Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Andre_P

Pages: 1 [2] 3 4 ... 23
16
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: November 01, 2018, 11:42:11 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11574.msg71592#msg71592
Przekazał : Prozonov. pełny członek
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Przygotowujcie się
« 31 października 2018 r., godz. 10:49:10 »


31 października 2018 r., Samara, godz. 18:28 czasu miejscowego
Temat : Przygotowujcie się

Tak, to Margul. Pisz.

Zmiany zachodzące na planecie dotkną każdego człowieka. Każdy dozna wstrząsu swojej psychiki i może zginąć. Tym, którzy przeżyją, zostanie powierzone bardzo odpowiedzialne zadanie odrodzenia cywilizacji na zupełnie innych warunkach istnienia. Cywilizację trzeba będzie odtworzyć według innych kanonów : zgodnie z boskim prawem ojcostwa Boga i braterstwa ludzi. Tylko w ten sposób ludzkość może osiągnąć dni światła i życia. Tylko wtedy, gdy każda człowiek stanie się dla innego bratem, a niebiański Ojciec stanie się ojcem wszystkich żyjących, cywilizacja może się odrodzić.

Oczywiście nie nastąpi to od razu. Dlatego na was, przekonanych wierzących, którzy studiowali Księgę Urantii, spoczywa największa nadzieja i odpowiedzialność. Nie bójcie się mówić o tym, co wiecie, wzywajcie ludzi, żeby szli za wami, otwórzcie im prawdę o konieczności oczyszczenia planety ze zła i skutków zdrady Caligastii i Lucyfera, a Duch Prawdy będzie wam pomagał.

A tymczasem trzeba przeżyć najtrudniejszy okres w historii ludzkości. Jest jeszcze możliwość przygotowania się. Nie traćcie czasu. Słuchajcie swojego Dostrajacza. Wypełniajcie jego instrukcje.

Dziękuję Ci rajski nauczycielu.

Domtija.

17
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 31, 2018, 12:55:32 PM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11534.msg71428#msg71428
Przekazał : Antonio. młodszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Wspaniała pogawędka ze świętym Pawłem z Tarsu !!!
« 26 października 2018 r., godz. 11:14:30 »


Mówca : Apostoł święty Paweł z Tarsu
Temat : Wspaniała pogawędka ze świętym Pawłem z Tarsu !!!
Kategoria : Miejsce na nowe przekazy
Przekazujący : Antonio, Stanstead (w domu), Quebec, Kanada
Data : Czwartek, 25 października 2018 r., godz. 23:00


Dobry wieczór Ojcze, to Antonio. Jestem do twojej dyspozycji, gotów do mojej sesji roboczej przekazywania. Chociaż wszystko wydaje się być w spokoju przed przekazywaniem wiadomości, pytam, czy jest ktoś dostępny wśród was, moje umiłowane niebiańskie istoty, aby przekazać mi wiadomość, zwłaszcza kiedy "OKRES CIEMNOŚCI" zbliża się do naszych drzwi?


Czy jest wiadomość dla mnie Ojcze ?
(Wciąż przychodzi mi na myśl imię "Pawła z Tarsu" i nacisk no czoło mojej głowy zwiększa się intensywnie !)

Czy to możliwe, że chcesz przekazać mi wiadomość święty Pawle z Tarsu ?  "Czułeś bardzo dobrze moją obecność przy tobie tego wieczoru. Tu apostoł Paweł z Tarsu obok ciebie dzisiaj wieczorem, szczególnie w tym konkretnym momencie.

 "Oglądałeś dziś wieczór film opowiadający moją historię podczas mojego krótkiego życia na ziemi i podczas dręczącego okresu mojego życia, przed i po moim nawróceniu na "chrześcijaństwo", po moim spotkaniu na drodze do Damaszku, moim spotkaniu z naszym ukochanym JEZUSEM z NAZARETU, naszym "ZMARTWYCHWSTAŁYM CHRYSTUSEM"

  "Tak ! Karciłem wszystkich, którzy ośmielali się wymówić słowa "Zmartwychwstały Chrystus" i odrzucałem całą doktrynę związaną z jego naukami. Byłem czystym "fanatykiem" "PRAW NAKAZANYCH PRZEZ MOJŻESZA", a szczególnie zaślepiony prawdziwą prawdą tamtego czasu. Moja nienawiść, moja wściekłość była ciągle w moim życiu i robiłem bardzo złe i straszne rzeczy wielu, wielu ludziom w tym czasie. BYŁEM POPROSTU SKUPIONY NA CHĘCI ZMIAŻDŻENIA APOSTOŁÓW JEZUSA !

 "W drodze do Damaszku otrzymałem to "OBJAWIENIE" prosto w twarz, a szczególnie, usłyszałem, jak Jezus mówi : "Dlaczego tak bardzo mnie prześladujesz ?" Straciłem wzrok prawie natychmiast, ale w rzeczywistości straciłem moje "DUCHOWE SPOJRZENIE" przez bardzo, bardzo długi czas w moim życiu. Ale miałem ogromną przyjemność być "NAWRÓCONYM !" i ochrzczonym w imię "CHRYSTUSA !", ochrzczonym w imię OJCA i w imię SYNA i w imię DUCHA ŚWIĘTEGO, ..., AMEN !, ... , I od tego momentu skupiłem całe moje życie "na PRAWDZIE", na prawdzie, że Jezus z Nazaretu jest "SYNEM BOGA", który "ZMARTWYCHSTAŁ" i jest : "DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM"

 "Ty, mój młodzieńcze, który poświęcasz czas, aby dobrze pisać to, co ci dyktuję, ty sam przeszedłeś długą drogę i twoje duchowe życie również postępuje i dzień po dniu zbliżasz się do Ojca, który jest doskonały. Dla ciebie jest to dopiero początek twojego długiego wznoszenia i kariery duchowej, aby w końcu stać się "ŚMIERTELNYM FINALISTĄ".

