Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Thank You! Too! My heart melts with this and I knew it to be, well done Dominick. I agree and am well knowing to stay the course in with Mother Spirit and Father Michael and my Father Fragment. What a wise one, a good one and a way to be so doing with good intentions. Many thanks and praise!

Sue/7inOcean
22
Teacher: Mother Spirit and Michael
Subject: Transmission-Reception explained
Category: Contact Commission Meetings
T/R: Dominick O
Location: Seattle, WA, USA
Mar 20, 2019.  17:00pm UTC (9:00am Pacific)

You are a Contact Commissioner.  The ease by which you transmit is earned and now necessary for the office.  You will relay the Contact Commission’s 2nd day of meetings and continuing education related to the art of receiving transmission and share this as you all need to transmit to join the Mission and its associated parts of the whole.

Centering on the Signal, the beam, the lane, re-centering.  Signal reception as pertains to receiving a broadcast whether it be personal or universal.  This is one agenda concept to be helpful.

The next is the meetings specific – yes, this is Mother Spirit – the meeting's specific intonality about the keyword, overlay.  And other keywords I will help you recall without going through your notes as came through Larry and Steven.  Keywords like readiness (to receive).

Parental over-care is another; I want to make clear to the Forum members that when you receive in readiness the intention to transmit you are in the over-care of a tri-unity of parental over-care, inherently, automatically, instantly, We dare say, eternally. That is, you are under and with your Mother Spirit, Me, your Father Spirit, Michael, and your FATHER SPIRIT, The FATHER, who dwells within you and is so close to you HE/it desires and works with you to join and fuse with your own unique personality.  Please re-read that last part about your endowed Father Fragment within, we refer to as sometimes, your Thought Adjuster.

In real-time during this very transmission a lot of words for this transmitter just came through for his stamina so he re-centered and visualized getting back on the signal, beam or what have you.

Now, back to the keyword overlay.  Do not be intimidated in the least about the perceived prowess or abilities of any other in outputs of transmission.  You will grow and appreciate each of your fellows’ personalities coming through, and yet, recognize the overlay of Spirit and spirit-personality also expressing itself.  You know this already but do not trust it because so very few have the courage to try or further sustain.  You now once again have my eternal permission to try.

MICHAEL

This is MICHAEL.  Instituting, installing, instigating Correcting Time relates to the bestowal of Thought Adjusters to my universe sons and daughters, universally.  Correcting Time deals with the apostate planets who none the less enjoyed the same endowments.  Call the program whatever you want, the label matters not.  What matters is the overlay of our Spirit Personalities and the ability of your own Thought Adjusters to circumscribe the previously outlined Circle Attainment requisites to receive a transmission at all.  Let me repeat this differently.  My bestowal completion resulted in the universal endowment of Thought Adjusters upon all humans on all planets within my Creation. But specifically, within the quarantined planets of incomplete rebellion adjudication, I instigated the program to allow Thought Adjusters to allow a series of spirit transmission irrespective of Circle Attainment.  Meaning, the maturity of personality was not a total requisite for the Adjuster to facilitate receipt of transmissions from spiritual personalities with an over-arching goal of reintegrating quarantined planets back into the Paradise Family and Administration, with the benefits of planetary Light and Life attainment – a better life, a better planet.  I now hand this back to Mother.

MOTHER SPIRIT

You have been given permission to transmit and explicitly you are now given the courage and encouraged to transmit; you are not practicing, My children, you are contributing.  You are contributing to Michael’s program outlined above.  You are contributing with the over-care and cooperation of your own Thought Adjuster.  And you contribute your own personality that all spirit MUST overlay upon to come through with you at all.

These three Commissioners, Larry, Dominick and Steven, where given this experience (“round robin transmitting) on Day 2 of their meetings, and rather than you receiving a news report about it, which is passive, you are given encouragement, explanation and permission to – not practice – but do it too.

Post them [transmissions overlaid with your personality] in the Forum Category, New Transmissions, written or audio, whichever you may prefer.  Follow a format from previous transmissions that you understand and work well with, but please do make sure the basics of the formatting are done well.  Thank you My child, thank you Our Children!  Good day.

[thank you!]
23
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on March 20, 2019, 07:02:25 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=12256.msg74920#msg74920
Przekazał/ Nagr : Lemuel, członek-bohater
Kategoria / Temat : Przekazy dźwiękowe / Przekaz dźwiękowy / KARM SWOJĄ DUSZĘ
« 19 marca 2019, godz. 14:54:11 »

Mówca : Lemuel
Temat : KARM SWOJĄ DUSZĘ
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania
Data/Godzina : 19 marca 2019 r. , 19:54 czasu miejscowego, 18:54 UTC

Link do nagrania dźwiękowego :
https://app.box.com/s/vznltm5vw7vyfkay238igxf8uzsebsni

Napisał : Clency, członek-bohater
« Odpowiedż nr 1, 19 marca 2019 r., godz. 17:18:31 »
Zapis przekazu dźwiękowego Lemuela

KARM SWOJĄ DUSZĘ

Lemuel : Dobry wieczór. Przez cały dzisiejszy dzień, a nawet od wczoraj mój Umiłowany powtarzał mi słowa „Karm swoją duszę”, a ponieważ bardzo niedawno mówiłem o duszy, więc wahałem się, czy jeszcze raz poruszyć temat, jednakże, będąc popędzanym, że tak powiem, żeby jeszcze raz mówić o duszy, właśnie się do tego zabieram. Dzięki mojemu Umiłowanemu i mówię : karm swoją duszę.

