tego rozwoju zdarzeń. Życzę wszystkim najbardziej owocnego dnia ! Domszia ".........

Koniec


Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)

Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 25, 2016, 11:57:46 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4390.msg41220#msg41220 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4390.msg41220#msg41220)
Odebrał : Daniel Alderfer, członek - bohater
Kategoria / Temat : Duskusje ogólne / Meloloc, Czym jest prawdziwa religia , 22 sierp. 2016. Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 22 sierpnia 2016, godz. 01:55:56 »

“Tylko dla oczu” (Obowiązkowa formułka w przekazach dla Misji Nauczania)

Meloloc
Czym jest prawdziwa religia ?
Kategoria : Wola Boga
Przekazał : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
22 sierpnia 2016, godz. 06:55 GMT

Przekazujący: Z wdzięcznocią dla twojej miłości do nas i samego życia Ojcze, czy jest jakiś komunikat dla nas dzisiaj?

Meloloc: "Tak, możesz zacząć pisać. Mam zamiar mówić na temat religii. W naszym rozumieniu śmiertelników na Urantii w tej chwili religia oznacza regularne oddawanie czci w jakiś sposób jakiemuś Bóstwu. Księga Urantii naucza, że prawdziwa religia to po prostu uznanie i poświęcenie się zasadzie, że zaczynasz zdawać sobie sprawę, że od tego momentu jesteś dzieckiem Ojca. Ten normalny śmiertelnik, choć niedoskonały na wiele sposobów, przez poświęcenie swojego życia, jako jeden z ludzkiej rodziny, z nieodzownym składnikiem dziecięcej ufności, jest odtąd ustanowiony jako uznane Jego dziecko. To jest w swojej najbardziej podstawowej formie prawdziwa religia.

Zewnętrzne znaki zwykłej religii, z rytuałem i recytowaniem pisma lub ulubionych modlitw, w połączeniu z obchodzeniem w określonych dniach i godzinach upamiętnień wydarzeń historycznych, mijają się ze zrozumieniem prostego, czytelnego uznania z szacunkiem i aprobatą podstawowego stwierdzenia : "Ojcze, oto jestem puste naczynie, otwarte i słuchające. Bądź wola Twoja ". To podstawowe założenie religijne jest pełne uznania i ważności nawet, albo zwłaszcza, gdy stoisz w przejściu miejskiego autobusu lub w tłumie na ruchomych schodach, lub siedząc na ławce pod drzewem lub w wolnym czasie, w samochodzie. Jest to pełna i prosta praktyka prawdziwej religii, w pełni zgodna ze sposobem życia Ojca!

"W praktykach, które widzimy wokół nas w wielu religiach, możemy zauważyć tych, którzy chcą okazać adorację i cześć przez wiele praktyk, w szczerej i serdecznej służbie Bogu. Obserwujemy ich może, kiedy dokładnie się stosują do skomplikowanej praktyki, niewątpliwie autentycznej. Chwalimy tylko ten wysiłek i uznajemy go za nieświadome, ale naprawdę zadawalające oddawanie czci Ojcu. Łączymy się z nimi całym sercem, w przyjaźni, dobrze widząc cały ich etuzjazm i włączamy ich w pełni do naszej wspólnoty, bez potępienia, bo wszyscy niedługo dojdą do prostoty. Tymczasem lepiej dajmy przykład bardziej bezpośredniego i nieskomplikowanego sposobu.

"Prawdziwa religia Ojca z jedynym wymaganiem i rytuałem : służyć innym, jest krzepiącym przeznaczeniem tych, którzy dochodzą do prawdziwego związku przyjaźni z Istotą, która jest : "wszystkim wszystkiego", -wiedzy-mocy-wszechobecności-miłosierdzia-dobroci-łagodności-wspaniałomyślności-radosności-spolegliwości i rozwagi, która następnie faktycznie nazywa nas : "pełnoprawnym synem lub córką!"

"Tu Meloloc w pełni szczęścia omawiając te sprawy. Domtia! "

Koniec


Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)


Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on September 19, 2016, 11:25:24 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4622.msg42456#msg42456 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4622.msg42456#msg42456)
Odebrał : Daniel Alderfer, członek - bohater
Kategoria / Temat : Duskusje ogólne / Mansonloran, Zaangażowanie w czasach naprawy , 18 wrze. 2016. Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 18 września 2016, godz. 12:28:29 »

“Tylko dla oczu” (Obowiązkowa formułka w przekazach dla Misji Nauczania)
Nauczycierl : Mansonloran
Temat : Zaangażowanie w czasach naprawy
Kategoria : Ojciec wszechświata
Przekazał : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
18 września 2016, godz. 17:28 GMT

Przekazujący: W tej chwili czasu naprawy dziękuję Ci Ojcze za pomoc i miłość w tym, aby osiągnąć wszystko, co chciałbyś, abyśmy zrobili. Sławimy Cię, uwielbiamy Cię i cześć Ci oddajemy będąc tutaj, aby otrzymywać nauczanie lub przyjąć Istotę, którą mógłbyś chcieć nam przedstawić. Czy jest ktoś lub lekcja dla nas dzisiaj?

"Tu Mansonloran z komunikatem związanym z tematem "Dawanie wszystkiego, co można dać". Mam tu na myśli wolę oddania koszuli z własnych pleców. To trudna rzecz do zrobienia dla was takich, jacy jesteście. bo wtedy trzeba iść i znaleźć inną i bardzo szybko ją włożyć, żeby nie być nagim i nie zmarznąć. W rzeczywistości, dla większości z was oznaczałoby to po prostu iść do domu, gdzie w szafie jest wiele więcej koszul do wyboru. Więc osobiste poświęcenie polegałoby najwyżej na chodzeniu przez kilku godzin bez koszuli lub po prostu na wstąpieniu do najbliższego sklepu z koszulami, żeby sobie kupić nową. O co mi chodzi w tej całej dyskusji? Chodzi mi o to, aby się pozbyć obsesji przywiązania do rzeczy osobistych, która kieruje nami i rządzi, praktycznie wszystkim na Urantii.

"Miliony, miliony, stracą wkrótce życie fizyczne, bo pomimo tego, że będą wystarczająco ostrzeżeni i będą mieli dość czasu na ucieczkę przed pewną zagładą, wahanie z obawy przed stratą dobytku i cennych osobistych pamiątek, takich jak fotografie, pieniądze i biżuteria, przypieczętuje ich los. W sumie ich życie zostanie poświęcone dla ich rzeczy. Inteligentni, rozwijający się śmiertelnicy zostali oczywiście zaprogramowani w ten sposób, że zgromadzony dobytek oznacza przeżycie. Dawno temu istniała świadomość, że związek z Ojcem był w rzeczywistości jedynym prawdziwym dobytkiem zapewniającym ratunek. Pewna kobieta, Żydówka w Polsce, miała tygodnie, aby uciec przed siecią SS, ale jej niezwykle cenny fortepian i zabezpieczone oszczędności opóźniły jej działania i przypieczętowały jej los w obozie koncentracyjnym.

"Wkrótce prawie wszyscy tutaj, w grupie szkoleniowej Misji Magisterskiej staną przed tym samym pytaniem. Bardzo ostre decyzje zawisną nad prawie wszystkim, co trzeba będzie porzucić. Oczywiście nie będzie to dotyczyło każdego. Niektórzy będą pracować w stałym miejscu aż do końca czasu naprawy. Z pewnością byłoby to jednak wyjątki. Dzisiejsza lekcja jest przygotowaniem do decyzji, o którą został poproszony, przez apostołów i Jezusa, bogaty młody władca. Ze wszystkich możliwych powodów, tego z pewnością może uniknąć pracownik, który został przeszkolony i przygotowany do przyłączenia się do Serary na czas tej kompletnej regeneracji Urantii, a potem miałby wszystko zaprzepaścić z powodu miłości do dobytku.

"Kiedy myślisz o swoim najcenniejszym dobytku, jak dzieła wszystkie Leonarda da Vinci, duża książka, za 200 dolarów, wielkości stolika do kawy, którą kupiłeś za wyskrobane oszczędności wiele lat temu, albo o dziesięciu albumach zdjęć rodzinnych, bezcennych w każdej rodzinie, albo jeszcze o antycznych narzędziach stolarskich twojego dziadka, w tej kunsztownej drewnianej skrzynce, lub jeśli jesteś Amerykaninem, o grawerowanej strzelbie twojego ojca, albo o koronkach twojej matki, które wzięła ze sobą emigrując ze środkowej Europy, o tego rodzaju rzeczach. to co byś odpowiedział na tego rodzaju pytania ? Czy to wszystko może być w jednej chwili rzucone na wiatr po prostu dlatego, że przedstawiciel Ojca zatelefonował do ciebie? Nie Ojciec, zwróć uwagę, lecz jego skromny przedstawiciel. Pomyśl o tym.

"Wszystkie te łańcuchy przywiązania do rzeczy fizycznych można przeciąć przez przekazanie jakiemuś znajomemu lub po prostu porzucenie, jeżeli to jest nieuniknione. Moje stanowisko albo pytanie dotyczy wewnętrznego stopnia poświęcenia dla Misji Magisterskiej. Czy jest to 110%, czy ile ? Pewien człowiek na wycieczce znalazł ogromne złoże kwarcu, dosłownie przetkane funtami czystego złota, a wszystko przykryte roślinnością. Wszedł do domu szukając właściciela i choć musiał sprzedać wszystko, co posiadał, to kupił ten kawałek ziemi.

"Tu Mansonloran. Życzę wszystkim najbardziej rozwijającego i radosnego dnia! Domszia ".......

Koniec


Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)

Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on September 24, 2016, 07:44:46 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4642.msg42544#msg42544 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4642.msg42544#msg42544)
Odebrała : 7inOcean, członek - bohater
Kategoria / Temat : Jezus wraca / Sananda mówi do mojego dostrajacza, przekazy grupowe, Jezus i Matka Duch
« 21 września 2016, godz. 03:21:26 »

Nauczyciel : Sananda i Matka Duch
Temat : Sananda mówi do mojego dostrajacza, przekazy grupowe, Jezus w obecności Matki Ducha
Przekazała : Sue Whiley/7inOcean
Miejsce : Geelong, Wiktoria, Australia
Data/godz : 21/09/2016, godz. 15:13 czasu wsodnioaustralijskiego, 13:13 GMT

Sananda brzmiało jak "sonunder" i było bardzo odległe. Musiałam skupić się intensywnie, aby usłyszeć ten głos.

Sananda: "Jestem 'sonunder '... .Mówię do twojego dostrajacza .. "

Układam to rozważnie w moim umyśle. Wyczuwam, że to musi być Sananda choć brzmiało to tak inaczej niż słowo pisane.

Tak Sananda, co chcesz powiedzieć, słucham?

"Nadchodzą czasy, kiedy będę mówić w ten sposób do twojego dostrajacza, to jest przekazywanie grupowe, prawie jak przez człowieka jako węzeł komunikacyjny. I tak oto jestem znów, żeby obwieszczać z wysokości rzeczy, z których Jezus jest znany i również żeby pomagać i wspierać Chrystusa Michała, który osobiście bierze na siebie obdarzenie tutaj na Urantii ".

"Weź do serca to, co teraz ci objawię. Ten tydzień będzie się wam wydawać długi, jak i Jezusowi, który będzie się dostosowywać do energii Urantii. "

"Niedługo będą inne Obdarzenia, a Jezus jest pierwszym, który zrobi to tutaj. Gdy są oni już na ziemi, to nie ma odwrotu, a Jezus ma zamiar iść do przodu w swoim napiętym planie."

"Ron był zajęty przygotowując się do tego dnia nad dniami, do wydarzenia wprowadzającego w 21-szy wiek, które zostanie zapamiętane i cenione przez przyszłe epoki. Wy, moi drodzy, żyjecie w tak doniosłych okolicznościach, kiedy wasz Chrystus wrócił. Z kręgów wszechświata przyglądają się z wysoka, jak to wydarzenie będzie przebiegać w waszym świecie. "

"Dzięki koncentracji i uporczywemu wysiłkowi z waszej strony możecie mnie znów dzisiaj słyszeć jako Jezusa na własne uszy."

"Jestem niedaleko od was i mój głos dociera do was dzięki pomocy Sanandy, który jest tu ze mną. Tak, mieszkam w Sanandzie tak, że nie jestem sam, bo mieszkam w nim głęboko na to sławne dla was obdarzenie. "

"Kiedy to zdarzenie nastąpi, to zapoczątkuje piąty epokowy system sprawiedliwości i nową Misję Nauczania, jak również Misę Syna Magisterskiego, które będę przedstawić szerokiej publiczności".

"Jako Jezus, jestem synem człowieczym i synem Bożym, który przyszedł, żeby objawić wielu synów Bożych, którzy mają być przedstawicielami Ojca i jego woli dla was wszystkich. Jego wola jest moją i moja wola jest w Nim, który mnie posłał ".

"Mówię wam, że wróciłem. Zapewne będzie zaskoczeniem dla wielu, kiedy przedstawię się jako prosty człowiek z tej samej gliny, z bliznami, które jeszcze mam z tamtych czasów, kiedy umarłem na rzymskim krzyżu. Jestem ogorzały od słońca, mizerny i pobity, nikt nie pamięta, jak byłem spragniony i tak pragnę na nowo, abyście słuchali mojego wezwanie do dzielenia się wodą, którą macie. "

"Idżcie w noc i w nowy dzień, kiedy dołączy do mnie w tym dniu wielu nauczycieli, aby jeszcze raz uczyć rzeczy Boga, naszego Ojca, waszego i mojego."

Wyczuwam teraz obecność Matki-Ducha:

"Sue, tu mówi Matka-Duch – chcę, żeby to było dla ciebie jasne, że jestem blisko ciebie, bo nadejdzie dla ciebie czas, aby dobrze słyszeć, co musi być słuszane."

"Nadchodzi całe mnóstwo, wydaje się wam z początku trochę tłoczno, ale z czasem zobaczycie to lepiej. Bądżcie ze mną w tych czasach, bo mogę przekazywać wam wiadomości, gdy będzie to właściwe. To wszystko na razie, Sue. Odśwież się trochę. Dziękuję ci za tę chwilę z nami. "


Koniec.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on September 25, 2016, 08:48:25 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4630.msg42486#msg42486 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4630.msg42486#msg42486)
Odebrał : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : Jezus wraca / Powrót Michała na stanowisko księcia planety Urantii
« 19 września 2016, godz. 16:12:20 »

Nauczycierl : Michał Nebadoński
Przekazał : Ron Besser
Temat : Powrót Michała na stanowisko na Urantii
York, Pensylwania, 11:30 czasu miejscowego, 20 września 2016

Tu Michał. Może on znów zmienić datę tego, jeśli będzie konieczne, ponieważ wciąż coś nowego napływa, a czasem muszę odpowiedzieć Ojcu. Muszę przypomnieć wam wszystkim, że gdy robię krótki komunikat, jak ten, to czytajcie go dokładnie, ponieważ ma ogromne konsekwencje, na co zwykle nie zwracamy waszej uwagi.

"Dziś ponownie objąłem stanowisko jako KŚIĄŻĘ PLANETY na Urantii. Machiventa Melchizedek zazwyczaj przyjmuje tę rolę za mnie. Najpierw uświadomcie sobie, że stały Książę Planety pojawi się wkrótce i że to będzie Syn Lanonadek. Będzie on naszym Księciem Planety na zawsze na Urantii, kiedy go poprawnie ustanowimy, ale do tego czasu musi czekać na swoją kolej.

Książę Planety, to jest to urząd, który ustanawia Syna Obdarzającego. Syn Obdarzający musi prosić Księcia Planety o pozwolenie przybycia na planetę, a następnie dostarczyć wszystkie uwierzytelnienia z Uversy i innych sfer stanu (np z Sonaringtonu), aby umożliwić Synowi Obdarzającemu mieszkanie i pracę na Urantii. Będzie on pracował w Stanach Zjednoczonych, w York, w Pensylwanii, a następnie zostanie ustanowiony panem zastępów, kiedy zakończy tę osobliwą pracę bez precedensu we wszechświecie Nebadonu, która wysąpiła tylko raz w Orvontonie w podobnych okolicznościach, jak na Urantii. Ja dostarczam Synowi Obdarzającemu Jezusowi uwierzytelnia z Salvingtonu. Uwierzytelnienia z Uversy dostarcza Margul, Syn Nauczyciel Trójcy, mianowany na Uversie na przebieg historii, obecnie przebywający na Urantii. Inaczej mówiąc, Jezus jest obwołany jako Syn Syna; przy założeniu całej wieczności, jako miejsca doskonalenia wszystkich planet w Nebadonie, po zakończeniu obdarzenia.

"Dzisiaj dostarczam Jezusowi uwierzytelnienia, które jest mu potrzebne, aby niebawem wygłosił swoje ogłoszenia w mediach.

"Dziś dostarczam Jezusowi środków, by zapewnić każdemu z was miejsce pod słońcem do korzystanie z waszych ciał i umysłów, żebyście dołączyli do nas w ramach Drugiego Powrotu.

"Zapewniam dziś wszystkim wam miejsce, żebyście słyszeli Syna mówiącego wkrótce w telewizji i w umyśle. Oba sposoby będą zapewnione wszystkim ludziom, którzy są w ich trzecim kręgu lub powyżej. Musicie słyszeć całość, bo inaczej nie zrozumiecie, co jeszcze ma on robić z wami, gdy nadejdzie czas dla niego, aby powitać was będąc wcielonym.

"Tu Michał. Powiem wam jeszcze jedną rzecz, którą musicie wiedzieć, żeby ustalić porę na to :

"Kiedy podpiszę dziś te dokumenty, wejdę w Resztę Przemian. Jest to tryb, który pozwala mi być Jezusem, a Jezusowi być mną. Wszyscy czuliście dziś niestrawność, ponieważ wszyscy słyszycie ciszę, w której pozostajemy, żeby utrzymać to forum zablokowane w dużej części. Ron został zamknięty i zablokowany tak mocno, że z trudem może się ruszać z powodu bólu i zmniejszenia zdolności umysłu, ale nie może być zamknięty duchowo, co działa dzisiaj u niego tak dobrze, że możemy wysłać tę wiadomość przez niego z pełną mocą umysłu działającego w nim, aby to zrobić. To zajmie mi około TYGODNIA, aby przejść przez RESZTĘ PRZEMIAN i być Jezusem i vice versa. Po zakończeniu tej sesji będę całkowicie wolny od wszelkich zgłoszeń z Salvingtonu i inni będa prowadzić Salvington, gdy ja jestem daleko z Jezusem jako Jezusem.

"Kiedy to piszę, Ron zaśmiał się, że prawie mi przerwał próbując utrzymać swój umysł wolny od innych myśli i to mu się prawie udało, ale jak zwykle jego Dostrajacz utrzymuje płynność i mamy jeszcze jedną rzecz, której musi być świadomy, że jego kończyny były siłą oddzielone od jego ciała wczoraj rano do próby wykorzystania jego ciała, aby zobaczyć, co on może zrobić z nim, gdy jest odłączony od ducha. Spał wczoraj 12 godzin i był wściekły, że nie może wyjść i zrobić swojej roboty przy trawniku ! W około tydzień wszystko to będzie minioną historią i on będzie zadowolony, zapewniam was.

"Ponieważ piszę to w pośpiechu widzę, że popełniłem mały błąd na temat Rona, on dzisiaj oczuł ulgę w większej części nogi i ramienia i od innych problemów związanych z ciałem i to oczyści go na wieczność. Teraz jestem Jezusem i pozwolę sobie uspokoić Rona w różnych sprawach, które staraliśmy się siłą odsunąć od niego i to go prawie zabiło.

JEZUS – "To ja, Jezus. Znam problemy, na które napotyka każdy z was. Zostaną one uzdrowione do wielokrotności naszych zdolności do wykonania tego. Ronie, twoja praca w ogrodzie dostanie pomocnika w postaci znanej osoby, która uwielbia mnożenie kwiatów. Twoja praca z nim, to będzie doglądanie, żeby był pod prawidłowo opieką i wzięty pod wysoką opiekę, którą on tylko zna, bo da ci wszystko pewnego dnia. Rozdwojenie duszy jest na nowo na porządku dziennym, ale musisz znów dokonać heroicznych wysiłków, żeby utrzymać tę grupę okoliczności w dostatecznie płynnym ruchu, żeby sprawa się nie zawiesiła z powodu uprzedzeń czy pychy lub obu. Wystarczy, że zasygnalizujesz właściwe nazwisko tej osoby, gdy nadejdzie czas. On jest godny twojego czasu i wysiłku, aby oczyścić go z jego zwierzęcego dziedzictwa oraz popchnąć go w epokę osobistej światłości i życia wokół ciebie. Jako inne wiadomości muszę podać; co następuje :

"Kiedy Michał wejdzie w Resztę Przemian, to zrobi to na Urantii i nie będzie musiał udawać się na Uversę ani Divinington lub do innych miejsc, gdzie to się zwykle robi i będzie to pierwszy raz zrobione na planecie w trakcie rozwoju. W mojej pracy na Urantii Ron będzie łącznikiem - asystentem duchowym, bo on słyszy wszystko, co ja chcę i kiedy ja chcę i będzie udzielał wywiadów, jak tylko uzyskamy pozwolenie od Ojca. Ojciec wie dwie rzeczy o Ronie: po pierwsze, może on słyszeć wszystko, co jest doswolone z czasu i przestrzeni; po drugie, zna bez przerwy pracujący świat w każdym calu, bo nikt nie słyszy tak wyraźnie, jak on to robi, gdy musimy jasno wyrazić, czego chcemy w każdej chwili.

"Wasza praca, mówię teraz o was wszystkch, ma stać się jednością z pracą Rona do takiego stopnia, jak potraficie to zrobić. W ciągu około tygodnia wszystko będzie przeszłą historią i wiele z tego, co dziś mówię, większość z was zapomni. Larry Gossett, twoje ponowne opublikowanie wiadomości na temat ducha-adiutanta, którą Ron napisał jakiś czas temu, było dla niego znów zupełną nowością! Mówi, że to okropne, ale musi to uznać ! Dziękuję ci za to wznowienie.

"W końcu stawiam to jasno, że w tej chwili nikt nie jest przygotowany na apostoła. Mam zbyt wiele do zrobienia, aby czekać rano na spotkanie z apostoem, kiedy on wcześniej zna odpowiedź. Ron jest okropnym apostołem w tej chwili i zostawimy to na razie ! Za około roku pomysł apostoła dla mnie wyjdzie na wierzch i będzie to Ron, ale musi poprawić wiele aspektów swojego życia, zanim będzie mógł tego się podjąć bez uszczerbku dla wszystkiego. To ja, Jezus. Życzę wszystkim dobrego dnia ".

Michał Nebadoński - "To miała być krótka wiadomość na dwa akapity, ale dopełniliśmy ją, ponieważ jest taka dobra okazja, żeby podać wam dziś szczegóły, których inaczej by wam brakowało. Zostawiam was dla reszty przemian jutro o 10-tej strefy czasowej Nowego Jorku (NYZ). Będę używać tego skrótu NYZ, żeby skrócić pisanie i wymowę. Życzę wszystkim dobrego dnia ! "

Margul, Syn Nauczyciel Trójcy, odpowiedzialny za Światłości i Życie na Urantii - "Przychodzę pożegnać Michała przed działaniami, które musi wykonać na Salvingtonie jako Syna Stwórca i w administracji wszechświata lokalnego. Musi on być do dyspozycji dla pewnych obowiązków Syna-Stwórcy na Salvingtonie, z którymi oni sobie będą radzić do jego powrotu za około roku, po wykonaniu pracy jako Jezus.

"Życzę dobrze Synowi-Stwórcy ! My wszyscy będziemy mieli kolejną rozmowę później dzisiaj przez jednego z przekazujących na tej stronie internetowej, kiedy nadejdzie czas później. To ja, Margul. Życzę wam wszystkim dobrego dnia. "


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on September 27, 2016, 11:11:03 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4682.msg42760#msg42760 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4682.msg42760#msg42760)
Odebrał : Daniel Alderfer, członek - bohater
Kategoria / Temat : Duskusje ogólne / Machiventa, Perspektywa historyczna, 24 wrze. 2016. Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 25 września 2016, godz. 13:36:54 »

“Tylko dla oczu” (Obowiązkowa formułka w przekazach dla Misji Nauczania)
Nauczycierl : Machiventa, Melchizedek
Temat : Perspektywa historyczna
Kategoria : Nauki Melchizedeków
Przekazał : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
24 września 2016, godz. 18:36 GMT

Przekazujący : Ojcze, kiedy otrzymujemy wiadomości od naszych nauczycieli i przewodników, ufamy w nowe rozumienie mocy ducha Chrystusowego, że ci niebiańscy instruktorzy mówią sami, używając nas jako narzędzia. Dziękuję Ci za miłość, moc i radość przy wykonywaniu tej pracy. Ojcze, czy jest nauka, którą chciałbyś wnieść dla tych grup szkoleniowych Misji ?

Machiventa: "W dawnych czasach, kiedy zostałem wysłany jako nauczyciel do obszaru zwanego Salem, tu na Urantii, moją pierwszą sprawą było budowanie przyjaźni i zawieranie znajomości z tamtejszymi ludżmi, w tamtych czasach. Miałem na myśli, aby znaleźć kilku dobrych ludzi, których mógłbym nauczyć, żeby następnie wysłać ich, po kilku latach nauki, w celu rozpowszechniania znakomitych wiadomości po krańce ziemi, jeśli to możliwe. Tą wiadomością było, że jeden prawdziwy Bóg doskonale o nich wie, pomaga im i nie opuszcza ich wspierając ich wzrost. Zrobiliśmy to, że doprowadziliśmy tych uczniów do dojrzałości, budując ich związek z Ojcem, żeby mogli stanąć na własne nogi, jako nauczyciele. Wysłałem ich z zadaniem uczenia i zaszczepiania prawdy zaczynająć od rozwijania albo oświecania całej ludzkości w wystarczającym stopniu, żeby wiedza o naturze Boga była przynajmniej znana, jako wiedza ogólna, wystarczająca, jako podstawa, kiedy przyjdzie Chrystus. Było to konieczne, żeby jego wysiłki sensownie dopełniły i zakończyły historię.

Po kilku wiekach okazało się, że moja misja została w dużej mierze wykonana i tymczasem Chrystus przyszedł, kiedy już było wiadomo w pewnych kręgach, że Bóg jest Bogiem miłości, a sposób Jego działania jest bardzo podobny do kochającej rodziny. Ci, których uczyłem, poszli do Afryki, Azji i do obecnej Europy i uczyli podstawowej zasady nadziei na kontynuację życia po śmierci, że każdy może mieć praktyczne stosunki z Bogiem wszechświata, że wszechświat został stwożony życzliwy i że ta złota zasada jest podstawą moralności.

Z powodu antagonistycznego charakteru administracji świata, kierowanej w tym czasie przez Calagastię, nasze wysiłki były rozpraszane i udaremniana na każdym kroku, ale pozostało dosyć, jako punkt zaczepienia na całej ziemi. Następnie to, co Jezus nauczał, choć świeże i nowe, brzmiało w połączeniu z tym, co ja przyniosłem.

Poruszam ten temat, żeby pokazaćać perspektywę gigantycznego zadania, do którego się teraz zabieramy. To spowije całą ludność ziemi całą historią w sposób wzmocniony i bardziej wszechstronny tak, że stanie się wiedzą światową za około 100 lat, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, ty nawet wcześniej. Z powodu problemów o skali światowej, wspólnych dla wszystkich : gospodarczych, tektonicznych i rządzenia - nasza szansa jest teraz obiecująco najbardziej niezwykła i realna ze wszystkich czasów od buntu, który miał miejsce ponad 200.000 lat temu. Może się okazać, że ponad połowa ludności będzie zbawiennie przeniesiona do warunków bardziej odpowiednich - życia morontialnego i czekania na zmartwychwstanie. Oznacza to, że struktura pozostałej ludności, którą doprowadzimy do Światła i Życia, będzie takiej jakości, że będzie miała znacznie lepszą chłonność niż widzimy w tej chwili, licząc w procentach.

Prawda jest taka, że nie wiemy, jak to się rozegra. Wiemy tylko, że intencją Ojca w stosunku do tego klejnotu planet szkoleniowych jest, żeby wynikiem było osiągnięcie przez wszystkich ustalonego szczęścia, słuszności i szerokiej, zrównoważonej trwałości. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wasza praktyka tutaj, na forum Misji, jako pracowników śmiertelnych, ma dwojaki cel, żebyście byli osobami bardzo odpowiednimi do komunikowania się z tym pokoleniem, ale także, żebyście zostali synami i córkami Boga, którzy zebrali i przyswoili sobie całe bezcenne doświadczenie wykonywania tego zadania. To doświadczenie zostanie wykorzystane w jeszcze bardziej odpowiedni sposób, jeśli będzie to możliwe, do robienia i doprowadzania do końca rzeczy według planu rozpoczynającego się w najbliższej przyszłości oraz później, w dalekiej przyszłości. Chodzi o projekty naszych władców wszechświata lokalnego i stwórców, o których znamy tylko ogólne wskazówki.

To będzie wszystko na teraz, co do tego szkolenia, ale to daje przegląd tego, jak doszliśmy do tego momentu. Dziękuję ci i wszystkim za pilność i parcie do przodu w obliczu wielu przeszkód i wyzwań w życiu każdego z was. Dla nas, waszych nauczycieli i przewodników to, jak odbieracie te mniej niż idealne okoliczności życia, nie będzie przeoczone i jest podstawą naszej oceny do czego możecie być najlepiej wykorzystani w czasach naprawy. Tu Machiventa Melchizedek życząc wszystim pogody ducha i dobrej woli. Domszia "......

Koniec

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)

Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on September 28, 2016, 08:24:30 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4656.msg42614#msg42614 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4656.msg42614#msg42614)
Odebrał : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : NOWINY I AKTUALNOŚCI MISJI MAGISTERSKIEJ / Siedem ministersw i decyzje w sprawie Misji Magisterskiej
« 22 września 2016, godz. 21:06:48 »
York, Pensylwania, 21:00 czasu miejscowego York, Pensylwania

Temat: Siedem ministerstw i decyzje w sprawie Misji MagisterskiejSIEDEM WAŻNYCH MINISTERSTW MISJI MAGISTERSKIEJ
Działanie KIEROWNICTWA i PAŃSTWA Misji Magisterskiej
1) Sprawy państwa są zarządzane przez Synów Magisterskich z budynku głównej siedziby, znajdującego się kilka mil na północ od domu Bessera,BANK MAGISTERSKI i Instytucje Finansowe
2) Korporacja działa w York, zarówno w biurach śródmieścia, jak i w urzędach pod 2709 Sunset Lane. Jej biura będą ogromne, ponieważ muszą one obejmować cały świat. Sprawy finansowe mają być prowadzone przez Wendy Winter, za pośrednictwem firmy księgowej, która ma być wyznaczona i działać natychmiast. Ta praca należy teraz do Rona Bessera, ale musi on ją szybko zakończyć, aby rozpocząć wydatki dla miejsc na całym świecie, które rozpaczliwie potrzebują wody i żywności.
KORPORACJE BADAŃ NAUKOWYCH
3) Wynalazki naukowe są już przygotowane w naszych biurach w ramach korporacji York Pre-particle Technologies (Technika Przed-cząsteczek w York). Będzie nią kierował Rayson, jako pracownik naukowy Misji Magisterskiej i kierownik zadania.
Pomoc Humanitarna Misji Magisterskiej (MMHA)
4) Pomoc humanitarna dla wszystkich części świata będzie prowadzona za pośrednictwem Fundacji Magisterskiej i Banku Magisterskiego.Świątynia OJCA
5) Dom, który zbudował Bóg, jako świątynię Ojca, ma być teraz przeniesiony z Rhode Island do miejsca o piękności kosmicznej, w pobliżu granicy stanów Pensylwania i Nowy Jork. Pierwotnie mieliśmy ją przenieść go Yorku, ale tam jest zdecydowanie zbyt wiele budynków biurowych w jednym miejscu, dlatego zdecydowaliśmy się usadowić ją w górskiej okolicy, przy granicy między pensylwańskimi Alleghenies i górami Catskill stanu Nowy Jork. Tam będzie stała świątynia i tam będziemy udzielać ukojenia szystkim, którzy tam będą, kiedy wszystko będzie działać, a Ron i jego kolega Ding Xin będą tam celebrować za rok czy dwa.Fundacja Urantii i Misja Nauczania
6) Nowa Fundacja URANTII będzie zlokalizowana w samym Yorku i prawdopodobnie będzie skupiona w pobliżu York College w trosce o nauczanie religijne, o czym oni nie mają pojęcia, że będą to robić. W przeszłości uważaliśmy, że nowa Fundacja Urantii powinna być oddzielną korporacją, ale skłaniam się do tego, żeby była zależna od innej korporacji, która będzie zawierała Misjię Nauczania. Wymieniam to na liście jako szóstą z siódmiu kluczowych usług Misji Magisterskiej.Biuro obdarzenia
7)Przede wszystkim korporacje Urantii, opisane dotąd, mają cały świat do wykorzystania w przyszłości wewnątrz nich, ale siódmym istotnym biurem jest Urząd Synów Magisterskich, Mondżoronsona i Serary, gdzie Jezus będzie przebywał, dążąc do zdobycia świata przynajmniej znośnym stylem życia i pięknością dzieci. Nasza praca to zorganizowanie wszystkiego, co możemy, a siódmym biurem będzie Urząd Obdarzenia Jezusa, który jako taki będzie porównywany do Watykanu, kiedy nadejdzie czas, aby go pokazać.

Nasuwa się pytanie : czy splendor Urzędu Obdarzenia prześcignie Watykan w jego świetności. Odpowiedź brzmi : tak, ale jego blask będzie z innego świata tak, jak atmosfera w tym Urzędzie. Będzie on świecić kryształami i podłogami z czystego złota, bo czyste złoto odzwierciedla Dom zbudowany przez Boga, a nawet Watykan nie może zrobić tego, co my możemy zrobić dla dekoracji.

To wystarczy. Mamy jeszcze jedną instrukcję, która jest dla ciebie Ronie. Nie przeciągaj sprawy, tylko opublikuj to. Pobudzimy innych, jak tylko uzyskamy raport z zakończona na Urantii Reszty Przejścia Jezusa, co oznacza, że w ciągu tygodnia co najwyżej powinniście mieć Jezusa przed oczami i ogłoszenie może nastąpić.


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on October 12, 2016, 10:20:52 AM
Dwie wiadomości z tej samej kategorii i tematu, od tego samego autora
1) Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4780.msg43316#msg43316 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4780.msg43316#msg43316)
Przekazywał : Overmind, członek - bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Tożsamość i służba
« 10 października 2016, godz. 14:13:37 »

Nauczyciel : Welmek
Przekazujący : Overmind/Arthur
Miejsce : Durham, Północna Karolina
Data : 6 paździerika 2016

(Uwaga : Wypowiedzi Welmeka są w cudzysłowach, wypowiedzi Artura – bez.)


Czy jest jakaś wiadomość lub ktoś chce mówić ?

"Tak. to Welmek na nowo. W tej chwili jestem rodzajem rzecznika, któraego przekazujący może pytać w sprawach zmian politycznych i tym podobnych. Jeśli masz pytania na temat mojego osobistego wizerunku, to pewnie też odpowiem. "

Cóż, nie sądzę żebym miał takie pytania.

"No, mam i takie wiadomości. Czy by ci odpowiadały ? "

Tak.

"W porządku. Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby ci zasugerować, żebyś się skupił na odbieraniu takich wiadomości, bo gdy przyjdzie czas, kiedy będziesz to robić w pełnym wymiarze czasu, to trzeba będzie być w gotowości. Tego rodzaju notatki lub wiadomości nadejdą szybko. Nie będziesz się ich spodziewać. Codzienna praktyka jest teraz potrzebna i możemy wcisnąć takie rzeczy do jednej wiadomości, ale w przyszłości możesz odbierać długą listę krótkich wiadomości od zróżnicowanej grupy istot. Nie jest to dokładnie praca sekretarki, ale podobna. Będziesz jakby naszym rzecznikiem i będziesz szukać najlepszych sposobów przekazywania tego, co ci podajemy.

Idąc dalej, Welmek jest moim początkowym imieniem, ale nie moim imieniem w raju. Tam moim imieniem jest Internik ".

[Ron otrzymał następującą wiadomość : Internik to imię Syna-Stwórcy pozbawione specjalnych symboli używanych w imieniu w Raju. Welmek jest imieniem angielskim zbliżonym do częstotliwości, jaką reprezentuje prawdziwe imię Internik].

Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie kim jesteś.

"Jestem Rajskim Synem".

Z jakiego rodzaju ?

"Syn-Stwórca bez wszechświata lokalnego, który nazywa swoim. Jest nas takich bardzo niewielu i nasza praca we wszechświecie znacznie różni się od tych, którzy mają lokalne wszechświaty do utrzymania. Czy będę miał swój własny wszechświat lokalny ? Tego nie mogę powiedzieć. Moje przeznaczenie jest nieco inne niż Chrystusa Michała ".

Co masz uzyskać poprzez nauczanie na swoim stanowisku ? Na pewno są istoty niższe, które mogą pełnić tę rolę?

"Mówisz, że nie zasługuję na doświadczenie sięgania w dół, żeby zawierać znajomości i uczyć ludzi-studentów ? Zbliżając się do tego, co stworzył Michał mogę nauczyć innych Synów-Stwórców wielu rzeczy, z których wielu po prostu nie możesz się spodziewać, że zrozumiesz, bo nie chodzisz w naszych butach. "

Tak naprawdę niczego nie sugeruję. Ta informacja poprostu wydaje się problematyczna. To nie jest pierwszy raz, kiedy jakaś istota okazała się być inna, niż wcześniej sądzono, a to powoduje problemy z błędną tożsamością lub po prostu doprowadza do pytania o jakość przekazującego.

"Pozwolę sobie być innego zdania. W jaki inny sposób mógłbym tak skuteczne uczyć tak wielu ludzi ? Może trzebaby, żebym zostawił to innej istocie, jak Michał, który może dotrzeć do tak wielu umysłów naraz. Ja nie uczę tylko ludzi na Urantii, ale wielu ludzi na wszystkich światach odszczepieńczych. Jedną z rzeczy, które robię, jest mierzenie różnic między nieszczęśnikami w moim zasięgu, aby poprawiać wychowywanie człowieka. Każda planeta ma inne problemy, które muszą być wzięte pod uwagę przy nauczaniu. Jednym z nich jest różnica w treści objawienia, do którego ma dostęp każdy świat.

"Nie jestecie jedynymi, którzy dostali taką książkę jak Księga Urantii, ale wasza książka jest wyjątkowa i zawiera sporą ilość szczegółów unikalnych do waszego świata. Można powiedzieć, że jest lepsza i w niektórych przypadkach jest. Wasz świat jest jedynym, na którym mieszkał Syn-Stwórca i macie historię wokół jego doświadczenia. Wy (wasza rasa) sami najlepiej możecie się identyfikować z tym, co się stało. Opowieść o Jezusie to opowieść z waszej historii, na waszej planecie, więc w tej opowieści są pewne niuanse, które tylko wasz świat może zrozumieć. Jest to wspaniała rzecz. Istnieją jednak również pewne ograniczenia, które wasza planeta musi przetrzymać. Są tematy, których nie wolno nam poruszać, a przynajmniej nie za wiele. Każdy świat jest inny, jeśli chodzi o nauczanie i ulepszanie.

"Jedno to, jak już wspomniano, poruszane sprawy. Drugie to może być typ mózgu ludzi. Innym może być duchowa historia i aktualny stan planety. Jeszcze innym mogą być wysiłki dla osądzenia buntu. Innym może być stan każdej Misji Magisterskiej, mającej się pojawić na innym świecie. Innym może być rodzaj systemu sprawiedliwości (dyspensy) dotyczącego każdej planety. Istnieje wiele czynników i zajmowanie się tymi czynnikami, jednocześnie sięgając w dal, jako miła postać Bóstwa, posiada unikalne i interesujące aspekty. W każdym razie do ciebie należy wybór, czy to opublikujesz, czy nie. To jest po prostu tak, że ja nadal będę głęboko zaangażowany w Misji Nauczania, więc to może poprawić sytuację, jeśli ludzie będą mieli lepsze pojęcie o tym, kim jestem, co może być poruszane jeszcze bardziej w przyszłości. Na razie jestem twoim osobistym przewodnikiem w polityce Misji Magisterskiej, ponieważ to dotyczy twojego indywidualnego życia. To jest mój tymczasowy przydział i nie krępuj się sprawdzić to u Rona, z którym często rozmawiamy. "

[Usunąłem kilka osobistych uwag.]

Dobrze, dziękuję za wiadomość.


2) Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4780.msg43324#msg43324 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4780.msg43324#msg43324)
Napisał : Overmind, członek - bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Tożsamość i służba
« Odpowiedź nr 3, 10 października 2016, godz. 19:23:16 »

Cytat z JJpick11 z dnia 10 października 2016, godz. 17:25:06 :
„Nigdy o tym nie czytałem. Zaczynam na nowo wierzyć, że to jest prawdziwe. Dzięki”


Kiedy pierwszy raz dostałem tę informację nie byłem pewien, czy jest dobra, ale kilka e-maili z Ronem ostatecznie potwierdziło, że większość z tego jest rzeczywiście dobra. Transmisja zgasła na końcu przy sprawach, z których nikt nie może skorzystać. Opublikowałem to tylko dlatego, że Ron wspominał wcześniej dziś o Welmeku, więc pomyślałem, że powinienem podać tę wiadomość pochodzącą od niego. Przedtem znałem tylko początkową rolę Welmeka w Misji Nauczania, ale nie znalazłem wzmianki o nim teraz przeglądając wcześniejsze zapisy (Jest ich wiele, więc nie mogłem przejrzeć wszystkich). To nie jest niemożliwe, że istnieją Synowie-Stwórcy Korpusu Rezerwowego. Księga Urantii stwierdza, że istnieje więcej niż 700.000 Michałów, lecz dokładna rola tej grupy nie jest znana. To jest główny powód tego, że nie zlekceważyłem tej informacji.

(235.3) 21:1.4 Nie wiem, ilu jest dokładnie Synów Stwórcy, ale mam pewne powody przypuszczać, że jest ich ponad siedemset tysięcy. Otóż wiemy, że jest dokładnie siedemset tysięcy Jednoczących Czasu i nie stwarza się ich więcej. Zauważamy także, że plany sporządzone dla obecnej epoki wszechświata wydają się wskazywać na to, że jeden Jednoczący Czasu ustanowiony jest w każdym wszechświecie lokalnym jako doradca-ambasador Trójcy. Dalej zauważamy, że wciąż zwiększająca się liczba Synów Stwórcy już przekroczyła niezmienną liczbę Jednoczących Czasu. Nigdy jednak nie zostaliśmy poinformowani o przeznaczeniu Michałów, przekraczających liczbę siedmiuset tysięcy.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on October 17, 2016, 01:07:17 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4822.msg43548#msg43548 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4822.msg43548#msg43548)
Odebrał : Daniel Alderfer, członek - bohater
Kategoria / Temat : Duskusje ogólne / Mansonloran, Cel wszechświata ,16 paźdz. 2016. Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 16 października 2016, godz. 14:01:49 »

“Tylko dla oczu” (Obowiązkowa formułka w przekazach dla Misji Nauczania)
Nauczycierl : Mansonloran
Temat : Cel wszechświata
Kategoria : Trwałość cywilizacji
Przekazał : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
16 października 2016, godz. 19:01 GMT

Przekazujący : Z radością, Ojcze, w tym dniu, który może być najbardziej pamiętnym w historii Urantii, dziękuję Ci, że dałeś nam życie i że uczyniłeś miejsce do życia i do doświadczenia wzrostu aż do dojrzałości, gdziekolwiek jesteśmy. Dziękujemy za Twoją cierpliwość i miłość. Czy jest jakaś wiadomość,którą chciałbyś, żebyśmy wszyscy poznali ?

Mansonloran : "Tak, jest. Możesz pisać z pełnym zaufaniem, że to, co dzisiaj tu mówię będzie rezonować jakiś czas. Rozumiem przez to, że wydarzenia tego dnia wzmocnią tę lekcję. Naszym zadaniem i celem jest, aby podkreślać z dostateczną wagą następujące pojęcie : "To co widzisz, to dostaniesz." Jak mógłbym to wyjaśnić ? Ujmę to w inny sposób : Kiedy Magisterscy Synowie Misji wkrótce będą naprawdę przed wami, najpierw trochę, potem coraz więcej, to będzie jasne, że Jezus powrócił po raz drugi tak właśnie, jak obiecał. Mamy nadzieję, że po tym, jak histerycy się wyczerpią i oskarżenia, że On lub Serara są antychrystami, zostaną całkowcie zdemaskowane i każdy o zdrowym umyśle i minimalnej edukacji będzie mógł widzieć, że powrót jest prawdą, to w tym momencie zacznie się rzeczywisty postęp. Ten moment może nastąpić za jakiś czas, ale nastąpi i to będzie decydujący moment tysiąclecia.

"Odtąd coraz więcej oczu i uszu zwróci się ze szczerym zrozumieniem po przewodnictwo do administracji Księcia Pokoju. To przewodnictwo powoli nabierze więcej sensu i będzie stale dotyczyć najpilniejszych potrzeb z takimi priorytami, że okaże się praktyczne i wykonalne. Będzie to powolny proces z pwodu różnorodności populacji Urantii, z dziesiątkami tysięcy dużych miast, z milionami różnych frakcji, prowadzonych przez ludzi, którzy muszą przetwarzać i przekazywać każdej grupie. Najbliższe dziesięciolecia będą się cechowały napięciem i niepokojem zakłóceń gospodarczych i niezwykłych wydarzeń pogodowych, sejsmicznych, tsunami, płynnością rządów, wszystko to równocześnie, będzie to straszliwie komplikować wszystko. Jest jednak prawdą, że nie ma lepszego katalizatora dla potrzebnych zmian. Pamiętajcie o tym odnosząc się do wszystkich, niemal do każdej osoby, że sytuacja jest niesprawiedliwa, nieuczciwa i bezmyślnie nieopanowana, a wszyscy pytają gdzie jest Bóg i jak mógł do tego dopuścić ?

"Kiedyś w dalekim kraju była władczyni, która widziała postępowy sposób prowadzenia swoich ludzi. Zwołała swoich doradców, żeby przemyśleli jej pomysły próbując im wszystkim pokazać swoją oświeconą wizję. Chciała aby poszli do wszystkich zakątków królestwa i objaśnili zmiany, które nastąpią. Jak w przypadku każdej nowej idei, objaśnienie dlaczego te metody powinny zostać przyjęte jest niezwykle ważne, aby w każdym umyśle stało się jasno. Rozpatrując więc funkcje i metody potrzebne do rozpoczęcia ogólnoświatowego zwrotu organizacji Urantii, problem władczyni w dalekim kraju jest również naszym wyzwaniem. Jej ludzie nie znali podstaw działania rodziny Bożej ani perspektywy nawet lokalnej grupy gwiazd tak dużej, że jest w niej ponad 600 zamieszkałych planet, nawet w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Sam ten mały kąsek wiedzy otwiera wszystkie umysły o rzędy wielkości, kiedy ogólnie przyjętym poglądem jest, że jesteśmy sami we wszechświecie. Wszystkiego trzeba uczyć od podstaw.

"Moim celem jest stworzenie perspektywy tego, co próbuje zrobić czas naprawy. Co i dlaczego sprawia, że w obecnych zaburzeniach działania całkowicie nie do przyjęcia, jest fakt, że cały postęp jest opóźniony i zablokowany, dopóki nie nastąpi rozpowszechnienie wiedzy, że najważniejszym celem naszej cywilizacje jest produkowanie osobników o rozszerzonej dojrzałości, uznających, żę służba i współpraca jest zdecydowaną podstawą dla osiągnięcia wysokich celów realizacji użytecznych przedsięwzięć. Co jest celem wszelkiego stworzenia ? Dlaczego tu jesteśmy ? Dlaczego stworzenie składa się z inteligentnych istot zajętych teraz niemal wyłącznie na jednym wielkim uniwersytecie ? Robią to dla niekończącego się rozwoju rodziny, dzieląc się własnością, będąc w stanie osiągać cel, którym jest ciągłe doświadczanie i zgłębianie, co jest możliwe. Ojciec nie wie, co to znaczy i jak to wygląda i chce się tego dowiedzieć. On szczerze uwielbia towarzystwo nas wszystkich w podróży, ponieważ podróż, przygoda jest wszystkim.

"Mam nadzieję, że to wyraża w sposób wyczerpujący prawdę o rzeczywistości, skróconą wersję naszej rację bytu. zasadnicze wyjaśnienie, żeby widzieć celowość, która oświeca nasz zapał do energicznego udziału. Naszym zadaniem jest niesienie tego wyjaśnienia do miliardów ludzi na tysiąc różnych sposobów. Tu Mansonloran przynoszący z przyjemnością tę lekcję o prawdziwym znaczeniu tego, co się dzieje. Życząc Wam wszystkim najbardziej wspaniałego dnia, szczególnie dziś! Domszia ".........

Koniec

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)

Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on October 19, 2016, 08:52:55 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4844.msg43672#msg43672 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4844.msg43672#msg43672)
Odebrał : Daniel Alderfer, członek - bohater
Kategoria / Temat : Duskusje ogólne / Matka Gaja, naczelna Urantii. Gaja, Urantia mówi do wszystkich, 18 paźdz. 2016, Daniel
« 18 października 2016, godz. 17:10:48 »

Nauczyciel : Matka Gaja, naczelna Urantii
Temat : Gaja, Urantia mówi do wszystkich
Kategoria : Duskusje ogólne
Przekazał : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
18 października 2016, godz. 10:10 GMT

Dziekujemy Ci Ojcze za bliski powrót Jezusa i Chrystusa Michała i za to, że wiemy, że jesteśmy bezpieczni, nawet gdy przychodzą trudności. Czy jest jakiś wiadomość dla wszystkich pracujących w misjach?


Matka Gaja, Najwyższa na Urantii : "Tak Danielu, możesz rozpocząć pisanie. Dziś mając na uwadze szybko nadchodzące wydarzenia, możesz wiedzieć na pewno, że wszystko jest tak, jak powinno być. Kłębek nerwów, którym jest Urantia, na której nic nie działa od góry do dołu, jest w najgorszym momencie w swojej historii. Nasza radość jest teraz bez granic, jak widzimy szkody i rany spowodowane przez liderów Urantii i gęste zaludnienie, skupione obsesyjnie na własnych interesach, trzymane strachem za oba końce, które doprowadziły nas do praktycznie ostatniej sekundy, kiedy jeszcze rozsądnie jest wykonalne zupełne odwrócenie biegu spraw.

"Osoby na Urantii, które zwracają się do Ojca z wiarą i z pełnym zaufaniem są, jak wiadomo, w bardzo dalekiej mniejszości. Moje serce jest chore ale, jak już wspominałam na tym forum, mogę wkrótce, a nawet teraz, trzymać głowę do góry. Mój szkielet, skorupa, oceany i powietrze, patrzą oczami prawdziwej nadziei. Ojciec i Matka byli moimi najwierniejszymi przyjaciółmi i często byli praktycznie jedyną moją pociechą w upadku i niepowodzeniach, które doprowadzały do rozpaczy. Moje istnienie ma teraz nadzieję, że to wyjdzie na dobre, która jest tak bardzo ośmielająca. Chcę obnażyć moje serce i dzielić się moją radością z tym zespołem śmiertelników o takim szczerym oddaniu Ojcu

"Spróbujcie zrozumieć to wasze cenne miejsce. Wy, istoty, które mimo prawie powszechnego niezrozumienia wszystkiego wokół was, naciskały przeciwko stałym trudnościom i niekorzystnym okolicznościom wierząc i nie narzekając, z konsekwentną stanowczością. Jest to rzadkie i chcę, żebyście wiedzieli wy, którzy mieszkacie i twardo stoicie na mnie, że jesteście kochani przeze mnie. Zobaczymy na nowo rojące się oceany, rozwijające się lasy, kwitnące pustynie, dziewicze rzeki, a powietrze czyste i świeże. Zobaczymy uczciwość, życzliwość, bezpieczeństwo i pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich. Wy, ludzie z personelu magisterskiego i pracownicy, jesteście ośrodkiem całej solidności społecznej, całego prawdziwego skoncentrowania Ojca, całej podstawowej staranności w podejściu duchowym, osadzonym w wiedzy wszechświata opartej na najbardziej aktualnym objawieniu.

"Widzę to wszystko i cieszę się. Mój bieg trwający 4 miliady lat jest obecnie na kluczowym wierzchołku i jak się z tego cieszę. Jesteście mną i ja jestem wami w bardzo głęboki sposób. Znam każdego z was i jestem z was tak bardzo dumna ! Gdyby nie wy, to jest bardzo możliwe, że musielibyśmy zaczynać od nowa. To jest waszą wartością. Waszą największą zaletą jest wasza niezachwiana wiara i wiara w Ojca ! Chcę podkreślić, że jestem wam bardzo wdzięczna ! To chciałam dziś powiedzieć ! Dziekuję Wam Ojcze wszechświata, Ojcze i Matko Nebadonu. Z miłością, Gaja, Matka Najwyższa Urantii. Domszia "..........

Koniec

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)

Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on October 31, 2016, 12:13:02 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=4888.msg44118#msg44118 (http://forum.serara.org/index.php?topic=4888.msg44118#msg44118)
Nqpisał i cytował Księgę Urantii : LarryG, członek - bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Korzyści Dostrajacza po zespoleniu
« 28 października 2016, 08:18:04 czasu nowojorskiego »

Jak pisałem wczoraj w innym wątku, byłem zainteresowany tym, aby dowiedzieć się, co sam dostrajacz może ewentualnie zyskać lub w jaki sposób i jakie mogą być te korzyści. Wczoraj napisałem :

Myślałem dużo o tym, co zostało omówione o Dostrajaczach Myśli i o ich procesie zespolenia. Z pewnością ludzie zaangażowani w zespolenie zyskują i korzystają na wiele sposobów, ale ja myślałem o tym, jakie są korzyści dla Dostrajacza Myśli ? Dostrajacz Myśli oczywiście zyskuje osobowość, a wszechświat i Najwyższy też zyskują korzyści ... więc na jakie inne znaczące sposoby zyskuje Dostrajacz Myśli ?

Dziś rano szukałem słowa "zespolenie" w Księdze Urantii szczęśliwie znalazłem kilka odpowiedzi na moje pytanie. Tak naprawdę nie było dużo ściśle na ten temat, ale znalazłem bardzo pouczające rzeczy, które cytuję dalej. Było oczywiście dużo więcej o tym, nad czym i jak Dostrajacze Myśli pracują w naszych umysłach i wiele na temat różnych rodzajów istniejących Dostrajaczy. Mam zamiar szukać możliwych informacji na ten temat w archiwum, ale dla tych, których również interesuje ten temat, podaję to, co wydaje się bardzo interesujące :


6. Progresywne doświadczenie religijne
101:6.6 W przypadku człowieka, ostateczne zespolenie i jedność z zamieszkującym go Dostrajaczem — synteza osobowości człowieka z esencją Boga — ustanawia go, potencjalnie, żywą częścią Najwyższego i zabezpiecza takiej, niegdyś śmiertelnej istocie, wieczne prawo nieskończonego dążenia do finalizmu we wszechświatowej służbie dla Najwyższego i z Najwyższym.

107:0.4 Każdy śmiertelnik, który widział Syna Stwórcy, widział również Ojca Uniwersalnego a ten, którego zamieszkuje Boski Dostrajacz, zamieszkały jest przez Rajskiego Ojca. Każdy śmiertelnik, który świadomie czy nieświadomie podąża za przewodnictwem zamieszkującego go Dostrajacza, żyje zgodnie z wolą Boga. Świadomość obecności Dostrajacza jest świadomością obecności Boga. Wieczne zespolenie Dostrajacza z ewolucyjną duszą człowieka faktycznie jest doświadczeniem wiecznego zjednoczenia z Bogiem, w charakterze wszechświatowego współpracownika tego Bóstwa.

109:3.4 Na światach takich jak Urantia (grupa z serii trzeciej) następują prawdziwe zaręczyny z Boskimi darami, zobowiązanie na śmierć i życie. Jeśli przeżyjecie śmierć, zjednoczenie to będzie wieczne, wiecznotrwałe zespolenie; z człowieka i Dostrajacza powstanie jedna istota.

1. Zamieszkanie w umyśle śmiertelnika
110:1.6 Dzisiaj przechodzicie okres zalotów waszego Dostrajacza; a jeśli tylko okażecie się warci zaufania, jakie pokłada w was Boski duch, który dąży do wiecznego zjednoczenia z waszym umysłem i duszą, wtedy nastąpi w końcu ta morontialna jedność, ta niebiańska harmonia, ta kosmiczna koordynacja, to boskie dostrojenie, to niebiańskie zespolenie, to zmieszanie tożsamości bez końca, ta jedność bytu, która jest tak doskonała, że nawet najbardziej doświadczone osobowości nigdy nie mogą oddzielić czy rozróżnić odrębnych bytów partnerów zespolenia — śmiertelnego człowieka i Boskiego Dostrajacza.

110:7.4 Po zespoleniu z człowiekiem, Dostrajacze dzielą z wami przeznaczenie i doświadczenie; one są wami. Po zespoleniu nieśmiertelnej duszy morontialnej i towarzyszącego jej Dostrajacza, całe doświadczenie i wszystkie wartości jednego stają się w końcu własnością drugiego, tak, że dwa byty stają się faktycznie jednym bytem. Ta nowa istota jest w pewnym sensie z wiecznej przeszłości jak i dla wiecznej przyszłości. Wszystko to, co kiedyś było człowiekiem w przeżywającej śmierć duszy i wszystko to, co empirycznie Boskie w Dostrajaczu, staje się teraz aktualną własnością nowej i ciągle się wznoszącej, wszechświatowej osobowości. Jednak na każdym wszechświatowym poziomie, Dostrajacz może wyposażyć nową istotę jedynie w te atrybuty, które mają znaczenie i wartość na tym poziomie. Absolutną jedność z Boskim Monitorem, kompletne wyczerpanie wyposażenia Dostrajacza, można osiągnąć tylko w wieczności, po ostatecznym dotarciu do Ojca Uniwersalnego, Ojca duchów, do stałego źródła tych Boskich darów.

110:7.8 Podczas życia śmiertelnego, materialne ciało i umysł oddzielają was od waszego Dostrajacza i uniemożliwiają swobodną komunikację z nim; po śmierci, po wiecznym zespoleniu, wy i Dostrajacz jesteście jednością — nie jesteście odróżnialni jako oddzielne istoty — i tym samym nie istnieje potrzeba komunikacji, tak jak moglibyście ją rozumieć.

5.Uświęcenie wyboru
111:5.6 Taki wybór woli Ojca jest duchowym odkryciem duchowego Ojca przez śmiertelnego człowieka, nawet, jeśli epoka musi upłynąć, nim stworzony syn rzeczywiście stanie w prawdziwej obecności Boga w Raju. Wybór ten nie tak bardzo polega na negacji woli stworzonego — „nie moja wola, lecz twoja niech się stanie” — jak na stanowczym potwierdzeniu tego, że „jest moją wolą, aby twoja wola się stała”. I jeśli decyzja taka zostanie powzięta, wcześniej czy później wybierający Boga syn znajdzie wewnętrzną jedność (zespolenie) z zamieszkującym go fragmentem Boga, podczas gdy ten sam doskonalący się syn znajdzie najwyższe, osobowe zadowolenie w pełnej czci komunii osobowości człowieka i osobowości jego Stwórcy, dwu osobowości, których twórcze atrybuty połączyły się wiecznie w samo-wolnej, obopólnej ekspresji — w narodzinach kolejnego wiecznego partnerstwa woli człowieka i woli Boga.


Jeśli coś znajdę w naszych archiwach, to podam więcej. LarryG
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Dorian on October 31, 2016, 03:15:33 PM
Hello to my wonderful forum classmates,
In reading the above post I was drawn to this statement below.  My reason for the post is to see if some one can tell me if I am on track by thinking that just because a person is fused with their Adjuster, does not mean that all of the information that that particular Adjuster has is automatically available to that person.  It seems to me to be saying, that as that person continues to grow and is graduated to the next universal level, that he is able to receive as much spiritual information that he can absorb now at the new level.  Kind of like when we hear, “I will never give you more than you can handle.”

“However, on each universe level the adjuster can endow the new creature only those attributes that have meaning and value at this level.  Absolute unity with the divine Monitor, a complete exhaustion equipment Adjuster can only achieved in eternity, after the final reach to the Universal Father,, the Father of spirits, a permanent source of these divine gifts.”


Any feedback would be greatly appreciated and will add to my growing knowledge as to how and why and when.
In Christ Michael I am your brother,
Dorian
Domtia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 22, 2016, 12:28:58 PM
Ta sama wiadomość po angielsku ;
http://forum.serara.org/index.php?topic=5050.msg45102#msg45102 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5050.msg45102#msg45102)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek-Bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Sentenact, Patriotyzm wyjaśniony, 21 list. 2016, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 21 listopada 2016, 13:44:08 »

Tylko dla oczu – Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania
Mówca : Sentenact
Temat : Patriotyzm wyjaśniony
Kategoria : Syn-stwórca Michał Nebadoński
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
21 listopada 2016, 18:44 GMT

Przekazujący : Dziękuję Ci Ojcze za wiadomości i nauczanie, które przynosisz wszystkim tu z grupy czasu naprawy, pracującym w Misji Magisterskiej. Dziękuję za tę możliwość i pracę, którą masz dla nas. Czy jest dzisiaj lekcja lub nauka do przekazania?

"Tak, zacznij pisać Danielu. To Sentenact, jak dowiedziałeś się wczoraj. Cieszę się, że mogę znowu przyjść przez ciebie dzisiaj. Chciałbym mówić w tej lekcji o Łuku Triumfalnym w Paryżu. Został on wzniesiony dla upamiętnienia francuskich osiągnięć wojskowych, a przed nim znajduje się grób nieznanego żołnierza i wieczny płomień. Zbudowanie go zaproponował Napoleon w 1806 roku, a został wykończony i wreszcie zainaugurowany w 1836 roku jako najwyższy symbol francuskiego patriotyzmu. Powodem mojego wyboru tego tematu, jako punktu wyjścia w tym przekazie jest podstawowa zasada nacjonalizmu i indywidualnej suwerenności, która była katalizatorem niemal każdej wojny, jaka kiedykolwiek była na Urantii. Identyfikacja plemienna, prawie ubóstwiana w swoim znaczeniu połączona z czcią dla lojalności i szacunku, stały się częścią kultury narodowej, a następnie zostały wykorzystane jako powód do jedności z okazji obrazy, jak podważenie nienaruszalności terytorium kraju lub przyjaznego sojuszu.

"Kiedy wy w Stanach Zjednoczonych na uroczystości 4-go lipca lub w którymkolwiek z umiłowanych narodów reprezentowanych na tym forum w szczególnym dniu narodowym, kiedy grany jest hymn narodowy, a łzy płyną po twarzach i nie wiecie dlaczego serce jest pełne uczucia tak silnej radości, miłości i szacunku dla waszego kraju spowodowanego zachwytem "naszą" pieśnią, pamiętajcie na co mam zamiar zwrócić waszą uwagę. To uczuciowe, sentymentalne przywiązanie do tego, że on poszedł i poświęcił swoje życie, jest niczym innym niż kopią przywiązania i uczuciowego związku z Ojcem, jego rodziną, nim samym. Zdarzyło nam się wykorzystać tę wrodzoną skłonność do kochania swoich, do doprowadzenia do skrajnego, fanatycznego oddania i niedojrzałego zrozumienia, jakie przykładamy do geografii i ludzkości naszej ziemi.

"Po pewnym czasie nasza duchowa dojrzałość sięga dalej, możemy oderwać się od całej ziemi i jej ludzi i poszerzyć współczucie o możliwość objęcia nim wszystkich narodów i ludzi, a potem dojrzewamy trochę więcej, awansujemy trochę i zostajemy doprowadzeni do tej samej reakcji uczuciowej w stosunku do, powiedzmy całego wszechświata lokalnego i jego władców, zawierającego w końcu 10 milionów zamieszkałych siostrzanych światów, naszego własnego najdroższego Nebadonu. Następnie awansujemy już prawie bez wysiłku, kiedy dociera do nas idea wszechświata nadrzędnego i rzeczywistość siedmiu superwszechświatów i raju. Wtedy w końcu, niektóre pisma lub mowy powiadamiają nas o ostatecznym rodzinnym przywiązaniu i o terytorium Wielkiego Wszechświata, który staje się naszym miejscem przebywania patriotycznego zapału, uczuciowej lojalności i przywiązania, a łzy znów płyną. Teraz na wieki wieków wzmianka o wielkim wszechświecie i naszym Ojcu i nasza pieśń, nasz hymn, o którym dowiemy się w przyszłości, jest grany, i wraca znane uczucie w naszym gardle.

"Moim powodem tej lekcji jest wyrazić zwięźle kwestię wrodzonej wierności, o której może nigdy nie mówimy, ale która jest jednym z najsilniejszych napędów emocjonalnych i duchowych, które posiadamy. To pragnienie, aby połączyć się z czymś, co ma znaczenie ponad wszystko. My jako wznoszący się śmiertelnicy w pierwszym etapie życia fizycznego często źle umieszczamy naszą wierność w krótkim okresie naszego śmiertelnego życia. Błędnie oddajemy ją organizacjom religijnym, politycznym albo gospodarczym, z których wydostajemy z trudem, po wielu kłopotach i kosztach i teraz w przypadku prawdziwej i najbardziej godnej zaufania organizacji, w której zostaliśmy miłosiernie i skrajnie przypadkowo umieszczeni, wiele wzdraga się zaakceptować tę Misję Syna Magisterskiego z całkowitym oddaniem. Trudno nam uznać i podporządkować się jego ludzkim i niebieskim przywódcom, bo zostaliśmy spaleni w przeszłości co najmniej kilka razy przez nierozsądną lojalność i staliśmy się bardzo uczuleni na tego rodzaju błędy, a niektórzy z nas są sparaliżowani tym problemem aż do nieskuteczności.

Kwestia ta jest zamącona ale jest doskonalona, ponieważ aby być częścią tego trzeba beczek wiary w obliczu pozornej niedoskonałości i, co robi wrażenie pokręcenia, jakby błędnych posunięć, o których mogę wam powiedzieć, że zostały zaaranżowane. Jest tak po to, żeby nadążać mogli tylko posiadający wiedzę, która przychodzi z wizją duchową otrzymywaną przez oddanie się Ojcu. To odpycha całą masę was. Stoicie na krawędzi nieśmiało i lękliwie, nie chcąc się zaangażować w najlepszą rzecz, jaka kiedykolwiek zdarzyła się wam w życiu. Mówię więc teraz wyraźnie, ponieważ ... dlaczego nie.

                       "Tu Sentenact, bardzo szczęśliwy, że jestem wykorzystany w najbardziej pobudzający dla mnie sposób do wysiłku czasu naprawy, który doprowadzi do odrodzenia Urantii. Dziękuję za odnotowanie tych zasad, które wyjaśniają, miejmy nadzieję, stronę lojalności i wierności, niezbędnych do życia jako pracowników Misji. Życząc wszystkim miłego dnia ! Domszia .......... "

Koniec

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)
Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)
Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 26, 2016, 09:15:44 AM
Dwie wiadomości z tego samego tematu :
1) Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5048.msg45100#msg45100 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5048.msg45100#msg45100)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek-bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Sentenact, Szczęśliwe stosunki, 20 list. 2016, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 21 listopada 2016, 13:31:06 »

[Kiedy to przyszło wczoraj, zupełnie to odrzuciłem, jako banialuki mojej własnej podświadomości, coś, czego chcę uniknąć jak czyraka. Zniechęcony, odłożyłem to na bok, zadając sobie prze jakiś czas pytanie, co z tym zrobić. Po przespanej nocy Senasact przyszedł dziś z nową wiadomością na temat patriotyzmu i wtedy zrozumiałem to znacznie lepiej i to zmartwychwstało w moim umyśle jako godne opublikowania. Przekazujący]Tylko dla oczu – Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania
Mówca : Sentenact
Temat : Szczęśliwe stosunki
Kategoria : Powrót Jezusa, jego personel i apostołowie
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
20 listopada 2016, 18:30 GMT


Przekazujący : Z miłości do Ciebie Ojcze, Chrystusie Michale i Matko, Stwórczy Duchu Nebadonu, dziękuję Wam za troskliwą i otwartą pomoc przez cały czas w naszym życiu. Jesteśmy tu z ufnością do Waszej życzliwości i natchnienia do przyjmowania wiadomości od wielu Was nauczycieli i przewodników pomagających w tym czasie tutaj lub w innych miejscach we wszechświecie. Z ufnością pytam, czy mielibyście jakąś naukę lub wiadomość dla tych tu na forum Serary, Mondżoronsona ?

"Czy słyszę, jak ktoś mówi : możesz rozpocząć pisanie ? Tak, dobrze słyszysz, to Senasact.

-To jest imię nowe dla mnie, dziękuję za przeliterowanie go kilka razy, o co prosiłem! Czy miałbyś coś przeciwko pytaniu o Twoją sytację w czasach naprawy?

"Wcale nie. Chętnie powiem o tym wam wszystkim. Moim celem i powodem, że tu jestem jest być łącznikiem pracującym z Jezusem według jego uznania.

-Jeśli to nie byłoby nadużycie Twojej uprzejmości, czy mógłbyś nam powiedzieć, jakiego typu lub rodzaju jesteś istotą ?

"Jestem Synem Vorondadekiem. Byłem tu przez jakieś lata i będę tu na życzenie Jezusa tak długo, jak potrzeba.

-Jak to się dzieje, że możesz tak dobrze mówić po angielsku, czy mówisz za pośrednictwem tłumaczy?

"W moim przypadku nauczyłem się angielskiego jako część mojej praktyki dawno temu i teraz jest to szczególnie przydatne.

-Jak zdecydowano, że wybrałeś przekazywanie przeze mnie tego, co chcesz mi powiedzieć?

"O tym decyduje nasz przełożony, a przychodzimy, kiedy wiemy, że będziesz gotowy.

-Słyszę Cię jako bardzo cichy, ledwie słyszalny głos, bardziej prawie jak jasną myśl, a jak Ty mnie słyszysz ?

"To, co mówisz jest wyraźnie uchwytne jako myśl. Lubimy ten kontakt i powinność, jako bardzo pobudzającą część naszego dnia. Mamy nadzieję dostarczyć coś niezapomnianego i odpowiedniego dla danej wiadomości zamierzonej, żeby była krzepiąca i pouczająca dla wszystkich. Dziś na przykład chcę mówić na temat, który zatytułuję : "Brakujący wymiar stosunków międzyludzkich". Tak naprawdę jest to o wszystkich stosunkach, włączając waszych niebiańskich przyjaciół. Część dotycząca stosunków międz ludźmi jest głównym tematem tej lekcji i dotyczy takich aspektów, jak dwie istoty współzależne lub nauczyciel z grupą albo przywódca kraju i naród lub grupa prosząca inną grupę lub jednostkę. Aby uprościć ten temat od początku, stwierdzenie : "Miłość jest katalizatorem dla wszystkich znaczących stosunków". To jest punkt wyjścia mojej dzisiejszej lekcji. Miłość jest po prostu sprawą wyjściową do pokazania zainteresowania i pomocy i poświęcenia czasu na zwrócenie uwagi na kogoś lub grupę. Ponadto jest poczucie związku, wyjątkowości bez powodu innego niż ten, że ktoś związany jest postrzegany jako bardzo poczciwy i wartościowy, bo tak po prostu jest. Jest tak bez potrzeby rozwodzenia się nad tym. Wszelka miłość jest prawdziwym darem Boga. Wyraża się ona w pragnieniu służenia. Jeśli coś jest wyczuwane jako potrzebne dla osoby lub sytuacji, to miłość jest pobudką i siłą, aby to spełnić.

"Każda inna motywacja w związku, taka jak żeby coś nabyć, albo coś zmienić, w obu przypadkach z korzyścią dla związku, cechuje się mniejszą szlachetnością i altruizmem. Ludzki stosunek drapieżnika do ofiary jest najbardziej podły. Stosunek pielęgniarki z pacjentem, nauczyciela do ucznia, sanitariusza do rannego, strażaka do właściciela ratowanego domu, kapłana do zgromadzenia wiernych, jest najwyższy. Małżeństwo jest cudownie szczęśliwe, kiedy oboje jednocześnie mają postawę kochającego lub służącego. To piekło na ziemi, gdy jedno lub oboje przyjmują postawę krytyczne osądzającą.

"Cała cierpliwość, najlepsze myśli, nie oczekiwanie niczego i wyrozumiałość wylatują przez okno w tym związku i można spędzać dziesięciolecia na obracanie trących się kół i posszukiwanie powodzenia, nie widząc, że jedyny sposób to być sługą o tyle, o ile się da i liczyć, że czas i doświadczenie uleczą i załatwią wszelkie problemy niedojrzałości. Gdy jedno się cofa, albo nigdy nie odwzajemnia lub nie jest dośc energiczne w obcowaniu, cierpliwe czekanie na zmianę charakteru jest jedynym sposobem na kontynuowanie związku z miłością. Jest to oznaką prawdziwego przyjaciela, wszyscy inni przyjaciele wszelkiej maści są uznawani, ale nagradzamy i lgniemy do przyjaciela nacechowanego czystym oddaniem, akceptacją, przejrzystością i szczerością. Jeżeli związek nie działa dobrze, to w każdym przypadku drogą do naprawy jest po prostu zrezygnowanie z wszelkich oczekiwań, przyjmowanie tego, co jest za wystarczające, zgoda na straty, jeśli to możliwe, kiedy każdy spór powoduje tarcia.

"Czasami realistycznie to nie jest możliwe, bo własna niedojrzałość prowadzi do zmęczenia w próbie wytrzymałości, bo w jakimś momencie możesz powiedzieć, że masz dość. Może związek potrzebuje dłuższego odpoczynku dla obu stron na dojrzewanie w szybkim tempie, aby go kontynuować później. Kiedy się wchodzi w relacje takie jak klient ze sklepem spożywczym, współlokator do współlokatora, członek forum z członkiem forum, jak wy, lub stosunki z nowymi teściami, trzeba natychmiast ustalić, że chodzi o to, żeby jedynie służyć i pomagać jak najlepiej się wydaje, bez oczekiwania świadczeń ze strony innych, tylko z przyjemnością spostrzegać jakieś małe wzajemności, jeśli są, ale jeśli nie ma, to chętnie kontynuować w nieskończoność.

"W ten sposób Ojciec podchodzi do każdego z nas. Każde inne podejście jest w końcu tylko egoistyczne i niemal pewne, że stosunki pozostaną jedynie nieco rozwinięte. Z biegiem czasu w najlepszych stosunkach widać zgodność i wierność, prostoduszną niezawodność, trwałość i otwartość. Jednocześnie będziemy mieć wiele stosunków, które są dopiero w połowie drogi i tym się wcale nie przejmujemy, bo wszyscy musimy się nauczyć tych samych niuansów odnoszenia się, które na razie wydają nam się taką wysoką normą, na przykład te dotyczące Misji Magisterskich.

"Czy chcesz coś jeszcze powiedzieć, szanowny Senasakcie ? Tak, mam coś jeszcze Danielu. Można teraz powiedzieć na temat stosunków, że kiedy się wznosisz i masz tysiące przyjaciół na przestrzeni wieków, wszystkie te drogi harmonii rozwijasz w sztukę. Teraz, według modelu działalności gospodarczej, większość z was ma w swojej zasięgu ok. 250 przyjaciół i ludzi zwanych znajomymi. Bez względu na to, co się zdarzy w twoim długim życiu, najcenniejszą rzeczą, jaką można posiąść to przyjaciele i stosunki, które rozwijają się w trakcie życia.

"Dziękuję wam wszystkim za zainteresowanie tą wiadomością i oczekuję, że zostanę przynajmniej znajomym dla każdego z was, a mam nadzieję, że bliskm przyjacielem. Z entuzjazmem na myśl o pracy z wami. Z najgorętrzymi pozdrowieniami ! Domszia ....... "

Koniec

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)
Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)
Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)2) Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5048.msg45138#msg45138 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5048.msg45138#msg45138)
Napisał : Ron Besser, administrator. członek-bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Sentenact, Szczęśliwe stosunki, 20 list. 2016, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« Odpowiedź nr 4, 21 listopada 2016, 20:40:34 »


Do Daniela Alderfera i innych -

Pozwólcie mi podać korektę, a następnie powiedzieć więcej.

Senasact to Sentenact. Co więc się stało ?

Po pierwsze, komunikat, który przekazałeś Danielu, jest dokładny. Przekaz jest absolutnie poprawny.

Po drugie Senasact jest naczelnym Najwyższych ale z twojej łaski chce używać imienia Sentenact. Będzie go używać w przekazach do ciebie i imię Senasact powinno zniknąć.

Po trzecie, jak niektórzy z was wiedzą, a ja nienawidzę stawiać na niektórych początkujących na forum, Michał Nebadoński używa często i z zadowoleniem różnych imion tak, jak my pijemy wodę. On sonduje drogę dla innych zakonów, aby dowiedzieć jakie są sprzeciwy w każdym z nas, jako przekazującym. Michał był Sentenactem z racji stanu i czasami nadal jest, ale prawdziwy Sentenact jest naprawdę szefem Najwyższych z wyjątkiem, gdy jego miejsce zajmuje Michał, bo ma do tego dobre powody.

Pragnę przypomnieć niektórym z was, że zdolność Michała do należenia do innych zakonów wyraża się w jego zdolności do obdarzania sobią jednego z zakonów, do których on się wprwadza, kiedy uważa, że musi wiedzieć, co się dzieje pomiędzy tym zakonem a tymi, z którymi ten zakon się skontaktuje na Urantii w przyszłości. Sentenact był Michałem jako Syn Worondadek zajmujący stanowisko szefa Najwyższych in obscuris tentem follicum lub w tłumaczeniu : jestem ukryty w zaroślach autorytetu. Jest to moja (Rona), wymyślona formuła, bo nie ma dobrego zdania łacińskiego, którego mógłbym użyć lub pomyśleć, żeby wam to powiedzieć.

Michael życzy sobie, żebyście wszyscy wiedzieli, że Sentenact pojawi się w przyszłości jako Sentenact, ale żebyście byli gotowi na to, że może znaleźć innego Najwyższego brzmiącego podobnie jak Sentenact słuchając naprawdę z bliska, jak to robi Allie (powyżej).


Ron
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 27, 2016, 11:40:34 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5064.msg45250#msg45250 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5064.msg45250#msg45250)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek-bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Serara, Bierzące wydarzenia, 25 listopada 2016, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 25 listopada 2016, 19:20:09 »

Mówca : Serara
Temat : Bierzące wydarzenia
Kategoria : Dykusje ogólne
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
25 listopada 2016, 00:20 GMT

Przekazujący, dziękuję Ci Ojcze za tę możliwość, jestem tutaj.

"Tu Serara. mój obecny komunikat dotyczy tego, gdzie jesteśmy w tej chwili z Misją Synów Magisterskich. Jesteśmy nastawieni pozytywnie i mamy duże nadzieje związane z nowym podejściem polegającym na stopniowym wprowadzeniu Misji w tej chwili, jakkolwiek to wygląda, coraz dalej, czyniąc wszystkich najbardziej skutecznych i spójnych przywódców państw świata od tej chwili świadomymi faktu, że już zostali zastąpieni przez życzliwą obecność administracji Misji Magisterskiej Mondżoronsona i Serary, już obecnej w miejscu na Urantii, w duchu i prawdzie.

"Nowa administracja prezydenta elekta w Stanach Zjednoczonych, jest angażowana o tyle, o ile czujemy, że jest to uzasadnione, używając Dostrajaczy jego i tych, których on będzie zbierał, do wyboru najbardziej zasłużonych pracowników na ponad trzech tysięcy stanowisk niezbędnych dla każdego nowego urzędu prezydenta. Również skutecznym narzędziem dla jego zarządzania i pielęgnowania będą Melchizdekowie i istoty pośrednie, wyglądający jako zwykłi ludzie o dobrym wyglądzie, którzy będą wprowadzni w jego otoczenie w ważnych miejscach i sytuacjach, aby rozsądnie mówić rzeczy i być w towarzystwie osób, które będą bardzo pozytywną siłą w doradzaniu na temat wielu rzeczy, które powinny być popychane we właściwym kierunku.

"Wasze szczegółowe i ufne modlitwy o rzeczy, ktre wiecie, że są ważne aby się stały, które widzicie, jak w modlitwie, które czujemy, że są wolą Ojca, jako coś, co już się stało. Jest to zawsze nieoceniona pomoc dla Misji. Jest to duża praca, skupić się i spędzić czas, do czego jesteście zdolni i po krótkim czasie będziecie mieć pokusę, żeby się ugiąć, ale proszę o tę pracę modlitewną, którą możecie wykonać, aby uczynić wszystko, co się dzieje bardziej zgodne z boskim planem. Jeśli sprawy rozegrywają się inaczej, niż w waszej modlitwie, to wiedzcie, że w każdym razie wy byliście solidarni z zespołem, który robi niezwykłą pracę i że rzeczy dzieją się ogólnie w duchu postępu i oświecenia, tak jak w waszej modlitwie.

"Na przykład neutralizacja wszelkiej odbywającej się walki. Ludzie wojowniczy źle się czują, czują brak motywacji do kontynuowania brutalności i zniszczeń bez serca. Mamy nadzieję, że możemy na to wpływać i że możecie prosić, żeby to się stało. Harmonijne współdziałanie ze wszystkimi częściami rządu przejmowanego przez nową administrację Białego Domu. Korzystanie z przywileju wykonawczego, którą to władzę prezydent posiada, żeby wpływać i czasami powodować zmiany w kierunku szybkiej poprawy. Może on korzystać z pulpitu Bully, żeby skutecznie inspirować pozytywne zachowania.

"Wy wszyscy tutaj na forum jesteście uważani za wrośniętą część tych wstrząsających ziemią światowych wydarzeń Misji Syna Magisterskiego. Kolejną rzeczą, która ma nastąpić jest wyjaśninie intelligencji Urantii, że panowanie nad światem jest teraz w rękach starych wyjadaczy, niebiańskich istot o wybitnych kwalifikacjach do najwyższej władzy każdego narodu. Istot o takiej renomie, które mogłyby zawirować naszymi głowami, gdyby im pozwolić przywrócić idealną ziemię i społeczeństwó. To nie jest jenak zwykły sposób działania Ojca, bo kapitalne znaczenie ma możliwość rozwoju śmiertelników w ich pierwszym doświadczeniu życia fizycznego z cierpliwym działaniem Dostrajaczy i przewodników. Jest to tak cenna możliwość ćwiczenia i dzałania mentorów przez wolny wybór jednostki, że jest prawie nie do pomyślenia, żeby to robić w inny sposób.

"Uwielbiamy to robić w ten sposób. Wykazano do nieskończoności, że ewolucja człowieka produkuje, choć bardzo ociężale, delikatny, wyważony, solidny, ludzki i społeczny postęp, który należy do tego pokolenia i jest przez nie ceniony. Przez nich, na polu bitwy z doświadczeniem w zamieszaniu wielkiego wysiłku kończy się w tym samym miejscu oświeconą cywilizacją, ale z własnej woli i wolnego wyboru. Niepewność i powtarzające się niepowodzenia prowadzą każdego niespełna rozumu [niezupełnie] z poważną opieką od góry i natchnionym nadzorem. Śmiem twierdzić, że wszyscy na tym forum doświadczyli tego. Przykładem może być codzienny wysiłek każdego wykorzystywanego teraz do odbierania wiadomości z długą litanią wszelkiego rodzaju frustrujących pominięć i startów mozolnie posuwających się. Ich własna zdecydowana wytrwałość była głównym powodem małego sukcesu, którym mogą się cieszyć. Nie jest to płynny proces i na tym się nie kończy. Wszystko co musisz zrobić, to patrzeć na historię głównego bohatera w tym dramacie, Rona Bessera. To niesamowite, przez co on przeszedł.

"Historia dawnych patriarchów, wszystkich apostołów i apostołów pomocniczych dwa tysiące lat temu, historia osób, które widziały, jak Księga Urantii była drukowana i rozpowszechniana po długich zmaganiach, z ogromnymi przeszkodami, aby wypróbować najbardziej cierpliwą duszę. Przychodzi do głowy historia Machiventy Melchizedeka. Opowieść o mnie, z wykonanymi dwunastoma Misjami Magisterskimi. Myślę, że masz rację.

"Moim celem jest ponowne wypróbowanie dlaczego rzeczy są aranżowana w taki sposób, żeby się rozwijać, sposób polegający na ciągłej zmianie taktyki i metod, kiedy pracujemy w niepewności wszechświata czasu i czynnika ludzkiego. Jak już mówiłem wcześniej; dziękuję wszystkim za lojalne i niezłomne wsparcie. Wciąż będzie przychodziło więcej informacji, bo dokładamy wszelkich starań, żebyście byli regularnie informowani. Tu Serara , Syn Magisterski w radosnej służbie Ojcu, Chrystusowi Michałowi i Duchowi Stwórcy Nebadonu, Nebadonii ! Dobrego dnia ! Domszia ...... .. "


Koniec
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 28, 2016, 08:15:41 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5080.msg45344#msg45344 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5080.msg45344#msg45344)
Przekazał : Ron Hammar. starszy członek
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Zaufanie do przekazywania
« 28 listopada 2016, 01:35:07 »

Mówca : Dostrajacz myśli Presoerba
Temat : Zaufanie do przekazywania
Kategoria : Dykusje ogólne
Przekazujący : Ron Hammar, Góra Shasta, Kalifornia
27 listopada 2016, 05:59 GMT21:59                 Drogi Ojcze staję przed Tobą w ciszy, z otwartym sercem aby odebrać to, co chciałbyś, abym otrzymał dziś wieczorem. .... Tak synu, pisz proszę to, co przychodzi do ciebie nie osądzając tego, co będzie powiedziane. Synu, powiedz proszę wszystkim, że nadszedł czas, aby dokonać zmian w życiu i być bardziej oddanym służbie Misji Syna Magisterskiego. To co nadchodzi, będzie wymagać wiele poświęcenia, aby służyć wszystkim. W tym celu będzie trzeba pracować, żeby opanować przekazywanie i być w stanie nas słyszeć przez nasze myśli, które zostaną ci przekazane. Jak będziesz to robić, stanie się to silniejsze i łatwiejsze dla ciebie wiedzieć, że to są nasze myśli, a nie wyobrażenia twóje lub twojego ego. Masz dwa sposoby myślenia, to może być od nas, a ty coś odbierasz. Innym sposobem jest powiedzieć, że to jest twoje ego lub twoje własne myśli, musisz wybrać ? Dlaczego nie wybrać pozytywnego, co uczyni cię otwartym na nas i pomoże nam umożliwić ci lepiej nas słyszeć. Nstawienie twojego umysłu jest tak ważne w tej pracy, aby nas odbierać i słuchaj nas. Musisz poprostu mieć zaufanie i wiarę, żeby wiedzieć, że to naprawdę my i być tego pewnym. Spowoduje to, że będiesz się rozwijać w zakresie przekazywania. Niech te słowa pomogą ci w tym, o co cię prosimy. Domszia      22:09
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 29, 2016, 12:07:04 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5072.msg45310#msg45310 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5072.msg45310#msg45310)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek-bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Serara, Raport o zamiarach Misji, 27 list. 2016, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 27 listopada 2016, 14:23:26 »

Mówca : Serara
Temat : Raport o zamiarach Misji,
Kategoria : Dykusje ogólne
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
19:23 GMT, 27 listopada 2016


Przekazujący : Ojcze nasz, pełen wszelkiej wiedzy, władzy, miłosierdzia i miłości, przychodzimy w adoracji wszystkiego czym jesteś i wszystkiego, co oznaczasz. Prosimy o więcej Twojej miłości i mądrości, kiedy zwracamy się do Ciebie w służbie. Dzięki Ci za czas naprawy na Urantii i za przywódców, których tu ustanowiłeś, żeby ją odnowić. Czy miałbyś dziś jakąś wiadomość dla wszystkich ?