  "W moim ludzkim okresie istnienia na Urantii, epoka ta była niezwykle gwałtowna i bardzo trudna do życia, tak jak wy wszyscy wkrótce przejdziecie "OKRES CIEMNOŚCI", który na zawsze zakłóci wasze życie i będzie to dla was wszystkich "CHWILAMI PRAWDY" dla waszej "WIERNOŚCI OJCU".

  "Módlcie się, módlcie się i proście o pocieszenie przez "FRAGMENT OJCA", który mieszka w was, który poprowadzi was, aby zapewnić wam przetrwanie tych wielu 'UDRĘK', które nadejdą.

 "Miejcie wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego ! we wszystkich próbach, które przeżyjecie i niech "ŁASKA BOŻA" będzie z wami wszystkimi ?

 "To jest esencja mojego przekazu dzisiejszego wieczoru i dziękuję ci za poświęcenie trochę czasu w twoim życiu, aby spróbować zrozumieć, co było "MOIM ŻYCIEM" w tamtych czasach..

 "Bądź w pokoju i poświęć czas na modlitwę każdego dnia i módl się też za siebie!


Dziękuję Ci, święty Pawle z Tarsu za dzisiejszy wspaniały wieczór razem i dziękuję Ci za poświęcenie się sprawie "Jezusa Chrystusa", jeśli potrafię to ująć w ten sposób.


KONIEC

18
General Discussion / Re: Current Stats Are Most Encouraging!
« on: October 30, 2018, 10:36:05 AM »
Interested by the appearance of this new topic on the forum, I also looked at the statistics at the bottom and noticed these high numbers - almost 900 users on line.

However, I would like to inform LarryG and other detectives that the list and number of members on line can often be false. I am formally on the forum more often as a guest than as a member, because it is more convenient for me to read on my tablet, from which I register as a guest. I register from my computer as a member, when I want to write on the forum or when I want to use automatic translation by Google, which is more convenient for me to do on a large computer.

André

19
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 29, 2018, 11:32:34 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11542.msg71448#msg71448
Przekazał : Antonio. młodszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Urantia,..., potrzebuje naprawy !!!
« 27 października 2018 r., godz. 01:41:54 »


Mówca : Margul.
Temat : Urantia,..., potrzebuje naprawy !!!
Kategoria : Miejsce na nowe przekazy
Przekazujący : Antonio, Stanstead(W domu), Quebec, Kanada
Data : Piątek, 26 października 2018 r., godz. 23:05


Dobry wieczór Ojcze, to twój syn Antonio, do twojej dyspozycji, do sesji roboczej przekazywania. Ostrzegano nas często ostatnio przed 'zmianą biegunów' możliwą wcześniej niż przewidywano, ... mam to na myśli Ojcze. Byłbym zaszczycony raz jeszcze otrzymując przekaz od "Syna-Nauczyciela Trójcy", Margul !

Czy masz teraz dla mnie wiadomość Margulu ?


   “Możesz zacząć pisać Antonio, tu Margul, Syn-Nauczyciel Trójcy. Mam wiadomość do ciebie teraz, późnym wieczorem !

    “Nie martw się "zmianą biegunów". To przyjdzie. To musi się stać. To jest jedyny możliwy sposób rozpoczęcia "napraw" twojej drogiej planety Urantii.

    “Ta planeta, zwana Urantią, przez wiele wieków cierpiała z powodu zachłannej żądzy jej bogactw ze strony ludzi, bogactw, których zachowanie jest fundamentalne dla przetrwania człowieka, ale człowiek będąc tym, kim jest, będzie nadal zadawalał swoją chciwość czyniąc w końcu tę planetę nie nadającą się do zamieszkania, profanując ją swoim działaniem, myśląc tylko o wzbogaceniu się za wszelką cenę.

    “Przez dalece zbyt długi czas wy, ludzie, ciągle zmienialiście lądy zadając im rany praktycznie na granicy sytuacji niemożliwego odwrotu. Mówiąc to mam na myśli wasze nadmierne wykorzystanie zasobów tej ziemi i haniebną produkcję odpadów wskutek nadmiernej konsumpcji.

    “I robicie to nie licząc się z przeludnieniem tego świata wciąż rosnącym do poziomu niebezpiecznego dla przyszłego przetrwania ludzkości.

    “W mediach, w zakresie polityki słyszymy tylko o mglistych rozwiązaniach nie prowadzących ostatecznie do żadnych zmian pozwalających na odnowienia tej planety, ..., na przywrócenie "jej zdrowia", ..., w każdym razie jest już teraz o wiele za późno na jakieś działania. Sam człowiek nigdy nie będzie w stanie rozwiązać wszystkich tych problemów żyjąc z nimi już tak długo. Jest to spuścizna buntu Lucyfera i zdrady Caligastii, więc jeśli człowiek nie zmieni się szybko, .. ., po prostu, ..., sytuacja będzie coraz gorsza, co raz szybciej.

    “Na szczęście, w pewnym sensie, człowiek nie jest jedyną przyczyną tej degradacji planety, niestety wasze słońce przyczynia się znacznie do tego upadku waszej planety. Jest możliwe, że działa ono na rdzeń waszej planety wywołując napięcia na tej planecie przez promieniowanie pochodzące z waszego słońca, które mówiąc szczerze, znajduje się w fazie ostrego kryzysu i działa silnie bezpośrednio na rdzeń Ziemi powodując w ten sposób nienormalne podwyższenie temperatury w maksymalnej objętości różnych warstw składających się na korpus Ziemi. To nienormalne rozgrzanie jądra Ziemi znacznie powiększa ciśnienie do tego stopnia, że to wciąż rosnące ciśnienie prędzej czy później się wyzwoli w różnych postaciach.


