Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Andre_P

Pages: [1]
1
TRANSLATIONS / Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: November 30, 2015, 10:10:29 AM »
Tekst oryginalny: http://forum.serara.org/index.php?topic=2365.0

Misja Magisterska°°° gotowa do uruchomienia

"Ja Jezus pragnę mówić o opóźnieniu Misji Magisterskiej i o moim publicznym wystąpieniu. Wszyscy jesteśmy gotowi do działania, zostało jeszcze kilku luźnych końców do zawiązania.


"Będziecie obserwować wielkie zmiany zachodzące w przyszłym miesiącu, kiedy misje zostaną przedstawione w mediach na całym świecie. Wiem, że mówiono wam o tym wiele razy wcześniej, ale nowe jest to, że została oczyszczona cała droga z Raju do Najwyższych z Norlatiadeku i wszyscy są zgodni co do tego, co należy zrobić na tej posępnej planecie zwanej Urantią.

"Mam dużo do powiedzenia w sprawie poprawienia tego świata i skierowania go na nowo na drogę światła i życia. Zacznę od obwieszczenia, że Najwyżsi przygotowali nam nową drogę do zadomowienia się i swobodnego poruszania się po planecie po to, żeby złagodzić obecne warunki na całej planecie. Mam na myśli, że Serara oraz ja i Melchizedekowie, istoty pośrednie, serafinowie i inni będą mieli pełny dostęp do sposobu, w jaki różne rządy działają na Urantii.

"Będziemy zmieniać bieg ewolucji interweniując w sprawy rządowe. Jak wiecie, Najwyżsi z Norlatiadeku wykonują swoją pracę wśród ludzi. Zazwyczaj robią to w drugim planie, ale teraz będą działać otwarcie. Najwyżsi przewidują, że osobowości duchowe związane z Misją Magisterialną będą mogły pracować bezpośrednio z urzędnikami rządowymi, którzy decydują o działalnośći rządów. To ułatwi Serarze i mnie przedstawiać plany i procedury działania przywódcom rządów świata do rozpatrzenia i przyjęcia. Jeśli będzie opór, a wiemy o kilku krajach, w tym o Stanach Zjednoczonych, które mają problemy z przystosowaniem się do tych zmian, będziemy podejmować niezbędne kroki w celu przedstawienia im dowodów naszej dobrej woli, autotytetu i kierownictwa duchowego w celu przezwyciężenia wysiłków mających na celu obstrukcję preciwko woli naszego wspólnego Ojca.

"Nie będzie łatwe dla nikogo z nas, aby rozpocząć prostowanie spraw Urantii, ale to nie powstrzymało nas od upewnienia się, że zmiany te nastąpią w odpowiednim czasie. Jesteśmy gotowi do pozytywnego działania, w sposób zdecydowany i przy poszanowaniu wolnej woli wszystkich śmiertelników biorących udział w tym przedsięwzięciu odzyskania i przywrócenia Urantii Ojcu nas wszystkich.


"Już teraz działamy na wielu frontach, aby zachęcić kluczowych przywódców religijnych i rządowych, aby przygotowali się do nowej, globalnej zmiany na lepsze. Teraz mogę powiedzieć, że spotkaliśmy się z pewnym sukcesem i że wszystkie systemy działają. Czekamy tylko na odpowiednią sposobność, aby rozpocząć naszą pracę. To wszystko zbiegnie się w najbliższych dniach i tygodniach grudnia 2015. To wszystko na teraz. Ja Jezus  życzę wam miłego dnia. "Koniec

Odebrał: George Zuberbuehler
Odebrane: 27 listopada 2015, godzina dwudziesta (czasu nowojorskiego)

Wyjaśnień kontekstu i terminologii proszę szukać po polsku pod http://www.urantia.org/pl/ksiega-urantii/czytaj lub po angielsku na tym forum.

°°°Z braku odpowiednka polskiego w tłumaczeniu użyto zmodyfikowanego słowa z orygnalnego tekstu angielskiego albo raczej z łaciny, wywodzącego się od rządzenia, arbitrażu i uczenia.


Pages: [1]