Tak, możesz rozpocząć w każdej chwili. Wiadomość, którą mam dla was dzisiaj dotyczy czasu naprawy. Słowo to opisuje dostosowanie polegające na zmianie biegu kogoś lub czegoś. Każdy aspekt Urantii wymaga zmiany, niektóre niewiele, ale wszyscy będą korzystać z nadzoru i doradztwa, którego mamy zamiar udzielać. Pilot koryguje kurs samolotu lub statku. Urantia zeszła tak bardzo z kursu, że zwrot o 180 stopni jest aktualny. Pierwszym środkiem naprawy jest poinformowanie wszystkich, że zmiany już się rozpoczęły. Drugie działanie, to zawiadomienie o początkowych, podstawowych zasadach nowej administracji, którymi są :

-Wszelkie używanie narkotyków rekreacyjnych, takich jak heroina, kokaina, crack i zarabianie na ich rozpowszechnianiu [za wyjątkiem rzadkich przypadków użycia medycznego marihuany pod nadzorem lekarskim] musi zostać natychmiast ukrócone.

-Używanie broni palnej do czegokolwiek z wyjątkiem egzekucji prawa, czy polowania dla żywienia, nie jest dozwolone.

-Wszelkie zarabianie na stręczycielstwie, niewolnictwie, przemycie towarów, handlu bronią oraz rozrywki przedstawiające krzywdzenie lub przemoc mają być usunięte do historii.

"Te kilka najbardziej uciążliwych posunięć będzie najtrudniejszą pigułką do przełknięcia. Następnie stopniowe wprowadzanie sposobów służenia i wolontariatu obywateli stanie się wiedzą ogułu. Będziemy podkreślać i wzywać wszystkich producentów żywności do kultywowania rolnictwa w nowy naturalny i zrównoważony sposób, produkując żywność pełną życia i zdrową zamiast powoli wyniszczającej. Będziemy zachęcać do stopniowego przechodzenia od zanieczyszczających paliw kopalnych do odnawialnych i czystych alternatyw. Będziemy zachęcać i pomagać w ogólnoświatowym oczyszczaniu obszarów skażonych truciznami radioaktywnymi. W edukacji publicznej, w miejsce szkół Adama i Ewy, które wkrótce staną się dostępne, od pierwszej klasy będziemy nagradzać i zachęcać szkoły i uczelnie do włączenia do programu i wyjaśniania podstawowej historii, którą im dostarczymy, o tym, co się wydarza, o powodach Misji Magisterskiej na Urantii i kto za nią stoi, jako części wielu dziedzin nauczania solidnych i zacnych. Wszystkie systemy szkolne będą popierane.

"My w administracji zwanej Misją Synów Magisterskich Serary, Mondżoronsona, pod patronatem Chrystusa Michała, Jezusa, będziemy także, tak szybko jak to będzie praktyczne, nagradzać i zachęcać do współdziałania z osobami z rządów krajowych świata w celu przerwania wszelkich działań wojskowych i zmniejszania sił obronnych tak, jak jest wskazane i praktyczne, jednocześnie zachowując wiele wojskowego personelu medycznego, transportu powietrznego, kołowego i wodnego, maszyn budowlanych i peronelu przydatnego do reagowania na katastrofy, czego ziemia wkrótce będzie potrzebować. Arsenały zniszczenia zostaną przetworzone, bo przez dziesięciolecia trzeba będzie zapewniać jak największych możliwych dochodów ludziom, potrzebnych do rozwoju społecznego.

"Władze miejskie i państwowe będą wspierane i wynagradzane za zmniejszanie nadmiaru pracowników i niezbędnych działów w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia obciążeń podatkowych. Wynalazczość, wytwarzanie, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw będą popierane dotacjami, kiedy trzeba w wartych tego przedsiębiorstwach. Stopniowo będzie wprowadzany solidny i stabilny papierowy pieniądz poparty równoważną wartością rzeczywistych materiałów i monet, niezbędną dla prowadzenia wszystkich aspektów życia, a banki będą udzielały minimalnie oprocentowanych kredytów, zapewniających tylko normalny zwrot i ryzyko. Edukacja publiczna dla każdego, młodzieży i dorosłych, będzie wybitnie popierała i wyjaśniała ludności Urantii działanie Misji Synów Magisterskich.

"Opieka i mentorowanie najlepszych kilka narodów na ziemi sprawdzonymi i skutecznymi środkami w celu szybkiej stabilizacji pokoju, bezpieczeństwa i solidnej gospodarki, żeby stały się następnie przykładem dla wszystkich innych tak szybko, jak to jest możliwe. Stany Zjednoczone będą alabastrowym miastem na górze dla całego świata. Nie są one w żaden sposób doskonałością, ale punktem wyjścia do przewodnictwa. Ich konstytucja, z niewielkimi udoskonaleniami, będzie dokumentem pozwalającym rozpocząć uczciwe demokratyczne reformy na całym świecie.

"Tu Serara z nauką o wszystkim, co chcemy osiągnąć, ogólnie tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję za wsparcie modlitwą ! Chciałbym pozdrowić i wyrazić uznanie dla wszystkich szkolonych w Misjach Nauczania i Magisterskiej, na tych dwóch stronach internetowych. Jesteśmy bardzo szczęśliwi czekając na spotkanie i współpracę, także jak najszybciej. Z uwagą i troską o każdego z was. Na razie, Dobrego dnia ! "

Koniec

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 30, 2016, 10:45:49 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5090.msg45442#msg45442 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5090.msg45442#msg45442)
Przekazała : Amethyst, pełny członek
Kategoria / Temat : Nowości i aktualności Misji Magisterskiej / Zespoły pokrzepiające Melchizedeków
« 29 listopada 2016, 16:15:50 »

Nauczyciel : Melchizedek Mantutia
Temat : Zespoły pokrzepiające Melchizedeków dla ludzkiego wysiłku
Przekazujący : Amethyst
Data : 29 listopada 2016


Umiłowany Ojcze we mnie, Chrystusie Michale i matko Nebadonio, dziękuję wam za przywilej służby. Pomóżcie mi być jasnym instrumentem, który pomoże i zachęci moich kolegów, braci i sióstr w Duchu, kiedy oczekujemy realizacji woli Ojca na Urantii.

Odbierający : Czy jest jakaś wiadomość dla nas w tej chwili ?

Tak Amethyst, jest. Tu Melchizedek Mantutia. Próbowałem mówić do ciebie przez wiele dni. Opierałaś się z powodu braku zaufania i wiary, że tak było naprawdę i dlatego obwód był przerwany w poprzednich próbach. Pilnuj sprawy przez dzisiejszy wieczór, bo to jest bardzo ważne, żebym mógł uczyć przez wiele odbierających, którzy są już gotowi. Kiedy to skończysz, drażniący dźwięk trzaskania w twoim prawym uchu ustanie i będziesz wiedziała, że to był mój sposób, w jaki próbuję zwrócić twoją uwagę.

Teraz do bieżącego tematu----
Chcę się podzielić z wami nowym projektem, który jest obecnie w toku. Melchizedecy są w trakcie tworzenia i będą zarządzali tym, co na razie nazywamy Zespołami Krzepiącymi dla Wysiłków Ludzi. Ten zespół nauczycieli będzie się składał z byłych ludzi i będzie służyć specjalnie z wyznaczonymi ludźmi robiącymi wysiłki, żeby się rozwijać i być bardziej pożytecznymi członkami zespołów teraz potrzebnych, aby misje szły do przodu. Czego potrzebujemy od człowieka, to poświęcenia dla woli Ojca i dla misji, a także pewnej wiedzy i zrozumienia Księgi Urantii. Muszą także poprosić o opiekuna w swoim czasie ciszy.

Są trzy główne wymagania dla tych nowych nauczycieli, aby się w pełni zakwalifikować.
1. Nowy nauczyciel musi być byłym człowiekiem z planety, na której będzie uczyć. (Będą tworzone podobne zespoły dla innych odszczepieńczych planet.) Muszą one posiadać podstawową wiedzę na temat języków i zwyczajów ich rodzimej planety. Tylko dawni ludzie będą mieli Dostrajaczy myśli do dostrajania porozumiewania się między uczniami i nauczycielami i to będzie ich wielką zaletą.
2. Każdy z nich musi co najmniej ukończyć Szkoły Melchizedeków Edukacji i Porozumiewania się na świecie-siedzibie Melchizedeków, w pobliżu Salwingtonu.
3. Muszą się oni zaangażować na dłuższy okres pracy w misji i zobowiązać się do wspierania i opieki nad jednym lub więcej ludzkich pracowników pozostających w służbie na Urantii.

Już teraz przeszukujemy wszechświat, żeby znależć i zatrudnić chętnych do docierania w dół z pomocą. Najlepiej chcemy łączyć razem tych pochodzących z tej samej rodziny Dostrajaczy, ponieważ wewnątrz rodzin Dostrajaczy istnieje największe współdziałanie energii.

To przedsięwzięcie stwarza nowy rodzaj nauczycieli, jeszcze nie nazwany, którzy mogą od razu zacząć pracować z przypisanym człowiekiem (lub wieloma ludźmi). Więc nie zdziwcie się, jeśli usłyszycie nauczyciela, którego imienia nie znacie, i powie wam, że on lub ona jest z nowo utworzonego Zespołu Popierania Ludzkich Działań.
To wszystko na teraz.
DomtiaAmethyst : Jak mowa w pierwszym akapicie, słyszałqm drażniący dźwięk trzaskania w moim prawym uchu przez około 10 dni. Jak tylko skończyłem większość tego we wczesnych godzinach dziś rano, trzaskanie natychmiast się przerwało i nie wróciło. Do jakiej wspaniałej niebiański rodziny należymy. Znajdują oni sposoby, aby zwrócić naszą uwagę.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 04, 2016, 11:47:04 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5112.msg45582#msg45582 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5112.msg45582#msg45582)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek-bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Sentenact, Przegląd historyczny – Obwieszczenie o Szkołach Melchizedeków, 1 grud. 2016, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 1 grudnia 2016, 13:48:31 »

Tylko dla oczu – Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania
Mówca : Sentenact
Temat : Przegląd historyczny – Początek Szkoły Melchizedeków
Kategoria : Ważne ogłoszenie dla wszystkich
Przekazujący : Daniel Alderfer
Las Vegas, Newada, 18:48 GMT
1 grudnia 2016

Przekazujący : Ojcze nas wszystkich, dziękuję Ci za całe wsparcie i otwarte dawanie wszystkiego, czego potrzebujemy w tym życiu, aby w końcu rozpocząć podróż do Ciebie, jako w pełni dojrzałe dzieci, mogące służyć i pracować z Tobą dla rozwoju i ukończenia wszystkiego, co przewidziałeś. Dziękuję Ci za tę sposobność czasu naprawy na Urantii ! Czy jest jakiś przekaz dla wszystkich, których szkolisz teraz tutaj ?

"Tak, możesz zacząć. Począwszy od ok. roku 1985, tuż przed rozstrzygnięciem [formalnym orzeczeniem] w spornej sprawie Lucyfera i jego zwolenników. [O czym możecie przeczytać gdzieś na początku Archiwów Misji Nauczania, a także w wielu wiadomościach odbieranych przez różne osoby przekazujące, rozrzuconych wśród późniejszych wiadomości.] Mówiły one o szczegółach procesu i o ostatnich wypowiedziach Lucyfera i Kalagastii. [Jak również donosił Ron Besser w pismach zarchiwizowanych na tym forum, który podał również spojrzenia z protokołu wizyjnego.] Tuż przed samym procesem, który był po mistrzowsku wspomagany i zaopatrywany dowodami przez samego współsuwerena Systemu, Ducha Stwórcę Nebadonu, Nebadonię. [To było zanim układy komunikacyjne zaczęły być otwierane.] Odbyło się wtedy spotkanie na Salwingtonie wszystkch najbardziej związanych i mających do czynienia z problemem pilnego stanu spraw Urantii.

"Na tym spotkaniu zostały wysunięte przez Ojca-Chrystusa Michała i Matkę-Ducha Nebadonię plany i pomysły, które nazwali czasem naprawy, opisując marzenie o całkowicie przekształconej planecie, uzdrowionej w każdy możliwy sposób, fizycznie i duchowo i całkowicie z powrotem znajdującej się na drodze dalszego, stopniowego rozwoju w kierunku zapoczątkowania okresu zwanego światłem i życiem, by następnie kontynuować bez końca. Misja Synów Magisterskich Urantii, kluczowa dla pomocy we wprowadzeniu tego w życie, została przejrzana i przedyskutowana w wielu szczegółach. Naprawa planety nie jest prostą sprawą. Oprócz Urantii wyzwaniem było również podobne zamieszanie na innych 36 planetach, które jednocześnie mają być ożywione przez Misje Synów Magisterskich. Były one również zawłaszczone i odstawione na boczny tor z zarządzania Ojca grupą gwiazd zwaną Satania. [Satania docelowo będzie miała około 1000 zamieszkanych światów. Obecnie należy do niej ponad 600 z rozwijającym się inteligentnym życiem.].


"Robię ten przegląd, ponieważ historia ostatnich około trzydziestu lat na Urantii jest szczególnie historycznie ważnea, bo wszystkie szczegóły zmagań, historia wprowadzenia grupy śmiertelników jako kompetentnych współpracowników, archiwizacja obszernych nauk poszerzających Księgę Urantii, wzloty i upadki obsługi administracyjnej, wszystkie próby konieczne ze względu na szybko zmieniające się, a przede wszystkim pogarszające się warunki ludzkie i geologiczne na powierzchni Ziemi, to wszystko jest bardzo pouczające dla potomności. Oprócz tej historii jest jeszcze sprawa rewolucyjnej idei użycia po raz pierwszy śmiertelników przeszkolonych, by stać się częścią zespołu kontaktującą się ze społeczeństwem, kiedy Misja Synów Magisterskich zaczyna być bardzo widoczna i skuteczna w informowaniu wszystkich na ziemi o tym, co ma teraz nastąpić - "kompletna ogólnoświatowa odnowa".


"To podniecające ponad miarę dla wszystkich niebiańskich pracowników z wielu różnych rodzajów i specjalności, [ponad dziesięć milionów], którzy zgłosili się na ochotnika [a dalsi są w drodze], ponieważ zapotrzebowanie na ich pomoc w stopniowym ulepszaniu wszystkiego jest koordynowane i planowane. To było pracochłonne i męczące czekanie na wszystko, na bardziej pełne uruchomienie Misji [Misji Synów Magisterskich, Misji Jezusa dla spełnienia obietnic, Misji Nauczania i innych misji szkolenia i edukacji, o których z czasem dowiemy się w pełni], które nastąpią szczęśliwie, kiedy wszystko się rozegra.


"Celem tej mojej opowieści jest przegląd wydarzeń, które doprowadziły nas do tego punktu, dla tych dopiero zaczynających z nami. Teraz [grudzień 2016] niemal natychmiast nastąpią pewne publiczne ogłoszenia intencji Misji, na skalę odpowiednią dla bardziej wpływowych fizycznych rządców i przywódców Urantii, żeby byli bezbłędnienie poinformowani o intencjach i podstawowych działaniach istot niebiańskich. Obecnie także ma być zorganizowany i fizycznie stworzony Bank Magisterski, na początku w York, w Ppensylwanii z kilkoma podstawowymi pracownikami. Podstawowe prace nad budynkiem administracji są obecnie w gotowości morontialnej, żeby je rozpocząć w sposób widoczny dla publiczności. Dalej nastąpi montaż sprzętu łączności potrzebnego do prowadzenia działalności. Finansowanie kilku organizacji i spółek ma podstawowe znaczenie dla Misji Synów Magisterskich. Przebudowa, teraz lub nieco później, siedziby Rona Bessera jest ważna dla spraw służbowych.


"Na dzień dzisiejszy nastąpił kamień milowy, bardzo ważny i radosny, którym jest ogłoszenie przez Chrystusa Michała i Machiventę o ostatecznym utworzeniu pierwszej szkoły Melchizedeków na Urantii, na ponad 10000 lat z Ronem Besserem jako pierwszym uczniem i instruktorem. To wkrótce nastąpi. Sala klasowa i budynek będą się znajdować w Jorku i będą fundamentem i początkiem nowej Misji Nauczania, która ma być nadzorowana przez Melchizedeka Machiventę i Abrahama. Szkoła właściwa, która była obiecana w wiadomościach pierwszej Misji Nauczania przez około dwudziestu lat, będzie prowadzona przez Melchizedeka Mantutię, który się wcieli i będzie prowadził zajęcia, gdy nadejdzie czas.


"Tu mówi ktoś znany jako Sentenact podając tę wiadomość wszystkim, którzy rozumią, że mamy nadzieję, że wydarzenia następnych dwóch miesięcy osiągną bardzo zadowalające postępy, szczególnie w dziedzinie zmian na Urantii i dynamiki republiki Amerykańskiej. Jesteśmy szczęśliwi i radośni i dziękujemy wszystkim za lojalne wsparcie w modlitwie, jak również za udział was wszystkich na forum Serara.org. Życzę wszystkim dobrego dnia ! Domszia ....... "


Koniec


Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)
Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)
Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 05, 2016, 12:25:14 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5118.msg45618#msg45618 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5118.msg45618#msg45618)
Przekazała : Licha. młodszy członek
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Optymalne wykorzystanie zdrowego, czystego humoru
« 2 grudnia 2016, 09:49:41 »

Mówca : Serara
Temat : Optymalne wykorzystanie zdrowego, czystego humoru
Kategoria : Dykusje ogólne
Przekazujący : Licha, Riverside, Kalifornia
2 grudnia 2016, 5:23 GMT

Dobry wieczór Licha:

Tu Serara : Optymalne wykorzystanie zdrowego, czystego humoru jest tak konieczne, aby rozwiać skłonność do brania siebie zbyt poważnie. Znajdowanie sposobów do uśmiechu lub myślenia o zabawnych rzeczach albo do żartów na temat komicznych sytuacji jest zapobieganiem nieprzyjemnym sytuacjom i nadmiernemu identyfikowaniu się z kontrolowaniem lub dominującymi tendencjami w ludzkiej psychice. Humor rozwiewa uczucia, które w nadmiarze mogą prowadzić do gniewu, urazy lub depresji. Przez czysty, zdrowy humor rozumiem taki, który zamienia ponurość i branie siebie zbyt poważnie w światło.

Ogólna tendencja na Urantii skłania się do żartów z osób lub sytuacji, używając obraźliwych wypowiedzi. Te rodzaje obraźliwych komentarzy mogą ranić emocjonalnie słuchających, którzy mogą oceniać lub rozumieć, że te komentarze służą do ich ośmieszenia lub poniżenia. Tego rodzaju słowne strzałki mogą ranić emocjonalnie, wytwarzać negatywne uczucia, które często prowadzą do kłótni, urazy i do zerwania stosunków. Dla uczestniczących w Misji Magisterskiej konieczne będzie również kultywowanie czystego humoru.

Wasze możliwe nawyki całego życia wyśmiewania, ośmieszania lub nawet przeklinania mogą być trudne do zmiany lub zaniechania takiego zachowania. Zazwyczaj przeklinanie lub używanie obraźliwych nazw zmierza do łatwiejszych wypowiedzi i zawężenia słownictwa. To może być trudne na początku, gdy ktoś czyni świadomy wysiłek, żeby zmienić to negatywne słownictwo. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie, że takie słownictwo zostało użyte, następnie, że jest to osobisty zwyczaj, może nabyty we wczesnym dzieciństwie, kiedy używanie wulgarnych słów było modne wśród rówieśników. Będąc już tego świadomym, można pomyśleć : "Jaki byłby dobry język, któryby to zastąpił w tej sytuacji ?" Poszukiwanie nowych słów otworzy drogę do świadomego rozwinięcia nowego stosowania języka i uruchomi osobistą kreatywność.

Innym rozwiązaniem byłoby, aby ćwiczyć z wyprzedzeniem sytuacje, gdy automatyczne zachowanie samo się uruchamia, jak przy jeździe w dużym ruchu, kiedy inni kierowcy robią głupie rzeczy lub ruchy, które cię drażnią. Powtarzanie procedury wkrótce stanie się łatwiejsze, kiedy wychodzisz z zakorzenionych przyzwyczajeń do nowego zachowania. Pamiętaj o skłonność do impulsywnych negatywnych sądów, które mają skłonność do wywoływania wewnętrznej złości po prostu dlatego, że jesteś spóźniony, albo że jedziesz zbyt powoli dla twojego gustu. Takie sytuacje mają tendencję do wywoływania negatywnego stanu umysłu.

Mówię o tych zachowaniach, żeby dać przykłady, kiedy używacie złości zamiast zdrowego, czystego humoru. Czysty humor zmusza was do nietuzinkowego myślenia i poszerza wasze zachowanie wewnętrzne i zewnętzne w stronę bardziej pozytywną. Pozytywne stany umysłu dają więcej możliwości i elastyczność w waszych wewnętrznych i zewnętrznych oddziaływaniach z innymi. Dodatkowe korzyści staną się dla was widoczne, gdy spróbujecie się komunikować z różnymi osobowościami niebiańskicmi. Komunikacja z innymi, zarówno niebiańskimi, jak i ludźmi staje się łatwizną, gdy wasze humorystyczne umiejętności zwiększają się pod względem jakości i łatwości prowadzenia.

Jeszcze raz zpewniam was, że wiadomości podawane przez tą osobe podawane są jako instrukcje dla wszystkich was, dla waszych przyszłych radosnych, a czasem wymagających zadań. Szkolenie rozpoczęło się na dobre. Zauważyliście, że aktywność się wzmaga i wasz udział jest ważny dla Misji Magisterskiej.

To wszystko na teraz.


Domszia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 06, 2016, 09:02:22 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5042.msg45064#msg45064 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5042.msg45064#msg45064)
Przekazał : Ron Besser, administrator. członek-bohater
Kategoria / Temat : Struktury energii,proponowane zastosowania, ultimatony, ich przyszłe zastosowania / Gorące ultimatony i Orwonton
« 19 listopada 2016, 12:38:30 »

19 listopada 2016
Jork, Pensylwnia, północ czasu miejscowego
Temat : Nierozproszone ciepło pod superwszechświatem Orwonton
Rayson, funkcjonariusz naukowy bliskiej Misji Magisterskiej
Przekazujący : Ron Besser

"Tu Rayson, proponuję szybką wiadomość, która się zgubiła przy zmianach, jakie Ron wprowadził dzisiaj do wiadomości na temat "Ja jestem", bo on mnie prosił, żebym wyjaśnił, co się działo pod superwszechświatem Orwonton, z której to wiedzy wy, miłośnicy będziecie się cieszyć.

"Orvonton jest siódmym superwszechświatem. Zawiera on około dziesięć milionów galaktyk i mnóstwo innych układów gwiazd, zbyt licznych, żeby je tu wymieniać. Jest to również obszar przestrzeni, który Ojciec wyznaczył do składowania ultimatonów, żeby mogły się dostatecznie wychłodzić, aby można było ich użyć w pobliskich miejscach przestrzeni i do innych celów, o któruch nawet ja jeszcze nie wiem, Rayson.

"Kiedy patrzę na Superwszechświat Orwonton, to widzę tak wielu zmian zachodzących w tej supergalaktyce galaktyk. Nie zawsze mogę je określić jako dobre lub złe, ani powiedzieć cokolwiek w ogóle. Ale w pewien sposób wszystkie te zmiany dokładają się do koniecznego katalogowania tego, co się dzieje i żeby się zapoznawać ze znaczącymi zmianami i zawiadamiać o nich.

"Kiedy Ron odbierał dziś rano przekaz na temat "Ja jestem", Bóg Najwyższy Havony wtrącił notatkę dla mnie, bo miałem znaczny udział w objawieniu "Ja jestem", które Ron otrzymał i jest szczęśliwy z tego powodu. Z okazji tej pracy, którą wykonaliśmy, mieliśmy trochę czasu na zastanowienie, a Najwyższy Havony stwierdził, że zaniedbał mi przypomnieć, że pod Orwontonem zgromadziliśmy tyle ultimatonów do ostygnięcia, że to spowodowało zakłócenia w normalnych strukturach ciepła na Uwersie. Uwersa musi się ochłodzić tak, jak Urantia, to znaczy odprowadzić nadmierne ciepło przez otwory wentylacyjne ustanowione do tego celu na Uwersie. Urantia musi to robić za pomocą aktywności wulkanicznej. W tym przypadku ultimatony uprzywilejowanej odmiany są pod Orwontonem we własnym obszarze przestrzeni i robią na kimś znajdującym się obok prawie wrażenie prażącego słońca. Nie wolno mi powiedzeć, co lub dlaczego tak musi tam pozostać na wieczności lub dwie, ale tyle trwa chłodzenie ultimatonów, a po drugie, to zajmuje mi niewiele czasu, aby wyjaśnić, że mamy teraz dyrektorów energii, którzy przyglądają się sprawie i jesteśmy pewni, że rozwiązanie zostanie zaproponowane wystarczająco wcześnie.

"Sądzimy, że Ron chce, żeby to było wiadomo, aby to było źródło wiedzy gotowej dla was wszystkich tak długo, jak będzie zainteresowanie, żeby wiedzieć więcej. Poważnie rozważamy zmianę forum dyskusyjnego w forum członków, z którego będą mogli korzystać upoważnieni, ale to trochę później, bo rozumiemy, że goście śledzą chciwie niektóre tematy. Czuję pewność, że wasze zainteresowanie ultimatonami zostanie w pełni zaspokojone w ciągu kilku miesięcy, ale teraz wiedzcie, że te małe gwiazdki, którymi one są, będą musiały być lepiej chłodzone niż teraz pod Orwontonem".


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 06, 2016, 08:10:01 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5042.msg45152#msg45152 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5042.msg45152#msg45152)
Odebrał lub napisał : Ron Besser, administrator. członek-bohater
Kategoria / Temat : Struktury energii, proponowane zastosowania, ultimatony, ich przyszłe zastosowania / Gorące ultimatony i Orwonton
« Odpowiedź nr 6, 22 listopada 2016, 02:15:54 »


Andy, jak wiesz, to jest Nigel Nunn. Spotkałem go dawno temu. On często dawał wykłady na konferencjach, z których na wielu byłem dawno temu. On jest dobry. Ma jakąś starszą pracę, która jest znakomita, ale oni wszyscy kładą nacisk na czytanie starej Księgi Urantii, która prawie nie wyjaśnia tego, co dr Nunn chce wiedzieć, czy nam powiedzieć.


Tu Rayson. Ron ma rację, dr Nunn to jest poprawne nazwisko. Problem dra Nunna polega na tym, że on unika prawdy o tym, że nie można przejść przez jego dysertację bez kilku dodatkowych faktów, które musi znać, a mianowicie :

1) Droga Mleczna NIE zawiera stolicy, Uwersy.

2) Uwersa znajduje się w galaktyce bardziej na północ niż pokazuje jego rysunek położenia Uwersy i Drogi Mlecznej.

3) Uwersa nie używa bezpośrednio żadnego środka galaktyki lecz opiera się na gigantycznym słońcu Weluntii (patrz wiadomość powyżej), żeby sobie zapewnić przyciąganie grawitacyjne dla zrównoważenia w tej innej galaktyce.

4) WELUNTIA nie jest gwiazdą ani asteroidą na sterydach. Jest natomiast gwiazdą, która się rozleciała w trakcie formowania się z powodu ogromnych fal pływowych grawitacyjnych, które częściowo podzieliły ją na części, dzięki czemu poiększyła się do wielkości dwudziestu waszych słońc i nie może należec bezpiecznie do żadnej galaktyki nie wywołując ogromnych burz ognia, żeby się utrzymać na orbicie. Weluntia jest tak chłodna, że można po niej chodzić w jej środku bez żadnej niewygody oprócz lekkiego pocenia z powodu własnego wysiłku. Można najwyżej umrzeć z głodu lub z braku tlenu czując się jak w jasno oświetlonym pomieszczeniu i spacerując po nim.

5) Dr Nunn stwierdza, że jest odpowiednią osobą do określenia, gdzie znajuje się Uwersa w stosunku do Drogi Mlecznej. On nie może tego zrobić nie znając pewnych faktów astronomicznych jeszcze nie ujawnionych, na przykład, jaka jest odległość od rdzenia Uwersy do rdzenia Drogi Mlecznej ?  Odpowiedź nie jest ujawniona w Księdze Urantii. Wynosi ona dwadzieścia siedem milionów lat świetlnych, a ponieważ jeden parsek odpowiada 3,3 lat świetlnych, więc osiem parseków. W tych obliczeniach trzeba również uwzględniać krzywiznę dodając jeden parsek, co daje dziewięć (9) parseków odległości między dwoma rdzeniami.

6) Mieszkań na Uwersie jest ogromnie dużo i mieszka na niej blisko jeden trylion (1 000 000 000 000) zwykłych, codziennych obywateli i około czterdziestu trylionów duchów wysokiego pochodzenia i wszyscy gromadzą się w centrum Uversy, gdzie Pradawni robią swoje trzyletnie zgromadzenia razem z wszystkimi stałymi mieszkańcami. Ja, Rayson tam mieszkam, jako w moim domu. Podobnie Califax, Syn pochodzący od Ojca i inni i wszyscy zbierają światło z Weluntii , kiedy tam podróżujemy, bo świeci ona jako ogromna kula, która wypełnia prawie calą zachodnią stronie nieba. Dopiero gdy Orwonton chowa się na południowym-wschodzie, jego krawędź sięga, można powiedzieć, na południowo-południowym-wschodzie, czyli prawie o 270 stopni od miejsca, gdzie jest, kiedy góruje na niebie na północnym-zachodzie.

7) Orvonton nie jest eliptyczną płaszczyzną, lecz zaokrągloną kulą galaktyk utrzymywanych razem siłą odśrodkową i nie jest miejscem kwarantanny dzięki ślepej plmie, o której mówi Nunn. Ma on prawie kulisty kształt i stąd problem, bo na Urantii znamy kształt eliptyczny. Dlatego dr Nunn, aby uzyskać odpowiedź, musi obliczyć kulę o średnicy trzydziestu siedmiu trylionów mil wpoprzek i prawie tyle samo z północy na południe, w której będzie blisko sto miliardów sytuacji prądów krzyżujących się w atmosferze, więc planeta zawsze świeci. Ponieważ jest to kula architektoniczna, więc jest tajemnicą, w jaki sposób zaświecić to wszystkie na raz, ale Weluntia dostarcza dużo światła zamiast sztucznego światła projektu architektonicznego.

8) Jeśli ty Andy podasz to w formie dyskusyjnej temu Stowarzyszeniu, to oni cię potępią. Oni nie lubią Rona wystarczająco, żeby odrzucać wszystko, co on proponuje, ale jeśli wyślesz Nigelowi Nunnowi prywatnego maila, to przyjmie to do zbadania. Może z tym zrobić co chce, ale nie otrzyma odpowiedzi, które popiera, jeżeli będzie kontynuował swoje obecne teorie. Tu Rayson. Dobrego dnia.


Teraz Ron, Andy - Rayson wyolbrzymia ich roszczenia przeciwko mnie, a zdarza mi się myśleć bardzo dobrze o Nigelu Nunnie i o tych, z którymi on rozmyślają. Wszystkie te informacje będą wkrótce ujawniona w nowej Księdze Urantii, znacznie rozszerzonej, właśnie dla takich ludzi jak Nigel Nunn. Jeszcze do wiadomości Nigela, Rayson jest Synem Magisterskim i wcieli się jako funkcjonariusz naukowy zbliżającej się Misji Magisterskiej na Urantii. Na razie na tym skończę. Dzięki. ron
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 09, 2016, 09:30:12 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5166.msg45906#msg45906 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5166.msg45906#msg45906)
Przekazała : Licha. młodszy członek
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Błogosławieństwa dla was
« 8 grudnia 2016, 22:46:11 »

Mówca : Michał Nebadoński, Ojciec/Abba
Temat : Błogosławieństwa dla was
Kategoria : Dykusje ogólne
Przekazujący : Licha, Riverside, Kalifornia
9 grudnia 2016, 2:45 GMT

Dobry wieczór Licha :
Tu Michał Nebadoński, zacznij pisać. Opóźnienia, opóźnienia i dalsze opóźnienia! To jest to, czego doświadczacie. A twoje uczucia ? Jeteś często zdenerwowana albo przygnębiona. Wielu uważa, że nie obiecujemy w dobrej wierze i że, według wymagań stosowanych na Urantii, jesteśmy nieudolni. Zamieszanie i frustracja sięgają wysoko. Próbowaliśmy milcząc dostosować się do zmiennej wolnej woli osób, które mają władzę i autorytet podejmowania decyzji w świecie, który był tak długo na złej drodze. Naszym celem jest doprowadzenie świata Urantii do Światła i Życia z najmniejszą ilością strat wśród was wszystkich.

Ojciec Najwyższy "trzyma batutę" i koordynuje wszystkich graczy. Musieliśmy zmienić nasze "plany" tak często, że obecne strategie nie przypominają tego, od czego zaczynaliśmy. Wasza rozpiętość życia jest tak mała w porównaniu z tym, z czym my musim pracować, więc nic dziwnego, że jesteście zniechęceni.

Tu Michał Nebadoński czyli Jezus z Nazaretu. Pragnę wam przekazać, że rozumiem, że czekanie jest bardzo trudnym doświadczeniem do przejśia. Niektórymi z powodów tego, dlaczego następują te zmiany, są nasze oceny "przyszłych rezultatów." W przeciwieństwie do waszych programów fantastyki naukowej, jest to wysoce wyspecjalizowana działalność, którą tylko niewielu z nas może się zajmować.

Do tej pory wymagaliśmy od was zaufania do nas w wierze i pokazywaliśmy wam bardzo mało na temat faktycznego stanu rzeczy w czasie i przestrzeni. Zdaję sobie sprawę, że wasze środki są ograniczone i wielu z was robi poświęcenia czekając. Zaplanowaliśmy, że będziecie zajęci zapoznawaniem się samemu z informacjami z pierwszej Księgi Urantii, a my będziemy wam dostarczać dodatkowych informacji. Zrozumcie, że kochamy was w sposób, który może być trudny do zrozumienia w śmiertelnym ciele. Ojciec dobrze wie o wszystkim, przez co przechodzicie.

Tu Ojciec/Abba. Chcę was poinformować, że rozumiem wasze mieszane uczucia. Moim pragnieniem jest, żebyście wszyscy doświadczali mojego pokoju ucząc się z zaufaniem o Misji Magisterskiej i o powrocie mojego Syna - Jezusa. Jest teraz pora, kiedy na Urantii świętuje się przyjście Jezusa ponad 2000 lat temu i to jest mój dar dla was, żebyście przeżywali okres pokoju i uzdrowienia, wy wszyscy wierzący we Mnie, niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujecie. Mój Syn Jezus podobał mi się i daję mu powrót na Urantię w bardzo szczególny sposób, żeby wierzący i niewierzący rozumieli, że On wraca do was wszystkich i wprowadza was w Światło i Życie. Poczekajcie trochę. Otwieram bramy zasobów wam wierzącym i tym, którzy będą pracować w tej Misji Magisterskiej.


Tu Michał Nebadoński. Jest to bardzo specjalny komunikat w związku z dziecięcą modlitewną prośbą tej osoby przekazującej. Grzejcie się w naszej miłości i w Świetle, które Jezus wam daje.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 10, 2016, 06:19:22 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5090.msg45442#msg45442 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5090.msg45442#msg45442)
Przekazała : Amethyst, pełny członek
Kategoria / Temat : Zdumiewające historie duchowe / Dzielę się wiadomościami od mojego dostrajacza
« 10 grudnia 2016, 00:44:46 »


Witam całą moją rodzinę na forum. Otrzymałam tę wiadomość od mojego Dostrajacza kilka dni temu i pomyślałam, że niektórzy z was mogą chcieć ją przeczytać.

Temat : Duchowa bliskość i rozwój komunikacji między dwoma dostrajaczami
Nauczyciel : Ambynetty, dostrajacz Amethyst
Data : 6 grudnia 2016

"Moja najdroższa podopieczna, jestem zachwycony postępami, jakie poczyniliśmy w ciągu ostatniego roku. Słyszysz mnie i rozpoznajesz bardziej konsekwentnie niż kiedykolwiek wcześniej i mamy przed sobą wielkie rzeczy. Wcześniej niż zdajesz sobie sprawę będę tobą, a ty będziesz mną. Nawet teraz, dajesz mi wyrażać moją osobowości przez ciebie, a ty pochłaniasz boskie cechy dzięki mojej obecności w tobie.

"Nawet teraz zaczynam proces ustanawiania połączenia komunikacyjnego z innym dostrajaczem w twoim imieniu, co znacznie podtrzymuje duchowy rozwój was obu, zarówno twój, jak i podopiecznego drugiego dostrajacza. Z biegiem czasu wy oboje zaczniecie być aktywnymi uczestnikami komunikacji między wami. Na poziomie świadomym i przez połączenie waszych obydwu Fragmentów Ojca, będziecie doświadczać głębokiej miłości. To połączenie, które wprowadzi was oboje w nowy poziom bliskości, którego nie można doświadczać na poziomie ludzkim. Jesteś przygotowywana, aby służyć w zespole, w parze, w cudowny sposób. Jak to będzie wyglądało, jest jeszcze do określenia, bo to wszystko opiera się na decyzjach wolnej woli podejmowanych przez was oboje, ale jako Ojciec w tobie, jestem naprawdę optymistą.

"Ale to tylko mały początek. Przez epoki przed nami będzie niezliczona ilość komunikacji od dostrajacza do dostrajacza, które doprowadzą do większych możliwości służenia, do znacznie głębszego koleżeństwa i najbardziej czarujących stosunków, których w tej chwili nie jesteś w stanie zrozumieć.

"Moja najdroższa podopieczna, to jest teraz oficjalne. Wkrótce będziemy jedno i zaczęło się wytyczanie naszej drogi. Zacząłem dzielić z tobą wiele możliwości i potencjalnych scenariuszy, które stoją przed nami i słyszałaś, jak ci je opisywałem. Niech ten dzień będzie potwierdzonym oficjalnym początkiem naszego połączenia i zbliżającej się nieuchronnie jedności.

"Jestem zawsze w tobie, z tobą i częścią ciebie. Jesteś na zawsze we mnie, ze mną i częścią mnie ! "
Ambynetty


Amethyst : Jestem wdzięczna na wieki ! Dziękuję Ci.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 11, 2016, 09:48:50 AM
Ta sama wiadomość po hiszpańsku i po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5184.msg46010#msg46010 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5184.msg46010#msg46010)
Przekazał : Rene A Duran, pełny członek
Kategoria / Temat : Ojciec wszechświata i bóstwa rajskie / "Statki naddźwiękowe", od Ojca wszechświata
« 10 grudnia 2016, 22:20:07 »


Nauczyciel : Ojciec wszechświata
Temat : "Statki naddźwiękowe"
Kategoria : Wiadomości od Ojca wszechświata
Przekazał : René Durán, Phoenix, Arizona
6 grudnia 2016, 06:13 GMT (10 gru. 16)


"JESTEM TWOIM OJCEM WSZECHŚWIATA, przynoszę aktualny temat z dziedziny techniki, bardzo interesujący na Urantii, choć z dziedziny techniki kosmicznej, która została sprowadzona na dalekie miejsce z powodu buntu Lucyfera, który zatrzymał postęp, jaki miał być dokonany w logicznym rozwoju techniki kosmicznej.

Tutaj, w światach nieskończonej przestrzeni, jest technika nieosiągalna dla was w obecnym czasie.

JESTEM OJCEM WSZECHŚWIATA, wspomnę specjalnie o intensywnych wysiłkach w kierunku uzyskania wynalazków w dziedzinie podróży międzyplanetarnych, ale nadejdzie czas, kiedy moi Synowie będą pomagali, w odpowiednim momencie, aby wyprowadzić was z izolacji.

Nadszedł czas na wymianę międzyplanetarną, ale trzeba dokonać zmian i rozwoju osobistego.

Nie jest moim życzeniem utrzymywanie was w izolacji od postępu, ale musicie wykazać zainteresowanie zmianami osobistymi w ocenie "nierozprzestrzeniania wojny"

Możecie otrzymywać obszerne szczegóły na temat produkcji "statków naddźwiękowych" do transportu między sąsiadującymi planetami i innych, uzyskując dostęp do nich przez zorganizowanie przecieku inteligentnych mózgów.

JESTEM TWOIM OJCEM WSZECHŚWIATA. Zegnam cię pokazując kilka szkiców schematów.

To wszystko na dzisiaj.

Koniec


Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 14, 2016, 10:55:45 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5214.msg46146#msg46146 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5214.msg46146#msg46146)
Przekazał : Ron Besser, administrator. członek-bohater
Kategoria / Temat : Sposoby i sugestie leczenia z zastosowaniem doświadczeń wszechświata / AUTYZM. Co go powoduje ? Jak mu zapobiegać ? Podyktowane przez dra Mendozę.
« 12 grudnia 2016, 23:16:13 »

Mówca : dr Mendoza
Temat : Pełne ujawnienie przyczyn autyzmu i zalecanych środków leczenia
Jork, Pensylwnia
Czas miejscowy przekazu 22:30
12 grudnia 2016

(Od tłumacza : Poniżej podaję tylko dwa niewielkie urywki z tej wiadomości. Całość zawiera około 8 stron maszynopisu zawierającego mechanizm powstawania chorby. Minimalną orientację w zawatrości można uzyskać przez automatyczne tłumaczenie programem pod adresem : https://translate.google.com/ (https://translate.google.com/) )


….[Uwaga: przekazującego : Panie Gitz, w przeszłej wiadomości podałem sposób leczenia nowo narodzonych mieszaniną wody i oleju oliwkowego, którą trzeba grubo smarować całe ciało, a następnie wykąpać dziecko w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny delikatnego mydła dla niemowląt. Przewinąć dziecko po około piętnastu minutach mycia włosów i narządów, potem pozostawić do wyschnięcia w ciepłym pomieszczeniu przez pięć minut. To spowoduje uśmiercenie bakterii i wirusa opryszczki, bo wirus opryszczki nie znosi światła i ciepła. To leczenie musi się odbyć w ciągo pięciu minut (5) od wyjścia (lub wyjęcia) dziecka z matki, kiedy już dobrze samo oddycha. Potem należy przewinąć dziecko w cieple z miłością i pozwolić naturze decydować o losie dziecka wolnego od autyzmu.]....


….Dr Mendoza : "Jeśli umyjecie dziecko po posmarowaniu go mieszaniną oleju oliwkowego z wodą, to unikniecie kompletnie kosztów i kłopotów testowania matki. (Patrz wcześniejsze wiadomości na ten temat.) Przez umycie w oliwie z oliwek, pozostawienie pięć minut, a potem wykąpanie zgodnie z instrukcją podaną powyżej, zapewnicie nowo urodzonemu dziecku zdrowie za darmo. Jego wątroba będzie bezpieczna i dziecko będzie się rozwijać normalnie. Jeśli się to zastosuje po każdym porodzie, to autyzm stanie się przeszłością."....
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 17, 2016, 07:50:59 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5268.msg46354#msg46354 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5268.msg46354#msg46354)
Napisał lub cytował : Dorian, starszy członek
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Ukryte klejnoty, "Ambasadorowie światła"
« 16 grudnia 2016, 21:22:42 »


Raz jeszcze pozdrawiam was z tym nowym skarbem z Archiwów Misji Nauczania. Wystarczy, że to czytam i już moje serce wali w mojej klatce piersiowej. Kiedy skończyłam to czytać, jedyne, co mogłem wykrztusić było "O jej". To jest właśnie to, co chciałem przeczytać. Jest to zaproszenie na wesele. Pan młody nas zaprasza i gwarantuję wam, że pokażę się z moim sercem na dłoni. Moja wola jest Twoją wolą Ojcze Niebieski. Dziękuję Ci za te słowa nadziei i miłości.
Jestem Twoim Synem i jestem tutaj, aby służyć Ci w tym czasie naprawy i w Twojej Misji Magisterskiej.
Dziękuję Ci,
Dorian
Domszia

Wypis 6
Michigan, USA, 6 maja 2012.
Chrystus Michał.
Temat : "Ambasadorowie światła."

Odebrał Chris.

Chrystus Michał : "Witaj, tu Chrystus Michał,

"Do was wszystkich, studentów w drodze, którzy pragną być moimi uczniami, którzy pragną czynić wolę Ojca Mego, którzy pragną służyć swoim braciom i siostrom na tym świecie. Zapraszam was do współpracy ze mną w tym czasie naprawy. Tak, jak wyświęciłem i wysłałem siedemdziesięciu ewangelistów ponad 2000 lat temu, aby objawić miłość Ojca mego i Ojca waszego, teraz znów jestem w potrzebie oddanych i wiernych pracowników, chętnych do poświęcenia swojej woli, żeby poznać wolę naszego Ojca.

"Jest wiele rzeczy do zrobienia, moje dzieci, a ja apeluję do nowego pokolenia uczniów o wiarę we Mnie, a dzięki tej wiernej miłości, staniecie się jak rzeka wody żywej, która płynie do serc tych, którzy szukają w ciemności, spragnieni tej żywej wody. Teraz jest czas, moje dzieci, dla tych z was, którzy mnie słyszą, aby zebrać się i uklęknąć na kamieniu, kiedy przesuwam rękę nad waszą głową i mianuję was członkami wspólnoty moich zaufanych ambasadorów.

"Pukam do drzwi waszych serc, czekając na ich otwarcie, by poznać miłość, jakiej nigdy nie zaznaliście, by ujrzeć światło, jakiego nigdy nie widzieliście, by poznać prawdę, o której nigdy nie myśleliście, zobaczyć piękno w wszystkich dzieciach Ojca - światło życia, który mieszka we wszystkich.

"Ci, którzy mają to pragnienie bycia moimi zaufannymi ambasadorami, proszę was, aby wziąć pod uwagę koszty, położyć fundamenty i rozpocząć budowę nowej świątyni w waszym sercu, poświęconej woli Stwórcy. To właśnie w tej nowej świątyni mój Duch Prawdy przebywać będzie i tak powinniście być prowadzeni do ambasadorstwa - do reprezentowania mnie w świecie.

"Ten apel jest skierowany do wszystkich, ale tylko ci, którzy są gotowi, z rękami na sercu, klęcząc przy kamieniu święceń, powinni być nazywani moimi ambasadorami światła. Ci, którzy wypełnili swoje ziemskie obowiązki i pragną ponad wszystko przyłączyć się do mnie w tej pracy odzyskania tego świata dla Ojca-Stwórcy, mogą to zrobić. Dajcie mi poznać wasze szczere intencje, a ja będę trwać w was.

"Pokój mój zostawiam wam,
"Tu Chrystus Michał".

© The 11:11 Progress Group.

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 23, 2016, 08:00:31 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5326.msg46586#msg46586 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5326.msg46586#msg46586)
Przekazała : Licha. młodszy członek
Kategoria / Temat : Jezus wraca / Miłosne wiadomości o powrcie
« 22 grudnia 2016, 19:27:48 »

Tylko dla oczu – Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania
Mówca : Jezus z Nazaretu
Temat : Miłosne wiadomość o powrcie
Kategoria : Jezus wraca
Przekazujący : Licha, Riverside, Kalifornia
22 grudnia 2016, 22:39 GMT

Dzień dobry Licha, tu Jezus z Nazaretu. Przychodzę do ciebie, żeby ci powiedzieć, że jesteś bardzo kochana i szanowana. W ostatnich dniach nie słyszysz dużo o tym, ale tak jest.

Obchody Bożego Narodzenia są coraz bliżej. Lubię ciepłe myśli niektórych ludzi o tej porze roku, jak i pieśni uwielbienia i radości. Niestety, wielu ludzi postrzega ten czas jako czas stresu i wspomnień bólu i żalu - kilka lat temu też miałeś podobne odczucia, które pozostawiły ślady smutku w twoim życiu.

Przychodze na Urantię leczyć te wszystkie bóle i negatywne emocje u tych, którzy chcą słyszeć mój głos. Kocham każdego z was, podobnie jak Ojciec kocha was wszystkich. Modlitwa waszej matki za was jest teraz wysłuchana. Ona chciała dla was szczęścia i pełni życia i to jest to, do czego teraz zmierzacie. Zostaliście powołani do misji Magisterskiej, która będzie wdrożona z moim powrotem bardzo niedługo. Nie powinniście się obawiać osądu każdego z was z punktu widzenia dobra i zła. Jest to błędne przekonanie wprowadzone wiele lat temu.

Wzywam was wszystkich - miłujcie Ojca i cieszcie się spełnionym życiem. Jak myśleliście przez lata, mój powrót nie będzie z fanfarami, jak przypuszczało wiele kościołów. To będzie zupełnie inaczej, chociaż wiadomość dotrze do wszystkich ludzi, ale wielu będzie zaskoczonych i zaniepokojnych.

Mówi się o rozprzestrzenianiu broni jądrowej na kilku krajów, co nie będzie dopuszczone w żaden sposób, w żadnej formie ani postaci. Są to niebezpieczne przedmioty w rękach niedojrzałych osobników, którzy pragną tylko władzy materialnej i sławy kosztem wszystkich innych. Ze względów bezpieczeństwa nie mogę teraz mówić o tym, jak to będzie zrealizowane. Działania wielu podżegaczy wojennych nie mijają niezauważone i wymagają interwencji zarówno ukrytej jak i jawnej.

Moje przesłanie pokoju i miłości było przekręcane i błędnie interpretowane przez wieki. Przychodzę, żeby wyprostować sprawy. "Gniewna konfrontacja powoduje tylko ból, cierpienie, śmierć, straty, zniszczenia i bardzo wiele innych problemów. Urantia musi wejść w okres światłości i życia, który jest już spóźniony. Potrzeba będzie dużo pracy, nowych sposobów myślenia, zmiany paradygmatu, zaufania, miłości, dobroci, za czym ludzie tęsknią i do tej pory im się odmawia. Powtarzam : "Przyszedłem po to, abyście mogli żyć w obfitości".

Wy wszyscy członkowie forum i inni, chętnie się przygotowujący do mojego powrotu, będą musieli bardzo niedługo zacząć spełniać Misję Syna Magisterskiego. Czekajcie na Niebiańskie wiadomości. Wasi Dostrajacze Myśli uczynią to bardzo jasnym, kiedy i jak zacząć.

Kocham was wszystkich. Płaszcz mojej opieki jest nad wami wszystkimi, którzy mają być moimi pracownikami dla Światła i Życia.

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)
Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)
Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 10, 2017, 10:36:23 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5466.msg47358#msg47358 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5466.msg47358#msg47358)
Przekazał : Ron Besser, administrator. członek-bohater
Kategoria / Temat : Jezus wraca / Moje obwieszczenie – do waszej informacji
« 8 stycznia 2017, 20:59:13 »

Mówca : Jezus
8 stycznia 2017 w Jork, Pensylwnia o 20:50 czasu miejscowego
Przekazał : Ron Besser

JEZUS:
"Nadstawcie uszy, tu Jezus

"Właśnie przygotowuję przemówienie na za dobę od teraz i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będzie ono transmitowane na wszystkich kanałach i we wszystkich stacjach na Urantii. Przygotujcie wasze spiżarnie (jedzenie i picie), upewnijcie się, że wystarczy na 30 dni i zadbajmy o to, że jeśli chcecie się wyrzec waszycz złych uczynków od urodzenia aż do teraz, to zróbcie to teraz w osobistej modlitwie do mnie.

"Jeśli czujecie się winni czegoś, to zwróćcie się do mnie w osobistej modlitwie i przedstawcie mi to najlepiej, jak wam się wydaje. Jeśli nie macie nic do podzielenia się, to pozostawcie wasze dusze w pokoju. Wzywam wszystkich, którzy mają pracować dla Misji Magisterskiej i dla mnie i mojego powrotu. Pragnę pogratulować Ronowi za pisanie wyrażenia Drugi Powrót bez dużych liter, bo już nigdy więcej nie uzyję tego określenia.

"Z powodu wykorzystania podpowiedzi na ekranie ryzykuję, że wypadnę chcąc-nie chcąc przesadnie i Ron stopniowo dochodzi do tego samego wniosku i że musimy obniżyć znaczenie obwieszczenia i zdać się bardziej na wymowę obecności wizualnej. Przygotowując moje obwieszczenie pisałem je co najmniej sześćdziesiąt razy i nie mogę go wyklarować z Ojcem, kiedy mu je przedstawiam na piśmie. Teraz zgodził się na ostatnią wersję. Zgodziliśmy się całkowicie co do wszystkich zdań dotyczących mojego powrotu.

"W ciągu najbliższych czterdziestu ośmiu godzin będę się zajmować moimi obowiązkami i nie będę się wypowiadał dając wszystkim parę chwil na pochylenie głowy i prośbę o moje przebaczenie za zajmowanie Rona przez cały dzień, który tak dobrze wykorzystał. Prosiłem Ojca, aby go dzisiaj spowolnił, żebu mu się zdawało, że stracił swoją zdolność do myślenia. To pójdzie do góry później, przed wieczorem Ronie. Zapewniam was wszystkich, że dzień był trochę wolny dla wszystkich, kiedy ja przygotowuję się z wielką siłą i dzisiejszy dzień nie dotyczy mojego powrotu ani Misji Magisterskiej.

"Pragnę także poinformować wszystkich, że Jan Zebedeusz rozmawiał kilka razy z Ronem o sprawie zbierania danych wywiadowczych dla mnie. Ron został poproszony, aby to zrobił, jak tylko może. Resztę zrobi Jan Zebedeusz. Ron czuje, że musi zorganizować podgrupę studentów pod jego kierownictwem do zadań wywiadu, czego mu dobrze życzę. Musimy mieć oczy i uszy otwarte na wszelkiego rodzaju nikczemne praktyki.

"W mojej opinii, moje pojawienie się uruchamia Misje, więc Ron będzie się lepiej czuł i całe przekraczanie Pacyfiku do Jorku będzie się mogło zacząć. Dziękuję wam, Jezus".


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 11, 2017, 01:20:15 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5474.msg47486#msg47486 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5474.msg47486#msg47486)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek-bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Califax, Nowe odroczenie, 10 stycznia 2017, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 10 stycznia 2017, 11:53:30 »


Nauczyciel : Califax
Temat : Nowe odroczenie
Kategoria : Dykusje ogólne
Przekazujący : Daniel Alderfer
Las Vegas, Newada
10 stycznia 2017, 16:53 GMT

Dziekujemy Ci wielki Boże za ten dzień, za kolejną możliwość naszej służby i przekazywania Twojej miłości wszystkim, z którymi się stykamy. Inspiruj naszą naukę i udzielaj nam potrzebnych nam wskazówek na podróż, która teraz zaczynamy. Ufamy Ci w wierze. Czy jest jakiś temat lub lekcja dla naszego doskonalenia obecnie?

"Jest i możesz zaczynać. Tu Califax! Dzisiejsza moja nauka jest o konieczności zrozumienia, gdy masz do czynienia z kłopotami. Zrozumienie prawie nigdy nie przychodzi od razu, zwykle trwa to dzień zanim pojawia się pytanie o jakieś zagadkowe wydarzenie i przychodzi to "aha" inspirowane przez twojego dostrajacza odpowiadającego na twoje pytanie. Z wielu powodów to może potrwać znacznie dłużej. Zadajemy pytanie i ufnie czekamy z nadzieją. Ta chwila, kiedy obwieszczenie Jezusa zostało znowu odłożone jest doskonałym przykładem do ćwiczenia tego najbardziej pomocnego daru dla wszystkich, znajdowania odpowiedzi na dowolny temat, a następnie ufnego wyjaśnienia go.

"Ty lub ktokolwiek może ulec pokusie, aby wpaść w rozpacz, bo to wygląda, jakby to bezczelne oświadczenie było nieprawdziwe, albo nawet podstępne. Były to stwierdzenia o takiej pewności, że pobudzały każdego do pełnej nadziei na rzetelne spełnienie. W przyszłości możemy wiedzieć, kiedy [nie czy] to się stanie, żeby dojrzale zdać sobie sprawę, że mówcy zawsze, w każdym przypadku, każdego obwieszczenia, każdego oświadczenia publicznego podlegają interwencji Ojca. Oznacza to, że mogę was zapewnić, że tak było.

"Wiemy, że tak właśnie się stało, ponieważ nikt inny, jak Ojciec i jego niezwykle wzniośli słudzy mają władzę, aby unieważnić te wyraźnie deklarowane intencje i w pełni upoważnioną próbę władcy wszechświata lokalnego. Możecie być bardzo strapieni i myśleć o o wiele bardziej wpływowych implikacjach Chrystusa Michała i Stwórczego Ducha – Nebadonii, jak i całej administracji mającej tyle samo nadziei lub więcej niż wy mieliście!

"Niektórzy na tym forum mogą mieć dosyć i użyć tego jako wygodnego pretekstu, żeby rzucić całą organizację, którą uważają za ekscentryczną, zupełnie zdyskredytowaną grupę i organizację. Nic nie może być dalsze od prawdy. Szukając między wierszami, rzeczywista prawda, jak już powyżej wyjaśniłem, przychodzi tylko wtedy, gdy osoba poddaje się do tego stopnia i studiuje tak daleko, żeby znać przynajmniej trochę historię rodziny.

"W tej historii są niezliczone podobne okoliczności, o których moglibyśmy opowiadać, gdzie najlepsze intencje osób odpowiedzialnych za całe sztaby upoważniały i zatwierdzały przedsięwzięcie i zostawały przekierowane i bezceremonialnie ominięte, kiedy zmianą planów rzeczywiście uderzała we wszystkich lub w wielu w zajmowanym miejscu. Czasami akceptacja przychodzi z wyjaśnieniem braku lub spóźnienia materializacji. Jeśli tak jest, to widzimy to jako bardzo pomocny trening, który ustawia nas w dobrym położeniu w stosunky do wyzwań w przyszłości.

"Postawa : moją wolą jest, aby wykonać twoją wolę, jest surowo testowana w kółko i tu nie było wyjątku. Nasze niewinne zdecydowanie na głębokie przekonanie o pewnym sposobie działania zapominając o z początku niewygodnych prawdach, że często będą nieuniknione zmiany wymagające tego typu rozczarowań dla naszych cennych nadziei. Na przykład wasi bezpośredni przełożeni mogą wam obiecać awans lub korzyści, tylko że one mogą się znacznie opóźnić lub być unieważnienia przez wyższe kierownictwo, nawet bez wyjaśnienia. To jest trudne do przyjęcia, ale dla doświadczonych urzędników jest to dziecinna zabawa. Przy następnej próbie nasze nadzieje będą niebotyczne, bo tak ma być, ale teraz już rozumiemy.

"To wyjaśnienie, mam nadzieję, da dodatkowy impuls i nowy poziom dojrzałości i odporności, który każdy powinien osiągnąć. Ci, którzy teraz ustaną lub zaniechają w zniechęconym rozczarowaniu, będą zwykłymi ofiarami [nie na długo], których należy się spodziewać w tej bardzo napiętej atmosferze treningu, gdzie od wszystkich wymaga się pewnego ciśnienia i prędkośći w ich drodze do bardziej dojrzałej użyteczność. W ufnym oczekiwaniu, że to naprawdę zadziała niedługo [w ogólnym planie rzeczy] zostawiam was z uczuciem szczerej tkliwości, a także współczuciem, bo to boli lub niepokoi wszystkich do pewnego stopnia, ale z ufnością absolutnie niezłomną. Tu Califax, dobrego dnia."


Koniec
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 14, 2017, 06:42:15 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5498.msg47654#msg47654 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5498.msg47654#msg47654)
Przekazał : GeorgeZ3, pełny członek
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Upewniające słowa od Jezusa (Blog)
« 13 stycznia 2017, godz. 22:17:59 »


Temat : Upewniające słowa od Jezusa
Źródło : Jezus
Przekazujący : George Zuberbuehler, White Haven, Pensylwania

13 stycz. 17, 22:00 czasu wschodniego

"Tu Jezus, pragnę powiedzieć co następuje : Misja Magisterska i moje obwieszczenie na wszystkich kanałach telewizyjnych na całym świecie są bliskie realizacji. Serara, Mondżoronson i ja będziemy przeprowadzić programu Ojca, który przeszedł wiele zmian i korekt.

"Jesteśmy teraz w samym środku przygotowań końcowych i spodziewamy się, że wszystko będzie gotowe do działania w ciągu zaledwie kilku dni. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się tego urzeczywistnić, jak to często było w przeszłości, to proszę zrozumieć, że ta porażka będzie znów z powodu ogromnej złożoności i nieprzewidzianych trudności, które istnieją i są poza naszą kontrolą. Niemniej chcę, żebyście wiedzieli, że wszystkie oczy są znów skierowane na Urantię i że wasz świat jest gotowy do przejścia ogromnych zmian na lepsze.

"Możecie się przygotować do wydarzeń bliskich pojawienia się przez znalezienie czasu na modlitwę do Michała, waszego Syna-Stwórcy, pytając go, jak możecie służyć; w tym krytycznym okresie nieograniczonych możliwości, Bogu i waszym bliźnim mężczyznom i kobietom oraz rozwijać waszą własną duszę.

"Przezwyciężajcie wasze wątpliwości i obawy wiarą i miłością do Ojca Michała i do siebie. Boża pomoc i doradztwo są teraz bardziej dostępne dla was, niż kiedykolwiek przedtem. Szczerze proście o to, a kanał dotarcia do was będzie otwarty. Tu Jezus. Bardzo was kocham."

Koniec
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 03, 2017, 12:50:14 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5520.msg47764#msg47764 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5520.msg47764#msg47764)
Przekazał : Michael S Queen, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Spokój w czasie burzy
« 17 stycznia 2017, 15:17:00 »

Michał Nebadoński---Spokój w czasie burzy---17.1.17---msq---Alaska

Nauczyciel : Michał Nebadoński
Temat : Spokój w czasie burzy
Ketchikan, Alaska
17.1.2017—18:22 GMT— Przekazujący : Michael S. Queen


"Mój synu, zaczynaj. Odłóż na bok swoje obawy, swoje troski. Twoja matka i ja już zajmujemy się rozwiązaniem tych problemów. Twoją sprawą jest być tu i teraz ... kiedy nasze myśli przepływają przez czubek twojego pióra na papier.

"Pamiętaj mały, że niektóre instytucje mogą się rozlecieć i zagrozić pociągnięciem narodu w dół, żeby obywatele stali się bardziej otwarci na pomoc, którą My i Najwyżsi Ojcowie mamy gotową na miejscu. Niech nikt z was nie wątpi, że nawet to, co wygląda na wielkie zło, zostanie przekształcone w dobro ... wola Rajskiego Ojca zawsze triumfuje, niezawodnie. Pamiętaj przekazać swoim dzieciom i ich dzieciom dobrą nowinę o ojcostwie Boga i braterstwie człowieka. Zasadź nasiona miłującej wrażliwości w umysłowej i duchowej glebie swoich towarzyszy, żeby te nasiona mogły się zakorzenić i zakwitnąć, gdy będą miały wolną wolę takiego wyboru.

"Jako na agondonterach, na rodzicach lub starsszych spoczywa na was podjęcie działań w tym aspekcie pokoleniowej perspektywy waszych kultur, krewnych i cywilizacji. Otrzymaliście światło. Czyż będziecie je ukrywać pod korcem zamiast je umieścić na wzgórzu, jako upewniającą latarnię dla waszych bliźnich ?

"Dobrze zapamiętajcie, że drogi Ojca, Ojca nas wszystkich, nie są drogami śmiertelników. On jest światłem doskonałości, a śmiertelni ludzie są, w porównaniu z nim, zaledwie ziarnami okrytozalążkowymi lub nagonasiennymi słaniającymi się ze słabości tuż po wykiełkowaniu, które starają się kierować swoje liście w górę, do słońca. Następują i będą dalej następować głębokie, a nawet dramatyczne zmiany ... nie tylko fizyczne i duchowe, ale również w ludzkich instytucjach cywilnych, politycznych i kulturalnych. Dla was, śmiertelników, jest rozsądne powstrzymać się od utożsamiania instytucji lub przywództwa skonstruowanego przez ludzi z rzeczywistą wolą Ojca. Żaden naród lub lud na tej planecie nie cieszy się pełną aprobatą polityczną lub ekonomiczną Ojca.

"Każda instytucja zmieniała się tak, jak się zmieniała, ale naprawdę każda z nich jest daleka od doskonałości Ojca. "Święte krowy" i iluzje samozadowolenia z łaski Bożej z pewnością zostaną rozbite i zatarte, kiedy instytucje rządzące będą wypróbowane, przetestowane i sprawdzone przez prawdę, piękno i dobroć, żeby umożliwić ludzkości postępować w stronę epoki Światłości i Życia. Opinie człowieka, bez względu na ich zakorzenienie, zotaną chętnie i natychmiast zapomniane przez te mądre dzieci, na tyle dzielne i wystarczająco wierne, żeby oddać całą swoją wolę w ręce ich doskonałego Rodzica. Oddajcie całe ograniczone wasze ludzkie perspektywy pod przesadną opiekę waszego Ojca i wyzbądźcie się wszelkich wątpliwości co do doskonałego rezultatu.

"Prędzej niż będziecie w rzeczywistości gotowi, trąba powietrzna zakręcona przez zwolenników Caligastii i niemoralne, nieduchowe istoty, śmiertelne i inne, zostanie wzęta pod uwagę, skonfrontowana i uspokojona dzięki wysiłkom Misji Magisterskiej. Należy uczciwie powiedzieć, że dla większości wyniki nie będą takie, jakie sobie wyobrażali lub oczekiwali. Niemniej jednak rezultaty będą Ojca i będą pochodziły od Ojca. Cała ludzkość będzie się cieszyć zdrowymi owocami wyzwolenia drogą prawdy, piękna i dobra.

"Dla większości śmiertelników, charakter i skala zmian okaże się "ponad głowę", dosłownie i w przenośni. Niezależnie od indywidualnego wezwania do służby, na każdym poziomie będą, lub już są wam zapewnione wszelkie narzędzia i zasoby niezbędne do skutecznego działania. Wystarczy iść naprzód w wierze i ufności, gdziekolwiek się znajdziecie o świcie każdego dnia.

"W zamęcie nie zapominajcie o waszych braciach i siostrach w pobliżu. Wyciągajcie do nich ręce, świećcie waszym światłem i wyciągajcie ich w górę ze strachu do udziału w waszej wierze. Jak robi najmniejsze dziecko, poznajcie i dzielcie się wiedzą o tym, że wiara pociesza, chroni, ubiera, karmi, pozwala rosnąć ... przez prosty, dziecięcy akt wyciągnięcia swojej małej dłoni do Ojca wszystkich. Pomyśl o tym, mój synu. Dobrego dnia."
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 05, 2017, 12:32:23 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5666.msg48502#msg48502 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5666.msg48502#msg48502)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek-bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Margul, Rasa nie jest problemem, 4 lut. 2017, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 4 lutego 2017, 14:55:48 »

Tylko dla oczu – Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania
Nauczyciel : Margul
Temat : Rasa nie jest problemem
Kategoria : Eugenika
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
4 lutego 2017, 19:55 GMT

Przekazujący : Dziekuję Ci Ojcze za tę możliwość pośrednictwa w przekazywaniu wiadomości. Pomóż mi, żeby wszystko, co piszę było dokładnie tak, jak chciałeś. Czy jest dzisiaj jakaś wiadomość dla wszystkich?

"Tak, tu Margul, mówię to, co ma być dzisiaj podane, wykład i dyskusję na temat stosunków rasowych na Urantii. Na początku lat 1950 prezydent USA Truman połączył służby wojskowe Stanów Zjednoczonych, Straż Przybrzeżną i żandarmerię federalną. Był to odważny krok, który podkreślił problemy i potężnie ułatwił normalizację. Teraz awansuje się za wyniki i prawdziwe zasługi. O tym się nie mówi, ale wielką pomocą w wojnie wietnamskiej był milion przyjaźni, które pojawiły się między Afroamerykanami, Azjatami, latynosami i wszystkimi innych narodowościami a żołnierzami anglosaskimi.

"Nie umniejszając tragedii, dobrodziejstwem tej wojny były 3 miliony nowych wietnamskich imigrantów, które pojawiły się w ciągu 25 lat po roku 1975, po upadku Saigonu. Komunistyczni zwycięzcy byli ślepi na fakt, że wypędzono część najcenniejszych obywateli. Większość została przykładnymi amerykańskimi, francuskimi, kanadyjskimi i australijskimi mieszkańcami przyćmiewającymi w dużym stopniu swoich przyjaciół i sąsiadów. Jeden młody, wtedy 14-letni uchodźca na łodzi w końcu wstąpił do Akademii Marynarki USA w Annapolis, i zastał kapitanem okrętu. Ku zakłopotania i pomimo szyderstwa ksenofobicznych Azjatów, powierzono mu misję dobrej woli wpłynięcia fregatą do Hanoi. Powszechnie wiadomo wśród wszystkich narodów w całej Azji, że w ich służbie wojskowej i cywilnej, wskutek paranoi, prawie nikt nie jest promowany spoza własnej narodowości. Uważamy, że to jest bigoteria rasowa ? Tak właśnie sądzimy, ale jest to problem ogólnoświatowy.

"W National Geographic pojawiło się zdjęcie pracowników ambasady amerykańskiej w jakimś afrykańskim kraju. 50 sfotografowanych osób przedstawia mieszankę rasowa, jaką trudno sobie wyobrazić. Na pewno mamy długą drogę do przebycia, ale ten rodzaj równowagi będzie nowym rozświetlającym przykładem dla całego świata, który Misja Magisterska rozpowszechni na ziemi. W Indiach system kastowy stanie się przeszłością. Ludzie błękitnej krwi z Nowej Anglii i biedacy z Alabamy będą siedzieli obok siebie na universytetach. Europejczycy i Skandynawowie, kiedyś arystokraci z nosem do góry, prędko zostaną przyjaciółmi rodzin dawnych chłopów z Urugwaju lub Transwalu. Ta właśnie rodzinna więź, radośnie obejmująca całą różnorodność rasową, prowadzi nas prędko do ostatecznej ścisłej współpracy z tysiącami pozaziemskich szczepów.

"Obecnie, na tym forum szkoleniowym, wasza różnorodność stanowi ok. 10 głównych narodowości i typów genetycznych, ale następne 10 jest już za kulisami i będzie z wami jako współpracownicy i w końcu wszystkie ponad 200 krajów będą miały kontakt i związek z wami wszystkimi. Żywić przesądy lub klasyfikować zdolności typów rasowych to spowalniacz, którego nigdy nie zobaczycie w Misji Synów Magisterskich. Osoba o przeciętnej inteligencji i umiejętnościach w stosunku do wielu ze statusem geniusza, których już widzieliśmy na tym forum [i którzy są w pełni docenieni i uznani] mogą liczyć, że zostaną przywódcami w swoich zawodach, w misji, przed innymi, dzięki prostemu składnikowi staranności, wyrzeczenia, wrażliwości, lojalności, usłużności, których podaż jest zawsze za mała, a popyt wciąż za duży.

"Kiedy stawia się Ojca na pierwszym miejscu, to tak jak z pionierem, który powiedział do swojej żony "Kasiu, zarygluj drzwi", kiedy zostali zaatakowani przez Indian. Innymi słowy, to jest to, że wasze zaangażowanie jest tak wielkie, że jesteś gotów stracić życie. Postęp kariery [Co znaczy po prostu być zdolnym do wykonywania większego zadania] następuje automatycznie wraz z tego rodzaju czystością poświęcenia. Względy rasowe nikną w tle ledwie zauważone, kiedy staramy się poznać, docenić i potwierdzić, nigdy nie umniejszając żadnej szczególnej kultury. Różnorodność rasowa w samym lokalnym wszechświecie Nebadonie, jest podobna do tablic w kolekcj chrząszczy, które mają więcej odmian na Urantii niż jakakolwiek inna rodzina owadów. Naukowiec zajmujący się owadami powiedział "Widocznie Bóg musi lubić chrząszcze".

"Tu Margul, podałem dla zapamiętania powyższe stwierdzenia oficjalnej polityki rodziny Boga, żeby wszyscy mogli się dowiedzieć, że będziemy żyć i umierać. Dyskusja na temat równych szans i usuwaniu wszelkich ograniczeń, to jest to. Z ciepłym uściskiem dla was wszystkich, pozdrawiam i życzę dobrego dnia! "

Koniec

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 28, 2017, 10:41:33 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5844.msg49378#msg49378 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5844.msg49378#msg49378)
Przekazała : Newstarsaphire. starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Michał Nebadoński, Matka Duch – Bądźcie gotowi « 23 lutego 2017, 20:05:48 »

Miejsce na nowe przekazy / Michał Nebadoński, Matka Duch – Bądźcie gotowi – 23 lut. 17 - Newstarsaphire, Kanada
Nauczyciel : Michał Nebadoński, Matka Duch
Temat : Bądźcie gotowi
23 lut. 17, godz. 20:00 czasu wschodniego, 01:00 GMT
Przekazujący : Newstarsaphire, Ontario, Kanada

Właśnie usłyszałam silny dzwonek w prawym uchu, kiedy zajmowałam się księgowością. Duchu, jeśli ktoś potrzebuje mojej uwagi, żebym odebrała przekaz, to proszę zaczynać. Dziękuję mojemu dostrajaczowi Pre'Msha za jasny kanał do odbioru przekazu.

“W ciągu niewielu dni pojawi się wiele wydarzeń, więc koniecznie potrzebujemy waszej uwagi, żeby sprawdzić wasz odbiór wiadomości i czujność w ich dalszym przekazywaniu, kiedy je nadajemy w celu opublikowania. Ta obecna jest z kategorii “Miejsce na nowe przekazy“ i służy, żeby wam powiedzieć, że robimy wszelkie wysiłki aby słyszeć od ducha słowa do wysyłania do i przez wielu. Nie przejmujcie się o waszą sytuacją, po prostu bądźcie gotowi i współpracujcie w miarę pojawiających się potrzeb, a te testy dotyczące każdego, które uważamy za konieczne, to jest to, co musimy robić w tym czasie w sprawach Ojca. Przygotujcie się d służby, do której jesteście powołani na wielu różnych sposobów i nie martwcie si o wasze potrzeby. Jesteśmy z wami, jak wam często powtarzamy, a kiedy potrzebujecie pomocy - bądżcie w pogotowiu. Tu Michał, wasz Stwórca, Ojciec Nebadonu. Bądźcie gotowi stać twardo."

"Tu Matka Duch. Chcę zwyczajnie dodać otuchy wszystkim doświadczającym dzieciom, które otaczamy nie tylko naszą kochającą obecnością na Urantii, ale wszystkim, czego potrzebujecie, gdy tego potrzebujecie, bądżcie w naszym pokoju i strzeżcie waszych serc."


KONIEC

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)
Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)
Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 04, 2017, 07:32:56 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5880.msg49694#msg49694 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5880.msg49694#msg49694)
Przekazał : GeorgeZ3, pełny członek
Kategoria / Temat : Nowości i aktualności Misji Magisterskiej / Konklawe Misji Magisterskiej (Wiadomość z blogu)
« 3 marca 2017, 17:00:42 »


Temat : Ogłoszenie konklawe Misji Magisterskiej
Źródło : Serara

Przekazujący : George Zuberbuehler, White Haven, Pensylwania

Data odbioru : 28 lut. 17, 16:00 czasu wschodniego USA


Poniższe ogłoszenie pochodzące od Syna Magisterskiego, Serary, zostało odebrane kilka dni temu. Komunikat ten aktualizuje status Misji Magisterskiej.


"Tu Serara. Chcę, żebyście wiedzieli, że wszyscy niebiańscy członkowie Misji Magisterskiej zbiorą się wkrótce w Nowym Jorku na wielkie konklawe poprzedzające uruchomienie Misji, której celem jest zmienić bieg historii Urantii. To doniosłe wydarzenie zakończy się rozesłaniem personelu do wszystkich części świata, gdzie będą oczekiwali na sygnał rozpoczęcia pracy. Ten sygnał będzie jak strzał z pistoletu startowego do wyścigu - wyścigu o uratowanie waszego świata i jego mieszkańców – wyścigu, który przyniesie szerokie, pozytywne i niezbęde zmiany w procesie rozwoju ewolucyjnego."Bądźcie pewni, że wszystko jest w gotowości do podjęcia tej bezprecedensowej i masowej ingerencji w sprawy tego świata, oczekującej tylko na sygnał rozpoczęcia od Ojca wszechświata.

"W tym krytycznym momencie wasze modlitwy do Ojca są mile widziane. Módlcie się o pomyślne użycie siły duchowej na planecie, która poważnie cierpi setki tysięcy lat na skutek zbuntowanych działań Lucyfera i jego nierozważnych zwolenników. "

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 05, 2017, 09:09:57 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5872.msg49644#msg49644 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5872.msg49644#msg49644)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek - bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Mansonloran, Zrównoważona perspektywa, 2 marca 2017, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 2 marca 2017, 16:21:16 »


Tylko dla oczu – Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania
Mówca : Mansonloran
Temat : Zrównoważona perspektywa
Kategoria : Syn – stwórca Michał Nebadoński
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada, USA
2 marca 2017, 21:21

Piszący : Dziękuję Ci Ojcze za wszystko, za umieszczenie nas tu z takim jasnym dowodem twojej ręki we wszystkich szczegółach. To potwierdza i daje nam impuls do bardziej bezpośredniej odpowiedzi Tobie, kiedy zostawiamy w tyle dawne życie osobiste. Dziękujemy za inspirowanie tych wiadomości ! Czy miałbyś coś teraz dla wszystkich ?

"Możesz zacząć pisać Danielu. Uważam, że ważne jest powiedzieć w tej chwili pewne rzeczy, które chciałem, żebyście wszyscy wiedzieli. Tu Mansonloran mówiący w imieniu Ojca - Chrystusa Michała. Weszliśmy w czas krytyczny, kiedy zamierzamy z najsilniejszym przekonaniem przeprowadzić publiczne ogłoszenie Jezusa Chrystusa, fizycznie będącego na tej ziemi, za pośrednictwem mediów publicznych, w sposób niewątpliwy, bardzo stanowczy, prawdziwie profesjonalny, a nawet szokujący (w dobry sposób). Będzie to pierwsze nagranie wszechczasów, w którym ”być męskim” będzie miało nowy sens i będzie odzwierciedlać w mądrości Urantii od tysiącleci, jak i we wszystkich nagranych przemówieniach od roku 1900. Jest to słabe porównanie, ale będzie to miało stałe miejsce, takie jak Churchilla przed amerykańskim Kongresem, kiedy mówił, że tak długo, jak Wielka Brytania i USA stoją razem w jedności, żadne ich przedsięwzięcie nie może zawieść, albo przemówienie Kennedego "nie proście", które nadało ton amerykańskiej etyce służby.

"Czas na takie ogłoszenie ma najwyższą użyteczność i próbowaliśmy ten dokładnie scenariusz wiele razy wcześniej. Wszystko, co możemy powiedzieć, to to, że będzie to niespodzianka. Mądra osoba będzie później patrzyć wstecz i widzieć po fakcie znaki między liniami, ale to jest wyjątkowe i musi być zadecydowane bardziej lub mniej na poczekaniu przez Ojca, chociaż czas jest ogólnie znany przez zespół gotowy do podjęcia tak wielu natychmiastowych działań po wystąpieniu najbardziej wymownego wydarzenia w naszej historii. Jesteśmy przekonani, a nawet pewni, że ta próba się uda, ale jak wiecie, pełno bardzo pomocnych konsekwencji towarzyszyło wcześniejszym opóźnieniom, które następnie umożliwiały ważnym ziemskim okolicznościom większą gotowość i dopasowanie, czego nikt z was nie wie. Jednym z najcenniejszych było sprawdzanie tych o głębokiej szczerości i zaangażowaniu, których tylko takie rozczarowanie mogło wyraźnie zidentyfikować.

"Masakra trwających wojen i uciążliwe niewolnictwo wraz z handlem ludźmi o każdym wieku i płci, ucisk ekonomiczny niemal wszystkich, zanieczyszczenia przyspieszające utratę życia i niekontrolowany rozwój, rosnące obrzydzenie ludności Urantii przez przemysłowo produkowane pożywienie manipulowane zyskiem, ograbianie pewnie najbardziej cennych elementów na ziemi (oceanów i gleby uprawnej), przełowienia i polowania na dzikie życie aż do wymarcia, co jest niemożliwe do uregulowania ze względu na brak jednolitej, silnej administracji na całym świecie, pozwalającej wymusić ochronę środowiska i zasobów.

"W ostatecznym rozrachunku jednak i choć może to być trudne do przyjęcia dla niektórych, trzeba zdać sobie sprawę z korekt tektonicznych, które pogrzebiąą pod wodą niektóre z najlepszych terenów uprawnych i lasów oraz z zanieczyszczenia i ogołocenie ogromnych połaci ziemi uprawnej przez setki nowo aktywnych wulkanów. Wszystko to będzie o wiele gorsze niż szkody i degradacjie spowodowane przez nieodpowiedzialną niegospodarność człowieka przez tysiące lat. Rujnowanie obszarów rolnych przez ludzi, ogołoconych przez używanie chemicznych środków chwastobójczych, owadobójczych i niezrównoważone stosowanie nawozów chemicznych, a nawet zatrucia radioaktywnego rozległych obszarów w wyniku wypadków, czy wręcz sabotażu, jest tylko małym, częściowym przyczynkiem do wielu szkód, które będziemy musieli uleczyć.

"Jest to bardzo pilne dla procesu ustawiania na nowo i przerabiania wszystkiego, aby rozpocząć jak najszybciej i skończyć z obecnym skandalicznym cierpieniem miliardów, ale jest przykrą prawdą, że zaburzenia sejsmiczne i wulkaniczne sprawią, że nieład spowodowany na ziemi przez nieodpowiedzialność człowieka okaże się niewielki. Nadchodzi ogromny kataklizm na ziemi i ważna jest zrównoważona wizja tego przez was, krąg wewnętrzny, gdzie możemy znieść kilka ciosów z powodu jego nasilenia i bardzo problematycznej natury.

"Kiedy wszystko jest powiedziane i zrobione, przez moje dosadne wyrażenia, które, mam nadzieję, mogę pomóc w bardziej pełnym zrozumieniu rzeczywistości, gdy zaczynamy wciągać wasze umysły do pracy, którą będziemy robić. Jeden przykład : Wyciek z typoweg wulkanu jest pełen metali ciężkich i trucizn wszelkiego rodzaju, który zostają następnie rozprzestrzenione na ogromnym obszarze, blokując światło słoneczne i szeroko pokrywając mgłą cały świat poprzez wysokościowe prądy strumieniowe, powodując ochłodzenie i mały wiek lodowcowy, który dotknie inne obszary, również te obecnie bezużyteczne poprostu z powodu zimna i mrozu. Mówię o wielkich problemach i utracie życia.

Słyszymy wasze szczere modlitwy i westchnienia ulgi, ale żeby widzieć to wszystko w perspektywie tak złej, jak rzeczy wyglądają i niczego takiego nigdy nie widziano, biorąc pod uwagę udręki, jak słusznie zostało to nazwane w proroctwie, które teraz dotkną dużą część ziemi. Szersza perspektywa, którą próbuję przedstawićić wam wszystkim, zapewni wam równowagę, jako ludzkim pracownikom, którym udostępnianiamy tę informację na tyle, o ile jet to rozsądnie możliwe.

 "Pozornie powolne, mogące podlegać krytyce, o ile jest widoczne, wprowadzanie panowania nowej administracji Misji Magisterskiej, jest na dobrej drodze, a my szczerze, jak najlepiej robimy dla Ziemi to, co możemy, z całą naszą mądrością. Tu Mansonloran z waszą służbą i wiarą należycie zauważoną, w prawdopodobnie najbardziej trudnych warunkach kiedykolwiek napotkanych przez przez ludzką grupę, taką, jak wasza. Czysta wytrwałość, o którą prosimy jest niezwykła i moim pragnieniem jest, abyście wiedzieli, że zrobicie to do końca i będziecie mogli spojrzeć wstecz na coś rzadkiego i bardzo cenionego przez Ojca i waszych lokalnych władców. Serdeczne pozdrowienia, domszia, z radością.

KONIEC

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)

Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 06, 2017, 07:59:01 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5886.msg49722#msg49722 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5886.msg49722#msg49722)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek - bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Sentenact, Zespolenie w obecnych czasach, 5 marca 2017, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 5 marca 2017, 13:20:45 »


Tylko dla oczu (Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania)
Nauczyciel : Sentenact i Califax
Temat : Zespolenie w obecnych czasach
Kategoria : Objawienie nowe i stare
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada, USA
5 marca 2017, 18:20 GMT

Skryba : Dziękuję Ci Ojcze za ciągłe wsparcie, za Twoją stałą miłość, która daje nam odpoczynek i pewność, gdy wszystko jest niepewne oprócz niej. Z obecnym rozpoczęciem czasu naprawy na wiele lat, stało się pewne ciągłe przywracanie ewolucyjnego postępu, który był sporadyczny lub opóźniony. Mamy nową nadzieję, długo planowane Misje : Nauczania i Magisterska, będą teraz działały. Z uznaniem i zaufaniem, szczęśliwy z tej okazji. Czy jest jakaś lekcja, którą chciałbyś nam wnieść dzisiaj ?

"Tak, zacznij notować, gdy będziesz gotowy. Tu Sentenact z tematem przekraczania granicy lub osiągania poziomu przeświadczenia niezbędnego do zespolenia się ze swoim Dostrajaczem Myśli. Teraz, gdy jest to możliwe, a nawet zamierzone dla wielu z was, abyście doświadczyli zespolenia w tym czasie. Patrzcie na to jak na coś, co bardzo dobrze może nadejść niebawem. Stosunki z waszym dostrajaczem będą takie same, choć z nową nienaruszalną właściwością, która daje poczucie zdecydowania i bezpieczeństwa.

"Wiesz, że twoja przyszłość jest zablokowana w oficjalnym statusie trwałości dotyczącym twojej drogi, twojej pozycji w Rodzinie, twojej kategorii wznoszącego się, bez wątpienia lub kwestii co do wyniku – objęcia przez Ojca. Ten czynnik pewności i bezpieczeństwa jest chyba największym szczęśliwym katalizatorem zwiększającym twoją przydatność. Nie jesteś już we wstępnym szkoleniu dla ustalenia twojej wartości na stałe, zostałeś już uznany na stałe.

"Stopienie się razem Ojca i ciebie jest obecnie bezpowrotne, otrzymasz to nie inaczej, jak ktoś o pochodzeniu zwierzęcym i fizycznym, obecnie w pełni współpracujący w jedności z Ojcem. Obecnie jest to na zawsze zdeterminowane w nieubłaganej dynamice rodziny zawierającej nasienie empatycznego miłosierdzia i miłości do wszystkich rzeczy, po obu stronach – fizycznej i duchowej realnego wszechświata. Jest to zawarte w człowieku o wolnej woli, który jest dziełem stworzenia odzwierciedlającym zdumiewającą mądrość i użyteczność.

"Istota jednolita, przyjazna, wielkoduszna, o miłosiernym charakterze, ale większość z tego wszystkiego, co pozostaje, jest unikalnie i odświeżająco złożone z wszystkich kolorów tęczy w rozmaitości, a nawet miłej ekscentryczności. Cokolwiek innego smakowałoby jak szereg żołnierzy z linii montażowej, o męczącej monotonii. To samo w sobie jest cudem stworzenia, które cechuje się nieskończoną różnorodnością osobowości, które niezawodnie zachwycają, jak nasze znajomości, zaczynając od naszego rodzeństwa, rozszerzają się do nieskończoności.