    “Wszyscy wiedzielicie o tych zjawiskach już od jakiegoś czasu i prawdę mówiąc, to nie są one dla was tajemnicą, to jest właśnie powód waszego szkolenia, które otrzymaliście na tej stronie internetowej i będziecie mogli lepiej sobie radzić z niebezpiecznymi wydarzeniami i z większością katastrofalnych wydarzeń, które czasem będą trudne do zniesienia.

    “Co się wydarzy, to się wydarzy, a jest pewne, że się stanie. Bądźcie
"uważni" na to, co się dzieje wokół was. Bądźcie "czujni" i "przewidujący" ! "Uważajcie na wskazówki, które da wam wasz Dostrajacz Myśli". Módlcie się i czyńcie "zgodnie z wolą Ojca w niebie".. . . ( Cisza )

Czy masz coś więcej do przekazania mi Margul ?


   “To wszystko, co musiałem ci podać tego wieczoru, abyś mógł się tym podzielić ze swoimi kolegami i gośćmi tego forum.


"O.K.", ..., dziękuję Ci Margul za te wyjaśnienia i że odpowiedziałeś na moją prośbę i jest to zawsze miło mieć Twoją obecność w moim umyśle.


   “Jestem tutaj i zawsze będę za każdym razem, gdy mnie wezwiesz, ..., dobranoc, ..., Domszia !


Dzięki Margul, ..., Domszia !


KONIEC

20
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 29, 2018, 08:11:25 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11552.msg71478#msg71478
Przekazał : Prozonov. pełny członek
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Pilna wiadomość od Margula
« 28 października 2018 r., godz. 12:11:47 »


28 października 2018 r., godz. 20:00 czasu miejscowego
Pilna wiadomość od Margula.

Otrzymałem sygnał do odebrania wiadomości.

Pisz, to znowu Margul.

Chcę zawiadomić o przyjętych zmianach w przewidywanej zmianie biegunów. Wszystko nastąpi znacznie wcześniej od ogłoszonego okresu. Jest to związane z przegrzaniem jądra Ziemi, które może wybuchnąć w każdej chwili. Nie ma konkretnych terminów, ale okoliczności mogą się zmienić w każdej chwili i pociągnąć za sobą zmianę nachylenia osi obrotu, przesunięcia biegunów i zmiany długości nocy i dnia. Bądźcie uważni i czujni. Nasłuchujcie

- Czy można to umieścić na stronie internetowej ?

Tak.

- Jestem gotowy dalej odbieraćać ...

Tak, pisz. Przewidywane zmiany dotkną całą planetę. Nikt nie będzie bezpieczny. Sytuacja jest bardzo poważna.

Módlcie się, wierzcie, proście Boga o pomoc, pomagajcie innym.

21
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 25, 2018, 09:45:27 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11520.msg71400#msg71400
Przekazał : Prozonov. pełny członek
Kategoria / Temat : INFORMACJE INTERESYJĄCE OGÓŁ / Książki, materia, ostrzeżenia dotyczące okresu ciemności, mowa nadrzędnego kierownika fizycznego i inne
« Odpowiedź nr 1, 25 października 2018 r., godz. 00:29:11 »


25 października 2018 r., Samara, 08:10 czasu miejscowego

Tu Margul. Nie publikuj wczorajszej wiadomości.

Nadchodzące dni mogą być dużą próbą dla wielu mieszkańców Ziemi, którzy dowiedzą się i zrozumieją, co ich czeka. Ciemny okres będzie granicą oddzielającą prawdziwych wierzących w ojcostwo Boga i braterstwo ludzi od "nie ludzi".

Daleko nie wszyscy wytrzymają próbę człowieczeństwa i miłości bliźniego. Będzie to samooczyszczenie Urantii, które się przeciągnie na okres zmian na ziemi.

Musicie się dobrze przygotować i przygotować swoich bliskich, którzy w większości nie podzielą waszych poglądów i będą reagowali z ironią na wasze słowa. Więc weźcie na siebie przygotowania do okresu ciemności lub światła. Waszym obowiązkiem jest chronić ich, chociaż we wszystkim jest wola Boża. Jak mówią : "Nie da się kochać z przymusu".

Przygotowujcie się. Słuchajcie waszych Dostrajaczy. Módlcie się. Ufajcie Ojcu Niebieskiemu i nie siedźcie bezczynnie.

22
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 24, 2018, 08:32:54 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11510.msg71334#msg71334
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Komunikaty o dolarach amerykańskich i rodzajach proponowanych zmian w handlu światowym i inwestycjach przez misje Boże na Urantii / Zmiana polityki Serary na rynkach walutowych – Również przybliżone daty zmiany biegunów
« 22 października 2018 r., godz. 15:06:18 »


SERARA - OFICJALNY SYN MAGISTERSKI NA URANTII -
"Z przyjemnością stwierdzam, że Ron złapał dokładnie to, co chcieliśmy dziś rano i wczesnym popołudniem, a mianowicie zamieścił link do darowizn, żeby pomóc w utrzymaniu tej strony internetowej, która jest  dla nas bardzo cenna, ponieważ jest to dostęp do reszty Urantii. Bardzo cenny jest dla nas dostęp do takich miejsc, jak Chiny i Rosja, które interesują się naszymi raportami na temat wahań kursów walutowych i polityki, którą zastosujemy, gdy będziemy już na Urantii i tym, jak powinniśmy działać w Misja Magisterskiej o doskonałej jakości.