"Po zespoleniu człowiek nie zauważy wielkiej różnicy w stosunku do miesiąca wcześniej, ale wkrótce połączenie, piękno nowej pewności, wykonuje swoją pracę i sadowi się powodując postęp pacjenta, który zyskuje nowe uczucie komfortu połączone z dodatkowym, pełnym czci uznaniem dla oświeconego planu, który obdarowuje was wcześniej niewyobrażalnym poziomem ciągłego szczęścia. Wiesz, że nie ma okoliczności dla jakiegokolwiek świadomego podmiotu, która by nie mogła się jakoś poprawić.

"To jest to, najlepszy przykład, szczyt, ostateczna doskonałość idei reprodukcji najwyższego stworzenia wszechczasów. Przy tym, ta istota (Ty i Ojciec połączeni) oznacza funkcjonariusza lub zwykłego członka rodziny, zwykłego twórcę, bez końca, na przyszłość znacznie bardziej chwalebną niż możemy sobie teraz wyobrazić, ze względu na czynnik rozwojowej innowacji w wolnym społeczeństwie, wspaniały wynik, niemożliwy do przewidzenia lub przepowiedzenia.

"Gdy masz ten zaszczyt zespolenia teraz, doceniaj jego prawdziwe znaczenie, jako awangardową zmianę w ewolucji polityki wznoszenia. Jesteśmy świadkami niezwykłego nowego podejścia, kontrastującego z całymi wiekami zwykłego życia, aż do szybszego cementowania twoich niezmiennych, szczerych zamiarów i woli Ojca. Tu Sentenact, mówiąc w połączeniu z Califaxem i przekazując tę niesamowitą i przełomową politykę zespolenia stosowaną teraz na Urantii. Z bezgraniczną serdecznością, życzliwą wolą i tkliwością do każdego z was, życzymy wam pożytecznego dnia ! Domszia ....... "

KONIEC

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)

Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 07, 2017, 09:44:54 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5890.msg49746#msg49746 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5890.msg49746#msg49746)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek - bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Marloc, Wasza rola jako nauczycieli, 6 marca 2017, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 6 marca 2017, 13:22:06 »


Tylko dla oczu (Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania)
Mówca : Marloc
Temat : Wasza rola jako nauczycieli
Kategoria : Syn – stwórca Michał Nebadoński
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada, USA
6 marca 2017, 18:22 GMT

Przekazujący : Ojcze, bez wątpienia ani cudu jesteśmy tu z zamiarem, aby po prostu słuchać, cokolwiek chcesz przekazać jako wiadomość lub naukę. Dziękujemy za otwarcie tych metod mówienia do nas ze szczegółami i jasnościa tak, jak to robisz. Czy jest jakaś lekcja lub informacja, którą miałbyś teraz dla wszystkich ?

"Tak Danielu, możesz zacząć. Tu mówi Marloc. Tematem, który dziś omówimy są obawy przed działaniem jako nauczyciele, ale zacznę od związanych z tym warunków życia. Chodzi o to, za co wykonywać tę pracę oraz utrzymywać się w ramach dość dużej części istniejącego systemu gospodarczego, który może być poważnie zakłucony. To może zwalić się na was, mimo waszych najlepszych starań i wczesnego planowania. Możecie się znaleźć w sytucji nie do pokonania, bez dostępnych funduszy na wasze potrzeby lub bez żywności w domu, bo już nie macie domu, albo po prostu musicie się nagle przenieść i nie możecie zabrać ze sobą wszystkich odpowiednich zapasów. Nie ma problemu.

"Może się zdażyć, że nawet jeśli macie pieniądze, to nie ma jedzenia do kupienia. Jest to sytuacja, wktórej znależli się wdowa i jej mały syn z metaforycznej opowieści ze Starego Testamentu, kiedy prorok Eliasz przyszedł mieszkać z nimi i ze względu na lokalny głód nie mieli prawie nic do jedzenia na przyszłość dającą się przewidzieć. W tym przypadku, jestem pewien, że zabrali by się do pracy, ale wszyscy inni byli przeważnie w tym samym stanie i taka możliwość była tak przerażająca, jak brak potrzebnego jedzenia.

"No i właśnie musi nadejść dzień i godzina, kiedy całe jedzenie się kończy lub wystarcza tylko na jeden rzadki posiłek, że nastawienie i sytuacja prowadzą do zaufania w obliczu braku dowodów, że rozwiązanie jest w zasięgu ręki. Nie boicie się zginąć lub cierpieć długotrwały głód i chcecie zmierzyć się z nieznanym uczuciem istnienia łaskawej opieki, chociaż normalnie nic na to nie wskazuje. Nie ma potrzeby rozpaczliwych modlitw błagających niebiosa o ulgę, bo Ojciec zna wasze potrzeby zanim poprosicie. I wtedy mija wasz dzień w ciszy i ufności, godzina za godziną, bez niepokoju, w oczekiwaniu, że rozwiązanie samo się pojawi i to jest ważne ! Albo nie. Byłoby wysoce nieprawdopodobne, byście zginęli z głodu, ale to nie jest niespotykane, ale trzeba na to kilku tygodni w większości przypadków, aby stać się tak słabym, że nie możecie przynajmniej funkcjonować minimalnie, jeśli nadal macie wodę.

"Mówię na ten temat, bo choć poważnie wątpię, czy wielu z was będzie poproszonych, aby iść tak daleko, bo potrzebujemy was na nogach i sprawnych do pracy w misjach i bez względu na to gdzie będziecie, będzie dla was coś do zrobienia, żeby pomóc bezpośrednio w rozproszonych miejscach waszego pobytu. Ta dyskusja ma na celu poruszenie problemów i żebyście pomyśleli, co można zrobić dla dodania otuchy i pokazania waszym sąsiadom kroków, jakie mogą podjąć, aby zapewnić sobie powrót do kontaktu z Bogiem i otworzyć stosunki, żeby pomoc od strony duchowej stała się dla nich dostępna. Człowiek przeklinający Boga za swoje poważne kłopoty, rozumie się, że nie będzie w stanie szukać nadprzyrodzonej pomocy, ale nawet niewielki przypływ wiary może być pewnym otwarciem do otrzymania pomocy w rozpaczliwych czasach.

"Nasze zapewnienia o opiece Boga nad jego dziećmi pasowałby tu idealnie i byłby to bardzo, bardzo rzadki przypadek, żeby nawet trochę pokory i zaufania nie wystarczyło do otrzymania oczywistej nagrady, co najmniej w postaci niewielkiej ulgi potrzebnej do dalszego przetrwania. Te początkowe kroki małego dziecka zwracającego się do Ojca są okazją o ogromnej wadze, która następnie prowadzi do rozpoczęcia prawdziwego stosunku roboczego z Bogiem. Nasz Ojciec, mimo wszystko, dopuszcza te wszystkie kłopoty tylko dla tej właśnie sposobności. Trudności będą takich rozmiarów i surowości, że zwracenie się do Ojca będzie postrzegane jako jedyny ratunek.

"Będzie można widzieć dumnych ludzi o postawie "zrobiłem to po swojemu" aż do gorzkiego końca, może ginących z powodu tej bezkompromisowości, a jednak te próby zrobią swoje i dobrą robotę próbując tych o najtwardszym karku i zmiękczając niemało z nich. Nasza obecność w ich sąsiedztwie, (jeśli mają szczęście) pozwoli im zapoznać się z tymi niesamowitymi osobami (wami), którzy nie dają się wciągnąć w najmniejszym stopniu w tę sytucję zmierzającą ku katastrofie. Nie mogą sobie wyobrazić waszego zaufania i tego, jakbyście wiedzieli, co się dzieje. Są bardzo ciekawi, jak wy, w sposób nie budzący wątpliwości utrzymujecie silne przekonanie, że niezależnie od tego, co się dzieje, to jest wykonalne i jak można mieć tę szaloną, pozorną pewność i brak strachu przed tym, co się dzieje!

"Myślę, że możecie spotkać bardzo szczęśliwe sposobności, żeby być wykorzystanym w niektórych z najbardziej przejmujących i serce rozdzierających obrotów spraw, dających szansę zachęcania znękanych, których możecie spotkać, żeby zaczęli zwracać się do Boga o pomoc. Utrata życia, ekstremalne zmiany stylu życia, niepewność przyszłości, będą w pełni możliwe do wytłumaczenia i mogą być prezentowane w świetle prawdy, którą wszyscy doskonale znacie. Przede wszystkim, słońce będzie za chmurami w tych najbardziej gorzkich czasach i wtedy będzie można podkreślić, że nastąpi pewna zmiana na lepsze w wielu obszarach świata, niemal natychmiast.

"Narzucający się braz, który możecie przestawiać każdemu w nowo oświeconym społeczeństwie, jest jeszcze obecnie na początkowym etapie w miejscu zwanym Jork (dla początkujących), we wschodniej Pensylwanii, w USA. Wkrótce w wielu innych miejscach powstaną małe posterunki nowej drogi. To jest coś, co ludzie sami mogą pomóc zapoczątkować niebawem. Sama chęć do pracy będzie aktywnie wspierana przez administrację rządową prawdziwie życzliwą, kierowaną przez osobnika znanego jako Jezus Chrystus, który obiecał wrócić i teraz to zrobił.

"Samo to będzie jednym z najskuteczniejszych sposobów, aby przynieść zrozumienie tego, co się dzieje. Nic z tego nie będzie konsekwentnie płynne. Trudności na każdym kroku będą się pojawiały w zastygłej opinii publicznej i niewiedzy, ogromne przeszkody będą przezwyciężane przez cierpliwe podejście i przychylność pozbawioną osądu. Waszym najskuteczniejszym narzędziem ze wszystkich będzie spokojny duch miłości i troski w połączeniu z.wieloma rodzajami służby, które nie mogą być sfałszowane na dłuższą metę, miłość i służba, których tak brakuje. Tu Marloc z przesłaniem nadziei i otuchy i pewnymi wskazówkami, kiedy jesteśmy coraz bliżej tych wydarzeń. Dziękuję wszystkim za stałe przykładanie się do tego szkolenia. Kiedy przyjdzie ulga, nie będziemy prosić, żebyście robili więcej niż jesteście zdolni. Z czułością i uznaniem. Dobrego dnia !

KONIEC

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)

Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 12, 2017, 08:04:01 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5898.msg49848#msg49848 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5898.msg49848#msg49848)
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Moje pytania
« Odpowiedź nr 14, 8 marca 2017, 19:28:24 »


Crotoan,
zadajesz rozsądne i dobre pytania i ubolewam, że pobudziłeś innych na tej stronie internetowej, którzy nie mają cierpliwości dla duchowego nowicjusza, do takiego podniecenia. Ta strona, jak się przekonasz, jest rzadko wykorzystywana przez duchowych nowicjuszy i nie jest zwykle dobrze nastrojona do odpowiadania im, gdy pojawiają się pytania o charakterze takim, jak zadawałeś.

Mogłeś robić różne rzeczy, aby się kształcić w tych sprawach, głównie ze starszych zapisów, które dotyczą większości tego, o co pytasz. Jest rozdział (kategoria) na tym forum zawierający często zadawane pytania (FAQ) i odpowiedzi na nie*. Niektóre z nich dotyczą tego, o co pytasz. Zaoszczędzimy czas, jeśl tam zajrzysz i poszukasz odpowiedzi, których ta strona dostarcza w niektórych dziedzinach dociekań.
*Tłumaczenie na polski patrz :
http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php?topic=2373.msg26305#msg26305) ?topic=2373.msg26305#msg26305 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2373.msg26305#msg26305)

Po drugie, archiwum tmarchive.org ma prawie 6000 zapisów z ponad 6000 spotkań ludzi, którzy wspólnie przekazują odpowiedzi na takie pytania, a odpowiedzi są dobrze pomyślane dla początkujących, bo w większości początkujący pobierają tam wiadomości.

Pragnę również wskazać ci, że ci, którzy interesują się sprawami duchowymi zanim doświadczą posługi ducha, są nękani nielogicznymi tajemnicami, które duch przedstawia ludzkiemu umysłowi i duszy. Na przykład, nie jest logiczne dla ludzkiego umysłu, że duch może mówić do niego, zanim on sobie uświadomi dwie rzeczy, żeby poinstruować swój umysł na temat tego zjawiska :

1) Duch może mówić słyszalnie do mózgu i słychać to, jak z telefonu. W głowie słyszy się osobę duchową uderzającą w twoją uwagę. Znajdujesz nazwę w swoim umyśle, której sam tam nie umieściłeś. Melchizedekowie robią to w pewien sposób; Syn–Stwórca - w inny sposób, a inni, jak istoty pośrednie, uderzają w jeszcze inny sposób, ale słychać, że proszą o rozmowę z tobą. Mając w głowie ich imię, mówisz : "Witam cię Welmeku", lub wymawiasz jakieś inne imię. Potem mówią ci, co chcą i słyszysz to wyraźnie, jak przez telefon.

2) Duch używa komórek znajdujących się na samej górze, pod czaszką. Znajdź swoją koronę na swojej własnej głowie - zazwyczaj włosy są trochę zakręcone nad lub wokół niej. Teraz przesuń palce około 3/4 cala do przodu, do czoła z okolicy korony i naciśnij dosyć twardo, a poczujesz lekki dołek. Tu łączą się dwie płyty czaszki. Wciśnij odrobinę mocniej, a poczujesz pod palcem lekkie pulsowanie. Naciskasz na hipokamp, a to jest u większości z nas gruczoł w kształcie podkowy, złożony z komórek chrząstki i krwi. Działa on, jak membrana głośnika, gdy Duch dotyka te specjalne komórki na skraju twojej czakry korony, a te komórki tłumaczą telefon ducha twoim ośrodkom języka mówionego na dźwięk, który słyszysz, prawie jak dźwięk telefonu.

W niedojrzałym umyśle człowieka, takim jak twój Crotoanie, hipokamp nie jest wystarczająco elastyczny, aby drgać wystarczająco silnie i wytworzyć wewnętrzne fale dźwiękowe dla twojego nerwu słuchowego. W miarę ćwiczenia można spowodować jego silniejsze drgania i odbierać przez niego wiadomości duchowe niemal natychmiast. My na tej stronie internetowej praktykujemy wprowadzanie hipokampu w silniejsze drgania wchodząc w ciszę i prosząc ducha, aby dostroił nasz umysł, żeby je słyszeć i służyć Bogu, kiedy może nas potrzebować. To zajmuje około sześciu tygodni, aby uczynić hipokamp wystarczająco elastycznym i słyszeć mowę. Większość z nas zapisuje słyszaną mowę albo przez edytor tekstu komputera albo nawet ręcznie. W miarę postępu możemy mówić na głos to, co mówią do nas przez ten gruczoł wyspecjalizowany dla Bogów.

Tak na marginesie, nie wszyscy z nas używają hipokampu. W tych dniach jest normalną sprawą słyszeć duchowy przekaz. W moim przypadku, używam hipokampu do krótkich wiadomości, a pozatym mojego trzeciego oka, które siedzi niczym ziarnko piasku między naszymi brwiami. Kiedy to piszę, powiedziano mi przez ducha, że twoje trzecie oko, Crotoan, jest zbyt małe, aby korzystać z niego już teraz, ale może wejść do użytku, kiedy nadejdzie czas.

W końcu nie troszczę się zbytnio o tego typu pytania, zanim sami nie podejmiecie poszukiwania odpowiedzi, o których ja mogę nie pomyśleć, ale mogę wam dużo pomóc czytać o nich. Ludzie o twoim rodzaju humoru i nabytej wiedzy są bardzo trudni do nauczenia, bo mają już ustalony charakter doświadczenia z innych źródeł. Również zbytnio nie ulegasz wpływom, ale przynajmniej masz odwagę zadawać dobre pytania.

- - - - - - -
I ostatnia uwaga do waszej wiadomości, polityka rządu Salvington, kierowanego przez Syna-Stwórcę, dąży do zmniejszenia zainteresowania gatunków spoza planety, co dotyczy Urantii. Na dzisiaj Michał poinformował tych, których moglibyście nazwać Dowództwem Galaktycznym, że ich usługi nie są już potrzebne na Urantii, chyba że w skrajnej sytuacji kryzysowej. Powodem, jak wyjaśnia Michał, jest to, że większość mieszkańców ziemi uważa gatunki spoza planety i ich statki za anielskie lub Boskie, kiedy nie są one żadnymi z nich. Samo to poamieszanie czyni nadchodzącą Misję Magisterską, jak i Boga, bardzo trudnymi do przedstawienia. Do czasu dalszych wiadomości, źródła takie, jak MUFON i inne, jeśli będą ogłaszać o widzianych UFO, to będzie to coraz bardziej fałszywe, bo jest to teraz odwołane na tak długo, jak będzie trzeba, aby zapewnić Misji Magisterskiej czyste niebo z oczywistych powodów. Dziękuję. Michał Nebadoński.

- - - - - - -

Ron - Mam nadzieję, że to było pomocne dla ciebie i witam cię na pokładzie pomimo, że to będzie próba dla ciebie, aby zrozumieć, co my donosimy lub mówimy niejednokrotnie. Życzę ci powodzenia w twoich duchowych podróżach. Ron Besser

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 17, 2017, 10:02:45 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5966.msg50200#msg50200 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5966.msg50200#msg50200)
Przekazał : bradcooke. członek - bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Czy jesteśmy gotowi ?
« 16 marca 2017, 21:15:45 »


Mówca : Marloc
Temat : Czy jesteśmy gotowi do Misji ?
Kategoria : Ogólna
Przekazujący : Brad Cooke, Namur, Quebek
16 marca 2017, godz. 06:00 czasu wschodniego

Najdroższy Ojcze, jestem tutaj dziś rano, czując skromność, w gotowości do odbioru. Czy jest jakaś wiadomość dla mnie do odebrania dziś rano. Jestem wdzięczny za tę możliwość.
Możesz zacząć pisać, tu Marloc
Mówmy o losie. Dążyć do życia wiecznego jest losem Urantian... to się odbywa przez świadomą decyzję pójścia za przykładem Jezusa. Trzeba chcieć przeżyć. Następnie trzeba żyć dla tego celu.
Aby osiągnąć ten cel, wasze życie musi odzwierciedlać ciągłą opowieść w odcinkach, w której praktykujecie cnoty, które doprowadzą was spowrotem do Ojca : miłość, dobroczynność, współczucie, uczciwość, cierpliwość, szacunek, tolerancja ... jest ich wiele. Musicie do tego dołączyć czyny odpowiadające każdej z nich. Jak mówią ludzie, trzeba mówić o rzeczach, ale również je robić.
To jest część losu : dokąd was prowadzą wasze dzieła, myśli i czyny całego waszego życia.
Odwrotność jest również prawdą. Niechęć uznania, że Ojciec żyje razem z tobą, że to jest Jego dzieło, że Michał stworzył wszystko, co masz, co cię otacza, na życzenie lub polecenie Pierwszego Źródła i Centrum, brak zrozumienia tego lub odmowa postępowania według tego, prowadzi w końcu do zapomnienia, innymi słowy do rozpadu twojej duszy, a nawet osobowości.
To jest los, którego wszyscy doświadczacie. Trzeba wybrać jedno lub drugie.
Trzecia rzecz dotycząca losu, to świadomość. Aby wybrać mądrze, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, co się ma do wyboru i z konsekwencji wyboru. Wielu nie zdaje sobie sprawy z możliwości lub sposobów i środków do osiągnięcia sukcesu. Tu ty i wielu innych, możecie i będziecie odgrywać kluczową rolę. Musimy poinformować naszych współbraci o kwestiach : jak, gdzie, co i dlaczego, dotyczących przetrwania osobowości. Przyniesie to dodatkową korzyść w postaci zwiększenia liczby osób zdolnych do pracy w misjach.
Wyniki mogą być ogromne.
To jest wasza odpowiedzialność i nie można odkładać omówienia tego. Oczywiście Ojciec widzi, że nie jesteście przygotowani tak, jak powinno być. Wielkie kroki zostały wykonane w agitacji w ramach dążenia do przetrwania. Wy musicie zrobić to samo. Część przyczyn tak wielu opóźnień w rozpoczęciu misji jest to, że nie jesteście wystarczająco przygotowani. Ojciec to widzi i wie o tym. Więc zanim Ojciec nie będzie widział potrzebnego poziomu gotowości, misje nie będą uruchomione.
Więc co możecie zrobić?
Oto kilka pomysłów : umieście parę Ksiąg Urantii w strategicznych miejscach, gdzie mogą być zaakceptowane.
Przedstawcie zagadnienie odpowiednio w codziennych rozmowach z innymi, w pracy, w domu, w waszej codzienności. Żyjcie waszymi przekonaniami. Nie bądźcie przytłaczający. Dobre perfomy są przyjemne, gdy są rozsądnie zastosowane, nadmiar odepchnie ludzi w przeciwnym kierunku w stosunku do pożądanego.
Czytajcie, studiujcie Księgę Urantii, forum, archiwa. Żeby uczyć, trzeba być znawcą tematu. Musicie wiedzieć, jak znaleźć osoby myślące podobnie ... to może wiele pomóc.
Oto tylko kilka rzeczy, które możecie zrobić, aby utorować drogę. Żyjecie w dobie postępu technicznego na Urantii ... czasu korzystania z mediów i dostępnych narzędzi.
To jest treść mojego przesłania na dziś rano, Brad. Wróć jutra rano po więcej. Również przygotuj się później na dalsze wiadomości od innych moich kolegów, którymi mogą chcieć się podzielić z tobą w ciągu dnia.


Dziękuję Marloc. Jestem wdzięczny za to, czym się podzieliłeś ze mną ... dzękuję ....
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 19, 2017, 09:16:51 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5952.msg50158#msg50158 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5952.msg50158#msg50158)
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : Powiadomienia prawne i oficjalne od Boskich Misji / Wykres : Przewidywania dotyczące forum i rzeczywista gotowość Misji Magisterskiej
« 16 marca 2017, 00:28:53 »


PODYKTOWANE SUROWE DANE

Przekazał : Ron Besser
Jork, Pensylwania
godz. 23:50 czasu miejscowego Jork, Pensylwania
15 marca 2017

Zapis podyktowany przez Serarę :
Rzeczywista gotowości Misji Magisterskiej do wcielenia i pracy na Urantii

2002 Misja Magisterska została ogłoszona.

2003 Misja Magisterska przygotowana do wejścia w rzeczywistość materialną Urantii, ale wstrzymana przez Ojca, aby opracować nowy plan dalszego oczyszczania Urantii wobec naszych zastrzeżeń.

2004 Misja Magisterska naprawiona zgodnie z sugestiami Ojca i przygotowana do wejścia w rzeczywistość materialną, ale zatrzymana przez Najwyższych Ojców w celu przejrzenia planów i uwzględnienia ich opinii.

2004 Misja Magisterska została ponownie zatrzymana, żeby uniknąć zmiażdżenia istot znajdujących się w siatce wspierającej życie morontialne po śmierci.

2005 Ogłoszone uruchomienie Misji Magisterskiej, ale tym razem została ona wstrzymana przez Michałą, bo Ojciec zażądał kolejnego przeglądu w celu wprowadzenia nowej siatki, zastępującej starą morontialną wokół Urantii

2005 Misja Magisterska znów zatrzymana, ponieważ Serara zrezygnował, żeby zaprotestować przeciwko likwidacji siatki bez jej zastąpienia i innym problemom bezpieczeństwa oraz faktowi, że Synowie Magisterscy nie mogą odpowiadać za wszystkich Synów wszechświata lokalnego i ich ograniczone wykorzystanie przez Misję, dopóki nie nie mogą dysponować odpowiednią ich liczbą.

2006 Misja Magisterska zatrzymuje się jeszcze raz, aby odnaleźć 1.000.000 zaginionych dzieci uważanych za ukryte w jaskiniach, aby uniknąć zamordowania przez Caligastię, bo on je uważał za nie nadające się do kontynuacji życia na światach-mieszkaniach. Te dzieci zostały znalezione, ale w ich duszach pozostało tak mało życia, że pozwolono im spać, aż Ojciec wskrzesi ich w przyszłości.

2007 Misja Magisterska rozpada się wskutek nowych rozkazów, zapobieżenia dalszemu najazdowi siatki na zaginione dusze, których liczba jast oceniana na około jednego miliarda i nie można znaleźć żadnego ich śladu, ale oczekiwanie trwało ponad szesnaście miesięcy ze względu na zastrzeżenia Mondżoronsona i Serary co do problemów repatriacji tych dusz znanych jako utracone i nie do odzyskania.

2008 i 2009 - Misja Magisterska ogłasza, że jest gotowa do wznowienia swojego planu, ale bez Mondżoronsona, który zrezygnował z powodu problemów repatriacji tak, jak Serara zrobił wcześniej. Misja zostaje odłożona na czas nieokreślony.

2010 - Serara rezygnuje po raz drugi, aby uniknąć przeniesienia na Uversę, jako nauczyciel w Korpusie Synów Magisterskich, stwierdza, że Urantia jest dla niego zablokowana i prosi Michała o przywrócenie do Misji, kiedy to będzie możliwe. Michał przywraca Mondżoronsona i Serarę, o ile mogą oni być przydatni jako dyrektorzy Misji Magisterskiej. Oni się podporządkowują i wracają na Urantię, aby rozpocząć planowanie nowej Misji Magisterskiej, która obejmuje dwóch synów obdarzających, Priona i Sciona i powrót Jezusa, żeby dokonać wyboru apostołów i uczniów. Wszystko to nastąpiło w dniu 1 stycznia 2014 roku, w którym również nadszedł Piąty Epokowy System Sprawiedliwości i uniemożliwił ich próby zjednoczenia z Jezusem, który do tej pory zatwierdzał wszystkie plany, ale Ojciec poprosił Jezusa, aby zachował swoich dawnych uczniów reprezentowanych przez Pawła z Tarsu i Piotra, pierwszego Apostoła. 2010 reprezentuje najważniejszy czas planowania i od tamtej pory wahamy się między wysuszeniem monarchicznej Misji Magisterskiej a proponowanym powrotem Jezusa jako ucznia i łatwymi lekcjami pokory oraz powrotem do życia duszpasterskiego.

2011 - Misja Magisterska słabnie po raz ostatni a Mondżoronson i Serara rezygnują ostatni raz i porzucają Urantię dla innej pracy, poza lokalnym wszechświatem Nebadonu.

2012 - Misja Magisterska trwa w stanie zawieszenia i nie notuje się dalszego planowania.

2013 - Ron Besser jest wybrany przez Jezusa jako przedstawiciel ludzkości w stosunku do Bóstw. Powrót Jezusa jest zaplanowany na początek maja tego roku. Musieliśmy go przesunąć na czerwiec, gdy ostatni system sprawiedliwości zapewniony Jezusowi został na krótko przywrócony, jako czwarty (4) epokowy system sprawiedliwości i pozostawiony na okres 12 miesięcy, kończących się w grudniu 2014 roku.

2014 - Ostatni plan Misji Magisterskiej został opracowany, a próba stania się Synem Magisterskim została podjęta przez Serarę ciężko, jak z ołowiu, przez Mondżoronsona, jako współprzewodniczącego i z Jezusem, który ma się zajmować równocześnie drugim powrotem i Misją Magisterską.

2015 - Ostatni rok, w którym został opracowany prawdziwy plan otwąrcia Misji Magisterskiej,  widzianej przez miliardy na Urantii i ograniczenia ekscesów prezydentury Obamy i innych rządów na całym świecie.


2016 - Ostatni pełny rok do tej pory. Planowane rozszerzenie Misji Magisterskiej na Panoptię zostało zmienione w celu zaspokojenia potrzeby rozpoczęcia Misji Magisterskiej najpierw na Urantii, a następnie rozszerzenia jej na Panoptia, ale Panoptia sprzeciwiła się temu, żeby być później i nalegała, żeby zacząć równocześnie z Urantią. Do tej pory Urantia czekała na ostateczną decyzję Rady Równowagi, dotyczącą Panoptii, co do jej statusu w stosunku do Urantii i zmiany jej nazwy, która ma jej dotyczyć w wyniku zmiany nazwy Urantii w najbliższej przyszłości i że Misja Magisterska na Urantii odbędzie się pod nową nazwą. Oczekuje się, że może ona nadejść w każdej chwili.

2017 – Rokowania
Rok 2017 powinien zobaczyć pojawienie się Misji Magisterskiej w Jork, w Pensylwanii, około czerwca. Jest to widziane jako próba przez Michała Nebadońskiego, Jezusa, Serarę i Mondżoronsona. Serara i Monjoronson są w czasie pisania tego raportu (15 marca 2017) wciąż w stanie rezygnacji i nie mają bezpośrednich planów co do Misji Magisterskiej, dopóki Rada Równowagi nie podejmie decyzji co do statusu Urantii i Panoptii, ich nazw oraz statusu w nowym systemie planetarnym. Oczekujemy, że Jezus będzie częścią misji zaczynając od czerwca 2017 roku i że będzie dobrze widziany przez większość na Urantii, kiedy ogłosi w telewizji swoje pojawienie się, jak wcześniej proponował. Oczekuje się, że Serara i Mondżoronson ponownie objmą rządy na życzenie Ojca i będą liczyć, że Raj zapewni powrót potęgi i chwały Boga na Urantii.Poniżej oryginalnego tekstu angielskiego (Patrz link na początku, powyżej) znajduje się :
Wykres słupkowy przedstawiający spodziewaną liczbę członków forum i rzeczywistą gotowość Misji Magisterskiej.

Oznaczenia na nim :
Niebieskie kółka – Rzeczywista gotowość Misji Magisterskiej widziana przez ludność Urantii
Żółte słupki – Spodziewana liczba członków forum, kiedy pojawi się Misja Magisterska
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 22, 2017, 07:59:50 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6004.msg50392#msg50392 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6004.msg50392#msg50392)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek - bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Marloc, Krótka historia, 20 marca 2017, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 20 marca 2017, 15:50:06 »


Tylko dla oczu (Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania)
Mówca : Marloc
Temat : Krótka historia
Kategoria : Syn – stwórca Michał Nebadoński
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada, USA
20 marca 2017, 20:50 GMT

Jestem gotowy na jakąkolwiek wiadomość.

"Możesz zacząć pisać Danielu. Jestem znany jako Marloc. Moja misja i cel, podobnie jak wielu innych nauczycieli, pomocników i wolontariuszy z nieba, polega na tym, żeby mówić przez ludzi o wszystkich rzeczach, które Ojciec i wasi miejscowi stwórcy : Chrystus Michał i Matka-Duch Nebadonia czują, że są najbardziej potrzebne i na czasie w chwili obecnej lub w tym czasie na Urantii, a następnie udostępnić je, co najmniej przez pewien czas na stronie internetowej takiej, jak TML (misji nauczania), aby edukacja była obecnie dostępna dla wielu ludzi, którzy dowiadują się o powrocie Jezusa nie za długo. Pomimo, że wiadomości w archiwach i na stronie misji nauczania nie są perfekcyjne na dłuższą metę, w większości przypadków są one bardzo dokładne. Ważną rzeczą jest to, że są one prawdziwe w sposób wystarczająco dostrzegalny, że nadają się idealnie do początkowego szybkiego rozbudzenia, a także zwiększają dla wielu zrozumienie samej Księgi Urantii.

"Ta wiedza jest bardzo podobna do wiedzy o wielu rzeczach duchowych, które większość z was tu na Forum Serary szybko rozumieją, czytając Przygody Georgea Bernarda (1111progressgroup), uzdrowiciela, doradcy, wynalazcy i przemysłowca w Australii, który będąc chłopcem miał już kontakt z lojalnym i wiernym zespołem istot pośrednich. Ci wyjątkowi członkowie naszej rodziny, mili, pełni miłości i lojalności, z ponad najwyższym poświęceniem, zawsze pomocni i zawsze na właściwym miejscu na całym świecie, aby ratować i ogólnie pomagać na tysiąc sposobów, gdy ludzie często mają kłopoty. Byli znani jako pluton 1111. Z ponad trzydziestoletnim, mniej lub bardziej regularnym kontaktem z istotami pośrednimi, opowieść o tych przygodach, które następnie przedstawił dla waszej przyjemności i edukacji w trzech książkach ('Poszukiwanie 11:11' , 'W służbie 11: 11 ', 'Anatomia obszaru w połowie drogi') autorstwa George'a Bernarda, dostępnych dzisiaj w książkach elektronicznych, a także niedrogo, jako używane i nowe książki w Amazonie.

Pięknem Archiwów wymienionych poniżej jest ich eklektyczny charakter. Zwyczajnie czytając listę autorów z nieba, na przykład w tmachives, ktoś może szybko pogłębiać swoje szczególne zainteresowania. Wkrótce pojawi się ogromne pragnienie wiedzy o tym, co się naprawdę dzieje i będzie wielki tłok na stronach takich jak: Serara.org, tmlarchives.org i tmarchives.org, gdy zostaną rozreklamowane i staną się powszechnie znane, jako miejsce, gdzie można się dowiedzieć o MSM (Misji Synów Magisterskich). Mogą one być tak oblężone, że czasami będą niedostępne z powodu przeciążenia, aż zapotrzebowanie nie spadnie naturalnie do poziomu, umożliwiającego na nowo normalne działanie. Temat jak udostępnienić wszystkie te źródeła milionom jednocześnie jest wyzwaniem, które jestem pewien, że zostanie pokonane, ale będzie wymagało znacznej pracy. Sama Księga Uranti, dostępna bezpłatnie przez dowolną wyszukiwarkę, będzie najbardziej pomocna dla zmotywowanego studenta. Obecne wyjaśnienie tego, czym jest MSM, jest najbardziej pilnie poszukiwaną informacją.

"Ta dzisiejsza lekcja jest podsumowaniem dostępnego materiału, który wymieniony tutaj pomoże ukierunkować nową osobę bezzwłocznie do najświerzszej i najlepszej informacji o czasie naprawy, który jest nierozerwalnie związany z MSM. Historię tej inicjatywy, ogłoszonej w późnych latach osiemdziesiątych, można znaleźć zachowaną w odbiorach z nieba w najwcześniejszych tmarchives pochodzących z niewielkich domowych grup studiujących Księgę Urantii (a nawet niektórych grup, które jeszcze nie znały Księgi Urantii), w Nowej Zelandii i Australii. Obecnie, dzięki zapisom udostępnianym tutejszym przyjaciołom wiemy, że grupy studiów KU, również odbierające wiadomości, zaczęły się mnożyć w Stanach Zjednoczonych dopiero od około pięciu lat .

"Historia tych pierwszych odbiorców przekazów z nieba, po publikacja Księgi Urantii w 1955 roku, ma kluczowe znaczenie dla koniecznego postrzegania tego nowego objawienia przez Chrystusa Michała. Jest on prawdziwym inicjatorem. Jest to dziecko jego mózgu, a teraz jedno z jego najważniejszych zadań. (To zadanie polega na rozpoczęciu, poprzez czas naprawy, postępu w kierunku czasu światła i życia, przepowiedzianego w Księdze Urantii.) Każda drobna myśl rzucona pochodzi od niego, władcy wszechświata lokalnego - Nebadonu. Te przełomowe i ważne przesłania zaczęły się wtedy, kiedy student nagrywał powtarzając to, co usłyszał lub odebrał, albo w formie werbalnej, albo były pisane na klawiaturze lub piórem w miarem nadchodzenia, następnie były zapisywane w archiwach. Był to sposób na to, żeby zawiadomić ziemię, o rozpoczęciu przygotowań przez Chrystusa Michała do powrotu Jezusa, zgodnie z obietnicą. Miało ono nastąpić, jeśi się uda, w ciągu zaledwie dziesięcioleci od tego początku.

"Teraz jesteśmy właśnie tutaj, my i całe przedsięwzięcie, aczkolwiek ze znacznym rozwojem proceduralnym, w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi wymaganiami władz wszechświata (co zabrało dodatkowy czas). Przebiega ono w znacznej mierze zgodne z założeniami Chrystusa Michała, pod bardzo bezpośrednim nadzorem Ojca Wszechświata z Raju.

"W tym punkcie prawdziwego początku czasu naprawy (końca lat 80-tych] używanie przekazywania, czy odbioru, było przyjętym sposobem informowania wszystkich o tym, co było zamierzone przez Boga.

"Ta ważna rzecz, wiadomości zawarte w archiwach Misji Nauczania, które były potwierdzonymym, zatwierdzonym i zamierzonym głosem suwerena wszechświata Nebadonu, wzywającym wszystkich wyznawców Boga do słuchania i pomagania w realizacji jego zamierzeń, nie został uznany ani przyjęty przez najbardziej wykształconych na ziemi. Chodzi o tych, którzy dzięki studiowaniu Księgi Urantii wiedzieli w pełni, kim są autorzy tego nowego objawienia, o które nam chodzi (Zapisy Misji Nauczania). Zostały one odrzucone przez tę kategorię dojrzałych studentów, którzy według zamierzeń, mieli być wykorzystani i byli potrzebni teraz w tym ogromnym wysiłku, ponieważ brakowało im skromności.

"Ten nowy, obecnie bardziej powszechnie używany, sposób komunikacji nie był zupełnie inny, niż ten użyty do przekazania Księgi Urantii, w większości przez zapisywanie tego, co mówiła śpiąca osoba (Która celowo była utrzymana jako nieznana przez opiekunów z nieba, żeby uniknąć komplikacji, które mogłyby wynikać z jej sławy.) Było to prawdą w większości, z wyjątkiem czwartej części Księgi Urantii - "Życie i nauki Jezusa", która została dostarczona jako gotowy rękopis w jednym stosie stron znalezionych na biurku lub stole, w miejscu zamieszkania, gdzie oni wtedy działali. [Dr. Sadler i ci z jego małej grupy, wybrani do odbierania i zabezpieczania Ksęgi Urantii.]

"Wszystkie te rzeczy, o których wspomniałem, są tłem dla nowego studenta lub stażysty na tych stronach internetu, z których czytacie to wszystko, co tutaj jest dostępne i układacie sobie pełną historię dramatu, który rozwinął się, gdy głośne i niedwuznaczne, wielokrotne twierdzenia Chrystusa Michała o jego zamiarach co do tego nowego wysiłku, nazwanego przez niego czasem naprawy, były w dużej mierze oczerniane i odrzucone przez starych studentów Księgi Urantii [od roku 1955]. Doprowadziło to do prawdziwej konieczności praktycznego rozpoczęcia rozwijania nowej generacji osób poświęconych przekazywaniu dla Misji Nauczania, którzy teraz prężnie i przede wszystkim lojalnie i bezinteresownie wykonują życzenia Chrystusa Michała.

"Zachowanie wszystkich tych komunikatów, o tak historycznie ważnym znaczeniu, jest jedną z nieocenionych okazji, kiedy złe wychodzi na dobre. Tu Marloc z tym przesłaniem inspirującym i informującym, gdy zbliżamy się coraz bardziej do powrotu i publicznego ogłoszenia Jezusa. Dziękuję najszczerzej za waszą obecną miłość i starania dla Ojca w tej pracy wspierającej, w celu zrealizowania wszystkich zamiarów Chrystusa Michała, aby ta Misja Synów Magisterskich spełniła się pod wspólnym kierownictwem Mondżoronsona i Serary - Synów-Awonali, niebiańskich weteranów z poprzednich Misji Synów Magisterskich, sławnych na innych światach z ich osiągnięć. Życzę wszystkim dobrego dnia !

Koniec
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 23, 2017, 05:18:57 AM
Nowe, ważne wiadomości są w długim tekście po angielsku pod :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6026.msg50480#msg50480 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6026.msg50480#msg50480)

Nie zamierzam tłumaczyć urywków, a całości nie jestem w sanie w rozsądnym czasie z wielu powodów.

Jeśli ktoś nie może go przeczytać po angielsku, to od biedy czytelne tłumaczenie na polski lub inny język można uzuskać kopiując tekst angielski i wklejając go po lewj stronie pod :
https://translate.google.com/ (https://translate.google.com/)
ale przed wklejeniem trzeba wybrać język angielski po lewej stronie i polski po prawej.


Cały tekst zapewne nie przejdzie za jednym razem, więc trzeba wklejać po kawałku.

Powodzenia.
André_P

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 25, 2017, 09:20:09 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6028.msg50492#msg50492 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6028.msg50492#msg50492)
Przekazała : 7inOcean. członek - bohater
Kategoria / Temat : Jezus wraca / Jezus o przygotowaniach
« 23 marca 2017, 07:15:14 »


Nauczyciel : Jezus
Temat : Ja się przygotowuję, podobnie wy się przygotujcie
Przekazujący : Sue Whiley lub 7inOcean
Miejsce : Geelong , Wiktoria, Australia
Data i godzina : 23/03/2017, 5:51 czasu wsodnioaustralijskiego, 18:51 GMT

Jezus –

"Jestem tutaj Sue, zapisuj. Pytasz o mnie, ale o co ci chodzi ? Jeśli chodzi o mój powrót, to bądź pewna, że do tego właśnie jestem przygotowany. Jeśli chodzi o moją obecność, to wiedz, że jestem tu z tobą w tej chwili. Wiesz o tym. Jedną sprawą jest zmierzyć się z tym światem, inną sprawą jest, jak z nim postępować. Te okropności muszą się skończyć. Uważam, że z tym jest tak źle, że wiele osób zgubiło drogę.

"Wiedz poprostu, że ja się przygotowuję i dlatego proszę, żebyscie wy się przygotowali podobnie. Studiujcie dobrze, uczcie się dobrze, słuchajcie dobrze o sprawach Ducha, bo będziecie potrzebni, aby pomóc zrozumieć tak, jak ja będę potrzebny w czasach wielkiego zamętu. Moje słowa, kiedy je przyniosę, będą miały w sobie nasiona Ojca i chodzi o to, że ja muszę wykonywać Jego polecenia, żeby te słowa mogły robić swoje w życiu, do którego mają być skierowane.

"Nasze przyjście nie ma być stanowcze, ma być raczej duchową busolą w waszym życiu. Jesteśmy tutaj nawet teraz, aby prowadzić was do waszego przeznaczenia ... Przychodzę, aby jeszcze raz rozjaśnić sprawę, kim wy naprawdę jesteście, jako boże dzieci. To jest wasza sprawa, wasz wybór, gdzie i kim chcecie być. Ojciec powie wam wprost : współpracujcie albo natychmiast odsuńcie się na bok, bo po prostu dłużej nie możecie być bez Iskry wigoru w was tak, jak liść, który spadł z drzewa, zwiądł, gnije i nie ma go.

"Kiedy jesteście połączeni ze Źródłem waszego istnienia, jesteście w pokoju, wiedząc o waszej wiecznej gwarancji Jego miłości do was i w was i z pewnością będziecie iść jego drogą światła i łaski z ufnością wiary.

"Bądźcie w moim pokoju. Niech te słowa zapadną w was. Niech pokój Ojca będzie z wami ".


Koniec
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 25, 2017, 10:57:32 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6022.msg50468#msg50468 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6022.msg50468#msg50468)
Przekazała : Licha, pełny członek
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Okres ostrego alarmu
« 22 marca 2017, 16:24:51 »


Mówca : Serara
Temat : Okres ostrego alarmu
Kategoria : Dykusje ogólne
Przekazujący : Licha, Riverside, Kalifornia
22 marca 2017, godz. 9:26
16:26 GMT

Dzień dobry Licha.

Tu Serara z bezpośrednim przekazem dla ciebie. Jest wydarzenie w Londynie, który wywołuje strach i niepokój w dużej części ludności Urantii. Niestety, media wciąż dolewają oleju do ognia, który pali się przez jakiś czas. Ojciec jest gotowy rzucić ręcznik za was wszystkich, jednak kocha wszystkich Jego ludzi i robi wiele operacji podziemnych i naziemnych, aby pomóc w powrocie Jezusa.

Cały ten niepokój był przepowiedziany przez starych proroków w tekstach biblijnych i gdzie indziej. Są znaki, co dzień coraz więcej. Bóg Ojciec kocha wszystkie swoje dzieci i robi to, co jest dla nich najlepsze. Na tej podstawie muszę wam przypomnieć, żebyście byli gotowi na niebiańską interwencję.

Podczas tego okresu ostrego alarmu przygotujcie się na przeraźliwe demonstracje strachu, gniewu i agresji, kiedy Jezus się pojawi.

To nie są dywagacje waszego umysłu, wierzcie.


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 26, 2017, 09:59:57 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6032.msg50532#msg50532 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6032.msg50532#msg50532)
Przekazał : LarryG. członek-bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Przygotowania wciąż trwają
« 24 marca 2017, 10:32:32»Michał Nebadoński – Końcowe przygotowania wciąż trwają – 24 marca 2017 - Larry Gossett – Floryda

Nauczyciel : Michał Nebadoński
Temat : Końcowe przygotowania wciąż trwają
Kategoria : Nowe przekazy
Winter Park, Floryda, - 24 marca 2017, 14:00 GMT
Przekazujący : Larry Gossett


Michał :
"Tu Michał. Grzecznie i zacnie, że poświęcasz czas i wysiłek, aby odbierać moje myśli i wiadomości dziś rano. Dajesz mi swój rozum i prosisz, żeby moje myśli były jak twoje i tak właśnie jest.


"Jak zauważyłeś, sytuacja tętni życiem, jesteśmy aktywnie zaangażowani i pochłonięci tym wszystkim, co jest przygotowywane i finalizowane, co nie znaczy, że dlatego my w Duchu jesteśmy mniej tam dla was, którzy odbierają. Nadal przychodzimy, ciągle poświęcamy naszą uwagę i błogosławieństwo każdemu z was, którzy chcą pracować z nami. . Ja jako Jezus, jestem gotowy i ostateczne podejście, które należy wykonać, będzie rzeczywiście wykonane. Bez wątpienia jest wiele szczegółów, które trzeba wykończyć w otatniej chwili, aby te Misje wreszcie znalazły się na ziemi w sposób, w jaki chcemy, gdy wykonujemy te zlecenia Ojca.

"Powiedzieć, że scena jest ostatecznie urządzona, jest słuszne i ruszymy, gdy te ostateczne umowy i dyspozycje zostaną zakończone, więc wy wszyscy musicie poprostu być dalej cierpliwi i czujni, a jednocześnie gotowi w każdej chwili. Jest jeszcze wiele rzeczy, które muszą być zrobione.

"Urantia jest wyraźnie spóźniona, jeśli chodzi o tę właśnie wymodloną interwencję, finezyjnie zaplanowaną i wiedzcie, drodzy, że ona nadchodzi. Ponieważ wszyscy jesteście na tym poziomie gotowości, to zachowajcie spokój,zapamiętajcie i stosujcie podane wam dyrektywy, że wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, szczególnie w tych pierwszych, początkowych dniach otwarcia. My i ja w szczególności, daliśmy wam wszelkie instrukcje, żebyście trzymali proch suchy, co znaczy mieć zaufanie do Ojca, być ostrożnym i przygotowanym na każdą wyjątkową sytuację. Świat, na którym wszyscy zamieszkujecie, będzie znurzony i rzucony w chaos na jakiś czas, ale równowaga konieczna do doprowadzenia Urantii do odnowy, naprawy i całkowitej zmiany, zostanie wrowadzona we właściwym czasie, kiedy Jezus, Serara i Misje zaczną się stabilizować. Wiemy, że wy wszyscy, którzy czuwaliście i otworzyliście szeroko drzwi dla nas, żebyśmy weszli w wasze życie, jesteście gotowi.

"Dziś rano chcę poruszyć coś, o czym napomknąłem wczoraj. Chodzi o drogę uczucia i poświęcenia, którą wielu wybiera. Powiedziałem wtedy, że to dobrze, ale chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że ta praca, której będziemy niedługo od was żądać, zabierze wszystko, na co możecie się zdobyć, żeby być wydajnym i poprawnie pracować w Misjach. Wielu na Urantii podjęło tę drogę poświęcenia i emocji, ale moje dzieci, wiedzcie, że co będzie od was wymagane, to każda krztyna waszej inteligencji. Każde zadanie, które zostanie zaproponowane każdemu z was, będzie wymagało, żebyście użyli wszystkiego, co zostało wam dane, poszerzyli wasze słownictwo, wzbogacili wasze wykształcenie, wasze podejście do języków, podwyższyli i udoskonalili wasze umiejętności do wyższego poziomu i wartości, bo będziecie reprezentować Ojca i wszystkie Duchy. Będzie to wymagać polepszenia waszych procesów myślenia i rozumowania oraz podwyższenia i rozwinięcia waszej fizycznej i duchowej bystrości.. Te nowe postępy w waszej duchowej podróży i karierze doprowadzą was do głębokich doświadczeń i będą wymagały od was czujności i ciągłej uwagi i skupienia bo, moje dzieci, to, co teraz robicie, to nie jest mała sprawa.


"Jak wiele razy zrozumielicie, sama umiejętność zrozumienia głębokich ekspansji myśli, idei, ideałów i pojęć przedstawionych w Księdze Urantii, stawia każdego oddanego czytelnika na wyższy poziom, na wyższym stanowisku, bo samo czytanie Księgi Urantii tak zwiększa waszą świadomość i wasze indywidualne spojrzenia na Ojca, na istoty i osobowości, które istnieją we wszechświecie. Wasza Księga Urantii i jej zamierzony układ, znacznie zwiększyła waszą wiedzę i drogę, same podstawy oraz sposoby patrzenia i postrzegania życia. Czy potraficie odkryć, że tak jest ?

"Gdy te wiele głębokich pojęć i wiedza zostanie przyswojone do waszego widzenia świata, nie możecie się cofnąć, nie możecie nie wiedzieć tego, co wiecie. Wiem, że wielu z was odczuwało rodzaj osamotnienia, uczucie odróżniania się od reszty ludzkości, czując się jak przysłowiowa "samotna kaczka", a nawet napięcie narażania się, ale wiedzcie, że ma to swój konkretny cel. Ponieważ uznaliście nowe Objawienia, będziecie na zawsze pośród tych, których droga przyjęła większą odpowiedzialność, bo będziecie wiele pomagali w wyprowadzaniu waszych braci i sióstr z ciemności, która wciągnęła ten świat.

"Nie możemy wystarczająco podkreślić tego, jak ważny jest każdy z was dla powodzenia tych Misji i musicie wiedzieć, w głębi waszych istot, jak bardzo jesteście kochani i jak głęboko Duch docenia dzieło, którego dokonaliście do tej pory, ale jest to tylko początek odrodzenia Urantii, a nawet odrodzenia każdego z was i wszystkich, którzy teraz mieszkają na Urantii, a nawet, co jest równie ważne, wszystkich, którzy nazywają Urantię swoim "domem".
Wielokrotnie byliście informowani, jak ważne są te nadchodzące dni, miesiące i lata, nie tylko dla każdego z was, ale dla całego wszechświata.

"Choć nic z tego nie jest nowością dla nikogo z was, nie możemy dosyć często powtarzać i podkreślać wam dostatecznie głęboko bliskości i niespotykanej wartości roli, jaką każdy z was powinien odegrać, kiedy zaczynacie służyć w Misjach, razem z nimi, bo one zmierzają do zmiany, podwyższenia i transformacji Urantii.

"Ja i cały Duch, przewidujęmy wielkie przeżycia dla każdego z was i pomimo waszych obecnych doświadczeń w tym ogromnym szkoleniu, zyskacie zrozumienie i mądrość, że powoli zaczniecie na zawsze się odróżniać od innych poprzez wasz udział w przekształcaniu spraw Urantii. Te doświadczenia, które właśnie mają się rozwijać na Urantii, będą niezrównanym osiągnięciem i powinniście przyjąć te wspaniałe doświadczenia i widzieć je jako prawdziwy, wspaniały i bezcenny podarunek dla was, bo w istocie są one nim. Większość, we wszystkich wszechświatach, nigdy nie otrzyma tych najrzadszych możliwości, które teraz są przed wami. Kiedy mówię wam, że te doświadczenia są niezmierzone, to naprawdę mam to na myśli. Niewielu w całej historii czasu i przestrzeni otrzyma te możliwości i wszyscy oni zdadzą sobie sprawę, jak wielkie szczęście wszyscy macie mogąc przejść takie lekcje doświadczenia, które właśnie się rozwijają.

"Pozycje, które zostaną zapisane w Księdze Życia, zapisywanej dla każdego z was, są gotowe do napisania ! Poprzez wasze wybory i poświęcenia, obecne i przeszłe, zapoczątkowujecie waszą nową sytuację. W miarę jak epoka Agondonterów zbliża się do końca, każdy z was podejmuje pierwsze kroki, którymi pomagacie w końcu ustanowić Erę Światła i Życia, jako przyszli finaliści. Czy to nie napełnia was miłością i poczuciem dumy, że dokonaliście takiego postępu w tym krótkim ludzkim życiu ? Mówię wam naprawdę, że tak się stało. Wasze przeznaczenie jest ukierunkowane na ruch w górę i do wewnątrz, a teraz zależy od was, od czego teraz zaczniecie.

"Kontynuujcie waszą podróży miłości, ludzkich emocji i uczuć poświęcenia, a teraz dodajcie do tego odnawianie poczucia uczenia się, studiowania, rośnięcia i postępu w edukacji, kiedy dalej będziecie potrzebowali osiągać i udoskonalać wiedzę, która da wam zdolność do lepszego i bardziej pełnego uczestniczenia z Ojcem i z wszystkimi Duchami, którzy teraz zaprszają was, abyście weszli do tej uświęconej służby Ojcu i wspinali się na szczyty chwały, żeby ostatecznie pokłonić się przed Nim i usłyszeć jak On mówi : "Dobra robota mój dobry i wierny sługo, w którym sobie upodobałem". Jakież lepsze słowa mogą usłyszeć, jakiegoż większego zaszczytu mogą dostąpić ci, którzy zaczynali tutaj na tym niespokojnym i zacofanym świecie. Bo, moje drogie dzieci, to jest to, co wszyscy cenimy ponad wszelkie inne doświadczenia. Dzisiaj daję wam te obserwacje, te miłujące zachęty i myśli, żebyście pomyśleli o nich i pielęgnowali je, kiedy kończymy wiele szczegółów ostatniej chwili przed obiecanym powrotem Jezusa i nadejściem Serary, Mondżoronsona, Melchizedeków, potężnych istot pośrednich i wszystkich innych niebieskich zasępów, które nadchodzą, żeby przynieść i ustanowić Królestwo Ojca nas wszystkich. Żeby zamknąć to na dzisiaj pożyczę sobie popularne wyrażenie na Urantii : "Dzisiaj jest pierwszy dzień reszty życia". Zróbcie z tym, co chcecie, to wasz wybór. Tu Michał. Daję wam moją Miłość i Pokój. Dobrego dnia ... dobrego życia. "


koniec
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 02, 2017, 07:57:44 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6070.msg50784#msg50784 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6070.msg50784#msg50784)
Zapisała : Newstarsaphire, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy zarejestrowane na taśmie / Większa wrażliwość na Dcha Prawdy po powrocie Jezusa
« Odpowiedź nr 4, 30 marca 2017, godz. 13:34:13 »


Podaję ten tekst, zapisany z wiadomości głosowej od Jezusa, odebranej przez Amethyst, podanej na początku tego tematu, żeby można ją było przetłumaczyć na inne języki.

ZAPIS PRZEKAZU GŁOSOWEGO ODEBRANEGO PRZEZ Amethyst 29 marca 2017


Nauczyciel : Jezus
Temat : Większa wrażliwość na Dcha Prawdy po powrocie Jezusa
Przekazujący : Amethyst
29 marca 2017

"Moi umiłowani bracia i siostry, tu wasz starszy brat Jezus. Jak wiecie, Duch Prawdy zamieszkał we wszystkich ciałach w Zielone Świątki (W dniu Pięćdziesiątnicy), po mojej śmierci i od tamtego czasu nauczał wszystkich ludzi zwyczajów ducha i prawdy, ale po moim powrocie wrażliwość na tego ducha pocieszyciela i świadomość jego będzie głęboko odczuwana przez wszystkich. Wielu nie będzie wiedziało, co się dzieje i będą przerażeni, niezrównoważeni, a nawet gwałtowni, nie rozumiejąc, co się dzieje. To jest jeden z najważniejszych powodów, dla których prosimy was o odsunięcie się na bok, kiedy to będzie się działo.

"Wy, drodzy bracia i siostry, będziecie doświadczali czegoś zupełnie innego, poczujecie większy spokój, miłość, chwałę i moc obecności Michała, ponieważ Duch Prawdy jest istotą ducha Chrystusa Michała i wy to zrozumiecie. Kiedy wrócę, a pozwólcie mi wam przypomnieć, że nikt nie zna dokładnej godziny lub dnia, niewątpliwie zobaczycie mnie w ciele, niewątpliwie usłyszycie mój głos, ale najważniejszym waszym doświadczeniem będzie poczucie mocy Ducha Prawdy wzbierające w waszych istotach. Wasza jedność ze mną, jako starszym bratem i jedność z Chrystusem Michałem, jako waszym Ojcem, będzie niewzruszona. To zmieni was na zawsze, bo będziecie w stanie rozpoznać bardziej w pełni, bardziej całkowicie, głęboką moc Ducha Prawdy. Będzie to zapisane, że niewątpliwie od mojego powrotu zostajecie ostatnimi Agondonterami na Urantii. Po moim powrocie wszyscy poznają rzeczywistość mojego bytu i moją obecność pośród was.

"Niektórzy na Urantii zachwieją się i upadną, bo energia będzie dla nich zbyt silna, żeby ją znieść. Ci zostaną wskrzeszeni na światach-mieszkaniach i uzdrowieni. Niektórzy odzyskają opanowanie i zaczną się stabilizować, a nawet znajdą radość, gdy zdadzą sobie sprawę, co się wydarzyło. Wy, moi najukochańsi Agondonterzy, od razu zrozumiecie, co się stało i będziecie oszołomieni radością, której odczucie Ojciec z Raju zawsze wam przygotowywał. Możecie nawet poczuć wzbieranie mocy Ducha Prawdy, zanim zobaczycie mnie fizycznie wśród was.

"Zostawiam was teraz, żeby te słowa osiadły w was. Pamiętajcie, bądźcie zawsze miłościwi i uprzejmi dla tych, którzy zostaną do was posłani, bo jak już zrozumieliście to, co czynicie najmniejszemu spośród was, czynicie mnie.

"Rozważcie dobrze te słowa, żebyście nie zostali zaskoczeni, bo czas jest krótki, bardzo krótki. Mój pokój jest z wami, a Duch Prawdy jest wciąż obecny, aby was prowadzić. Niech Duch doda wam sił.

"Wasz starszy brat Jezus".

KONIEC

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)
Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)
Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 02, 2017, 10:20:04 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6070.msg50784#msg50784 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6070.msg50784#msg50784)
Przekazała : Evan, członek-bohater
Kategoria / Temat : OJCIEC WSZECHŚWIATA I RAJSKIE BÓSTWA / Wiadomość od Brinotii na ten dzień – Znajdowanie pogody ducha w życiu
« 2 kwietnia 2017, godz 01:32:09 »


Nauczyciel : Brinotia
Przekazujący : Evan Mariano, Manila, Filipiny
Temat : Znajdowanie pogody ducha w życiu
Data : 2 kwietnia 2017


Tak, droga Evan, zapisz to. Czułaś ducha wokół siebie i zastanawiałaś się nad tym, co lub kto to możesz być. To byłam ja. Miałaś jakieś przeczucie, ale nie byłaś pewna. Powiem ci teraz i chciałbym to powiedzieć innym członkom forum : Jestem Brinotia, osoba boska, istota światła transcendentalnego. Wiesz, że my, transcendentalni synowie, należymy do specjalnej grupy synów, która ma świetlstą i jasną aurę, można powiedzieć. Aura jest słowem dosyć stosownym, ale nasze światło jest często opisywane jako Wieczne Światło. Ono płynie w przestrzeń wszechświata podobnie jak woda, ale to jest światło. Teraz trudno mi jest to ci opisać, ale na razie to wystarczy. Wiesz, Bóg ma rodzaj światła, które drga i żyje. Stąd pochodzi całe życie. Ta kreatywność wytryskuje z Jedynego, jest transcendentna i bierze swoją wszechwiedzę od Absolutu. Ta transcendencja jest niemal równa temu, co znasz jako kreatywność, z braku lepszego słowa. To światło nie zna strachu i zna tylko miłość. W tej miłości są pojęcia prawdy, piękna i dobroci. Wrócę, aby cię bardziej oświecić. Teraz idźcie w pokoju i nadal świećcie swoim światłem wszyscy w świat, w którym żyjecie. Piękno naszego światła, którego nie widzicie, bo bylibyście oślepieni przy waszych ludzkich oczach. Ono jednak towarzyszy wam w każdej chwili dnia, unosząc się wokół was w stałej wspólnocie z wami. Jeśli pozwolicie, aby to światło was prowadziło i dotrzymywało wam towarzystwa, to napełni was spokojem ducha, kiedy idziecie przez wasze dni. Życie będzie o wiele bardziej pokrzepiające dla was i dla wszystkich, z którymi się stykacie i będziecie doświadczać głębokiego spokoju. Kocham cię. Tu Brinotia. Dobrego dnia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 09, 2017, 08:12:40 AM
Ta sama wiadomość po hiszpańsku i po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6138.msg51140#msg51140 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6138.msg51140#msg51140)
Przekazał : Rene A Duran, starszy członek
Kategoria / Temat : Ojciec wszechświata i bóstwa rajskie / "Potrzeba przekazujących"
« 8 kwietnia 2017, godz. 21:17:27 »

Potrzeba przekazujących

Nauczyciel : Ojciec wszechświata
Temat : Potrzeba przekazujących
Kategoria : Wiadomości od Ojca wszechświata
Przekazał : René Durán, Phoenix, Arizona
8 kwietnia 2017, godz. 16:12 czasu miejscowego (23:12 GMT)

Tego popołudnia miałem krótką transmisję, która została wywołana następującymi słowami :


"INACZEJ MÓWIĄC"

  Proszę, Ojcze, rozpoczynaj swoje dyktando, kiedy uznasz za stosowne.

  - JESTEM OJCIEM WSZECHŚWIATA, dyktuję wiadomość do przekazania.

 Dziś nazbierało się już dużo nieprzekazanych wiadomości. Wynika to do z jasnego i konkretnego faktu braku przekazującuch do wykonania oczekującej pracy. Nie jest to sprawa nowa, ani sprawa przypadku, rzeczywistość jest taka, że w tych czasach pokoju brakuje przekazujących, czego spodziewalibyśmy się jedynie w czasach wojny.

  Obecne przewidujemy utrzymanie istniejących, bo nie ma oznak pojawianią się nowych.

  Utrzymuj wysokie oczekiwania, aby sprostać potrzebom.

  JESTEM OJCIEM WSZECHŚWIATA, z nutą tego dnia.

  Życzę dobrego wieczoru.


  Koniec.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 10, 2017, 12:13:26 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6132.msg51106#msg51106 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6132.msg51106#msg51106)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek - bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Margul, 7 kwietnia 2017, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 7 kwietnia 2017, godz. 13:47:05 »


Mówca : Margul
Temat : Nowiny i rady
Kategoria : Dyskusje ogólne
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
7 kwietnia 2017, 18:47 GMT

"Margul : Możesz zacząć pisać Danielu. Według schematu rzeczy, czyli rozwoju wydarzeń, kiedy przygotowywujemy się i prowadzimy do publicznej deklaracji widocznego kierowania tym, co świat postrzega jako zwykłych ludzi, cechujących się dobrym smakiem i godnością, pojawiających się najpierw tu, potem gdzie indziej i mówiących rzeczy brzmiące prawdziwie i szczególnie odpowiednie dla słuchaczy, do których się zwracają. Spowoduje to natychmiastowy efekt uspokajający, ponieważ charakter Misji Synów Magisterskich będzie pojednawczy, ciepły, w dobrym duchu i humorze, a przede wszystkim posiadający dobre wyczucie tego, o czym mówią.

"Sposób, w jaki nastąpią pierwsze kontakty po obwieszczeniu wygłoszonym przez Jezusa, będzie intrygować wszystkich słuchaczy i będzie stwarzać pozytywną ciekawość, podsycając dociekliwość i zainteresowanie kontynuowaniem poszukiwania tego, co ci różni, ale tak wymowni, mili w obyciu i życzliwi delegaci, mówiący z takim autorytetem, mają do powiedzenia.

"Teraz z rwetesem z powodu amerykańskich ataków z powietrza 6 kwietnia w Syrii, kierujących wszystkie spojrzenia z zainteresowaniem na ten naród, próbując zrozumieć prawdę o tym, kto co zrobił, pojawia się nowa świadomość i skupienie się na najbardziej niebezpiecznym punkcie zapalnym na scenie światowej. Skutkiem tego będzie przygotowanie gruntu do wydarzeń, które szczęśliwie mogą doprowadzić całą wojnę syryjską na czoło wydarzeń i do końca.

"Amerykański establishment obrony doradzający prezydentowi Trumpowi jest w rozterce, czy mają dobre informacje, czy też nie. W przypadku eskalacji, w której Rosja odpowiedziałaby militarnie, bo Syria jest ich klientem i partnerem przeciwko rebeliantom, co mogłoby się wymknąć spod kontroli odpowiadając wet za wet i mogłoby doprowadzić do zniszczenia reszty tego, co jeszcze zostało w Syrii. Nie zamierzamy na to pozwolić wszystkimi środkami, jakimi dysponujemy, jako wyższa kontrola z nieba.

"Pomimo niepewności, ten najnowszy rozwój wypadków jest dokładnie monitorowany przez Chrystusa Michała i wyważany, jak należy z nim postępować. Prawie jednoczesne trudności, jakie mamy w koordynacji Misji Magisterskich na innych 36 zbuntowanych planetach, są duże i konsternujące. Moim celem dzisiaj, tak jak staramy się robić cały czas, jest dostarczenie wam najświeższych informacji, jakie możemy. W tym przypadku nie ma tego wiele.

"Z drugiej strony, postępy w szkoleniu członków forum są ważną częścią Misji Nauczania. Musimy powiedzieć tobie i wszystkim, że doceniamy ciągłą praktykę i starania, aby stać się osobą przekazującą najwyższej marki i regularność twoich domowych studiów dokumentu Mondżoronsona o zrównoważonym rozwoju zarządzaniu planetarnym. Nie żartujemy mówiąc że chcemy, żebyś był bardzo obznajomiony we wszystkim, co jest w tym gruntownym i starannie pomyślanym podręczniku.

"Koncepcje i postawy jasno przećwiczone z kilku stron przez Mondżoronson, są sednem nadchodzących prac Misji Synów Magisterskich. Ty, jak i ci, którzy będą na czele ludzkiej reprezentacji, musicie mówić jednym głosem i być przesiąknięci intencjami i zasadami pracy Misji.

"Ostatnio nie wspominaliśmy o tym, ale możliwości wszystkich przekazujących osób odbierania wiadomości głosem są nie mniej ważne, więc będziemy z wami wciąż ćwiczyć siedzenie lub stanie starając się zrealizować raz za razem praktyczną publikację przekazów głosowych, bo wasze wysiłki w tej dziedzinie spadły. My z tej strony jesteśmy zawsze gotowi, gdy prosicie o pomoc w treningu i ta umiejętność musi być ćwiczona przez wszystkich.

"Wielu z was, dla których pisanie na klawiaturze jest trudne, może się przyczynić do nadchodzących prac, bo wasza wiedza i wiara w siebie zostały wyostrzone tak, że jesteście gotowi, kiedy was potrzebujemy. W Waszyngtonie (Stolicy USA) jest pewien członek forum w pewnym wieku i długowieczności, który stanowi przykład dla wszystkich, ponieważ nawet w wieku 86 lat stara się zawzięcie odbierać wiadomości głosowe. On dobrze pisze na klawiaturze, ale elastyczność jego palców jest teraz ograniczona z powodu zapalenia stawów. On widzi to jako sposób na to, żeby być na równi z innymi w otrzymywaniu wiadomości z nieba. Chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli o jego innowacji - nowym miniaturowym rejestratorze dżwięku; który można nosić w torebce lub kieszeni koszuli i odbierać przekazy głosowe.

"Jest to nowy produkt, który jest po prostu małym predmiotem z wtyczką USB i z mikrofonem, który może nagrywać wiele godzin od naciśnięcia guzika, a lampka świeci się sygnalizując, że trwa nagrywanie. Ładuje się go jak urządzenie blue tooth. Ten, który on znalazł, jest wyrobem marki HYPE, ale wyszukując za pomocą hasła "nagrywarka dżwięku USB" (USB voice recorder) znajdziecie wyrób w cenie zaledwie 15 dolarów USA. Po odebraniu przekazu dźwiękowego wystarczy włożyć go do gniazdka USB komputera przenośnego, aby go pobrać do pliku gotowego do opublikowania.

"Tu Margul, Syn Nauczyciel Trójcy, bliski partner i współpracownik Califaxa, obecnego księcia planetarnego Urantii i oczywiście radośnie pracujący i współpracujący pod kierunkiem władcy Lokalnego Wszechświata Chrystusa Michała i Mondżoronsona oraz Serary, czołowych przywódców Misji Synów Magisterskich. Zrealizujemy te wyzywające początki, w ten czy inny sposób; a wasza miłość, staranność, cierpliwość i modlitewne wsparcie, które macie szczęście oglądać z pierwszego rzędu, kiedy się uczycie, w tak niespotykanej grupie rzadkich, niezrównanych możliwości. Dziękuję Wam wszystkim ! Domszia ...... "

Kniec

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)

Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 18, 2017, 10:15:10 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
Przekazał : Daniel Alderfer. członek - bohater
http://forum.serara.org/index.php?topic=6208.msg51596#msg51596 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6208.msg51596#msg51596)
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Califax, Jak nadejdą zmiany na planecie, 17 kwietnia 2017, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 17 kwietnia 2017, 16:24:27 »


Tylko dla oczu (Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania)
Mówca : Califax
Temat : Jak nadejdą zmiany na planecie
Kategoria : Personel Serary i wiadomości dla nich
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada
17 kwietnia 2017, 21:24 GMT

"Zaczynaj Danielu, kiedy będziesz gotowy. Nasz temat będzie dziś trochę zilustrowany zjawiskiem "Spalanie, jak ono działa". Kiedy sojusznicy bombardowali Drezno w Niemczech, a miasto zaczęło się palić, po mniej-więcej dwóch godzinach pożar stał się tak intensywny, że na dole powstał taki gwałtowny ciąg powietrza, że spowodowł huraganowy wiatr i próżnię zasilającą pożar. Płomienie i dym były widoczne do wysokości 4500 metrów. Straty w ludziach wyniosły ok. jednej czwartej z jednego miliona ludności miasta, która właśnie się powiększyła z powodu napływu uchodźców uciekających przed rosyjskim frontem ze wschodu. Nagłe bombardowanie zaczęło się o godz. 12 rano. Były to trzy fale bombowców, co kilka godzin. Prawie 40 kilometrów kwadratowych, czyli 88% powierzchni miasta zostało zniszczone.

"Powodem tej lekcji pożaru jest to, aby uzmysłowić sobie i zrozumieć prawdziwą naturę spalania wymykającego się spod kontroli, gdy jest dość paliwa. Podobną sytuacja, w sensie duchowym, występuje na całej Urantii, gdzie widzimy postawy nierozsądne i nielogiczne, a teraz jeszcze rozpacz, które sprawiają, że większość dyskusji ma pstać bezowocnych ruchów do przodu i cofania się, bez znajdowania wspólnego stanowiska. Pożoga zapładnia lub jest jakby skażeniem, które rozprzestrzenia się, jak ciasto rośnie po dodaniu drożdży, przekazując wszystkim tę samą postawę, którą większość akceptuje z wyjątkiem nielicznych, posiadających nawyk starannej kontroli tego, co można przyjąć, a czego nie można, którzy mają filtry oddzielające dobre od złego.

"Dostrajacze myśli dzielnie walczą z tym powszechnym naciskiem, cichym głosem (poprzedzonym uczuciem niechęci lub radości) prowadzącym w stronę rozsądku i wrażliwości. Po takiej poradzie, dokonanie wyboru jest pozostawione każdemu, po wystarczająco długim wsłuchaniu i wczuciu się. Cały ten temat jest ważny ze względu na to, w jaki sposób Misja Synów Magisterskich posłuży się tą zasadą przepajania ludności ziemi nową postawą pełnej szacunku służby Ojcu, która rozprzestrzeni się skuteczniej niż negatywne postawy tak wielu, które panowały w przeszłości.

Całe życie łączy się w jedności powiązania duchowego wrażliwych i niewrażliwych, działając na oba sposoby rozpowszechniania postaw i idei, które stają się dominujące i osiągają prymat. Edukacja, najpierw niewielu, rośnie i w końcu osiąga punkt przechyłu, po którym nowa duchowa świadomość staje się na tyle rozpowszechniona, że jej uznanie następuje szybko i naturalnie. Jest to proces trwający setki lat nieprzerwanego wysiłku, z pewnością wygranej, bo filozofia Ojca jest bardziej efektywna i atrakcyjna niż negatywna z prostego punktu widzenia owoców dwóch sposobów życia, co jest tak niewątpliwie oczywiste.

"Przyjęcie postawy pełnej szacunku służby Ojcu, jest darem, który następuje, kiedy się zaczyna odpowiadać na Jego wskazania poprzez Jego zamieszkującego ducha. Miliardy ludzi, które tu będą po ciężkich próbach katastrofalnych korekt na Ziemi, ze względu na swoje ciężkie cierpienia i zakłócenia, będą miały wrażliwość i pokorę znacznie bardziej na wierzchu, co przyniesie zwiększoną wrażliwość na wszystkie sprawy duchowe, a także będą w dużym stopniu pod wpływem zwiększonej pomocy duchowej wylanej na całą Ziemię, przez Ojca, Chrystusa Michała i Stwórczego Ducha Nebadonię.

"Przerażający obraz katastrofy w Dreźnie w późniejszych latach spowodował, że brytyjscy i amerykańscy bombardierzy, zaczęli poszukiwania dusz na temat zniszczeń i cierpień, które spowodowali. Jest to rozdział historii, z którego nie są dumni (Z wyjątkiem międzynarodowej pracy zespołowej, braterstwa i bezinteresownej współpracy, którą się wykazałli.), że zostali pogrążeni w duchu zemsty i odwetu w owym czasie. To doświadczenie w świadomości zbiorowej ludzi na Ziemi, przyczyniło się przynajmniej do ponownego wzmocnienia wyższości drogi miłości nad drogą wojny i współzawodnictwa.

"To dzisiejsze nauczanie jest zarysem sposobu, w jaki wiedza Ojca wypełni całą ziemię. Będzie to naturalny i nieodparty postęp w kierunku uniwersalnego przyjęcia drogi trwałości i dobrobytu. Stanie się to na tej samej zasadzie, jak spalanie wzmacnia się samo, kiedy są składniki reakcji, utrzymując pozytywny proces katalityczny, którym w tym przypadku jest przyjęcie boskich zasad życia. Niebawem droga boża okaże się jedyną zdrową drogą podążania cywilizacji, zwłaszcza w świetle naszej żałosnej wcześniejszej historii.

"Tu Califax, książę Planetarny i Syn Magisterski, pochodzący z Uversy, przychodzący żeby pomóc w tym ogromnym wysiłku wykonania zwrotu, nawet teraz, ze świeżą zmianą środków i metod, rozważaną przez Ojca, dotyczących najmądrzejszego sposobu przebudowy Urantii (wkrótce o nowej nazwie). To w ten, czy inny sposób da w wyniku planetę-niwersytet, po wsze czasy, w Wielkim Wszechświecie rozwijającym się do doskonałości. Dziękuję wszystkim za uwagę, staranność, cierpliwość i współpracę, kiedyśmy nad tym pracowali. Dobrego dnia ! I Domszia ... .. "

Koniec

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)

Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 19, 2017, 10:37:06 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6214.msg51654#msg51654 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6214.msg51654#msg51654)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek - bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Abraham, Więcej o wierności, 18 kwietnia 2017, Daniel, Las Vegas, Newada. USA
« 18 kwietnia 2017, 21:00:11 »


Tylko dla oczu (Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania)
Mówca : Abraham
Temat : Więcej o wierności
Kategoria : Wola boża
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada, USA
18 kwietnia 2017, 2:00 GMT

"Możesz zacząć Danielu. Tu Abraham z dawnych czasów. Przychodzę dziś do ciebie w ten bezpośredni sposób i wraz z dzisiejszą nauką chcę ci w tej lekcji zdradzić pewien sekret. Użyję ilustracji, o której wielu z was nie wie. W końcu 19-go wieku, kiedy Księga Urantii błyszczała w oczach Chrystusa Michała, biegnie historia człowieka, który mieszkał w Anglii, jasnowidza, medium i spirytysty, Staintona Mosesa, którego sprowadziliśmy, żeby wykonał to samo zadanie, które wypełnił później, na początku lat 20-tych XX wieku, doktor William Sadler i jego rodzina.

"On istotnie zaczął pisać wielostronnicowy dokument, któremu nadał tytuł "Nauki ducha" (1874), a później drugi tom "Nauki ducha, tom II ", na początku lat osiemdziesiątych XIX w. o innej treści. Próbował dostać rzeczy, żeby kontynuować pracę w Anglii, ale wysiadając z powozu został ranny i mógł zostać zabity, ponieważ jego największy wróg, Caligastia, tam był, aby spowodować błąd i wyłączyć go ze spraw. I rzeczywiście to zrobił, ponieważ okres leczenia wyciągnął z niego wszystkie siły, o odzyskanie których starał się ktoś z nieba, z nim pracujący. Ten ktoś z nieba nazywał się Abraham, ten sam Abraham, którego znacie ze starego testamentu. To jest ta tajemnica, którą ci obiecałem.

"Niezależnie od tego, czy to, co się wtedy działo, miało coś wspólnego z Misją Synów Magisterskich, relacja z pierwszej próby zaangażowania wykształconego człowieka, który wierzył w kontakt z niebem, a nawet w to, że mogą oni rozmawiać ze śmiertelnikiem, nie wyglądała dobrze. Brnęliśmy przez rok, lub więcej, po wypadku i staraliśmy się naprawdę zaangażować jego umysł i zrozumienie tego, co ja i Ojciec Chrystus Michał chcieliśmy, żeby zrobił.

"Były też inne kwestie, kiedy prosiliśmy go o stosowanie się do pewnych zaleceń, które on uważał za trudne do wykonania. Mieliśmy nadzieję, że będzie słuchać i zapisywać to, co usłyszał. Zadanie to zaczął w 1874 roku, co wymagało conajmniej kilku lat codziennej pracy. Cóż, jak już donosiliśmy, zespół, połączenie obu z nas, nie skrystalizował się. Pełne sprawozdanie znajduje się w jednym z dokumentów podsumowujących (Flurry - chwilowo niedostępnych), a także w linii czasu, opracowanych przez Rona Bessera.

"Więc moim celem tego, że dzisiaj rozpocząłem tę lekcję w ten sposób, jest pokazanie, jak nasze najlepsze usiłowania mogą czasem prowadzić do nikąd. Przejdźmy teraz dalej, do końca procesu Lucyfera i jego grupy, ok. roku 1986. W tym czasie sprawy szły do przodu i nasąpił maleńki początek, kiedy studiujący Księgę Urantii i inne sprawy duchowe, zaczęli słyszeć nauczycieli z nieba, a następnie nagrywać na taśmę dżwiękową lub zapisywać to, czego uczyliśmy. Na początku było to w Nowej Zelandii, potem w Australii, następnie w Stanach Zjednoczonych zainspirowano grupy studiów, w których były osoby słyszące nasze głosy, jako nauczycieli z nieba (Na początku było ich stu) i przekazywali to słuchaczom, kopiowali taśmy lub wiadomości pisemne do wysłania do innych, którzy następnie byli prowadzeni, żeby odbierać samemu.

"Dalej, jak już powiedzieliśmy, te przekazujące osoby, niemal wszystkie, miały tę blokadę, że kiedy wpadli w orbitę Chrystusa Michała i sam Ojciec chciał prowadzić tę grupę śmiertelników, żeby pracowali razem z liderami z nieba w Misji Synów Magisterskich czasu naprawy, to by się czuli obrażeni lub zlekceważeni wskutek przekonania, że śmiertelny kierownik nie był godzien ich lojalnej służby i posłuszeństwa.

"To oczywiście nie zdarza się, jeśli dana osoba jest zakochana po uszy w Ojcu i wszystkich sprawach boskich. Jest to główna cecha agondontera. Co się wtedy dzieje natomiast, następuje silny rezonans, które daje głębokie przekonanie, że wątek ręki Ojca w sprawie biegnie prosto i prawdziwie przez śmiertelnika. Nie ma potrzeby przekonywania, jest po prostu jasne zrozumienie tego, co się dzieje.

"Jest pełno spraw związanych z tą koncepcją niezachwianego poświęcenia się boskiej pracy przez instrument ludzki. Prawda jest taka, że z wyjątkiem bardzo rzadkich przypadków, gdzie człowiek-sługa został powołany jako prawdziwy reprezentant do wykonywania określonych zadań, jak prorocy w dawnych czasach, wszyscy przywódcy duchowi, o których wiemy w czasach nowożytnych, którzy mogli być bardzo znani, nauczali w cudowny sposób i byli kochani nawet przez miliony, byli takimi kolosami na glinianych nogach, że w żadnym wypadku nie należało oddawać całej swojej lojalności i poświęcenia służbie tej osobie z całkowitym bezpieczeństwem.

"Dlaczego? .... ponieważ wiedziałeś w swoim sercu, że ich posługa, choć użyteczna i skuteczna, nie brzmiała z tym samym przekonaniem w tym przypadku. Ta grupa treningowa jest prowadzona przez człowieka (Tak go określamy w tej chwili, ale to się zmienia.), który jest tak samo lub bardziej wiarygodny, niż ktokolwiek wyznaczony w całej historii.

"Oddając pełną wierność i posłuszeństwo, któremuś z tych najbardziej szczerych "ludźi Boga", wpadaliście do rowu błędu i zagubienia. Dzisiaj mamy jako administratora tej strony internetowej, takiego godnego zaufania przywódcę, którego wszyscy poszukują. Dziesiątki, dziesiątki, choć nie setki, nawet wybitnie przećwiczonych od czasu rozpoczęcia misji nauczania, opuściło ją z powodu lęku, że wspólna wiedza lub konwencjonalna mądrość o nieufaniu nikomu powinna być przypaminana, a zatem, kiedy pojawiają się anomalie w dowolnym obszarze jego działalności, nadszedł czas, aby go porzucić wraz z całą resztą.

"Odchodzą oni z westchnieniem i z wyrzutem sumienia i żalem, że podobnie jak wszyscy inni, pomimo ich wysokich nadziei na początku, kiedy z radością spotkali tę grupę szkoleniową, stare ostrzeżenie zostało jeszcze raz udowodnione. Tak myślą.

"Tu Abraham, cieszę się, że dając tę lekcję jeszcze bardziej utwierdzam tych tutaj w słuszności ich powołania. Z miłością i tkliiwością do was wszystkich, nasze powitanie jest stosowne : Domszia ... .. "

Koniec

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)

Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on May 01, 2017, 10:04:20 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6258.msg52188#msg52188 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6258.msg52188#msg52188)
Napisał : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Polecenie publikowania
« Odpowiedź nr 14, 30 kwietnia 2017, 11:49:09 »


Clency, System Planetarny, do którego należymy, zmieni nazwę, ale musisz też wiedzieć, że :

Urantia została usunięta z Satanii.

Sama Satania, z Urantią usuniętą z niej, też dostanie nową nazwę.

Urantia została wyprowadzona z Satanii, a sama Satania zostanie przeniesiona z tego obszaru przestrzeni kosmicznej w niedalekiej lub w dalszej przyszłości ; nikt jeszcze nie wie kiedy. Dyrektorzy Energii zajmą się tym przeniesieniem, a wtedy Michał nada nową nazwę.

Tymczasem sama Urantia obecnie i przez kilka ostatnich lat jest zarządzana z innego miejsca, o czym nigdy nas nie powiadomiono. Urantia będzie teraz w nowym Systemie Planetarnym i wkrótce otrzyma nową, stałą nazwę. Z powodów administracyjnych, Urantia i pięć innych planet, które zostały przeniesione z nią do nowego Systemu, używają nazwy Orwontontia. Nazwa Orwontontia jest tymczasowa i zostanie zmieniona po wprowadzeniu na urząd naszych nowych Książąt Planety, wcielonego Lanaforge i duchowego profesora z Uwersy, którym jest Ojciec (On nie reprezentuje Ojca, ON JEST OJCEM.), którzy rządzą na tym podwójnym stanowisku na Urantii. Califax jest Ojcem ! Califax jest rajskim radcą, który siedzi obok Lanaforge'a i radzi się z Lanaforgem we wszystkich sprawach dotąd, aż On, Książę (Califax) zostanie przystosowany do służby na Urantii.

Będziesz musiał wchłonąć te fakty, jeśli chcesz śledzić historię zmian, nadchodzących ogólnie na Urantii. Niektórzy z was dobrze odbierają tego rodzaju informacje, ale inni po prostu się nimi nie przejmują. Ale dlaczego warto się tym zająć ? Dlatego, że zmiana nazwy Systemu, w którym jest Urantia (Orwontontia), doprowadzi do nowej, zupełnie nowej nazwy dla samej Urantii.

Nazwa Urantia zostanie wycofana na zawsze ze wszystkich przyszłych nazw, które będą używane dla rozwijających się planet.

Ojciec postanowił, że nazwa Urantia zostanie usunięta ze wszystkich przeszłych zapisów historii, a nowa nazwa, która zostanie ujawniona wraz z nowym, szóstym epokowym objawieniem, które ma być oddane do druku w tym, 2017-tym roku, które również usunie nazwę Księgi Urantii. Otrzyma ona nowy tytuł, jeszcze dyskutowany na Salwingtonie. Urantia ma mieć nową nazwę !

Za Michała, Califaxa i Lanaforge'a i ich zespoły służące nam wszystkim, Ron.

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on May 03, 2017, 10:47:57 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6302.msg52126#msg52126 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6302.msg52126#msg52126)
Przekazał : Daniel Alderfer, członek - bohater
Kategoria / Temat : Dykusje ogólne / Lanaforge, Możliwe scenariusze, 29 kwietnia 2017, Daniel, Las Vegas, Newada, USA
« 29 kwietnia 2017, 15:15:19 »


Tylko dla oczu (Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania)
Mówca : Lanaforge
Temat : Możliwe scenariusze
Kategoria : Wiadomości z Urzędu Księcia Planety
Przekazujący : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada, USA
29 kwietnia 2017, 20:15 GMT

Jestem gotowy Ojcze.

"Możesz zacząć w dowolnym momencie. Zacznij od tego, że kiedy rozpoczniemy odliczanie do pierwszego tygodnia czerwca, wszystkie aspekty większych sił do pokazania Misji Synów Magisterskich będą ugruntowane w sensie tego, co ma nastąpić. Kiedy nowy duch działania przenika świadomość każdego, my z przydzielonymi obecnie zadaniami przerabiamy to, co mamy zrobić najpierw, gdy kolos zacznie ruszać. (Wkrótce po mianowaniu współkierownków Urzędu Księcia Planety).

"Tu Lanaforge, oczekujący, przyszły współ-Książę Planety, podaję pewne szczegóły, które pomogą wam we wspieraniu istot niebieskich w pewnych kluczowych zadaniach, które będą wykonywane najpierw. Oto niektóre scenariusze, które rozważamy, jako nasze początkowe posunięcia do rozpoznania świata :

"Bezpośrednia interwencja w niektóre walki i ostrzał artyleryjski w Syrii będzie może najbardziej oczywistym pierwszym działaniem, które będzie zauważane, jako bardzo dziwne, przez wszystkich obserwatorów. Działa zostaną załadowane, dżwignia pociągnięta, żeby wystrzelić i tylko cisza. Po kilku sekundach nastąpi pytanie przez radio : co się stało, co się dzieje ?, a strzelec odpowie : "Nie wiem szefie, ono po prostu nie strzela". Dobrze, załaduj jeszcze raz. To musi być zły nabój. Niestety, szefie, drugi nabój też nie wystrzelił. Idę zobaczyć, co się dzieje. Nie moglibyście zrobić czegoś, jak należy ? Strzelcy zaczynają odczuwać tajemniczą radość, ponieważ wiedzą, że dzieje się coś nadprzyrodzonego. Załadowali trzeci nabój i pociągnęli za linkę, a tu nic. Cisza.