"Teraz przedstawiam oświadczenie dotyczące polityki z samej Misji Magisterskiej :


SYN MAGISTERSKI SERARA O ZMIANIEIE POLITYKI DOTYCZĄCEJ ŚWIATOWYCH RYNKOW WALUTUTOWCH :

SERARA, SZEF MISJI MAGISTERSKIEJ – "Z obawą obserwujemy zdecydowane zmiany reguł wymiany walut zachodzące przy obecnym braku równowagi w handlu światowym i innych problemach handlu, które nie są jeszcze przedmiotem dyskusji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami i różnymi innymi krajami, z którymi Stany Zjednoczone zmieniają umowy handlowe bilateralne lub zbiorowe. Widzimy te problemy następująco :

"Przyczyny naturalne prawdopodobnie obalą w niedalekiej przyszłości zwykłe sposoby handlu. Obecnie przewidujemy, że Urantia przejdzie zmiany biegunów za około sześciu tygodni (Obecnie jest 22 października 2018 roku, godz. 14 :00 nowojorskiego czasu letniego.) i jeśli to się odbędzie zgodnie z przewidywaniami, to okres ciemności na Ziemi zacznie się pod koniec listopada lub może na początku grudnia. Dokładna data się okaże.

"To jest kwestia przypadku, która część Urantii znajdzie się w obszarze oświetlonym przez słońce nad nią, a który obszar ziemi znajdzie się w tym czasie w ciemności, bo będzie w cieniu. Nasza prognoza jest taka, że Jork, w Pensylwanii, w USA, znajdzie się w strefie zmierzchu między całkowitą ciemnością a jasnym światłem słonecznym, ale nie można tego przewidzieć na tyle, żeby być tego pewnym.

"W każdym razie to wydarzenie spowoduje prawie zupełną przerwę w żegludze i w ruchu kolejowym, a firmy przewozu ciężarówkami mogą mieć problemy z biegunowością wpływające na pracę silników. Nie wiemy dokładnie, czy to będzie włączać lub wyłączać układy elektroniczne w nowszych silnikach używanych dzisiaj na Urantii. Póki co, bądźcie pewni, że podczas tej zmiany biegunów, która również spowoduje zmianę nachylenia osi obrotu planety, będą problemy handlu i wybuch wielkiego zapotrzebowania na pewne towary.

"Ponieważ to wydarzenie jest już bardzo blisko, musimy zapewnić, że waluty będą chronione, podczas gdy będziemy czekali na to, żeby Ziemia sama wróciła do normy, do swojego obrotu dobowego z nieznacznie zmienionymi okresami światła dziennego i ciemności oraz nieco innymi godzinami niż były na Urantii przez tysiąclecia.

(Poniżyj podane są przybliżone daty zmiany biegunów.)
"Wprowadzę zakaz wszelkich manipulacji walutowych w okresie zmiany biegunów, której początek przewidujemy w przybliżeniu na godzinę 9-tą 28 listopada normalnego czasu nowojorskiego. Czas letni kończy się w tym roku w strefie czasowej Nowego Jorku o godzinie 2-giej rano 4-go listopada, w niedzielę. Sądzimy, że zmiana biegunów zakończy się około 5-go lub 6-go stycznia 2019 r., około południa normalnego czasu nowojorskiego. W okresie mniej-więcej od 28 listopada 2018 r. do 10 stycznia 2019 r., lub trochę wcześniej, zostanie wprowadzony całkowity zakaz zmian kursów wymiany.

"Chiński Juan będzie wymieniany przez cały ten okres według kursu w dniu 28 listopada 2018 r., w południe czasu nowojorskiego i zostanie ponownie otwarty na korektę kursu wymiany w dniu 5-go leb 6-go stycznia lub dopiero 10-go stycznia 2019 r., w zależności od. warunków na świecie w tym czasie. Ciemny lub jasny okres tych zmian potrwa około 34 lub 35 dni. Będziemy was informować, jeśli te informacje ulegną zmianie.

"Daty podane powyżej dla chińskiego kursu będą dotyczyły wszystkich innych kursów wymiany walut. W każdym razie musimy wprowadzić poprawki do dwóch innych spraw:

1 - Żadne badania kursów wymiany walut nie będą dozwolone, gdy pojawi się widoczny przedstawiciel na Urantii aż do czasu, kiedy wszelka pokusa dewaluacji walut nie zostanie całkowicie ukrócona lub zatrzymana. Urantia (Ziemia) nie może sobie pozwolić na wojnę walutową na szczycie wojny handlowej, która rozwija się do okropnych proporcji z powodu nieustępliwości Trumpa odnośnie stawek i stylu handlu wymiennego lub handlu w ogóle.

2 - Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cała sprawa dewaluacji walut będzie kiedyś dopuszczona, za około roku, ponieważ nalegamy na kompensację dolara USA i chińskiego juana jako głównych walut światowych i zapewnimy obfite rezerwy złota, żeby kontrolować spekulantów, którzy rujnują wszystkie zorganizowane światowe próby utrzymania względnej stabilności walut. Postanawiamy informować Nowy Jork i Pekin o tym, jakie transakcje są dozwolone i w jakiej ilości, ale dopóki nie zacznie to działać w czasie rzeczywistym, to na razie ogłosimy ogólnie tę politykę.

3 - Nasza praca niedługo się rozpocznie w czasie ciemnego okresu ogłoszonej zmiany biegunów, której wystąpienie na tej planecie szybko się zbliża z powodu niezwykłego wzrostu ciepła w rdzeniu Ziemi, a my musimy być pewni, że wszystko jest gotowe na nasze przyjęcie w Jorku w Pensylwanii. Użyjemy również biur Fundacji Magisterskiej do koniecznego nadzoru światowych rynków finansowych.