”Tymczasem na rancho w Waszyngtonie (stolicy, o szóstej rano) na biurku prezydenta ląduje raport wywiadu z ciekawym stwierdzeniem szefa wywiadu białego domu : "Ostatniej nocy w naszych rutynowych obowiązkach trafiliśmy na wiadomość z nieznanego źródła, że prezydent ma być o 10:00 rano w swoim gabinecie, żeby przyjąć dwóch gości z kwatery głównej władcy wszechświata lokalnego, który zarządza Ziemią, "mających przekazać wyrazy poparcia i wiadomości o ostatnich wydarzeniach duchowych". Dalej cytuję : "Panie prezydencie, to ja, Jestem, który Jest ! Dziękuję za Pana natychmiastową reakcję i za zdanie sobie sprawy, że to może być coś, co naprawdę powinien Pan potraktować poważnie. Zobaczymy się w sali sytuacyjnej, proszę się nie spóźnić ". List był opatrzony złotą pieczęcią z wytłoczonym napisem "Michał Nebadoński". Ponadto komunikat swierdzał: "Moi emisariusze nie będą wymagać przyjęcia, będą tylko obecni. Dobrego dnia". Załączam list, który otrzymałem, do użytku Pana Prezydenta. Podpisał, szef bezpieczeństwa Białego Domu. (Roger Williams)

"Równocześnie, w tym samym dniu, na całym świecie podobny list znajdował się na biurku szefa władzy wykonawczej dziesięciu największych i najbardziej wpływowych rządów na ziemi, wzywający do spotkania tego dnia rano i podający listę przywódców świata, którzy taki list otrzymali. Wiadomości o złym działaniu broni w Syrii stają się teraz ważne, bo z niewytłumaczalnych powodów broń wszystkich wojsk w Syrii nie działa. Nie tylko to, mówi się, że zwierzchnicy w hierarchii obu stron, najbardziej okrutni i nieczuli, są teraz tak chorzy, że nie mogą wykonać swoich wojskowych obowiązków.

“Dzieje się coś bardzo dziwnego. Wszyscy przywódcy krajów czują dużą powagę sytuacji i przeczuwają, że coś się wkrótce wydarzy na Ziemi. Jest to tylko uczucie, ale jest ono silne i trwałe. Panuje poczucie niepokoju i zbliżających się zmian, połączone z zapowiedzią i poczuciem nadziei niemożliwym do wytłumaczenia. Kilku z dziesięciu przywódców prosi współpracowników o sprawdzenie u innych odpowiedników, czy rzeczywiście otrzymali ten list. Dziesięć par Melchizedeków - posłańców pojawia się w wyznaczonym czasie i oczekujemy, że postępowanie odbędzie się jak następuje.

"Nienagannie ubrani, w subtelnym i imponującym stroju służbowym, uzupełnionym subtelnymi dodatkami, dopasowanymi dla docenienia szczegółów, które tylko kultura pzwala rozpoznać. Emisariusze o wielkiej, pełnej uszanowania godności zwracają się do szefa każdego narodu z szacunkiem i uprzejmością, pogodnymi słowami wdzięczności i formuł dyplomatycznych, okazującyc uprzejmość w oczekiwaniu na poprawność. Obaj posłowie po kolei przekazują, w perfekcyjnym dialekcie, najczęściej używanym, językiem o bezbłędnej jasności, przesłanie nowego dnia pomocy i poparcia od prawdziwej potęgi solidaryzującej się z każdym narodem na Ziemi.

"Następuje prośba o wsparcie i współpracę, niezbędne dla ogólnoświatowego nowego początku i ten kraj podejmuje wyzwanie, ku zaskoczeniu wszystkich obecnych, bo pojawia się świadomość prawdziwej wiedzy. Natychmiast następuje propozycja pomocy, jako otwarcie dobrej woli w odniesieniu do tych pilnych problemów. Następuje zawiadomienie o uzgodnieniach dotyczących nawiązania trwałych stosunków z tymi dwoma emisariuszami mającymi uprawnienia do bezpośredniej pracy z Centralnym Zarządem Misji od tej chwili, jako stali pośrednicy obecnie zamieszkujący w tym mieście.

"Godne zaufania i bezkompromisowe kierownictwo serwisów informacyjnych mediów, wciąż nie związane z nieoficjalnymi rządami cieni, kontrolującymi większość prasy, otrzymują depesze o takiej zadziwiającej dokładności, że wiele osób snuje historie z pełnym zaufaniem do nowego źródła o nazwie : "Wiadomości z Centrali Wszechświata Lokalnego". W tych pierwszych biuletynach nowości, które natychmiast kierują uwagę do strony tytułowej tego medium, używającej takiego pięknego języka, tak wymownego i uderzającego, że wszyscy natychmiast podejrzewają prawdziwość. Dzień po dniu te publikacje nowości cechują się takim konsekwentnym, przyciągającym uwagę, wzruszającym stylem i potocznym humorem z dodatkiem satyry, które naświetlają teraz powszechną wiedzę na temat, czym jest na dzisiaj ten nowy rodzaj organizacji dobroczynnej, przede wszystkim bardzo aktywnej, opisywanej pod tytułem "Nowiny z Wszechświata. Lokalnego".

"Te kolorowe i niezwykle interesujące, oficjalne komunikaty, będą krótkie, tylko około 300 słów, ale zostaną zebrane i nazywane archiwum zaczynającej się nowej historii, które będzie w obiegu podobnie jak obecne popularne obserwacje z codziennych komentarzy George'a Willsa, albo kłujące wrażliwość w dawnych czasach konstytucyjnych, kapitalne, żartobliwie poważne eseje Benjamina Franklina. Autor będzie pisał pod pospolitym pseudonimem, ale prawdziwym autorem będzie Ojciec Michał Nebadoński.

"Tu Lanaforge. Podaję wam pewne pomyły, nad którymi poważnie się zastanawiamy, jak zrobić prawdziwy sukces, bardziej skuteczny od jakikolwiek innych metod, wejścia w światową świadomość bez bagażu związanego ze światowymi zainteresowaniami, ale z potężnie intrygującym aspektem, rozpalającym żarliwe pobudzenie do zajrzenia do środka i zbadania, co się naprawdę kryje za tym nowym pośrednikiem i źródłem. Musimy to osiągnąć przede wszystkim przez podejście wysoce autorytatywne, ale powściągliwe, wykluczające wszelką konfrontację lub nacisk.

"To nie jest w żadnym razie nasz cały zapas sztuczek, ale jest to otwarcie dzielenia się najnowszymi, kiedy wy (Członkowie forum Serary) nabożnie będący najbardziej poinformowanymi na Ziemi, zaciskacie z nami ramiona. Mam nadzieję, że powolne postępy zrozumienia, najpierw przez krajowe ośrodki władzy wykonawczej, a następnie, powoli, przez swobodnie myślącą intelligencję całego świata (która jest lewicowa), doprowadzą do ich wciągnięcia.

Lanaforge : "Wydaje nam się, że to na razie wystarczy wam do przetrawienia. Przemawiamy znów do waszego głębokiego entuzjazmu i zaufania, które wyczuwamy. Życzę wam dobrego dnia! "

Koniec

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)

Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)

Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on May 07, 2017, 09:51:17 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6378.msg52630#msg52630 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6378.msg52630#msg52630)
Napisał / Przekazał : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : Raporty wywiadu od Najwyższych Ojców / 4 – Raport wywiadu nr 4 z 5 maja 2017, Korea Północna
« Odpowiedź nr 7, 7 maja 2017, 00:15:36 »


Overmind i inni,
Jednym z największych problemów, jak przewiduję, jest to, że z pojawieniem się Misji Magisterskiej i czegokolwiek innego, co zostanie wprowadzone, niewykształceni natychmiast będą uważać, że to są kosmici. Jest to jeden z powodów, dla których jest to wielki argument na Uversie i Salwingtonie, że nawet wcielenia powinny być uważnie rozważane na Urantii. Ja osobiście znam wiele ludzi, którzy nie potrafią powiedzeić, jaka jest różnica między aniołem a statkiem kosmicznym (UFO). Bardzo boję się tego, że będziemy spędzać czas bez końca mówiąc ludziom : "Nie, Bóg nie jest kosmitą !" i tyle samo czasu mówiąc ewangelikom kościoła, że to nie jest paruzja. (Wikipedia : zapowiadany przez proroków powrót Chrystusa na świat w chwale pod koniec dziejów) Jest to coś, o czym chciałbym, żeby wielu z was myślało i żebyście naprawdę byli przygotowani do mówienia ludziom o tej różnicy i żeby NIGDY nie mieszali UFO z Misją Magisterską, chociaż MM może używać gatunków spoza planety do ratowania ludzi, gdy płyty tektoniczne Urantii będą się zapadać pod ich stopami.

Po drugie, byłem naprawdę zdecydowany usunąć najlżiejszy pomysł teorii spiskowych z tego forum. Są to trucizny psychologiczne, które usuwają całe serce i powodują wątpliwości, czy Misja Magisterska jest w ogóle autentyczna i nie jest pokrętną robotą jakiejś elity czy CIA, czy jeszcze czegoś innego, co nami kręci. Będę bez serca tak, jak już mnie widzieliście, usuwając stąd jakiekolwiek sugestie spisku i równie zdecydowanie jakiekolwiek mieszanie, czy pomysły łączenia statków kosmicznych i Misji Magisterskich.

Nie widzę powodu do dalszego awanturowania się, ale dosyć mnie niepokoi, że Michał Nebadoński chce coś powiedzieć o moich obawach :

Michał Nebadoński
"Wszyscy jesteście dorośli. Niewykształcenie na Urantii w pełni upośledza 6 i 1/2 miliarda ludzi i wzrasta. Zdolności umysłowe na Urantii spadły daleko poza normalną miarę, co powoduje, że nie możecie oczekiwać uniknięcia borykania się ze spiskami i błędów identyfikacji między lużmi z latających spodków (kosmitami) i personelem Misji Magisterskiej, jak wcieleni Melchizedekowie. Ron czuje, że nawet niektórzy z was go podchodzą, rozpuszczając skrzydła myślenia typu konspiracyjnego i nigdy nie dając sobie czasu na zrozumienie, że są to dwie różne sprawy. Zgadzam się z Ronem, że spędzicie bezużytecznie dużo czasu wyjaśniając, że spodki i kosmici oraz Misja, to to samo. Czy to rozumiecie ? Zrozumcie i przemyślcie to, że tego nie można tolerować, bo każde błędne wierzenie stwarza próżnię, którą musimy przezwyciężyć, albo usunąć konspiratorów na stałe z Urantii, jeśli nadal będą się upierać przy podważaniu tego, kim jesteśmy i co ma być zrobione. Dziękuję. Michał"


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on May 07, 2017, 01:24:57 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6390.msg52598#msg52598 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6390.msg52598#msg52598)
Przekazał : Clency, starszy członek
Kategoria / Temat : Tu przekazy na taśmach dźwiękowych / Przekaz dźwiękowy / Dostrajacz Myśli
« Odpowiedź nr 1, 6 maja 2017, 13:07:34 »


Pisemna transkrypcja powyższego przekazu głosowego od Dostrajacza Myśli Lemuela


Ciało eteryczne


Lemuel : Dziś rano myślałem o moim zdrowiu i ciele i za kilka chwil wiedziałem, że mój Dostrajacz Myśli będzie tutaj, żeby coś powiedzieć, więc bardzo się cieszę, że przekażę moje myślią Dostrajaczowi.

Dostrajacz Myśli : Dzień dobry, Lemuelu, jestem tu i wiem, że myślałeś o swoim zdrowiu i ciele, ale ja chciałbym ci opowiedzieć o przyszłej medycynie.

W przyszłości leczenie będzie się odbywać na ciele eterycznym. To, co się dzieje z ciałem eterycznym zachodzi w ciele fizycznym. Rok temu czytałeś o różnych ciałach, które człowiek posiada : o ciele fizycznym, eterycznym, emocjonalnym itd.

Wiesz, że musisz spać, aby naładować baterie, ale tą baterią jest ciało eteryczne i to ono podłącza się do wyrobu wszechświata, do jego energii, która zasila twoje ciało eteryczne.

Dzisiaj jest wielu praktykujących reiki, którzy działają na energię i wiesz, że wokół twojego ciała fizycznego jest ciało eteryczne, które jest energią i pracując z tą energią, profesjonalny prktykujący reiki może skierować ten produkt energetyczny do obszaru, gdzie jej brakuje. Będziesz wiedzieć, że ci brakuje energii, gdy masz pewne objawy fizycznego dyskomfortu w twoim ciele.

W ciągu lat było wiele doniesień, które czytałeś, o lekarzach duchowych wykonujących różnorodne wspaniałe operacje bez upływu kropli krwi i bez żadnego bólu u pacjenta. Tak się dzieje w pewnych okolicznościach, kiedy jest zgoda na interwencję w ciele fizycznym poprzez ciało eteryczne i chcę ci powiedzieć, że w przyszłość stanie się to praktyką ogólną i wtedy nie będzie potrzeby poważnych interwencji na ciele fizycznym. To będzie tylko manipulacja energii na ciele eterycznym, aby naprawić nieprawidłowość w ciele fizycznym.

Tak, pytasz, czy to może być dostępne dla Ciebie teraz. Mówimy o czymś daleko w przyszłości, o której na razie nie mogę ci powiedzieć, Lemuelu. Wystarczy, że poddasz się mojej mądrości, mojej wiedzy i moim planom, które mam dla ciebie. Wystarczy powiedzieć, że w odpowiedzi na twoje rozważania dzisiejszego ranka o przyszłej medycynie i punkcie wejścia do ciała fizycznego, będzie tak, jak ci mówiłem, poprzez manipulowanie energią wokół ciała fizycznego.

Będzie to związane z rozpoczęciem działalności Lanaforge'a i Califaxa oraz Misji Magisterskiej razem z Serarą i Mondżoronsonem. Nie ma nic do zyskania, Lemuelu, jeśli chodzi o ciebie w przyszłych wydarzeniach. Po prostu zwracaj się do mnie, poddaj się mnie, jestem zawsze z tobą. Po prostu żyj z chwili na chwilę ze mną i wszystko będzie dobrze. Zostań ze mną cały czas, tak jak ja jestem z tobą cały czas, Lemuelu. Życzę ci miłego dnia. Domszia.


Lemuel : Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się wcale, że nagram tę wiadomość, ponieważ czułem się trochę zaniepokojony moim stanem fizycznym. Domyślam się więc, że mój Umiłowany wskoczył w tę sytuację, żeby powiedzieć parę słów.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on May 15, 2017, 05:19:37 AM
Tym razem jest to raczej mój tekst polski na temat zmian tektonicznych na Ziemi, który po angielsku podaję w innym temacie.
(http://forum.serara.org/index.php?topic=6420.msg53100#msg53100 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6420.msg53100#msg53100))


Myślę, że przekazy na ten temat ze sfery Ducha na tym forum opierają się na najlepszych możliwych przewidywaniach tego, co my i inni we wszechświecie będziemu robili w tej sprawie, bo my też mamy na to wpływ. Wobec tego najważniejszą sprawą dla Misji Magisterskich, ale również dla nas jest (oprócz spokojnego przygotowania) :


To jest oczywiście mój punkt widzenia na sprawę.

To może być ostetni mój tekst na forum przed paroma tygodniami przerwy.

Domsia


André_P
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on June 11, 2017, 09:54:05 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6778.msg54170#msg54170 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6778.msg54170#msg54170)
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : Ogłoszenia prawne i urzędowe Boskich Misji / Wkrótce rozpoczną się transmisje z wszechświata ; Więcej o kalendarzu Misji Magisterskich
« 9 czerwca 2017, 20:34:12 »

Wkrótce rozpoczną się transmisje z wszechświata ; Więcej o kalendarzu Misji Magisterskich

Podsumowanie tej wiadomości:
1) Transmisje z wszechświata wkrótce się rozpoczną. Czytajcie, co mówią o nich i kto je otrzyma na początku ;
2) Rozpoczęcie Misji Magisterskiej jest zaplanowane na czerwiec 2017 r., ale to może się przeciągnąć do roku 2018, jeśli bezpieczeństwo na Urantii nie zostanie wcześniej zapewnione. Czytajcie o ekranie bezpieczeństwa wciąż pokrywającym kontakty z Urantią.
3) Żadnych dalszych sprzeczek na temat czy sprawa rebelii Lucyfera została rozstrzygnięta. Czytajcie stwierdzenie Michała, że można rozmawiać o tej historii, ale nie można się sprzeczać o to, czy ona jest prawdziwa.
4) Już w lipcu roku 2017 Synowie Magisterscy mogą dokonać ogłoszeń publicznych lub prywatnych, tzn. ogólnokrajowych lub do osób prywatnych. Nie jest jeszcze obecnie ustalone, co to będzie.
5) Jeszcze jedna krótka wiadomość o bólach, które mnie męczą i jak to ma się zakończyć.


Ogłoszenia:

Dzisiaj jest pierwszy dzień działania służby nadawania z wszechświata. Nie nadaliśmy do Urantii jakiejkolwiek transmisji, dopóki nie wiemy, czy układ jest bezpieczny i nie będzie manipulowany przez pozostałości rebelii Lucyfera.

Dzisiaj, 9 czerwca 2017 r. moja towarzyszka poszukuje lepszej osoby do korzystania z transmisji niż Ron, ponieważ będzie on tak zajęty, że nie będzie miał czasu, żeby odebrać dyktando trzystu słów transmisji przeglądu zdarzeń na Salvington, Edentii i Jerusem. Każdy, kto może zrobić to za Rona, niech nam da znać, wtedy ocenimy jego prośbę. Tymczasem Ron odbierze pierwszą, następującą :

EDENTIA : NIKT PO TEJ STRONIE KURTYNY NIE MOŻE WYKRYĆ SAMEJ WIADOMOŚCI, ALE ONA ZAWIERA CO NAJMNIEJ PIĘĆ WZMIANEK NA TEMAT SYNA MAGISTERSKIEGO - SERARY I JEGO WSPÓLPRZEWODNICZĄCEGO MONDŻORONSONA. TO JEST WSZYSTKO, CO MOŻEMY PODAĆ NA RAZIE. ZARZĄDZILIŚMY, ŻE OBECNIE TRANSMISJE MAJĄ BYĆ PISANE DUŻYMI LITERAMI JAKO TEKST I JAKO SAME OGŁÓSZENIA.

SALVINGTON : OBECNIE SALVINGTON NIE PORUSZYŁ SWPRAWY MISJI MAGISTERSKIEJ NA URANTII I WSZYSTKIE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE OGŁOSZEŃ NA TEMAT MISJI MAGISTERSKIEJ NA URANTII SĄ WSTRZYMANE DO CZASU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WSZYSTKICH NASZYCH PRAC NA URANTII.

Wracamy teraz do normalnych liter, a Ron rozpocznie transmisje, gdy tylko będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwonprzekazu. Końcowe stwierdzenie jest następujące :

Synowie Magisterscy są obecnie przygotowani do otwarcia Misji Magisterskiej w bieżącym roku, prawdopodobnie w czerwcu. To nie narusza żadnych planów, ponieważ musimy zapewnić bezpieczeństwo i niiezawodność tego, kiedy i jak bezpieczne transmisje z Salvingtonu, Edentii oraz Jerusem będą możliwe. Za około dwóch tygodni, albo w ostatnich dniach czerwca 2017 roku podam ogłoszenia o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo w waszych własnych domach w czasie odbioru transmisji. Ron jest już bezpieczny. Reszta was nie jest.

Około połowy lipca 2017 r. planowane jest pełne ogłoszenie Misji Magisterskiej. Zdaję sobie sprawę, że Ron słyszał słowo "Misje", ale nie zostaną one ujawnione do roku 2018-tego lub 2019-tego. Ron wciąż łączy teraźniejszość z przyszłością z powodu jego zespolenia i jego nieprzerwanej zdolności słyszenia Najwyższego. Jest to dla nas olbrzymia korzyść i cieszymy się, że mamy co najmniej jedną osobę mieszkającą na Urantii, która może sobie na to pozwolić, kiedy ostatni etap rebelii Lucyfera się rozstrzyga na Urantii, w jej Sądzie Najwyższym.

Co więcej, rebelia Lucyfera jest sądzona w pełni na Edentii i Jerusemu oraz we wszystkich innych miejscach, z wyjątkiem kilku zakamarków na Urantii i przysięgi lojalności zostały na nowo zastosowane do Serafinów, jak i do istot pośrednich. Zapewniam was, że nie ma nikogo, kto popiera Lucyfera i tak dalej. Dalej:

Nie będę tolerować na tym forum dalszych dyskusji dotyczących miejsca pobytu Lucyfera i Caligastii, z wyjątkiem lekcji historii. Niektórzy nowi czytelnicy są gotowi zadawać te pytania na forum, ale nie będą mieli szans, ponieważ Ron może z łatwością usunąć rozprawy na temat wątpliwości, kiedy zostało wielokrotnie udowodnione, co się stało, i że nie ma potrzeby dalszej dyskusji na temat środków i czasu śmierci Lucyfera i Caligastii z ich własnych rąk, padając na ziemię w pomieszczeniach sądu. Nikt nie potrzebuje czytać szczegółów, które Ron podał w Podsumowaniu ABC (ABC Summary), które wytrzymało próbę czasu dla nas i dla was. Kiedy nadejdzie czas na podsumowanie tego, co i kiedy się stało, podamy aktualizację ze szczegółami, do których Ron nie był dopuszczony.

W ślad za tymi wiadomościami Ron będzie również podawał nasz ogłoszenia, to on dostanie plan ich otrzymywania na Urantii i ustanowi kategorię, w której będą podawane. Do Rona należy ustalenie sposobu ich traktowania.

I wreszcie próba zakończenia bólu i cierpienia, które Ron musi przejść nawet dzisiaj, jest wyznaczona o wschodzie słońca czasu Nowowojorskiego 10 czerwca 2017 r., i zobaczymy, jak Ron wraca do normalnego życia po raz pierwszy od około dziesięciu lat męki okresu przejściowego i sądu przed Bogiem Najwyższym i Pradawnymi Czasu. To orzeczenie otrzymałem dzisiaj i jest on oczyszczony ze wszystkiego, oprócz jednego : on niechcący zabił żółwia jako dziecko i cierpiał z tego powodu od tego czasu, ale ten żółw został wczoraj wskrzeszony dla dobra wszechświata.

Tu Michał. Życzę wam wszystkim dobrego dnia.


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on June 20, 2017, 01:15:04 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=6882.msg54774#msg54774 (http://forum.serara.org/index.php?topic=6882.msg54774#msg54774)
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : Uruchomienie transmisji z wszechświata i publikacja tekstów / TRANSMISJA TYSIĄCLECIA NR 3 – Śpij dobrze stara cywilizacjo – 18 czerwca 2017
« 19 czerwca 2017, 15:21:19 »


TRANSMISJA TYSIĄCLECIA NR 3
18 czerwca 2017, godz. 15:20 czasu miejscowego Jork, Pensylwania, USA
Temat : ŚPIJ DOBRZE STARA CYWILIZACJO
Transmisje z Salwingtonu, Nebadonia – DUCH-STWÓRCA

Moje dzieci, to jest spokojny przekaz dla całej Urantii, rozsyłany do całej sieci. Urantia jest bliska śmierci od zapomnienia o Sercu Bożym na niej i to naprawdę należy do was, żeby to wszystko stało się bez ubocznych szkód na innych sferach duchowych, będących teraz bardzo blisko Urantii, żeby pomóc ocalić ją od zapomnienia w wiecznej nocy dusz w osobnikach żyjących jako ludzie na Urantii dziś i jutro oraz przez kilka kolejnych tygodni na tej sferze. Wiem, że to brzmi jak fantazja, a odbierającemu trudno jest zrozumieć, jakie będą konsekwencje, gdy Serce Boga zostanie usunięte z tej sfery, którą kocha, ale ostatnio z trudem pojmuje, ponieważ to Serce jest tak słabo wykorzystywane przez tych, którzy twierdzą, że są za to odpowiedzialni - ludzi którzy są obecnie prezydentami, premierami lub dyktatorami.

Jestem Duchem-Stwórcą, istotą wielowarstwową. Tylko Ron zdaje się pojmować mnie jako Nieskończonego Ducha i nawet Bóg Najwyższy wydaje się nieco uchylać, aby ułatwić przekazującemu wystarczająco zrozumieć szumy i poprawnie nas poinformować o niuansie, który zdaje się chwytać codzień przez cały dzień - głęboki smutek z powodu utraconych wygód z przeszłości, zupełnie niemożliwych do odzyskania w przyszłości życia. Widzę głęboki smutek, odczuwany przez niektórych nie rozpoznających skąd on pochodzi, ale Ron to wie i widziałam, jak rzucił nam jeszcze niedawny obraz dziwnie wyglądającego jego ulubionego potoku do wędkowania z lekką letnią mgiełką nad jego sielankową wodą i jego nagłej chęci łowienia ponownie, aby zobaczyć, czy może przynajmniej wziąć udział w tym obrazie, gdy jego rodzice jeszcze żyli, a jego brat i siostra cieszyli się chłodnymi wodami tego strumienia. Tego już nie ma. On już nie ma rodziców. Jego siostra też nie żyje. Jego życie idzie w dół, bo nie ma nikogo, ktoby z nim witał dzień. Gazety są pełne morderstw i pożarów zabijających setki. To jest smutek utraty Serca Bożego na Urantii i te rzeczy nie wrócą dla nikogo z was ani nas, dopóki pasożyty nie zostaną wytępione i znikną z powierzchni ziemi, a życie będzie mogło wrócić do pełni swoich zawiłości życia pełnym życiem oddanym mocy Bożej.

Śniadanie dla dwojga było normą na Urantii, gdziekolwiek byście mieszkali. Nie bądźcie tacy pewni, że wasze życie jest tak bezpieczne, że życie człowieka znane wam kiedyś na Urantii, powróci w ciągu waszego życia, bo praca konieczna do pozbycia się pokoleń niezgodności, musi zostać zakończona, zanim którykolwiek z nas będzie mógł na nowo działać z Sercem Bożym na Urantii. W szczególności nie będzie to próba dla was, ale raczej dla nas i to zazwyczaj nie będzie dotyczyło trudności ludzi, którzy utracili zapał w życiu, co tak wielu z was już odczuwa i nawet przekazujący spotyka się z tym codziennie i omawia to z nami. Zapewniam was, że mamy wrażenie, że tracimy zapał do Urantii, gdy prosimy jednego z was, aby coś zrobiłeś, mówicie tak, a potem robicie, jak wam się zechce, zamiast poświęcenia dla nas. W wielu przypadkach na tym się kończy współpraca z wami z myślą, żeby sprawy szły lepiej dla was. Zapewniam was, że nie życzymy sobie krzywdy dla Urantii ani dla Urantian, ale ona nadejdzie dla wielu, pomimo naszych pragnień.

Nie próbujemy już nikogo na to co powinien robić, ale do czego powinien należeć i wysyłamy wiadomość do wszystkich, którzy czytają te przekazy, że czas naprawy na Urantii jest już niewątpliwie zakończony. Kończymy to cytatem z Koranu związanym z życiem po śmierci na Urantii.

“Weselcie się, bo koniec jest blisko, więc pragnieniem mojego serca jest widzieć was wszystkich przez czły mój czas tu na Ziemi. Bądźcie dobrzy dla moich przyjaciół i dla tych, których kochałem całym moim sercem i przestańcie być uciążliwi dla mojego ojca i matki znowu narodzonych na wysokości .”

To jest wypowiedź człowieka mówiącego o śmierci wszystkich nadziei i pragnień w materialnym życiu. To oświadczeniu obfituje we wszystko, co powinniśmy wiedzieć, ponieważ rezygnujemy z rzeczy ziemskich, do których jesteśmy przywiązani dla rzeczy na wysokości, przywązania do których będziemy się uczyli. Zapewniam was drodzy słuchający tych transmisji, że nic nie pozostanie nienaruszone i przekazujący nawet wróci do niektórych rzeczy, do których jest przywiązany ale w ogóle to, co uważacie za oczywiste, może przestać nim być i zostawimy te sprawy narazie.

Podsumowując: szukamy zwyczajów człowieka i znajdujemy go niedoskonałego, więc znów znajdujemy człowieka na Urantii, ale dopiero wtedy, gdy będzie to rasa podatna, która może stać się centrum nowo pojawiających się gatunków ludzi, które zastępują tych, którzy są tu i teraz. Wkrótce skończymy to również i nasąpi wieloletnia cisza i żaden przekazujący z wyjątkiem niewielu wyznaczonych nie będzie słyszał Głosu Boga tak dobrze, jak tylko będzie to możliwe. Zapewniam was, że nie ma wyjścia z tego grzęzawiska zmian i to potrwa lata i powiem jasno, myślimy o tym, że to nastąpi około waszego kalendarzowego roku 2023. Życzymy wszystkim dobrze i słuchajcie znaku Księcia Pokoju, naszego Jezusa:

JEZUS -
“Mówię wymownie wielokrotnie o Bogu i człowieku i tak będzie i tym razem, ale teraz człowiek stracił swoje kącik powstrzymywania się od modlitwy do Boga i opuszcza ten świat zastanawiając się, co zrobił źle, kiedy nie zrobił źle, tylko zaniedbał stwierdzić przyczynę swojego własnego istnienia od Boga, a nie od robaka w swojej duszy, który mówi inaczej. Dobrego dnia. Dzisiaj Michał za Jezusa, który jeszcze raz postanowił nauczać w Raju


Za Pradawnych Czasu, wypowiadających się przez Matkę-Ducha, Nebadonię, dzisiaj 18-go czerwca 2017 r., co ma być oznaczone jako Przekaz do Urantii Numer Trzy, a także zatytułowany jako TRANSMISJA TYSIĄCLECIA NR 3, żeby tytuły wzajemnie się nie kłóciły przez używanie nazwy planety, która zostanie zmieniona za około dwóch tygodni, do stałego używania na planecie, która teraz ma nazwę Urantia jeszcze niedługi czas.


KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on June 28, 2017, 09:00:51 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7020.msg55322#msg55322 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7020.msg55322#msg55322)
Napisał : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : Bóg Najwyższy / Bóg Najwyższy radzi wszystkim poznawać prawdę o Urantii
« 26 czerwca 2017, 21:19:08 »


Do wszystkich - naprawdę nie słuchacie wystarczająco dobrze, aby zrozumieć zagrożenie.

Jeopardy (zagrożenie, niebezpieczeństwo) jest angielskim słowem, które oznacza, że możecie się znaleźć w opałach robiąc coś naprawdę niewinnie, ponieważ nie nauczyliście się gdzie NIE chodzić.

Pozwólcie, że wyrażę to wprost. Rząd Michała, na czele z Chrystusem Michałem, nie jest obecnie odpowiedzialny za Urantię. jest nim Bóg Najwyższy. Bóg Najwyższy podchodzi do ludzi inaczej, niż Salwington w Boskich Misjach. Każdy z was, wyznaczony do pracy w Misji Magisterskiej, musi być posłuszny przede wszystkim Najwyższemu, a potem Michałowi, gdy sprawy się unormują. Oznacza to, że na niektórych z was mogą spaść bardzo surowe rozterki. Mam nadzieję, że Califax i Sentenact mogą obserwować sytuację i uprzedzić was, żebyście przestali coś robić i poczekali, aż pociąg ekspresowy przejedzie wam przed nosem zamiast zabić was na miejscu !

Powinienem rozwijać ten temat jeszcz szeroko, ale nauczyłem się, że długie teksty nie docierają lepiej niż krótkie (do niektórych z was, ale śmieszne jest to, że ci, którzy czytają cierpliwie to są ci, którzy są już zespoleni lub gotowi do tego ... zastanawiające)


Ron
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on June 28, 2017, 10:23:17 AM
Ta sama wiadomość po angielsku i po francusku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7018.msg55308#msg55308 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7018.msg55308#msg55308)
Przekazał : Michel, administrator, pełny członek
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Zbliża się ważna wiadomość
« 26 czerwca 2017, 15:25:09 »


Nauczyciel : Machiventa Melchizedek
Temat : Zbliża się ważna wiadomość
Przekazujący : Michel, Quebek, Kanada
26 czerwca 2017,

Moi przyjaciele, tu Machiventa. Dziś z przyjemnością spotykam się z wami. Mam wiadomość o świętowaniu i radości.

Zaprawdę, tego dnia ogłaszam wam nadejście istotnej zmiany dla ludzi Urantii. Zostanie ona ogłoszona ogromnym okrzykiem radości, bo wkrótce dowiecie się o ważnym ogłoszeniu, które każdy z was tutaj, członek lub uczestnik Forum, będzie słyszał i widział, ale także wasze rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, współpracownicy itp. To ogłoszenie będzie słyszane przez każdego z moich przyjaciół Urantian i bez wątpienia będziecie nim głęboko dotknięci, magia usadowi się w was. Nie powiem więcej o tej chwili, ale wiedzcie, że będziecie zdumieni tym ogłoszeniem.

Moi przyjaciele, dzień ten nie jest odległy, kiedy wszyscy agondonterzy będą gatunkiem, który już nie istnieje na tej planecie, która przeszła najbardziej tragiczny bunt w historii.

Kocham was moi przyjaciele i nie bądźcie zbyt rozgorączkowani, ale pozostańcie w modlitwie o lepsze dni. Tu Machiventa. Życzę wam miłego dnia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 04, 2017, 01:42:20 AM
Ta sama wiadomość po angielsku i po francusku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7018.msg55412#msg55412 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7018.msg55412#msg55412)
Przekazał : Michel, pełny członek
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Zbliża się ważna wiadomość
« Odpowiedź nr 8, 28 czerwca 2017, 16:19:03 »


Nauczyciel : Machiventa Melchizedek
Temat : Zbliża się ważna wiadomość - uaktualnienie
Przekazujący : Michel, Quebek, Kanada
28 czerwca 2017

Moi przyjaciele, tu Machiventa. Chcę porozmawiać o mojej ostatniej wiadomości, która wprawiła w zakłopotanie Michela, a także wielu z Was.

Michel chce wiedzieć, po co zawiadamiać, że nadejdzie ogłoszenie nieco odmienne od naszych zwykłych wiadomości. Więc, moi przyjaciele, wiedzcie, że wkrótce nadejdzie ważne ogłoszenie związane z Misją Magisterską, która już obecnie działa, bo powiedzieliśmy już wam, że MM jest w toku od 2011-go roku, ale ogół ludzi o tym nie wie.

Powtarzano w przeszłości i ponownie niedawno, że w bardzo bliskiej przyszłości zaczną się perypetie, ale nie wcześniej niż Misja Magisterska będzie powszechnie znana, co wciąż jest prawdziwe.

Dla wielu z was takie perypetie lub zmiany na planecie mogą wydawać się mało widoczne, ale ich skutki są trudne do przewidzenia sądząc po wielkości zmian. Moi przyjaciele, musicie wiedzieć, że te perypetie potrwają około 15-tu do 20-tu lat i część ludności zostanie zdziesiątkowana. Planeta ulegnie poważnym zmianom i wychodzenie z tej sytuacji będzie powolne, ale będzie się opierać na PRAWDZIE, PIĘKNOŚCI i DOBROCI a Bóg, nasz Ojciec Wszechświata będzie towarzyszył ludzkości w niespotykanej dotąd pomocy.

Powtarzam więc, że nadejdzie ogłoszenie przez jednego z naszych przekazujących i tym razem będziecie zaskoczeni przez przez ten rodzaj ogłoszenia, ponieważ będzie ono jednocześnie niepokojące i wspaniałe.

Więc jeszcze raz podrapcie się w głowę. Tu Machiventa, życzę wam pięknego dnia.


Michel : Wciąż drapię się w głowę
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 08, 2017, 08:26:12 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7186.msg56062#msg56062 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7186.msg56062#msg56062)
Przekazała : newstarsaphire, starszy członek
Kategoria / Temat : Ojciec wszechświata i rajskie Bóstwa / Lanaforge i Ja Jestem – Nowy pooczątek
« 6 lipca 2017, 16:21:31 »


Lanaforge i Ja Jestem – Nowy pooczątek – 6 lip. 17 - Newstarsaphire, Kanada
Nauczyciel : Lanaforge i Ja Jestem
Temat : Nowy pooczątek
6 lip. 17 godz. 15:00 czasu wchodniego, 19:00 GMT
Przekazujący : Newstarsaphire, Ontario, Kanada


LANAFORGE

"Tu Lanaforge. Przychodzę do was dzisiaj, aby powitać wszystkich w nowej erze życia, która narodziła się przed waszymi oczami. Wszędzie wokół was, a nawet w was, są początki skurczów porododowych nowego świata i nowego sposobu bycia. Nigdy dotąd nie znaliście wsparcia i miłości, które zaczynacie rozpoznawać w każdym obszarze waszej egzystencji. Chociaż powierzchownie patrząc wiele rzeczy może robić niepokojące wrażenie dla waszych materialnych oczu, infrastruktura niebiańskiego wsparcia jest na miejscu, żeby wspierać wszystkie sprawy i ludzi zgodnie z wolą i zwyczajem naszego Wiecznego Ojca, pierwotnego Źródła i Środka wszystkich rzeczy. To nie jest tylko możliwość, lecz fakt, prawda i rzeczywistość, na którą możecie liczyć, kiedy każdy z was idzie swoją drogą i dokonuje wyboru i działa, chwila po chwili i dzień po dniu, co konsekwentnie wciąga was coraz bardziej do wewnątrz i w górę w waszych doświadczeniach. Grunt pod wami jest pewny i ustanowiony na wieki, pomocnicy u waszego boku są sprawdzeni i prawdziwi, a cele naszych połączonych wysiłków to solidne sposoby stopniowego wprowadzania prawdy, piękna i dobroci, znajdujące swój początek na granicach czasu i przestrzeni ".


JA JESTEM

"To nie jest "próba na sucho", ani "być może", to jest ruch serca samego Boga na rzecz Jego dzieci, które ucierpiały wiele krzywd od samych korzeni zła poprzez macki jego oszukańczych intryg. Chodzi o kiełkowanie nowych nasion, które wypuszczają korzenie do wiecznego życia, które nigdy już nie będzie duszone w ten sposób. Nasze obietnice nie są pustymi obietnicami człowieka, nasze obietnice są bez skazy, a to, co zostało wykute, jest hartowane i wzmacniane i kształtowane jako subtelny instrument wypracowywania najgłębszych prawd, kiedykolwiek przedstawianych śmiertelnikom, jak i synom niebiańskim. To ja, Ja Jestem, wtrącam moje słowa do zmaltretowanych, zranionych, zmagających się i porzuconych, aby zawiadomić was i żeby to dotarło do waszej pełnej świadomości, że nie zostaliście pozostawieni sami i słabi w waszych zmaganiach o istnienie i zwrócenie na siebie rozpaczliwie poszukiwanej uwagi.

"Skupcie się na Bogu, tak prawdziwym wewnątrz was, że będziecie się zastanawiać, jak mogliście być tak nieświadomi Jego przewodnich słów, mówiących wprost do waszej wewnętrznej istoty. Szukajcie wewnątrz was tego, którego szukacie, który cierpliwie czeka na obcowanie z wami i waszą świadomość, aby objawić wam waszą prawdziwą naturę dziecka Bożego w rodzinie synów Bożych, nie znającego różnicy rasy, ani koloru, ani wyznania, ani statusu śmiertelnika, lecz tylko altruistyczne serce braterstwa i możliwości, które czekają na okazję, żeby wybuchnąć w każdej osobowości, indywidualnie podarowanej wam przez Źródło wszelkiej egzystencji i możliwości.

"Nie chodźcie już w przeszłych dniach bezowocnego mozołu starań o materialne korzyści, które wiatr rozwiewa. Zamiast tego zmierzajcie do ogrodu waszej duszy, gdzie będziecie czerpać wieczne korzyści odkrywania siebie i boskiej zdobyczy miłości, światła i życia w całej ich olśniewającej chwale. Stawiajcie wasze stopy na drodze waszego wiecznego poszukiwania tu i teraz i pozwólcie waszej wewnętrznej wiedzy prowadzić was do i poprzez podróż waszego doświadczenia, drogą wielu sposobności, które czekają, by rozkoszować wasze dusze i zaspokajać ich wzbogacanie, gdy wędrujecie do waszego Niebiańskiego domu".

KONIEC

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)
Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)
Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 08, 2017, 11:38:12 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7206.msg56148#msg56148 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7206.msg56148#msg56148)
Napisała : Allie, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy głosowe / Califax, nagranie głosowe, Inspiracja do rozpoczęcia, 7 lipca 2017, Daniel, Las Vegas, Newada, USA
«Odpowiedź nr 2, 8 lipca 2017, 01:15:22 »


Pisemna transkrypcja - druga - 07 lipca 2017 r. - Sentenact

"Tu Daniel Alderfer - drugie nagranie - 19:43 - Las Vegas - 7 lipca".

"Zaczynaj Danielu. Tu Sentenakt tego wieczoru z wiadomością, która, jak muślę, będzie użyteczna dla każdego. Pozwólcie, że zacznę od historii starego mądrego króla. Mądrego, bo nawet w swoim zaawansowanym wieku był wystarczająco skromny, żeby przyjmować rady i znosić poprawianie. Dwie frakcje zbierały się do wojny i miały stosunki ze starym królem. Mieli oni wspólnego dziadka i przywódcy przyszli do niego po radę, co mają robić. Król postanowił wykorzystać tę sytuację do nauczania, jak się okazało, całego świata.

"Jednej stronie zdawało się, że ma prawo do terytorium drugiej strony, albo przynajmniej do dużej jego części. O tym właśnie miała zdecydować bitwa. Więc stary mądry król powiedział do obu : " Dam wam wybór dwóch rzeczy w tej sprawie. Zanim zaczniecie walczyć, możecie wybrać albo moją radę, albo użyć mojej armii w tym sporze ". Cóż, stary dowódca naczelny rzucił się na szansę użycia całej armii króla po jego stronie. Młody dowódca był również bardzo zadowolony, czując, że rada króla jest z pewnością tym, czego potrzebował.

"Zgadliście już, że to jest historia z Bhagavad Gity. Arjuna, uczeń Boga, był młodym dowódcą, a dowódca drugiej strony był zdolnym przywódcą wojskowym. Lekcja polegała na tym, że w każdej sprawie cokolwiek ważnego osiąga się nie przez moc lub władzę, ale przez Mojego Ducha. Młody dowódca Arjuna był o wiele mądrzejszy od drugiej strony.

"Jestem pewien, że zespół, który teraz budujemy, pamięta tę zasadę jako najważniejszą. Lekcja, którą podaję tego wieczoru jest następująca : "Nie przez moc, lub władzę, ale przez Mojego Ducha". Teraz mamy wiele tuzinów, które prosimy o przystąpienie do bitwy, tak jak to kiedyś było. Wy już wybraliście Ducha Bożego jako sposób, w jaki chcecie prowadzić wasze życie. Jak podejmujecie decyzje, nawet jeśli wojsko króla będzie działało przeciw drugiej stronie ? Wybór Ducha Bożego jest jedynym sposobem, w jaki chcemy mieć jakikolwiek związek z tym. To jest sposób, który zapewni wam zwycięską moc osiągania tego, o co was prosimy, żebyście zaczęli nad tym pracować.

"Więc dziękuję ci Danielu. Tu Sentenact. Doceniam każdego, który zabrał się do słuchania tego. Daję wam tego wieczoru gorące i serdeczne pozdrowienia. Na razie życzę wszystkim dobrego wieczoru".
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: ASSALE on July 09, 2017, 10:05:24 AM
Titanic job, thanks for being at your Heavenly Father's Service.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 10, 2017, 06:34:02 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7230.msg56206#msg56206 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7230.msg56206#msg56206)
Przekazał : GeorgeZ3 , pełny członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Miłość, solidność, siła, klarowność
« 8 lipca 2017, 20:58:43 »


Źródło: Serara
Miejsce na nowe przekazy / Miłość, solidność, siła, klarowność
Przekazał : George Zuberbuehler, White Haven, Pensylwania
Data : 5 lip.17

Ten przekaz został odebrany kilka dni temu. Proszę wybaczyć opóźnienie publikacji.


Tu Serara, wasz syn magisterski z Raju .... Chcę, abyście wiedzieli, że ostatnio dokonano wielu zmian w sposobie kierowania Misji Magisterskiej na Urantii przez Ducha, konieczne jest uaktualnienie opisu.


Przede wszystkim będziemy mieli nowy zestaw zasad dla nas wszystkich, istot niebiańskich i ludzi, do uważnego stosowania, jeli mamy osignąć powodzenie misji w świecie wymagającym tak wielu korekt, z ludnością, która na ogół nie zna woli niebiańskiego Ojca, lub nie troszczy się o to, żeby ją czynić. Ta sytuacja musi się poprawić do tego stopnia, żeby 7 miliardów ludzi Urantii wiedziało, czego Bóg oczekuje od nich, jako jednostek. W końcu nadszedł czas, kiedy można transmitować tego typu informacje na cały świat, korzystając nie tylko z samej techniki, ale także z bezprecedensowej liczby niebiańskich istot obecnych teraz na Urantii, którzy będą ściśle współpracować z ludźmi otwartymi na przywództwo Ducha. To nie jest małe zadanie, jak możecie sobie wyobrazić. Mimo to, my w świecie duchowym wierzymy, że można to zrobić.Poprawianie obecnych warunków wymaga miłości, solidności, siły i klarowności : miłości do Boga i ludzkości; solidności w pokonywaniu problemów i przeszkód, siły do pokonania słabości wiary i charakteru, klarowności zamiarów, wizji i celów, w tym wskazówek, jak się zabrać do tego, żeby je osiągnąć. Oczywiście, jest to tylko częściowa lista wszystkich rzeczy potrzebnych do naprawy stanu spraw naszej żałosnej planety.Koniec
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 10, 2017, 07:17:05 AM
Assale napisał powyżei (Odpowiedź nr 144) :
Tytaniczna robota, dziękuję ci za służbę Niebiańskiemu Ojcu.

Odpowiedź dla Assale :
Przesadzasz bracie Assale. To normalna robota, której się podjąłem pobudzony przez kogoś na górze, ale również przyjemność bycia z wszystkimi na forum i wieloma innymi nieśmiertelnymi, którzy się tym forum interesują.
Dzięki również za twoją interesującą i obszerną działalność na forum.

Domtia
AndréTo Assale :
You exaggerate brother Assale. It's a normal job that I've been motivated to do by someone on high, but also the pleasure of being with everyone in the forum and many other non mortals who are interested in this forum.
Thanks also for your interesting and extensive activity on the forum.

Domtia
André

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 10, 2017, 09:11:35 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7210.msg56150#msg56150 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7210.msg56150#msg56150)
Przekazał : Dominick O , młodszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Califax. Usiądź koło mnie, 8 lipca 2017, Dominick O, Seattle, stan Waszyngton, USA
« 8 lipca 2017, godz. 01:16:26 »


Nauczyciel : Califax
Temat : Usiądź koło mnie
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazał : Dominick O
Miejsce : Seattle, WA, USA
8 lipca 2017

Tu Califax, pozwól mi usiąść obok ciebie razem z Michałem i Nebadonią. Jesteśmy twoimi rodzicami, osobami rodzicielskimi, osobowościami, a wy jesteście wznoszącymi się istotami mającymi na celu, żeby stać się Wznoszącymi Się Istotami, ze Mną w was jako przewodnikiem, waszym przyjacielem. Macie Mój dar waszej osobowości i macie sposobność, żeby dać mi największy podarunek zwyczajnie z tym związany. Poznajcie mnie i wkrótce zobaczycie mnie w sobie – jako was !

Moje dzieci, gdy zaczynacie siadać obok mnie, to wewnątrz was będziecie w stanie poznać – uświadamiając sobie w dowolnej kolejności – Rodziców - stwórców Wszechświata Lokalnego, Michała i Nebadonię – uświadomicie sobie, zaktualizujecie i doświadczycie trój-jedności Trójcy - JA JESTEM i wyczujecie w waszych wewnętrznych obwodach jako was, zjednoczonych przez waszą osobowość obdarzoną mną. Jesteście również częścią Najwyższego. Jestem w was jako Dostrajacz Myśli – mieszkający w was – pochodzący z Pierwotnego Źródła i Środka. Trójca jest Dostrajaczem Myśli Najwyższego, a wy wszyscy, czy tego chcecie, czy nie, macie udział całym waszym życiem w Najwyższym. Mam na myśli to, że nie możemy zmienić tego nieodłącznego układu. Wy do niego należycie. Wasze dusze są jak mini-najwyższy i jest to jedyne w swoim rodzaju dla każdego z was, podczas gdy Najwyższy nie jest jedynie w was, jest Ona jedyna w swoim rodzaju jako wszyscy z was - wszyscy biorący udział we wszystkich sumarycznych decyzjach, myślach i innych rzeczach, które kiedykolwiek miały wartość rzeczywistości ducha.


Moglibyśmy tak opowiadać całymi dniami, ale naprawdę chcę tylko waszego dialogu na wasz czasami ulubiony temat - wy. I z czasem, nawet nie myśląc o tym, dojdziecie do tego, że zaczniecie widzieć swoich braci i siostry jako mnóstwo ulubionych tematów. Dziękuję i dobrego wieczoru. Myśleliśmy, że mógłbyś zrobić nagranie dźwiękowe. Jesteś blisko tego. Tak trzymaj. - Domtia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 15, 2017, 10:25:29 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7200.msg56104#msg56104 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7200.msg56104#msg56104)
Przekazał : Daniel Alderfer, członek-bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Lanaforge, Potok nie do zatrzymania, 7 lipca 2017, Daniel, Las Vegas, Newada, USA
« 7 lipca 2017, godz. 14:01:28 »


Tylko dla oczu (Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania)
Mówca : Lanaforge
Temat : Potok nie do zatrzymania
Kategoria : Uporządkowane rządy planety i jej obywatelski rząd duchowy
Przekazał : Daniel A, Las Vegas, Newada, USA
7 lipca 2017, 19:01 GMT

"Tak, Danielu, tu Lanaforge. Moim celem i zamiarem dziś jest podanie w jaki sposób można udowodnić przesłankę, że istnieje życie po śmierci, jeśli w ogóle istnieje jakiś przypadek, który można udowodnić. To jest to. Mam na myśli to, że tysiące przekazów pochodzących od istot niebiańskich brzmi tak prawdziwe i dowodzi bez wątpienia, między innymi sprawami, że istoty, które mieszkały na Urantii, teraz, wiele lat później, mówią poprzez administratora tego forum, kiedy zostają poproszone, aby świadczyć o czymś. To nie jest zwykły tok spraw. Słyszeliśmy Jack'a Kennedy'ego i Jackie, jego żonę, słyszeliśmy doktora Sadlera, Christy i Harry'ego Loose i Dwighta Eisenhowera.

"Słyszeliśmy Ayn Rand , Jeffersona, Waszyngtona, Verna Grimsleya, Jezusa, Abrahama, Machiventę Melchizedeka, Adama, Ewę, kobietę medium, która mieszkała na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, którą spotkał dr Sadler i otrzymał od niej orientacyny plan nadchodzącego objawienia. (Była to osoba, która kiedyś strzeliła do Michała Nebadońskiego, który stanął przed drzwiami jej podwórka w celu przyjaznej wizyty.) Słyszeliśmy również Mojżesza Stantona, angielskiego medium, który miał przekazać w Wielkiej Brytanii całą Księgę Urantii i którego mentorem był Abraham. (Stanton nie tanął wtedy na wysokości zadania.) Słyszeliśmy Hama, apostołów Pawła, Piotra i Andrzeja. (I dosłownie co najmniej kilkanaście byłych osobistości.)

"Teraz chcę podkreślić, że gdyby transkrypcje tych wiadomości, prosto ze Światów-Mieszkań, i innych światów, były szeroko przedstawione temu światu, co niewątpliwie nasąpi w odpowiednim czasie, to szeroko otworzy bramy do ogólnego zrozumienia, jak prawdziwe są wszystkie przypuszczenia o życiu pozagrobowym i pójściu do nieba i o tym, czym jest naprawdę niebo. (Będzie w tym również dowód, że nie ma prawdziwego piekła, oprócz tego wytworzonego tu, w rzeczywistym życiu, przez nasze piekielne zachowanie, gorsze od piekła opisanego przez Dantego.)

"Następnie nadejdzie ogólne upowszechnienie wiedzy na temat świadectw z procesu i śmierci Lucyfera i Calagastii oraz tysięcy innych rebeliantów. Cała ta, już spisana historia będzie otwarta do analizy i zostanie przedstawiona w taki sposób, aby rozsądny badacz wszystkich pism świata, a w szczególności Księgi Urantii i wkrótce jej następczyni (Mamy nadzieję w roku 2017 lub 2018.), zawierającej wiele dodatkowej wiedzy, przedstawionej w sposób z bardziej przyjazny dla czytelnika na tyle, żeby przynajmniej każdy uczciwy naukowiec był zmuszony uznać zasadność Misji synów magisterskich Serary i Mondżoronsona.

Ale nic z tego nie zadziała aż do czasu, kiedy nastąpi publiczne przygotowanie edukacyjne, tak żeby najbardziej roztropni i ciekawscy z tych, którzy nadal będą żyli w tym czasie, poważnie odpowiedzieli na problemy, aby przeczytać tak wiele nie tylko pism świętych świata, ale również Księgę Urantii i najważniejsze pisma z Archiwów Misji Nauczania ! Wtedy oczywiście, w tym momencie oświeconego uświadomienia, nastąpi coś podobnego do setnej małpy. (Małpy daleko rozdzielone przez morze archipelagu japońskiego, bez żadnego kontaktu, dochodzą do znajomości nowej wiedzy, znanej małpom z innej wyspy, przez cudowną telepatię lub coś podobnego.) Wszystkie małpy na dziesiątkach wszystkich wysp zaczynają wykazywać to samo zachowanie w tym samym czasie. Bardzo dziwne, ale naprawdę to nie, ponieważ duch, który daje życie małpom, jest typem ducha Boga, który oczywiście jest natychmiast i stale w łączności w tajemniczy sposób ducha.

"Będzie to coś w rodzaju kaskady, ta wiedza o wszystkich rzeczach Boga, pokryje ziemię jak woda w pewnym momencie i wszyscy twardogłowi, zwapniali, przesądnie bzdurni ze światowych religii i światowych wspólnot naukowych, (Które są po prostu zagubione.) pękną jak rzeka Mackenzie w Kanadzie. (Rzeka Mackenzie w północnej Kanadzie wpada do oceanu Arktycznego, po przepłynięciu ponad tysiąca mil z głównych źródeł położonych na południu. Tryska na wiosnę powiększona co najmniej czterokrotnie w stosunku do południowej części i roztapia się i płynie na północ, tylko po to, aby napotkać na pułapkę całkowicie zamarzniętej rzeki. Miliony metrów sześciennych wody zalewają krajobraz i spiętrzają się, żeby po kilku tygodniach topnienia przerwać zatory i płynąć na północ tylko po to, by na nowo wpaść w pułapkę koryta zamarzniętej rzeki. Tu znowu się spiętrzają i historia powtarza się w kółko w odległych krajobrazach, a to widowisko nad widowiskami cofających się wód i przerywania zatorów, rywalizuje z najgorszymi przerwaniami tam w historii ludzkości. Odbywa się to każdego roku na oczach zaledwie garstki Indian Inuitów i odważnych poszukiwaczy minerałów, którzy oglądają te wybryki.)

Jest to trafna metafora dla nieubłaganego wiosennego ocieplenia światowej edukacji, która może dotrzeć do pewnej liczby ludzi, żeby następnie niedługo dojść do tak obszernej penetracji regionalnej, że się rozleje i napotka jeszcze większe, pozostające blokady, ale ponieważ objętość wody (wiedzy) zostaje co najmniej podwojona, szybkość cyklu wymusza jeszcze większą niemożliwość powstrzymania. Wszyscy będziemy świadkami tego oświecenia Urantii. Tu Lanaforge, dziękuję ci Danielu. Z tym wysokim szacunkiem i miłością dla wszystkich was kończę tę przekazaną lekcję w tym momencie. Dobrego dnia, Domszia ...... "

Koniec

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)
Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)
Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 20, 2017, 05:10:37 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7446.msg56948#msg56948 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7446.msg56948#msg56948)
Przekazał : Daniel Alderfer, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Machiventa, Przekaz dźwiękowy, Wiadomość z użyciem odzwierciedlania, 19 lipca 2017, Daniel, Las Vegas, Newada, USA
« Odpowiedź nr 1, 19 lipca 2017, godz. 18:09:09 »


( Transkrypcja przekazu od Machiventy, Przekaz dźwiękowy z godz. 17:48 czasu wschodniego, 19 lipca 2016)

"Tak Danielu, zaczynaj. Wiadomość, którą mam dzisiaj dotyczy chęci postawienia spraw Ojca na czele. Pytania, które zadaję każdemu na forum są następujące :

- Czy byłbyś gotów stracić wszystko dla Ojca ?


W ten sposób kończę tę wiadomość używając odzwierciedlania i zadaję wcześniejsze pytanie : "Czy byłbyś gotów zrezygnować z wszystkiego dla Ojca ? " Tu Machiventa Melchizedek. To jest wiadomość do publicznego ogłoszenia na Forum. Dziękuję wszystkim.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 21, 2017, 05:13:44 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7492.msg57028#msg57028 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7492.msg57028#msg57028)
Przekazał : Daniel Alderfer, członek-bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Mir, Wielki Świat, 20 lipca 2017, Daniel, Las Vegas, Newada, USA
« 20 lipca 2017, godz. 16:40:45 »


Tylko dla oczu (Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania)
Nauczyciel : Mir
Temat : Wielki Świat
Kategoria : Syn-stwórca Michał Nebadoński
Przekazał : Daniel A, Las Vegas, Newada, USA
20 lipca 2017, 21:40 GMT

"Proszę pisz Danielu. Tu Mir, jestem Synem Vorondadekiem. Jesteśmy zakonem stworzonych istot tuż poniżej Melchizdeków, a następny zakon poniżej nas, to Lanonandekowie. Jesteśmy najczęściej szeroko znani jako Ojcowie Konstelacji i trzech z naszego zakonu stoi na czele każdej z 100 konstelacji każdego wszechświata lokalnego. Tutaj, na Urantii, pracuję jako ambasador do Salvingtonu i w tym charakterze zostałem upoważniony do dokładnego obserwowania tej odnowy i naprawy zwanych Czasem Naprawy, a także do współdziałania ze śmiertelnikami dla mojej własnej edukacji. Mogę być też wykorzystany jako nauczyciel w dowolnym momencie i miejscu, które Chrystus Michał uzna za stosowne.

"Chciałbym dzisiaj mówić do wszystkich podając wiadomość, którą zatytułuję : "Wszechświat to wielki Świat". Zacznę od podsumowania poniżej składu każdego z siedmiu super wszechświatów za pomocą cyfr.

"Szybkie spojrzenie pokazuje, że lokalna grupa, Satania będzie miała około 1000 zamieszkałych planet po ukończeniu jej fizycznej ewolucji.

"Następna zorganizowana grupa gwiazd nazywana jest konstelacją i każda z nich ma sto grup lokalnych, mających po 1000 zamieszkałych światów po ukończeniu. (100 x 1000 daje sto tysięcy jako wielkość konstelacji.)

"Wszechświaty lokalne, takie jak Nebadon, mają po 100 Konstelacji po 100 000 zamieszkałych światów każda, co daje w końcu 10 000 000 światów zamieszkałych w każdym wszechświecie lokalnym po jego ukończeniu. (100 x 100 000 daje dziesięć milionów jako rozmiar wszechświata lokalnego.)

"Następne zgrupowanie zwane mniejszym sektorem składa się ze 100 wszechświatów lokalnych, takich jak Nebadon, posiadających każdy po 10 000 000 zamieszkałych światów po zakończeniu, co daje grupę mniejszego sektora składającą się z 100 wszechświatów lokalnych liczących po dziesięć milionów, co daje jeden miliard zamieszkałych światów. (100 x 10 000 000 daje miliard, jako rozmiar mniejszego sektora.)

"Kolejne zgrupowanie nazywa się większym sektorem, składającym się z stu mniejszych sektorów, złożonychych z miliarda zamieszkałych światów każdy, więc te sto mniejszych sektorów stanowi sto miliardów zamieszkałych światów, w każdym większym sektorze. (100 x 1 000 000 000 daje sto miliardów jako rozmiar większego sektora.)

"Wreszcie Superwszechświaty, takie jak Orvonton składają się z dziesięciu większych sektorów po 100 000 000 000 światów zamieszkałych w każdym z nich. (10 x 100 000 000 000 daje jeden bilion zamieszkałych światów, jak wielkość każdego Superwszechświata.)

"Ta grupa ludzi szkolona teraz do pracy jako śmiertelnicy w Czasie Naprawy, ma określone ostateczne przeznaczenie do pracy z Ojcem Michałem i Duchem-Stwórcą Nebadonią na pierwszym poziomie przestrzeni zewnętrznej. Jest to dość niezwykłe i nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek przedtem robiono takie szokujące przewidywania, tak dokładnie prognozujące przyszłe wykorzystanie jakiejkolwiek grupy śmiertelników ! Jest to wielki przywilej i sposobność !

"Mógłbym tak ciągnąć przez tysiąc stron mówiąc o tym, co wiem o wielu sprawach istniejącego wszechświata, lecz ta lekcja pozwala na odświeżanie faktów i cyfr lokalnie i tylko nieznacznie przedstawia szczegóły, ale dzięki niej osiągam mój drugi główny cel, którym jest pierwszy w moim życiu przekaz do śmiertelnika na Urantii. Wykorzystuję do tego nowe odzwierciedlenie i szczerze mówiąc nie szło to tak gładko, bo wciąż brakowało skupienia i ostrości, ale jestem pewien, że to wszystko będzie udoskonalone przez nasępne 1000 lat praktyki. (Żartuję Danielu) Dziękuję ci Danielu, dziękuję wszystkim za pilność w waszym nowym życiu i niebywałą sposobność do naszej współpracy. Wzywaj mnię osobiście, a dołożę wszelkich starań, aby przyjść i pomóc ci ćwiczyć odbieranie wiadomości. Jeśli się nie uda, to znaczy, że byłem zajęty przez inne obowiązki, wtedy próbuj później. Tu twój nowy towarzysz pracy Mir, z radością i chęcią uczestniczenia w tym niezwykłym i podniecającym przedsięwzięciu. Do widzenia na razie. Domszia ... .. "

Koniec

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)
Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)
Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 22, 2017, 08:35:16 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7334.msg56594#msg56594 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7334.msg56594#msg56594)
Przekazał : Clency, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe prekazy / Bądź sobą
« 15 lipca 2017, godz. 09:25:48 »


Nauczyciel : Dostrajacz myśli
Temat : Bądź sobą
Kategoria : Miejsce na nowe prekazy
Przekazał : Clency
Miejsce : Paryż, Francja
Sobota, 15 lipca 2017 - 09:00 GMT

Dostrajacz myśli : Wielu z was na tym świecie wciąż pyta siebie : "Kim jestem ?", "Dlaczego tu jestem ?", "Kim mam być lub co mam robić ?". Jest rzeczą normalną, że człowiek zadaje sobie takie pytania w określonym momencie swojego życia. Jest to znakiem, że jesteś przebudzony do zainteresowań duchowych. Problem polega na tym, że szukasz odpowiedzi z religijnego i filozoficznego punktu widzenia, ale szukasz w niewłaściwym miejscu i to cię jeszcze bardziej dezorientuje.

Ilu z was obecnie wie, że odpowiedzi na ich poszukiwania można znaleźć w nich samych, poprzez zamieszkujący w was okruch Ducha Ojca wszystkich. Każdy z was został stworzony z jakimś celem w życiu. To nie jest gra, jak loteria, gdzie tylko nieliczni rodzą się złotą łyżeczką w ustach. Wszyscy przychodzicie na ten świat z takim samym potencjałem wzrostu.

Jest wiele osób, również mój podopieczny, którzy myślą, że mieliby lepsze możliwości, gdyby żyli w innej części świata, nie wiedząc, że prawda, piękno i dobro są wszędzie wokół, nawet jeśli wydaje się to nieprawdą, brzydotą i złem. Jeśli tylko przyjrzysz się bliżej i będziesz sobą - stworzeniem Boga, pobłogosławionym przez Jego Ducha. Zostań w moim pokoju. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 22, 2017, 10:23:12 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7304.msg56500#msg56500 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7304.msg56500#msg56500)
Przekazał : Clency, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe prekazy / Prawidłowe myślenie
« 13 lipca 2017, godz. 10:59:49 »


Nauczyciel : Dostrajacz myśli
Temat : Prawidłówe myślenie
Kategoria : Miejsce na nowe prekazy
Przekazał : Clency
Miejsce : Paryż, Francja
Czwartek, 13 lipca 2017 - 15:00 GMT

Dostrajacz myśli : Tu twój Dostrajacz Myśli z lekcją na temat "myśli". (Aluzja niezamierzona) Znasz dobrze powiedzenie : "Myślę, ponieważ żyję", w opozycji do : "Jesteś tym, co myślisz". Można do tego dodać jeszcze inne : "Myśli stwarzają rzeczy"

Z ostatnio czytanych przez ciebie książek na ten temat dowiedziałeś się, że myśli są wibracjami lub energiami, jeśli wolisz i że większość cierpień na tym świecie, o których wiesz, jest spowodowana przez ludzi, ponieważ w większości przypadków kierujecie się emocjami podczas podejmowania decyzji.

Kiedy emocje są w grze, myśli się dezorganizują, co się kończy złym wyborem. Aby odwrócić proces, musicie uporządkować wasze myśli w taki sposób, żeby to, co myślicie, było zgodne z tym, co chcielibyście, żeby wam się przydarzyło. Dlatego właśnie twój Dostrajacz Myśli, dar Ojca, mieszka w tobie, żeby ci pomagać w twoim wysiłku wybierania właściwego myślenia. Życzę ci dobrego wieczoru. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 22, 2017, 07:12:30 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7530.msg57194#msg57194 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7530.msg57194#msg57194)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Twoje dziedzictwo
« 22 lipca 2017, godz. 06:47:18 »

Mówca : Dostrajacz myśli
Temat : Twoje dziedzictwo
Kategoria : Przekazy dźwiękowe
Przekazał : Lemuel
Data/Godzina : 22 lipca 2017, 10:10 GMT
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/4nniyzan5zg3lpalbq3uvg5nlayezr5e (https://app.box.com/s/4nniyzan5zg3lpalbq3uvg5nlayezr5e)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 22 lipca 2017, godz. 09:29:37 »

Twoje dziedzictwo

Dostrajacz myśli : Tak Lemuelu, dzień dobry ci. Wiem, co myślisz. Doceniam twoje myśli, ponieważ chcę, żebyś wiedział, że cokolwiek Ojciec ma, jego dzieci dziedziczą, jeśli to zaakceptują i myślę, że Ojciec ma wszystko dla swoich dzieci. Wy tutaj, śmiertelnicy na Urantii, większość z was, niestety, nie wie nic o Ojcu z powodu rzekomo wiecznej walki poprostu o przetrwanie z każdego dnia na następny, albo o jedzenie na stole, ubranie na plecach, nakrycie na głowie .

Wiemy o tych sprawach, znamy te sytuacje i to się zmieni. Życie jest zmianą, a Urantia jest blisko doświadczenia największych zmiany w swojej historii. Ja jednak jestem tutaj poprostu, aby pilnować twoich myśli Lemuelu. Każdy, kto jest naprawdę w stanie docenić z całego serca to, co Ojciec ma, piękno Urantii i wszystkiego na niej, dochodzi do zrozumienia, że największą radością, jaką kiedykolwiek doświadczysz, jest nabożeństwo czci wdzięczności i miłości do Ojca, otrzymując wszystko, co On ma i przyjmując to wasze dziedzictwo.

Oh! Lemuelu, jest to wspaniałe uczucie, prawda ? Wiedzieć, że wszystko to jest twoje, jeśli się zgodzisz. Dobrego dnia Lemuelu.

Lemuel : Do wszystkich, którzy słuchają, życzę wam dobrego dnia, takiego, jakiego ja doświadczam tutaj. Dziękuję wam.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 22, 2017, 09:44:17 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7524.msg57182#msg57182 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7524.msg57182#msg57182)
Przekazał : Don Crownover, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Wspaniałe światło
« 22 lipca 2017, godz. 01:05:09 »

Mówca : Mój ójciec i dostrajacz myśli
Temat : Światło
Kategoria : Przekaz dźwiękowy
Przekazał : Don Crownover
Data/Godzina : 21 lipca 2017, godz. 10 czasu lokalnego
Miejsce : Kansas City

Myślałem, że zgubiłem plik dźwiękowy, teraz go odnalazłem, robiąc nowe nagranie tego wieczoru.
Słuchając go wiedziałem, że muszę się nim podzielić z rodziną na forum.

Link do nagrania dżwiękowego :
https://www.dropbox.com/s/gof34o5w0y7r2m9/07212017_10am_CSTAudio_-_Father_explains_Light.mp3?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/gof34o5w0y7r2m9/07212017_10am_CSTAudio_-_Father_explains_Light.mp3?dl=0)Transkrypcja :
Napisał : Daniel alderfer, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Mój Ojciec, Dostrajacz myśli, Przekaz dźwiękowy, Wspaniałe światło, 22 lipca 2017, Don C., Kansas City, USA
« Odpowiedź nr 3, 22 lipca 2017, godz. 12:20:52 »

(Transkrypcja nagrania dźwiękowego od dostrajacza myśli, Światło, Don Crownover, Kansas City, Kansas, 22 lipca 2017)

Ojcze, czas mi bardzo szybko minął tego ranka. Przyglądałem się załamaniom światła w maleńkiej kropli wody. Widziałem podstawowe kolory : niebieski, czerwony i zielony. Jesteśmy tak ograniczeni w naszym widzeniu kolorów przez śmiertelników. Widzę tak mało kolorów. Jestem pewien, że istnieje wiele innych. Wiedząc, że światło i życie, to droga naszego rozwoju, modlę się Ojcze, abyś pomógł mi widzieć jak najdokładniej wiele różnych aspektów światła ludzkimi oczami. Wchodzę w ciszę i czekam na to, co masz dla mnie Ojcze.

"Tak, dla ciebie zielony znaczy idź, czerwony - stój, niebieski to niebo. Dla nas niebian w górze, jest mnóstwo światła, niezliczona ilość barw, ale wy też znacie wiele różnych odcieni, tak jasnych i pięknych. W czasie światła i życia będą różne doświadczenia na waszej planecie, będą i takie, których nigdy nie było na żadnej innej planecie. Wędrówka, którą przechodzi ta planeta, jest wyjątkowa. W rozwoju rodziny ludzkiej wszystko ma znaczenie dla takiego samego zrozumienia.

"Sam wizualny aspekt rozumienia waszej planety, waszej wiedzy, tak, jak znacie swojego sąsiada, wszyscy razem stajecie się jednym, nie tylko ze sobą razem i ze mną, ale z tym, który daje wam oddech, napój, który utrzymuje wasze życie fizyczne. Piękno światła w fizycznej rzeczywistości będzie czyste i przenikliwe.

"Rośliny, które teraz macie, wzbogacą się w różnorodności, gdy na ziemi pojawi się ogromnie więcej rodzajów energii. Urantia jest w zagładzie, ale planeta rodzi się na nowo, będzie miała nowe imię i tak samo odda więcej życia, nawet same barwy promieniujące z życia roślinnego będą widoczne, zwiększy się spektrum świadomości. Wzrośnie widoczność waszego widma duchowego światła i życia.


"Dzisiaj przeżywacie proste życie, w prostych odcieniach najcenniejszego i potrzebnego światła dla życia. Światło w przyszłości będzie światłem przedłużenia wszystkiego, aby podtrzymywać wiele w sposób bardziej trwały. Dotarliśmy do czerwonego światła. Tak, Ojcze, tak. Pozwólmy sobie porozmawiać o tym więcej rosnąc razem, wy i Ja. Pomówmy sobie pomówić więcej o tym świetle, o którym powinniście wiedzieć więcej. Tyle na dzisiaj. Dzięki Ci Ojcze. Amen.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 25, 2017, 10:50:06 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7320.msg56532#msg56532 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7320.msg56532#msg56532)
Przekazał : Daniel Alderfer, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Pentetook – przekaz dźwiękowy – Bez obaw, 13 lipca 2017, Daniel, Las Vegas, Newada, USA
« 13 lipca 2017, godz. 22:50:48 »


Mówca : Pentetook
Temat : Bez obaw
Kategoria : Przekazy dźwiękowe
Przekazał : Daniel A, Las Vegas, Newada, USA
13 lipca 2017, 4:50 GMT

Link do pliku dźwiękowego :
Pentetook 13th July 2017 Las Vegas Daniel.wav (31276.04 kB - pobrane 16 razy.)


Transkrypcja :
Napisał : Daniel Alderfer, członek-bohater
« Odpowiedź nr 2, 13 lipca 2017, 23:57:28 »


Tak Danielu, tu Pentetook, P-e-n-t-e-t-o-o-k. Jestem ochotnikiem blisko współpracującym z Serarą i Mondżoronsonem. Moja wiadomość tego wieczoru ma na celu zachęcić was i ułatwić wam się odprężyć w oczekiwaniu. To naprawdę nie będzie trwało długo, ale wiesz, że kiedy mówię "nie długo", dla was to może być wiele tygodni. Największą rzeczą, która przyniesie wam zadowolenie i spokojną cierpliwość, gdy jesteście w tej sytucji gdzieś po środku, jest uświadomienie sobie, że teraz po prostu zawsze w trakcie waszego procesu wznoszenia się, macie swobodę poświęcania się tym pożytecznym rzeczom, które chcieliście robić i nie mieliście w przeszłości na to czasu.

"W przypadku szkolonych w Serara.org, wszyscy macie wiele do zrobienia, jak ponowne czytanie dokumentu o trwałym rozwoju, rozdziałów od 103 do 118, a wielu z was ponownie czyta Księgę Urantii. Oczywiście, że w najmniejszym stopniu nie zamierzam umniejszać waszych najpilniejszych działań w kierunku obeznania z obiorem wiadomości pisemnych i dźwiękowych z nieba, jeśli to jest waszym obecnym zadaniem. Ja jestem wznoszącym się śmiertelnikiem z planety bedącej już w stanie światła i życia we wszechświecie lokalnym Nebadonie, zaakceptowanym jako wolontariusz. Moją szczególną umiejętnością jest znajomość kilku języków używanych na Urantii. Mówię biegle po chińsku, armeńsku, rosyjsku, łotewsku, estońsku i litewsku. Niektyre z tych języków są pokrewne, ale nie jest łatwo nauczyć się mówić nimi płynnie.

"Teraz, jak wiecie, Melchizedekowie, specjaliści dyplomatyczni działają w najwyższych biurach wykonawczych pierwszych dziesięciu najbardziej ludnych i wpływowych narodów na Ziemi, ale jest jeszcze 50 o znacznej wielkości, więc kiedy wykonamy całą pracę dla tych pierwszych, to możemy przejść do następnych dziesięciu itd. Jesteśmy podnieceni tym podejściem. Jesteśmy w pełni świadomi zalet tego podejścia, które stopniowo przynosi prawdę, że niebiańska wyższa władza jest obecnie faktem, a jest to delikatna prawda, więc jej wprowadzanie jest ważne, żeby nie alarmować, nie powodować złego zrozumienia i oporu.

"Pracujemy wch biurach w Pensylwanii, które są morontialne, których ludzie nie mogą widzieć, ale we właściwym czasie będą one w pełni widoczne, jako część głównej siedziby w Pensylwanii, w pobliżu Jorku i jeśli pamiętacie, wspomnieliśmy, że są to budynki takiego typu, że można je przemieścić w dowolne miejsce w razie potrzeby. Mamy wielką swobodę działania, aby umożliwić postęp spraw, bez normalnych utrudnień fizycznych, choć nadchdzi czas, kiedy będziemy mieli rzeczywisty budynek administracyjny w Jorku, a budynek, w którym Ron Besser jest obecnie zostanie całkowicie odnowiony i w końcu będzie wyglądać nieco podobnie i będzie bardzo dobrze pasować do otoczenia.

"W tym, co mówię dzisiaj wieczorem, chciałbym umieścić coś, co by wam umożliwiło życie prawie lub całkiem bez niepokoju. Czasami mówimy o znajomości stanu psychicznego większości lub wszystkich was szkolonych na Serara.org. Spora część ma co najmniej ukryty niepokój i jest to coś, co jest mniej lub bardziej nieszczęśliwe lub nie konieczne. Oto ja, jako wznoszący się śmiertelnik, pochodzący z innej planety, z perspektywą wielu tysięcy lat służby, pojęcie bezpieczeństwa uważam za pewnik w takim stopniu, że czuję się zawsze akceptowany, kochany i bezpieczny, pod opieką moich bezpośrednich przełożonych i Ojca, a my wszyscy jesteśmy codziennie oddani i w czci do Ojca.

"Moim celem jest, żebyście naprawdę słyszeli, co mówię i czytali między wierszami. Jesteście bezpieczni, jak tylko jest to możliwe w tym powołaniu, które otrzymaliście i w potrzebnej wam wiedzy, że tak wiele rzeczy jest uważane za wasze cechy pozytywne, jako nowych obecnie śmiertelników pracujących z nami, niebianami w Misji Synów Magisterskich. Na teraz jest to, miejmy nadzieję, pomocna informacja podstawowa w tym konkretnym momencie. Ma ona na celu dodać wam otuchy i przekazać pozytywną opinię na temat waszego bezpieczeństwa i pełnej akceptacji w tym ratowaniu Urantii. Tu Pentetook. Na razie żegnam się z wami z ogromnym zapasem dobrej woli w stosunku do was. Życzę wam wszystkim dobrego wieczoru !
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 26, 2017, 08:36:24 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7566.msg57332#msg57332 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7566.msg57332#msg57332)
Przekazał : Don Crownover, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Ojciec – Być skromnym i iść po linii
« 25 lipca 2017, godz. 11:42:54 »

Nauczyciel : Ojciec - dostrajacz myśli
Lekcja : Być skromnym i iść po linii
Przekazał : Don Crownover
Miejsce : Kansas City, Missouri
Data/Godzina : 25/07/2017, godz. 9:30 czasu lokalnego

Link do pliku dźwiękowego :
https://www.dropbox.com/s/dvwf1q4tzoz89rw/20170725-_Father-_Being_Humble_to_follow_direction.mp3?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/dvwf1q4tzoz89rw/20170725-_Father-_Being_Humble_to_follow_direction.mp3?dl=0)


Transkrypcja :
Tu Don Crownover 25 lipca, godz. 9:30, z przekazem głosowym.

Ojcze, prosiłbym Ojca, możliwie bez związku z poprzednią modlitwą, o coś, co teraz miałbyś dla mnie, albo o lekcję do opublikowania. Sądzęę, że jestem w punkcie, w ktrym chcę publikować stosowne lekcje. Więc Ojcze, proszę teraz o bezpośrednie połączenie z duchem i o udzielenie mi rad.

Dobrze robisz prosząc o radę. W rządach u góry jest wiele działów doradztwa. Najwyżsi Ojcowie są doradcami na waszym świecie. Są tu z ważnego powodu, żeby kierować nie tylko waszymi przywódcami, ale też i przywódcami niebian w tutejszej dziedzinie. Od wielu dni ... Pradawni Czasu są nad nimi i doradzają im. Nad Pradawnymi Czasu są jeszcze inne stopnie doradztwa. Być skromnym jest dobrym sposobem przyjmowania rad. Poszukiwanie wartości dobroci i miłości, piękna i prawdy jest zalecane każdemu, nie tylko na niższych szczeblach ewolucji światów, ale nawet na wyższych światach duchowych. W dużym stopniu wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi z Michałem jako przywódcą i kapitanem. Płyniemy w kierunku doskonałości, aby osiągnąć światło i życie i w końcu zespolenie, które nadejdzie. Wszystkie istoty, istoty ludzkie są na drodze do zespolenia przed upływem tego życia. I to właśnie chcemy zobaczyć - doprowadzenie człowieka do tego punktu, kiedy może on osiągnąć zespolenie z zamieszkującą go iskrą od Ojca, przed przejściem do następnego życia.

To jest dobra lekcja, bo dotyczy podstaw tego, co każdy powinien już wiedzieć. Studiowanie Księgi Urantii jest tak bardzo ważne, jak również modlitwa i uwielbienie i odbieranie wiedzy od Matki-Ducha, przypominającej to, co Chrystus Michał przyniósł na waszą planetę. Te nauki połączone razem dają wam wgląd w przyszłość, ale nie tylko w przyszły tydzień, Pierwszą Fazę lub tę planetę, ale w przyszłość, kiedy zostaniecie oświeceni całym systemem miłości od Boga, poprzez cały Wszechświat Wszechświatów. Zostaliście obdarowani wielką zdolnością przewidywania na tyle, że w każdym momencie nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie wie. Ważne jest, aby każdy znał wszystkie rzeczy, zrozumienie to inna sprawa i w miarę wzrastania zrozumienie stanie się wielkie ... Tak, widzicie jak drzwi się otwierają. Otwieramy wam drzwi, do was należy tylko przejść przez nie.

Cóż ... Ojcze, jestem zdumiony.

To wszystko na dzisiaj, będę z tobą dzisiaj, jak prosiłeś i przyniosę ci odpowiedzi na pytania, które ich potrzebują.

Dziękuję Ci Ojcze, dziękuję.

Amen
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 29, 2017, 12:16:13 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7614.msg57476#msg57476 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7614.msg57476#msg57476)
Przekazał : Dominick O , pełny członek
Kategoria / Temat : Przejście Urantii do stanu planety stabilnej geologicznie / Sentenact, wszechświatowy cenzor, Bądźcie bezpieczni, 28 lipca 2017, Dominick O, Seattle, stan Waszyngton
« 28 lipca 2017, godz. 11:38:21 »


Nauczyciel : Sentenact, wszechświatowy cenzor
Temat : Bądźcie bezpieczni
Kategoria : Przejście Urantii do stanu planety stabilnej geologicznie
Przekazał : Dominick O
Miejsce : Seattle, WA, USA
28 lipca 2017, godz. 15:00 UTC (8:00 czasu Pacyfiku)

To będzie odczuwalne regionalnie. To, co narasta, może wyzwolić przesunięcia ciśnień i granice płyt ucierpią wielkich strat, ponieważ nastąpią wybuchy, żeby zmniejszyć ciśnienie. Jesteście otoczeni przez wulkany. Nasi geolodzy zgłaszają przemieszczenia na krawędzi kratonu i jeśli to pójdzie najpierw, to droga (na wschód) zostanie zamknięta.Dobrze zrobicie wzmacniając okna taśmą, deskani lub jeszcze inaczej, przeciw silnym, długotrwałym wiatrom. Przekazujący zamocował półki do ścian i podjął pewne środki ostrożności, usuwając ciężkie przedmioty z wysokich miejsc w domu.

Ostrzegam przed pogodą. Pomyślcie o wodzie i śmieciach, świecach i źródłach światła i ciepła, o praktycznym bezpieczeństwie i bezpieczeństwie przez modlitwę. Dalej, to nie jest czas na granie bohatera, ale na zachowanie bezpieczeństwa. Bądźcie bezpieczni. Pomyślcie, gdzie i jak znależć bezpieczeństwo w sąsiedztwie. Obserwujcie ptaki. Komunikacja zostanie przewana, jak i satelity oraz wszystko oparte na sygnałach pokonujących duże odległości w powietrzu. Krótkie i długie fale radiowe będą pomocne.


Ojciec was ostrzegł, wasz Pan, Michał was ostrzegł. Możesz czuć się spanikowany, ale kiedy zobaczysz innych wokół ciebie, zrozumiesz, jak wygląda panika, która czyni ludzi desperatami, nieracjonalnymi, czyniącymi niesolidarne wybory, gdy są w tym stanie. I dlatego prosimy was, abyście pozostawali bezpieczni, ponieważ wasze dobre intencje nie zostaną odebrane - nie mogą być odebrane - w takim stanie umysłów. Proście o naszą ochronę i odizolowanie miejsca, w tórym jesteście. Módlcie się za waszych sąsiadów i przyjaciół. Rodzino, zachowajcie nawet humor na wasz temat - to pomoże i otoczy was siłą tych wokół was. Niewątpliwieie tak właśnie wygląda przesunięcie biegunów, to, przez które przechodzimy jako planeta i to jest koniec ciężkich prób. Tu Sentenact, wszechświatowy cenzor, razem z Pradawnymi Czasu. Dobrego dnia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 30, 2017, 09:56:47 AM
Ta sama wiadomość po francusku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=2174.msg57474#msg57474 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2174.msg57474#msg57474)
Napisał : Clency, starszy członek
Kategoria / Temat : Tłumaczenia / Tłumaczenia na język francuski
« Odpowiedź nr 30, 28 lipca 2017, godz. 10:57:55 »


(http://sd-6.archive-host.com/membres/up/cdc12cb60704c630fd16ee370cb58794f7fabd12/lignes/fixe/fleur/fleur-fixe_pt-11.gif)
Najważniejsze punkty objawień z lipca 2017

Objawienia z lipca 2017 były bardzo pouczające ale poza tym wszyscy zostali zaskoczeni wieloma niespodziewanymi ogłoszeniami. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że odchodzi Califax – mianowany Książę Planety Uranti, współpracujący z Lanaforge. Następnie Misja Magisterska zostaje ponownie zawieszona w oczekiwaniu reorganizacji w czterech fazach, zgodnie z dobrze sprecyzowanym następującym harmonogramem :

1) Faza Salwingtonu : od października 2017 do około października 2020 roku
2) Faza Edentii : od października 2020 do około lipca 2025 roku
3) Faza Uwersy : trwająca tysiąc lat Misja Magisterska do około 3025 roku
4) Faza Boskich Misji Raju : począwszy od roku 3027, trwająca tysiąc lat i kończąca się około roku 4023

Należy podkreślić, że Califax, jako Książę Planetarny, pomimo odejścia pozostaje zaangażowany razem z Lanaforge i Michałem Nebadońskim, w nadzorowanie Misji Magisterskiej. Pierwsza faza Misji, oparta na wcielonym „Korpusie Dyplomatycznym Melchizedeków”, ucieleśnionych w postaci morontialnej, jest w pełnym toku. Zostały nawązane kontakty na wszystkich stopniach organizacji życia gospodarczego i politycznego, szczególnie w krajach najbardziej rozwiniętych. Według najnowszych wiadomości, wyniki są raczej zadowalające.

Używając francuskiego wyrażenia : „wisienka zdobiąca tort”, zacznijmy od „tortu”, a potem zobaczymy, co z „wiśnią”. Wiemy już, że oprócz osoby (RB – Rona Bessera) odpowiedzialnej za ludzką część Misji, dwaj inni członkowie forum Serara.org już zostali zespoleni ze swoimi Dostrajaczami Myśli, a inni są w trakcie zespalania. Ponadto przewidywane jest, że jest około tysiąca kandydatów (1000) do zespolenia, należących do różnych grup na całym świecie.

Spójrzmy teraz na „wiśnię” na torcie. Z jednego przekazu dowiadujemy się, że Jezus powróci, żeby uczestniczyć w fazie 1 Misji, co wnosi, jak sądzę, radość w serca wszystkich. Ale tę informację trzeba przyjąć z ostrożnością i zaleca się, żeby nie dać się ponieść podnieceniu, które mogłyby prowadzić do rozczarowania.