"Tu Serara. Kończę usilną prośbą do Rona, żeby przestał drapać się po nosie, bo Ja jestem naprawdę gotów zająć się niebawem całą sprawą z pomocą Michała Nebadońskiego, albowiem jesteśmy bardzo spóźnieni i musimy mocno się zająć problemami finansowymi i nadzorami najlepiej jak potrafimy. Z opóźnieniem jestem u twojego boku Ron, nad twoją głową, jak słusznie się domyślasz, że my, Bóstwa, możemy sfałdować przestrzeń i być obecni w dowolnym miejscu, gdzie chcemy być. Chiny się nauczą, ty masz to już za sobą. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie. Serara, oficjalny Syn Magistrski dla Urantii. Serara. "

KONIECNapis: Ron Besser
«Odpowiedz nr 3, 23 października 2018 r., godz. 00:19:21»

Julio, tak tylko żebyś wiedział, zmiana biegunów to nie jest grzmot płyt tektonicznych, który usłyszysz koło sibie, kiedy to nastąpi. Podejrzewam, że ruch płyt tektonicznych w pewnych miejscach zostanie wyzwolony przez przedstawioną zmianę biegunów i zmianę nachylenia osi obrotu Ziemi, ale wszystko to jest bardzo złożonym zespołem działań geofizycznych i trzeba być bardzo potężnym duchem, aby wiedzieć, co jest co, gdy to następuje. Jednak płyty tektoniczne zwykle nie są dotknięte przez zmianę biegunów. Ta zmiana jest jednak tak poważna, że może w szczególności wyzwolić płyty Pacyfiku. Ron

23
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 22, 2018, 10:09:33 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11398.msg70990#msg70990
Przekazał : Prozonov. pełny członek
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Ogłoszenie o zamknięciu obwodów komunikacji
« Odpowiedź nr 4, 22 października 2018 r., godz. 06:39:41 »


22 października 2018 r., Samara, 14:10 czasu miejscowego

- Czy zakaz przekazywania dotyczy mnie również ?

Nie Tu Margul. Praktykuj dalej odbieranie, ale dla siebie. Nie wszystko, o czym mówię, może zostać opublikowane.

Dziś chcę mówić o twoich przygotowaniach do nadchodzącej pracy w Misji, tak bym to nazwał.

Przede wszystkim należy zawsze być w kontakcie.

Po drugie, konieczne jest regularne, codzienne studiowanie Księgi Urantii, zwłaszcza jak Jezus nauczał apostołów. Przydatne jest przypominanie sobie o strukturze wszechświata, tego wielkiego i waszego oraz tych, którzy tym wszystkim rządzą.

Twoi słuchacze prawdopodobnie będą mieli pytania dotyczące Dostrajaczy Świadomości, o pośmiertnym losie duszy, o aniołach i inne. Oto dlaczego, równolegle ze studiwaniem życia Jezusa, trzeba czytać lub słuchać innych rozdziałów. Każdy z was ma telefon komórkowy. Kopiujcie z internetu wersję dźwiękową Księgi Urantii w swoim własnym języku i słuchajcie w wolnym czasie. Możesz korzystać z odtwarzacza muzyki na wymiennych bateryjkach, ponieważ z powodu braku prądu nie będzie można naładować telefonu przez jakiś czas.

Doceniajcie czas, jaki wam pozostał, uczcie się uczyć, wzrastajcie w Duchu, oddawajcie Bogu, co boskie, nie żyjcie dniem wczorajszym.

24
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 22, 2018, 06:50:24 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11504.msg71312#msg71312
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Ogłoszenie o zamknięciu obwodów komunikacji
« 21 października 2018 r., godz. 23:30:56 »


Ogłoszenie o zamknięciu obwodów komunikacji
Michał Nebadoński
Jork, Pensylwania, godz. 23 :30 czasu miejscowego
21 października 2018 r.

Tu Michał

Ogłoszenie :
Na dzień dzisiejszy 21 października 2018 roku ogłaszam rzeczywiste moratorium na przekazywanie z wyjątkiem tego, co ogłaszam przez tego przekazującego.

Ron doznał wczoraj poważnych kłopotów z transmisją z Uversy i został usunięty z obwodów komunikacyjnych Nieskończonego Ducha.

Dotknęło to całej komunikacji pomiędzy Matką Duchem a aniołami i gospodarzami w Wszechświecie lokalnym i może rozciągać się również na Uversę. W każdym razie zdecydowaliśmy, że zamiast walczyć z błędem podobnym do tego z Uversy, po prostu odrzucimy wiele informacji dotyczących zdarzeń, które miały się pojawićę na Urantii podczas kilku chwil. Nie wiem, kiedy zakaz zostanie zniesiony, ale zdaję sobie sprawę, że to dotyczy szczególnie osób zespolonych pracujących na tej stronie internetowej.

Ponadto: Aż do odwołania, musimy zwrócić uwagę na Margula i jego pracę z nowymi przekazującymi. Donosi on, że przekazywał do następnych siedmiu osób, które regularnie odwiedzają to forum. Muszą one zgłosić się na członków, jeśli chcą być uznani, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki możemy ich zarejestrować jako publicznych przekazujących. Jeśli chcą zachować anonimowość, to nie będą rejestrowani jako naszi pomocnicy lub przedstawiciele.


Co więcej, Ron przygotowywał książkę, która zaskoczy nawet najbardziej utalentowanych fizyków wglądem w spójność atomową i tym, jak wiele mielenie węgla do czterech mikronów nauczyło świat fizyki. To jest okropnie trudne do złożenia razem, ponieważ ma on podwójny materiał, z którego może korzystać, a Ja jestem bardzo wymagający co do tego, co on opublikuje, a czego nie. Mam nadzieję, że Steve Gitz dostanie książkę do wydania za dwa tygodnie od teraz. Ron ma zaplanowaną chirurgię stomatologiczną później, w przyszłym tygodniu i sądzimy, że nie będzie w stanie nadającym się do wykonania dużej pracy nad tą książką.

Na koniec muszę przyznać, że ci, którzy ostatnio dołączają, muszą podjąć pracę przekazywania. Ron już sugerował Origin Addamowi, żeby zaczął próbować przekazywania, a jeden lub dwaj inni powinni rozpocząć pracę, gdy tylko zaczną się dobrze czuć z tym pomysłem. Z jakiego powodu ?

Oprócz tego, że to poważnie oszczędza życie w sytucji, jaka nadchodzi, wymaga to również pewnego dostrojenia, które wszyscy nowi ludzie mają już za sobą. Oni po prostu potrzebują dyscypliny, żeby móc przekazywać dla siebie i dla nas. Proszę, bądźcie mili i pozwólcie, żeby wszystkie rzeczy nastąpiły, ponieważ jestem tak blisko usunięcia ludzi, którzy stwarzają wielki błąd na Urantii. Potrzebujemy przekazujących tak szybko, jak to możliwe. Na razie zostawiam te sprawy. Michał Nebadoński."

KONIEC

25
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 21, 2018, 08:32:13 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11400.msg70988#msg70988
Przekazał/ Napisał : Lemuel, starszy członek
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / Nowy Duch Prawdy (Objaśnienie)
« 10 października 2018, godz. 01:36:20 »
(Jest to dalszy ciąg wiadomości z tej samej kategorii oryginalnej. Jej tłumaczenie na polski jest podane jako odpowiedź nr 292 powyżej w niniejszej kategorii.)

Mówca : Lemuel
Temat : Nowy Duch Prawdy (Objaśnienie)
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data/Godzina : 10 październikia 2018 r. , 07:35 czasu miejscowego, 05:35 UTC

Link do nagrania dźwiękowego :
https://app.box.com/s/mdfctco167sy1jehvrn32pm7o8divt8yTranskrypcja
Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedż nr 1, 10 październikia 2018, godz. 09:00:51 »
Zapis przekazu dźwiękowego Lemuela

Nowy Duch Prawdy (Objaśnienie)

Lemuel : Dzień dobry. Tematem dzisiejszego poranka jest "Nowy Duch Prawdy" - objaśnienie. W ostatnich kilku dniach byłem zachęcany do pewnych wyjaśnień na temat Nowego Ducha Prawdy, co było przedmiotem wcześniejszego przekazu dżwiękowego, zaledwie parę dni temu.

Nowy Duch Prawdy jest rzeczywiście dostępny dla wszystkich i od 1 października 2018 r., od oficjalnej inauguracja Misji Michała, Nowy Duch Prawdy może być dostępny, jeśli ktoś szczerze o to prosi i podda się Nowemu Duchowi Prawdy. Chciałem wyjaśnić, że rzeczywiście jest to proces, w wyniku którego działanie tego Nowego Ducha Prawdy zwiększa i wzmacnia rozumienie rzeczy, które dotąd były dla was bardzo trudne do zrozumienia.

Innymi słowy, odbywa się proces, w którym Nowy Duch Prawdy jest w stanie zwiększyć wasze zrozumienie i to nie dzieje się, oczywiście, z dnia na dzień, jest to proces, który wymaga czasu, lecz jak mijają tygodnie i miesiące, dojdziecie sami do przekonania, że pewne rzeczy, które były dla was zbyt trudne do zrozumienia, stały się trochę łatwiiejsze.

To właśnie chciałbym wyjaśnić dziś rano, że chociaż ten dostęp dotyczy całego świata, będzie on działał szczególnie z tymi, którzy mają pewien wgląd w swój postęp duchowy i którzy są oddani temu, aby zajmować się sprawami Ojca i dla nich Nowy Duch Prawdy będzie ogromnie wzmacniał i zwiększał zdolność rozumienia.

Z punktu widzenia objawienia, oczywiście trzeba być w stanie zrozumieć, co było objawione, aby móc to przekazać, przekazać to objawienie publicznie. Być głosem dla Boga jest oczywiście nie tylko ogromną odpowiedzialnością, ale chyba i jednym z największych zaszczytów, którego może dostąpić istota ludzka. Więc, jakie to wspaniałe błogosławieństwo mieć tę dodatkową pomoc od Nowego Ducha Prawdy, błogosławieństwo pomagające i zwiększające nasze zrozumienie.

To jest tylko krótka wiadomość dziś rano. Jak wspomniałem na początku, sądzłem przez ostatnie kilka dni, że jestem zachęcany, by to wyjaśnić, więc teraz to zrobiłem i mam nadzieję, że to rzeczywiścieie wyjaśnia wam wszystkim, w jaki sposób Nowy Duch Prawdy może teraz i w przyszłości działać przez wasz mózg dla waszego zrozumienia.

Tu Lemuel, dziękuję ci za wysłuchanie i życzę wam wszystkim bardzo udanego dnia. Domszia

26
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 21, 2018, 06:48:00 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11492.msg71272#msg71272
Przekazała : SophiaVeronica. pełny członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Jeden krok
« 20 października 2018 r., godz. 12:35:02 »


Nauczyciel : Matka Duch
Odebrała : SophiaVeronica
Przedmiot : Jeden krok
Data : 19 października 2018 r., godz. 13:30 czasu miejscowego

Tu wasza Matka ze Świata Ducha, zaufajcie moim słowom. Jestem tu, by chronić was i wpływać na was, kiedy słuchacie i otwierajcie swoje duchowe uszy. Wiele z naszych błogosławieństw przyszło do was i będziecie postępować do przodu niosąc nasze błogosławieństwa innym duszom głodnym wiedzy i przewodnictwa Boga, waszego Ojca, który uczynił wszystko dla was. Teraz nadszedł czas, kiedy Ojciec zostanie uznany przez wszystkie Jego dzieci, ponieważ ta planeta ma tak zapóźnioną wizję Boga i Jego stworzenia.
Ojciec wydał Swoje polecenia i powlekł Swoich Synów w Bóstwo na wysokie stanowiska przygotowując dla was drogę do odnalezienia Go, życia z Nim i podążaćnia ścieżką, którą przygotował dla mieszkańców tego świata.