Na dodatek, ogłoszono, że obwód przekazywania przez „odzwierciedlenie” został udostępniony do odbierania przez przekazujących i że ta metoda jest bardzo łatwa w użyciu, co ułatwiałoby znacznie korzystanie z niej rozpoczynającym przekazywanie. Ci, którzy już jej używają zalecają wyobraźnię i wizualizację, żeby uzyskać szybkie rezultaty.

Pod koniec lipca 2017 roku, podkreśla się bliskość Misji Magisterskiej i wszyscy są zachęcani do korzystania z tej sposobności zgłoszenia się do służby, bez względu na dziedzinę, którą chcieliby wybrać.


(http://sd-6.archive-host.com/membres/up/cdc12cb60704c630fd16ee370cb58794f7fabd12/lignes/fixe/fleur/fleur-fixe_pt-14.gif)
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 01, 2017, 06:07:03 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7664.msg57600#msg57600 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7664.msg57600#msg57600)
Napisał : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : Zdumiewające historie duchowe / Nowe, doświadczone odkrycie – czytajcie o nowej fazie odzwierciedlenia – 30.07.17
«Odpowiedź nr 5, 31 lipca 2017, godz. 13:26:54 »


Chciałbym wam znów napisać o prawdziwych dwóch rozajach napisów (taśm telegraficznych), jakie możecie widzieć, jęli je w ogóle odbieracie.
1 – Napis podprogowy - Napis nr 1
Nazwijmy to napisem podprogowym (podświadomym). Jest to taki, który możecie widzieć, gdy zamkniecie oczy i widzicie napis przewijający (przesuwający) się, kiedy na niego patrzycie oczami waszego umysłu. Ja to wciąż robię i bardzo korzystam z tego, że widząę napisy i obrazy graficzne, które mogą być wytwarzane same lub z napisem. Nie słyszałem od nikogo, żeby mu to się zdarzyło, ale ja dużo ćwiczyłem i mogę odbierać obrazy graficzne patrząc na napis.

2 - Napis przez odzwierciedlenie - Napis numer 2
Widać go jako wyświetlony na ścianie, mając oczy otwarte i przewija się tak,jak napis podprogowy. Różnica jest tylko taka, że patrzy się w przestrzeń, na ogół na jasną ścianę, szeroko otwartymi oczami. Pokazali mi ten napis przez odzwierciedlenie wczoraj po południu i to jest duże przeżycie do przejścia. Wy, albo ja, patrzycie jak skamieniali na wiersz słów na ścianie lub na suficie szeroko otwartymi oczami i widzicie wiadomość.

Nie mieszajcie obu razem !

Ludzie, którzy mogą już przekazywać, mogą widzieć oba rodzaje !

Ludzie, którzy nie mogą przekazywać, mogą ewentualnie widzieć tylko napisy przez odzwierciedlenie i w jakimś przyszłym kontekście, który jeszcze nie dotarł do ogółu. Dla boskich jest to jeszcze sposób experymentalny i będą musieli zdecydować, komu zaoferują to doświadczenie.

Mam nadzieję, że to pomoże wyjaśnić te zjawiska.

Ron
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 01, 2017, 09:59:20 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7704.msg57642#msg57642 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7704.msg57642#msg57642)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Deklaracja
« 1 sierpnia 2017, godz. 02:00:14 »


Mówca : Dostrajacz myśli
Temat : Deklaracja
Kategoria : Przekazy dźwiękowe
Przekazał : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/oyizzftx0ba7xsvmha81pi9z4qr8uidx (https://app.box.com/s/oyizzftx0ba7xsvmha81pi9z4qr8uidx)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1, 1 sierpnia 2017, godz. 03:42:58 »

Deklaracja


Dostrajacz myśli : Dzień dobry Lemuelu, tu twój Dostrajacz Myśli. Chcę dziś mówić o "Deklaracji". Ostatnio zastanawiałeś się nad członkami forum, którzy wciąż mogą mieć wiele wątpliwości co do ich umiejętności uczenia się i ćwiczenia w przekazywaniu i odbieraniu, co powoduje ich niepokój. Chciałbym powiedzieć im wszystkim, że kiedy składacie waszą deklarację pragnienia, szczerego pragnienia służenia Misji Synów Magisterskich w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie lub postaci uznanej za stosowną przez Niebian...


...samo to jest już służbą. Przez samo wasze oświadczenie już służycie. Deklarujecie chęć służenia i od tej chwili wasza służba jest wzięta pod uwagę i zaakceptowana. To oczywiście nastąpi, kiedy wydaje się, że nic się nie stało i tak właśnie powinno być. Zamieszkujący wasze myśli, każdego z was, znają was lepiej, niż wy sami siebie znacie, więc po prostu czekają i patrzą, czy wasza deklaracja jest szczera i czy wytrzyma próbę czasu albo może będzie to przypadek, gdy ktoś deklaruje służbę i robi to bardzo szczerze, tak szczerze, jak może to zrobić w tym czasie ale może po kilku tygodniach poddaję się i decyduje interesować się czym innym.


Jest więc całkiem zrozumiałe, że Niebianie chcą wiedzieć na pewno, czy dana osoba jest szczera, czy nie, czy jest zdyscyplinowana, czy nie, czy jest wytrwała, czy nie, i wytrzymała, a przede wszystkim, czy jest cierpliwa. To jest najlepszy sprawdzian szczerości każdego. Więc ci z was, którzy wciąż trzymają się na boku i nie są zdecydowani, czy chcą dołączyć do reszty naszych braci i sióstr tutaj na forum, zanim złożycie waszą deklarację, upewnijcie się, że pochodzi ona z waszego serca, a nie z umysłu. Po prostu nie myślcie, że jest to dobry pomysł i to będzie wasz bilet do Raju, bo tak się nie stanie.


Wasze uczucia pochodzą z waszych serc i pozwólcie waszemu sercu was prowadzić. Wasze serce jest szczere i stałe. Wasz umysł jest zdominowany przez ego, a ego nie odgrywa w tym roli. Dlatego upewnijcie się, że wasze uczucia są szczere i pochodzą w 100% z waszego serca i wtedy zaczynajcie, składajcie waszą deklarację służby Ojcu, Misji Magisterskiej, w każdy sposób, w każdej roli, postaci lub formie, którą Niebiańscy uznają za właściwą.


Dziękuję za słuchanie, nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat. Jestem twoim Dostrajaczem Myśli Lemuelu. Życzę ci dobrego dnia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 02, 2017, 10:56:08 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7722.msg57704#msg57704 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7722.msg57704#msg57704)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Mówiąc do widzenia
« 2 sierpnia 2017, godz. 01:30:21 »


Mówca : Sentenact
Temat : Mówiąc do widzenia
Kategoria : Przekazy dźwiękowe
Przekazał : Lemuel
Data/Godz. : 2 sierpnia 2017, 06:00 GMT
Miejsce : Valls, Tarragona, Katalonia, Hiszpania

Dzieńdobry wszystkim. W "Emmie" Jane Austin jest zdanie "Ze wszystkich okropności najgorsze jest do widzenia". Złe rzeczy, które doświadczyliśmy w naszym życiu, też odegrały rolę w naszym dojrzewaniu, wytrwałości, zaufaniu, nadziei i cierpliwości.
Jestem pewien, że wciąż będziemy wspominali "dawne dobre dni" z czułością i ukłuciem w sercu.

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/4nod8gniwo32er4863w37cqyov1zg9f6 (https://app.box.com/s/4nod8gniwo32er4863w37cqyov1zg9f6)Transkrypcja :
Zapisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1, 2 sierpnia 2017, godz. 03:34:02 »

Mówiąc do widzenia
Sentenact : Tu Sentenact, dzień dobry ci Lemuelu. Przychodzę dziś rano, żeby powiedzieć kilka rzeczy o przerwie, którą wkrótce nałożymy na przekazy. Jak zostało stwierdzone w innych wiadomościach, stało się to konieczne, ponieważ jest kilka rzeczy, które mają zostać uporządkowane i powiedzmy, potrzebujemy miejsca, aby to zrobić, więc będzie krótkotrwały najwyższy spadek.

Chciałbym również zwrócić uwagę, że tak naprawdę jest czas, aby powiedzieć wam wszystkim do widzenia. Wiem, że wielu z was uważa, że nie można wyobrazić sobie świata bez korupcji, bez uchodźców, bez murów, bez wojska, bez przemysłu chemicznego, bez przemysłu farmaceutycznego. Tak, trudno to sobie wyobrazić, ale tak się stanie. To nadejdzie za tydzień lub dwa tygodnie lub miesiąc, ale nadejdzie.

Życie ogólnie, jakie znacie, zniknie na zawsze, gdy Misja Magisterska zaczynie się od fazy pierwszej, co się naprawdę dzieje, wasze życie nigdy już nie będzie takie samo. Każdy członek tego forum, będzie pracował, będzie zajęty w pełnym wymiarze godzin, jestecie potrzebni, każdy z was i nadal potrzebujecie praktyki.

W ciągu ostatnich kilku dni zostaliście poinformowani o nowych technikach przekazywania, które zostaną wprowadzone i ulepszone z czasem. Odzwierciedlenie jest najlepszym sposobem, a reszta zostanie ulepszona, gdy wprowadzimy nowe techniki, a także sposób na włączenie obrazu do kory wzrokowej w mózgu.

Wielu z was może poczuje, choć dziwnie o tym mówić, trochę smutku i melancholii, zostawiając wszystko za sobą, ale wkrótce zostanie to zastąpione takimi emocjami, taką radością, oczekiwaniem i gorliwością, aby się z tym pogodzić i dla nas również patrzeć na to będzie radosną rzeczą. Więc, w ciągu najbliższych kilku dni wy wszyscy tutaj na forum po prostu nie przejmujcie się. Wyluzujcie się, jak mówią, i przygotujcie się mentalnie na nowe. To wszystko, co chcę powiedzieć narazie. Rzyczę wam wszystkim bardzo dobrego dnia.

Lemuel : Czy jest ktoś inny, kto chce coś powiedzieć ?

Nebadonia : Tak, Lemuelu, tylko szybkie słówko. Tu Matka-Duch Nebadonia. Chciałabym tylko powiedzieć wam wszystkim, moim drogim dzieciom, że nadszedł czas, aby zapomnieć o całej przeszłości, wszystkich próbach, zmartwieniach i wszystkich problemach świata. Wszystko to były pozostałości po buncie Lucyfera, wiecie o tym. Teraz nadszedł czas, aby pracować od nowa. Kochamy was wszystkich, Michał i Ja. Wszyscy jesteście naszymi drogimi dziećmi i podziwiamy was również bardzo za całą pracę, którą wykonaliście, za zaufanie, wyrozumiałość i cierpliwość. Bardzo was za to podziwiamy i dziękujemy wam. To jestwszystko, co mam do powiedzenia. Domszia


Lemuel : Dziękuję Ci Sentenakcie, dziękuję Ci Matko-Duchu Nebadonio i dziękuję wszystkim słuchaczom. Życzę wam dobrego dnia. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 04, 2017, 10:07:37 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7752.msg57822#msg57822 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7752.msg57822#msg57822)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Armia Niebiańskich
« 4 sierpnia 2017, godz. 01:30:21 »


Mówca : Nieznany
Temat : Armia Niebiańskich
Kategoria : Przekazy dźwiękowe
Przekazał : Lemuel
Data/Godz. : 4 sierpnia 2017, 06:00 GMT
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/kpr8qhwj0a90f7g9m7texfprs8fouyk8 (https://app.box.com/s/kpr8qhwj0a90f7g9m7texfprs8fouyk8)


Transkrypcja :
Zapisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1, 4 sierpnia 2017, godz. 04:43:43 »

Armia niebiańskich
Nieznany : Tak, dzień dobry, jestem tutaj. Właściwie to jestem przedstawicielem na ziemi tych, którzy naprawdę są Armią Niebiańskich. Wiem, że możesz sobie wyobrazić, co to jest armia, wiem, że jesteś byłym wojskowym, ale chcę ci powiedzieć, że jest nas dosłownie miliony Niebiańskich wokół planety i jesteśmy tutaj, aby wspierać Misję Magisterską.

W pierwszej fazie, która wkrótce się rozpocznie, oczekujemy pewnej liczby programów oznaczających całkowite odrzucenie paniki, rabunku, rozruchów i innych rzeczy. Jesteśmy tutaj, powiedzmy, aby starać się zdusić to w zarodku, zatrzymać to w stanie minimalnym, a głównym powodem tego jest, że pierwsza faza Misji Magisterskiej jest na tyle gotowa do rozpoczęcia, że jest w pełni konieczne, aby wszystkie przewidywalne problemy można było natychmiast rozwiązać, kiedy Misja ruszy, bo kiedy planeta zacznie robić te rzeczy, to znaczy zmiany płyt tektonicznych, to spowoduje to ogromną masę problemów dla wielu, wielu milionów ludzi.

Więc my, jako Armia Niebiańska, jesteśmy tutaj, aby próbować przynieść pokrzepienie i pomoc wam tutaj na forum. Polegamy na was, naszych siłach na ziemi, żeby (......). Jest nas tu miliony Niebiańskich, pracujących ręka w rękę z Melchizedekami i Istotami Pośrednimi, którzy przygotowywali się do tego bardzo długo. Wszyscy tu na forum byli proszeni wielokrotnie, żeby starali się skupić w spokoju, gdy to nadejdzie. Potrzebyjemy tego, żebyście byli skupieni i spokojni, żebyśmy mogli rozprowadzać przez was nasze wiadomości, które mogą w wielu okolicznościach ratować życie.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przewidujemy, że pierwsza faza Misji Synów Magisterskich będzie wielkim sukcesem. Była ona przygotowywana przez wiele lat, choć było wiele modyfikacji. Teraz mogę was zapewnić, że ma optymalną szansę na sukces, a ogromna część sukcesów zależy od was na forum i od innych grup rozproszonych po całym świecie. Więc, jestem tutaj, aby zapewnić was, że nie jesteście sami, zdecydowanie nie jesteście sami. Jak mówię, jest tu nas miliony wokół planety i jest to nasza przyjemność i radość pracowac z wami i poznawać was, ludzi.
To wszystko, życzę wam wszystkim bardzo, bardzo dobrego dnia. Domszia


Lemuel : Nie wiem, kto mówił, wolał nie podawać swojego imienia. |Od razu zaczął wkładać słowa do mojej głowy, więc szedłem za nim do końca. W każdym razie tym z was, którzy słuchali, bardzo dziękuję i życzę wam bardzo dobrego dnia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 05, 2017, 07:33:02 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=5876.msg49682#msg49682 (http://forum.serara.org/index.php?topic=5876.msg49682#msg49682)
Przekazał : Daniel Alderfer, członek-bohater
Kategoria / Temat : Ojciec wszechświata i rajskie Bóstwa / Califax, Obcowanie z Bogiem, 3 marca 2017, Daniel, Las Vegas, Newada, USA
« 3 marca 2017, godz. 13:20:16 »


Tylko dla oczu (Formułka oznaczająca przeznaczenie dla Misji Nauczania)
Nauczyciel : Califax
Temat : Obcowanie z Bogiem
Kategoria : Ojciec wszechświata
Przekazał : Daniel Alderfer, Las Vegas, Newada, USA
3 marca 2017, 18:20 GMT

Przekazujący : Ojcze nasz, dziękuję Ci za sposobność, którą daje czas naprawy wszystkim na Urantii, aby teraz zwrócić się do Ciebie z odnowionym skupieniem na nabożeństwem. Przychodząc do Ciebie i poświęcając czas na oddawanie Tobie czci, na słuchanie Twojego Ducha, możemy napocząć przyjaźń, która w dalekiej przyszłości doprowadzi nas osobiście do uściśnięcia Ciebie. Czy masz jakąś naukę lub wiadomość dla wszystkich, którzy są tu szkoleni w Forum Serary ?

"Tak, Danielu, możesz zacząć pisać. Tu Califax, moim zadaniem jest omówienie tematu medytacji transcendentalnej, spopularyzowanej w zachodnim świecie przez Paramahansę Yoganandę. Transcendentalna znaczy "związana ze sferą duchową lub niefizyczną". On uczył swoich zwolenników surowej metody medytacji, opartej na długich tradycjach hinduistycznych, w których siedzenie ze skrzyżowanymi nogami i prostymi plecami; połączone z intencją niemyślenia i spokoju; doprowadzało do całkowitego oddania. Taki rodzaj dyscypliny budzi szacunek, ale prawda jest taka, że Ojciec nie interesuje się wcale naszą postawą i potrzebne jest tylko nasze szczerze poświęcenie czasu w nabożności, aby zwrócić jego uwagę. Poświęcenie naszego najcenniejszego dobra, jako krótkotrwałych stworzeń, jest interpretowane przez Niego bez względu na naszą duchową dojrzałość, wiedzę, czy tez historię naszej drogi, jako gest najbardziej szczerzego rodzaju miłości.

"Odpowiada on wtedy przez coś przypominającego Jego samego, przekazywanego każdemu człowiekowi o jakiejś inteligencji, co znamy jako Dostrajacza Myśli. Z odnowionym entuzjazmem i uwagą, jego duchowa istota rusza teraz do akcji, które przekłada się na zauważalne zwiększenie naszego duchowego zrozumienia, a nawet motywacji do rzeczy duchowych. Sama ta prosta czynność wyzwala ruch w górę każdego z nas, a następnie jest kontynuowana i przyspieszana przez regularną kontynuację tego gestu miłości ku Niemu. Jogananda nauczał, że im więcej, tym lepiej, gdy chodzi o tego rodzaj medytację.

"Z wyjątkiem początkujących uczniów, czasami przesadzających w gorliwości i praktycznie spędzających większość dni w medytacji, rzadko stawało się to sposobem na życie, ponieważ wkrótce następuje zrozumienie, że życie, głównie przez działanie i służbę, praktykę i naukę przez praktyczne stosowanie, daje więcej dla rozwoju duchowego niż droga jednostronnej pobożności. Jednak w niektórych przypadkach ten tryb życia w rodzaju mnicha, w skupieniu przez pewien czas na poświęceniu i poddaniu (Co w końcu zmniejsz potrzebny czas.), był często punktem zwrotnym dla póżniejszego zrównoważonego wzrostu w dalszym życiu.

"Z tego powstał najwyższej próby przykład Ojca Michała jako Jezusa Chrystusa. Jego sposób polegał na wykorzystywaniu pojawiających się sposobności do odchodzenia w samotności w nietypowych porach dnia i tygodnia, nawet na kilka minut, aby zwrócić się ku źródłu wszystkich dla odświeżającego odnowienia dynamiki w dowolnej sytuacji. To daje ulgę i przyciąga Bożą pomoc i radę, otwarcie przyjmowane w naszej bezspornej potrzebie pomocy.

"Doszliśmy do miejsca, w którym nasze zestrojenie z wszystkimi rzeczami duchowymi jest tak kunsztowne i gruntownie stałe, że być w połączeniu w każdej chwili staje się drugą naturą, ale jak Chrystus wykazał, ciągle łapiemy każdą sposobność, żeby spędzić czas w jeszcze większym oddaniu i bliskości, kiedy uczymy się komunikować otwarcie przez myśl z naszym Dostrajaczem, ale także z innymi duchowymi osobowościami, lub rodzeństwem, albo tymi, których imiona i historię znamy z doświadczeniu zawodowego.

"Każdego dnia, gdy się poruszacie, musicie mniej lub bardziej stale podejmować decyzje o tym, jak się odnieść do stosunków lub odpowiedzialności, albo sprawowania władzy, takich jak wydawanie pieniędzy, rozdzielanie zadań, poświęcanie czasu osobistego albo współpracowników lub rodziny, co wymaga mądrości na każdym kroku. Robimy to teraz, radośnie stwierdzając dobrodziejstwo rady i wskazówek. Pośród tego wszystkiego macie prawo popełniać błędy i teraz rozumiemy, że to uwydatnia w bardzo widoczny sposób, że posiadamy nieoceniony dar, (niezawodny i pewny charakter, podobny do Ojca), ustawiony na zawsze, jako stała część nas.

"Ta wysoka rada i prowadzenie, początkowo wyglądające jak na wyczucie, które będzie wyraźnie odczuwalne, gdy niechęć do podejmowania pewnych czynności jest niewątpliwa lub odwrotnie uczucie radości i uniesienia towarzyszy kontemplacji robienia czegoś i dochodzimy do oddzielenia samolubnego egoistycznego odruchu od szczerej służby, która staje się naszą prawdziwą naturą. To stopniowo prowadzi do prawdziwej rozmowy między dwiema osobami, która jest tak realna i naturalna, jak rozmowa z małżonkiem lub sąsiadem i przejawia się wyraźnym, choć cichym głosem lub prawie słyszalnyą myślą, co jest długo oczekiwanym jasnym elementem waszego Dostrajacza (i was) ! To zaczyna czas niemal niewiarygodnego szczęścia, kiedy można zadawać wiele pytań , na które Ojciec natychmiast osobiście odpowiada wewnątrz was. Teraz stosunek was dwóch trwa na takim poziomie, że nigdy już się nie popsuje, ani nie będzie tak przyziemny, jak poprzednio.

"Więc masz to, jedno i wszystko, drogę, którą wy wszyscy będziecie przemierzać lub już przeszliście, która jest obecnym stanem wznoszących się śmiertelników. W odpowiednim momencie wasze zespolenie z bezosobowym fragmentem Ojca, istotą o całkowitej transcendencji, miłości, mądrości, niewyczerpanym doświadczeniu, kolorowej kreatywności i natychmiastowym, przypominającym zaręczyny, czułym objęciem wszystkiego, czego teraz pragniesz i chcesz, stanie się jednym z tobą !

"Otrzymaliście obietnicę, że ze względu na bardzo opatrznościową naturę wydarzeń tutaj na Urantii, być może, wiele z was, w przeciwieństwie do poprzednich praktyk w zakresie administracji wszechświata, dostąpi zespolenia w obecnym życiu, tutaj, na Urantii, jako najbardziej pomocnego i pomyślnie użytecznego dodatku do waszej służby, jako współpracowników Misji Synów Magisterskich.

"Tu Califax w tak wielkim szczęściu i radości z powodu współpracy i prowadzenia, obok waszego miejscowego Ojca i Syna-Stwórcy i Mondżoronsona i Serary, w tych historycznych wydarzeniach. Dziękuję wam, mojemu ukochanemu zespołowi w rozwoju, oddanym zwolennikom Misji Nauczania czasu naprawy i zadań Misji tuż przed nami. Na razie Domszia .... do ponownego spotkania.

Koniec

Archiwum Misji Nauczania - http://tmlarchives.org/index.html (http://tmlarchives.org/index.html)
Forum dyskusyjne Serara.org - http://forum.serara.org/index.php (http://forum.serara.org/index.php)
Strona internetowa Misji Nauczania - http://tml.website/ (http://tml.website/)
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 07, 2017, 10:07:32 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7806.msg58054#msg58054 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7806.msg58054#msg58054)
Przekazał : Daniel Alderfer, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwękowe / Sentenact, Przekaz dźwiękowy, Transport, 6 sierpnia 2017, Daniel, Las Vegas, Newada, USA
« 6 sierpnia 2017, godz. 22:37:50 »


Mówca : Sentenact
Temat : Transport
Kategoria : Przekazy dźwękowe
Przekazał : Daniel A, Las Vegas, Newada, USA
6 sierpnia 2017, 4:37 GMT

Link do pliku dźwiękowego :
6th August 2017 Sentenact Las Vegas.mp3 (14949.84 kB)


Zapisał : Daniel Alderfer, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1, 6 sierpnia 2017, godz. 23:46:15 »
(Transkrypcja przekazu dźwiękowego Daniela, 6/8/17, Sentenact)

"Tak Danielu, zaczynaj. Tu Sentenact. Moim celem w tym właśnie przekazie dźwiękowym jest omówienie naszych postępów w Misji. Szczególny temat, którym wszyscy mogą się interesować, to światowy transport. Oczywiście najbardziej używany jest samochód osobowy, potem autobusy, pociągi, a dalej dziesiątki tysięcy samolotów stale w powietrzu.

"Przenoszą one codziennie dosłownie miliony ludzi. Jeśli spojrzysz na mapy ruchu lotniczego w każdej chwili nad jakimkolwiek wielkim miastem, to zobaczysz jakby stłoczony rój pszczół ale w przeliczeniu na kilometr podróży jest to najbezpieczniejsza forma transportu na ziemi, z najmniejszą liczbą wypadków.

"Energia potrzebna do transportu lotniczego, kiedy wliczymy lotniczy transport wojskowy, w postaci zużywanego codziennie paliwa jest kolosalna. Oczywiście nie zamkniemy arbitralnie istniejących, eksploatowanych pól naftowych, chocaż wydzielają one ogromne zanieczyszczenia w porównaniu do tego, co widać na horyzoncie. Patrząc na to praktycznie, jeszcze przez dziesięciolecia będziemy mieli spożycie paliw kopalnych do transportu.

"To jest jednak tylko uboczny temat. Naprawdę chciałbym mówić o tym, co będzie w przypadku bardzo wielkich katastrof, które wymagałyby transportowania dużej liczby ludzi, którzy zareagowaliby na ostrzeżenia, które każdy otrzyma i trzeba będzie ich zabrać w jakieś miejsce schronienia. Jak już mówiliśmy, użyjemy wojska i mamy sposoby na nawiązanie kontaktów z wojskowymi mając nadzieję, że będą mogli użyć śmigłowców lub transportu regularnymi samolotami pasażerskimi, wtedy zabralibyśmy uchodźców na lotniska, skąd moglibyśmy ich przemieścić do przyjmującego obszaru w mieście.

"Jak już mówiliśmy, mamy także, przyjaciół z innych planet, którzy mają tutaj bardzo duże pojazdy kosmiczne, jak wspomniałem w jednym przekazie, wystarczająco duże, aby pomieścić 3000 osób, ale mamy czynnik szoku ludności. Gdyby taki statek miał się pojawić, trudno byłoby uniknąć wymknięcia się sprawy spod kontroli i ucieczki ludzi i sensacji o inwazji z kosmosu, więc wolelibyśmy być bardzo ostrożni, dopóki edukacja ludzi nie dojdzie do tego, kiedy można będzie użyć pojazdów kosmicznych do ratowania bez powodowania ogólnego szału ze strachu.

"Wspomnieliśmy już wcześniej o tym, że w dużych obszarach miejskich, które mogą zostać zniszczone w krótkim czasie, przy niewielkim ostrzeżeniu, pomimo tego, że wszystkie media publiczne będą o tym krzyczeć, że jest to ogromne wydarzenie, może trzęsienie ziemi, może tsunami, lub wulkan w zupełnie nowym miejscu, to nasze doświadczenie i nasze prognozy są takie, że tylko niewielki procent ludzi rzuca wszystko i pędzi do obszaru, w którym należy szukać ratunku i z którego można się ewakuować.

"Będziemy się modlić, aby jak najwięcej ludzi zareagowało na ostrzeżenie, ale także, jak wiecie, w schemacie rzeczy, nie jedna osoba możliwa do uratowania na swojej drodze wznoszenia się, zostanie utracona. Jesteśmy bardzo uważni w przypadku zgonu. Zostaje wtedy rejestrowane, jeśli mają zmartwychwstać lub iść od razu, w ciągu trzech dni, do światów morontialnych. Nie miejcie wątpliwości, że zajmiemy się każdym. Nie jest tak, żebyśmy nie mieli możliwość, bo katastrofa, była zbyt duża, tak nie jest.

"Jest wiele przypadków, gdy trzeba się zająć wielką liczbą ludzi umierających w tym samym czasie. Chcę też powiedzieć o naszych bliskich rozproszonych po całym świecie, których bardzo chcemy ostrzec i uratować, dla których w wielu przypadkach byłoby bardziej miłosierne umrzeć w tym czasie i rozpocząć swoją karierę wznoszenia się po drugiej stronie.

"Tego wieczoru, w tym przekazie dźwiękowym, chcę poruszyć kwestie, o których do tej pory nie mówiliśmy. Chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli, że spodziewane są olbrzymie katastrofy i są plany na to, że będą. Nie tylko będziemy ratować tutaj na Urantii ale upewniamy się, że nie ma błędów dotyczących tych, którzy będą masowo umierać.

"Oczekuję komentarzy tego wieczoru. Chcę pozostać w kontakcie, jak i my wszyscy, z tymi na forum i gośćmi, dzięki którym nabiera wiarygodności to, że teraz jest to czas końca i jesteśmy na progu tego typu zdarzeń naturalnych, o których wiemy od tysiącleci i które są ogromnym katalizatorem, nie tylko dla tych, którzy pozostają, ale i dla tych, którzy sracą życie w owym czasie, kiedy podejmują decyzję o miłującej czci do Ojca, jakkolwiek mała jest ich wiara na początku.

"Dziękuję wszystkim. Tu Sentenact. Życzę wam wszystkim, jak zwykle, wszystkiego najlepszego, niezależnie od okoliczności, w których jesteście w tej chwili. Trwajcie niewruszeni w zaufaniu i wierze. Na razie życzę wszystkim dobrej nocy.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 12, 2017, 12:56:27 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7842.msg58224#msg58224 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7842.msg58224#msg58224)
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Artykuły pisane przez luddzi i duchy / Użycie przestrzeni i czasu, żeby zaobiec błądzeniu bez szkód dla planety
« 9 sierpniaa 2017, 16:11:38 »


Michał Nebadoński -
"Ron bawił się tym pomysłem przez pięć lub sześć dni i powiedziałem mu, że Jezus obserwował jego myśli i chce, aby otworzył nową kategorię dla artykułów mówiących nie o duchu, ale o polityce, o sprawach dziejących się teraz na Urantii, skrajnie trudnych do załatwienia dla ducha lub dla ludzi, albo dla obu stron, bo wojna jądrowa jest dopuszczalna, ale byłaby wyzwaniem dla Urantii, bo czy mogłaby ona być wtedy jeszcze kiedyś na nowo normalna.

"Trochę wcześniej dzisiaj Jezus przyszedł do Rona i Ron napisał wiadomość w kategorii "Dyskusje o tej stronie internetowej ", który możecie przeczytać pod adresem : http://forum.serara.org/index.php?topic=7840.msg58220#msg58220 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7840.msg58220#msg58220) i zgadzamy się, że jest wystarczająco jasne dla przekazującego, żeby ustanowić taką kategorię zgodnie z instrukcją. (Kategorię, w której jest opublikowana niniejsza wiadomość.) To co zamierzam teraz opublikować jest polityką Fazy 1, dotyczącą sytuacji politycznej na Urantii i co powinno dalej nastąpić pod warunkiem, że będziecie z nami współpracować.


POLITYKA dotycząca błądzącego presydenta lub innych głów państw na Urantii

"Tu Michał Nebadoński jako Głowa Państwa przestrzeni, w której mieszkacie, w której jestem prawnym przedstawicielem Ojca i Wiecznego Syna, a Matka-Duch jest istotą reprezentującą Boga Najwyższego i Nieskończonego Ducha w Nebadonie. Tak więc ustaliliśmy porządek władzy, że kiedy ustalam politykę, to jest ona prawem dziedziny. Większość z was po prostu nie zadaje sobie trudu zajmowania się czymkolwiek z tej dziedziny i dlatego wielu z was zostanie odciętych od roli emisariuszy, o której myślimy dla niektórych ludzi, jednakże WSZYSCY muszą zrozumieć powód ustanawiania polityki, która będzie miała bezpośredni wpływ na was. Ta polityka, którą dziś ustanawiam, jest bezpośrednio wspierana przez Rajskiego Ojca, Najwyższych Ojców i Pradawnych Czasu, rządzących Uversą.

"Dochodząc do tego stanowiska obserwowałem, jak Ron przeklinał Trumpa za jego niestosowanie się do praw ludzkich, z których wynika zasada, że żaden człowiek nie powinien reprezentować innego człowieka, jeśli nie troszczy się o dobrobyt i życie ludzi w równowadze wszystkich rzeczy, wypowiedziana przez Ojca, kiedy stwarzał człowieka na Urantii, planecie nr 613 Systemu Symtenac.

(Tu Ron – Tak było w przekazie, ale ten sam kanał mówi, że nowa nazwa systemu jest na razie tajemnicą i to jest nazwa zastępcza na teraz.)

"Ponadto musimy dojść do słusznego wniosku dotyczącego życia obecnego prezydenta jako prawidłowo wybranego, ale niekompetentnego do rządzenia tak, jak powinien to robić prezydent Stanów Zjednoczonych, a my mamy kilka wiadomościych z Uversy, proszących Neabdon o wzięcie w karby tego prezydenta dopóki wkrótce nie będziemy dobrze usadowieni na Urantii.

"W związku z tym wzywamy do aresztowania po ustanowieniu Fazy I Misji Magisterskiej Urantii. Będzie to areszt domowy z odebraniem dostępu do biura owalnego, z wyjątkiem zbierania potrzebnych przedmiotów i informacji istotnych dla niego. To wszystko, co mamy do powiedzenia w tym momencie, ale patrzcie co się teraz dzieje w tym zakresie, kiedy usunęliśmy komentarze redakcyjne dotyczące problemów politycznych na Urantii i będziemy omawiali tylko stronę duchową w pozostałych częściach niniejszej strony internetowej.

"Osoby, które mają odpowiednie rzeczy do powiedzenia w tej kategorii, mogą jej dalej używać, ale wolimy, żeby to były wiadomości od Bóstw lub Boga za twoim pośrednictwem, a nie tylko pisane przez ciebie spontanicznie lub z powodu niepokoju dotyczącego zachowań politycznych obecnego Białego Domu. Dobrego dnia. Tu Michał Nebadoński, mówię również w imieniu Jezusa jeśli chodzi o ogłoszoną politykę".

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 13, 2017, 08:33:41 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7854.msg58284#msg58284 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7854.msg58284#msg58284)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Stosunki światowe
« 10 sierpnia 2017, godz. 19:40:34 »

Mówca : Sentenac
Temat : Stosunki światowe
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund, Wichita, Kansas
10 lipca 2017, godz. 9:30 czasu miejscowego

Tu Sentenac, chcę wyjaśnić parę szaleństw reżimu Trumpa, który próbował zastraszyć straszącego. Konsekwencje mogą być katastrofalne, jeśli sprawy się nasilą do punktu bez powrotu. My oczywiście temu zapobiegniemy, ale szkoda w stosunkach światowych pozostanie na wiele lat. Straszący mają sojuszników, którzy również muszą dołączyć do tej okropnej eskalacji napięcia międzynarodowego i zaangażowania w wyniku tego kryzysu. Administracja Trumpa zostanie zawrócona i będzie jej pokazany błąd w sposobach działania i taktyce zastraszania używanej do panowania nad innymi narodami. Oni się tego boją, układów z polityką silnej ręki prezydenta, w których trzeba być z nim lub przeciwko niemu. Jeśli jesteś przeciwko niemu, to zostaniesz potraktowany w odpowiedniej sprawie, aby przechytrzyć twoją politykę nieufności wobec niego. Ta polityka nie będzie działać jako sposób godzenia zwaśnionych narodów, niezależnie od tego, jak mocno wszyscy tego pragną. Trump zostanie usunięty i chłodniejsze głowy przeważą ! To wszystko na teraz. Sentenac, dobrego dnia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 13, 2017, 06:16:52 PM
Te same wiadomości po angielsku zaczynają się od :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7860.msg58298#msg58298 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7860.msg58298#msg58298)

1) Napisał : Elvis, młodszy członek
Kategoria / Temat : Dyskusje na temat Księgi Urantii i transkrypcje sesji / Jaka jest wielkość Nebadonu w stosunku do naszej galaktyki – Mlecznej Drogi
« 11 sierpnia 2017, godz. 02:21:37 »

Cześć wszystkim.
Mam tylko jedno pytanie. Nie byłem w stanie nigdzie znaleźć żadnych wyraźnych wskazówek, czy Nebadon jest tylko częścią naszej galaktyki - Mlecznej Drogi, czy zawiera więcej niż naszą galaktykę, może kilka różnych Galaktyk. Nie rozumiem dlaczego to nie jest wyjaśnione w Księdze Urantii. Muszę przyznać, że nie jestem znawcą Księgi Urantii i nie jestem pewien, czy nie przegapiłem jakich istotnych informacji na ten temat. Byłoby mi miło, gdyby ktoś mógł mnie oświecić w tej sprawie.
Tony2) Napisał : ASSALE, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1, 11 sierpniaa 2017, godz. 03:20:07 »

Mleczna Droga to Mniejszy Sektor – Ensa, a Nebadon jest częścią Ensy. Chodzi o różnicę między galaktyką a konstelacją. Nasi naukowcy mogą nic nie wiedzieć o Większych i Mniejszych Sektorach. Nebadon jest bardzo blisko Strefy 1 Przestrzeni Zewnętrznej. Nebadon nie zawiera nawet jednej galaktyki, lecz sto Konstelacji

Księga Urantii przedstawia jasno tę sprawę (Patrz Przekaz 15 Księgi) :
500 systemów słonecznych = 1 System (n.p. Satania)
100 Systemów = 1 Konstelacja (n.p. Norlatiadek)
100 Konstelacji = 1 Wszechświat Lokalny (n.p. Nebadon)
100 Wszechświatów Lokalnych = 1 Mniejsz Sektor (Ensa) = 1 galaktyka
100 Mniejsz Sektorów = 1 Większy Sektor (Splandon)
10 Większych Sektorów = 1 Superwszechświat (Orvonton)

Tu w tekście angielskim następuje rysunek :
* MASTER UNIVERSE.jpg (32.59 kB)3) Napisał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
« Odpowiedź nr 3, 11 sierpniaa 2017, godz. 10:23:47 »

Assale, prawidłowo to podałeś, ale raz się poślizgnąłeś na skórce banana. Twoja pierwsza liczba, 500 nie jest prawdziwa, gdy chodzi o obecny wygląd systemów planetarnych.

Jeden System Planetarny (System Lokalny) (taki jak Satania, który jest normalny i typowy), jest uważany za pełny, gdy ma 1000 zamieszkałych planet. Urantia miała numer 606 w pierwotnej Satanii. Teraz ma numer 613 w systemie o nieznanej nazwie, która ma być wkrótce ujawniona.

Układy słoneczne nie są liczone w schemacie. Systemy Planetarne (Systemy Lokalne) są zaprojektowane biorąc pod uwagę, że niektóre układy słoneczne posiadają więcej niż jedną zamieszkałą planetę. Satania miała ponad trzydzieści układów słonecznych, które zawierały dwie lub więcej zamieszkałych planet, a jeden Układ Słoneczny miał sześć zamieszkałych planet. Układ Słoneczny Urantii, pierwotnie należący do Satanii (obecnie usunięty z niego, jak wyjaśniono w nowej Księdze Urantii), miał wtedy dwie zamieszkałe planety. To takie trudne do wytłumaczenia, że teraz nie będę tego robić. Więc w rzeczywistości Satania ma mniej systemów słonecznych niż jeden na każdą zamieszkałą planetę. Fershtay ? (Tak brzmi fonetycznie słowo języka niderlandzkiego w Pensylwanii (Jest dotąd praktykowany w jednej miejscowości w Polsce), w którym dorastałem jako dziecko. Mówiło się fershtay pytając, czy ktoś zrozumiał ?)

Ron
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 15, 2017, 12:56:26 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7842.msg58224#msg58224 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7842.msg58224#msg58224)
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Artykuły pisane przez luddzi i duchy / Misja Magisterska zaczyna ndziałać dzisiaj, 10-go sierpnia 2017 – Nadchodzące konsekwencje w USA
« 10 sierpniaa 2017, godz. 12:10:56 »


Tu Michał. To jest do twojego działu artykułów.

Mówca : Michał Nebadoński, Bóg Najwyższy
Temat : Lojalność wobec nikogo
Główny mówca : Sentenact, ambasador Uversy na Urantii
Jork, Pensylwania, południe czasu miejscowego
10 sierpnia 2017 r

Tu Sentenact. Cieszę się, że mamy teraz kategorię, która pozwala Najwyższym Ojcom rozwijać pewne poglądy polityczne, ponieważ to oni zajmują się rozwojem narodów i ich sukcesami albo porażkami.

"Chciałbym powiedzieć wam wszystkim, że nasz przekazujący jest niezłym analitykiem politycznym, bo widzę, jak rozpracowuje mówiące głowy czasami cały dzień, kiedy pojawia się ważna wiadomość. To jest nasz ulubiony rodzaj człowieka, który interesuje się rozwojem rządów świata między sobą lub przeciw sobie. Teraz dowiadujemy się, że Korea Północna warknęła w twarz prezydentowi Trumpowi, a Trump przyjął to wspaniałomyślnie. Widzimy też, że szef Białego Domu, generał Kelly gorzko to przyjął.

"Generał Kelly pozostaje teraz w tyle, za rządem Trumpa, bo rozumie dynamikę tego, czym jest polityka zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Rzadko się zdarza, żeby rządy świata nie znajdowały przyjaznych słów dla Stanów Zjednoczonych, głównie dlatego, że świat nie może się spierać ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy one zabierają się do zrobienia czegoś i robią to skutecznie. Pomoc zagraniczna okazała się centralnym punktem dla amerykańskiej sprawności w urządzaniu władzy, ale teraz to się raczej nie udaje z powodu wojen domowych w Afganistanie i Iraku, a wkrótce w Iranie z jego dość poważnie zawodnym systemem religijnej hierarchii rządu. Biorąc pod uwagę, że musimy teraz zdawać sobie sprawę, że dom, który Jack zbudował (cywilizacja) jest całkiem dobrze zniszczony, jak przedtem, to teraz zmierzamy do epoki, kiedy odbudujemy nowy dom myśli, który musi zastąpić stary dom Jacka, nie nadający się do użytku.

"Rządy państwowe, takie jak Rosja, nie mają już prawdziwego miejsca na Urantii, ponieważ opierają się na kwestiach, które nigdy nie wychodzą na pierwszy plan. Rozważając to dobrze, zdajemy sobie sprawę, że Rosja musi przejść próbę nauczenia się demokracji na nowo i być może wymyślenia jej wersji lepiej działającej niż ta stosowana przez zachodnie potęgi do tej pory.

"Demokracja to słowo-roztrzepaniec, użuwane do opisu rządów przedstawicielskich i wiem, że Ron uważnie mu się przyglądał i zdecydował, że lepszą definicją tego, co jest w Ameryce jest słowo Republika, w której jeden lub wszystkie Stany są sobie równe w zależności od poruszonej kwestii czy jest ona konstytucyjna, czy nie. Deklaruje on, że cała sprawa jest praktycznie tak zagmatwana, że według niego jedynie kolejna Konwencja Konstytucyjna może skierować kraj w lepszum kierunku zachowując tradycje amerykańskiego rządu stosowane przez ponad 200 lat przy prawdziwie dobrej woli narodu w stosunku do reszty świata.

"Chyba te prawdy są oczywiste, ale amerykańska konstytucja zawodzi w jednym ważnym aspekcie, ponieważ nie może zapewnić różnorodności potrzebnej, aby uczynić naród prawdziwie demokratycznym, chyba że wybaczy czarnoskórymi to, na co dziś sobie pozwalają. Powodem tego jest podzielony rząd faworyzujący mniejszość czekającą aż stanie się większościa w różnorodności przed parlamentem stanowym, co już występuje w stanie Maryland i innych rozsianych Stanach. To jest lekcja, którą chciałbym dziś przedstawić : Jeśli chcecie silnej Ameryki, gotowej pociągnąć świat swoją mocą, to nie pozwalajcie dominować czarnym ani białym ani żadnemu innemu kolorowi, ale dobrze je wymieszajcie i wykształćcie, żeby się nie skupiały w izolowane społeczności. Jest to łatwe do powiedzenia, ale prawie niemożliwe do dobrego przedstawienia z powodu faktu, że czarnoskórzy, czy naprawdę rasa indygo, są bez żadnego odziedziczonego statusu społecznego od bardzo dawna, ale są uzależnieni od tego, że w Ameryce byli zmuszeni przez wieki do pracy niewolniczej i większość z nich śwętuje to jako ich największe i prawdziwe dziedzictwo.

"Przygotowując nowy zjazd konstytucyjny Stany muszą wezwać do jego zwołania jako poprawkę do obecnej konstytucji, wyrażając zamiar zmodyfikowania obecnej konstytucji i uczynienia jej zdolną do rzetelnego interpretowania i t.d. Bóg Najwyższy chce teraz mówić."


Bóg Najwyższy -
"Prosimy przekazującego o lekki uśmiech, bo on czuje się dość spięty, mówiąc o rzeczach, o których wie, że są całkowicie zabronione z powodu racji stanu. Prawda jest taka, że jeśli Stany Zjednoczone nie zmienią swojej konstytucji, to nie ma już Stanów Zjednoczonych, gdyż zachodnie Stany znikną wkrótce pod falami Zatoki Meksykańskiej i Oceanu Spokojnego. Pozostanie około 15 Stanów w całości i niepodzielone, żeby trwać jako Stany Zjednoczone, nie żądając protektoratu nad Puerto Rico, Guam, Amerykańskie Samoa i kilkoma innymi na Oceanie Spokojnym. Muszą nauczyć się radzić sobie same albo porzucić świat jako państwa narodowe na zawsze decydujące gdzie należą w przyszłej hegemonii światowej. Zapewniam, że Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie się rozkładaćać pod nową dyktaturą Misji Magisterskiej, a ciężka próba uczynienia Ameryki zdrową będzie wielkim wezwaniem do przywództwa w tym nowym świecie zmienionego rządzenia ludzi przez ludzi w postulowanych i nowych Stanach Zjednoczonnych.

"Tu Bóg Najwyższy. Mówię poprzez Siódmego i Czwartego Ducha Nadrzędnego, zwanych Aya i Ocilliaya, a oni są naprawdę za Amerykanami, gdy tandeta zostanie usunięta spośród nich, co oznacza ludzi oglądających się za inwestycjami, zamiast życia wypełnionego bogatymi doświadczeniami duszy, żeby je zabrać ze sobą do Światów Mieszkań i w dalszą drogę wznoszenia się. Człowiek musi postępować finansowo tak, aby utrzymać się w mieszkaniu z pożywieniem dla przeżycia, ale nie potrzebuje trzech samochodów zaparkowanych wokół domu lub dwóch samochodów na każde dziecko w domu samotnej matki lub ojca. Pamiętajmy, że życie zaczęło się w mordędze w mule pierwszych kilku wszczepień w najwcześniejszych morzach na zachodzie i na wschodzie Laurasii i Pangei. Nasz świat Urantii z trudnością uznaje, że nadeszła godzina i wszystko zostanie zmienione przed waszymi oczami z dwóch oczywistych powodów dla ludzkiego rozumu i oka :

1) Teraz zawsze będzie widoczny przedstawiciel Boga na planecie, aby wskazać kierunek.

2) Program pilotażowy rozpoczyna się dzisiaj w Stanach Zjednoczonych (10 sierpnia 2017 r.) , a w pozostałych częściach świata w ciągu tygodnia od chwili obecnej, gdy będziemy obecni i widoczni, żeby wprowadzać zmiany.

"Bóg Najwyższy nigdy nie jest widoczny w żadnym z Jego przedstawicieli i jako taki rozważamy pełne poparcie dla wszystkich, aby oddali się do naszej dyspozycji w chwale i sercu dla Synów Magisterskich Serary i Mondżoronsona. W każdym razie mamy do czynienia z każdą indywidualną osobą jako Najwyższy, a nie z grupą, co musi robić Misja Magisterska, od tego zaczenając. Jestem Bogiem Najwyższym i życzę wam wszystkim dobrego dnia ".

Michał Nebadoński -
"Ogłosiliśmy przez Boga Najwyższego, że oficjalne rozpoczęcie Misji Magisterskiej na Urantii jest dzisiaj, 10 sierpnia 2017 r. i że będzie ona trwała nieskończenie przez tysiąclecia, jeśli będzie to konieczne. Zamykamy tę wiadomość oświadczeniem, które niewielu z was będzie chciało słyszeć jako znak dla administracji Trumpa, że zostaną wydaleni na wygnanie, a następnie usunięci na stałe, jeśli nie wprowadzą w jakiejś formie do administracji wiceprezydenta Pence'a, znanego jako Michael "Mike" Pence i że jego życie będzie chronione, dopóki nie będzie godziwej regencji działającej w Białym Domu i wszystkich zmian, które zostaną wprowadzone w Stanach Zjednoczonych zaczynając bardzo niedługo. Tu Michał. Życzę wam dobrego dnia. Jesteśmy gotowi służyć w ciele, ale musimy poczekać kilka dni, żeby to weszło w życie. Dziękuję."

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 17, 2017, 08:35:26 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7900.msg58422#msg58422 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7900.msg58422#msg58422)
Przekazał : LarryG, członek-bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Czas jest bliski
« 15 sierpnia 2016, godz. 09:15:22 »


Chrystus Michał - Czas jest bliski - 15 sierpnia 2017 - Larry Gossett - Floryda

Nauczyciel : Chrystus Michał
Temat - Czas jest bliski
Kategoria : Nowe przekazy
Winter Park, Floryda - 15 sierpnia 2017 -godz. 13:13 GMT
Przekazujący : Larry Gossett
Chrystus Michał
"Kiedy ty i wielu innych tu na forum czujecie w ostatnich kilku dniach znacznie bardziej wyraźny nacisk i ruch w waszych głowach, mózgach i sercach, mówię w waszych sercach, bo to jest Serce Boże w pracy na Urantii i w tobie i we wszystkich, którzy mają nawet najmniejszą iskierkę wiary. Ta iskierka zaufania, przekonań, wewnętrznej wiedzy, będzie pomnożona, zostanie wzmocniona i odnowiona. Tak spełniają się wasze własne linie życia i zakotwiczenie w Duchu, gdy te końcowe dni się szybko zbliżają.

"To niewątpliwie Duch wprowadza poprawki, dodając każdemu z was więcej, umożliwiając objawienie i przekazywanie wiadomości wam i przez was, kiedy pojawiają się czasy nagłych potrzeb, rozstrzygające dla waszej pomyślności i bezpieczeństwa, a one się pojawią, mogę zapewnić każdego z was. To, co wam podaję jest po to, abyście tego słuchali, reagowali na to i śledzili to.

"Jak wszyscy z pewnością zauważyli, wasz świat robi teraz kolejny zakręt do tyłu w postaci nawrotu nienawiści, pogardy i złośliwej złej woli w stosunku do siebie nawzajem i wszelkich zmian. Sytuacja w Północnej Karolinie mogły być już chwilowo wygaszona, ale rozpętana nienawiść na całym południu może znowu wzrastaćć tak, jak w przeszłości, ale nie tylko na południu, ale w innych miejscach w Stanach Zjednoczonych, bo te uczucia, rany i uprzedzenia zaostrzają się i rosną, jak rak, który dotknął tak wielu. I moje drogie dzieci, tak nie będzie, bo nie pozwolimy, aby to trwało. Ojciec nie będzie dłużej tego tolerował, ani nikt z nas, którzy przychodzą, żeby zmienić ten świat.

"Niech każdy z was wie, że czas jest bliski i że wszystko, co zostało wam podane, nastąpi i minie. Ja, Michał, jako Jezus, wkrótce się wcielę i to, co obiecaliśmy tak dawno temu i co zostało zaplanowane tak dawno, zostanie spełnione i przewyższy wszystko, co sobie wyobrażaliście. Ale moje dzieci, nie poświęcajcie waszego czasu i energii na niepotrzebne spekulacje, bo to się rozwinie tak, jak sami zobaczycie. Będą to wielkie wydarzenia, których będziecie zarówno świadkami, jak i uczestnikami.

"To odbywa się przez Moje Urzędy, jak również Andromadeusa, Califaxa, Lanaforge'a, Serary, Mondżoronsona i Melchizedeków, które są na miejscu ... i już prowadzą nasze połączone i skoordynowane wstępne prace w celu wprowadzenia Fazy 1 w wasz świat, nasz świat, Świat Ojca. To dzieło obejmuje wszystkich, którzy w ten sposób słusznie i mądrze wybrali i poświęcili swoją wolę i życie Ojcu i Misjom.

"Tu Michał. Podaję to dziś rano krótko, zwięźle i rzeczowo, ponieważ obecnie wiele się dzieje i wiele jest do zrobienia bez zwłoki. Opublikuj to dla członków i wszystkich czytelników. Wiedzcie, że mój Duch Prawdy i Mój Pokój otaczają ten świat w każdej szczelinie, w każdym pęknięciu, w każdym sercu, umyśle i duszy, która trwa we Mnie i ze Mną. Tu Chrystus Michał. Życzę wam dobrego dnia.koniec
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 23, 2017, 08:50:14 AM
Te same wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=8002.msg58812#msg58812 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8002.msg58812#msg58812)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Nowy Duch Prawdy
« 20 sierpnia 2017, godz. 01:40:53 »


Mówca : Matka-Duch Nebadonia
Temat : Nowy Duch Prawdy
Kategoria : Przekazy dźwiękowe
Przekazujący : Lemuel
Data/Godz. : 20 sierpnia 2017, 06:00 GMT
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/gj5bgx38tnp64m1p7448wyhp4b2mb721 (https://app.box.com/s/gj5bgx38tnp64m1p7448wyhp4b2mb721)


Transkrypcja :
Zapisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1, 20 sierpnia 2017, godz. 02:31:05 »

Nowy Duch Prawdy

Nebadonia : Tu Matka-Duch Nebadonia. Przychodzę dziś rano do ciebie, wołałeś mnie i jestem tutaj, a mój komunikat jest nie tylko dla ciebie, lecz dla wszystkich tutaj na forum. Jestem tutaj, aby ci powiedzieć, że dzień dzisziejszy jest naprawdę wyjątkowym dniem dla was wszystkich. Dziś na tej Ziemi będzie Nowy Duch Prawdy i będziecie to czuli. Otoczy was i wejdzie w was i zwiększy wasze zrozumienie i zdecydowanie i poświęcenie oraz to, co naprawdę oznacza zajmować się sprawami Ojca.

Misja Magisterska, jak wszyscy wiecie, będzie tu przez wiele, wielu lat, prawdopodobnie ponad tysiąc i wielu z was będzie pracować dla Misji Magisterskiej, a Nowa Duchowa Prawda tak bardzo zmieni wasze poglądy, uczucia, całych was odnośnie spraw Ojca. To jest przecudowny dzień i wszyscy macie przecudowne możliwości. Dla tych, którzy nadal są na uboczu, jest to wasza ostatnia szansa.

Moment Prawdy nadszedł dla was wszystkich. Jest to sposobność zdarzająca się raz w życiu do przyłączenia się do nas, żeby zajmować się sprawami Ojca w celu doprowadzenia tej planety w ręce naszego Ojca i teraz macie w tym dodatkową pomoc tej nowej Duchowej Prawdy. Więc cieszmy się wszyscy, że służmy Jemu, naszemu Ojcu całym naszym sercem, z odnowionym wysiłkiem. Życzę wam wszystkim dobrego dnia, bo to jest naprawdę dobry dzień. Dziękuję, moje dzieci. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on September 17, 2017, 10:24:12 AM
Te same wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=8438.msg60038#msg60038 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8438.msg60038#msg60038)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Potrzebne są wasze modlitwy
« 17 wrześniania 2017, godz. 01:39:02 »

Mówca : Sentenact
Temat : Potrzebne są wasze modlitwy
Kategoria : Przekazy dźwiękowe
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data/Godz. : 17 września 2017, godz. 07:00 czasu miejscowego, 05:00 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/yku11gcawtwib20hq0hh9uyv0phujxnd (https://app.box.com/s/yku11gcawtwib20hq0hh9uyv0phujxnd)Transkrypcja :
Zapisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1, 17 września 2017, 02:28:00 »

Zapis przekazu Lemuela
Potrzebne są wasze modlitwy

Senenact : Tu Sentenact. Mam tego ranka krótką wiadomość. Chcę wam powiedzieć jeszcze raz, że wasze modlitwy są potrzebne dla powodzenia Misji Synów Magisterskich. Jest tak wiele trudności, które trzeba przezwyciężyć, a wasze modlitwy są bardzo skuteczne, więc prosimy was o nie. Módlcie się o powodzenie Misji Synów Magisterskich, módlcie się o powodzenie ogłoszenia, kiedy ono nastąpi, módlcie się również za ogólną sytuację polityczną, módlcie się też za ekstremalną pogodę, aby ludzie mogli być uratowani. Módlcie się też za siebie, za wasze zrozumienie i cierpliwość.

Słuchajcie waszych Dostrajaczy Myśli, rozmawiajcie z nimi, powierzcie im wasze zaufanie i wiarę. Przeżywajcie po jednym dniu po kolei, starajcie się nie martwić o przyszłość. Teraz jest najważniejszym momentem dnia. Módlcie się o zrozumienie, módlcie się o cierpliwość. To wszystko, co mam do powiedzenia dziś rano. To bardzo krótka wiadomość, ale bardzo ważna. Wasze modlitwy są potrzebne. Tu Sentenact, życzę wam wszystkim dobrego dnia. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on September 22, 2017, 08:41:40 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=8498.msg60178#msg60178 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8498.msg60178#msg60178)
Przekazał : Michael S. Queen, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Wszechświatowy dostęp
« 20 września 2017, godz. 14:49:01 »

Mówca : Ocilliaya, Dostrajacz Myśli
Temat : Wszechświatowy dostęp
Kategoria : Miejsce na nowe przekazy
Przekazujący : Michael S. Queen, Kasaan, Alaska , USA
Wtorek, 19 września 2017 r., godz 13:01 czasu uniwersalnego


Dzień dobry; witam cię Michaelu. Odłóż, proszę na bok twoje obawy, że twoja prośba o odbieranie mnie, Ocilliai, jest w jakikolwiek sposób narzucaniem lub naprzykrzaniem się. Nie przerywasz "ważnych spraw" zabiegając o kontakt ze mną. Czy wciąż nie zdajesz sobie sprawy, że wy – wznoszący się śmiertelnicy czasu i przestrzeni - jesteście częścią naszych "ważnych spraw" ? Witam w tym kręgu komunikujących się.

To, co zapamiętałeś z twoich studiów pism, dobrze ci służy. Siedem Duchów Nadrzędnych, to w istocie ambasadorowie Rajskiego Ojca w Superwszechświatach. On przemawia przez nas, aby zachować ewolucyjne rygory wszelkiego stworzenia. Niemniej jednak, On chce mieć coraz bliższy związek z wami, więc my szczęśliwie i radośnie współpracujemy z Nim, aby wspierać i rozwijać to dyskretne powiązanie, które każdy z was ma z Rajskim Ojcem. Każdy z was indywidualnie ma najwyższe znaczenie i wartość dla Niego ! Kiedy rozwijacie się i postępujecie w wiedzy i duchowych osiągnięciach, będziecie coraz bardziej rozumieć, co to oznacza ... i jak bardzo nadzwyczajne są te więzy. Jesteście Jego dziećmi - i On chce, aby każdy z was wrócił znów do Niego, do Raju.

Jak bardzo krzywdzący i przewrotny jest pogląd, że jakiekolwiek z Jego dzieci mogłoby być niegodne lub zbyt niedoskonałe, aby być w jedności z Rajskim Ojcem. Żaden śmiertelnik nie potrzebuje "kończyć" żadnej religijnej ani duchowej akademii, ani też żadnej szkoły na planecie, na której się urodził, aby się "zakwalifikować" do włączenia do rodziny Rajskiego Ojca. Wiara sama daje wam wieczny dostęp do Pierwszego Źródła i Centrum. Jego miłość jest duchową grawitacją, która przyciąga do Niego wszystkich Jego wiernych synów i córki ... Zawsze tak było ... I zawsze będzie.

W głębokim współdziałaniu z waszymi Dostrajaczami Myśli my, którzy działamy na poziomie superwszechświata pragniemy, aby wszystkie te ograniczenia i tarcia, związane z połączeniem i stosunkami z Rajskim Ojcem, zostały usunięte. W szczególności wasza planeta, Urantia, będzie miała wielkie zapotrzebowanie na "połączone" dzieci, żebyście mogli razem być prowadzeni i świadomi Jego osobistego przywództwa was wszystkich. Świadomie wciąż nas szukajcie i łączcie się z nami, aż do szczęśliwej chwili, gdy to połączenie stanie się tak codzienne i stale, że będzie nieprzerwane.

W każdej zwyczajnej części waszych dni i z pewnością w tych czasach burzy i napięcia, które was nękają, chcielibyśmy, żebyście wiedzieli, że was prowadzimy, kierujemy wami, podtrzymujemy i pocieszamy was. Gdy wasza świadoma praktyka postępuje i staje się tak dobrze rozwinięta, że staje się "sprawą oczywistą" dla was i dla Niego, że jesteście połączeni i "utożsamieni" z Rajskim Ojcem, a my Duchy Nadrzędne i inne będziemy w stanie dostarczyć waszym towarzyszom przez wasze struny głosowe i przekaz pisemny prawdziwych słów, wyrażonej woli Rajskiego Ojca wszystkich.

Wasza wiara, połączona z wolnymi decyzjami nauczenia się więcej i stania się bardziej podobnymi do Niego, jest "wszystkim, o co chodzi". Nie ma żadnych tajników ani wiedzy tajemnej w tym postępowaniu. Wierzący syn lub córka nie potrzebuje żadnego pośrednika do osiągnięcia z-jedno-czenia z Rajskim Ojcem.

Kiedy przechodzicie koło tych faktów, lub dzielicie ten żywy chleb i wodę z waszymi towarzyszami, stajecie się głosem i ręką, ucieleśnieniem samego Rajskiego Ojca. Te rzeczy nie są takie trudne do zrozumienia ... ale mogą być trudne do przyjęcia dla siebie, a następnie do przekazania śmiertelnikom czasu i przestrzeni. Pozbądźcie się egocentrycznych samoograniczeń - Ojciec bezwarunkowo ofiarowuje wam całą Swoją miłość i akceptację w tej wiecznej chwili. Niech żaden śmiertelnik, zwłaszcza ty, nie stoi na drodze do serdecznego przyjęcia Jego miłości i wiecznej służby Jemu poprzez służbę waszym towarzyszom.

Dziękuję za ten czas, kiedy byliśmy razem ... Wkrótce musimy się znów złączyć. Dobrego dnia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on September 24, 2017, 11:17:11 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=8560.msg60324#msg60324 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8560.msg60324#msg60324)
Przekazał : jlivengood, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Ocilliaya, Sprawy jądrowe, 23 wrze. 17, Greeley, Kolorado
« 23 września 2017, godz. 12:11:31 »


Mówca : Ocilliaya
Temat : Sprawy jądrowe
Przekazujący : Jim Livengood, Greeley, Kolorado
23 wrze. 17, godz 16:05 GMT

Czy ktoś chce dziś przemawiać przez mnie ? Witam was.

"Ocilliaya."

Witam Cie Mój Panie.

"Zacznij pisać. Twój niepokój z powodu odpadów jądrowych, broni i samej energii jądrowej, jest dobrze uzasadniony. Zważywszy czysto ludzkie metody istniejące obecnie, problemy są nie do rozwiązania. Odpady jądrowe i promieniowanie, a także potencjalny terroryzm nuklearny, to sprawy o poważnych konsekwencjach dla ludzi na Urantii.

"Bądź pewien, że my na Wysokości jesteśmy świadomi tych niebezpieczeństw aż do bólu. Nie jest planem Ojca, aby wasza planeta była jeszcze bardziej niszczona przez tą przerażającą formę zanieczyszczeń, wykraczającą poza już poważne formy zanieczyszczenia powodowane niewłaściwym używaniem chemikaliów.

"Istnieją sposoby postępowania z zanieczyszczeniem jądrowym, które nie są jeszcze dostępne dla człowieka. Obecnie jedyne znane metody są tak drogie i trudne, że graniczą z niemożliwością, biorąc pod uwagę ilość odpadów istniejących na świecie. Wkrótce będą znane tańsze i bezpieczniejsze, niekonwencjonalne źródła energii, a naprawdę, to niektóre duże obiekty słoneczne są już opłacalne i realne, szczególnie na rozległych, suchych terenach, nieużytecznych do innych celów.

"Czytaliście również tutaj o małych, zdecentralizowanych ultimatonowych źródłach energii, które będą szeroko dostępne w przyszłości. Wiele obiektów jądrowych znajduje się na obszarach, które będą podlegały zmianom tektonicznym, ale musicie wiedzieć, że jesteśmy w stanie poprawić złe skutki uszkodzonych elektrowni jądrowych, a także zapobiegać dalszemu używaniu broni nuklearnej. To wystarczy na razie, ale dziękuję ci za obecność tutaj i odebranie dzisiejszej wiadomości."

Dziękuję Ci Dobry Boże. Jestem zaszczycony ponad wyraz.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on September 25, 2017, 09:12:07 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=8578.msg60368#msg60368 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8578.msg60368#msg60368)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Wspaniały czas pobytu na Urantii
« 24 września 2017, godz. 17:01:35 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Wspaniały czas pobytu na Urantii
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund, Wichita, Kansas
24 wrze. 17, godz 12:00 normalnego czasu centralnego

Jack 0802AB B* :

Jack : Zacznij pisać, niech słowa płyną. Wiele się dzieje za kulisami, ponieważ obecność Jezusa w Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie taką niespodzianką i wstrząśnie wieloma na całym świecie, bo będzie to jakby świat się zatrzymał ! Wszystkie oczy i uszy będą chłonąć przemówienie Jezusa, które zawiadomi świat o tym, że kierownictwo nad narodami i państwami przechodzi w ręce Serary i Mondżoronsona i że należy przestrzegać nowych zasad postępowania i sprawowania rządów.
   Skończyły się czasy awanturniczych działań i wojowniczych postaw ! Teraz jest czas, aby żyć w pokoju i jedności celów dla wszystkich na Urantii ! Oczywiście reakcja narodów i państw oraz mediów informacyjnych będzie co najmniej dezorientująca i bezładna. Media społecznościowe będą opanowane strachem i pełne fałszywych wiadomości. Nie pozwólcie waszym sercom się niepokoić, bo wy tutaj, na forum, jesteście w tej sytuacji godnej pozazdroszczenia, że wiecie, co się dzieje. Powstrzymajcie wasze podniecenie i pragnienie pospiesznego działania i głoszenia zwycięstwa, ale obserwujcie i odpowiadajcie na pytania bliskich i przyjaciół, którzy będą słyszeli, jak mówicie o tym, co się dzieje. Macie trochę czasu, aby przygotować notatki i wiedzieć, co powiecie, aby przede wszystkim wyeliminować strach i zamieszanie. Będzie to długo ciągnący się proces, który będzie wymagał wiele cierpliwości i zdecydowania z waszej strony. Ron będzie niezwykle zajęty i być może będziecie musieli być możliwie jak najbardziej na bieżąco z innymi członkami forum. Dlatego ważne jest, aby nawiązać kontakty z wieloma osobami na forum.
  Sprawy się uspokoją powoli i ich tempo się zmniejszy, ale fałszywa informacja będzie panować przez jakiś czas. Kontynuujcie praktykę i naukę, bo to będą narzędzia umożliwiające dalsze pomaganie innym. Bądźcie zawsze pełni nadziei i módlcie się o pokój i jedność narodów i państw w postępie i uczestnictwie w Misji Magisterskiej.
  Będzie to chwalebny czas na Urantii dla każdego i dla wszystkich. Życzę wam dobrego dalszego ciągu tego dnia. Jack 0802AB B *.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on September 29, 2017, 10:54:36 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=8650.msg60540#msg60540 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8650.msg60540#msg60540)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Wyszkoleni do cierpliwości
« 28 września 2017, godz. 17:46:08 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Wyszkoleni do cierpliwości
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund, Wichita, Kansas
28 wrze. 17, godz 12:00 normalnego czasu centralnego

Jack 0802AB B*-
Jack, do dyspozycji, jak zwykle gotów do pomocy we wspieraniu sprawy i powodzenia Misji Magistersiej, tak potrzebnej w tym czasie. To twoja cierpliwość i wytrwałość tak się podobają nam i Rajskiemu Ojcu. Wciąz jest trudne dla ludzi na Urantii być cierpliwymi we wszystkim !  Doświadczasz tego codziennie i pracujesz nad tym, żeby lepiej znosić czekanie w kolejkach w sklepach lub w korkach na drogach, ale najbardziej nie lubiane są wyłączone telefony. Spójrz na to, również przy innych okazjach, gdy czekasz, jak na idealny czas, na małą modlitwę lub rozmawę z twoim Dostrajaczem Myśli na temat pomyślności bieżącego dnia, obojętnie co się zdarzy.
  Wszyscy kochacie Ojca i waszą rodzinę i przyjaciół, dla których macie cierpliwość i zrozumienie dzięki waszej szczerej miłości do nich. Róbcie to w stosunku do innych, których spotykacie, kiedy trąbią na was, jadą na znakach stopu albo są zajęci rozmową przez telefon, kiedy prowadzą samochód. Miejcie dla nich miłość ponad te rzeczy i bądźcie pozytywni i troskliwi dla nich.
  Być tutaj po tylu latach rozczarowań z powodu czekania na rozpoczęcie Misji Magisterskiej, przygotowało was do cierpliwości i gotowości na rozczarowania, bo to jest tylko sprawa czasu. Warunki nie były sprzyjające do rozpoczęcia czegoś tak wielkiego i szokującego 7,5 miliarda ludzi, którzy mogli zareagować zamieszaniem i rozpaczą. Byliście i jesteście szkoleni aby akceptować te poprawki i komunikaty tak, jak ludzie potrafią sobie z tym radzić. Bądźcie więc cierpliwi i spokojni. Misja Magisterska jest bliżej publicznego ogłoszenia, niż myślicie. Życzę wam wszystkim owocnego dnia i szczerej miłości oraz należytego uznania dla waszego pragnienia służenia Misji Magisterskiej. Niebawem. Jack 0802AB B *.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on September 30, 2017, 09:12:11 AM
Te same wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=8666.msg60596#msg60596 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8666.msg60596#msg60596)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Rozsiewajcie wasze Światło
« 30 września 2017, godz. 01:29:40 »

Mówca : OCILLIAYA
Temat : Rozsiewajcie wasze Światło
Kategoria : Przekazy dźwiękowe
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data/Godz. : 30 września 2017, godz. 07:00 czasu miejscowego, 05:00 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/vvs57lajl09nwtp38zzf2gi4b71ifs22 (https://app.box.com/s/vvs57lajl09nwtp38zzf2gi4b71ifs22)Transkrypcja :
Zapisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1, 30 września 2017, 02:14:42 »

Zapis przekazu Lemuela
Rozsiewajcie wasze Światło

Ocilliaya : Tak, mogę przyjść do ciebie Lemuelu. To ja, Ocilliaya, dziękuję, że mnie wezwałeś, jestem z tobą. To, co chcę ci powiedzieć dziś rano, teraz, gdy mnie wzywasz, to żebyście pozwolili, żeby wasze światło świeciło, rozsiewaj je Lemuelu, bo masz go tak dużo, rozsiewaj swoje światło, w każdej chwili, każdego dnia. Wiem, że możesz to robić, że to robisz dość szeroko, ale naprawdę możesz robić jeszcze więcej, bo w rzeczywistości każdy może robić więcej. Jest to znowu kwestia rozwagi, mówiliśmy o tym w przeszłości.

Wiem, bierz pod rozwagę to, kim jesteś i czym jesteś, kogo tu reprezentujesz. Tak, zdajesz sobie sprawę, że jesteś przedstawicielem Ojca, co oznacza, że zajmujesz się Jego sprawami, że rozsiewasz Światło i Miłość Ojca, gdziekolwiek się udajesz i gdziekolwiek jesteś. Jest to właśnie tak proste i do tego się sprowadza. Reprezentujecie Ojca, a zatem zajmujcie się Jego dziełem rozsiewając Światło Ojca, które wszyscy macie.

Wasi Dostrajacze Myśli są fragmentami Boga, czystego ducha, wiecie o tym. Więc być bardziej rozważnym, kim jesteście znaczy po prostu pamiętać o tym, starać się pamiętać. Wiem, że wciąż jest wiele zakłóceń w waszym codziennym porządku, wiemy o tym, jesteśmy świadomi tego, ale jednocześnie, nawet gdy prowadzicie samochód, robicie zakupy lub cokolwiek to jest, może wam świtać myśl, że świecicie Światłem Boga.

Niech wasze światło świeci, miejcie to na uwadze, a ludzie będą je odbierali, oczywiście nieświadomie, ale dostaną je, a jeśli przez chwile macie kontakt wzrokowy oczy w oczy, wtedy oni naprawdę je odbiorą i będą wiedzieli, że ono pochodzi od was. Oni natychmiast odwrócą wzrok, ale je odbiorą. Więc jest to tylko proste przypomnienie dla was wszystkich, żebyście pozwolili waszemu światłu świecić i że możecie to robić będąc uważnymi, mając na uwadze to, kim jesteście, kogo reprezentujecie, Ojca, zawsze i wszędzie, zajmując się jego sprawami.

Dziękuję wam wszystkim, że mnie wysłuchaliście. Dziękuję ci Lemuelu, że mnie wezwałeś. Życzę wam wszystkim bardzo dobrego dnia. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on October 01, 2017, 09:34:58 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=8676.msg60632#msg60632 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8676.msg60632#msg60632)
Przekazał : Dominick O , pełny członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Machiventa, Ewolucja w porównaniu z rewolucją, 30 wrze. 2017, godz.18:00 cz.uniw., Seattle, Stan Waszyngton, USA
« 30 września 2017, godz. 15:19:50 »


Temat : Ewolucja w porównaniu z rewolucją
Nauczyciel : Machiventa
Przekazał : Dominick O
Godzina i data : 11:00 normalnego czasu Pacyfiku, 18:00 czasu uniwersalnego
Miejsce : Wyspa Bainbridge, Seattle, Stan Waszyngton, USA

Link do pliku dźwiękowego (https://www.dropbox.com/s/pbi18dppme2hnqj/Machiventa%2C%20Evolution%20vs.%20Revolution%2C%20Sept%2030%2C%202017%2C%206pm%20UTC%2C%20Sea%20WA%2C%20USA.WAV?dl=0)

MACHIVENTA MELCHIZEDEK --

Tu Machiventa. Mówię o ewolucji w porównaniu z rewolucją. Słowa o których wcześniej słyszałeś, dotyczyły trwałej zmiany i rodzaju empirycznej przemiany, gdy jakiś człowiek sprowadza przemoc na innego w imię pozytywnej zmiany. Oczywiście my w to nie wierzymy. W ten sposób to nie dziąła i tutaj, na Urantii, jest to wciąż wybór ostatniej instancji, albo i pierwszej, w zależności od pilności politycznej sprawców. Nie bierz w tym udziału w żaden sposób, w żadnym charakterze ani kształcie, bo teraz należysz do duchowej części tych Misji, zawsze w duchu Ducha Ojca.

Bądź w pokoju, bo te nadchodzące perypetie nie są tylko naturalnymi katastrofami. Czasami jest to jeszcze bardziej przerażające, gdy wolna wola napędza zaciekłe, zwierzęce szaleństwo i usprawiedliwioną przemoc ze strony rewolucjonistów - to są po prostu ludzie sfrustrowani. Jak lubicie mówić, kiedy każdy ma swój opiekacz i chleb na stole, to trudno jest im walczyć. I to jest to, co jest ważne, co przyniesie pokój razem z doświadczeniem duchowym w minimalnej proporcji. To pomaga.

Ale to nie pomoże, gdy zamieszki są przed waszymi drzwiami. Więc zrozum, że kiedy masz przeczucie nadchodzących czasów, że będą one poprostu naturalnym wynikiem rozsypywania się Domu, który Kuba Zbudował (Naszej cywilizacji), to bez wyraźnie określonej misji oraz pomocy i przewodnictwa Misji Magisterskiej, przyszłość jest właśnie taka - przemoc, podział i nietrwałość. Więc ciesz się tym dniem i idź do przodu przez ten wspaniały dzień. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on October 08, 2017, 12:16:25 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7932.msg58582#msg58582 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7932.msg58582#msg58582)
Przekazał : Michael S Queen, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Dzień po dniu
« 17 sierpnia 2017, godz. 12:07:49 »


Mówca : Michał Nebadoński, Nebadonia
Temat : Dzień po dniu
Kategoria : Miejsce na nowe przekazy
Przekazał : Michael S. Queen, Kasaan, Alaska, USA
Czwartek, 17 sierpnia 2017,15:30 czasu uniwersalnego


"Kochany. Jesteśmy z tobą. Zaczynajmy. Po pierwsze wiedz, że dla wytrwałej duszy Havona nie jest mrzonką. Rajska Wyspa jest tylko etapem drogi i jej brzegi pewnego dnia was przyjmą, musicie tylko być zdecydowani i zdecydowani i wciąż zdecydowani, że tak będzie.

"Następnie wiedz, że rozwijające się śmiertelne dzieci czasu i przestrzeni nie muszą być tak wspaniałe w ich życiu na tej planecie, żeby aż osiągać coś, co się liczy do wielkości i sławy dla świata, w którym się urodzili. Służba swoim towarzyszom, pełne dzielenie się chlebem i wodą życia z tymi, którzy odczuwają głód i pragnienie sprawiedliwości, zdecydowanie w każdym oddechu waszego życia czynienia tylko woli Ojca, prosta wiara dziecka. Każdy ma bezcenną wartość i poważanie Rodziców-Stwórców.

"Każdy dzień, w którym stawiacie Ojca na pierwszym miejscu, jest lepszy niż dzień poprzedni. Każdy krok jest postępem rodzącej się duszy, której przeznaczeniem jest przemierzanie gwiezdnych pól stworzenia. Po prostu wciąż tak idźcie i róbcie - wszystko inne będzie wam dane.

"Idźcie tego dnia w pokoju Ojca i Matki. Dobrego dnia."
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on October 13, 2017, 09:49:57 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=7032.msg55388#msg55388 (http://forum.serara.org/index.php?topic=7032.msg55388#msg55388)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Matki
« 28 czerwca 2017, godz. 01:43:42 »

Nauczyciel : Ewa
Temat : Matki
Przekazujący : Lemuel
Kategoria : Przekazy dźwiękowe
Data/Godzina : 28 czerwca 2017, 06:00 GMT
Miejsce : Girona, Katalonia,

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/srefgi8i4uqndfnzp5j8k51ksudt98vl (https://app.box.com/s/srefgi8i4uqndfnzp5j8k51ksudt98vl)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 28 czerwca 2017, godz. 09:07:34 »
Transkrypcja przekazu « Matki »

Matki

Ewa :Tu Ewa. Przychodzę dziś rano do niego z przesłaniem dla kobiet z planety Urantii, które z czasem dowiedzą się o istnieniu Misji Magisterskich i o systemie edukacji, który Adam i ja uruchomimy możliwie jak najszybciej. Będzie duży nacisk na rolę kobiet w świecie, a szczególnie na pomoc w uczeniu ich dzieci.

Oczywiście jesteśmy w pełni świadomi globalnej sytuacji, w której miliony kobiet nie mają żadnego wykształcenia poprostu dlatego, że ich kraje nie mają na to środków. To się zmieni z czasem. W krótkim czasie te tak zwane kraje rozwijające się, które chcą przystąpić do systemu oświaty Adama i Ewy, wkrótce zdadzą sobie sprawę, że muszą nastąpić ogromne zmiany dotyczące pomocy, która może narazie nie istnieć.

Kobiety, jako matki muszą być wykształcone w prawidłowy sposób, żeby wychowywać swoje dzieci i zdajemy sobie sprawę, że społeczeństwo w ogóle będzie musiało zmienić swój stosunek do kobiet pracujących w biurach lub w innych rodzajach zatrudnienia i powrócić do staromodnego systemu, nazwijmy to tak, w którym matka pozostawała w domu ze swoimi dziećmi, przynajmniej przez pierwsze ich siedem lat. Wiemy, że na to potrzeba czasu i wiemy również, że będzie wielki sprzeciw, ale z czasem również zostanie pokazane i łatwo udowodnione, że ogromna korzyść z matek będących w domu z ich dziećmi daleko przeważa związany z tym niepokój tych, którzy byli przeciwni temu sposobowi wychowywania dzieci.

Mogę was zapewnić, nikt nie wie lepiej ode mnie, co to znaczy być matką. Moje czasy były oczywiście trochę inne niż współczesne, w których macie ogromny nacisk ze wszystkich stron, żeby rodzina mogła związać koniec z końcem, zapewniając zobie jedzenie na stole, ubranie na plecach dzieci itp. Zdaję sobie sprawę z tych problemów, ale jednak szkoły Adama i Ewy zostaną jak najszybciej utworzone i zaczną od kształcenia ogółu ludności, która poprze nasze programy kształcenia, bo szybko zrozumie, że chociaż potrzeba na to czasu, to wszystkie kraje wprowadzą nowy system edukacji.


Minęło wiele czasu, kiedu Adam i ja czekaliśmy na możliwość powrotu tutaj do Urantię, którą tak bardzo kochamy i wreszcie możemy zobaczyć rzeczywistość, do której wracamy. Dziękuję przekazującemu za odbieranie mnie dziś rano, a wszystkim za słuchanie tego nagrania. Życzę wszystkim, zwłaszcza matkom tego świata, bardzo dobrego dnia. Wiele błogosławieństw od Ojca nas Wszystkich. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on October 13, 2017, 01:21:22 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=8848.msg61146#msg61146 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8848.msg61146#msg61146)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Beatrice ABC 03
« 12 października 2017, godz. 13:42:03 »

Mówca : Beatrice ABC 03
Temat : Kobiety
Kategoria : Przekazy dźwiękowe
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data/Godzina : 21 paż. 2017, 19:37 czasu miejscowego, 17:37 GMT

Dobry wieczór. Chciałem czekać do jutra rana z próbowaniem następnej wiadomości, ale Beatrice ABC 03 mniej lub bardziej naciskała, że teraz właśnie jest dobry czas, no i ….......

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/avagaau35hkbackksumsn16m1fq734ey (https://app.box.com/s/avagaau35hkbackksumsn16m1fq734ey)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 13 października 2017, godz. 01:52:32 »

Zapisany przekaz Lemuela

KOBIETY

Lemuel : Jak zapewne wiecie, przekaz dźwiękowy, który nagrałem dziś rano, został usunięty przez Clencego, zgodnie ze wskazaniem Rona Bessera, z którym ja oczywiście się zgadzam. Moim zamiarem jest próbować następnego przekazu rano, o moim zwykłym czasie, o siódmej rano, ale w rzeczywistości tak nie będzie, bo jest właśnie ze mną Beatrice, wtórna istota pośrednia ABC 03 i nalega, żeby przekazywać teraz, zamiast czekać do jutra rana, więc oddaję jej głos.

Beatrice ABC 03 : Tak Lemuelu, dobry wieczór, nie widzę sensu czekać do rana, chociaż zgadzam się z twoimi powodami propozycji na rano. Rozumiem, nie jesteś pierwszy, ale chciałbym zwrócić uwagę, że twoje trudności były również u wielu innych, w tym u Georgea Barnarda wiele lat temu. Problemem jest następujący : kiedy ty, lub jakiś odbierający ma chwilę wątpliwości co do słowa przychodzącego od nadającego, to twoja podświadomoś natychmiastć dostarcza ci to, czego wydaje się, że brakuje, jak w rzeczywistości się zdarzyło w twoim przypadku, co jest całkowicie zrozumiałe i jest w pełni normalne dla uczestników tego forum, ćwiczących przekazywanie dźwiękowe, na co zwrócił uwagę Ron. Nie martw się o to Lemuelu, po prostu ćwicz dalej i wszystko będzie dobrze.

Dobrze, że teraz znowu jesteś i skupiasz uwagę na mnie. Moim zamiarem dziś rano było podanie ci informacji o czasie, kiedy byłam z Jezusem, idąc za Nim z innymi niewiastami od czasu do czasu, kiedy to było możliwe i rzeczywistoście było tam wiele kobiet, oczywiście nie tylko ja, było wiele innych.

Głównym punktem mojego przekazu było zapewnienie na nowo, że w przyszłości kobiety będą w 100% równej wartości i szacunku z mężczyznami i oczywiście trzeba było dużo, dużo czasu, żeby to nadeszło. Jak wiecie, przez wiele, wiele lat, kobiety tu na ziemi chodzą do pracy, żeby pomóc mężowi przynieść do domu trochę pieniędzy, aby mogli przeżyć, co oczywiście stwarza kłopoty, ale w dzisiejszym społeczeństwie nacisk na sprawy materialne jest tak daleko idący i tak silny, za pomocą reklam w telewizji i w gazetach, bez przerwy,żeby kupować i wydawać na większe samochody, nowe domy itp. Oczywiście tak nie było w moim czasie.

Ale chodzi o to Lemuelu, że społeczeństwo jako całość, na całej Urantii, jest tak zacofane w dziedzinie stosunku do płci przeciwnej, żeńskiej i to jest coś, czym należy się zająć i tak się stanie jak tylko to będzie możliwe z rozpoczęciem Misji Magisterskiej. Ja wiem, że Serara i Modżoronson mają już to w rękach. Nie chcę już mówić o czym innym Lemuelu, ale powtarzam, nie martw się tym, co się stało dziś rano. Nie zrażaj się tym, po prostu ćwicz, tak jak ćwiczą inni i wszystko będzie dobrze. Ja, z mojej strony, mam pełno pracy do zrobienia z wieloma osobami gdzie indziej i jest to praca, którą naprawdę kocham i lubię robić.

Żegnam się z tobą Lemuelu i mam nadzieję, że będziesz miał dobry wieczór. Dziękuję ci jeszcze raz za wysłuchanie mnie. Domszia

Lemuel : Jak wspomniałem wcześniej, kiedy zaczynałem tę taśmę, naprawdę myślałem, że lepiej zostawić to do rana, ale kiedy spokojnie siediałem, wiedziałem, że Beatice nalega na to, żebym przekazywał teraz, a więc tak właśnie zrobiłem. Dziękuję wam za wysłuchanie i mam nadzieję, że tym razem była poprawa. Dziękuję wam wszystkim i życzę wszystkim dobrej nocy.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on October 29, 2017, 07:37:46 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :http://forum.serara.org/index.php?topic=8916.msg61754#msg61754 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8916.msg61754#msg61754)Napisałał : Andre_P , pełny członekKategoria / Temat : Forum nowych członków / Przedstaw się / Dyskusja nogólna« Odpowiedź nr 9, 29 października 2017, godz. 07:17:21 »
Wyniki krótkiego poszukiwania w internecie w sprawie witaminy B12 :
Witamina B12 jest bardzo ważna. Uważana jest za koenzym, tzn. jest potrzebna do działania różnych enzymów, stąd dużo negatywnych skutków jej braku w ludzkim organizmie. (Patrz http://www.sante-et-nutrition.com/vitamine-b12/ (http://www.sante-et-nutrition.com/vitamine-b12/) - cytuję 2 teksty francuskie i jeden angielski, niestety dosyć marnie tłumaczone na polski przez https://translate.google.com/ (https://translate.google.com/).)
Wiele witamin z rodziny B dobrze się rozpuszcza w tłuszczach, ale w roślinach (n.p. w olejach roślinnych) nie ma jej prawie wcale, a w maśle jest jej bardzo mało, stąd problem dla weganów, ale nie dla jaroszów. (Patrz niżej.) Nasi ojcowie kosmiczni obiecują, że kiedy pojawią się otwarcie na Ziemi, to kiedyś sprowadzą rośliny produkujące tę witaminę. (Patrz http://forum.serara.org/index.php?topic=8916.msg61340#msg61340 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8916.msg61340#msg61340) .)
Uważa się, że ta witamina jest produkowana tylko przez bakterie, w szczególności te, które można znależć w ziemi, stąd dużo jej u zwierząt trawożernych. Dzięki temu ludzie mogą się zaopatrywać w tę witaminę (w pewnym stopniu) jedząc źle umyte, świerzo wyciągnięte z ziemi korzonki (n.p. marchewkę lub rzodkiewkę), ale również owoce. Dotyczy to również roślin fermentowanych, jak nie gotowane kapusta kwaszona lub ogórki kwaszone. Obecne szerokie stosowanie środków biobójczych ( chwasto- , grzybo- , owado- , bakteriobójczych) zmniejsza te możliwości.
100 gramów watroby wołowej lub cielęcej zawiera 20-krotną dawkę dobową tej witaminy (Patrz http://www.vitamine-b12.net/aliments/ (http://www.vitamine-b12.net/aliments/)), która jednak zanika wskutek podgrzewania i trudno znaleźć informację, ile jej zostaje po różnych operacjach w kuchni.
100 gramów sera camembrt lub dwa jajka zawierają zalecaną dzienną dawkę witaminy B12, inne sery mniej. Wiadomo jednak, że przepisy europejskie preferują sery z mleka pasteryzowanego, ale dopuszczają do produkcji i sprzedaży pod pewnymi warunkami sery z mleka surowego, ale trudno znależć informację o możliwej różnicy zawartości w nich witaminy B12 wskutek pasteryzacji mleka lub gotowania, smażenia czy pieczenia jajka. Rodzaj witaminy B12 zawarty w serach (metylkobalaminę) uważa się za najlepiej przyswajalną.
Duża aktywność fizyczna lub intelektualna zwiększa zapotrzebowanie na witaminę B12.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on October 30, 2017, 10:10:44 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=8968.msg61482#msg61482 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8968.msg61482#msg61482)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Terminy ogłoszeń
« 20 października 2017, godz. 14:53:25 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Terminy ogłoszeń
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund
Miejsce : Wichita, Kansas
20 paź. 2017, godz. 12:00 czasu centralnego

        Jack 0802AB B*-
  Tu Jack. Zawiadamiam was poprostu dlatego, że ogłoszenie znów nie nadeszło, że nadejdzie raczej wcześniej, niż później. Czas i okoliczności muszą być takie, żeby Ojciec wiedział, że są najlepsze. To sprawdzi waszą wiarę i cierpliwość, kiedy chcecie, żeby Misja Magisterska zaczęła działać jak najszybciej. Wciąż jest jeszcze dużo do nauczenia i przećwiczenia. Trzeba to dopełnić i udoskonalić, żeby się nie okazało się, że jesteście nieprzygotowani.
  Zostało ustalone, kto postępuje do przodu i wykazuje chęć służenia najlepiej, jak może. Będzie więcej w miarę upływu dni. Czujcie potrzebę uczestniczenia i przynależności do Misji Magisterskiej. Jest to ogromne przedsięwzięcie - oświecić i zostać zrozumianym przez siedem i pół miliarda ludzi, którzy nic nie wiedzą o Duchu. Musimy być bezbłędni i przekonujący od pierwszej próby, inaczej sprawy mogą się opóźnić o miesiące lub lata w zależności od wiarygodności i odbioru publicznych ogłoszeń. Zachowajcie wiarę, że Ojciec wie najlepiej i jego miłość do wszystkich, aby przyjęli i uznali Misję Magisterską, ma kapitalne znaczenie w przeciwieństwie do zwyczajnego jej rozpoczęcia.

   Kontynuujcie naukę i ćwiczenia z radosnym sercem i wiedzcie, że jesteście głęboko kochani i cenieni. Ogłoszenie nastąpi w możliwie najbardziej dogodnym czasie, aby osiągnąć sukces tego miłosnego przedsięwzięcia. Z całego serca. Na razie. Jack
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on October 30, 2017, 10:16:11 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9068.msg61782#msg61782 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9068.msg61782#msg61782)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Omiejsce na nowe przekazy / Szukajcie naszego pocieszenia
« 29 października 2017, godz. 21:47:03 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Szukajcie naszego pocieszenia
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund
Miejsce : Wichita, Kansas
29 paź. 2017, godz. 12:00 czasu centralnego

Jack 0802AB B*-
Tu Jack, jestem gotowy. Wiem o rozczarowaniach, które niektórzy odczuwają po tak wielu opóźnieniach publicznej Misji Magisterskiej. Ona jest już w toku i posuwa się do przodu za kulisami, więc nie rozpaczajcie. Wasza cierpliwość i ćwiczenie zostaną nagrodzone w sposób, który obecnie możecie nie bardzo rozumieć. Nikomu nie zależy na pośpiechu i czekaniu na publiczne ogłoszenia, które wydaje się, że nigdy nie nadejdą. Misja Magisterska działa i cała Urantia ją zobaczy, kiedy nadejdzie właściwy czas !

   Te opóźnienia spowodowały problemy dla wielu, którzy poinformowali przyjaciół i rodzinę o materializacji Misji Magisterskiej na świecie, widocznej dla wszystkich. Spowodowało to duże napięcia w stosunkach. Niektórzy zostały zerwane, inne napięte do ostateczności. Wierzcie, że zostaną naprawione i będą kontynuowane z dużym poczuciem zaufania i uznania. To wasza wiara będzie, raczej jest, najważniejsza. Bądźcie pewni waszej wiary i wiedzcie, że jesteście kochani i zaufani. Wiedzcie, że nam na was zależy i jesteśmy tutaj dla was ! Szukajcie naszego pocieszenia zawsze i wszędzie. To szystko na razie. Jack.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 05, 2017, 07:41:15 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9118.msg61934#msg61934 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9118.msg61934#msg61934)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Nowa Księga Urantii
« 4 listopada 2017, godz. 02:43:20 »

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/s7vymulmysqiloygmid3cq53bko0wev4 (https://app.box.com/s/s7vymulmysqiloygmid3cq53bko0wev4)Transkrypcja :
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 4 listopada 2017, godz. 03:41:17 »

Zapisane z przekazu Lemuela
Nowa Księga Urantii

Mantutia : Tu Melchizedek Mantutia, dzień dobry. Przychodzę do niego dziś rano, bo słyszę ostatnio o waszym wielkim zainteresowaniu, tych z was tu na forum, nową Księgą Urantii, która jest już w druku i będzie czekać na rozprowadzenie możliwie jak najszybciej, ale chcę tylko wspomnieć o kilku sprawach.

Po pierwsze, nie ma sensu teraz rozprowadzać Księgi Urantii wam, członkom lub innym pośrednikom, kiedy świat przeżywa pierwsze zamieszanie z powodu publicznego ogłoszenia rozpoczęcia Misji Magisterskiej. Jestem pewien, że wszyscy to zrozumieją. Zależy nam na tym, żeby oddać nową Księgę Urantii w wasze ręce tak, jak wam wam zależy, żeby ją otrzymać i czekacie na to z podnieceniem.

Zrozumcie jednak, że to nastąpi we właściwym czasie, więc proszę, bądźcie cierpliwi jeszcze trochę. Bardzo się cieszymy, ja się bardzo cieszę, że w końcu zostało to zrobione, że Księga została wydrukowana i jest rzeczywiście gotowa do rozprowadzenia. Jest to tylko kwestia odczekania na odpowiedni czas, żeby oddać ją w wasze ręce.

Będzie ona również dostępna dla szefów rządów i innych osób z korpusu dyplomatycznego oraz dla ludzi, którzy, jak sądzimy, będą potrzebować mieć w swoich rękach nową Księgę Urantii. Teraz jest bardzo ciekawy czas, który wiem, że wszyscy doceniacie i tyle rzeczy dzieje się za kulisami, ale powtarzam - nowa wersja Księgi Urantii jest gotowa do rozprowadzenia, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. Wiem, że bardzo jej potrzebujecie.

Tu Melchizedek Mantutia, dziękuję za wysłuchanie mnie, a jemu dziękuję za możliwość przekazania tej krótkiej wiadomości. Wszystkim wam życzę dobrego dnia. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 05, 2017, 10:10:48 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9122.msg61942#msg61942 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9122.msg61942#msg61942)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Dlaczego inni nie wierzą ?
« 4 listopada 2017, godz. 21:59:54 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Dlaczego inni nie wierzą ?
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund
Miejsce : Wichita, Kansas
4 list. 2017, godz. 12:00 czasu centralnego

      Jack 0802AB B*-
    Dzień dobry Jack. Cieszę się, że mogę być z tobą jak zwykle, ponieważ te wiadomości są ważne dla rozwoju twoich zdolności przekazywania i odbierania. Być punktualnym i wytrwałym jest tak ważne, aby nauczyć się sprawności i koncentracji dla biegłości w tym zakresie. Śmiertelnicy łatwo stają się niecierpliwi, bo jest to cecha, którą trzeba pokonać wraz z dojrzałością wieku. W młodszych latach wszystko musi być osiągnięte natychmiast, ale z biegiem czasu zdajesz sobie sprawę, że trzeba na coś poczekać, nawet długo.
   Przez pewien czas nie miałeś wewnętrznego doświadczenia poznania Ojca. W pewnym czasie wasze wierzenia były najrozmaitrze. Wiele z was ma ciekawe historie na temat, jak Księga Urantii pojawiła się w ich życiu. Stąd wpływ tego, jak to było i jak to zmieniło wasze życie i filozofię życia. Wyciągaliście ręce do innych, którzy nie mieli z tym nic wspólnego, kiedy myśleliście jakie to jest głębokie. Pytaliście dlaczego oni tego nie chwytają ? Czy nikt inny nie chce poznać prawdy o Bogu i dlaczego tu jesteśmy ? W końcu zdaliście sobie sprawę, że nie, że żadna długie przemówienia ich nie przekonają, żeby chociaż ich zaciekawić na tyle, żeby przeczytali taką grubą książkę.
  Jednak nigdy się nie poddałeś. Twoja wiara i determinacja rosły i ostatecznie trafiłeś na forum Serary z ludźmi podobnie myślącymi, którzy odczuwali i doświadczali tych samych frustracji. Teraz dojrzeliście na autentycznych Agondonterów, którzy wiedzą, że nadejdzie czas, kiedy wszystko zostanie wyjaśnione wszystkim na Urantii. Czekacie i wykonujecie wasze zadania, praktyki i studia z sercem pełnym wiary i radości, gdy czekacie z miłością i zrozumieniem dla ludzi zatraconych w sprawach nieduchowych. Wkrótce drogi Ojca zostaną przedstawione wszystkim ludziom na Urantii i będą mieli mieli możliwość wybrania tak, jak ty to zrobiłeś tak dawno temu. Dziękuję, że byłeś z nami ! Narazie, Jack
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 11, 2017, 10:30:42 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9190.msg62164#msg62164 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9190.msg62164#msg62164)
Napisał : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : Forum nowych członków / Przedstaw się / Witam wszystkich moich braci i siostry
«Odpowiedź nr 9, 10 listopada 2017, godz. 18:46:12 »

Witam odwrócony do góry nogami świat BJanelle. Jestem administratorem i witam dziecko w całym białym stroju do góry nogami. Mówię do ciebie na twój sposób, abyś zrozumiała, że nowa Księga Urantii będzie rozprowadzana z hurtowni w Yorku, w Pensylwanii, która znajduje się blisko mnie. Ja sam mam około dwóch tuzinów egzemplarzy do rozdania innym, kiedy będę podróżować tu i ówdzie, gdy to wszystkio się zacznie, zanim się zacznie rok 2018. Ogłosimy na tym forum dyskusyjnym, kiedy książka będzie dostępna i kiedy nadejdzie czas użyjemy jednej z naszych stron internetowych do składania zamówień na jeden egzemplarz. Początkowe zamówienia będą zarezerwowane dla szkół wyższychych, a pozostałe egzemplarze pójda do sprzedarzy publicznej. Powiedziano mi, że pierwszy wydruk wynosi 10 000 egzemplarzy i spodziewamy się, że liczba egzemplarzy rozprowadzonych początkowo wyniesie od czterech do pięciu tysięcy. W Stanach Zjednoczonych dystrybucja będzie ograniczona do tych, którzy już posiadają Księgę Urantii i przeczytali ją przynajmniej raz. Stara Fundacja Urantii nie mogła prowadzić tego rozprowadzania, ale z woli Bożej ja będę na ogół odpowiedzialny za to (nie całkiem, bo będę pracował z Przewodniczącym nowej Fundacji, samym Jezusem). Do waszej wiadomości : Jezus zostanie obsadzonyny na czele nowej Fundacji Księgi Urantii tutaj, na wschodnim wybrzeżu, a Melchizedek Mantutia, Melchizedek odpowiedzialny za pisanie i układ większości starej Księgi Urantii rozprowadzanej z Chicago w USA, będzie kierować tym z Jezusem. Ja jestem jedynym człowiekiem, który będzie mógł uczestniczyć w ich zebraniach z ramienia nowej Fundacji Urantii, w czym będę zręcznie wspierany przez ludzi takich jak ty, Bjanelle i będziesz mogła usiąść ze mną przy stole na otwartych zebraniach mających na celu ustalenie polityki nowej Fundacji. Będę też miał u boku kilku tych, którzy potrafią przekazywać, a ja zostawię to sobie na inny czas.

Ponieważ jesteś nowicjuszem w tych dyskusjach, to pozwól, że ci powiem, że masz trochę do nadrobienia, ale nie jest to najważniejsze dla twojego zainteresowania objawieniem lub jego powstawaniem. Dopilnuję, aby wszyscy, którzy są głęboko zainteresowani postępowaniem gdy Misja Magisterska otworzy swoje drzwi dla ludzi, widzieli i słyszeli wcielonych z pierwszego rzędu, gdy to będzie możliwe. Tymczasem witam cię BJanelle na tych stronach i mam nadzieję, że ci się spodobamy, bo my już się cieszymy, że poznaliśmy cię. Najlepsze życzenia i błogosławieństwa dla ciebie i twoich.

Ron Besser
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 19, 2017, 10:30:07 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9158.msg62034#msg62034 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9158.msg62034#msg62034)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Miłość i uznanie
« 8 listopada 2017, godz. 01:46:42 »

Mówca : Jezus
Temat : Miłość i uznanie
Kategoia : Przekazy dźwiękowe
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Chiszpania
Data / Godzina : 8 Lis. 2017 / 07:00 czasu miejscowego, 06:00 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/n4yn2dnix5ma6bj9ru4rldqsxjggh59c (https://app.box.com/s/n4yn2dnix5ma6bj9ru4rldqsxjggh59c)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 8 listopada 2017, godz. 03:01:32 »
Zapis przekazu Lemuela

MIŁOŚĆ i UZNANIE

Jezus : Tak, to Jezus Lemuelu. To ja, Jezus. Możesz włączyć swoją maszynę, wszystko jest w porządku. Wiem, że każdego dnia mnie wołasz, więc przychodzę tego rana do ciebie i do wszystkich członków tutaj, na tym forum. Pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć wam wszystkim jest to, że ja Jezus bardzo was wszystkich kocham i doceniam wasze wysiłki, waszą cierpliwość, waszą tolerancję i wasze zrozumienie tego, jaka jest tutaj sytuacja z Misją Magisterską.

Wszyscy byliście wielokrotnie wypróbowani i sprawdzeni i chociaż prawdą jest, że niektórzy odpadli w drodze, to nie wątpię, że powrócą w przyszłości, kiedy zobaczą, że Misja Magisterska jest faktycznie otwarta i działa. Przesłaniem, które chcę dzisiaj zaszczepić wam wszystkim, jest szczęście i radość. Wiem, że te dwa słowa są właściwe dla was w tej chwili. Rozumiem wpływ, jaki światowa sytuacja polityczna ma na wszystkie dzieci Boże, ale wy też wiecie, że jeśli czegoś nie ma w wiadomościach, to jest to dobra wiadomość.

Nie widać dobrych wiadomości w telewizji ani w gazetach, ale pozwólcie mi zapewnić was, że jest ogromna ilość dobrych wiadomości dostępnych dla tych, którzy naprawdę chcą je znaleźć. Dobra wiadomość jest taka, jak wszyscy wiecie, że Misja Magisterska działa, choć nie została jeszcze publicznie ogłoszona. Na całym świecie działają tysiące Melchizedeków, a wraz z nimi pracuje wiele tysięcy Istot Pośrednich i sprawy idą do przodu.

Ale ja, jako Jezus, chcę powrócić publicznie, jak obiecałem, ale zawsze były problemy z moim publicznym pojawieniem się i te problemy nadal istnieją do pewnego stopnia, ale są przezwyciężane. Pragnę mojego publicznego pojawienia się tak samo jak wy wszyscy, jak wy pragniecie mnie widzieć pośród was wszystkich. To ja, Jezus i przychodzę zgodnie z obietnicą i pozostanę przez znaczny czas i świat się zmieni. Świat już nigdy nie będzie taki sam. Ci, którzy nigdy nie wierzyli w moje istnienie, uwierzą, bo zobaczą dowód.

Ci, którzy wciąż odczuwają do pewnego stopnia ból i cierpienie z powodu mojej męki, zostaną uzdrowieni, kiedy będą mogli zobaczyć przed oczami dowód, że wróciłem i mam się dobrze. Mam także misję tutaj na Ziemi i będę miał wielu pracowników pomagających mi w wypełnieniu mojej misji i czekam na możliwość spotkania was wszystkich kiedyś twarzą w twarz. Byliście wierni w waszych poszukiwaniach i poświęceniu i w waszej praktyce i szczerości, a także w waszym szczerym pragnieniu przystąpienia do Misji Magisterskiej. Wasze modlitwy i pragnienia nie pozostały niezauważone.

To ja, Jezus. Wkrótce będę z wami, więc dziś rano przychodzę poprzez niego do was wszystkich, aby wam wszystkim raz jeszcze przypomnieć, że to ma być misja szczęścia i radości, ale także oczywiście i ciężka praca. To wszystko, co chcę powiedzieć dziś rano. To ja, Jezus. Mówię wam jeszcze raz, że was wszystkich bardzo kocham i tak bardzo doceniam pracę, którą wszyscy wykonujecie. Wszystkim wam życzę bardzo udanego dnia. Domszia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 24, 2017, 12:57:12 PM
Te same wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9266.msg62392#msg62392 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9266.msg62392#msg62392)
Przekazał / Napisał : LarryG. członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Nagranie dźwiękowe / Kultywowanie poczucia humoru
« 16 listopada 2017, godz. 08:27:17 »


Lekcja i przypomnienie Michała o ważności utrzymania dobrego poczucia humoru w nadchodzących dniach prób na Urantii. LarryG


Link do pliku dźwiękowego :
https://app.box.com/s/b9v7iv3i7q8p2qe59zlieh90nxhn4jov (https://app.box.com/s/b9v7iv3i7q8p2qe59zlieh90nxhn4jov)


Po odebraniu tego przekazu zacząłem myśleć o tym, czym się Michał z nami podzielił i przypomniał mi się ustęp z Księgi Urantii, który chcę dołączyć do tego ważnego przekazu, bo posiadanie dobrze zrównoważonego poczucia humoru ma taki ważny udział i odgrywa tak ważną rolę w naszej nadchodzącej służbie. To z pwwnością wydaje zupełnie słuszne, że czasem "śmiech jest najlepszym lekarstwem", kiedy na cały ten świat nadchodzą czasy napięcia....LarryG (https://app.box.com/s/b9v7iv3i7q8p2qe59zlieh90nxhn4jov)

48:4.1 Radosny nastrój i ekwiwalent uśmiechu są tak samo uniwersalne jak muzyka. Istnieje morontialny i duchowy ekwiwalent radości i śmiechu. Życie w czasie wznoszenia się jest prawie równo podzielone pomiędzy pracę a zabawę — czas wolny od zadań.
48:4.12 Większość z nas przechodziła niższe stadia egzystencji albo poziomy rozwojowe, właściwe dla naszych klas i jest pokrzepiające oraz w pewnym stopniu zabawne patrzeć wstecz, na pewne epizody naszych wczesnych doświadczeń. Ukojenie niesie rozważanie przez pewną klasę bytu tego, co było dawno i co trwa jako własność pamięciowa umysłu. Przyszłość oznacza wysiłek i rozwój, kojarzy się z pracą, staraniami i sukcesami, ale przeszłość przydaje uroku wszelkim rzeczom już opanowanym i osiągniętym; kontemplacja przeszłości przynosi odpoczynek i tak samo jest jej beztroskim przeglądem, który daje zadowolenie duchowe i stan umysłu morontialnego skłaniający do radości.
48:4.17 Im wyżej się wznosi gatunek ludzki, tym większy ma stres i tym większy posiada dar humoru, tym bardziej potrzebuje humoru. W świecie ducha prawda wygląda odwrotnie: im wyżej się wznosimy tym mniejsza jest potrzeba rozrywek, jakie dają przeszłe doświadczenia. Jednak schodząc w dół na skali życia duchowego, z Raju do zastępów seraficznych, spotyka się coraz większe zapotrzebowanie na misję wesołości i służbę radości. Do tych istot, które najbardziej potrzebują pokrzepienia, jakie niosą okresowe powroty do stanu intelektualnego z doświadczeń minionych, zaliczają się najwyższe typy ludzkie, morontianie, aniołowie i Synowie Materialni, razem ze wszystkimi innymi, podobnymi rodzajami osobowości.
48:4.20 Pryncypia zabaw na Urantii są filozoficznie rozsądne i nadal będą stosowane przez całe wasze wznoszące się życie, aż do orbit Havony i wiecznych obrzeży Raju. Jako wznoszące się istoty będziecie mieć osobiste wspomnienia wszystkich waszych poprzednich i niższych istnień, a bez takich tożsamościowych wspomnień z przeszłości nie byłoby podstaw do teraźniejszego humoru, zarówno śmiechu śmiertelnika jak i wesołości morontialnej. To właśnie nawiązywanie do doświadczeń z przeszłości jest podstawą rozrywki i zabawy. I tak będziecie korzystać z niebiańskich ekwiwalentów waszego ziemskiego humoru przez całą drogę wzwyż, przez waszą długą drogę morontialną a potem coraz bardziej duchową. I ta część Boga (Dostrajacz), która staje się wieczną częścią osobowości wznoszącego się śmiertelnika, dodaje harmonicznych tonów boskości do ekspresji radości, nawet do duchowego śmiechu wznoszących się istot czasu i przestrzeni.Transkrypcja :
Zapisała : Allie, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 16 listopada 2017, godz. 10:38:52 »

Transkrypcja przekazu Larry'ego Gossetta od Michała Nebadońskiego z dnia 16 listopada 2017 r.

"Dzień dobry, tu MICHAŁ Nebadoński, wasz Syn - Stwórca. Przychodzę dziś rano w odpowiedzi na waszą prośbę, aby dać wam lekcję na temat humoru i jak ważne jest rozwijanie poczucia humoru. Wiecie moje dzieci, wiele razy rozmawialiśmy o tym, jak być w dobrym nastroju, doświadczając radości w służbie Ojcu i w nadchodzącej służbie Misji.

"Chcę wam dziś rano krótko powiedzieć jak ważne jest dla was poczucie humoru, dobrych chęci i pogody ducha w waszej pracy, bo czasy, które nadchodzą na Urantii, są naprawdę surowe. Oczywiście, ciężkie próby zabiorą wam dużo waszego czasu i energii. Jeśli potraficie rozwijać i pielęgnować to poczucie humoru, będzie to nie tylko z korzyścią dla was. Będzie to również korzystne dla tych, którym pomagacie. Wielu z was ma tendencję być nadmiernie poważnymi. Nie chodzi o to, że ta praca nie jest poważna. Jest dla was bardzo ważne, aby mieć poczucie humoru, aby wykonywać tę pracę.

"Wszyscy widzieliście i słyszeliście, jak Ron Besser dochodził do punktu, w którym czasami prawie "pękał" podczas nagrywania, a nawet kiedy pisał. Powiem wam wszystkim, że ten rodzaj poczucia humoru jest niezwykle ważny dla dobrego samopoczucia waszego i tych, którym będziecie pomagać.

"Zawsze będzie łatwiejsza strona medalu. Tak bardzo ważne są dobre chęci być w dobrym nastroju, znaleźć radość w służbie Ojcu i Misji oraz waszych współobywateli na Urantii. To wam zabierze całe poświęcenie i chęci, na które będzie was stać. Mieć to poczucie humoru, jak powiedziałem, jest niezwykle ważne dla całej pracy, za wykonanie której będziecie odpowiedzialni. Patrzcie na tę łatwiejszą stronę, znajdujcie ją i wykorzystujcie ją ! Niech ona będzie waszym sojusznikiem, bo tak naprawdę jest.

"W trakcie naszej pracy z Ronem często tak po prostu się śmiejemy, nawet czasami się wygłupiamy. Nie ma w tym absolutnie nic złego, bo to bez wątpienia rozprasza wiele frustracji, problemów i innych rzeczy, które mogą zużywać waszą energię. Nie ma nic lepszego niż dobry śmiech dla podniesienia waszego ducha, serca i duszy.

"Zachęcam więc was, moje dzieci, do pielęgnowania dobrego, zrównoważonego poczucia humoru, dobrej woli, pogody ducha i radości. Są to wszystko pozytywne rzeczy, które możecie wykorzystać podczas samodzielnego wykonywania tej pracy, więc zachęcam was do rozwijania tego cennego dobra, bo jest to w istocie majątek dla was, dla nas i dla wszystkich tych, którym będziecie pomagać na Urantii.

"Tu MICHAŁ. Daję wam mój Pokój. Daję wam moją Miłość. Zachęcam was do stałej czujności. Niech radość, humor i dobra wola zawsze będą z wami. Życzę wam Dobrego Dnia".


(Zapisane przez samą staranną kwoczkę)
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 25, 2017, 09:26:42 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9382.msg62702#msg62702 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9382.msg62702#msg62702)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
« 25 listopada 2017, godz. 01:18:52 »

Mówca : THOMAS JEFFERSON
Temat : STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Chiszpania
Data / Godzina : 25 Lis. 2017 / 07:00 czasu miejscowego, 06:00 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/umlqurxmbbkhdon8r0mw3tn8y2y0ovbs (https://app.box.com/s/umlqurxmbbkhdon8r0mw3tn8y2y0ovbs)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 25 listopada 2017, godz. 02:47:45 »
Zapis przekazu Lemuela

Stany Zjednoczone Ameryki

Thomas Jefferson  : Jestem Thomas Jefferson, kiedyś prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziś rano przychodzę porozmawiać poprzez niego z wami wszystkimi tutaj, aby opowiedzieć wam wszystko, co myślę i co czuję w odniesieniu do umiłowanych Stanów Ameryki. Ja i inni jesteśmy po prostu przerażeni tym, co stało się ostatnio ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i muszę wam powiedzieć, że to rozdziera moje serce, kiedy patrzę, co działo się i nadal ma miejsce na arenie politycznej w Waszyngtonie.

Oczywiście wiem o Misji Magisterskiej i co ona przyniesie, oczywiście nie tylko Ameryce, ale całemu światu. Jest to misja rozpaczliwie potrzebna wraz z drugim przyjściem Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie może ona nadejść dostatecznie szybko. Patrząc na Stany Zjednoczone Ameryki, najwspanialszy, piękny kraj i na jego mieszkańców, stanowiących populacje amerykańską pochodzącą ze wszystkich czterech stron Ziemi.

Ci cudowni ludzie zasługują i mają pełne prawo do w pełni demokratycznego społeczeństwa z rzetelnymi politykami i przedstawicielami w obu izbach tu, w Waszyngtonie i niestety tak nie jest i tak nie było przez zbyt wiele lat. Ale teraz jestem również optymistą, bo widzę, co jest na horyzoncie i co oczywiście cieszy moje serce.

Jestem Thomas Jefferson, kiedyś prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki i jeszcze raz mówię, jak rozdarte mamy serca, ja i inni z powodu tego, co stało się ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, ale również chcę potwierdzić, że teraz także patrzę optymistycznie w przyszłość i wszyscy modlimy się o powodzenie Misji Magisterskiej tutaj na Urantii, bo jest ona tak rozpaczliwie potrzebna.

Jestem bardzo wdzięczny za tę sposobność, że mogłem przyjść do niego dzisiaj, aby przekazać wam te kilka słów. W tej chwili nie mam nic więcej do powiedzenia. Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim i życzę wszystkim bardzo miłego dnia. Domszia.

Lemuel : Jestem bardzo podniecony zupełnie niespodziewanym pojawieniem się Thomasa Jeffersona, ale jestem również bardzo zaszczycony. Łał! Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie. Życzę dobrego weekendu. Domszia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 28, 2017, 06:23:23 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9384.msg62726#msg62726 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9384.msg62726#msg62726)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Pozytywne stwierdzenie każdego dnia
« 25 listopada 2017, godz. 22:23:18 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Pozytywne stwierdzenie każdego dnia
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund
Miejsce : Wichita, Kansas
25 list. 2017, godz. 12:30 czasu centralnego

Jack 0802AB B*-
   Tu Jack, chcę porozmawiać o drobiazgach w życiu, które czasami mają duże znaczenie. Wspaniale jest mieć w życiu wszystko, co ma jakieś znaczenie i podnosi na duchu każdego dnia, ale nie jest to normalny bieg życia większości z was. Przez większość dni borykacie się, aby docenić to, co macie, w przeciwieństwie do tego, czego nie macie, a czego potrzebujescie. Są to czasy doceniania w życiu małych rzeczy, które pomagają wygrzebać się z wątpliwości wynikających ze zmatwień życia codziennego na planecie, często tak bardzo wymagających miłości i zrozumienia. Widzieć dobroć u ludzi czasami wymaga bezinteresownej miłości. Bezsensowne sprawozdania, które dominują w wiadomościach są równoważone przez miłość i odwagę ludzi zaangażowanych w kryzys. Najlepsze okazuje się pokazywanie światu, że Miłość i Wola Ojca zawsze są obecne u tak wielu ludzi.
  Czasem zapominacie o tym, bo wielu rozwodzi się nad negatywami i przeocza pozytywy. Rozpoczynajcie każdy dzień od pozytywnego stwierdzenia co dziś osiądniecie i zajmujcie się sprawami Ojca z pomocą Ukochanego Dostrajacza Myśli, który was prowadzi. Zwracajcie uwagę na drobiazgi pojawiające się dookoła, które czynią życie przygodą i doświadczajcie ich dla rozwoju duszy, jako nową sposobność do czynienia Woli Ojca w miłosnej służbie innym. Małe rzeczy łączą się razem i czynią dzień pełnym wielkich korzyści i satysfakcji. Róbcie małe rzeczy, a większe same się sobą zajmą. Cieszcie się waszym dniem. Narazie, Jack
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 28, 2017, 07:42:04 AM
Ta sama wiadomość po portugalsku i po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9398.msg62772#msg62772 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9398.msg62772#msg62772)
Przekazał : JuliodaLuz, członek - bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Wszystko ma swój cel
« 28 listopada 2017, godz. 04:53:50 »


Mówca : Dostrajacz Myśli
Temat : Wszystko ma swój cel
Kategoria : Nowe przekazy
Miejsce : Brazylia
Data/Godzina : Brazylia, Brazylia, 28 listopada 2017, wtorek, godz. 07:34 czasu lokalnego = 09:34 GMT
Przekazujący : Julio da Luz (JDL)


DOSTRAJACZ MYŚLI -
                                       Dzień dobry. To ja, twój Dostrajacz Myśli. Będę tego ranka mówił do ciebie w Brasilii.
                                       Wszystko ma swój cel, zwłaszcza w obliczu nieprzewidzianych wydarzeń, wypadków i innych problemów, które nieoczekiwanie pojawiają się w życiu ludzi.
                                       Tym celem jest, żeby się zatrzymać i zastanowić. Tak, zastanówcie się poszukując rozwiązań w świetle Boga. Zastanówcie się nad poszukiwaniem większego połączenia z Bogiem.
                                      Tak, Dostrajacze Myśli są cząstkami Boga i służą do pomagania ludziom zastanawiać się nad większym celem. Każdy człówiek musi się sam zastanawiać nad życiem, Bogiem i przeznaczeniem. Zawsze przypominamy, że mijające chwile są wydarzeniami w życiu codziennym i że istnieje większy cel, nad którym powinni się zastanowić ci, którzy pragną rozwoju w wieczności w niebie.
                                      Z tą prostą wiadomością ja, twój Dostrajaczem Myśli, życzę ci i wam wszystkim dobrego wtorku. Domszia.
                                      KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on November 28, 2017, 09:41:01 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=8330.msg59758#msg59758 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8330.msg59758#msg59758)
Przekazał : Dominick O, pełny członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Sentenact_Califax, Dzielenie się zasobami, Stańcie się czymś więcej niż zwierzętami, 9 wrze. 2017, Dom
« 9 września 2017, godz. 12:19:15 »


Nauczyciel : Sentenact/Califax
Temat : Dzielenie się zasobami, Stańcie się czymś więcej niż zwierzętami
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Dominick O
Miejsce : Seattle, Waszyngton, USA
9 wrze. 2017, godz. 16:00 czasu uniwersalnego, 9:00 czasu strefy Pacyfiku


SENTENACT / CALIFAX --

Teraz będzie o zasobach; o potrzebie oszczędzania i dzielenia się z tymi, których poznacie jako waszych duchowych braci i siostry oraz z planetą Ojca i Chrystusa Michała. Dorastając jako gatunek, wojny i przemoc są częścią ewolucji i są zwierzęce. Jednak aby przetrwać, będziecie musieli stać się czymś więcej niż zwierzętami, więcej niż duchowo martwymi istotami inteligentnymi, kierującymi swoją wolę ku sobie, aby "dostać swoje".

Nie ma żadnych niezłomnych zasad oprócz słuchania swoich Dostrajaczy Myśli i stosowania pewnych zasad duchowych, takich jak czyń innym..., lub służ bliźniemu tak, jak Ojciec czyniłby tobie. Tak, mogą być chwile, w bliskich okolicznościach, gdy duchowa wnikliwość pociąga inne zasady przetrwania. Przypomnijcie sobie wcześniejsze lekcje, jak wiele jest dobrych wyborów i opcji i nigdy tylko jedna dobra i jedna zła droga.

Nie wątpcie, że to, co mówimy, jest możliwe, ale my polegamy na was, że zrobicie coś z waszej strony. Tak, to my obaj, Sentenact i Califax w czymś w rodzaju wspólnej wypowiedzi do was wszystkich tego ranka. Życzymy miłego dnia i Domszia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 02, 2017, 07:25:58 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9422.msg62824#msg62824 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9422.msg62824#msg62824)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Obecność Jezusa zmienia życie
« 29 listopada 2017, godz. 21:19:52 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Obecność Jezusa zmienia życie
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund
Miejsce : Wichita, Kansas
29 list. 2017, godz. 12:00 czasu centralnego

Jack 0802AB B*-
Tu Jack. Zbliża się czas, kiedy Jezus będzie obecny dla wszystkich i jakże bardzo to wszystko zmieni ! Reakcje będą różne i skrajne. Można będzie się zastanawiać, co się stało z ludźmi. Minie trochę czasu, zanim fakt Jego obecności zostanie wchłonięty i wielu w to uwierzy. Pomyślcie tylko, powrót Jezusa ! Jakże to cudowne w tej porze świętowania jego narodzin i życia, jak to się rozumie. Wy, czytelnicy Księgi Urantii, rozumiecie o wiele lepej jego życie i cel jego pobytu tutaj na Urantii. Jak szczęśliwe i cudowne będzie zobaczyć Jego powrót z bardziej świadomej perspektywy.
   Cud i chwała tego wszystkiego przewróci Urantię do góry nogami, gdy ludzie będą próbować pojąć znaczenie tego i dojść do tego, co mają robić ? Siedem miliardów różnych reakcji w tym samym czasie oznacza katastrofę i chaos przez jakiś czas, kiedy ludzie będą się starać poradzić sobie z tym wydarzeniem. Zostańcie bezpieczni w domu i oglądajcie wydarzenia w telewizji lub przez internet, jeśli to nie będzie zbyt przytłaczające i bezcelowe. Trwajcie w wierze i módlcie się o pokój dla wszystkich ludzi na Urantii, gdy próbują oni dojść do ładu z tą zmieniającą życie obecnością Jezusa ! Bądźcie przygotowani i wdzięczni. Narazie, Jack
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 02, 2017, 09:16:12 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=8734.msg60842#msg60842 (http://forum.serara.org/index.php?topic=8734.msg60842#msg60842)
Przekazał : Dominick O, pełny członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Michał i Nebadonia, Paradygmat wolności, Prawda i fałsz ,4 paź. 2017
« 4 października 2017, godz. 12:27:33 »


Nauczyciel : Michał, Nebadonia
Temat : Paradygmat wolności, Prawda i fałsz
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Dominick O
Miejsce : Seattle, Waszyngton, USA
4 paźdź. 2017, godz. 16:00 czasu uniwersalnego, 9:00 czasu strefy Pacyfiku

MICHAŁ --

Dom, który Jack zbudował ustanowił fałszywy paradygmat wolności, oparty na wzajemnym zniszczeniu. Samozapewniające się wzajemne niszczenie zaprojektowane dla odprężenia, nie dla bezpieczeństwa czy stabilność, dla podziału i buntu, opartego na bluźnierstwie i innych rzeczach.

Wstrząsy przenikaja rzeczywistość i podobnie bunt opiera się na pozornym obserwowanym fakcie powtarzających się okoliczności i mechanizmach rzeczywistości. Ta analogia wydaje się dziwna, do czasu aż wasza planeta doświadczy przenikliwego, rozlegającego się wołania Ojca, Chrystusa Michała i Jezusa; a możliwość klasyfikacji agonderterstwa się skończy.

Pistolety, jak na ironię, reprezentują wolność z powodu domu, który Jack zbudował. Na przestrzeni dziejów zaobserwowano, jak obywatele szachowali niesforne rządy za pomocą własnego uzbrojenia i nadal jest to mocno osadzone w uzasadnionej nieufności wobec bezdusznych rządów. Mówiąc wyraźnie, pistolety i inna broń były potrzebne do wolności w domu, który Jack zbudował, ale taki układ nieodłącznie (jak również ewolucyjnie) siał konflikt i brutalne rozwiązania prowadzące do głębokich podziałów rasowych, religijnych i konfliktów plemiennych.

Nowy paradygmat wolności jest ustanawiany na i wokół waszej planety i na sąsiednich planetach. To sprawa podstawowa. To, co mieliście przedtem nie było naturalne i naturalnie siało szaleństwo. Trzęsienia ziemi arbitrażu przenikają całą rzeczywistość, więc dostaniecie sposobność, wybór. Wybierzcie dobrze i zaufajcie Mi. Zaufajcie sobie i temu, z czego jesteście dosłownie zrobieni, w jakim duchu, w jakim celu. Należycie do mnie. Nawet Lucyfer należał do mnie i wykorzystał swoją kreatywność i pozycję do ustalenia paradygmatu waszej rzeczywistości na powierzchni Ziemi.

Życie wciąż jest pełne samych przygód i dramatów oraz dobrych lub złych czasów. Prowadzimy was po linii zgodnej z z rzeczywistością. Z prawdą. I w takim układzie odkryjecie i doświadczycie wiecznej różnorodności piękna i dobroci w przygodach służby i zrobicie to nigdy nie będąc naprawdę samotnymi.

Tak więc, podsumowując, wolność oparta na lub zakorzeniona w sile, władzy i przemocy (a nawet na groźbie przemocy) jest fałszywym paradygmatem i zmienia się. Będzie o tym więcej, ale na dziś to wszystko.


MATKA-DUCH, NEBADONIA -

Pod pewnymi względami wasze układy wymagają spłukania, oczyszczenia. Zoproście mnie, bym była z wami i żebym was skąpała w moim troskliwym uścisku. To jest dobre miejsce na początek.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 03, 2017, 12:02:17 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9250.msg62294#msg62294 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9250.msg62294#msg62294)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / MAGIA WIARY
« 14 listopada 2017, godz. 01:10:35 »

Mówca : Dostrajacz Myśli
Temat : MAGIA WIARY
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Chiszpania
Data / Godzina : 14 Lis. 2017 / 07:00 czasu miejscowego, 06:00 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/z2wqwncyz3ivut8el15mjvgs29oe56qb (https://app.box.com/s/z2wqwncyz3ivut8el15mjvgs29oe56qb)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 14 listopada 2017, godz. 02:48:44 »
Zapis przekazu Lemuela

Magia wiary

Dostrajacz Myśli : Dzień dobry, tu Dostrajacz Lemuela. Tego rana chcę z wami porozmawiać o "magii wiary". Ponad dwa tysiące lat temu Jezus powiedział do swoich uczniów : «Gdybyście mieli wiarę ziarnka gorczycy, moglibyście poruszyć góry». Wiarę można więc postrzegać jako magię. Tak, rzeczywiście, drodzy członkowie forum.

Wiara, która przychodzi przez wiele lat doświadczenia, staje się stała, a magia wiary zawsze sprawia, że osoba czuje i chce i wie, że naprawdę jest lepsze jutro. Ci z was, którzy znają filmy o Harrym Potterze wiedzą, że posiadanie magicznej różdżki jest cudowne dla wszelkiego rodzaju rzeczy.

Kiedy czytacie coś, z czym się identyfikujecie i chcecie z całego serca, żeby to była prawda i
decydujecie, że to ma być prawdziwe, to te rzeczy same w sobie rozwijają wiarę i nadzieję na lepsze jutro. Przez całe wasze życie patrząc wstecz, będziecie się utożsamiać z chwilami wielkiego szczęścia, wielkiej radości, kiedy czytacie lub słyszycie coś albo widzicie coś i myślicie i czujecie wewnątrz siebie, tak, tak, tak, i tak bardzo chcecie, żeby to była prawda.

To jest magia wiary i ta magia staje się stałą w wazsym życiu, pewnością waszego życia, ta wiara to rzeczywiście wszystko, czego potrzebujecie, aby zrealizować wasze marzenia. Ktoś kiedyś powiedział : człowiek, który nie ma marzeń, to co on ma ? Cóż, jest to bardzo dobre pytanie i głęboko filozoficzne, ale ja jestem tutaj, żeby wam powiedzieć dziś rano, że wiara jest magią. Wytwarza w tym, który wierzy - stałość, w tej nadziei, tę pewność, że jest lepsze jutro.

Bracia i siostry tutaj na forum, magia waszej wiary zaprowadziła was tutaj na forum Serary i to ta wiara, ta stałość wam tak bardzo pomoże w bardzo niedalekiej przyszłości, kiedy rozpocznie się wasza praca, kiedy wasza prawdziwa praca dla Misji Magisterskiej naprawdę się zacznie. Magia wiary jest naprawdę cudem, który możecie sprawdzić dla siebie, że stanie się faktem w waszym życiu. Wy sami jestcie chodzącym cudem wiary i jako tacy macie przyszłość bez granic, bo wasza wiara nie ma granic. To naprawdę jest magia wiary.

Wszystkim wam życzę bardzo udanego dnia. Domszia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 05, 2017, 08:20:20 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9466.msg62954#msg62954 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9466.msg62954#msg62954)
Przekazał : Manitraniaina 01, młodszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Dobra wyobraźnia
« 4 grudnia 2017, godz. 21:47:24 »


Mówca : Melchizedek Machiventa
Temat : Dobra wyobraźnia
Przekazujący : Manitraniaina01
Madagaskar 05-12-17, godz. 05:29

Dziękuję za wysłuchanie i telefon do Stanów Zjednoczonych. Mój dzisiejszy przekaz dotyczy wyobraźni i myślenia o dobrych rzeczach, gdy coś robisz lub kiedy coś myślisz w głowie.

Nie zapominaj o swojej wyobraźni, bo obraz, który widzisz w swojej głowie jest rzeczywisty, choć nie możesz go złapać, więc uczymy cię dzisiaj o myśleniu o dobrych rzeczach i wyobrażaniu sobie dobrych rzeczy, nawet jeśli życie jest ciężkie, a przyszłość w twojej głowie nie jest dobra i nadchodzące wieść też nie są dobre. Kiedy coś sobie wyobrażasz w głowie, to jest to medytacja lub modlitwa, ale w innej formie jest to obraz i uczę was dzisiaj, żebyście próbowali wyobrażać sobie coś dobrego i wyobraźcie sobie to ćwiczenie codziennie i cały czas.

Ten przekaz jest bardzo ważny do ćwiczenia, bo pomaga ci, gdy stajesz w obliczu trudności.

Dziękuję ci i życzę wszystkim miłego dnia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 05, 2017, 09:29:49 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9458.msg62918#msg62918 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9458.msg62918#msg62918)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Pomagajcie innym
« 3 grudnia 2017, godz. 20:42:19 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Pomagajcie innym
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund
Miejsce : Wichita, Kansas
3 gru. 2017, godz. 12:00 czasu centralnego

    Jack 0802AB B*-
Tu Jack. Chcę pomóc zachęcić niektórych członków forum do przygotowań, bo sytucja stanie się niezmiernie chaotyczna w niektórych obszarach i miastach. Religijny sposób myślenia zostanie przytłoczony próbą uporania się z obecnością Jezusa. To nie będzie piękne, bo niektórzy stracą zdolność rozumowania i obserwowania, co naprawdę się stało. Dlatego najlepiej będzie schować się w sobie i czekać na spokojniejsze czasy. Zaopatrzcie się w dobry zapas jedzenia pod ręką, bo to będzie niezbędne, żeby móc coś zrobić. Jest jeszcze kwestia przyjaciół i rodziny, którzy wiedzą, że prawdopodobnie wiecie więcej niż ktokolwiek, co się dzieje i co robić.

  Pomaganie innym w sprawach wyżywienia lub zdobywania wiedzy zależy oczywiście od waszego osobistego uznania i umiejętności radzenia sobie z każdym, kto zapuka do waszych drzwi. Doradzaliśmy wam, co macie robić, ale rzeczywiste okoliczności mogą być zupełnie inne, niż teoretyzowanie na ich temat. Bądźcie cierpliwi w stosunku do ludzi, informujcie na tyle, na ile pozwoli wam wasza śmiałość, korzystajcie z najlepszego osądu i proście o wskazówki i siłę, aby podejmować decyzje, kiedy trzeba, a one się pojawią ! Bądźcie poprostu pewni, że wszystko się uspokoi, ale nic nie będzie jak przedtem, bo Urantia wejdzie na zawsze w zupełnie nowy wymiar rzeczywistości. Wszystko stanie się tak szybko, czasem trochę wolniej, ale nic nie będzie tak samo, bo dom, który Kuba zbudował rozpadnie się i stanie się tylko wspomnieniem. Pojawienie się Jezusa będzie miało wpływ tak obcy i denerwujący dla tak wielu, że będziecie myśleć, że jesteście na innej planecie. Bądźcie spokojni, módlcie się i pomagajcie tym, którym możecie lub pragniecie pomóc, blisko was. Przygotujcie się i miejcie śmiertelną wiarę w ducha, gdy rozpocznie on to niesamowite przedsięwzięcie dla wszystkich. Na razie. Jack
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 05, 2017, 10:24:49 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9434.msg62842#msg62842 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9434.msg62842#msg62842)
Przekazał : Manitraniaina 01, młodszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Oczyśćcie wasze serca i umysły
« 30 listopada 2017, godz. 23:40:01 »


Mówca : Michał Nebadoński
Przekazujący : Manitraniaina
Temat : Oczyśćcie wasze serca i umysły
Madagaskar 1 grud., godz. 05:50

Jesteśmy zawsze do waszej dyspozycji, dla was wszystkich, gdy codziennie dziwicie się NAM.

Moje dzisiejsze przesłanie dla was dotyczy poprawy waszych zdolności przekazywania. Musicie ćwiczyć tak często, jak to jest możliwe i przedtem oczyścić wasze serce. Wasze serce musi być czyste od wielu złych rzeczy, jakie wiecie, bo wszystko pochodzi z waszego serca.

Chciałbym również nauczyć was wszystkich o ważności czyszczenia serca codziennie, bo ćwiczenia tego każdego dnia ułatwia komunikację z NAMI.

Więc czyśćcie wasze umysły, jeśli chcecie oczyścić wasze serca, nie myślcie o złych rzeczach, po prostu myślcie dobrze i nie wahajcie się w tym.

Musicie też mieć cierpliwość i możecie mierzyć postęp waszego celu, jeśli naprawdę chcecie to zrobić dobrze.

Więc proszę, starajcie się robić to każdego dnia, oczyśćcie wasze serca i umysły, starajcie się myśleć pozytywnie i wszystko pójdzie dobrze. Jesteście wszyscy skarbem Boga, bo wasz Dostrajacz Myśli jest jego częścią, więc róbcie to jak najlepiej.

Dzięki za wysłuchanie i życzę wszystkim dobrego dnia.
Michał Nebadoński
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 05, 2017, 11:29:38 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9446.msg62864#msg62864 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9446.msg62864#msg62864)
Przekazał : Ron Hammar, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Czynić wolę Ojca
« 1 grudnia 2017, godz. 15:32:07 »

Nauczyciel : Nebadonia
Temat : Czynić wolę Ojca
Przekazujący : Ron Hammar, Góra Shasta, Kalifornia, USA
Data : 1 grud., 12:05 czasu Pacyfiku


Transkrypcja,

"Tak, dziecko, jestem tutaj. Twój umysł zastanawia się, obracając różne scenariusze. Myśląc niepokoi cię wola Ojca. Wiesz, twój Dostrajacz Myśli zawsze cię prowadzi, kierując tobą i twoją sytuacją i twoim nastawieniem, żeby wciąż na nowo czynić wolę ojca.

"Zaufajcie mi, choć nie jesteście wystarczająco mądrzy aby zrozumieć, jak to powinno wyglądać, ale wiedzcie moi umiłowani, będąc w miłości Ojca wprowadzacie do użytku rzeczy, które On ma. One przychodzą do was, otrzymujecie je w wdzięczności, za łaskawość i pochwałę i dzięki.

"W dziękczynieniu wiedzcie, że Ojciec chce wam dawać dobre rzeczy, żebyście bardzo dobrze używali tego, co dostajecie, pomagając innym, dzieląc się, zachęcając, tak, pozwalając Ojcu wyrażać siebie poprzez was, w taki sposób, jak wy postępujecie.

"Więc zaufajcie i zrozumcie, że w przyszłości czyniąc wolę Ojca Ja przyjmuję wiele postaci, wiele zadań, wiele działań, więc niczego nie osądzajcie.

"Po prostu pozwólcie sobie na otwartość i pozostańcie otwarci, abyście mogli wkrótce otrzymywać i dzielić się. W przyszłości, gdy Misja nadejdzie, będziecie najlepsi, w służbie, służąc i pracując w woli Ojca.
Domszia. Dobrej nocy. "

Link do nagrania dżwiękowego :
12-1 -17 doing the Fathers will 1205am.wav (http://forum.serara.org/index.php?action=dlattach;topic=9446.0;attach=3318)
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 11, 2017, 06:03:31 AM
The following message I received in an e-mail from Ron Besser, administrator of this forum on December 9, 2017, at 17:29 European time

MESSAGE FOR ANDRE POGORZELSKI - MICHAEL OF NEBADON:
"I am Michael of Nebadon, Andre.  Ron's keyboard is typical American and does not have the accent marks so you understand.   I am sure by now you must understand that your work is very important to us and that your physical impairments are rarely conceded as very important to you under that circumstances.  However, like Ron fights you fight too and he is near the end of his heartless physical difficulties including a left eye that self destructed as he lay trying to sleep one late December night.  He prays for its return but never gets notice because so much else has to be done for his body...(personal excerpt)  

I am Michael and speak to you as a Father and hold you well.  Keep your translations going all the time as they are hungry to know what is written on this site.  Keep it simple as you do and keep it well states as you chose to correct some ways of speaking so your people understand without using American colloquialisms.   Ron does the same thing to us to keep awkward sentences from coming across too.  In any case you are well found with us for doing these translations.


"Finally, take the time for more prayer Andre.  You are doing well and we want you to continue to do well, and that is the best way of telling you that we encourage to branch out as best you can and listen to us in your mind now and then as you are quite capable of transmitting as you know.   Thank you for your work and God bless,  Michael of Nebadon."


MOTHER SPIRIT speaks -
"I am the Mother Spirit of All and I seek your advice Andre:  where do we put 50 million Poles who care less about anything but making it big time dollar wise and pound foolish?  Poland is the Mother Country of our desires to see to the love of God on Urantia as they are a gently and good people, but they lack the basic necessities of life including warm homes and enough food to tide them over day to day.  I see it daily in their eyes and hearts and they need more prosperity to keep going but the EU makes it hard on them as it taxes then harshly.  Do you have any voice politically?  If you may have such a voice,  let the EU they have to cut taxes in half to keep some starvation and cold homes no longer existing.  Thank you my dear Andre.  I am Mother Spirit and I wish you well!"

Ron - I close this Andre with a brief statement of my own:  The EU taxes heavily as is the tradition of most European powers, but they are really over doing it for Poland and even for Belgium and perhaps what was the ideal of the United Kingdom.  I am a poor American by most standards today yet I live well enough with a warm home and plenty to eat, but I see how terribly expensive everything is.  I hope there is a chance you can enter into the political framework and speak for the poor of Poland in particular.  Rest well and feel good again, and write me when you wish to.  Thank you.   RonPoniższą wiadomość otrzymałem w e-mailu od Rona Bessera, administratora tego forum 9 grudnia 2017, o godz. 17:29 czasu europejskiego

WIADOMOŚĆ DLA ANDRZEJA POGORZELSKIEGO - MICHAŁ NEBADOŃSKI :
"Jestem Michał Nebadoński. Andrzeju, klawiatura Rona jest typowo amerykańska i nie ma znaków akcentów, więc rozumiesz. Jestem pewien, że teraz rozumiesz, że twoja praca jest dla nas bardzo ważna i że twoje fizyczne upośledzenia rzadko są uznawane za bardzo ważne dla ciebie w takich okolicznościach. Jednak Ron walczy, podobnie jak ty i jest blisko końca jego nieznośnych fizycznych trudności dotykających jego lewego oka, które samo się zniszczyło, gdy leżał, próbując zasnąć w późną grudniową noc. On się modli o jego powrót ale nigdy nie zwraca na nie uwagi, bo tak wiele innych rzeczy trzebaby zrobić dla jego ciała....(urywek osobisty)

Tu Michał, mówię do ciebie jako Ojciec i mam do ciebie zaufanie. Kontynuuj twoje tłumaczenia cały czas, bo są głodni wiedzy o tym, co się pisze na tej stronie internetowej. Tłumacz wprost, tak jak to robisz, również wtedy, kiedy decydujesz się poprawić pewne wyrażenia, aby twoi rozumieli, bez używania amerykańskich kolokwializmów. Ron robi to samo w stosunku do nas poprawiając niezręczne zdania. W każdym razie popieramy twoje tłumaczenia.


"Wreszcie, poświęcaj więcej czasu na modlitwę Andrzeju. Dobrze to robisz i chcemy, żebyś dalej to dobrze robił. Jest to najlepszy sposób, aby powiedzieć ci, że zachęcamy do odłączania się jak najlepiej potrafisz i słuchania nas w twojej głowie tym czasie i potem, bo jesteś w pełni zdolny do przekazywania, jak wiesz. Dziękuję ci za twoją pracę i niech Bóg cię błogosławi. Michał Nebadoński.


Mówi MATKA-DUCH :
"Jestem Duchem-Matką wszystkich i potrzebuję twojej rady Andrzeju : Co mamy zrobić z 50-cioma milionami Polaków, którzy mało interesują się czym innym niż uganianiem się za dolarem lub funtem ? Polska jest Ojczyzną naszych pragnień, pragnącą miłości Boga na Urantii, bo są to ludźie łagodni i dobrzy, ale brakuje im podstawowych potrzeb życiowych, w tym ciepłych domów i dostatku żywności do przeżycia dnia za dniem. Widzę to codzień w ich oczach i sercach, że potrzebują więcej dobrobytu, żeby iść do przodu, ale Unia Europejska im tego nie ułatwia, bo surowo to opodatkowuje. Czy masz jakiś głos w polityce ? Jeśli możesz mieć, to zrób, żeby UE obniżyła podatki o połowę, aby zmniejszyć głód i ilość zimnych domów. Dziękuję, mój drogi Andrzeju. To ja Matka-Duch. Dobrze ci życzę! "


Ron : Zamykam to, Andrzeju, krótkim, moim własnym, oświadczeniem : Unia Europejska nakłada wysokie podatki zgodnie z tradycją większości władz europejskich, ale dla Polski jest tego za dużo, a nawet dla Belgii, a może i więcej, niż byłoby najlepiej dla Wielkiej Brytanii. Jestem biednym Amerykaninem według większość dzisiejszych standardów, lecz mieszkam wystarczająco dobrze w ciepłym domu, w dostatku jedzenia, ale widzę, jak okropnie drogie jest wszystko. Mam nadzieję, że jest szansa, że wejdziesz w ramy polityczne i będziesz mówił szczególnie w imieniu ubogich w Polsce. Odpoczywaj dobrze i czuj się dobrze i pisz do mnie, kiedy zechcesz. Dziękuję Ci. Ron
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 16, 2017, 09:21:08 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9522.msg63132#msg63132 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9522.msg63132#msg63132)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Czy jesteście przygotowani ?
« 13 grudnia 2017, godz. 22:32:21 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Czy jesteście przygotowani ?
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund
Miejsce : Wichita, Kansas
13 gru. 2017, godz. 12:00 czasu centralnego

Jack 0802 AB B*-
    Tu Jack, kiedy sprawy są naprawdę bardzo blisko i zmienią kulę ziemską na zawsze. Uświadomiono wam, że Jezus jest na Uranti i przygotowuje się do otwierającego wprowadzenia do jego powrotu oraz wprowadzenia Serary, Mondżoronsona i całych milionów innych, którzy z niecierpliwością wyczekują za kulisami tego niezapomnianego dnia, żeby wreszcie nadszedł na Urantii. Wielu z was uroczyście się przygotowało i cierpliwe czekacie, podczas gdy inni patrzą na to jak na prawdopodobnie następną fałszywą prognozę, która tylko będzie znowu przesunięta. Nie możemy zmienić waszego nastawienia, ale mamy tylko nadzieję, że jesteście gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za Misję Magisterską i Powrót Jezusa, których tak teraz pragniecie.

    Po prostu spójrzcie do tyłu i przeczytajcie ponownie ostrzeżenia i przygotowania, jak i to, co według was powinniście zrobić, gdy cały świat będzie oszołomiony wiadomością, że Jezus powrócił tak, jak powiedział ! Uporządkujcie wasze priorytety i obserwujcie uważnie ogólnoświatową reakcję i oczywiście ludzi w waszej strefie wpływów. Nie traćcie z pola widzenia czynienia Woli Ojca i czując całkowitą niestosowność wyjaśniania tego wszystkiego, czego się nauczyliście, dojdziecie do tego, kiedy poprosicie o wskazówki i pomodlicie się o sukces Jezusa i Misji Magisterskiej i o waszą zdolność pomagania innym w radzeniu sobie z tym niespotykanym wydarzeniem o takim światowym znaczeniu. Sama wasza wiara was pokrzepi w trakcie rozwoju spraw. Wszystko idzie dobrze. Na razie. Jack
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 16, 2017, 10:56:18 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9506.msg63088#msg63088 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9506.msg63088#msg63088)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Zastanówcie się nad osiągnięciami i porażkami
« 11 grudnia 2017, godz. 22:26:33 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Zastanówcie się nad osiągnięciami i porażkami
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund
Miejsce : Wichita, Kansas
11 gru. 2017, godz. 12:00 czasu centralnego

Jack 0802AB B*-

Tu Jack. Chcę wam powiedzieć, że wciąż ciężko pracujemy, kiedy nadchodzi koniec kolejnego roku i wciąż zastanawiamy się nad osiągnięciami i porażkami mijającego roku. Koniec kolejnego roku przypomina bardziej koniec rozdziału w historii Urantii. Wydarzyło się tak wiele dobrych rzeczy i wiele złych rzeczy, kiedy świat nadal przygląda się końcowi domu, który Jakub zbudował. Wasz czas zajmowania się sprawami Ojca nigdy się nie kończy z końcem kolejnego roku. Nie jest to czas, żeby myśleć o wszystkich rzeczach, które sprawiają, że ten świat wciąż wydaje się brzydki i nikczemny. Pojawia się dobroć i miłość ludzi do innych. Ludzie ciążą do złych wieści i będą załamywać ręce i patrzeć z przerażeniem na codzienne historie ludzi na całym świecie.

   Myślcie i módlcie się o nowy początek, który Jezus przyniesie całej Urantii. Z pewnością z początku będzie to zmienne i pogmatwane, ale miłość Jezusa i wola Ojca pokona lęki i wątpliwości tak wielu. Cieszcie się w waszej wierze i miłości wszystkich na Urantii. Czas zmian jest nad Urantią i nie będzie odwrotu od tego. Koniec roku będzie początkiem nowej ery na Urantii dla wszystkich. Na razie. Jack
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on December 18, 2017, 06:10:12 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9506.msg63088#msg63088 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9506.msg63088#msg63088)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Zbyt wiel możliwości, żeby się nad nimi rozwodzić
« 17 grudnia 2017, godz. 22:12:58 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Zbyt wiel możliwości, żeby się nad nimi rozwodzić
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund
Miejsce : Wichita, Kansas
17 gru. 2017, godz. 12:00 czasu centralnego

Jack 0802AB B*-
    Tak to ja, Jack. Wyczuwam twoje napięcie i niepokój w związku z wydarzeniami, które wkrótce mają nastąpić na Urantii. Przygotowaliście się i jesteście gotwi na tyle, na ile jest to możliwe, gdy chodzi o nieznane sprawy. To dla was zbyt wiele możliwości do wyobrażenia sobie, ale po co mielibyście to robić ? Co się zdarzy, to się zdarzy i trzeba sobie radzić z tym, co konieczne, kiedy to stoi przed wami. Martwić się i trapić rzeczami, które zapewne się nie zdarzą, jest stratą czasu i energii, którą można skupić na innych rzeczach. Wypada wam myśleć, że jesteście przygotowani, że sprawy się potoczą w pozytywnym kierunku i ludzie zrozumieją, że to nie jest koniec.

   Wiedz, co już wiesz, że to jest na długo, że będziesz musiał sobie radzić pomagając innym zrozumieć, co się dzieje i dlaczego. Twoja zdolność do stosunków z ludżmi i pomagania innym będzie się powiększała wraz z miłością i wiarą, które opanowałeś i zbudowałeś przez lata. Nie rozczarowuj się widząc dalsze życie jako nagrodę za wiarę i miłość teraz, a nie jako coś nieznanego, jak to widzi tak wielu na Urantii obecnie. Bądź dumny i gotowy służyć natychmiast w należyty sposób. Rozumiesz więcej, niż sądzisz, a twój dar od Ojca, twój Dostrajacz Myśli pomoże cię prowadzić i pocieszać w trudnych i wyczerpujących czasach w przyszłości, jeśli one się pojawią, ale nie rozwódż się nad tym. Bądź zawsze w pokoju. Narazie. Jack
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 20, 2018, 08:17:58 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9784.msg63998#msg63998 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9784.msg63998#msg63998)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Co za niespotykany czas być teraz na Urantii
« 14 stycznia 2018, godz. 21:08:26 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Co za niespotykany czas być teraz na Urantii
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund
Miejsce : Wichita, Kansas
14 sty. 2018, godz. 12:30 czasu centralnego

Jack 0802AB B*-
    Tu Jack, tak podniecony, jak ty, tym, że chwała i miłość Ojca zakwitną i zostaną pokazane wszystkim na Urantii, kiedy długo oczekiwana Misja Magisterska zacznie być widoczna dla wszystkich ! Cóż za niespotykany czas być teraz tutaj na Urantii, aby widzieć i słyszeć początek czegoś tak wielkiego, że miną lata, zanim naprawdę wchłoniemy jego znaczenie dla przyszłego losu Urantii i was wszystkich.
     Byliśmy już przedtem na tej drodze i w końcu znaleźliśmy tylko rozczarowanie. Przeszliśmy wiele lekcji i prób wiary aż do samego jądra duszy, ale wielu było niezachwianych, zdając sobie sprawę ze złożoności dróg ducha, które wydawały się mylące raz za razem. Dziękujemy wam za cierpliwość i wytrwałość, bo czekanie, udręka i wątpliwości były warte oczekiwania. Te rozczarowania były okresami wzrostu w wierze i rozwoju duszy.
   Nadszedł czas przygotowań do tej fazy ostatecznej gotowości i oczekiwania świata oszołomionego, na kolanach przed pojawiającą się miłością i miłosierdziem przybywającymi na tak złą i zacofaną w myśleniu planetę, jak Urantia.
   Trwajcie w waszej praktyce studiując i przygotowując tych, którzy będą słyszeli z otwartym umysłem. Wasze marzenia i modlitwy o nowy początek dla waszej Urantii będą wkrótce spełnione i wszyscy będą mogli na nie zareagować. Narazie, Jack.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 20, 2018, 09:46:22 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9826.msg64150#msg64150 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9826.msg64150#msg64150)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Nowa era trwałego rozwoju
« 17 stycznia 2018, godz. 22:00:14 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Nowa era trwałego rozwoju
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund
Miejsce : Wichita, Kansas
17 sty. 2018

Jack 0802AB B*-
    Tu Jack gotowy do pracy ze wszystkimi, którzy teraz widzą, że czas jest bliski, kiedy Jezus objawi swoją obecność, a Misja Magisterska też będzie działać. Nadszedł czas dla Urantii, żeby sobie uświadomić, że dom, który Kuba zbudował, nie będzie dłużej tolerowany i nie ostoi się, gdy Świt Światła i Życia na Urantii zostanie szeroko ogłoszony. Stary sposób zwykłego prowadzenia spraw nie wystarczy, bo nowa era zrównoważonego rozwoju, pokoju i miłości bliźniego przemiecie Urantię, a znane wszystkim życie się zmieni.
   Wy na forum będziecie mieli przewagę wcześniejszej wiedzy, kiedy te dwa niesamowite wydarzenia się pojawią. Wasza mądrość i przygotowanie będą miały duży udział w pomocy w uspokojeniu otoczenia. Będzie oświecenie ze strony Ojca w sposób, jakiego sobie teraz nie wyobrażacie. Mamy legiony wolontariuszy ze wszechświatów, gotowych służyć pod komendą Michała Nebadońskiego. Wszystko będzie wykonane z bezwarunkową miłością i miłosierdziem wobec wszystkich, którzy je przyjmą. Módlcie się za wszystkich na skraju niezdecydowania i wątpliwości, bo nie wiedzą, co czynią. To będzie czas zamieszania, ale cudowny czas, który zmieni mieszkańców Urantii na zawsze. Bądźcie bezpieczni i gotowi do służby w razie potrzeby. Dziękujemy i życzymy wam dobrego dnia. Narazie, Jack
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 20, 2018, 10:47:55 AM
Ta sama wiadomość po francusku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=2174.msg64164#msg64164 (http://forum.serara.org/index.php?topic=2174.msg64164#msg64164)
Napisał : Clency, członek-bohater
Kategoria / Temat : TŁUMACZENIA / Tłumaczenia na język francuski
« Odpowiedź nr 37, 17 stycznia 2018, godz. 23:30:10 »

Do wszystkich czytelników francuskojęzycznych na początku 2018 roku, oto podsumowanie kilku dobrych wieści, cieszących i zachęcających, które wnoszą nam radość do serca po długim okresie mroku.

1) Oficjalne uruchomieie Misji Magisterskiej, na czele z Serarą i Mondżoronsonem jest zapowiedziane na 10 marca 2018 r.

(2) Główna siedziba Misji będzie ustanowiona w York, w Pennesylvanii, w Stanach Zjednoczonych, w budynku pochodzącym z lat 1930, z biurami odpowiednio przygotowanymi do użytku.

3) Nasz Mistrz Jezus, który na początku się wcielił i ze względu na rację stanu, spędził jakiś czas w Izraelu, jest obecnie na Edentii, ale co najlepsze, zapowiadany jest jego powrót w ciele na Urantię pod koniec lutego.


Podsumowując, wszyscy modlimy się, aby wszelkie obietnice tych wiadomości się spełniły.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 23, 2018, 10:41:22 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9852.msg64330#msg64330 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9852.msg64330#msg64330)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Misja Magisterska
« 22 stycznia 2018, godz. 01:26:08 »

Mówca : OCILLIAYA
Temat : Misja Magisterska
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Chiszpania
Data / Godzina : 22 Sty. 2018 / 07:00 czasu miejscowego, 06:00 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/it6gdkeamcnprajq1hcqtk2vn5pjjkdx (https://app.box.com/s/it6gdkeamcnprajq1hcqtk2vn5pjjkdx)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 22 stycznia 2018, godz. 03:52:10 »
Zapis przekazu Lemuela

Misja Magisterska

Ocilliaya : Tak, Lemuelu, dzień dobry, tu Ocilliaya, Duch Mistrz Numer Cztery, Głos Ojca i Syna. Przyszedłem dziś rano, aby powiedzieć kilka rzeczy o Misji Magistersskiej. Jesteśmy teraz na etapie, na którym jesteśmy gotowi użyć wyrażenia ruszyć w drogę. Oczywiście była ogromna ilość planowania i planowania na nowo i reorganizacji rzeczy poza sceną, o czym nie wiecie.

Mogę wam jednak powiedzieć, że ilość pracy organizacyjnej, jakiej to wymaga jest nadzwyczajna. Wszyscy zostaliście ostatnio poinformowani o budynkach, które mamy przejąć w Yorku jak najszybciej na potrzeby Misji Magisterskiej. To zostanie zrobione i w budynku będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a także w tym samym budynku będą pomieszczenia i mieszkania dla Melchizedeków i innych, którzy będą pracować bezpośrednio z Serarą i Mondżoronsonem dla Misji.

Więc, oczywiście, jest to bardzo pracowity czas dla wszystkich zainteresowanych, a ci z was, którzy będą mieli szczęście zostać w końcu sprowadzeni do Yorku, aby pracować razem z Niebianami, będą mieli najbardziej zadawalającą i pożyteczną pracę, jaką możecie sobie wyobrazić. Kiedy nadejdzie ogłoszenie i świat się dowie, w wielu miejscach będzie szok i odrzucenie. Spodziewamy się tego oczywiście i jesteśmy na to przygotowani, a także wiemy, co z tym zrobićić.

Jest to najbardziej niezwykły czas w historii tej planety, która tak bardzo ucierpiała od buntu Lucyfera, aby w końcu odzyskać stopniowo swoją godność, piękno i pozycję w pozostałej części Wszechświata Nebadonu. Ta planeta Urantia, która została sprowadzona na sam dół, zostanie podniesiona na pełną wysokość. Taka jest Wola Ojca i Wola Ojca się spełni.

Tu Ocilliaya. Przyszedłem z tymi kilkoma słowami dzisiejszego ranka, aby przypomnieć wszystkim, że Misja jest blisko publicznego ukazania i wszyscy będziecie zaangażowani w ten czy inny sposób. Tymczasem proszę was, bądźcie cierpliwi, ufajcie, słuchajcie waszych Dostrajaczy Myśli, a przede wszystkim bądźcie radośni i wdzięczni i dziękujcie bardzo Ojcu za to, co ma się wydarzyć tutaj na Urantii.

Dziękuję wszystkim za wysłuchanie, życzę wszystkim bardzo udanego dnia. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 27, 2018, 08:52:23 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9888.msg64472#msg64472 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9888.msg64472#msg64472)
Przekazał : Ron Hammar, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Ufać woli Ojca
« 26 stycznia 2018, godz. 20:57:37 »

Nauczyciel : Nebadonia
Temat : Ufać woli Ojca
Przekazujący : Ron Hammar, Góra Shasta, Kalifornia, USA
Data: 26 stycznia 2018, godz 2:31 czasu pacyfiku

Adres nagrania dżwiękowego :
1-26. 231am. Nebadonia. Trusting in the Fathers will.wav


Transkrypcja :
Napisał : Ron Hammar, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 26 stycznia 2018, godz. 21:00:18 »

"Czy to Ty Matko ? Tak synu, to Ja. Przyszłam do ciebie, kiedy wszedłeś w ciszę, aby dzielić się z tobą i ustawić rzeczy według właściwego pierwszeństwa, więc z wolą Ojca przede wszystkim innym.


"Nie oznacza to, że nie możesz mieć innych rzeczy, ale podporządkuj to Ojcu stawiając Go na pierwszym miejscu. Czyniąc to, wytwarzasz energię, która pozwoli ci mieć także inne rzeczy. Ojciec jest dobry. On chce wam błogosławić, gdy mu służycie, abyście mieli więcej radości i zadowolenia. W waszej służbie Jego synów nie jesteście sługami ani niewolnikami, lecz dziećmi Bożymi w domu rodzinnym.


"Więc pomyśl o tym w ten sposób, nie myśląc, że musisz zostać bez tego, czego chciałeś. Może się to zdarzyć, ale tylko tymczasowo. Jest mnóstwo rzeczy, które dla Ojca się dzieją w stosunku do jego dzieci, ale on otwiera rękę i wszystko układa się zgodnie z Jego pierwszeństwem. Rosnąc duchowo i przechodząc przez kręgi psychiczne, dochodzicie do tego miejsca wspólnoty z waszym Dostrajaczem Myśli.


"Czerpiecie z obecności Ojca, bo jest to tak ważne i jak mówi Księga Urantii : "nie tylko rozumiejąc Ojca, ale czujęąc Jego obecność w was". Więc synu, zostawiam cię dzisiaj z tymi myślami, jak trzebaby powiedzieć - "Ufającego woli Ojca". Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 28, 2018, 09:39:30 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9872.msg64416#msg64416 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9872.msg64416#msg64416)
Przekazał : Ron Hammar, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Pasja
« 24 stycznia 2018, godz. 21:49:09 »

Nauczyciel : Dostrajacz Myśli Presoerba
Temat : Pasja
Przekazujący : Ron Hammar, Góra Shasta, Kalifornia, USA
Data: 24 stycznia 2018, godz 00:16 czasu pacyfiku

Adres nagrania dżwiękowego :
1-24 1216am. TA. passion .wav


Transkrypcja :
Napisał : Ron Hammar, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 24 stycznia 2018, godz. 21:51:00 »

Zapis nagrania dźwiękowego :

"Tak synu, jestem tu aby podzielić się z tobą tego wieczoru wagą pasji dla tego, czym masz zamiar się zająć. Pasja pochodzi z serca i motywuje, łączy się z oczekującym pożądaniem tego, co widzicie, że możecie uzyskać. Przedmiot waszej pasji jest tak ważny, pobudza was do wyjątkowego wysiłku, tak, jest ożywiający, pobudzający, podniecający.

"Więc synu, szukaj więcej pasji w swoim życiu. Rozwijaj pasję do rzeczy, które chcesz robić, bo z pasją dajesz z siebie wszystko, nie jesteś letni, lecz zapalony, jesteś w ogniu. Tak, pasja podnieca wolą Ojca. W wyczekiwaniu są to rzeczy, które będą z tobą, a ty masz pasję, miej pasję do życia.

"Miejcie pasję do służby, miejcie pasję dla Ojca Michała i Nebadonii. Tak, bądźcie pasjonatami we wszystkim, w waszych wartościach duchowych. Więc to jest to, czym chciałem podzielić się z wami, więc rozważcie to i wracajcie do tego, pamiętajcie o tym. Domszia, dobrej nocy."
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 28, 2018, 10:37:47 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9862.msg64356#msg64356 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9862.msg64356#msg64356)
Przekazał : Lundco, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Zmiany są trudne
« 22 stycznia 2018, godz. 22:40:31 »


Mówca : Jack 0802AB B*
Temat : Zmiany są trudne
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Roger Lund
Miejsce : Wichita, Kansas
22 sty. 2018, godz. 00:00 czasu centralnego

Jack 0802AB B*-
     Tu Jack. To jest fakt, czasami w życiu masz uczucie, że nie jesteś użyteczny dla siebie, ani dla innych wokół ciebie. Pomagać innym, jest najbardziej satysfakcjonującym uczuciem, jakie można mieć. Jednak młodzi ludzie nie słuchają zbytnio pełnych miłości rad ani wyrazów troski o ich postępowanie lub postawy życiowe. Nawet dorośli rozwijają poczucie, że wiedzą wszystko i nie potrzebują żadnych rad od innych oprócz tych, którzy się z nimi zgadzają. Nawet specjaliści trafiają na wątpliwości, gdy chodzi o zdrowie lub czyjeś dobro.
    Dla wielu myśl o zmianie ich nastawienia i zaakceptowanie wiedzy od innych rzadko się zdarza ! Zmiana prawdy lub postawy jest mało prawdopodobna, są one tak zakorzenione i wygodne, że niewiele innych prawd, piękna i dobroci może dotrzeć do tego skarbca wierzeń, bez względu na to, kto tego próbuje.
   Ludzie muszą się uczyć na doświadczeniu, czy to na błędach, czy sukcesach. Są to zawsze lekcje do przerobienia, jeśli się nad tym zastanowisz. Wielu będzie wątpić i bać się zmian Misji Magisterskiej i tego, co ona reprezentuje dla Urantii. Wielu dostrzeże mądrość współpracy i dobro w zmianach, które są potrzebne, aby Urantia sama się nie zniszczyła. Wy na tym forum jesteście awangardą nadziei dla tak wielu, którzy będą szukać prawdy, bo będziecie małym światełkiem, które rośnie, aż staje się latarnią nadziei. Znajcie wasz cel i przygotujcie się z miłością i wiarą. Narazie, Jack

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 30, 2018, 09:53:36 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9900.msg64500#msg64500 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9900.msg64500#msg64500)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / JEZUS
« 22 stycznia 2018, godz. 01:26:08 »

Mówca : Józef
Temat : JEZUS
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Chiszpania
Data / Godzina : 28 sty. 2018 / 07:00 czasu miejscowego, 06:00 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/45g0tbvz3mgrwyrjuxsjd5p1nt4g0m39 (https://app.box.com/s/45g0tbvz3mgrwyrjuxsjd5p1nt4g0m39)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 28 stycznia 2018, godz. 08:04:36 »
Zapis przekazu Lemuela


JEZUS

Józef : Tak, to ja Józef, ziemski ojciec Jezusa. Przyszedłem dziś rano, aby mówić o tym, jak byłem ojcem Jezusa i dlaczego musiałem opuścić to ziemskie życie, gdy mój syn Jezus był jeszcze bardzo młody. Najpierw pozwólcie mi powiedzieć, że jego matka, Maria, moja żona, nigdy nie wątpiła w Boskość Jezusa, ale widziała w Nim jedynie Zbawiciela, Mesjasza, który miał uwolnić nasz lud od rzymskiej okupacji.

Byłem o wiele bardziej otwarty i od czasu do czasu miałem poważne wątpliwości, ale chcę wspomnieć w istocie o mojej śmierci w tamtym czasie, kiedy spadłem z rusztowania przy budynku, który budowałem. Trzeba było wtedy odejść, ponieważ Jezus potrzebował doświadczenia ojcostwa. Wszyscy czytaliście w waszej Księdze Urantii, że małżeństwo i dzieci były całkowicie zakazane dla Michała, kiedy przyszedł na Ziemię na siódme i ostatnie obdarzenie.

Nie było możliwości pozostawienia na Ziemi potomstwa Naszego Syna-Stwórcy. Ale Michał chciał doświadczyć wszystkiego w każdy sposób, jak doświadcza Jego własne potomstwo, wszystkie Jego dzieci na ziemi i potrzebował tego doświadczenia ojcostwa, choć nie nie było to prawdziwe ojcostwo, niemniej jednak po mojej śmierci Jezus stał się jedynym żywicielem rodziny, który miał pełną odpowiedzialność za opiekę nad braćmi i siostrami, których było wiele.

Tak więc, Michał w rzeczywistości był ojcem wielu dzieci w swoim stanie. Wiem, że to rozumiecie. Ojcostwo w ogóle jest ogromną odpowiedzialnością. Jestem pewien, że wszyscy to wiecie. W moim przypadku, moją wczesną odpowiedzialnością było również nauczenie młodego chłopca, Jezusa, mojego zawodu cieśli i budowniczego, i On to zrobił i bardzo mu się to podobało. Jak wiecie, został ekspertem, a Jego praca była tak niezwykła i całkiem dobrze płatna przez tych, którzy doceniali taką biegłość, którą Jezus mógł się wykazać.

Cieszę się i jestem wdzięczny za tę możliwość, którą miałem dziś rano, aby przyjść powiedzieć wam po prostu dlaczego musiałem odejść tak wcześnie, ponieważ mój Syn Jezus musiał doświadczyć ojcostwa i stał się ojcem własnych braci i sióstr. Tak więc Michał zakończył Swoje siódme i ostatnie obdarzenie tutaj, na tej planecie, znając wszystko i doświadczająć wszystkiego o życiu jako istota ludzka na Urantii.

Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie, a jemu za to, że mnie odbierał. Wszystkim wam życzę miłego dnia. Domszia.


Lemuel : Chciałbym bardzo podziękować Józefowi i jestem głęboko wzruszony i zaszczycony, że mnie odwiedził dziś rano. Dziękuję Ci Józefie. Domtszia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on January 31, 2018, 10:13:57 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9938.msg64680#msg64680 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9938.msg64680#msg64680)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Własne ego
« 31 stycznia 2018, godz. 01:24:29 »

Mówca : Dostrajacz Myśli
Temat : Własne ego
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Chiszpania
Data / Godzina : 31 sty. 2018 / 07:00 czasu miejscowego, 06:00 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/mr4wetm5nfysixdx0dsrjsxl1jko0yfj (https://app.box.com/s/mr4wetm5nfysixdx0dsrjsxl1jko0yfj)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 31 stycznia 2018, godz. 07:15:56 »
Zapis przekazu Lemuela

Własne ego

Dostrajacz Myśli : Tu Dostrajacz Myśli Lemuela. Chcę mówić dziś rano o "własnym ego". Mówiłem już o tym w przeszłości i myślę, że teraz jest odpowiedni moment, aby porozmawiać o tym małym ja, własnym ego, które ostatnio podniosło głowę na forum Serary.

Kiedy jesteś nastolatkiem, nie wiesz jeszcze, czym jest twoje ego, nie osiągnąłeś dojrzałości, aby je rozpoznać. Twoje nastoletnie lata ogólnie są buntownicze z najróżniejszych powodów. Nastolatkowie myślą, że mogą rządzić światem, że wszystko wiedzą i że świat do nich należy i oczywiście kilka krótkich lat po tym widzą, że był to tylko okres, przez który przechodzili.

Największym nauczycielem wszystkich jest własne doświadczenie życiowe. Wszyscy wiecie, że to prawda. Uczymy się obserwując, co dzieje się z innymi ludźmi, dlaczego nagle zabrano ci przyjaciela, bo niedawno zmarł lub zginął w wypadku drogowym albo straciłeś matkę, ojca lub siostrę.

Te doświadczenia uczą nas wielu rzeczy i w końcu pewnego dnia rozpoznajesz, co to jest ego, fałszywe ja, ta część ciebie, która chce wszystko dominować i myśli, że wszystko wie, podczas gdy tak naprawdę, to nic nie wie. Jest to pierwszy krok do mądrości, gdy rozpoznaje się w sobie własne ego i to, co ono wciąż próbuje robić.

Jak już mówiłem wiele razy, ego powinno być twoim najbardziej oddanym sługą, jak kierowca twojego samochodu. Twój kierowca musi przyjmować, i to z radością, codzienne instrukcje, dokąd jechać, co robić, kogo oszukać itp. Są chwile, kiedy trudno jest oddzielić własne ego od pragnień, szczerych pragnień serca .

Kiedy ktoś myśli i rozumie, że to jego ego, które zostało zdominowane po wielu latach, wtedy nagle ty, twoja dusza, chce iść zupełnie inną drogą i pojawia się prawdziwy problem, prawdziwa walka między twoim własnym ego a twoim prawdziwym ja. Ci tu na forum wiedzą, o czym mówię, i wiem, że to rozumiecie i wiem, że sami doświadczyliście tego. Wiecie, jak oddzielić własne ego od prawdziwego ja.

Kolejną rzeczą, o której chcę wspomnieć, jest łatwo dostrzegalny fakt. Nie jest ważne, co mówisz, lecz jak to mówisz i nie to, co robisz, ale jak to robisz. Wszyscy wiecie, że to prawda. Kiedy masz do czynienia z twoimi braćmi i siostrami, uznając przede wszystkim oczywiście, że wszyscy jesteście braćmi i siostrami i macie tych samych Niebiańskich Rodziców.

Wtedy zaczynasz naprawdę czuć, że miłość do rodzeństwa pochodzi z tego właśnie faktu, że naprawdę jesteśmy braćmi i siostrami i wszyscy jesteśmy ludźmi, a wszyscy popełniają błędy od czasu do czasu i jeśli twój brat popełnia błąd i jesteś skłonny mu o tym wspomnieć, możesz to zrobić z życzliwocią i szczerością twojego serca, lecz nigdy z własnych myśli, twojego ego.

Jeśli ktoś stara się nigdy nie ranić uczuć innej ludzkiej istoty, ponieważ ty sam nie chciałbyś zostać zraniony przez kogoś innego, to zostało już powiedziane i to oczywiście jest prawdą, że kiedy ktoś przechodzi przez swoje życie, to jego największym wrogiem jest on sam. Pierwszym kamieniem milowym w twoim życiu jest rozpoznanie wroga i przemienienie go w wielkiego przyjaciela i wielkiego sługę. To jest twoje ego i tak powinno być. Twoje ego staje się twoim największym przyjacielem na tym świecie.

Tu Dostrajacz Lemuela i pozostawiam was dzisiaj z tą myślą. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim miłego dnia. Domszia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 03, 2018, 06:52:40 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9956.msg64784#msg64784 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9956.msg64784#msg64784)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Wasze zespolenie
« 3 lutego 2018, godz. 01:42:51 »

Mówca : Aya - Duch Nadrzędny nr 7
Temat : Wasze zespolenie
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Valls, Tarragona, Hiszpania
Data / Godzina : 3 lut. 2018 / 07:42 czasu miejscowego, 06:42 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/qfmpery9hho1jv1njljccyh73ty9ondk (https://app.box.com/s/qfmpery9hho1jv1njljccyh73ty9ondk)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 3 lutego 2018, godz. 03:06:06 »
Zapis przekazu Lemuela

Wasze zespolenie

Aya, Duch Nadrzędny nr 7 : Dzień dobry, tu Aya, Duch Nadrzędny numer siedem Siódmego Superwszechświata, Orvontonu. Jestem także Głosem Trójcy. Przyszedłem dziś rano aby mówić o was trzech zespolonych ludziach na Urantii. Wiem, że Lemuel nie czuje się naprawdę swobodnie, żeby o tym rozmawiać, ponieważ jego ludzkie ja nie lubi samowywyższania się ani robienia wrażenia na innych ludziach.

Bądź co bądź, jestem tu, aby wspomnieć o kilku rzeczach. Kiedy Ron Besser został zespolony w grudniu 2014 roku, zrobił precedens i my w Raju nie bardzo wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Następnie niedawno pojawili się Lemuel i Larry Gossett, którzy również się zespolili. Tak więc, mamy nie jedną i nie dwie, ale trzy ludzkie istoty zespolone z Ojcem na planecie siódmego obdarzenia Michała.

Kiedy my w Raju dowiedzieliśmy się o tym, to muszę wam powiedzieć, że ktoś powiedział, ale zanim to powiem, to chcę wam przypomnieć, co ktoś powiedział o Jezusie ponad 2000 lat temu, kiedy powiedziano, że Jezus przyszedł z Nazaretu i oczywiście w tamtych czasach wszyscy wiedzieli, co to jest Nazaret i jaka jest jego reputacja.

Tak więc, ktoś z Raju powiedział o was trzech zessplonych istotach : «Trzech na Urantii ! Czy cokolwiek dobrego może pochodzić z Urantii ?» Cóż, teraz wiecie, że to prawda, ale ja chcę powiedzieć, że wy wszyscy trzej, nawet teraz, nie rozumiecie ani nie doceniacie pełnego znaczenia waszego zespolenia z Ojcem. Piąte Epokowe Prawo (System Sprawiedliwości) jest inne od wszystkich innych, w rzeczywistości każde z nich jest inne.