Ludzie tego świata wolą podążać za własnym upartym umysłem, który do tych dni nie doprowadził ich do prawdy, piękna i dobroci, ani też nie są chętni szukać takich boskich zalet. Tak naprawdę istnieje wiele dróg do przemierzenia, ale jest tylko jedna droga do rozwinięcia waszej duszy i zaczyna się od uznania Ojca, Pierwszego Źródła i Centrum wszystkiego, co jest. To jest wielka przygoda, którą Ojciec dał swoim dzieciom czasu i przestrzeni, aby doświadczać i ostatecznie doprowadzić was do Niego, aby was przyjąć i uczestniczyć w Jego chwalebnej i boskiej naturze.

Módlcie się, aby ludzkość odkryła i spotkała Ojca, aby każde z Jego stworzeń mógło zwrócić się do wewnątrz po kierowanie i rozwój swojej duszy, dla której Ojciec obdarzył was prawdziwą częścią Siebie, aby prowadzić was w wierze i zaufaniu.
Przyjmijcie ten podarunek i doceniajcie go w pełni świadomości tego, co zostało wam dane, abyście Go odznaleźli i szli drogą aż do Niego.
Niech twój dzień zostanie pobłogosławiony przez wiedzę twojej duszy. Tu Matka Duch.

27
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 21, 2018, 05:52:52 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11490.msg71262#msg71262
Przekazał : Prozonov. pełny członek
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Nauka duchowa
« 20 października 2018 r., godz. 10:39:06 »


20 października 2018 r., godz. 18:00 czasu miejscowego
Temat : Nauka duchowa

- Jestem gotów przyjąć wiadomość. Czy ktoś przyszedł po to ?

Tak. Nie ważne kto. Pisz.

Dzisiejsze przesłanie będzie poświęcone waszej nauce duchowej.

Wszystkie nasze przesłania mają na celu, żeby każdy, kto je czyta, poznał prostą prawdę : my przede wszystkim dbamy o wasz wzrost duchowy, a najmniej myślimy o sprawach materialnych. Rozwój, ekspansja wiedzy o świecie duchowym w waszych sercach z pomocą Dostrajaczy Myśli - oto główny cel. Bez rozwijania własnego ducha nie poznacie boskiego przeznaczenia, nie zrozumiecie, dlaczego przyszliście na Ziemię. Jeśli Pan was wybrał, jeśli odpowiedzieliście na jego prośbę o otwarcie waszego serca i uczenie się żyć zgodnie z Jego przykazaniami i zgodnie z Jego wolą, to powinniście czuć odpowiedzialność za swoje czyny i uczynki.

Przede wszystkim troszcząc się o swój duchowy rozwój, powinniście rozsiewać sprawy duchowe pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Oczywiście, większość was nie rozumie i odrzuca, a nawet uważa was, łagodnie mówiąc, za nie z tego świata. Dlatego musicie uczyć ludzi własnym przykładem mądrości, pokory, pobożności i spełniania woli Ojca.

Trudności na tej drodze będzie nie mało, zwłaszcza w dniach bolesnych. Ale te czasy są dla was wielką szansą, żeby wypróbować swoją wolę, swoje duchowe zalety wśród ludzi będących w biedzie i zamieszaniu. Duch Ojca i Duch Boskiej Opiekunki zawsze będą z wami, jeśli tylko tego chcecie, jeśli wiernie będziecie spełniać wolę Ojca, pomimo wszelkich trudności i prześladowań, a prześladowania na pewno będą. Nie wszyscy są skłonni przyjąć słowo Boże, kiedy zostają z niczym ...

Ale wciąż macie jeszcze czas na przygotowanie. Studiujcie jak Jezus nauczał apostołów, jak nalegał na przygotowanie do nauczania. Wy, jako apostołowie w tym świecie, jako jego wierni uczniowie, jako świetliki w mrocznym świecie chaosu i niewiary.

Życzę wam sukcesów.

Domtija.

28
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 20, 2018, 10:44:19 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po hiszpańsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11410.msg71012#msg71012
Przekazał : Rene A Duran, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / "Pęta gospodarki"
« 11 października 2018 r., godz. 00:37:17 »


769)"Pęta gospodarki"

Nauczyciel : Ojciec wszechświata
Przedmiot : "Pęta gospodarki"
Przekazujący : René Durán
10 października 2018 r.
Phoenix, Arizona

769) "Pęta gospodarki"

Mój Ojcze, Ojcze wszeczświata, oto twój syn René de Nebadón, wyczuwam, że będzie mi przekazane coś wielkiego, bardzo wielkiego.

Ojciec Wszechświata - "Rzeczywiście jestem waszym Ojcem Wszechświata, czekającym na godzinę, w której rozpoczniecie waszą pracę, ale jednak okazało się, że wszystko idzie lepiej, niż się spodziewałem w tych dniach przemian, w których Duch raduje się widząc swoich strażników w usposobionych do całkowitej uległości. Mamy rzyjemność ogłosić pożegnanie z bardzo ważnym elementem, który był obecny od tysiącleci na lądach Urantii i teraz jest awangarda obecnych systemów gospodarczych lub modyfikacja, która wprowadzi moich Synów, ekspertów w gospodarce planet.

 "Jestem waszym Ojcem Wszechświata i mówię konkretnie o kajdanach amerykańskiej gospodarki.

Rene - Jakie są te kajdany więżą gospodarkę tego kraju ?

Ojciec Wszechświata - "W rzeczywistości istnieje ich sporo, ale są mocniejsze od innych, jak autorytarne opodatkowanie dostaw towarów zagranicznych". Ten kierunekek lub sposób zostanie usunięty za jakiś czas umożliwiając powrót przepływu handlu. Rzeczone cła powodują ograniczenia w obu kierunkach.

 "Tu wasz Ojciec Wszechświata śledzący jasny i ostateczny tok negocjacji krajów i narodów. Bądźcie świadomi realizacji tych ważnych punktów w życiu narodów.

 "Tu wasz Ojciec Wszechświata, ... znajdujemy się w czasach ktytycznych dla gosodarki, o wielkiej wadze, które znajdą rozwiązanie dzięki pomocy moich Magisterskich Synów i Syna Stwórcy, o których właśnie czytacie na forum.