Być może najlepszym sposobem wyjaśnienia tego jest stwierdzenie, że każde Epokowe Prawo ma swoją własną wibrację, własną nutę, nawet swój własny kolor, jeśli wolicie. Wy trzej zostaliście zespoleni podczas Piątego Epokowego Prawa i na zawsze w nieskończoność będziecie nosić na sobie swego rodzaju godło tego Paktu, aby wszyscy wiedzieli, że pochodzicie z Urantii i zostaliście zespoleni z Ojcem podczas Piątejgo Epokowego Prawa. Wszyscy, którzy zostaną zespoleni w przyszłości, będą zespoleni w ramach Szóstego Epokowego Prawa.

Wracając do was, Rona Bessera, Lemuela i Larrego Gossetta. Oczywiście wszyscy jesteście różni, jesteście trzema jedynymi takimi istotami ludzkimi, z którymi ktoś załatwił, jak mówicie, żeby pomieszać szyki w całym Superwszechświecie, zostając zespoleni z Ojcem. To spowodowało wydarzenia, nad którymi trzeba się zastanowić, biorąć pod uwagę waszą cielesną przyszłość tutaj na Urantii.

Każdy z was trzech będzie pracował w inny sposób przez okres wielu lat, wiedząc, że wszyscy jesteście oddani sprawom Ojca, czy będzie to w Misji Magisterskiej, czy też w Misji Powrotu Jezusa, czy jakakolwiek innej Misji, która będzie miała miejsce przez następne dwa tysiące lat, zanim ta planeta wejdzie do Światła i Życia.

Tu Duch Nadrzędny Aya. Chcę zapewnić was trzech, że wkrótce nadejdzie ten dzień, kiedy będziecie wiedzieć na pewno i zrozumiecie pełne znaczenie waszego zespolenia z Ojcem i co ono znaczy, nie tylko dla was, trzech osób, ale dla planety, nowego Systemu, dla Wszechświata, dla Superwszechświata i jeszcze dalej. Bądźcie w spokoju w tej wiedzy, a wasze zrozumienie nadejdzie, we właściwym czasie, a nadejdzie wkrótce.

Jestem Aya, Siódmy Duch Nadrzędny. Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie, szczególnie wam trzem. Życzę wam wszystkim bardzo dobrego dnia. Domszia

Lemuel : Chciałbym tylko powiedzieć, że wahałem się przez ładne kilka minut, zanim włączyłem dyktafon, ale tak, jak to bywało w przeszłości, imię powtarzało się natarczywie i przychodziły mi myśli, więc je nagrałem i macie je. Chciałbym podziękować AYI. Dziękuję bardzo i domszia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 03, 2018, 10:19:34 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9850.msg64326#msg64326 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9850.msg64326#msg64326)
Przekazał : Ron Hammar, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Wola Ojca
« 21 stycznia 2018, godz. 22:56:48 »

Nauczyciel : Michał
Temat : Wola Ojca
Przekazujący : Ron Hammar, Góra Shasta, Kalifornia, USA
Data: 20 stycznia 2018, godz 03:29 czasu pacyfiku

Adres nagrania dżwiękowego :
1-20. 3 29am Michael the fathers will.wav (11165.04 kB)


Transkrypcja :
Napisał : Ron Hammar, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 21 stycznia 2018, godz. 23:05:43 »

Zapis nagrania dźwiękowego :


Ojcze Michale, wyczuwam, że tu jesteś. Tak synu, jestem. Zawsze jestem dostępny dla ciebie, tak samo, jak Matka. Tego wieczoru dużo myślałeś o tym, co zostało dzisiaj opublikowane i dobrze, że poświęciłeś czas na odpowiedź. Wola Boga jest różna dla każdego, bo każdy znajdują się w innej sytuacji.


"Wola Ojca jest najwyższym wyborem, jaki możecie teraz wymyślić w każdej chwili, ze wszystkich możliwości, jakie macie, bo jaka jest wola Ojca dla was lub waszych braci i sióstr ? Czyz robienie postępów duchowych i odzwierciedlanie Ojca w waszym życiu nie jest czynieniem jego woli ? Więc do czego może to być podobne ? Do chęci myślenia o prawdzie, mówienia o pięknie i czynienia dobra. Czy można to zaliczyć do woli Boga dla ciebie i twoich braci i sióstr. Wola Ojca jest stylem życia czynienia najwyższych ideałów, pragnąc mu się podobać.


"Więc, co powiedział Jezus ? Dlaczego nazywacie mnie dobrym ? Tylko jeden jest dobry, to Ojciec, owszem, ale czy nie powinniśmy dążyć do bycia dobrymi, czynienie woli Ojca nie jest jedną konkretną rzeczą, ani osiąganiem jednego określonego celu. Ludzie mogą czynić wolę Ojca i w ich działaniach mogą być całkowicie odmienni w tym samym otoczeniu, a to dlatego, że są na różnych etapach duchowego wzrostu, ale obaj mogą wybrać najwyższy pomysł, jaki potrafią sobie wyobrazić.


"Więc kiedy Misje się zbliżają, co według was byście do tego zaliczyli ? Mamy zamiar pracować z ludzkością. Mamy zamiar inspirować ich do czynienia najwyższej woli. Będzie administracja, będzie struktura przedsiębiorstwa, więc co trzeba teraz robić, to wzrastać duchowo, więc jak mamy rosnąć duchowo ? Usiąść i modlić się o to, czy wyjść i działać, współdziałając z ludźmi, pomagającymi im widzieć kogoś żyjącego wyższym ideałem, panującego nad swojimi emocjami.
"Nie będąc fanatykiem, ale robiąc dobro ludziom przechodzącym obok, zachęcając ludzi przez sposób przeżywania swojego życia. Może to być coś bardzo prostego z uśmiechem lub po prostu pozdrowienie dla nieznajomego, co może uczynić w nich zmianę, że może pomóc im odczuć, że są kochani przez Boga lub przez kogoś innego. Więc czynienie woli Ojca nie jest ustalonym zbiorem parametrów, ale dynamicznym działaniem, które pozwala Duchowi Ojca przepływać przez jego dzieci do ich rodzeństwa."Więc nie trzymajcie się tego, że wola Ojca, to jakaś szczególna umiejętność lub szczególny czyn. Mieszczą się w niej wszystkie małe zachowania. Użyłeś wyrażenia o szacie, o ubieraniu się w szatę miłości i ta szata. składa się z niedużych szwów, ale małych rzeczy w codziennych czynnościach, które robisz, które są natury duchowej, duchowej wartości i oczywiście przez te małe rzeczy, które dają ci silny materiał, bo jest ciasno spleciony, nie łatwy do rozdarcia, ale robiąc wielkie rzeczy, a to się zdarza od czasu do czasu, nie masz tych małych rzeczy, nie masz bardzo ładnej szaty, nie masz bardzo mocnej szaty, aby przetrwać w niej rozczarowania życia. Nie, rozczarowania rozwijają charakter, który czyni cię silniejszym do większych rzeczy, które Ojciec będzie miał na składzie w wieczności. Owszem, wola Ojca, dynamiczne działanie, dynamiczne pragnienie Więc dziel się tymi myślami. Życzę ci dobrego wieczoru i dobrej nocy. Domszia. Dziękuję Ci Michale. Dziękuję. "
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 04, 2018, 10:28:13 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9854.msg64332#msg64332 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9854.msg64332#msg64332)
Przekazał : Daniel Alderfer. członek - bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Margul, Realizm we wszystkim, 21 stycznia 2018, Daniel, Las Vegas, Newada, USA
« 21 stycznia 2017, 02:03:29 »


Zapis przekazu dźwiękowego

Mówca : Margul
Temat : Realizm we wszystkim
Kategoria : Nowe przekazy
Przekazujący : Daniel A., Las Vegas, Newada, USA
21 stycznia 2018, 4:00 GMT

Tu mówi Daniel Alderfer 21 stycznia 2018 r. z Las Vegas w Nevadzie o 19.00. Jeszcze raz dziękuję Ci Ojcze, za szczęśliwą możliwość pracy odbierając wiadomości. Jeśli jest teraz ktoś lub jakaś wiadomość, to jestem tu, aby odebrać.

"Tak Danielu, zacznij mówić. Tu Margul i zamierzam raz jeszcze zająć się kwestią czasu związaną z oficjalną akcją administracyjną. Może to być Jezus Chrystus, albo może Serara lub niektórzy z Apostołów, niezależnie od scenariusza uznanego za najmądrzejszy i najlepszy w danej chwili. Mówię o najnowszym, który oceniamy może na koniec lutego, albo na pierwszą część marca, że zrobilibyśmy coś oczywistego i wysoce skutecznego.

"Odnoszę się do wydarzenia administracyjnego w czasie rzeczywistym, wpływającego na sprawy Ziemi, jak nigdy przedtem. Mówię to tego wieczoru, ponieważ każdą inna sposobność, jaką mieliśmy przypadała tym czasie na horyzoncie, wię musieliśmy ją opóźnić. Jesteśmy bardzo pewni i sprawy wyglądają dobrze dla naszych przewidywań co się stanie i myślimy, że tak będzie, więc spieszę dodać, żebyście byli ostrożni w waszych głowach z formułowaniem pewności tego, co się stanie, z ostrzeżeniem, że Ojciec może wkroczyć w ostatniej chwili, aby wybrać w przyszłości jakąś możliwość. Z wszystkimi pozytywnymi i wysoce wiarygodnymi prognozami, które zrobiliśmy, nadal bądźmy realistami, jeśli chodzi o liczenie, ile kurcząt się wylęgnie. Wiem, że mogę usłyszeć parę jęków na ten temat, ale po prostu informuję was o tym, jak rzeczy wyglądają, co ci, którzy byli w otoczeniu od co najmniej roku lub dwóch albo i trzech, wiedzą o tym bardzo dobrze.

"To przesłanie dzisiejszego wieczoru jest głównie dla tych gości i członków, którzy mogą być całkiem nowi. Jeśli ktoś nie skorzysta z okazji, aby odnieść się do tej możliwości, to tak jakbyśmy zaniedbali naszej odpowiedzialność, która pwinna być wysoce, wysoce realistyczna. Ale nie znajdziecie nikogo tutaj w tym najbardziej znamienitym zespole Misji Magisterskiej i wszystkich pracujących z Serarą, Matką Duchem i Chrystusem Michałem oraz w całej pomocy, jaką mamy z Raju, nikt nie jest niczym innym, jak wielkim optymistą w tym, że to, o czym wam mówimy w ostatnich kilku tygodniach, nadejdzie.

"Ci, którzy byli tu od dłuższego czasu, nie odczuwają najmniejszego zmieszania, cokolwiek się dzieje. Ich wiara, zaufanie, pewność i zrozumienie teraz, jak to działa, są tak zaawansowane i silne, że nawet jeśli się cieszycie słysząc o tym, to naprawdę nie potrzebujcie tego, ponieważ dotarliście do miejsca tego rodzaju zaufania, jakie mamy. Wszystko, co zarysowano w odniesieniu do Misji Magisterskiej, będzie miało miejsce w taki czy inny sposób i w zakresie czasu w najbliższej przyszłości.

"Patrząc na historię Urantii z Naszej perspektywy, nastąpi to prawie natychmiast, chociaż znów może się pojawić pewne opóźnienie. Myślę, że w ciągu około minionych dwóch i pół lat jest to szesnasta próba. Mówię w pełni jako prawdziwy towarzysz i współpracownik, z samą czystą życzliwością i głębokim pragnieniem wprowadzenia was i poinformowania.

"Ćwiczcie najcenniejszą umiejętność - umiejętność wstawiennictwa, kiedy tylko możecie, na kolanach lub gdziekolwiek jesteście, na przykład przycinając drzewa, do góry nogami w uprzęży, też możecie bardzo dobrze się modlić. Dam wam jeden mały cynk na temat modlitwy. A co, jakbyście byli zupełnie na sucho po długim wysiłku, żeby pokryć cały obszar, o jakim można pomyśleć, na przykład zaczynając od czubka Ameryki Południowej idąc w górę, albo zaczynając od najdalszego punktu na wschodzie byłego Związku Radzieckiego i pracując na wasz sposób w kierunku połuniowo-zachodnim, pokrywając wszystkie te okoliczności, którymi jesteście naprawdę głęboko zaniepokojeni i które wymagają, powiedzmy, inteligentnych próśb przed sądem Ojca i dotarcia do uszu Ojca i Matki Nebadonu lub kogokolwiek innego, który czujecie, że coś może i byłby zainteresowany tym, co macie do powiedzenia.

"To wyczerpuje sprawy, o które chciałem wam przypomnieć dzisiejszego wieczoru. Dziękuję ci Danielu za to, że byłeś tutaj. Na ten wieczoru zakończę znanym powiedzeniem : "szczęśliwej drogi". Z ciepłym uczuciem dla wszystkich. Margul, Domszia. "

Koniec (Dziękuję Margulu ! D.)
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 10, 2018, 12:13:59 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=9984.msg64906#msg64906 (http://forum.serara.org/index.php?topic=9984.msg64906#msg64906)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Potęga ciszy
« 9 lutego 2018, godz. 01:28:36 »

Mówca : Dostrajacz Myśli
Temat : Potęga ciszy
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania.
Data / Godzina : 9 lut. 2018 / 07:00 czasu miejscowego, 06:00 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/jgoqc3hglnvh0sg6ya63jm8dmjfc27r8 (https://app.box.com/s/jgoqc3hglnvh0sg6ya63jm8dmjfc27r8)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 9 lutego 2018, godz. 02:46:17 »
Zapis przekazu Lemuela

Potęga ciszy

Dostrajacz Myśli Lemuela : Dzień dobry wszystkim, tego ranka chcę mówić o "potędze ciszy". Wszyscy wiecie, wiele razy było o tym mówione, że cisza jest złotem i w pewnym sensie tak jest, ale ja chcę mówić o potędze ciszy. Wy, członkowie forum, byliście zachęceni od pierwszego momentu członkostwa do praktykowania wchodzenia w bezruch i ciszę, abyście mogli odbierać i przekazywać.

Zacznijmy od tego, że jest to bardzo trudne, ponieważ normalnie ludzie nie są przyzwyczajeni do zwracania się do wnętrza w poszukiwaniu pokoju, spokoju i pocieszenia. Nie, przez 99 % czasu zwracacie waszą uwagę w stronę świata zewnętrznego, codziennych czynności i kłopotów. Teraz, po latach ćwiczeń niektórych z was, zaczynacie doceniać potęgę ciszy.

Kiedy zwracacie się do wnętrza, do waszego Ukochanego, tam est cisza. Stajecie się bardziej świadomi swojego fizycznego ciała, swojego oddechu i tego, jak to zaczyna spowalniać, bardziej się odprężacie, będąc jednocześnie w pełni świadomi tego, co dzieje się wokół was, ale skupiacie się na ciszy i zaczynacie naprawdę czuć jej potęgę. Potęga ciszy jest naprawdę namacalna, można ją czuć. Ona naprawdę jest.

Mogłem zmienić tytuł tej rozmowy i nazwać ją «obecnością ciszy» tak, jak i potęgą ciszy. Jak to dobrze ćwiczyć ? Jestem pewien, że wszyscy tutaj członkowie forum jesteście już świadomi, że potęga ciszy jest faktem i ta potęga zdaje się rosnąć wewnątrz was i świadomość tego przynosi ulgę.

Kiedy po raz pierwszy uświadomisz sobie tę potęgę wewnątrz ciebie, jest to najcudowniejsza rzecz. Zaczynasz dostawać dowód dla siebie, że w tobie jest ta potęga, ta obecność, która jest tak pocieszająca. Teraz znasz już tę potęgę, tę obecność, która jest zawsze w tobie. Wszystko, co musisz zrobić, to zwrócić się do wnętrza siebie i po prostu poddać się całkowicie i zupełnie i radośnie tej potędze ciszy.

Kiedy wiesz, że jesteś w tym stanie, nie tylko zdajesz sobie sprawę z tej potęgi, ale także z tego, że ona cię otacza, jest wewnątrz i na zewnątrz. Nie jesteście rozdzieleni i ćwicząc stajesz się świadomym, że łatwo jest zwrócić się do wewnątrz, nawet gdy jesteś na zewnątrz, na wsi, a nawet w mieście lub w dowolnej, w każdej sytuacji i to jest w rzeczywistości pęknięcie materii, gdy jesteś w stanie natychmiast wejść w tę ciszę, tę potęgę.

Masz największą przewagę nad innymi, którzy nic o tym nie wiedzą. Twoja siła, twój hart ducha pochodzi z tej potęgi ciszy. Teraz już wiesz, gdzie i jak twój ukochany Dostrajacz Myśli może dać ci to, co On chce, żebyś otrzymał, czy to obraz, czy myśl, albo tylko uczucie, które jesteś może w stanie przetłumaczyć na wiadomości.

W ten sposób uczysz się odbierać, wchodząc w tę ciszę i uświadamiając sobie tę potęgę. To naprawdę jest potęga, a ta potęga, jak wiecie, pochodzi od Ducha, cząstki waszego Ojca, waszego Zamieszkującego, waszego ukochanego Dostrajacza Myśli, od niego jest ta potęga ciszy. Tak więc, drodzy bracia i siostry z forum, to Dostrajacz Myśli Lemuela zachęca was do kontynuowania ćwiczeń, wchodzenia w ciszę i uświadamiania sobie tej potęgi ciszy w każdym z was.

To jest wasza siła, to jest wasza moc, to jest miłość, to jest wasz umiłowany Dostrajacz Myśli. Wiem, że Lemuel na przykład nie może spędzić, chciałem powiedzieć dnia, ale on zawsze jest połączony ze mną, jego Dostrajaczem Myśli, bo on nie tylko tak decyduje, ale to spełnia. To jest wszystko, co się dzieje i to spełnienie przyjdzie do każdego z was. Jedyna rzeczywistość, jaką macie, to ta, którą macie w waszej własnej jaźni i możecie być ze sobą w dowolnym czasie i cały czas, po prostu zwracajcie się do wewnątz i bierzcie tę potęgę ciszy.


Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i życzę wszystkim bardzo udanego dnia. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 11, 2018, 10:04:54 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10000.msg64966#msg64966 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10000.msg64966#msg64966)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Rozczarowanie
« 11 lutego 2018, godz. 01:23:22 »

Mówca : Dostrajacz Myśli
Temat : Rozczarowanie
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania.
Data / Godzina : 11 lut. 2018 / 07:00 czasu miejscowego, 06:00 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/zbyml4ewvxehi65fcqk9micp2z7a03iu (https://app.box.com/s/zbyml4ewvxehi65fcqk9micp2z7a03iu)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 11 lutego 2018, godz. 02:39:14 »
Zapis przekazu Lemuela

Rozczarowanie

Dostrajacz Myśli : Tu Dostrajacz Myśli Lemuela. Dziś rano chcę ci mówić o "rozczarowaniu". Ci z was na tym forum, którzy są na bieżąco z tym, co się dzieje, czytali dziś rano wiadomość od Rona Bessera o tym, że Misja Magisterska w całym zakresie i wszystkich celach jest bezcelowa i zostaje porzucona, a wiadomość pochodzi od samego Michała Nebadońskiego.

Ale ja chcę mówić o rozczarowaniu, a nie o Misji Magisterskiej. Kiedy czujesz się zawiedziony, to czy przychodzi ci myśl, czy zadajesz sobie pytanie : co jest we mnie rozczarowane, skąd bierze się uczucie rozczarowania ? Cóż, oczywiście pochodzi ono z wpływu zewnętrznego.

Odwrotna sytuacja jest też oczywiście prawdziwa, gdy czujesz się tak podniecony i uradowany, to zwykle pochodzi to też od zewnętrznego wpływu. Mamy też takich z nas, które nie czują rozczarowania. Więc o co chodzi ? Wasza dusza i wasz ukochany Dostrajacz Myśli nigdy nie odczuwają rozczarowania. Twój Wewnętrzny Mieszkaniec, który zna cię bardziej niż ty sam siebie i jest z tobą cały czas, aby cię prowadzić twoją własną ścieżką wznoszenia się.

Niezależnie od powodu, dla którego zdecydowałeś się odejść od tej ścieżki, twój ukochany Dostrajacz Myśli nigdy nie jest zawiedziony, nigdy nie może czuć się zawiedziony. Będzie tylko dalej spokojnie obserwował i nadal będzie próbował wpływać na ciebie na twojej ścieżce wznoszenia się. Kiedy jesteś zawiedziony z jakiegoś powodu, może to być tylko twoje ego, które jest rozczarowane, ponieważ oczekiwało czegoś.

Oczywiście, jest wiele rzeczy, których możesz potrzebować w swoim życiu i których możesz się spodziewać w twoim życiu, ale kiedy one się nie materializują, to tylko twoje ego jest rozczarowane. Wiele razy mówiono, że lepiej jest iść przez życie, nie oczekując niczego, aby uniknąć rozczarowań. Nie zgadzałbym się z tym całkowicie, ponieważ dobrze jest również przejść lekcje, które może przynieść rozczarowanie.

Więc, oczywiście, gdy oczekujesz jakiegoś wydarzenia - nie sugeruję teraz, że chodzi o Misję Magisterską – mam na myśli cokolwiek, na co oczekujesz, wakacji lub wizyty przyjaciół lub krewnych, czy czegokolwiek innego, to twoje ego pobudza twoje uczucie podniecenia i oczekiwania i dobrze, to jest normalna ludzka reakcja, ale po prostu staraj się pamiętać, że ta normalna ludzka reakcja tak naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Jest tak dlatego, że to, czego oczekujesz i czego szukasz, może, ale nie musi się zdarzyć w zależności od okoliczności. Wiem i doceniam, że czasami bardzo trudno jest wam się pogodzić z rozczarowaniem. Proszę was tylko o przeanalizowanie. skąd bierze się to rozczarowanie, to uczucie ? Tak jakbyś został uderzony w żołądek i czujesz taki ból. Skąd bierze się to uczucie ?

Jeśli jesteś naprawdę szczery wobec siebie, to przyznasz, że chodzi o twoje własne ego, ponieważ to twoje ego tęskniło za Misją Magisterską, na którą czekaliście od lat i oczywiście chcieliście, żeby stała się rzeczywistością, więc teraz wszyscy jesteście rozczarowani . Drodzy bracia i siostry, próbujcie nie być zawiedzeni, starajcie stać się większymi realistami, nie tylko w sprawie Misji Magisterskiej, ale bardziej ogólnie w sprawie rozczarowań w waszym życiu.

Jestem pewien, że wszyscy bez wyjątku w pewnym momencie doświadczyliście rozczarowania. Uznajcie je za to, czym ono jest, ono nie ma wpływu na wasze życie, albo nie powinno mieć. Wasze umiłowane Dostrajacze są wciąż z wami, wciąż was kochają ponad radość lub ludzkie zrozumienie i nadal prowadzą was do doskonałości, której Ojciec chce dla was wszystkich. Tak więc proszę, nie pozwólcie, by rozczarowanie stało na drodze waszej przyszłej doskonałości.

Tu Dostrajacz Myśli Lemuela, życzę wam wszystkim bardzo dobrego dnia i dziękuję za wysłuchanie. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 17, 2018, 07:01:21 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10038.msg65116#msg65116 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10038.msg65116#msg65116)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Duchowy wybuch
« 16 lutego 2018, godz. 11:30:46 »

Mówca : JEZUS
Temat : Duchowy wybuch
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania.
Data / Godzina : 16 lut. 2018 / 17:30 czasu miejscowego, 16:30 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/95eli1rbfpa9rocr8q9khonyx2mwcvln (https://app.box.com/s/95eli1rbfpa9rocr8q9khonyx2mwcvln)


Transkrypcja :
Napisała : newstarsaphire, członek-bohater
« Odpowiedź nr 2 : 16 lutego 2018, godz. 15:44:25 »

Zapis wiadomość dźwiękowej

Dzieńdobry wszystkim, tu Lemuel
Piątek, 16-lut-18 17:10 / 16:10 GMT

Jestem tu dzisiejszego popołudnia, ponieważ wiem, że Jezus chciał ze mną rozmawiać, gdybym zwrócił moją uwagę do niego. Jezu, myślę o Tobie.

Jesus:   "Dziękuję Lemuelu, tu Jezus. Przyszedłem tego popołudnia aby porozmawiać szczególnie o was trzech dżentelmenach : Ronie Besserze, Larrym Gossecie i Lemuelu, którzy są zespoleni. Wiem, że Lemuel czasami, gdy myśli o was trzech, lubi was nazywać “trzema muszkieterami”. No cóż, chcę wam powiedzieć, że wy, trzej muszkieterowie, nie wiecie praktycznie nic o tym, co to znaczy być muszkieterem, więc pozwólcie mi to wyjaśnić.

"Czytaliście dzisiaj wcześniej o duchowym wybuchu, ale było o tym tylko kilka krótkich słów, bo może być, że jeszcze będę o tym mówił później. Ale pokrótce wspomnę, że moje obwieszczenie będzie miało postać duchowego wybuchu, który dotknie umysły was wszystkich na tej planecie. Zadziała ono jak włączanie, kiedy włączacie światło, mój duchowy wybuch włączy światło w umysłach wszystkich. Znaczy to oczywiście, że w umysłach tych, którzy mają już trochę światła, to światło stanie się bardziej dostępne, a u tych z was, którzy nie mają światła, włączanie nic nie znaczy. Ci z was, którzy się włączą, że tak powiem, uświadomią sobie, że jesteście inni, że teraz macie inny stosunek do pewnych rzeczy, które was przedtem mniej interesowały, jak zwłaszcza religia i sprawy duchowe. Dla tych z was, którzy nie mają żadnego światła, oznacza to, że włączanie was do niczego nie służy i będziecie zagubieni.

"Wracając do trzech muszkieterów, Rona Bessera, Larry'ego Gossetta i Lemuela, mój duchowy wybuch wpłynie na was w następujący sposób : będzie to tak samo, jak ze mną, kiedy Jan mnie ochrzcił w Jordanie i odszedłem od niego z rzeki na pustynię, aby być samemu, ale od tej chwili byłem w pełni świadomy mojego Dostrajacza Myśli i to samo stanie się z wami. Będziecie cały czas świadomi mieszkającej w was umiłowanej cząstki Boga. Mieć was trzech tutaj na ziemi jest czymś więcej niż nadzwyczajnym. Raj uważał to za niemożliwe, ale tymczasem jesteście tutaj i wasza praca dla Misji w przyszłości będzie miała ogromne znaczenie.

"Chciałbym także wspomnieć o ilości informacji, które ostatnio otrzymaliście, szczególnie o Wypełniaczu Przeznaczenia Wszechświata. Teraz wiecie, że istnieje takie wysokie bóstwo, lub jak Lemuel lubi je nazywać "super-bóstwo" teraz zaangażowane z wielkim zainteresowaniem w Misję Magisterską. Ja, z mojej strony, jestem również zadowolony i cieszę się, że tak powiem z tego, że mamy na pokładzie tak wysokie bóstwo."

Lemuel : Drogi Jezu, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć ?

Jesus:   "Lemuelu, mógłbym jeszcze powiedzieć, żę jest ogromnie dużo do powiedzenia, ale teraz nie jest to dobry moment, lecz rzeczywiście będzie to całkiem niedługo, więc dziękuję ci za ustalenie takiego spotkania ze mną. Wiem, że odebrałeś mnie dziś rano, kiedy byłeś na spacerze i to ty zdecydowałeś, że tak powiem, że umówisz się na oficjalne spotkanie dziś po południu i jestem tu z wielką przyjemnością. "

Lemuel : Jezu, muszę Cię zapytać, czy to ma być opublikowane na forum ?

Jesus:   “Dla mnie to jest zupełnie w porządku, jak najbardziej. Dobrze, więc to mówił Jezus, bardzo ci dziękuję. Życzę ci bardzo dobrego weekendu i dziękuję wam za wysłuchanie. Domszia.

Lemuel : Tu Lemuel, oczywiście opublikuję to na forum i jestem bardzo, bardzo wdzięczny Jezusowi za tę informację. Domszia Ci Jezu.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 18, 2018, 12:26:16 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10042.msg65138#msg65138 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10042.msg65138#msg65138)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / MISJA MAGISTERSKA
« 17 lutego 2018, godz. 02:56:18 »

Mówca : OCILLIAYA
Temat : Misja Magisterska
Przekazujący : Lemuel
Girona, Katalonia, Hiszpania.
17 lut. 2018

OCILLIAYA , DUCH NADRZĘDNY nr 4
Przychodzę dziś rano z wiadomością dla wszystkich członków forum : poświęćcie wasz czas, proszę, próbując przyswoić sobie wszystkie informacje nadchodzące każdego dnia.
Kładziemy teraz nacisk na to, aby przekazać wam wszystkim informacje udostępniane przez DUCHA po to, żeby was jak najlepiej przygotować do stawienia czoła najbliższym licznym wyzwaniom.
Ci z was, którzy są członkami od lat, zostaną poinformowani i przyzwyczajeni do tego, że nadchodząca Misja Magisterska przyniesie z sobą zmiany, które dotkną każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na planecie.

Aby dokonać zmian koniecznych do uratuwania Urantii z jej straszliwej niedoli i poprowadzić ją do pierwszych etapów Światła i Życia potrzeba nie tylko wielu lat, ale również pomocy i wsparcia ze strony każdego z was. To będzie długie i żmudne zadanie i zostaniecie wezwani do zajęcia się sytuacjami wyjątkowymi, jakich nie widzieliście i nie możecie sobie wyobrazić. Właśnie dlatego przez te kilka lat informowaliśmy was i przygotowywaliśmy do tego, o czym wiemy, że nadejdzie.

Obecna globalna sytuacja polityczna jest taka, że w każdej chwili świat może zostać wciągnięty w rodzaj wojny, z powodu której konieczne będzie ewakuowanie was wszystkich. To da się zrobić, ale nie jest to scenariusz, który chcemy zobaczyć my, ani ktokolwiek inny, ale istnieje taka możliwość. Na przestrzeni wieków ta najpiękniejsza z planet ucierpiała tak bardzo, znacznie ponad normę dla rozwijających się planet, co łamie nasze serca, tak, moje dzieci, łamie nasze serce patrząc, jak musiała klęknąć na kolana wołająć o pomoc.

Musicie spróbować zrozumieć, że tak jak wy, ludzcy rodzice, my także jesteśmy rodzicami i także czujemy i cierpimy strzały wbijane w jej ciało. Jest intencją Ojca, aby ona nie cierpiała już więcej ani wy, jej ziemskie dzieci, od następstw ohydnego buntu. Jako rodzice pragniemy wziąć ją w ramiona i przytulić do piersi i tak zrobimy.

Od czasu ostatecznego obdarzenia przez Michała poszukiwano sposobów, by ją uratować i Misja Magisterska jest tutaj, aby to właśnie zrobić.
Misje Magisterskie są sposobami i środkami, dzięki którym można wyprowadzić planetę z buntu.
Serara i Mondżoronson, nasi Magisterscy Synowie, są bardzo doświadczeni i mają pomoc i wsparcie od Rajskich Istot. Troska i zainteresowanie tutejszą sytuacją na Urantii są takie, że zebrało się tu wiele milionów istot ze wszystkich stron wszechświata i dalszych stron, żeby być świadkami tego rozgromienia.

I tak, moje drogie dzieci, wiedząc, że macie wziąć udział w tym ogromnym przedsięwzięciu, powinienem wszczepić pragnienie w wasze serca, abyście zrobili wszystko, co jest w ludzkiej mocy, żęby pomóc uratować waszą piękną planetę, bo czyż nie jest ona piękna ?

Jakże błogosławieni jesteście wszyscy, że zostaliście doprowadzeni tutaj, na to wyjątkowe forum i staliście się odbiorcami takich rewelacji, które zdumiały nawet niektórych w Raju, że takie rzeczy zostały ujawnione zwykłym śmiertelnikom, a teraz macie nawet Wypełniacza Przeznaczenia Wszechświata, który wziął to na Siebie, nie tylko angażując się w Misję Magisterską, ale ujawniając te dotychczas nieznane fakty.

Wielu z was musiało podejmować bardzo trudne decyzje zdając sobie sprawę, że do pełnego uczestnictwa w Misji Magisterskiej wymagane jest zupełne zaangażowanie i tylko tak może być. Potrzebujemy was wszystkich, naszej armii lądowej silnej i wytrwałej, która się nie załamie na pierwszej napotkanej przeszkodzie. Doceniamy i rozumiemy problemy, z którymi wszyscy się spotykacie na co dzień, ale jednocześnie chcemy, żebyście sobie w pełni zdawali sprawę z możliwości, jakie przed wami stoją. Niezależnie od tego, czy zdecydujecie się zostać pełnoetatowym partnerem Niebiańskiej rodziny, czy kontynuować życie w swojej strefie komfortu, życie dla was wszystkich wkrótce się zmieni i nigdy już nie będzie takie samo. Dla żadnego z was nie ma odwrotu, tylko pełne parcie do przodu w nieznane. Jest to zarówno podniecające, jak i może przerażające dla niektórych z was, ale dostajecie wiedzę, której inni nie mają.

Wasi umiłowani Dostrajacze Myśli są słusznie zadowoleni ze współpracy, która pozwoliła Im doprowadzić was do tego rozdroża w waszym życiu i teraz pozostaje wam tylko kontynuować i pozwolić Mu prowadzić cię dalej twoją drogą wznoszenia.

Ufamy w was wszystkich, że potraficie podążać tam, dokąd prowadzą wasi Umiłowani i że Misja Magisterska z waszą pomocą nie tylko odniesie sukces, ale ostatecznie odda Urantię z powrotem w kochające ręce Ojca.

Dobrego dnia.

Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 20, 2018, 07:58:10 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10054.msg65168#msg65168 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10054.msg65168#msg65168)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Msja Magisterska
« 18 lutego 2018, godz. 02:00:20 »

Mówca : SERARA / JEZUS
Temat : Misja Magisterska
Przekazujący : Lemuel
Girona, Katalonia, Hiszpania.
18 lut. 2018, 06:00 czasu miejscowego, 05:00 GMT

SERARA
Wiele razy mówiono, że możesz doprowadzić konia do wody, ale nie możesz go zmusić do picia.
W rzeczy samej ! Na całym świecie, a nawet tutaj, na tym znakomitym forum są tacy, którzy zostali doprowadzeni do wiecznego źródła żywej wody i Prawdy, a jednak nie byli w stanie przekonać się do picia.

Pamiątki po rebelii są liczne i różnorodne, ale najtrudniejszy do uwolnienia się jest strach.
Bać się nieznanego i nie wypróbowanego jest główną pozostałością, a ludzkość została sparaliżowana strachem. Do wiedzy i zrozumienia czegokolwiek trzeba podchodzić z otwartą głową, w gotowości do wyjścia i zobaczenia, o co w tym wszystkim chodzi, a jest bardzo niewielu, którzy potrafią się na to zdobyć.

Czas ucieka, jak mówią, a my w Niebiańskich dziedzinach nie możemy czekać i nie czekamy bez końca na to, kiedy ludzkość poradzi sobie z sytuacją i coś z tym zrobi.
We wszechświatach było wiele buntów i to my, Synowie Magisterscy przez wieki byliśmy wysyłani na dotknięte nimi planety i doprowadzalaśmy je w końcu do Światła i Zycia.

Jak wiecie, po raz pierwszy my, Synowie-Magisterscy musimy próbować naszej misji z udziałem ludzi i jest to dla nas zarówno ekscytujące, jak i wymagające. Minęło w przybliżeniu jedenaście lat od pierwszego ogłoszenia, że Synowie Magisterscy przybędą na Urantię i w tym czasie była cała karuzela zdarzeń, która doprowadziła nas prawie do porzucenia całego pomysłu misji.
Możecie sobie wyobrazić szkołę, która przyjmowała uczniów przez tysiąc lat, a teraz nie tylko wymaga kompletnej renowacji, ale musi się ona odbyć przy obecności uczniów.

Teraz, po tylu zmianach, wszystko ostatecznie się ustala, ale mówię to trzymając kciuki. Informowaliśmy was, doradzaliśmy wam, uczyliśmy was objawień tak, że wielu, nawet w Raju, podnosiło brwi na mądrość tego.

Żadna inna planeta w całym stworzeniu nie doświadczyła tego, czego doświadcza Urantia i podczas gdy mamy pełne zaufanie, nie tylko do naszych możliwości po doświadczeniach milionów lat, ale także jesteśmy pewni, że wy, którzy jesteś z nami i poświęcacie swój czas, a nawet wasze życie dla misji, to Urantia wyłoni się na nowo i wstanie ponownie, jak Feniks z własnego popiołu.

Lemuelu, Jezus jest tutaj i chce coś powiedzieć.

JEZUS
Chciałbym przypomnieć wam wszystkim, że to, co zamierzam powiedzieć światu, będzie miało natychmiastowe reperkusje, ponieważ moje słowa przyniosą strach, strach tych mrocznych, których już nie będzie.
Osoby uzależnione od narkotyków i ci, którzy się nimi zajmują, będą mieli trudności ze znalezieniem ich i będą musieli przejść przez natychmiastowy kompletny odwyk, którego nie będą mogli wytrzymaćć i będą próbowali zakończyć życie.
Trudno !
Podżegacze wojenni również znikną bardzo szybko wraz z tak wieloma innymi, którzy siali zamęt, a ogół ludności otrzyma sygnał alarmowy, który nimi wstrząśnie do samego rdzenia.

Na razie zostawiam to tak, jak jest, ale może będę miał więcej do powiedzenia później dzisiaj. Dobrego dnia.

SERARA
Ci z was, tutaj na forum, są nielicznymi cennymi. Kochamy was wszystkich za waszą nieustępliwość i lojalność. Wielu odeszło, wiemy, ale oni wrócą z wieloma innymi, kiedy zobaczą na własne oczy, że mamy na myśli działanie i że Misja Magisterska została uruchomiona i działa.

Ja także, podobnie jak mój brat Jezus, będę miał coś do powiedzenia, co nie będzie dobrze przyjęte przez rządzących, którzy będą uciekać, szukając schronienia, nie znajdą żadnego i będą zdemaskowani.
W sumie będzie to straszny czas dla mrocznych. Ich czas się skończył i oni o tym wiedzą.

Czas jest teraz krótki, pozostało tylko kilka tygodni i po wszystkich przygotowaniach w ciągu ostatnich lat my nadal wątpimy, czy jesteście naprawdę przygotowani na to, co ma nadejść. Ale wiemy też, że dzięki waszemu zaufaniu i wierze w nas i waszych umiłowanych Dostrajaczy Myśli zajmiecie się sprawami Ojca i pomocą w przywróceniu Urantii w Jego kochające ręce.

Dobrego dnia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on February 20, 2018, 10:43:25 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10050.msg65154#msg65154 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10050.msg65154#msg65154)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / PRAWDA
« 17 lutego 2018, godz. 01:22:30 »


Mówca : Dostrajacz Myśli
Temat : PRAWDA
Przekazujący : Lemuel
Girona, Katalonia, Hiszpania.
18:00 czasu miejscowego

Podczas gdy wielokrotnie wykazywano, że mięso jednego człowieka jest trucizną innego, to samo można powiedzieć, że prawda jednego człowieka jest kłamstwem innego człowieka. Jak zatem jakikolwiek człowiek gdziekolwiek może dojść do ładu z taką zagadką ?
Myślę, że dobrym pomysłem byłoby pokazanie różnicy między tym, co jest prawdziwe, a Prawdą, przez duże "T", a także dojście do zadawalającej definicji obu.

Prawda jest tym, co można zaobserwować jako oczywiste i dlatego powszechnie uznane za takie.
To, co jest prawdziwe, można porównać do wiatru. To może się zmieniać i zmienia się z chwili na chwilę, w zależności od tego, gdzie jesteś i co sądzisz. Dziesięć osób może obserwować to samo w tym samym czasie, a mimo to może wytworzyć dziesięć odmian tego, co widzieli. Jest to klasyczny problem, gdy świadkowie są sprowadzani do sądu i przysięgają mówić prawdę.
Wszyscy wiecie, że było tak wiele przypadków pomyłki sądowej ze względu na to, że ludzie widzą to samo na bardzo różne sposoby.

A więc, co jest prawdziwe, dla każdego z was ? Tworzycie swoją własną prawdę z chwili na chwilę, tak jak tworzycie swoją rzeczywistość z chwili na chwilę. Pomyślcie o tym!
Przez całe życie przyzwyczailiście się do życia w ramach własnych systemów wierzeń, które są zawsze wytworem wychowania, wykształcenia, religii, uprzedzeń, sympatii, niechęci, itp. i zmieniają się z biegiem lat. Być może teraz zrozumiecie, że nic z tego nie jest Prawdą. Nazwalibyście obłąkanym kogoś, gdyby powiedział, że on nie wierzy, że nad nami krąży księżyc, gdy jest to zupełnie oczywiste dla tych, którzy mają oczy do widzenia.

Wszystko jest względne, jak już wspomniano, więc nie ma sensu przekonywać kogoś, by zgodził się z twoją prawdę.

Więc teraz można stwierdzić zupełnie jasno i zwięźle : Prawda po prostu jest i ona się nie zmienia w ciągle zmieniającym się świecie.
Nie potrzeba żadnych świadków, którzy wystąpiliby w celu jej podtrzymania. Ona jest dla wszystkich, żeby ją przyjąć lub odrzucić. Stoi sobie sama, niezmienna i ostateczna.

Jest prawdziwą ironią, że tak wielu przeżywa całe życie zamknięci na klucz w swoim systemie prawdy, który nie ma absolutnie nic wspólnego z Prawdą.

Jak bardzo jesteście błogosławieni ? Wy, którzy zostaliście doprowadzeni na to forum, prowadzeni przez Prawdę, która po prostu jest.
Wszyscy powinniście dostać gratulacje za współpracę z waszym Zamieszkującym w takim stopniu, że macie teraz przed sobą wieczną Prawdę o przyczynie waszego istnienia. Tak, naprawdę moi przyjaciele. I wymaga to tylko waszej stałej współpracy, aby doświadczać Prawdy waszego Bytu.

Jest to zaiste jedyna prawda.

Dobrego wieczoru.


Lemuel : Dziękuję Ci Ukochany. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 04, 2018, 09:42:46 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10116.msg65428#msg65428 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10116.msg65428#msg65428)
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek - bohater
Kategoria / Temat : Bóstwa Rajskie jak Ojciec, Jestem i Wypełniacz Przeznaczenia Wszechświata / Wypełniacz Przeznaczenia Wszechświata – Wyniki spisu ludności Urantii i klasyfikacja
« 27 lutego 2018, 18:03:26 »


Spis ludności Ziemi na dzień 27-go lutego 2018-go roku o godz. 14-tej czasu nowojorskiego


1) Ogólna liczba ludności na Urantii : 8 324 156 632
2) Ludzie zespoleni na Urantii bez usunięcia ciała w rydwanach ognia - zmodyfikowaną techniką zespalania zapoczątkowaną przez Rona Bessera 25 grudnia 2014 r. o godz. 11.35 czasu nowojorskiego - 5 osób
3) Ludzie nie zespoleni na Urantii, ale gotowi do zespolenia na Urantii przez zmodyfikowane zespolenie - 1 800 osób
4) Ludzie zespoleni znalezieni w dawnych, wymarłych grupach etnicznych, pozostający na Urantii jako niewidzialni, zespoleni przez normalny proces - 2 153 142


5) Ludzie żyjący na Urantii po sześciu miesiącach od zmodyfikowanego przez Bessera zespolenia z Dostrajaczem - 2 135 410
6) Ludzie, którzy mogą się zespolić przed śmiercią w wieku od 49 do 85 lat - 3 112 610
7) Ludzie, którzy nigdy się nie zespolą na Urantii ani jako wznoszący się pielgrzymi i są całkiem lub prawie duchowo martwi - 4 132 156 110
8-)Ludzie, którzy pretendują do stanu duchowego, lecz nie mają żadnych takich cech, a są głównie biskupami, lub innymii oficjałami kościołów - 1 132 176
9) Ludzie zdolni do zespalania w ciągu ośmiu lat, ale mogący się tym mało interesować i na razie będą przechodzili okres prób - 3,175 miliona


10) Ludzie, którzy wiedzą, że mają zdolności medium, lub potrafią przekazywać głos Boga na Urantii, albo mają obie zdolności - 3,142 miliona
11) Ludzie na Urantii nie należący do klasy 10), ale będący autentycznymi kanałami i jasnowidzami lub bardzo cenionymi za ich medyczną intuicję dotyczącą chorób, poprzez ludzkie jasnowidzenie - 65 105
12) Ludzie, którzy mogą lewitować i mogą przebywać poza ciałem lub przenosić swoje ciało fizyczne w inne miejsce, pozostając w łóżku lub w domu, wykonując inne czynności - 62 210
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 05, 2018, 08:51:00 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10138.msg65544#msg65544 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10138.msg65544#msg65544)
Przekazał : Niant2. członek - bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Przygotowanie do nadchodzących zmian !!!
« 4 marcaa 2018, godz. 23:10:31 »


Dobry wieczór moi przyjaciele i znakomici goście

Mówca : Duch Nadrzędny Ocilliaya
Temat : Przygotowanie do nadchodzących zmian !!!
Kategoria: Miejsce na nowe przekazy
Przekazujący : NIANT2(Antonio), Stanstead (w domu), Quebec, Kanada
Niedziela, 4 Marca 2018, 22:15, Kanada

Dobry wieczór Ojcze, tu twój syn Antonio do twojej dyspozycji tego wieczoru, do pracy przy przekazywaniu. Jeśli taka jest Twoja wola w tej chwili, to chciałbym otrzymać wiadomość od kogoś z Twojej Niebiańskiej Rodziny.

Czy jest ktoś, kto chciałby przekazać mi wiadomość dla członków i gości na forum?

  "Tak, mój synu, możesz zacząć pisać Antonio, ..., tu Ocilliaya, Duch Nadrzędny nr 4, głos Ojca i Syna w jedności.
  "Najpierw chciałbym cię zabrać, żeby poświęcić czas tego wieczoru na ciszę w woli odebrania wiadomości ode mnie.

Witaj mój drogi Niebiański Duchu Nadrzędny nr 4 Ocilliayo. Radość bycia z tobą dziś wieczór jest wielkim zaszczytem i jest to przywilej odbierać twoje słowa jako mądrość.

  "Mój synu, ..., ty, twoi przyjaciele i ludzie na tej planecie są blisko przeżycia największej przygody, jaka kiedykolwiek się zdarzyła w historii ludzkości, jesteście blisko przeżycia największej przebudowy powierzchni waszej planety poprzez ruchy tektoniczne. Geograficzna konfiguracja waszej planety wskutek wszystkich tych zmian planetarnych będzie zupełnie inna i patrząc z przestrzeni kosmicznej będziecie myśleli, że to jest inna planeta.
  "Przygotowanie jest teraz waszym głównym zadaniem. Będziecie musieli być w ciągłej gotowości i zwracać uwagę na wskazówki waszego osobistego Dostrajacza Myśli w każdej chwili dnia.
  "I co jest teraz najważniejsze ? ... to modlitwa do Ojca i wiara w jego plany.
  "Wszyscy jesteście bardzo kochani i będziemy potrzebować waszej pomocy w czasach perturbacji.
  "To jest krótka wiadomość dla ciebie tego wieczoru mój synu Antonio.

Bardzo dziękuję za tę wiadomość i jak mam ją zatytułować Duchu Nadrzędny Ocilliayo ?

  "Nazwij to “Przygotowanie do nadchodzących zmian“ i dziękuję ci za odbieranie mnie w twoich myślach. Domszia!

Domszia!
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: niant2 on March 05, 2018, 09:31:49 AM
 :D   Thank you very much my brother André_P for translation into Polish, ..., very appreciate from me !!!    ;)
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 06, 2018, 08:01:33 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10146.msg65592#msg65592 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10146.msg65592#msg65592)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Wziąć byka za rogi
« 6 marca 2018, godz. 01:18:00 »


Mówca : Michał Nebadoński
Temat : Wziąć byka za rogi
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 6 marca 2018 / 07:17 czasu miejscowego, 06:17 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/6uy4k3gpwgghz1vs1pmeg7sy24vacy63 (https://app.box.com/s/6uy4k3gpwgghz1vs1pmeg7sy24vacy63)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 6 marca 2018, godz. 02:35:52 »
Zapis przekazu Lemuela
Wziąć byka za rogi
Michał Nebadoński : Tak, dzień dobry Lemuelu, tu Michał Nebadoński. Chcę tylko powiedzieć kilka rzeczy, a tę wiadomość zatytułujesz «Wziąć byka za rogi». Nie ma to być żaden rodzaj planu dlatego, że mieszkasz w Hiszpanii Lemuelu, nie.

Do wszystkich członków forum mam pytanie, co mam na myśli mówiąc : Czy jesteście gotowi wziąć byka za rogi ? Znaczy to : Czy jesteście gotowi podjąć praktyczną pracę w misjach. Nie mówię tylko o przyszłej Misji Magisterskiej. Są inne misje, które mają się rozpocząć. W rzeczywistości już się rozpoczęły.

Czy jesteście przygotowani ? Z mojej perspektywy widzę że jest was tak wielu, gości i innych, którzy codziennie czytają wiadomości zamieszczane tutaj, na forum Serary. Niektórzy z was interesują się tylko trochę, niektórzy z was po prostu nie wierzą, ale inni z was są tu codziennie przyciągani, aby przeczytać te wiadomości.

Dlaczego jesteście tutaj przyciągani, aby codziennie czytać te wiadomości ? Jestem tu, aby wam powiedzieć, że jesteście gotowi wziąć byka za rogi i podjąć praktyczne zadanie w tych misjach. Jesteście potrzebni, potrzebujemy więcej oddziałów w terenie, więc proszę, podejmijcie decyzję.

Wszyscy wiecie z lektury innych wiadomości, że jeśli zostaliście tu doprowadzeni, to przez wasz umiłowany odłamek Ojca, który w was mieszka. Jest On najczystszym Duchem, którym jest Bóg. Czy w to wierzycie, czy nie, On nie jest ani tu, ani tam, po prostu mam ochotę wam powiedzieć : wszystko, co jest .... Jest.

To, co jest prawdą, nie potrzebuje nikogo, aby je udoskonalać lub wspierać w jakikolwiek sposób, w żadnym kształcie, ani postaci. Wszyscy jesteście prowadzeni tutaj przez wasz ukochany, mieszkający w was, odłamek Boga i nie bez powodu. Więc teraz, jeśli czujecie przyciąganie, chęć wzięcia udziału, to proszę przychodźcie, dołączajcie do nas, bierzcie byka za rogi i zróbcie to, a nigdy nie będziecie tego żałować.

Będzie to coś, o czym będziecie opowiadać waszym wnukom i prawnukom i wszyscy oni będą wiedzieli, że uczestniczyliście w czymś tak wspaniałym, że będą z was dumni. Cóż, nie jestem tu po to, żeby apelować do waszego ego, aby zrobiło coś wspaniałego.

Jestem tutaj, aby zaapelować do was, abyście wzięli byka za rogi i szli daleko naprzód po waszej duchowej drodze wznoszenia, oszczędzając sobie wiele lat nauki i treningu, kiedy dotrzecie do światów-mieszkań. Jestem Michał Nebadoński i przesyłam tę krótką wiadomość do was wszystkich, ale bardziej do czytelników i gości forum Serary.

Więc proszę, chodźcie i bierzcie byka za rogi. Dziękuję za uwagę i życzę wam wszystkim bardzo miłego dnia. Domszia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 10, 2018, 07:26:35 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10164.msg65706#msg65706 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10164.msg65706#msg65706)
Przekazał : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Rosnące podniecenie
« 9 marca 2018, godz. 01:20:08 »


Mówca : Umiłowany / Lemuel
Temat : Rosnące podniecenie
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 9 marca 2018 / 07:19 czasu miejscowego, 06:19 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/cypyu89xe93wq54tclwbm4028mdleswe (https://app.box.com/s/cypyu89xe93wq54tclwbm4028mdleswe)Transkrypcja :
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedź nr 1 : 9 marca 2018, godz. 02:28:46 »
Zapis przekazu Lemuela

Rosnące podniecenie

Umiłowany / Lemuel : Naszym tematem dzisiejszego ranka jest "Podniecenie rośnie". Tak, rzeczywiście podniecenie rośnie, podobnie jak napięcie. Wszyscy to teraz odczuwacie w pewien sposób lub w jakiejś formie, fizycznie, emocjonalnie i psychicznie. Wszystko teraz powstaje i wszystko jest naprawdę podniecające.

Przygotowania do rozpoczęcia Misji są dosłownie tuż za rogiem, że tak powiem, a Niebiańscy wraz z ludźmi to czują. To są operacje dwukierunkowe. Wszystkie wasze oddziały lądowe są tak głęboko kochane i doceniane przez całą rodzinę Niebiańskich.

Jesteśmy świadomi waszych uczuć i podniecenia i jestem tutaj, aby powiedzieć wam o naszym podnieceniu, a także o zwiększeniu napięcia. Kiedy ojciec mówi, wszystko się porusza i zaczyna działać. Jesteśmy tutaj, aby spełniać polecenia Ojca, my z naszej strony i znamy was z waszej strony i wiemy jak bardzo jesteście oddani.

Czas biegnie teraz szybko, a dni przelatują i wszyscy jesteście ostrzeżeni i pouczeni tak wiele razy, co ma się wydarzyć na Urantii, co jak nigdy przedtem jest śledzone wszędzie we wszechświecie w taki sposób i w takim stopniu. Oto, czego Urantia będzie świadkiem.

Nie mówię teraz o katastrofach, o ruchu płyt tektonicznych i wybuchach wulkanów i trzęsieniach ziemi. Nie mówię o tym w tej chwili, mówię o tym, że kiedy Misje zostaną ogłoszone publicznie w tak wspaniały sposób, cała ludzkość będzie w szoku, użyję tego wyrażenia.

To będzie najbardziej niezwykłe wydarzenie, które nigdy nie miało miejsca tutaj na Ziemi. Wyglądamy za tym tak samo, jak wy i chcę wam wszystkim powiedzieć tego ranka, że to jest tuż tuż. Bądźcie cierpliwi, kontynuujcie wasze przygotowania i ufajcie i wierzcie, teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, z waszymi umiłowanymi Dostrajaczami Myśli. .

Jak mówicie : trzymajcie się, nie dajcie się. Wiemy, że jesteście podnieceni w oczekiwaniu, ale jednocześnie starajcie się zachować spokój każdego dnia. To wszystko, co mam wam do powiedzenia dziś rano. Nie wstrzymujciecie oddechu, kontynuuj wdechy i wydechy. To jes naprawdę prawie tutaj, nie o tygodnie przed nami. Nie, moje umiłowane siostry i bracia, nie o tygodnie.

Tu Dostrajacz Myśli Lemuela, z radością przekazuję wam te kilka słów dziś rano. Dziękuję za wysłuchanie. Wszystkim wam życzę bardzo udanego dnia. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on March 31, 2018, 09:48:57 AM
1) Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10306.msg66320#msg66320 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10306.msg66320#msg66320)
Przekazała : amethyst, pełny członek
Kategoria / Temat : Bóg NAJWYŻSZY / Więcej szczegułów o PRZENOSZENIU DOŚWIADCZEŃ
« 30 marca 2018, godz 21:37:27 »

Cześć wszystkim,
Próbowałam to zrobić kilka dni temu, ale mi się nie udało. Spróbuję jeszcze raz i zobaczę, czy tym razem się uda. Jeśli nie, to po prostu odpuszczę.

Temat : Więcej wyjaśnień o PRZENOSZENIU DOŚWIADCZEŃ
Nauczyciel : BÓG NAJWYŻSZY
Przekazała : Ametyst
Data publikacji : 30 marca 2018 r

BÓG NAJWYŻSZY :
   "Tu Bóg Najwyższy. Przez ostatnie kilka dni ciągnąłem Ametyst za rękaw, bo potrzebujemy jej pomocy, żęby pomalutku rozwikłać bardzo głębokie i skomplikowane teksty przedstawione przez Rona. Chcemy to robić po jednym pojęciu na raz, żeby to było bardziej zrozumiałe dla zwykłego czytelnika. Zacznę od koncepcji PRZENOSZENIA DOŚWIADCZEŃ, opisanej przez Rona w niedawnej publikacji.

"Jak Bóg Najwyższy pisze przez Rona, jestem taki, jak Ojciec może" ... ulepszyć wszechświat przez [sic] to, czego się uczy, żyjąc poprzez Najwyższego." Chcę powiedzieć forum, co to oznacza w odniesieniu do bunut Lucyfera. Jak większość z was wie, to byli Księżęta Planetarni odszczepieńczych planet, którzy zeszli na manowce z Lucyferem. To był bunt Lanonandeków. Tradycyjny model ich korporacyjnych sztabów we wszechświecie lokalnym polegał na użyciu NIE ZESPOLONYCH wznoszących się, jako ochotników. Byli oni oddzieleni od swoich Dostrajaczy, którzy czekali na ich powrót do stolicy systemu po zakończeniu swoich misji. Zespoleni wznoszący się tradycyjnie nie byli w stanie utrzymać ciała fizycznego, dlatego konieczne było pozostawienie Dostrajaczy.

"Jest to bardzo smutne stwierdzenie, że spośród 100 członków korporacyjnego personelu Caligastii, tylko 40 pozostało lojalnych. Gdyby ci członkowie byli zespolonymi śmiertelnikami, to mamy nadzieję, że wszyscy 100 nie tylko byliby lojalni, ale byliby pomocni w przekonywaniu innych przeciw nielojalności. Obecnie wdrażamy PRZENOSZENIE DOŚWIADCZEŃ, tutaj i w sąsiednich wszechświatach lokalnych. Ponieważ teraz w Nebadonie ustanowiona jest władza Michała, kolejny bunt byłby szybko stłumiony, ale w nowo powstałych młodszych wszechświatach lokalnych bunt jest zawsze odległą możliwością.

"W związku z tym podejmujemy kroki, aby przygotować się do zatrudnienia zespolonych śmiertelników jako personelu korporacyjnego poprzez wdrożenie koncepcji PRZENOSZENIA DOŚWIADCZEŃ. Jest to fantazyjny sposób wyrażenia, że w rozwijającym się stworzeniu uczymy się, jak możemy poprawić wyniki próbując różne techniki. Właśnie tu pojawia się praca z zespolonymi śmiertelnikami i ten eksperyment ma swoje źródła na Urantii.

"W bardzo młodym wszechświecie lokalnym, gdzie nawet systemy lokalne nie mają jeszcze wznoszących się na poziomie systemu, gotowych do pracy jako personel Księcia, czasami konieczne jest importowanie lub pożyczanie, jeśli wolicie, wznoszących się z sąsiednich wszechświatów, którzy zostają tymczasowo przekształceni, żeby pasowali do formy życia tego konkretnego wszechświata lokalnego, żeby służyć systemowi-dziecku przez dostarczenie kandydatów w zastępstwie do czasu, aż nowy wszechświat lokalny i systemy będą w stanie zaspokoić własne potrzeby z ich własnych szeregów. Wolontariusze - pracownicy, którzy mogą utrzymać swoją formę po zespoleniu, mogą być więzami zwiększającymi stabilność niedoświadczonych planet.

"Nie wiemy jeszcze, co Ojciec planuje dla powstających poziomów przestrzeni zewnętrznej, ale jeśli modele są w jakikolwiek sposób podobne do urzeczywistnienia i organizacji wielkiego wszechświata, który teraz ewoluuje, to śmiertelnicy, którzy są w stanie się zespolić w obszarach przestrzeni zewnętrznej byliby potencjalnie wielkimi stabilizatorami. Im dalej stworzenie oddala się od centrum, tym większa jest szansa buntu i zaniedbania. Zespoleni ze Stwórcą w centrum wszystkiego mogą bardzo pomóc w utrzymaniu równowagi. Niewątpliwie istnieje wielki potencjał dla zespolonych śmiertelników we wszystkich częściach stworzenia, a można tego dokonać poprzez proces PRZENOSZENIA DOŚWIADCZEŃ."
KONIEC
2) Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Bóg NAJWYŻSZY / Więcej szczegułów o PRZENOSZENIU DOŚWIADCZEŃ
«Odpowiedź nr 1, 30 marca 2018, godz. 23:35:31 »

Clency, widzę cię teraz na forum, jak czytasz to, tak jak ja. Czy możesz mi powiedzieć swoimi słowami co to jast przenoszenie doświadczeń ?

Michał z Nebadonu mówi łagodnie do wszystkich -
"Ten przekaz został przerwany w połowie i anioł z Nebadonu skończył zamiast przekazującego, ale przekazujący się zmieszał i przerwał częstotliwość. To dlatego Amethyst napisała [sic] w zdaniu powyżej i i wciąż się zastanawia, czy ktokolwiek może to zrozumieć. Ron zaśmiał się już po raz drugi, bo to się nie zgadza z definicją przenoszenia doświadczeń, która mówi że nie zespoleni ludzie nie są tak godni zaufania jak zespoleni ludzie w ciele, ale okazuje się, że nie w Nebadonie. Najwyższy nie wyjaśnia, że mamy na Urantii zespolonych śmiertelników, którzy nigdy nie musieli iść najpierw do światów-mieszkań, aby się do tego przygotować. Caligastia miał 100 nie zespolonych śmiertelników, którzy zostali serafinami na Urantii, żeby pracować dla niego. Oni nie byli zespoleni. Ron zespolił się na planecie i jako zespolonego używamy go do celów stabilności, do nauczania i przywództwa. Przenoszenie doświadczeń nie ma z tym nic wspólnego, a ty Ametyst masz szansę próbować tego jeszcze raz. A teraz jeszcze :

"Na razie kończę z tą sprawą i zawiadamiam was, że Ron walczy o swoją stabilność będąc dobrze dręczonym zmianami w swoim ciele i z trudem znosząc dzwonienie w uszach i palenie ciała od stóp do głowy. Ma jeszcze skończyć drogę w obie strony od w pełni ludzkiego ciała w 2010 r. do prawie całkowicie morontialnej istoty w 2017 r. znów do w pełni ludzkiej w 2018 r. Przelatane kilometry nie zostały nagrodzone, bo ogólnie odniósł się pretensjonalnie do tego pomysłu.To się skończy w Wielkanoc rano.To jest obietnica od nas wszystkich dla niego całego. Dobrego dnia, Michał"

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 03, 2018, 04:37:48 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10212.msg65922#msg65922 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10212.msg65922#msg65922)
Przekazał : Lemuel , członek-bohater
Kategoria / Temat : JEZUS – CAŁY TEMAT / Kilka słów od Jezusa
« 16 marca 2018, godz. 03:52:07 »


KILKA SŁÓW OD JEZUSA

JEZUS :
Tu Jezus, możesz zacząć pisać. Od czasu, kiedy czytałeś mój wczorajszy przekaz przez Sue, zastanawiałeś się, czy moje zamierzone wystąpieienie w Organizacji Narodów Zjednoczonych odbędzie się wczoraj.

Nie, ono nie było zaplanowane na wczoraj. Mój przekaz poprzez Sue miało was wszystkich poinformować, że naprawdę mam zamiar to zrobić. Wszystko jest zaplanowane i zorganizowane i pozostaje tylko, żeby Michał dał mi zielone światło.

Wszyscy zdajecie sobie sprawę, że zbierało się na to od dawna i że przez ostatnie kilka lat zdarzało się kilka razy, że w ostatniej chwili musiałem odłożyć moje wystąpienie. Jestem też pewien, że szyscy jesteście w stanie zrozumieć, że kiedy to mówię, to mam ogromne trudności z dostosowaniem się do różnych częstotliwości w wymiarach, przez które schodzę z Raju.

Moja transcendentalna praca została przerwana nie jeden raz z powodu zmiany planów pochodzącej z Raju i pewnego razu zaproponowano mi, żeby mój powrót na Urantię, tak jak obiecałem, został odłożony na czas nieokreślony.

Wiecie i potraficie zrozumieć, że sytuacja na Urantii jest tak skomplikowana, z koniecznością wzięcia pod uwagę tak wielu rzeczy, z których nie najmniej ważne jest moje bezpieczeństwo, gdy się pojawię wśród was. Drugie zabójstwo Syna Bożego jest nie do pomyślenia. Religijni przywódcy świata, zwłaszcza chrześcijańscy, będą w takim szoku, kiedy dowiedzą się prawdy z moich własnych ust, że wielu z nich oszaleje.

Ogólnie rzecz biorąc, zajęło tak wiele czasu, aby wypróbować i połączyć wszystkie elementy, żeby Misja Magisterska i mój powrót mogły ruszyć zgodnie z planem.

Jak wiecie, sytuacja polityczna na całym świecie jest tak pełna zepsucia. Zostało to określone jako dom zbudowany przez Kubę, ale tak naprawdę ten system działa od wielu tysięcy lat, od czasu buntu. Z powodu tego systemu narzuconego przez Caligastię, ludzkość została pozbawiony normalnego rozwoju, zarówno duchowego jak i ludzkiego i jego spuścizna do pewnego stopnia pozostaje do dnia dzisiejszego.

I tak, moi przyjaciele, po niezliczonych problemach przez lata i prawie nieskończonej liczbie zmian i odroczeń, które nie tylko sprawdzały waszą wiarę, zaufanie i lojalność, ale także nawet moją cierpliwość z tym wszystkim.

Tak więc przyszedłem. Kiedy to będzie można zorganizować ze skinieniem od Michała, stanę przed Zgromadzeniem Ogólnym i wygłoszę moją bardzo starannie przygotowaną mowę i pozwolę, żeby, jak mówicie, stało się wszystko, co ma się stać. Chociaż świat będzie co najmniej zdumiony, to jednak nie będzie wątpliwości w czyimkolwiek umyśle, że ja, Jezus, mam na myśli działanie i dopilnuję wszystkiego, co jest do zrobienia, żeby zostało zrobione i to szybko.

Po ponad dwóch tysiącach lat przyszedłem przypomnieć i odzyskać to, co moje i zapraszam wszystkich, żeby przyszli i dołączyli do nas, jeśli zechcą. Większość przyjdzie z radością, śpiewając Alleluja, inni będą wątpić i wahać się, ale mimo to przyjdą, ale wielu nie przyjdzie i strata będzie ogromna, ale moje serce pozostaje otwarte dla wszystkich, więc mogę tylko zaprosić was do przyjścia.

Dziękuję ci Lemuelu za zaproszenie mnie tego ranka.

Tu Jezus. Życzę wam wszystkim dobrego dnia.

Dziękuję ci, Jezu.

Domszia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 10, 2018, 07:20:09 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10344.msg66566#msg66566 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10344.msg66566#msg66566)
Przekazała : amethyst, pełny członek
Kategoria /Temat : BÓG NAJWYŻSZY / Słowa pocieszenia od Gai
« 8 kwietnia 2018, godz. 02:53:49 »

Amethyst : Tego wieczoru myślałem o Najwyższym Planety i czułam się blisko niego, więc weszłam w ciszę i zapytałem, czy ma dla nas jakieś słowa.

Nauczyciel:       NAJWYŻSZY PLANETY, GAIA
Temat :              Słowa pocieszenia
Przekazujący :  Ametyst
Data :                8 kwietnia 2018 r

Amethyst :Najwyższy planety Urantia, Gaia , czy masz tego wieczoru jakieś słowa dla tego forum?
Gaia : "Tak, Amethyst, mam."

Gaia : "Kiedy wszyscy Najwyżsi planet doświadczają pełnego zakresu doświadczeń stworzeń ich planety i śmiertelników, my, Najwyżsi 37 planet odszczepieńczych, mamy coś, co można nazwać stowarzyszeniem sióstr, bo wszyscy mieliśmy dodatkowe doświadczenia bólu i cierpienia odczuwane przez naszych podopiecznych. Wszyscy Najwyżsi planet tego doświadczają, lecz w naszych przypadkach było to ekstremalne i dlatego dało nam dodatkową warstwę doświadczenia, która dodaje dodatkowy wymiar i głębię do naszego pełnego zrozumienia doświadczeń śmiertelników, a nawet zwierząt. Tak, jak ból zmusza ludzką duszę do wysiłku w jej rozwoju, tak samo ta dodatkowa warstwa pogłębia nasze zrozumienie tego, czego wy doświadczyliście. Planety i Systemy pochłonięte przez bunt mogą wnieść potężny wkład naszej rodzicielskiej Najwyższej Istocie, z szerszym zakresem i zwiększonym polem doświadczenia, którego nie mają planety rozwijające się bez niedociągnięć ani buntu. Jest to dla nas zarówno ciężar, jak i błogosławieństwo. Z jednej strony bunt powoduje wiele bólu przez pokolenia i tysiąclecia i wydaje się tak trudny do zniesienia wiedząc, jak bardzo cierpią dzieci takich planet. Jednocześnie wychodzenie z tego doświadczenia, kiedy uzdrowienie naprawdę się zaczyna, daje tym wszystkim, którzy przez to przeszli, dodatkową ogromną wartość współczucia, empatii, wdzięczności i zdolności do miłości. Nic nie powoduje takiego dojrzewania duszy, jak zrozumienie doświadczenia innych. Weźcie pod uwagę, że to dodatkowe zrozumienie wznoszących się z Urantii i innych odstępczych planet, będzie w dłuższej perspektywie służyć jako narzędzie do wzmocnienia waszych możliwości bardzo satysfakcjonującej służby w nadchodzących wiekach.

"Jesteście na tym forum szczególnie błogosławieni. Nie tylko znacie reperkusje buntu, ale wielu z was otrzymało również wizję potrzebną do zrozumienia, co to oznacza dla ewolucji planety, jak i nadrzędną mądrość i cierpliwość, żeby widzieć, że jest to bardzo trudny węzeł do rozplątania. Stoicie jednak niezachwianie w waszej wierze jako agondonterzy. Jako wasz Planetarny Najwyższy jestem tak wdzięczny za doświadczenie, którego mi dostarczyliście.

"Nie chcę tego zakończyć, zanim powiem również o zwierzętach tej dziedziny. Tak wielu z nich było traktowanych brutalnie przez barbarzyńskie działania nieświadomych spośród was, podczas gdy wiele stworzeń wykazywało oddanie przewyższające to, do czego zdolnych jest wielu ludzi. Zapewniam was, że pomimo, że w tej epoce wszechświata one nie zachowują tożsamości po śmierci, ich dary dla ludzkości zostaną bogato wynagrodzone i Najwyżsi planet, tacy jak ja, którzy widzieli dobroć niektórych zwierząt, będą świadczyć o ich nadzwyczajnej służbie ludzkości w niektórych przypadkach.

"Zostawiam was teraz moi ukochani"
Najwyższy planety, Gaia
KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 10, 2018, 11:53:07 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10336.msg66528#msg66528 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10336.msg66528#msg66528)
Napisał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Zadziwiające historie duchowe / Widzieć pięknego anioła - stary twardy Ron zobaczył go
« 7 kwietnia 2018, godz. 10:54:28 »


Krótka relacja dla was wszystkich. Ostatniego wieczoru obudziłem się z drzemki i kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem wysoką postać, wysoką na siedem stóp. Zobaczyłem ją od ramion w górę, delikatnie przypomnającą mi, że oni nie mają stóp. Była naprawdę piękna, naprawdę pyszna istota pełna energii, o miłym usposobieniem. Mówiła do mnie i może nawet zachichotała ku mojemu zdziwieniu.

Zapytałem ją (bo zjawa trwała całą minutę i pół), czy łatwo było mi pokazać fizyczny kształt, który mi przedstawiła i powiedziała, że jest wyczerpana, ale zadowolona, że to zrobiła. Spytałem ją, dlaczego nie widzę ducha aż do podłogi, a ona powiedziała, że oni nie mają nóg, ale w tym miejscu jest niebiesko-biała energia ducha, która nie ma fizycznego odpowiednika. Powiedziała, że chciała to zrobić od dawna, ale chciała mnie nagrodzić za zdobycie nagrody Michała, o której nie wiedziałem. Teraz pozwólcie, że powiem, co wydarzyło się wcześniej w tym dniu, bo wtedy jej ukazanie się może nabrać trochę więcej sensu.

Wczoraj około czwartej po południu zebrałem się na odwagę i pojechałem do sklepu Walmart, by kupić parę rzeczy, jak mleko i winogrona. Jestem tak osłabiony fizycznie, że chodzę powoli popychając mój wózek i w trakcie tego zacząłem słyszeć głosy w głowie, jakby ktoś mi przekazywał. Od czasu do czasu rozmawiałem z aniołami, którzy przychodzą do tego sklepu i są dla mnie zabawni i dowcipni i dodają mi otuchy, ale tym razem inny głos, którego wcale nie znałem, odezwał się dość mocno i z dużą dozą autorytetu. To był Naczelny Anioł tej części Pensylwanii i, co zabawne, ona mnie zapytała, dlaczego cały śię świecę ?

Cóż, to była dla mnie nowość i powiedziałem, że nie wiem. Powiedziała : "Wszedłeś do tego sklepu i jeden z moich podwładnych w sklepie zadzwonił, by spytać, czy jesteś Jezusem ?" Dalej mówiła : "Nie jesteś Jezusem, to wiem, ale tak wspaniale świecisz, że chcieliśmy wiedzieć, czy o tym wiesz ? " Osłupiały powiedziałem : "Nie, nic o tym nie wiem".

W tym momencie nadszedł Syn Stwórcy, Michał (I pamiętajcie, że pcham wózek, bo wszysto było w ruchu, ponieważ sklep był pełen ludzi i musiałem się ruszać, bo inaczej by mnie rozjechali.) i powiedział do niej, że dostałem w nagrodę specjalne światło, które mam nosić przez ten dzień i wszyscy aniołowie powinni widzieć, jak wspaniałe światło może mieć człowiek na Urantii, jeśli wykonał on swoją pracę należycie. Potem Michała już nie było, a Anioł Nadzorujący (Ciężko pracujący, by wkrótce zostać Ukończonym Serafinem.) rozmawiał ze mną, jeszcze kiedy wychodziłem do samochodu, aby załadować moje zakupy spożywcze i wrócić do domu, a nawet w drodze do domu. Był to dla mnie niezły zaszczyt! I żeby mieć anioła, którego nie znałem i nie był Aniołem Nadzorującym, z którym rozmawiałem w sklepie i ona mi powiedziała, że chciała to zrobić ze mną od lat, ale nie miała odwagi, by to zrobić, dopóki nie pojawiłem się z całym moim światłem w Walmarcie !

Ron
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 19, 2018, 06:35:55 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10382.msg66670#msg66670 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10382.msg66670#msg66670)
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : OGŁOSZENIE AKTUALNEJ NOWEJ POLITYKI I ZMIAN ADMINISTRACYJNYCH / ZAPOZNANIE Z SORDONEM Z TAJNEGO ZAKONU TRÓJCY
« 15 kwietnia 2018, 16:47:59 »


ZAPOZNANIE Z SORDONEM Z TAJNEGO ZAKONU TRÓJCY,
MARGUL, OFICJALNY SYN NAUCZYCIEL NA URANTII -
Przedstawienie SORDONA


"Reprezentuję Rajską Trójcę na tej planecie, zarówno wobec duchowego rządu obecnie przywróconego na Urantii, jak również reprezentuję siebie jako Trójcę wobec duchowego rządu Salvingtonu, a oba rządy są zobowiązane do procesu dotyczącego Amerykanów i innych krajów świata w bardzo bliskiej przyszłości. Teraz już znacie moje znaczenie i moje miejsce oraz to, że jestem na stałe przydzielony do Urantii, żeby wziąć udział w pracy nad ustanowieniem Światła i Życia na tej planecie. Wasza planeta jest obecnie uznana za martwą i bezużyteczną dla wszechświata i musi zostać wskrzeszona jako pełnoprawny członek wobec wszechświata, z powodu jej znaczenia jako nowej sfery uniwersyteckiej, na której duch będzie uczyć o szczegółach wszechświatowego buntu."Tu Margul, przedstawiam członka mojego personelu nie Lanaforge, ale inego Syna -Nauczyciela Trójcy, którego jeszcze nie znacie, ale poznacie, bo on jest gotów przygotować Rona Bessera do kierowania nową Fundacją Księgi Urantii z pomocą Melchizedeka Mantutii oraz do tego, jak rozpowszechniać ważne materiały za pośrednictwem naszego oddziału wydawniczego - URANTIA PUBLISHING INTERNATIONAL (WYDAWNICTWO MIĘDZYNARODOWE URANTII), który już został utworzony i jest gotowy do działania jako niedochodowy. Jego celem jest upowszechnianie innych objawień, w tym uzupełnień do objawień epokowych w nadchodzących latach. Zostanie on uaktywniony od 3 maja 2018 r. na specjalnym spotkaniu Rona Bessera ze mną, jako duchem i z moim czcigodnym pomocnikiem - Sordonem.


SORDON należy do potężnego zakonu NIESKOŃCZONEGO DUCHA i, jak mówi Michał, może przemawiać i często to robi, w imieniu Nieskończonego Ducha zarówno do Rona, jak i czasem do nas. Ron słyszał Sordona od tygodni i uważa, że to Nieskończony Duch często mówi do jego ucha i w jego tylnym kanale, jak on to nazywa, gdzie nie słyszy żadnych słów, ale jest całkiem pewien, co musi zrobić, aby uratować sytuację. Sordon lubi się śmiać, kiedy się z nim styka, ponieważ ma poczucie humoru podobne do Rona - bardzo zabawnego człowieka, gdy go zachęcić do komentarza na temat współczesnej kultury. Jego Zakon pozostanie tajny, do czasu nadejścia dni Światła i Życia na Urantii, wtedy chętnie opowie wam wszystkim, czym może być jego Zakon. SORDON jest gotowy współpracować z Ronem nad publikacjami, które musi on szybko przekazać do rozpowszechnienia na całym świecie, tzn. książek, które będą tłumaczone jako uzupełnienie do szóstego epokowego objawienia, gdy będziemy realizować pełny program rozpowszechniania, jaki przewidujemy dla Fundacji Księgi Urantii w przyszłości. Póki co uzupełniamy nasze wiadomości dla was wszystkich mówiąc, że ostatni horyzont tego, co się wydarzy, pojawi się w wiadomości od Rona za kilka godzin. Na razie, żeby przygotować teren powiemy, że kandydaci do Zespolenia, którzy wciąż czekają, zostaną rozpatrzeni podczas kolejnego Spotkania Doradczego Grupy Dwudziestu Pięciu z udziałem Rona jako ich gościa przy stole, przy którym zasiadają w celu konsultacji. On jest naprawdę jednym z nas i wkrótce odzyska siły i odbędzie konferencję z Najwyższymi Ojcami, którzy mają do niego zaufanie, lecz są pełni przesady, więc nie wykorzystają go prędko, Dobrego dnia. Tu Margul z Sordonem do waszych usług.
KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 19, 2018, 12:31:04 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10372.msg66660#msg66660 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10372.msg66660#msg66660)
Napisał/przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : ROZMOWY O ZESPOLENIU / Zespolenie – Kontynuować, czy nie, obecną politykę
« 15 kwietnia 2018, 15:25:50 »Zespolenie – Kontynuować, czy nie, obecną politykę
York, Pensylwania, południe czasu miejscowego
15 kwietnia 2018

To jest dla członków z listy tego forum, a w szczególności dla pięciu zespolonych osób, które mamy już obecnie na Urantii.


Ojciec Wszechświata oznajmił, że ludność na Urantii powinna mieć wszelkie możliwości korzystania ze swojego postępu duchowego do granic doświadczeń możliwych pozostając w ciele z krwi i kości. Ojciec otworzył drzwi tym, którzy ukończyli swoją podstawową pracę duchową na Ziemi wystarczająco dawno, aby ci, którzy wiedzieli o tej radości, mogli dostąpić i dostąpili takiego zaszczytu zespolenia mózgu.W wyniku tej polityki, Ojciec doprowadził do zespolenia pięciu z nas, począwszy od 2014 roku w moim przypadku i trochę później, gdy chodzi o pozostałych czterech. Mieliśmy zespolenie szóstej osoby, a następnie odrzucenie tego pomysłu, co doprowadziło do obecnej zupełnej ciemności tej osoby. Nie mam pojęcia, jak Dostrajacz tej osoby poradzi sobie z nią w tej chwili, ale to jest tragedia dla nas wszystkich, że nie mogła ona znieść najmniejszej myśli, że jest to możliwe. Ale w każdym razie mamy lepszą wiadomość, że Michał doprowadził do zespolenia dwóch innych osób, które nic nie wiedzą o tej stronie internetowej ani o możliwościach tak zwanego ich zespolenia. To daje obecnie w sumie siedmioro zespolonych ludzi na Urantii.Pragnę teraz przedstawić ogólne stwierdzenie dotyczące tego rodzaju zespolenia obecnie na Urantii :MICHAŁ Z NEBADOŃSKI -

"Tu Michał Nebadoński. Ron pisze z głowy z pomocą swojego Dostrajacza Myśli, by ukończyć jakąś ogólną myśl i podtrzymać ideę Zespolenia z Ojcem na Urantii waszego typu ludzi. Ron osobiście umożliwił zespolenia na Urantii, i to dlatego, że on się zespolił, ta możliwość została wykorzystana i przejęta w górę, żeby następnie umożliwić bezpośrednio pracę w Misjach na Urantii, tak jak je zdefiniowaliśmy."Jestem pewien, że wszyscy wiecie, że Ron zespolił się 25 grudnia 2014 r., w południe tego dnia przy stole, przy obiedzie u swojego brata, który nic o tym nie wie tak, jak cała rodzina nic nie wie i prawdopodobnie tak to pozostanie. Jeśli chodzi o czworo pozostałych, to oni znają daty swoich zewspoleń, bo Ron nie ma ich w pamięci w tej chwili. Stało się to od roku 2016 do początku roku 2018. Od tej pory (15 kwietnia 2018) drzwi są czasowo zamknięte dla dodatkowych zespoleń, dopóki nie będziemy pewni, że mamy grupę ludzi na tyle bliskich idei zespolenia, mogących się znać między sobą i przyjaźnić się, pomimo wielkich różnic kulturowych. Dwoje dodani do pięciu znanych na tej liście są Chińczykami i praktykującymi buddystami. Noszą bladożółte togi i kręcą się po ogrodach według niewierzących Chińczyków, którzy kradną ich kwiaty lotosu, żeby robić z nich szafran, ziele cenione na wagę złota. Lubią również rozmawiać o diecie wyłącznie roślinnej, której stosowanie Ron z trudem sobie wyobraża, ponieważ potrzebuje dużo białka z mięsa, żeby funkcjonować."W wyniku tego, że na razie zamknąłem drzwi, nie będziemy mieć więcej ludzkich zespoleń na Urantii przez około rok."W wyniku tymczasowego zamknięcia drzwi, będziemy musieli polegać na pięciu w tej listy, którzy będą nieśli duży ciężar w tej kategorii, a następnie kierować grupą tych, którzy są blisko, ale jeszcze nie dotarli. Są jeszcze cztery osoby, które odwiedzają tę stronę internetu, które są blisko, ale one uprawiają niemądry kit gry w modlitwę i pracę, i nie mogą w tym momencie zbliżyć się do zespolenia.


"To znowu Michał, żeby zebrać to wszystko razem, pomimo że sprawy się rozbiegają w inne tematy niż wasze troski o zespolenie omawiane tutaj dzisiaj."Chciałbym powiedzieć tym, którzy nie lubią długich tekstów, że ten jest szczególnie na temat tego, co chcecie robić w nadchodzących miesiącach 2018 r. Jestem pewien, że możemy nawiązać do kilku innych tematów związanych z zespoleniem, ale niestety ten materiał jest nadal sklasyfikowany jako ściśle tajny i tylko już zespoleni są gotowi zrozumieć, że są w chwili otwarcia obecnej Misji jako najlepsi ludzie, którzy wykorzystują pracę ducha do ulepszenia Urantii za pośrednictwem naszych przysług i sposobów, żeby najlepiej wprowadzić te zmiany. W szczególności Ron Besser stoczył najcięższą bitwę ze wszystkich, będąc pewny i niezłomny w obliczu ostrej opozycji do swoich sposobów działania, a nawet na tej stronie są ludzie, którzy chcieliby widzieć, jak Ron bierze lanie i musi przepraszać za to, co zrobił na różne sposoby, aby upewnić się, że grupa uczestników forum nie uległa zniszczeniu, albo zbierać skargi z użyciem nieprawdy przedstawiające, jak okropny jest Ron naprawdę, w prawdziwym życiu. To też się skończy, bo oni niedługo będą musieli zanurkować, by ukryć się na własnym obszarach zainteresowań. Uważam Rona za jedyny, najlepszy ezemplarz człowieka obecnie na Urantii, a cztery inne zespolone osoby są tuż za nim, aby cierpieć dobro lub zło za to, co oznacza Braterstwo, a Fundacja Starbridge musi zrobić, aby zostać zauważoną i szanowaną w sprawach państwowych wraz z Synami Magisterskimi i szkołami Adama i Ewy, które będą uczyły w jaki sposób Ron nas zebrał do działania jako materialny obiekt używający mocy ducha, aby popychać sprawy do końca na Urantii. Patrzcie około pierwszego maja, jak zaczną się krystalizować sprawy naszych korporacji i całej reszty, która mogłaby utrudniać korzystanie z nowego Epokowego Objawienia, Szóstego wydanego odkąd świat został uznany za zamieszkały. Poza tym, czas jest teraz oczywisty, kiedy musimy pozwolić Ronowi i reszcie zespolonych pokazać, co mogą zrobić. Rozumiejąc z pewnością co wydarzyło się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, i kiedy możemy lepiej opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, wkrótce oczyścimy pole działania na Urantii. Dobrego dnia. Michał Nebadoński."

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 20, 2018, 09:52:13 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10408.msg66742#msg66742 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10408.msg66742#msg66742)
Przekazała : amethyst, pełny członek
Kategoria / Temat : ROZMOWA O ZESPOLENIU / Nowe spostrzeżenia od kiedy wiem o moim zespoleniu
« 17 kwietnia 2018, godz 04:11:43 »


Ametyst: Imię mojego Dostrajacza, które mi podano przed zespoleniem, było Ambynetty. Nie wiem, czy ono nadal jest ważne, czy też mój Dostrajacz będdzie teraz miał inne imię. Po prostu nie wiem, więc w tym momencie będę po prostu mówić o Nim jako o moim Dostrajaczu.

Nauczyciel : Mój Dostrajacz Myśli
Temat : Przyspieszone spostrzeżenia od czasu Zespolenia
Przekazujący : Amethyst
Data : 17 kwietnia 2018 r

Amethyst : Ojcze wewnątrz mnie, czy są jakieś spostrzeżenia, które chciałbyś, żebym zrozumiała i podzieliła się nimi z forum ?

"Tak, Ametyst, ale już rozpoznałeś niektóre z tych rzeczy: zdałeś sobie sprawę z subtelnych, ale bardzo realnych zmian w twoim zachowaniu i w myślach, ale jest jeszcze coś, co powinnaś zrozumieć.

"Odkąd zdałaś sobie sprawę z mojego zespolenia z tobą, byłaś intensywnie sprawdzana. Z moją pomocą i z pomocą twojego opiekuna przeznaczenia rozpoznałeś te wydarzenia i prowadziliśmy cię przez nie przez "wewnętrzny wpływ" i byłaś w stanie ponownie się skupić. Bystrze odbierałaś informacje o tym, co wydaje się "nie pasować" i, że treba być bardziej czujną na to, jeśli (kiedy) to się powtórzy.

"Uświadomiłaś sobie, że teraz masz większą odpowiedzialność, szczególnie wobec Boga Najwyższego. Jesteś bardziej świadoma swoich zachowań i słów. Będziesz oczywiście nadal popełniacie wiele błędów, ale uczysz się i z błogosławieństwem zespolenia jesteś bardziej odpowiedzialna.

"Odkryłaś, że czytając lub słuchając Księgi Urantii możesz ją lepiej zrozumieć. Rzeczy, które czytałeś przedtem dziesiątki razy, stają się jaśniejsze i łatwiejsze do zrozumienia. Dzieje się to powoli, ale niezawodnie.

"Masz teraz skłonność do myślenia o nas jako jednym MY zamiast JA, a o twoim Dostrajaczu już nie myślisz jako o kimś innym.

"Jesteś bardziej spokojna w swoich emocjach. To jest coś, co zaczęło się przed twoim zespoleniem, ale ponieważ byłaś w stanie osiągnąć niewielkie samoopanowanie, to bardzo pomogło w tym, żeby zespolenie stało się możliwe. Sprawy, które sprawiły ci wielki ból lub niepokój zaledwie około roku temu, nie są już dłużej godne troski, ale testy z tej dziedziny będą kontynuowane.

"Ametyst, zaufaj Mi. Nadal martwisz się trochę, jeśli chodzi o wykonywanie wymaganych od ciebie zadań, Twoja Matka poleci swoim anielskim córkom, aby poszły przed tobą, aby wyprostować krzywe miejsca. Do ciebie należy tylko iść do przodu. Ścieżka zostanie oczyszczona i będzie oczywista dla ciebie. Moja miłość do ciebie jest niezmierzona."
KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on April 21, 2018, 08:45:11 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10372.msg66660#msg66660 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10372.msg66660#msg66660)
Przekazała : newstarsaphire, starszy członek
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Obadiasz – Módlmy się
« 18 kwietnia 2018, godz. 14:34:41 »


Nauczyciel : Obadiasz
Temat : Módlmy się
18 kwietnia 18, godz. 12:46 czasu wschodniego
Przekazujący : Newstarsaphire, Ontario, Kanada.


Dziś po południu odbierałam imię "Obadiasz" i zapytałem mojego Dostrajacza, czy jest wiadomość, którą on chciał, żebym od niego odebrała.

Mój Dostrajacz : "Tak, moja podopieczna, jest wiadomość dla ciebie od Obadiasza, wiernego sługi i syna Bożego".

"Mam na imię Obadiasz i jestem sławny z mówienia słowa Bożego.

"Jak tutejsi przekazujący sami doświadczyli, nie jest łatwo mówić słowo Boże do swoich ziemskich braci. Odbieranie słowa Ojca może być względnie łatwe dla niektórych, ale "przyjmowanie" słów Ojca przez naszych braci (poprzez nas) to zupełnie inna historia.

"Niestety, pod tym względem niewiele się zmieniło na mojej sferze urodzenia - Urantii, gdzie strach i błędne przekonania szaleją w umyśle człowieka nie znajdując żadnego oporu, ani korekty. W nadchodzących dniach dla wielu śmiertelników używających swoich dobrze wyostrzonych zdolności do sceptycyzmu i malkontenctwa, będzie pigułką trudną do przełknięcia rzucać otwarte groźby i oskarżenia przeciwko tym, którzy odważą się wystąpić jako przedstawiciele żywego słowa Boga. Ludzie są obrze wyszkoleni w sztuce oszukiwania i wprowadzania w błąd informując i będą oceniać według własnych, wypaczonych norm.

"Jednak i teraz, jak zawsze, odpowiednie słowo Pana jest światłem przewodnim, pożądanym i dostępnym dla wszystkich. Nawet słowa wcielonych przedstawicieli, takich jak Melchizedekowie i sam nasz ukochany Jezus, będą podlegać z góry przyjętym ideom i ideałom każdego mężczyzny, kobiety i dziecka słuchających ich słów. Zadanie jest wciąż zniechęcające, a jego wyniki podlegają, jak zawsze, wyborowi według wolnej woli. Więc módlmy się za naszych braci, aby odwaga w ich sercach wzrosła, gdyby się zdecydowali odważ się wierzyć. Módlmy się, aby żywe słowo Boga znalazło wiarę słuchającego. Życzę wam wszystkim miłego dnia."

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on May 06, 2018, 09:08:24 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10440.msg66928#msg66928 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10440.msg66928#msg66928)
Napisał/przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Forum nowych członków / Przedstaw się / PRZEDSAWIENIE SIĘ NOWEGO CZŁONKA
« Odpowiedź nr 20, 3 maja 2018, godz. 11:52:28 »Drodzy przyjaciele,
Nie umarłem, ale przechodzę przez bardzo trudny oktes zmian fizycznych i muszę milczeć, dopóki ja sam nie będę wiedział więcej o tym, co oni ze mną robią. Nasz Ojciec dobrze wie, ale ja nie i następne kilka dni będzie prawdopodobnie kluczowe, aby wiedzieć, co u licha się ze mną dzieje. Dziękuję wam wszystkim za wasze miłe słowa i nadzieję, że to się skończy ze mną jak należy, nie tak, jak teraz, kiedy wciąż jestem człowiekiem wyczerpanym. Wrócę, ale nie wcześniej, niż za kilka dni, aż te sprawy zostaną rozwiązane. Dobrego dnia. RON

MICHAŁ NEBADOŃSKI -
"Ron jest słusznie zakłopotany niektórymi waszymi dopiskami, ale zwróćcie uwagę na to, że :

"Wczoraj rano obudziłem go o 15 po drugiej rano i przez cztery pełne godziny ciągnąłem rozmowę z nim, siedzącym na brzeguu łóżka. Większość z tych, którzy brali udział w tej rozmowie, to byli szefowie ich rodzaju i zdecydowaliśmy, że on jest tak wymęczony i wyczerpany, że kazaliśmy mu nie pisać ani nie mówić, dopóki mu nie powiemy, że może to znów robić. Prawie skończyliśmy z przekształceniem morontialnym, ponieważ stał się on 100-procentową istotą morontialną i teraz nosi numer morontialny, nie żartuję, jego ostatnie dziewięć cyfr to 002004001.

"Ten niezwykły numer wskazuje, że jest on drugą osobą w Nebadonie, która dokonuje zmiany ciała na morontiale, jest czwartą osobą, która całkowicie przekształciła się w ducha z niczego na światach morontialnych, ale na sferze ewolucyjnej zwanej Urantią. Jest on również pierwszą osobą pod moją pieczą, która kiedykolwiek wiedziała, że może robić, jak jej się podoba, ale odmawia robienia tego bezemnie i uważam, że ta osobista aluzja musi być ubrana w wielkość, kiedy on opuści swoją obecną powłokę cielesną, w której teraz przebywa na codzień .

"Co więcej, on nie będzie pisał dalej na tym forum, dopóki nie naprawimy jego układu krążenia, który z całą pewnością się zapadł kradnąc całą energię, jakiej potrzebuje, aby zajmować się sprawami i myśleć o naprawie domu, bo dziś rano nastąpiło częściowe załamanie przedłużenia dachu, o którego istnieniu do tej pory nie wiedział. Powodzenia w tym Ron.

"Kończymy to sprawozdanie przedstawiając niektórym z was pomysł, że to samo możemy wam dać, jeśli dokonamy wszystkich zmian na Ziemi, które zamierzamy wkrótce zrobić. Ron pobił wszystkie notowania próbując wymyślić, jak uniknąć silnego bólu w układzie krążenia ciała a ból nadal jest silny. Tu Michał. Dalszych wiadomości słuchajcie od Ojca Wszechświata."

OJCIEC :
"Tu Ojciec Wszystkich. Ron wita mnie smutno w niektóre dni, bo byłem dla niego surowy i załamałam go srodze przez dwa dni z powodu problemów, w które żałuje, że się wmieszał, lecz to zrobił i teraz czynię mu przysługę zostawiając to do wiecznej dyskusji gdzie indziej. Nigdy nie jestem pewien, jak Ron jest traktowany w sprawach służbowych, ale jest to wciąż mocno stwierdzone i bez rozgoryczenia, że jest on teraz śmiertelnie zmęczony życiem i potrzebuje chwili wytchnienia w sposobie życia na Urantii, żeby podtrzymać swoją ideę służby tak, jak on to widzi. Zaproponowano mu śmierć fizyczną i odmówił, ale stwierdził także, że jest wyczerpany i nie ma już więcej żadnych rezerw, żeby dobrze radzić sobie z życiem w ciele. Zgodziliśmy się z tym i poprosiliśmy Michała o pomysły, a on doszedł do wniosku, że potrzebuje Rona na miejscu, żeby uniknąć kolejnych katastrof ze starym epokowym objawieniem i wyjść z pełnym poparciem dla nowego epokowego objawienia. Nasze życzenia dotyczące tego są również bardzo silne, więc on jest szczęśliwy słysząc, że utrzymujemy go w ciele przez resztę czasu służby na Urantii.

"Ciągnąc dalej : większość z was zakłada, że on umarł ...coś w tym sensie. Cóż, nie, on nie umarł, ale został uśpiony na ponad 12 godzin na raz, aby umożliwić użycie mechanizmów, których używamy do przeniesienia materiału morontialnego do jego mózgu, serca i narządów wewnętrznych. Zachował on również to samo stare szelmowskie poczucie humoru, w którym Gitz był okropny, czy już z tego wyszedłeś ? W każdym razie Gitz zdobyłeś najbardziej uprzywilejowane miejsce w sercu Rona ze wszystkich w tym kraju żartując, by dodać trochę lekkości do sytuacji, w której on nie ma żadnego wpływu na nic. Dodam jeszcze uwagę, że to, co następuje, należy stosować po powrocie Rona do rzeczywistości, bo on będzie taki, jak był, jakim zawsze go znaliście :

1) Koniec z uprzejmością. On musi oczyścić listę członków z tych, którzy chcą zniszczyć dobre słowa dane ostatnio wam wszystkim, to znaczy, że ustanowiliśmy nową falę duchowych znaczeń na Urantii, a stare szybko runą niebawem;

2) Utrapienie życia życiem cielesnym jest dla niektórych z was tak męczące, że trudno jest wam stawiać krok za krokiem. Wszyscy musicie wiedzieć, że jestem poważnie ograniczony w tym, o czym ośmielam się tutaj mówić, ale Ronowi jes pisane mówić niebawem za nas w świerzych informacjach publicznych za pośrednictwem publicznych mediów, podobnie jak Biały Dom informuje ludzi ze swojej sali prasowej. Ron zasugerował ten pomysł kilka tygodni temu i kupiliśmy ten go w całości;

3) Musimy zmienić oświadczenie poczynione kilka tygodni temu, że działanie Fundacja Księgi Urantii ma się zacząć 1 maja 2018 r. i pozwalamy sprawom postępować tak, jak mogą, do czasu, aż nowa Księga Urantii będzie w pełni przygotowana do publicznego oglądu. Ron również wyjaśnia, że potrzebuje kilku jej zdjęć do opublikowania na tej stronie i dostanie je, kiedy będziemy mogli to zrobić. Poza innymi interesującymi drobiazgami, nie mamy żadnego prawdziwego powodu, żeby się martwić istniejącą Fundacją Urantii, ponieważ oni obecnie sądzą, że Ron to papierowy tygrys i to nas urządza;

4) Nikt nigdy nie zrozumie, jak Ron został ustanowiony i przedstawiony wam wszystkim. Sami nie jesteśmy pewni, jak to będzie, lub nie będzie i musimy stwierdzić, że obecnie to działa dobrze, ale on ma ciągle bóle i ucisk w czaszce czasem tak silny, że szum w uszach zagłusza hałasy wokół. Pozostawiamy resztę waszej wyobraźni, ponieważ oceniamy jego stan dziś rano jako wystarczająco dobry, żeby mógł usiąść i wystukać ten przekaz jeszcze raz, bo odwołaliśmy wszystkie pisemne transmisje na czterdzieści osiem godzin, biorąc pod uwagę jego stan - słaby dopływ krwi i prawdziwa zgryzota z powodu uczucia nadchodzącej fizycznej śmierci. W każdym razie nie jest zabawne być w skórze Rona w tych dniach, bo musi on naprawiać dom tak stary, że zapomina trzymać wszystko, co na nim wisi.

"Dobrego dnia i dobrze życzymy wszystkim, aż Ron nie będzie znów w pełni sobą, później w tym tygodniu lub na początku przyszłego tygodnia. Przywitamy się z wami wszystkimi wkrótce na Urantii i pozostawiamy waszym głowom wymyślenie, co się dzieje, gdy zobaczycie, że na Urantii dzieją się niezwykłe rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziano i to jest zarówno "dobre", jak i "złe". Michał Nebadoński jako Ojciec. Dziękuję.

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on May 12, 2018, 10:36:19 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10152.msg67020#msg67020 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10152.msg67020#msg67020)
Przekazała : amethyst, pełny członek
Kategoria / Temat : FINALIŚCI I OBJAWIENIE / Przewidywane objawienie finalistów na Urantii
« Odpowiedź nr 3, 12 maja 2018, godz 00:52:11 »


Amethyst : Publikuję tutaj ten przekaz tak, jak został odebrany, bo wydaje się, że jest to przyczynek do tego tematu. Wymagało to pewnej odwagi z mojej strony, bo chcę być dokładna, a to po prostu zaczęło płynąć, więc pomyślałam, że lepiej będzie siąść szybko do komputera, zanim zacznie mi uciekać.

NAUCZYCIEL : DORA, CZŁONEK KORPUSU 6000 FINALISÓW URANTII
                   GAJA
                   BÓSTWO- ABSOLUT

TEMAT : WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KORPUSU FINALISTÓW NA
URANTII

PRZEKAZUJĄCY : AMETHYST

DATA: 11 maja 2018 r

DORA:
"Witam wszystkich na tym forum, gości i członków. Jestem jednym z sześciu tysięcy Finalistów wyznaczonych niedawno do pomocy Urantii w tym czasie.

Pochodzę z Urantii jako rdzenna Amerykanka sprzed wielu tysiącleci. Moi ludzie mieszkali w głębi lądu, na zachodnim wybrzeżu, w pobliżu granicy stanu Waszyngton i Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie długo, długo przed tym, jak ludzie Clovisa przyszli zamarzniętą drogą, która łączyła Alaskę i Rosję podczas ostatniej epoki lodowcowej. Tak, było nas tutaj trochę przed Clovisem.

"Byłam kobietą i szamanem. Miałam na imię Okcainkalono (Trudne do wymówienia). Jest to imię nadane mi po tym, jak zostałam szamanem, a oznacza ono "Proś, a będzie ci dane". Dla uproszczenia i jasności możecie mnie nazywać Dora, chociaż przeszłam przez wiele różnych imion podczas mojej długiej wędrówki w górę i do wewnątrz. Było to częścią mojego powołania w tych odległych czasach, aby odpowiadać na pytania pomagające nam wszystkim dowiedzieć się o naszym miejscu w stworzeniu. Po tysiącleciach szkoleń, które otrzymałem, aby zostać Finalistą, nadal służę ucząc innych, jak dalej się rozwijać do wyższej wiedzy i duchowości.

"Jak już zostaliście poinformowani, wielu z was powołano do służby i jestem tu jako jeden z waszych pomocników. Wielu z was nie jest pewnych swojej zdolności bycia silnymi i kontynuowania tego, o co proszą. Tak, macie swoich aniołów do pomocy, wykonujących cudowną robotę. Będziecie również mieć Finalitera, takiego jak ja. Pomyślcie o nas jako o pługu idącym przed rolnikiem i pomagającym zrobić bruzdę do zasiania nasion. Nie możecie zrobić tej bruzdy zwyczajnie łopatą samemu, ale z naszą pomocą przeszkody przed wami zostaną usunięte pługiem na bok, żeby wam umożliwić prowadzić sprawy bez trudności, które tak wielu z was sobie wyobraża. Nie znaczy to, że wszystko będzie łatwe, ale chcemy wam powiedzieć, że jesteście gotowi do tego zadania. Ta planeta potrzebuje zdolności i talentów, które każdy z was ma do zaoferowania, więc idźcie naprzód bez wahania z miłością do tej sfery i pomóżcie Gaji w końcu stać się ustatkowaną i zdrową planetą , bo tak ma być."

GAJA :
"Pamiętam ją z bardzo dawnych czasów. Była źródłem intensywnej energii uzdrawiającej i odegrała zasadniczą rolę w zapobieżeniu wielu wojnom. Promieniowała zdrowiem i pomyślnością i była zdolna żyć ponad 200 lat wdług waszego rachunku czasu. To dla mnie przyjemność bez końca widzieć ją znów jako pełnego Finalistę, który doszedł do doskonałości. Jest wielu innych, którzy przychodzą z nią i mają podobne kwalifikacje i te 6000 istot przynosi ze sobą środki do pomocy w oczyszczeniu pól minowych, których jest niewątpliwie wiele. To oczyszczanie jest już we wczesnej fazie."

BÓSTWO-ABSOLUT :
"Rzadko mi się zdarza przekazywać przez duszę tak młodą, dopiero początkującą, jak Ametyst. Jestem poza jej konceptualną zdolnością rozumienia, ale obecnie mam potrzebę być tu z wami wszystkimi. Urantia musi jeszcze się "dopasować do formy" rozwijających się planet i wtedy będę mógł przejść przez kogoś z was. Jestem teraz tutaj z tą osobą, aby potwierdzić wartość, jaką przynoszą Finaliści, a ich wkład będzie niezmierzony. "

DORA :
"Chmury przeszkadzający w twoim przekazywaniu zaczynają się przejaśniać. Możliwe, że Finalista zapuka do twoich drzwi jako przekazującego, próbując się połączyć i przekazywać. Moje połączenie z Amethyst jest częściowo spowodowane jej rdzennym amerykańskim DNA (choć jest to tylko niewielka część), jak również naszymi wspólnymi celami duchowymi i odzyskaniem naszej ojczystej sfery. Życzę wam wszystkim miłego wieczoru i jak mieliśmy zwyczaj tu mówić w moim czasie : "Niech Duch wszystkiego co istnieje rośnie w tobie każdego dnia."
KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on May 20, 2018, 07:46:49 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10478.msg67170#msg67170 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10478.msg67170#msg67170)
Przekazał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Misje/Melchizedekowie
« 19 maja 2018, godz. 01:30:11 »

Mówca : Michał Nebadoński
Temat : Misje/Melchizedekowie
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 19 maja 2018 / 07:29 czasu miejscowego, 06:29 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/6uy4k3gpwgghz1vs1pmeg7sy24vacy63 (https://app.box.com/s/6uy4k3gpwgghz1vs1pmeg7sy24vacy63)
Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 19 maja 2018, godz. 02:27:19 »
Zapis przekazu Lemuela

Misje/Melchizedekowie

Michał Nebadoński : Tu Michał Nebadoński. Witam was wszystkich w ten słoneczny sobotni poranek. Mam nadzieję, że wszyscy spędzicie cudowny weekend. Przychodzę tego ranka przede wszystkiem aby podziękować i powitać go na nowo, Lemuela, który przeszedł tak wiele w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Jak wszyscy wiecie, wszystko zmierza w stronę Misji Magisterskich i wiem, że wszyscy jesteście podekscytowani w oczekiwaniu i muszę wam powiedzieć, że wszyscy czujemy dokładnie to samo. My wszyscy Niebiańscy oczekujemy gotowi do działania, a jest tak wiele do zrobienia.

W rzeczywistości, aby zacząć od samego początku, jak mówią, nie zawsze jest tak łatwo powiedzieć, jak to się robi, bo tak naprawdę jest tak wiele stron w grze, tak wiele rzeczy do zapoczątkowania i tak wiele do zakończenia. Jestem pewien, że szyscy zdajecie sobie sprawę, że teraz jest koniec całego systemu, a nowy system zostanie wprowadzony w życie w ciągu najbliższych kilku lat. Wiecie również, że mamy nową nazwę dla tej pięknej planety : Nystoria, i będziemy mieli nowy system, Nystorium. Tak więc od teraz wszystko będzie się stopniowo zmieniało.

Tu Michał Nebadoński. Jak wiecie, mam do dyspozycji tysiące Melchizedeków już rozproszonych po całym świecie, niektórzy już się wcielili, ale wciąż są za kulisami, że tak powiem, starają się zachować niski profil, ponieważ nagłe ich pojawienie się za jednym razem na całym świecie, to byłoby za dużo i nie sądzimy, żeby to zadziałało. Krok po kroku - tak, i mogę was zapewnić, że oni już pracują.

Poza tym muszę wam wszystkim przypomnieć, że jakiekolwiek ludzkie przedsięwzięcie jest lub było, to Melchizedekowie są ekspertami we wszystkich możliwych dziedzinach ludzkiej działalności. Pomyślcie tylko o tym przez chwilę, nie ma nic, czego Melchizedekowie nie mogliby zrobić lub nie wiedzieli o ludzkim doświadczeniu we wszystkich ludzkich przedsięwzięciach. Mam nadzieję, że to uspokoi trochę wasze nerwy odnośnie tego, co oni mogą lub nie mogą zrobić. Bądźcie pewni, że mają oni opanowanie i wiedzę we wszystkich dziedzinach.

Nadejdą inne zmiany, nie tak przyjemne do oglądania, lub do zapoznania się z nimi, ale wszyscy byliście na to przygotowywani przez długi czas. Wiecie, że pewne rzeczy nieprzyjemne, jak może wam się wydawać, muszą być zrobione, lecz muszą. Jak sami mówicie, nie da się zrobić omletu bez stłuczenia kilku jajek. Jak wiecie, jest to nieuniknione. Ostatnie resztki domu, który Kuba zbudował, muszą odejść i odejdą. Od samego początku dookoła świata będzie lżejsza atmosfera albo, jak mówicie, inna wibracja.

Dziś rano będę mówić krótko, bo wiem, że Lemuel już zaczyna czuć się trochę zmęczony, ale powtarzam mu : witaj na nowo Lemuelu, a wam wszystkim, członkom forum mówię : bądźcie przygotowani, pozostańcie spokojni. Wiemy, że wszyscy jesteście podekscytowani i gotowi wyruszyć i wierzcie mi, że użyjemy was wszystkich we właściwym czasie, gdziekolwiek jesteście na świecie. We właściwym czasie będziecie wykorzystani do Misji i z góry dziękuję wam wszystkim.

Tu Michał Nebadoński, życzę wam wszystkim bardzo miłego dnia. Domtia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on May 20, 2018, 10:46:49 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10480.msg67180#msg67180 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10480.msg67180#msg67180)
Przekazał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Cierpienie
« 20 maja 2018, godz. 01:19:14 »

Mówca : Matka Duch
Temat : Cierpienie
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 20 maja 2018 / 07:18, 06:29 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/v86uydtyxpsdl1075npe0kvh3ggvkzue (https://app.box.com/s/v86uydtyxpsdl1075npe0kvh3ggvkzue)Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 20 maja 2018, godz. 02:52:07 »
Zapis przekazu Lemuela

Cierpienie

Matka Duch : Dzień dobry moje dzieci, tu Matka Duch. Tego ranka chcę porozmawiać z wami o "cierpieniu". Jak wiecie, Michał i ja jesteśmy waszymi Niebiańskimi Rodzicami i jak wszyscy rodzice dbamy o dobro naszych dzieci i kochamy was z całego serca. Wielu z was jest coraz bardziej zajętych wiarą nie tylko własną, ale także waszych dzieci, z powodu nadchodzących wydarzeń, które ostatecznie zmienią oblicze tej planety, Nystorii.

Jestem pewna, że rozumiecie, że śmierć dotyka tych spraw. Nigdzie na świecie nie ma rodziny, któraby uciekła przed śmiercią i śmierć przychodzi w jakimś celu, nie tylko po to, żeby zabrać tę osobę otwarcie do światów-mieszkań, ale ma też inny cel. Na świecie istnieje wiele form cierpienia i być może najgorszym rodzajem cierpienia jest utrata bliskiej, kochanej osoby lub ukochanego zwierzęcia, zwierzęcia domowego, które przebywało z wami w domu od wielu lat.

Możecie bardzo dobrze pytać, jaki jest cel cierpienia ? Dlaczego musimy cierpieć ? Cóż, moje dzieci, my, jako wasi rodzice też cierpimy, gdy tracimy nasze dzieci. Jak wiecie, ci z was, którzy czytali Księgę Urantii, dowiedzieli się o buncie Lucyfera. Następstwem tego wszystkiego jest, że my, Michał i ja, straciliśmy wiele naszych dzieci i również cierpieliśmy. Ludzkie cierpienie jest oczywiście inne i ma inny powód.

Cierpienie jest jedynym sposobem dla śmiertelników, aby nauczyć się i doświadczać różnicy między ludzką miłością i Miłością Boską, Bezwarunkową Miłością. Dusza rozwija się do dojrzałości i zrozumienia przez cierpienie serca, ponieważ przez cierpienie otwiera się umysł i serce i przynosi rezultaty, pozytywne skutki cierpienia, zwiększoną zdolność do miłości, do czucia empatii i współczucia dla innych ludzi, do stawiania się w ich miejscu z większym oddaniem, większą aprobatą.

Cierpienie jest rzeczywiście koniecznością i być może największym nauczycielem ze wszystkich. Wszyscy jesteście na drodze do doskonałości i jest to jedyna rzecz, której Ojciec Wszechświata jako Ojciec wymaga od was wszystkich : stać się doskonałym tak, jak On jest rzeczywiście doskonały. Wasze Dostrajacze Myśli przyszły do was, gdy byliście bardzo młodzi i przyniosły ze sobą waszą duszę w postaci zalążkowej.

Jak już wiecie i rozumiecie, tylko poprzez akty miłości, oddania i współczucia oraz wszelkie życzliwe gesty wasza dusza dojrzewa, bo wszystkie te rzeczy pomagają waszej duszy dojrzewać do pełnej dojrzałości, aby w końcu, z wolną ludzką wolą, poprzez zrozumienie, ofiarować swoją wolną wolę twojemu Ukochanemu Dostrajaczowi Myśli, a przez to twoja dusza osiągnie pełną dojrzałość.

Pewnego dnia twoja dusza zostanie przeznaczona Ojcu i jest to jedyny stosowny dar i jedyny dar, jakiego Ojciec wymaga od ciebie, kiedy w końcu staniesz przed Nim w doskonałości. Tak więc, moje drogie dzieci, istnieje inny sposób widzenia cierpienia, przyjmijcie je w tym sensie, że wiecie, że jest ono pokarmem dla waszej duszy. Wiemy, że to boli głęboko, ale każde doświadczenie cierpienia, które przeżywacie, jest ogromnym bodźcem do dojrzałości waszej duszy.

Zastanówcie się nad tymi słowami, moje drogie dzieci i weźcie sobie do serca to, co wam mówię. Oczywiście nikt nie chce cierpieć, ale spójrzcie na cierpienie jako na dar Ducha, który on rzeczywiście wam przynosi z czasem. Tu Matka Duch, życzę wszystkim bardzo miłego dnia. Dziękuję za wysłuchanie. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on May 22, 2018, 12:16:31 PM
http://forum.serara.org/index.php?topic=10484.msg67200#msg67200 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10484.msg67200#msg67200)
Przekazał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Misje
« 21 maja 2018, godz. 01:26:41 »

Mówca : MARGUL
Temat : Misje
Przekazał : Ukochany/Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 21 maja 2018 / 07:26, 06:26 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/aolnl65j05jj5hrgksiemqk5my9jsesf (https://app.box.com/s/aolnl65j05jj5hrgksiemqk5my9jsesf)Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 21 maja 2018, godz. 02:42:09 »
Zapis przekazu Lemuela

Misje

Margul : Tu Margul, Syn-Nauczyciel Trójcy, znany również jako «Daynal». Jestem przydzielony do Nystorii na czas Misji, które w końcu wprowadzą Nystorię do Światła i Życia. Jak wszyscy wiecie, zajmie to sporo czasu, co najmniej sto lat, a może nawet tysiąc.

Odpowiedzialność Synów-Nauczycieli Trójcy to przede wszystkim duchowa edukacja i rozwój oraz moralne podniesienie ludzkich śmiertelników tak, jak na innych planetach, do których zostali przydzieleni. Adam i Ewa tak, jak inni Materialni Synowie i Córki, kiedy pojawią się na planecie, będą mieli pomoc i wsparcie nie tylko mnie, Syna-Nauczyciela Trójcy, ale także Melchizedeków, w tym przypadku Malvantry i Mantutii.

W ciągu ostatnich miesięcy wszyscy zostaliście poinformowani, że Misja Magisterska jest gotowa do rozpoczęcia i już wkrótce, a nawet teraz, faktycznie się rozpoczęła i na całym świecie jest wielu Melchizedeków już wcielonych, lecz wciąż pracujących za kulisami, że tak powiem, ale oni już wpływają na członków rządów i instytucji międzynarodowych.

Wiadomości o Misjach Magisterskich wkrótce staną się publiczne. Naszym zamiarem jest teraz bardzo delikatne podejście, aby – że tak powiem – łagodnie wprowadzić Misję, aby społeczeństwo mogło stopniowo się przyzwyczaić do informacji o tym, co to jest Misja, na jakie osiągnięcia można mieć nadzieję i jak one wszystkie szczęśliwie pasują do siebie w ramach Misji.

Tak, jak my czujemy się pewni, tak będą i ludzie, kiedy w pełni zrozumieją cel Misji Magisterskej. Wiemy, że to zajmie trochę czasu, ale jesteśmy przekonani, że to się uda. Nieuchronnie pojawią się pewne zakłócenia, być może i przemoc, a czasem nawet rozlew krwi, ale mamy możliwość zredukowania tego do minimum i faktycznie wszystko się skończy, może być po kilku tygodniach.

Wszystkim członkom forum, którzy byli tak cierpliwi, wyrozumiali i wierni wobec idei tej Misji, dziękuję bardzo serdecznie. Znamy was wszystkich, wiemy, gdzie jesteście i jak się macie pod względem duchowego postępu. Znamy i doskonale zdajemy sobie sprawę z problemów, z którymi wielu z was musiało się zmierzyć i je przezwyciężyć, aby podążać za szczerymi pragnieniami waszego serca wzięcia udziału w tych misjach i witamy was wszystkich. Będziecie wykorzystywani na swój własny, jedyny sposób, gdziekolwiek będziecie, kiedy będzie właściwy czas. Więc rozluźnijcie się wiedząc, że będziecie należeć do Misji Magisterskiej.

Tu Syn-Nauczyciel Trójcy, Margul. Przyszedłem przez tę osobę dzisiejszego ranka, aby dać wam te kilka słów otuchy i zachęty do pozostania na tej drodze. Zachowajcie waszą wiarę i pozostajcie skupieni w miarę możliwości z waszymi ukochanymi Dostrajaczami Myśli. To wszystko, co mam do powiedzenia dziś rano. Tu Margul. Dziękuję mu za odbieranie mnie dziś rano. Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie i życzę wam miłego dnia. Domszia.
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on June 27, 2018, 12:51:16 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10626.msg67994#msg67994 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10626.msg67994#msg67994)
Przekazał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Jestem tak barzo obdarzony
« 26 czerwca 2018, godz. 06:22:38 »

Mówca : Ukochany(Dostrajacz Myśli)/Lemuel
Temat : Jestem tak barzo obdarzony
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 26 czerwca 2018 / 12:22 czasu miejscowego, 11:22 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/ixndf3u3jn5q77x496jqctc8npp57o2v (https://app.box.com/s/ixndf3u3jn5q77x496jqctc8npp57o2v)

Transkrypcja : 
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 26 czerwca 2018, godz. 11:41:14 »
Zapis przekazu Lemuela

Jestem tak barzo obdarzony

Ukochany(Dostrajacz Myśli)/Lemuel : : Nasza dzisiejsza pogawędka ma tytuł "Jakże jestem obdarzony" i niewątpliwie tak, bardzo jestem obdarzony. Dziś nie potrafię przestać myśleć o tym, co robiłem dokładnie sześćdziesiąt lat temu, choć wiem, że to niewiarygodne. Sześćdziesiąt lat temu (co do dnia) wydaje się jak wczoraj. 26-ty czerwca 1958 roku był dniem, w którym wstąpiłem do armii w Anglii i to był początek prawie 16-letniej kariery.

Spadałem na spadochronie z siłami powietrzno-desantowymi przed 19-tymi urodzinami, we wrześniu i patrząc wstecz, myślę, że ktoś popełnił straszny błąd, bo to chyba nie mogłem być ja. To musiał być ktoś inny, to nie ja. Oczywiście, że to byłem ja, ale chodzi o to, że jestem pewien, że mieliście takie samo wrażenie patrząc na swoje życie sprzed wielu lat.

Trudno jest zaakceptować ten fakt, że to ty zrobiłeś coś w określonym miejscu, z określoną osobą, ale w rzeczywistości to byłeś ty, chociaż trudno to zaakceptować. Tak więc 60 lat temu rozpoczęła się moja kariera wojskowa, za co byłem bardzo wdzięczny i jak mówię na samym początku, chcę nazwać tę pogawędkę : jak bardzo zostałem obdarzony.

Również uświadomiam sobie, że przez wiele lat wielokrotnie się zmieniałemm i jak już kiedyś wspominałem, jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, ponieważ życie jest zmianą. Cykl 21 lat powtarza się przez całe życie. Pierwsze 7 lat duchowe, 7-14 umysłowe, 14-21 fizyczne. Mówiłem o tym wcześniej.

Kolejny cykl 21 lat osiągnie 42 lata, a następny 63 lata, a jeszcze następny 84 lata itd. Nie mam jeszcze 84 lat, ale nie jest to zbyt daleko, niedługo ukończę 79 lat. W każdym razie, ooohhh !! Spójrz na to, to piękne coś - patrzę na bezchmurne niebo. W Pirenejach, na szczytach gór, wciąż jest jeszcze trochę śniegu, a w tej chwili otacza mnie zieleń, drzewa i cisza.

To cudowne, jestem tak obdarzony tym, że mogę codziennie się tym cieszyć. Och, dzięki Ci Bożę, dziękuję Ci mój Umiłowany. Och, jakże jestem bardzo obdarzony i jestem pewien, że wy wszyscy, moi drodzy bracia i siostry, tutaj na tym forum, też macie takie chwile, jestem pewien, że wspominacie rzeczy z przeszłości, radosne mam nadzieję.

Myślę, że jest to dziwactwo ludzkiej natury, że gdy patrzy się wstecz, to mamy tendencję do patrzenia na rzeczy przez różowe okulary. Pamiętamy tylko dobre i szczęśliwe czasy i tak jest też dobrze. Wszyscy mamy te szczęśliwe chwile, ale kiedy patrzysz przez ramię, to przypominasz sobie szczęśliwe czasy - przyjaciół tak dawnych.

Wracając do naszego dzieciństwa i tego, jak bardzo naprawdę się kochaliśmy, ale byliśmy zbyt młodzi, żeby o tym wiedzieć i doceniać to. W pewnym sensie jest to tragedia, tracimy tę zdolność, tę naturalną zdolność do kochania zupełnie niewinnie jako dziecko przez całe nasze dzieciństwo, ale patrząc wstecz, prawie napływają łzy do oczu, pomyśl o małym przyjacielu, którego miałeś tak wiele lat temu .

W każdym razie, jesteśmy dziś rano w jednym z naszych ulubionych miejsc i jak mówię patrząc wstecz, to naprawdę jest niesamowite, jak szybko mija czas. Mówią, że życie jest mgnieniem oka i oczywiście to prawda. Patrząc wstecz na 60 lat, jest to tak, jak wczoraj i jestem w stanie sobie przypomnieć tak wiele rzeczy, ale pytanie co jadłem wczoraj na obiad, nie mam pojęcia, ale myślę, że jest to prawdopodobne dla większości z nas.

Chciałbym naprawdę móc wam teraz przekazać, jak pięknie jest tutaj i dlatego tak bardzo uwielbiam być w tej okolicy z naszą Matką Naturą. Jest to tak uspokajające, że wręcz zmusza do otwarcia się. Nie można się zamknąć, gdy jest się otoczonym takim pięknem. Drzewa, niebo, ptaki.

Ooohhh !! Jestem tak obdarowany, tak bardzo obdarowany i pragnę z całego serca, żeby każdy z was był również bardzo obdarowany w waszym życiu i żeby składał dzięki i chwalił naszego Ojca Niebieskiego za takie życie. Jak piękne i cudowne może być życie w takiej chwili, jak ta. Mam nadzieję, że udało mi się podzielić czymś takim z wami wszystkimi tego ranka.

Tu Lemuel i mój Umiłowany. To wspaniale, dziękuję za wysłuchanie, życzę miłego dnia i do następnego razu. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on June 30, 2018, 10:42:47 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10652.msg68068#msg68068 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10652.msg68068#msg68068)
Przekazał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Niech tak będzie
« 29 czerwca 2018, godz. 04:47:48 »

Mówca : OPHELIUS
Temat : Niech tak będzie
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 29 czerwca 2018 / 10:47 czasu miejscowego, 09:47 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/wgjst6lj34tf2z5xjv8sj5bb4hi05xmc (https://app.box.com/s/wgjst6lj34tf2z5xjv8sj5bb4hi05xmc)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 3 : 29 czerwca 2018, godz. 09:03:01 »
Zapis przekazu Lemuela

Niech tak będzie

Ophelius : Tu Ophelius, członek Grupy Mentori, która jest tutaj na Nystorii na długi, nadchodzący czas. Jesteśmy tutaj, żeby robić naszą robotę i zrobić, żeby tak się stało. Możesz nazwać tę rozmowę, dzisiejszego poranka «Niech tak będzie". Teraz jest moment na całej planecie, kiedy to oznacza to, co Ojciec chce, żeby było zrobione, niech tak będzie.

Wszystkim wam, synom i córkom Ojca, tym z was, którzy tak ciężko pracowali, tak pilnie, tak wiernie, tak ufnie, teraz powinno być wiadome : niech tak będzie. To nadchodzio długi czas. Nasza grupa Mentori, jest Grupą Istot Niebiańskich, które zgłosiły się na ochotnika, aby pracować z wami, ludźmi, coś bez precedensu w całym Stworzeniu, jesteśmy naprawdę tym podekscytowani i wy także powiniście być.

Rozumiemy, że możecie mieć wątpliwości i niepewności co do waszych możliwości a nawet waszej zdatności do pracy ramię w ramię z Niebiańskimi, ale zapewniam was, jesteście do tego zdolni. Wy, Agondonterzy, byliście próbowani i próbowani i sprawdzani tak wiele razy przez lata i nie stwierdzono, żebyście mieli jakieś braki. Teraz jest wasza chwila, żeby tak było.

Zbliżające się czasy będą trudne, będą ogromne zmiany i wszyscy wiecie, że są one konieczne, ale w przyszłości ta planeta Nystoria będzie tak wielkim słońcem światła, że będzie przyciągać podobnych do niej z całego wszechświata przez wiele nadchodzących tysiącleci.

Będziecie się uczyć i studiować, nie tylko o buncie i jego następstwach, ale także uczyć się i studiować o was, ludziach, jak to jest, jak było to możliwe, że wy ludzie, najniższe z najniższych stworzenie zwierzęce sięgnęliście tak wysoko, że jesteście w stanie pracować obok siebie z Niebiańskimi. Niech tak będzie.

Pragnę wpoić każdemu z was tutaj, na tym najwspanialszym z forów, że jesteście tak obdarzeni, jesteście tak potrzebni i będziecie wykorzystywani, nie miejcie co do tego żadnych wątpliwości. Każdy z was jest znany, każdy z was jest kochany i ceniony ponad ludzkie zrozumienie.

Nadszedł czas, chociaż wiemy, że długo nadchdził, ale już jest, jest nad wami. Ufamy i wiemy, że jesteście wiernymi sługami, pragnącymi jedynie być użytecznymi, zajmować się sprawami Ojca tak, jak my.

Jesteśmy tacy sami, pragniemy jedynie służyć Ojcu, sprowadzając tę planetę, Nystorię z powrotem do Jego rąk i wiemy, że tak samo jest z wami, Jego drogimi dziećmi. To jest naprawdę najcudowniejsza z sytuacji, w której Najwyżsi i Najniżsi spotykają się, by być równymi w staraniach, które są przed nami i wami.

Tak więc, drogie dzieci Naszego Ojca, niech tak będzie i tak będzie. Tu Ofelius z Grupy Mentori. Przychodzę dziś rano z tymi kilkoma słowami zachęty a także z podziękowaniami, teraz doskonale wiedząc, co ma być i co będzie i tak w końcu pozwolę sobie powtórzyć : niech tak będzie.

Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie i życzę wam miłego dnia. Domszia


Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 01, 2018, 08:21:56 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10632.msg68020#msg68020 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10632.msg68020#msg68020)
Przekazał : Larry Gossett, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Włączenie/Zwyczajnie zrób to
« 27 czerwca 2018, godz. 07:49:03 »

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/tfsr0dg1g34f4adapgsx9ewai408gy8f (https://app.box.com/s/tfsr0dg1g34f4adapgsx9ewai408gy8f)Napisała : newstarsaphire, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 27 czerwca 2018, godz. 11:02:46 »

Transkrypcja

MALVANTRA, MATKA DUCH - Włączenie/Zwyczajnie zrób to – 27czer.18 - Larry Gossett, Floryda
Nauczyciel : MALVANTRA, MATKA DUCH
Temat : Włączenie/Zwyczajnie zrób to
27 czer. 1, wysłane o godz. 7:49 czasu wschodniego
Przekazujący : Larry Gossett, Winter Park, Floryda

Dzień dobry, tu Larry Gossett, jest 27 czerwca 2018, 7:25 rano. Oferuję to nagranie głosowe i przepraszam za wszelkie przystanki, luki i jąkania, bo minęło trochę czasu, jak to zrobiłem. Daję wam Malvantrę.

MALVANTRA

"Tak, Larry, tu Malvantra i to byłem naprawdę ja, który zachęcił cię dziś rano do pracy nad tym nagraniem głosu. Jest to technika, z której każdy z was może nauczyć się korzystać, co będzie bardzo korzystne dla waszej podróży, rozwoju waszych dusz i dla tej wielkiej przygody, w której wszyscy jesteście, szczególnie w tych dniach, kiedy Misje są tak bardzo blisko.

"Jako tytuł dzisiejszej pogawędki chciałbym chciałbym zaproponować coś, co Ron powiedział kilka dni temu, cytuję : "nie cofaj się, idź wyżej". Jest to tak bardzo potrzebne na tym waszym forum, które nawiasem mówiąc jest jednym z pierwszych forów używanych przez ducha na całej Nystorii w tych ostatnich dniach.

"Inna część tej pogawędki, którą będziemy prowadzić dziś rano, dotyczy "włączenia", więc pozwólcie, że omówię to w pierwszej kolejności. Włączenie się, kiedy mówimy o pracy zespołowej, jest to włączenie się wszystkich ludzi na planecie pracujących razem, aby spełnić wolę Ojca, aby czynić to w myślach, słowach i działaniach, co prowadzi nas do : "po prostu zrób to". Jest to slogan użyty przez firmę obuwniczą Nike w 1988 r. "Po prostu zrób to, po prostu zrób to". To właśnie powinniście wszyscy opanować.

"Mówimy o mistrzostwie związanym z przekazywaniem i wszyscy już wiecie, że jedynym sposobem na osiągnięcie tego mistrzostwa jest właśnie robienie tego, ponieważ to daje wam rozpęd, doświadczenie, mądrość i umiejętności, żeby stać się najlepszymi, jak potraficie, nie tylko jako przekazujący, ale jako istoty duchowe, o duchowych celach w tej bardzo wielkiej przygodzie, jak to nazwałem. Ta technika nagrań głosu, nad którą dzisiaj pracujesz, jest dla ciebie tak korzystna, bo kiedy nadejdzie czas, a on wkrótce nadejdzie, potrzeba zwrócenia się do publiczności, przyjaciół i rodziny, aby reprezentatować to, co duch wam daje i czym się z wami dzieli, abyście mogli się tym podzielić z innymi ludźmi, gdy nadejdzie czas. Ale wszyscy wiecie, że w tej chwili musicie być bardzo mądrzy i ostrożni w tym, co mówicie, myślicie i robicie.

"Teraz pozwólcie mi powiedzieć kilka słów o natchnieniu was lub włączeniu. Wiem, że było wiele wiadomości skupiających się na "PIĘCIU (5) ZESPOLONYCH", ale, i jest to duże "ale", nie chcemy, aby ktokolwiek z was czuł się wykluczony w tej obróbce wielkich talentów poddawanych zespoleniu z waszymi Dostrajaczami Myśli. Jak was poinformowano kilka dni temu, jest obecnie dalszych siedmiu, którzy zbliżają się do zespolenia i to jest tak bezprecedensowe na tej planecie, szczególnie na takiej, która ma tyle kłopotów, co wasza Nystoria (prawie powiedziałem Urantia) i wszyscy jesteście uwzględnieni, więc proszę, proszę włączcie się sami również. Mistrzostwo, które jest zaangażowane w to czynienie woli Ojca poprzez przystąpienie do tego forum i uczestnictwo w nim w postaci waszych odpowiedzi, waszego zainteresowania i waszego zaangażowania ma kluczowe znaczenie dla waszego duchowego wzrostu, jak i dla przyszłych Misji. Nikt z was nie jest wykluczony, więc proszę, po prostu zaakceptujcie to i kontynuujcie wasze wsparcie dla forum i dla Misji, bo nad tym właśnie wszyscy pracujemy i zrobimy to poprzez włączenie was wszystkich i wielu wokół świata, których nawet nie znacie ani o nich nie wiecie.

"Przychodzę dzisiaj na twoją prośbę i wiem, że nawet jeśli masz teraz dom pełen gości, to dobrze ci posłuży, gdy znaljdziesz czas, raczej poświęcisz czas, aby wziąć udział codziennie w tym forum. Tak więc, doceniam, że przyszedłeś, doceniam, że mnie zaprosiłeś do pracy nad tym i wiem, że czujesz się dzisiaj trochę dziwnie robiąc nagranie głosu, ponieważ minęło dużo czasu bez niego, ale wiesz, że macie kogoś, kto zachwycił wielkim przykład was wszystkich. Jest nim Lemuel, a Ron równie dobrze spisuje się w nagraniach głosu i nadejdzie czas w bardzo niedalekiej przyszłości, kiedy wszystko to się spełni i całe wasze doświadczenie się zwróci, że tak powiem.

"Więc tu Malvantra i dziękuję ci za przybycie, dziękuję za twoje zaproszenie i proszę wiedz, że jestem z wami. Jestem z wami, kiedy mnie wzywacie, nawet jeśli nie jestem bezpośrednim przełożonym niektórych z was, to jednak duch, jak już wiecie, używa każdej możliwej drogi, każdej możliwej techniki i zdolności do służenia Ojcu, służenia Misji i również służenia ludzkości, która jest w tak wielkiej potrzebie prowadzenia jej z dobrą wolą, z pogodą ducha i, jak mówiliśmy wczoraj, z radością.

"Sue pracuje teraz nad tym, co wciąż robi Lemuel i coraz więcej innych. Każdy z was zyskuje na sprawność i umiejętności, jeśli tylko to robicie. Po prostu róbcie to. To ma zasadnicze znaczenie dla waszej przygody, waszej podróży i waszego zaangażowania i włączenia się do tego forum. Nadejdzie bowiem czas, że to forum będzie tak przepełnione nowymi ludźmi, nowymi członkami i nowymi gośćmi, a my możemy tylko zachęcać was wszystkich. Są chwile, kiedy wszyscy możecie docenić przyjęcie na forum, a ja daję wam to dzisiaj.

"Tu Malvantra. Zauważyłem, że Matka Duch jest tutaj i chce powiedzieć kilka słów".

MATKA DUCH

"Tu Matka Duch. Istotnie chcę powiedzieć kilka słów. To był jakiś czas Larry, jak dostałeś ode mnie przekaz i lekcję, ale jak wszyscy wiecie, moi przyboczni są tak zaangażowani w wasze życie i musicie wiedzieć, że zawsze jestem w pobliżu, tylko o jedną myśl od was, tylko o jedną myśl, a ta cała koncepcja włączenia i ten slogan "zwyczajnie zrób to" mówi tak dużo, więc proszę was moje dzieci, wstańcie, policzcie się i pracujcie nad wszystkim, co zbliża was do ducha, bo wszyscy pracujemy razem w tym samym celu, mamy te same cele i jesteśmy jedno w Ojcu. Tu Matka Duch, teraz kończę i dziękuję wam za uznanie faktu, że jestem tu, aby z wami rozmawiać, jak zawsze. Życzę wam wszystkim dobrego dnia i mam nadzieję, że wrócisz i znów będziesz nad tym pracował, Larry, bo jest to tak ważne, żebyś stał się dobrze zrównoważoną istotą duchową. Dziękuję ci, dobrego dnia."

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 03, 2018, 11:06:35 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10540.msg67568#msg67568 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10540.msg67568#msg67568)
Przekazał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / PRZEZNACZENIE
« 5 czerwca 2018, godz. 06:07:08 »


Mówca : Ukochany(Dostrajacz Myśli)/Lemuel
Temat : PRZEZNACZENIE
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 5 czerwca 2018 / 12:06 czasu miejscowego, 11:06 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/xch8xvfj70vo6ivc2gnr6cm9iwtsjarj (https://app.box.com/s/xch8xvfj70vo6ivc2gnr6cm9iwtsjarj)


Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 5 czerwca 2018, godz. 11:38:31 »
Zapis przekazu Lemuela

PRZEZNACZENIE

Ukochany/Lemuel: Nasza dzisiejsza rozmowa nosi tytuł «Przeznaczenie». Nasuwa się pytanie : w jaki sposób chcemy być kimś, gdzieś iść lub coś zrobić. Co naprawdę znaczy przeznaczenie ? Możesz również spojrzeć na to samo słowo, jako na miejsce docelowe.

Wszyscy macie bilet powrotny do Raju, tak, wszyscy pochodzicie z Wszechświata Ojca, Boga i waszym przeznaczeniem jest wrócić do swojego Ojca - Boga jako doskonała istota ludzka. Jest to wszystko, czego Ojciec wymaga od was, abyście wrócili do Ojca z własnej wolnej woli, jako doskonała istota ludzka.

Możecie powiedzieć, że jest to dość stare postanowienie, ale jak do tego doszło. Ci z z was, którzy są już zaznajomieni z Księgą Urantii wiedzą, że od momentu poczęcia wasza osobowość została wam dana przez Ojca wszystkich.

Będąc jeszcze w embrionalnej formie w łonie twojej matki, ta osobowość zaczęła rosnąć, a później jako dziecko, po podjęciu pierwszej moralnej decyzji, otrzymałeś twój Ukochany Fragment Ojca, który przyniósł ze sobą twoją Duszę w formie embrionalnej. Macie również waszych Przewodników Duchowych albo Aniołów Stróżów, jak się czasem o nich mówi, żeby wam pomagali w waszej podróży - w drodze powrotnej do Raju.

Więc myślcie o tym jako o bardzo długiej podróży pociągiem. Otrzymaliście bilet powrotny i zaczynacie swoje życie, a potem dochodzicie do pierwszego przystanku, na którym oczywiście wolno wysiąść, i cieszyć się widokami, zapoznawać się z każdum miejscem, gdzie jesteście i które napotkaliście. Następnie jesteście proszeni, aby powrócić do pociągu i kontynuować podróż.

Macie powiedzenie : wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Istnieje wiele pociągów i można powiedzieć, że wszystkie pociągi prowadzą do Raju. To prawda, ale wybór należy do was, czy pozostać w pociągu, czy też pozostać na jednym z przystanków po drodze.

Po drodze jest wiele przystanków, a wielu z was zakochuje się w pewnych miejscach. Decydujecie się zostać tam przez długi czas i być może tam umrzeć, a kiedy zmartwychwstaniecie w salach zmartwychwstania, wkrótce odkryjecie, że nie wykorzystaliście waszego biletu powrotnego i macie nadal przed sobą długą drogę do przebycia w tej podróży i macie wybór, czy kontynuować podróż, czy zostać tam, gdzie jesteście.

Rozumiem przez to, że wasza Dusza, która musi podjąć tę decyzję, jest szczęśliwie już wtedy całkiem dojrzała w wyniku doświadczeń, które mieliście na różnych stacjach po drodze, na których można się zatrzymać i niczego nie doświadczać.

Wszyscy o tym wiecie, bo rozmawialiśmy o tym wiele razy wcześniej, że wasza Dusza potrzebuje przetrwania i jedyną rzeczą, która może pomóc jej przetrwać, jest Miłość i rzeczy oparte na Miłości, Prawdzie, Pięknie i Dobroci dla wszystkich waszych bracii i sióstr, które robiliście podczas podróży pociągiem.

Zaiste wszyscy jesteście zachęcani do powrotu do Ojca wszystkich, Ojca Wszechświata, jak już wcześniej wspomniałem, z waszej własnej wolnej woli. To zależy od was, czy chcecie powrócić do Raju, czy nie, ale wielu z was decyduje się nie wracać do Raju, ponieważ w rzeczywistości nie kwalifikujecie się do powrotu do Raju w tym znaczeniu, że wasza Dusza nie doświadczyła wystarczająco miłości i współczucia dla waszych braci i sióstr.

Ale niemniej jednak dostaniecie pozwolenie, na przykład na pozostanie w waszym wszechświecie lokalnym, gdy chodzi o tych z was, którzy są bardziej zaawansowani w swojej podróży. Będziecie mogli pozostać w kwaterach głównych superwszechświata, ale ci z was, którzy mają dopełnić do końca swój bilet powrotny do Raju, rzeczywiście pojadą do ostatecznego celu i pewnego dnia staną przed Wszechmogącym Ojcem wszystkich w Raju.

Słowo "przeznaczenie" (Słowo destiny po angielsku) może mieć różne interpretacje : wasz los albo cel. Wszyscy jesteście w drodze do Raju. Większość z was jest tego nieświadoma, niemniej jedziecie pociągiem wracającym do raju i jak już wspomniałem, zatrzymujecie się po drodze i cieszycie się widokami i wracacie do pociągu. Cóż, oczywiście wasze życie tak się przedstawia, przechodzicie wiele doświadczeń, niektóre są bardzo trudne, niektóre przyjemne i niektóre niezbyt przyjemne, których nigdy nie chcecie powtarzać.

Zatem słowo "przeznaczenie" niekoniecznie oznacza, że wszystko jest dla was zaplanowane od początku aż do końca, ale wszystko ma swój potencjał, każdy ma potencjalnie powrócić do Raju, ale to zależy od każdego osobiście, czy wykorzysta wszystkie możliwości przy każdej potencjalnej sposobności, jaka będzie mu dana..

Tak więc, drodzy bracia i siostry, wasze losy i cele zależą całkowicie od was samych. Wszyscy jesteście powołani, aby powrócić do Ojca i Jego życzeniem jest, abyście wszyscy powrócili do Niego z własnej wolnej woli, która nigdy nie zostanie wam odebrana.

To wystarczy na dzisiejszy poranek, pomyślcie o swoim przeznaczeniu, o waszym ostatecznym celu podróży i cieszcie się z każdej sposobności, która się wam się nadarza na waszej drodze do urzeczywistnienia waszego pełnego potencjału. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i życzę wam bardzo udanego dnia. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 04, 2018, 10:58:02 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10532.msg67518#msg67518 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10532.msg67518#msg67518)
Przekazał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Podwójna rzecywistość
« 4 czerwca 2018, godz. 01:22:49 »

Mówca : Ukochany(Dostrajacz Myśli)/Lemuel
Temat : Podwójna rzecywistość
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 4 czerwca 2018 / 07:22 czasu miejscowego, 06:22 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/kj6szwh4ozqrpoegwll1a8hzzkjfnvg4 (https://app.box.com/s/kj6szwh4ozqrpoegwll1a8hzzkjfnvg4)Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 4 czerwca 2018, godz. 03:20:52 »
Zapis przekazu Lemuela

Podwójna rzecywistość

Ukochany/Lemuel : Nasza dzisiejsza rozmowa nosi tytuł «Podwójna rzeczywistość». Wszyscy wiecie, że w każdej chwili dnia stwarzacie swoją własną, indywidualną rzeczywistość. W istocie jest to to, w co wierzymy, co myślimy, co czujemy, nasze opinie, nasze wartości i żyjemy codziennie w tej rzeczywistości. Tę rzeczywistość określiłbym jako zewnętrzną, ale jest jeszcze inna rzeczywistość : wasza wewnętrzna rzeczywistość.

Ci z was, już teraz bardzo przyzwyczajeni do wchodzenia w ciszę i starający się przekazywać i być jednym z waszymi Ukochanymi Dostrajaczami Myśli, to właśnie jest waszą wewnętrzną rzeczywistością. Główna różnica między nimi dwiema polega na tym, że wasza zewnętrzna rzeczywistość ciągle się zmienia, prawie z chwili na chwilę.

Z drugiej strony wasza wewnętrzna rzeczywistość jest stała. Jak mogłoby być inaczej, gdy staracie się być jednym z Duchem. Duch to Ojciec, Duch to wasz Umiłowany Dostrajacz Myśli, a Duch jest stały w Wieczności.

Idąc przez waszą codzienną rutynę, kierując samochodem, odwiedzając rodzinę i przyjaciół, jadąc do miejsca pracy, idąc do dentysty lub cokolwiek innego, co masz zrobić, wszystkie codzienne czynności wymagają oczywiście waszej stałej uwagi.

Ale gdy bardziej żyjesz w swojej wewnętrznej rzeczywistości, to odkryjesz, że spędzasz coraz więcej czasu w swojej wewnętrznej rzeczywistości i że twoje zewnętrzne zainteresowania zmieniają się w pewnym sensie, na przykład są rzeczy, robienie których przestaje cię cieszyć.

Są tacy ludzie, być może kiedyś przyjaciele, którzy wydają się odsuwać i to was zadowala. Są rzeczy, które mniej was interesują, albo stwierdzacie, że powoli, ale pewnie, wasze zewnętrzne zainteresowania stają się zerowe, że nie ma niczego w zewnętrznym świecie, coby w ogóle was przyciągało, stajecie się wolni od zewnętrznej rzeczywistości.

Ale to oczywiście nie oznacza, że nie jesteście już zobowiązani do wykonywania waszych codziennych obowiązków, chodzenia do pracy itp. Powiedzmy, że spędzacie więcej czasu i jesteście coraz bardziej świadomi waszej wewnętrznej rzeczywistości i to staje się coraz bardziej waszą strefą komfortu . Tak, moi przyjaciele, wasza strefa komfortu jest wewnątrz - wasza wewnętrzna rzeczywistość, nie wasza zewnętrzna rzeczywistość.

Oczywiście jest to proces, który może zabrać wiele lat, niemniej jednak ci z was, zwłaszcza ci na forum, już znacie, jestem pewien, przynajmniej częściowo, prawdę o tym, o czym mówimy dziś rano.

Możesz przejść przez dzień w swojej zewnętrznej rzeczywistości, oczywiście, i tak trzeba, ale jednocześnie jest coś, co w głębi twojego umysłu i uczuć, stale ci przypomina o najbliższej sposobności powrotu do twojej wewnętrznej rzeczywistości.

Tak więc, gdy zdajemy sobie sprawę, że znajdujemy się w sytuacji, w której masz jedną nogę w każdym z dwóch obozów – w naszej wewnętrznej rzeczywistości i w naszej zewnętrznej rzeczywistość i być może na początku trudno jest się z tym pogodzić, ale potem staje się to łatwiejsze i można przechodzić w jednej chwili od jednej rzeczywistości do drugiej.

Teraz mówi Lemuel i mogę tylko powiedzieć z własnego doświadczenia, że nasza wewnętrzna rzeczywistość jest nie tylko stała, ale także jest ona tam, gdzie jest mój pokój, mój spokój i wy też odkryjecie to dla siebie. Wasza zewnętrzna rzeczywistość to całkowicie ego i materialna rzeczywistość, w waszej wewnętrznej rzeczywistości jest wasz Umiłowany i pokój, radosny pokój.

Tak więc moi drodzy przyjaciele miejcie w pamięci wasze dwie rzeczywistości i próbujcie się nie martwić waszą zewnętrzną rzeczywistością. Wasza wewnętrzna rzeczywistość powoli, ale pewnie przeważy, a wasza zewnętrzna rzeczywistość zajmie się sobą. To wszystko, co mamy do powiedzenia dziś rano. Dziękuję za wysłuchanie. Życzymy wam bardzo dobrego poniedziałku. Domszia


Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 06, 2018, 09:03:17 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10668.msg68164#msg68164 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10668.msg68164#msg68164)
Przekazała : newstarsaphire, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Diophenes - Szukanie
« 4 lipcaa 2018, godz. 14:18:05 »

Diophenes - Szukanie – 4 lip 18 - Newstarsaphire, Kanada
Nauczyciel : Diophenes
Temat : Szukanie
4 lip. 18, godz. 13:53 czasu wschodniego, 17:53 GMT
Przekazujący : Newstarsaphire, Ontario, Kanada.

"Cóż, w końcu wszystko to jest uboczną sprawą dla jasności umysłu i myślenia i ty masz rację, uważając na to, co pozwalasz wpuścić w twoje myśli, szczególnie w dzisiejszych czasach i w wieku, w których żyjesz. W moich czasach rzeczy były o wiele prostsze, a mimo to nasze poszukiwania były tak głębokie jak początki i cel naszego istnienia i jak to miało być rozgrywane w naszym życiu.

"Mam oczywiście na imię Diophenes i pochodzę ze starożytnych czasów rzymskiej historii, kiedy człowiek zaczął zwracać swój wzrok do wewnątrz, jak i do nieba, na co pozwalało mu wiele wygód codziennego życia, które się wtedy pojawiły. Czyż nie jest ciekawe, że gdy podstawowe potrzeby życiowe są łatwiejsze do opanowania, umysł wychodzi poza bezpośrednie potrzeby, do rzczy widocznych, lecz nieznanych, żeby odkryć odpowiedzi na pytania, które wydają się wypływać z głębi naszej istoty. Rzeczywiście tak to jest, ponieważ obecność zamieszkującego nas Boga popycha nas wciąż do nieba i jesteśmy jak zwiadowca, który zwąchał ślad, który często jest trudny do śledzenia, ale jakoś wiemy, że wciąż jesteśmy na dobrej drodze i że warto będzie odbyć tę podróż, żeby dokonać tego odkrycia. Nie oznacza to, że nie popełnimy błędów po drodze, ani nie trafimy na okrężne drogi, ale to wszystko należy do procesu uczenia się i wewnętrznego głodu prawdy. Czasami możemy stanąć na trochę za długo lub naciskać trochę za mocno, ale i w tym też wychodzi wypracowywanie samoodkrycia wyjątkowości osobowości i rozwoju duszy."W moich czasach na tej planecie, wierząc na sposób Cyników, moje własne skłonności i wzorce wiary prowadziły mnie po jedynej uduchowionej drodze, jednak czyż nie jest tak z nami wszystkimi ? To, co skrajne w percepcji innych, może być opcją najbardziej naturalną i wysoce akceptowaną dla kogoś, kto wybiera swoją drogę i poszukuje korzyści z wielu lekcji do nauczenia. Myślicie o sobie i słusznie, że wizja wstecz jest pełna, bo jest funkcją mądrości, która traktuje przeszłość i teraźniejszość w zastosowaniu do przyszłych decyzji i działa jako podstawa równowagi, która inaczej może być tak nieuchwytna. I rzeczywiście, punkt podparcia jest ruchomy i można go przesuwać zgodnie z wagą okoliczności, a zachowanie taktu w pracy jest zawsze na naszą korzyść w nauce zdobywania oświecenia i równowagi prawdy.

"Dziękuję wam za nadstawienie uszy do mojego dzisiejszego posłania. Znajduję również wasze nowe czasy całkiem interesującymi, bo niezależnie od intryg życia, poszukiwanie i cel pozostają te same i chwalmy okoliczności, które nasz Ojciec Niebieski tak obficie nam dał i które przyciągają nas do Niego i otwierają nasze oczy, serca i zrozumienie na Jego wolę i jego drogę. Miłego dnia i szczęśliwego polowania w waszym ciągłym poszukiwaniu prawdy, piękna i dobroci. "KONIEC
[Uwaga na temat nadawcy : Kiedy wcześniej odebrałam imię "Diophenes”, zapytałem mojego Dostrajacza : "Mój Ukochany, jeśli to jest prawdziwa istota niebiańska, o której mi mówisz, że mam od niej odebrać wiadomość, to ja zdaję się na Ciebie i otwieram się na wyższe duchy wszechświata, które spotkają się Twoją aprobatą, żebym odebrała od nich wiadomości z jakiegokolwiek powodu, jaki masz na myśli. Wypełniam się światłem, miłością i życiem Ojca i czynię miejsce dla ducha Twojej aprobaty, żeby się połączyć z obwodami mojego umysłu i poprosić Cię o uwolnienie obwodu, mój Umiłowany, jak i tych, którzy pomogliby mi w odbieraniu tego, według woli Naszego Ojca w Niebie.

 
Wyszukiwanie następnie w internecie dało tylko kilka niejasnych odniesień do Diophenesów z wczesnych czasów rzymskich, którzy wydawali się być skrajnymi wierzącymi o skłonnościach Cyników. Otrzymawszy tę wiadomość od Diophenesa wyczułem znaki bardzo autentycznego i filozoficznego, gorącego pragnienia istoty prawdy, piękna i dobroci i żaden opór nie przeszkadzał chęci zastosowaniea ich w życie osobistym. Dziękuję Ci Diophenesie.]

Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 08, 2018, 06:30:12 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10670.msg68170#msg68170 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10670.msg68170#msg68170)
Napisał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Krytykowanie
« 5 lipca 2018, godz. 01:26:53 »

Mówca : Lemuel
Temat : Krytykowanie
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 5 lipca 2018 / 07:26 czasu miejscowego, 06:26 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/kj6szwh4ozqrpoegwll1a8hzzkjfnvg4 (https://app.box.com/s/kj6szwh4ozqrpoegwll1a8hzzkjfnvg4)
Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 5 lipca 2018, godz. 08:30:52 »
Zapis przekazu Lemuela

Krytykowanie

Ukochany(Dostrajacz Myśli)/Lemuel : Dziś rano chcielibyśmy porozmawiać o "krytykowaniu". Jestem pewien, że wszyscy z was, w takim, czy innym czasie, byli ofiarą krytyki. Jest to bardzo powszechny sposób zachowania niektórych ludzi, którzy po prostu nie potrafią zrozumieć wartości i różnic między ludźmi oraz sposobu, w jaki robią różne rzeczy.

Dzieci w szkole mogą być bardzo okrutne i krytykować się nawzajem z najrozmaitrzych powodów. Krytyka między mężem i żoną jest bardzo powszechna i prowadzi ostatecznie do separacji i rozwodu. Jest to, moim zdaniem, jedna z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić swoim towarzyszom, braciom i siostrom.

Fizyczna agresja i przemoc są najgorsze, ale zaraz po tym chciałbym powiedzieć, że krytykowanie kogoś jest tak bardzo niszczące moralnie i bardzo obniża szacunek do krytykowanej osoby. Może się wydawać, że tylko ego zostaje zranione i wzburzone krytyką. Do pewnego stopnia jest to prawda, ponieważ to ego, które się burzy i doznaje bólu z powodu krytyki.

Lecz moi przyjaciele, to idzie głębiej niż się wydaje, bo dusza też cierpi. Mówiłem wam już kilka razy wcześniej, że dusza potrzebuje wzrastać i dojrzewać i jedyną rzeczą, która pozwala duszy dojrzewać, jest pokarm duchowy, co oznacza Miłość i wszystko, co się wywodzi z miłosnej troski, która oczywiście całkowicie znika, gdy ktoś jest krytykowany.

Tak więc dusza cierpi, bo nie jest karmiona myślami pełnymi miłości, współczucia, przebaczenia oraz wszystkimi cudownymi rzeczami spod parasola Miłości. Tego w ogóle nie ma, gdy osoba jest konsekwentnie krytykowana i może prowadzić do depresji, a nawet samobójstwa. Wszyscy wiecie, że to prawda.

Przyczyną tego jest oczywiście niemożność rozpoznania piękna i wartości w różnorodności oraz zróżnicowania sposobu ubierania się ludzi, sposobu, w jaki ludzie się zachowują. Łatwo jest krytykować, bo każdy ma całą swoją opinię na temat tego, jak ludzie powinni się ubierać i zachowywać i to samo w sobie natychmiast mówi, że ta osoba jest niedojrzała i dlatego krytykuje.

Jest to naprawdę bardzo bolesne doświadczenie. Nie mogę przestać myśleć i wspominaćać, kiedy byłem dzieckiem, przypominam sobie tylko jeden okres w moim życiu, kiedy cierpiałam z powodu krytyki. Było to, kiedy chodziłem do szkoły, ale na szczęście nie trwało to bardzo długo, ale pamiętam, jak to było bolesne i kiedy o tym myśę, było to takie cierpienie, patrząc ze wszystkich stron, gdy ktoś jest krytykowany.

Moi drodzy przyjaciele, ośmielę się powiedzieć, że wy wszyscy nie tylko byliście ofiarami krytyki, ale wy sami w jakimś momencie krytykowaliście kogoś innego. Być może byliście w sytuacji, szczególnie między mężem i żoną, kiedy mogliście zrobić coś lepiej i szybciej niż druga osoba.

Więc co ? Czy to znaczy, że musisz starać się zmienić tę drugą osobę, aby robiła tak, jak ty, gdy możesz zrobić to lepiej i szybciej niż ona ? Nie, to jest zdecydowanie złe. Oznacza to, że nie masz żadnego szacunku dla tej osoby, żebyś mógł się swobodnie wypowiadać tak, jak jesteś w stanie się wyrażać, bez krytyki z twojej strony, ani ze strony kogokolwiek innego.

Więc drodzy przyjaciele, pomyślcie o tym. Powtarzam, że być krytykowanym jest jedną z najgorszych rzeczy. Więc proszę, następnym razem, gdy zajdziesz potrzebę krytykowania kogoś z jakiegokolwiek powodu, zatrzymaj się i zastanów się dwa razy nad tym, co robisz lub co zamierzasz zrobić. Zranisz nie tylko ego tej osoby, ale także duszę i to jest ostatnia rzecz, którą chciałbyś, żeby ktoś zrobił tobie.

Więc proszę, nie krytykuj, uznaj piękno i wartość ... , tak, wartość i różnice między ludźmi, sposób, w jaki robią rzeczy, czy ubierają się, czy cokolwiek by to było. Okaż swój szacunek dla różnic, nie krytykuj, a sam nie będziesz krytykowany. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim bardzo miłego dnia. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 09, 2018, 12:06:39 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10676.msg68222#msg68222 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10676.msg68222#msg68222)
Przekazał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Zdrada
« 7 lipca 2018, godz. 01:25:54 »

Mówca : Piotr
Temat : Zdrada
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data / Godzina : 7 lipca 2018 / 07:25 czasu miejscowego, 06:25 GMT

Link do nagrania dżwiękowego :
https://app.box.com/s/kj6szwh4ozqrpoegwll1a8hzzkjfnvg4 (https://app.box.com/s/kj6szwh4ozqrpoegwll1a8hzzkjfnvg4)Transkrypcja :
Napisał : Clency, starszy członek
« Odpowiedź nr 1 : 7 lipca 2018, godz. 06:56:43 »
Zapis przekazu Lemuela

Zdrada

Piotr : Tu Piotr, apostoł Jezusa. Dziś rano przychodzę do Lemuela, aby mówić o «zdradzie». Jestem pewien, że większość z was tutaj na forum zna tę historię. Czytaliście relację o mojej zdradzie Jezusa w waszej Księdze Urantii. Chcę wam opowiedzieć, jak cierpiałem potem, kiedy odczułem pełen skutek mojej zdrady i byłem chory aż po żołądek i po prostu chciałem odejść i ukryć się, myśląc, że nie jestem już godny tego, aby ktokolwiek mnię widział .

Zdradzenie przyjaciela oznacza największy brak szacunku. Zdradzić zaufania i miłości, którą ktoś ma dla ciebie, a potem, jak z tego powodu się cierpi. Możecie sobie wyobrazić, jak moja zdrada Jezusa wpłynęła także na innych apostołów, a jednak, jak wszyscy wiecie, Jezus dał mi nowe imię i powiedział mi, że mam być skałą, na której miał powstać Jego Kościół.

Otóż po zdradzie i zaparciu się trzy razy, jednak Pan nadal mnie tak bardzo kochał i ufał mi tak bezgranicznie i wierzył we mnie. Byłem więcej niż wdzięczny, byłem upokorzony, doprowadziło mnie to do łez, wiedząc w istocie oczywiście, że Jezus przebaczył mi, a jednak ja nie wybaczyłem sobie. To uczucie w moim żołądku było trudne do opisania.

Być może są tu niektórzy z was, którzy z jakiegoś powodu zdradzili kogoś w swoim życiu. Jeśli tak, to w pewnym stopniu wiecie, jak się wtedy czułem zdradzając Mistrza. Było to coś, z czym musiałem żyć przez długi czas, mimo że wiedziałem, że Jezus całkowicie mi przebaczył, ponieważ rozumiał ludzką kondycję i dlaczego się Go zaparłem, ale być w stanie wybaczyć sobie jest o wiele trudniejsze.

Cóż, to się stało dawno temu, jak wszyscy wiecie. Jestem bardzo wdzięczny i cieszę się z tego, że Lemuel mnie słucha i pozwolił mi wejść w jego umysł, bo moi drodzy przyjaciele, zdrada jest najstraszniejszą rzeczą do osobistego wytrzymania. Gdy zdradzi się kogoś, przyjaciela, członka rodziny, dziecko, nauczyciela, kogokolwiek, to zdrada zawsze wynika ze strachu, lęku przed Prawdą. Być może boisz się kogoś, że powie prawdę o czymś, co zrobiłeś, kiedy jej zaprzeczyłeś z powodu twojego strachu.

Jest to ludzkie, jak wszyscy wiecie. Strach jest głęboko zakorzeniony w ludzkim życiu i to, jak wszyscy wiecie, jest pozostałością buntu. Żyć w strachu przed wszystkim jest okropne, jest to trucizna dla duszy i rzeczywiście dusza może naprawdę wpaść w dreszcze i umrzeć, jeśli strach nie zostanie uzdrowiony. Ludzie boją się ujawnienia Prawdy o siebie i dlatego ją ukrywają, a ludzie, którzy żyją w strachu, z takiego, czy innego powodu, stają się duchowo tak biedni, że dusza nie może rosnąć.

Chciałbym prosić każdego z was, abyście zajrzeli do swojego serca i do swojego umysłu i znależli każdy strach, jaki możecie mieć z jakiegoś powodu. Spójrzcie na ten strach twarzą w twarz, uświadomcie sobie, że jest to coś, co zatruwa waszą duszę i pozwólcie mu odejść, pożegnajcie go i przebaczcie sobie. Ludzkie zrozumienie może być wielkie lub małe w zależności od świadomości waszego duchowego statusu, to znaczy kiedy zdajecie sobie sprawę, że rzeczywiście jesteście dziećmi Bożymi, to nie możecie się bać w waszym życiu. Uznajcie to za fakt : jesteście dziećmi Bożymi, dlatego strach nie ma żadnego miejsca w waszym istnieniu.

Kiedy pozbędziecie się strachu, nigdy nie będziecie się bali Prawdy i nigdy nie będziecie w sytuacji, w której kogoś zdradzicie, albo wyprzecie się kogoś. Jestem Piotr, zdradziłem Jezusa i ogromnie cierpiałem za to, ale w końcu przebaczyłem sobie a wy, drodzy przyjaciele tutaj na forum, przebaczcie sobie strach, który nadal macie w sobie z jakiegokolwiek powodu, przebaczcie sobie i pozwólcie mu odejść. Wszyscy jesteście umiłowanymi synami i córkami Boga i dlatego nie ma miejsca na strach w waszym życiu, a zatem zdrada nigdy nie będzie częścią waszego życia.

Dziękuję za wysłuchanie i życzę wam miłego dnia. Domszia
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 14, 2018, 08:23:23 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10718.msg68358#msg68358 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10718.msg68358#msg68358)
Przekazała : amethyst, pełny członek
Kategoria / Temat : NFORMACJE OGÓLNEGO ZAINTERESOWANIA / Osobowości Wspólnego Aktywizatora jednoczą się do działania
« 12 lipca 2018, godz 00:50:23 »


Tematy:
Osobowości Wspólnego Aktywizatora jednoczą się do działania
Masa energii zbliża się do Monmatii i Urantii oddziałując na słońce i płyty tektoniczne
Zespół Córek Matki Nebadonii mobilizuje się, żeby się skoordynować z Projektem Sordona

Mówcy : DUCH NADRZĘDNY TRZECI : MOIRAYA, SORDON i MATKA NEBADONIA
Przekazujący : Amethyst
Data: 11 lipca 2018 r

DUCH NADRZĘDNY TRZECI : MOIRAYA
"Odwieczny Ojciec jest czystym Duchem, Wieczny Syn jest Słowem Boga, Nieskończony Duch, Wspólny Aktywizator jest agentem DZIAŁANIA dla Trójcy, Ja, Duch Nadrzędny Trzeci, reprezentuję i mówię za Nieskończonego Ducha i wszyscy powinni zwrócić uwagę na fakt, że AKCJA jest obecnie symbolem Urantii. Zbyt długo trwało planowanie, rozważania, wprowadzanie zmian i cofanie zmian. Ja, MOIRAYA mówię, że działanie Wszechświatowego Ducha jest już blisko i wszyscy Urantianie wkrótce zobaczą to dzieło w działaniu. Wiele osobowości Nieskończonego Ducha zostało zmobilizowanych do tego działania,ode mnie w dół aż do Nebadonii i jej Córek. Wszystkie Duchy Nadrzędne działają poprzez i wraz z Nieskończonym Duchem. Ja w szczególności mam za zadanie wykonanie Jego Planów Działania doglądając, żeby zostały wykonane zgodnie z pragnieniami Świętej Trójcy. Wszystkie Duchy Nadrzędne obserwują rozgrywający się dramat w pełni znając związane z nim zawiłości. Niestety, nie ma idealnego rozwiązania dla odzyskania Urantii i nadszedł czas, aby "zerwać bandaż", jak niektórzy z was mówią i wykonać ostry ruch i działania potrzebne do rozwiązania tego problemu.
"Teraz chce mówić Sordon."

SORDON
"Jestem Sordon, przedstawiciel Nieskończonego Ducha. Nieskończony Duch jest działaniem, jest ruchem. Z ludzkiej perspektywy ruch ten jest powolny. Z perspektywy Ducha jest on opanowany i niespieszny.

"W tej chwili mamy głęboką falę skoncentrowanej, gęstej energii przemieszczającą się od Wspólnego Aktywizatora do Monmantii, waszego słońca, a następnie do Urantii. Ona nadejdzie po tym, jak płomienie zaczną ustępować, a płyty tektoniczne zaczną się układać w nowych pozycjach. Płyty tektoniczne ulegną poważnym dopasowaniom "ręcznym". Te ruchy będą w tym czasie rozpoznawane jako silne, stabilne ruchy pochodzące z Serca Nieskończonego Ducha w waszą stronę. One przyniosą głęboką, obfitą powłokę uzdrawiającego balsamu, chociaż osoba przekazująca postrzega to bardziej jako masę żwiru i błota. To wynika ze zniekształceń przestrzeni i z miejsca, z którego ona postrzega tę masę. Ona ją widzi w swojej wizji wewnętrznej, jako poruszającą się od górnej lewej strony do dolnej prawej. Tak jest dlatego, że obecnie Urantia nie znajduje się poniżej środka Ducha.

"W drodze do Nebadonu ta masa będzie półprzezroczystym różowo-niebieskim światłem z teksturą świeżego karmelka. Ten balsam ma za zadanie wypełnić pęknięcia i puste przestrzenie po bliznach, zapewniając pokrycie płyt tektonicznych, aby złagodzić dalszy nacisk i pomóc Dyspozytorom Energii lepiej kontrolować przyszłe ruchy, zapewniając w ten sposób stabilność. Konieczne jest, aby niektóre części Urantii pozostały nienaruszone, aby zachować w całości podstawową strukturę waszej planety. Będzie to wzmocnienie pewnych obszarów planety, które decydują o jej sile i wytrzymałości, jako planety zdolnej do przetrwania.

"Tu Sordon. Jestem obeznany z tym, jak używać i umieszczać tę masę razem z Dyspozytorami Energii, aby zapewnić, że praca będzie wykonana zręcznie i z najwyższą starannością. Będzie to na tyle chirurgiczne, na ile jest to możliwe, ale uboczne szkody będą nieprzyjemne. Wiedzcie, że nasza interwencja będzie niezbędna dla uzdrawiania. Dla pozostających ludzi będzie to po prostu wyglądać, jakby matka natura zrobiła swoje; kryjąca się za tym moc ducha nie będzie widoczna.

MATKA NEBADONIA
"Tu wasza Matka Nebadonia. Zespół moich córek został zmobilizowany do sharmonizowania się z ruchem energii i falą Sordona. Ja też jestem córką Nieskończonego Ducha i jako taka będę pracowała z Sordonem i innymi zaangażowanymi. Będziemy działać w sprawach ochrony pewnych planetarnych aspektów i istot (ludzkich, zwierzęcych i innych nieujawnionych) na tej planecie. ale to nie znaczy, że nikt z was nie musi się martwić o swoje bezpieczeństwo, bo wiele pracy tego zespołu będzie dotyczyło innych spraw, ale wy oczywiście macie swoich aniołów stróżów. Po tych zmianach planeta będzie nie do poznania w stosunku do stanu sprzed przeobrażeń. Moje córki będą pochodzić z bardzo doświadczonej grupy. Są one ekspertkami od wydarzeń na skalę całej planety i wszystkie zostały starannie wybrane.

"Moje umiłowane dzieci, jest niemożliwe, abym wam przekazała w pełni, jak bardzo każde z was jest umiłowane. Urantia ma szczególne miejsce w moim sercu i w sercu Ojca Michała".

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on July 15, 2018, 09:13:35 AM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10726.msg68390#msg68390 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10726.msg68390#msg68390)
Napisał/przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / ORGANIZACJA MISJI PRAWIE GOTOWA DO DZIAŁANIA
« 12 lipca 2018, godz. 15:14:09 »


ORGANIZACJA MISJI PRAWIE GOTOWA DO DZIAŁANIA

Ron Besser York, Pensylwania, godz. 15 czasu lokalnego

* Uwaga dla wszystkich, którzy nie mają jeszcze szerokiego obrazu.

1 - Jeśli nie zauważyliście, to czołowe składniki Misji Michała znajduje się dziś na naszej planecie;

2 - Gdybym tego nie zauważył, to Michał Nebadoński jest dziś na naszej planecie i przygląda mi się, jak walczę z tym, co uważałem za artretyzm i jest zbolały widząc, że jest to rodzaj raka kości i modlę się, żeby wkrótce został wyleczony ;


3 – Ćwiczenie uruchamiania Misji ducha na naszej planecie wreszcie dobiega końca. Plan jest obfity. Koniec świata, w którym był tylko Trump i garstka krzyczących kotów. Przechodzi on teraz w ręce ludzi, którzy wiedzą co robią, tzn. Michała, Naczelnego Sędziego i naszego ukochanego Księcia Planety. Ave Cezar już dłużej nie zupełnie !

4 - Dzisiaj jest 12 lipca. Naprawdę dla mnie i dla was, z różnych powodów, dzień ten jest zaznaczony czerwonymi literami. Dostanę pomoc medyczną, tak jak powinno być zrobione, gdy zdarzył się wypadek i dzień, w którym Michał wylądował na naszym lądzie, a nie Jezus, ale z Księciem Planetarnym, aby wyostrzyć do służby wszystkich naszych przekazujących i przygotować ich na otwarcie Misji duchowej Michała, żeby zmienić tak wiele rzeczy w naszej pracy na tej materialnej planecie, którą Jezus obdarzył Sobą wiele lat temu;


5 – MÓWI JEZUS
"Widziałem, jak Ron mówi do siebie. Wątpię, aby ktokolwiek jeszcze uznał, że ten dzień jest ważny, ponieważ przedstawia on kulminację wszystkiego, co Michał i ja i Nebadonia i Margul i Melchizedek Machiventa i wreszcie Syn Nauczyciel Trójcy, Margul, planowali przez te wszystkie lata. Mówię do Rona : Bądź odważny, bo to nie będzie przyjemne przechodzić przez procedury medyczne, których lekarze będą wymagać od ciebie i ciesz się, że mają już sprzęt do tego. Bądź pewien, że on nie będzie działać bez prądu i masz szczęście mieszkać w pobliżu Three Mile Island, bo ona (elektrownia atomowa) będzie działała, pomimo zakazów palenia w niektórych miejscach.

"W końcu, jesteśmy pewni, że masz w większości rację, bo planowanie się skończyło i planeta jest przygotowana do zalania istotami duchowymi, z których większość już przybyła, a wśród nich Koło Siedmiu i Mentori, którzy teraz czekają na swoje miejsca. Wszystko jest ustawione, żeby wkrótce wybuchnąć na planie znanym jako Urantia. Mówię do was, nie do Rona, bo tu mówi Lanaforge, że wchodzicie na terytorium zakazane, ale chcecie tylko ostrzec wszystkich o tym, co mówią wasze czujniki i wszystko jest w porządku i pozwólcie, żeby szło do przodu. Tu znowu mówi Jezus, bo jak wiesz Ronie, to był Lanaforge i na razie pozostaw interpunkcje, bo teraz mam pozwolenie, aby powiedzieć wam wszystkim co następuje :


"Tu Jezus. Życzę wam wszystkim, abyście pozostali w dobrych nastrojach przez kilka następnych dni, bo świat jest gotowy, aby wkrótce się wywrócić i to ma ogromne konsekwencje dla reszty świata, ale dla was wszystkich jest to sygnał, żę dobrze zaczynamy tę misję, z wielką myślą o Michale, Mnie i Mondżoronsonie, ponieważ nie wolno nam go opuścić, bo jest on moim Kierownikiem i MOIM Zaufaniem, że to będzie zrobione. Dobrego dnia."

KONIEC
Title: Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
Post by: Andre_P on August 03, 2018, 12:49:10 PM
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=10440.msg66928#msg66928 (http://forum.serara.org/index.php?topic=10440.msg66928#msg66928)
Napisał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / TABELKA POKAZUJĄCA, CO DUSZA ROBI PO ŚMIRCI
« 2 sierpnia 2018, godz. 13:24:00 »


TABELKA :
POSTĘPY DUSZY PO ŚMIERCI
- - - -
To jest tabelka podstawowa. Pokazuje ona normalne postępy duszy po śmierci człowieka i nie uwzględnia całego zróżnicowania dusz, które może wystąpić, kiedy dusza uznaje, że musi się wydostać z planety do nowąej sytuacji, w której może wpełni przeżywać nowe życie. TABELKA JEST PRAWDZIWA DLA 99 PROCENT wydchodzących z ciała. Tyle na razie.

W załączeniu jest tabelka zbyt mała, żeby łatwo odczytać prawą kolumnę. Pracuję nad linkiem do boxnetu, który wkrótce tu dorzucę. Dziękuję. Ron


Link do oryginalnej tabelki :

https://app.box.com/s/btjt565k41iuwzl01d6283d87b8ofhyz (https://app.box.com/s/btjt565k41iuwzl01d6283d87b8ofhyz)Przepisał : Clency, starszy członek
«Odpowiedz nr 2, 2 sierpnia 2018, godz. 15:23:03»

Dla lepszej czytelności tabelki

TABELKA

Ruchy, przez które dusza przechodzi, gdy człowiek umiera


Wyjście : W momencie śmierci dusza zostaje wyrzucona z ludzkiego psyche i staje się prawdziwą i nową istotą na planecie, obok zmarłego. Zostaje wtedy popraszona wskutek nastroju Dostrajacza Myśli, żeby szybko przejś do czegoś, co wydaje się być otwartymi drzwiami w atramentowej ciemności i przechodzi przez to do Siatki Energii.

Wejście do Siatki Energii : Siatka energii przygotowuje duszę do życia energiami morontialnymi i zapewnia oddech i pobieranie energii, aby zachować ciało duszy. Służy ona do podtrzymywania duszy, będzie można zorganizować transportu do światów-mieszkań dla zmartwychwstania. Siatka energii jest również używana do podtrzymywania dusz, które chcą pozostać związane z Ziemią i jest często używana dla dusz, które chcą pozostać w znajomym otoczeniu przez długi czas, ponieważ Bóg nie zmusza do zmian tego rodzaju, dopóki dusza nie poczuje się swobodnie i szczęśliwie, żeby ruszyć do przodu.

Szuka<