 "Tu Ojciec Wszechświata. Konsoliduję nasze stanowiska wobec gospodarek Urantii.

"To wszystko na dzisiaj."

Koniec

29
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 18, 2018, 10:11:32 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po hiszpańsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11406.msg71002#msg71002
Przekazał : Rene A Duran, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / "Bóg Izraela"
« 10 października 2018 r., godz. 17:52:58 »


767)"Bóg Izraela"

Nauczyciel : Ojciec wszechświata
Przedmiot : "Bóg Izraela"
Przekazujący : René Durán
10 października 2018 r.
Phoenix, Arizona


Ojciec przychodzi mówiąc zwięźle.

"Bóg świata"

Ojciec wszechświata - "Bóg świata jest tym, który was przymusza i podporządkowuje swoim niskim namiętnościom.

 „Bóg Izraela to ten, który traktuje cię z miłością, który traktuje cię z dobrocią, który cię kocha i pieści cię w każdy dzień twojego życia i nie jest prawdą, że jest pełen złości i karze cię.

 „Mamy to wszyscy wiedzieć, że Bóg Izraela ma dni policzone do czasu, kiedy jego dziecko wraca, żeby być pośród was i wejść do domu z miodem i łakociami.

 "Jestem Ojcem wszystkich, działającym jako Bóg Izraela.

 „Bóg Izraela był od czasów Mojżesza, Abrahama i Zachariasza. On jest jedynym Bogiem, który we wszystkich przypadkach bierze was ze Sobą na poszukiwanie dobrobytu i daje wam mnóstwo serca.

 "Jestem twoim Ojcem wszechświata i przeplatam dobre okoliczności, aby twoje serce się cieszyło.

 "Oto twój Ojciec wszechświata. Zostawiam ci tu tę notatkę.

Następne wezwanie od Ojca.

  „Pasja do przekazywania jest czymś wzniosłym, której wielu szuka bezskutecznie, ale wy, którzy odnosicie sukcesy zasiewu, który zapoczątkowuje te korzyści, nadążacie za czasem.

 "Jestem twoim Ojcem wszechświata i kwestionuję nielojalne postawy przekazujących ogólnie. Każdy dzień to nowy świt, to nowa przygoda.

 "Przekazywanie jest sztuką kierowaną przez Boga do śmiertelników, która przekracza granice nieskończoności.


 "Dzisiaj Ojciec wszechświata ogłasza nieważność wszystkich przekazów dokonanych przed transmisją przez odbijanie.

 "Jest to sztuka wyuczona i udoskonalona z ręki Stwórcy, aby służyć ludziom, którzy nie mają tego daru.

"Jestem Ojcem wszechświata i zostawiam tutaj tę notatkę".

Koniec

30
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« on: October 18, 2018, 08:24:53 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11398.msg70990#msg70990
Przekazał : Prozonov. pełny członek
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Dobro i zło
« Odpowiedź nr 1, 10 października 2018 r., godz. 07:38:33 »


15 października 2018 r.
15:00 czasu miejscowego, Samara
Nauczyciel : Margul
Temat : Dobro i zło


Nasz niebiański Ojcze, wybacz mi, ale jak mi się sprzykrzył ten telewizor. Z niego leje się kłamstwo, brud, przemoc, nienawiść ...
Ale czasami chciałoby się wiedzieć o bieżących wydarzeniach. Więc musimy się nauczyć oddzielać dobro od zła w transmisjach. Ale jeśli wszystko jest złe ? Co z tym robić ? Kto może mi odpowiedzieć ?

Mówi Magrul.

Po pierwsze, dostroić się do dobra, odciąć się od wszystkich negatywnych emocji podczas oglądania wiadomości. Nie patrzeć na to, co się nie podoba.

Światowe dziennikarstwo jest tak zorganizowane, że jest nakierowane na sensacje, na pokazywanie takich tematów, które wzbudzają u widzów zwierzęce instynkty, zmuszają do zakupu takiego czy innego wyrobu. Ale to nie jest najważniejsze. Środki masowego przekazu są spadkobiercami Lucyfera. Promują nikczemne instynkty zwierzęce, w których decyzje podejmuje nie dusza, lecz umysł wypaczony przez odebraną edukację konsumenta. Zwierzęce instynkty, pragnienie bycia najlepszym, najbogatszym ze wszystkich, któremu się najlepiej powodzi i to ma podnosić człowieka, a tymczasem go obniża do samego dna moralnego czy etycznego, którego rezultatem jest moralna, duchowa śmierć.

Zakazać człowiekowi oglądania telewizji jest niemożliwe, ale można go nauczyć rozpoznawać, co można, a czego nie można oglądać, żeby nie zaśmiecać swojego umysłu ideologicznymi i niemoralnymi śmieciami.

Wiem, że w wielu waszych rodzinach panuje niepokojąca sytuacja. Można powiedzieć antagonistyczna. Jedyną odpowiedzią jest cierpliwość, żeby pokazać osobisty przykład moralnego zachowania.

Braterstwo człowieka opiera się na ojcostwie Boga. Najtrudniejszą rzeczą jest osągnięcie tego w rodzinie. Z ludźmi podobnie myślącymi jest łatwiej, bo oni myślą podobnie. A jeśli żona lub mąż lub dzieci odrzucają twój światopogląd, a czasami nawet nienawidzą cię za wypowiedzi i rady ...

Nic nie osiągniesz, jeśli pewien członek twojej rodziny nie chce cię słuchać i nie ma co się o to starać. Powtarzam - tylko osobisty przykład pokory i podporządkowania swojej woli - woli Ojca wszystkich pomoże bliskiemu człowiekowi otworzyć swoje serce Bogu, jeśli tego chce.

To wszystko na razie. Margul

- Wstrząsające odkrycie. Dzięki mądry nauczycielu Margul

Pages: 1 [2] 3 4 ... 23