Ponad wszystko, drodzy bracia i siostry, karmcie swoje dusze. To nie ma znaczenia, co będzie ani czego nie będzie w najbliższej przyszłości. Musicie teraz pamiętać, żęby karmić wasze dusze, ponieważ wasze dusze muszą być karmione. Wasze ciała fizyczne muszą być karmione i tak samo jest z waszymi duszami. Jak już poprzednio wspominałem, wasz Umiłowany, zamieszkujący w was Dostrajacz Myśli nie może uratować waszej duszy, jeśli została zagłodzona na śmierć.

Nie miejcie co do tego wątpliwości, to żeby wasza dusza przetrwała, zależy od człowieka – od CIEBIE. Musicie karmić wasze dusze żeby, kiedy umrzecie, wasza dusza nie tylko otrzymała regularne pożywienie, ale żeby była w pełni dojrzała i w Sali Zmartwychwstania spotkała się znów z waszym Umiłowanym Dostrajaczem Myśli i żeby wasz Dostrajacz Myśli z waszą duszą podróżowali przez Światy-Mieszkania. Wasza dusza przetrwa nie tylko dlatego, że się do tego kwalifikuje, w tym sensie, że była regularnie przez was karmiona, ale oczywiście i dla tego, że podejmie nieodwołalną decyzję kontynuowania planu wznoszenia się.

Dlatego też musicie teraz uświadomić sobie, jeśli tego nie zrobiliście wcześniej, znaczenie karmienia swojej duszy. Każdego dnia macie okazję uśmiechnąć się do kogoś, pomachać komuś, otworzyć drzwi komuś, zaoferować komuś swoje miejsce. Nie ma zbyt małego gestu, któryby nie został rozpoznany i zarejestrowany jako pokarm dla waszej duszy. Pomyślcie o tym teraz. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla was, kiedy spędzacie cały dzień bez włożenia czegoś, jakiejś małej porcji jedzenia dla duszy.

Wiem więc, że większość z was na forum jest bardzo zainteresowana śledzeniem i przyglądaniem się temu, co się stanie z Misjami Magisterskimi i oczywiście jest to bardzo podniecające. Czekaliśmy na to od wielu lat i byliśmy testowani i próbowani tak wiele razy, ale również musimy być zawsze świadomi naszej odpowiedzialności za przetrwanie własnej duszy.

Jak wspomniałem wcześniej, twój Umiłowany Dostrajacz Myśli działa poprzez twój umysł, aby podnieść twoją duszę na wyższy poziom, uduchowić twoje myśli tak, aby nie tylko stały się ukierunkowane duchowo, ale żeby bezpośrednim skutkiem tego było otwarcie środka twojego serca bardziej na miłość i bycie uprzejmym, co skutkuje pokarmem dla duszy. Macie jednak i zawsze będziecie mieli wolną wolę, aby to robić albo nie robić i to nigdy nie będzie wam odebrane.

Karmcie codziennie wasze dusze i nie macie się o co martwić. Wyobraźcie sobie przez chwilę, to tak, jakbyście mieli w sobie dziecko, które musi być karmione i pojone i oczywiście tak to jest i to jest wasza odpowiedzialność. Spełniacie te obowiązki normalnie codziennie z waszymi dziećmi fizycznymi, ale nie zapominajcie o swoim duchowym dziecku, swojej duszy, która jest najważniejsza ze wszystkich.

W porządku. Myślę, że powiedzieliśmy już wystarczająco dużo. Jestem pewien, że odebraliście i zrozumieliście to przesłanie, głośne i wyraźne, więc jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie, życzę wszystkim dobrego dnia i na razie mówię do widzenia. Domszia
24
Thank you Serara and Dominick.  There is much food for thought here and needs reading between the lines, and for me it bears re-reading several times.
Amethyst
25
General Discussion / Re: French Website under construction
« Last post by Antonio on March 20, 2019, 12:08:35 AM »
'Ok', ...,  Ron, I'm going to follow your recommendations and I really appreciate your help in this!
I'm going to make the changes, first thing tomorrow morning.
26
General Discussion / Re: French Website under construction
« Last post by Ron Besser on March 19, 2019, 11:38:31 PM »
Antonio, I believer your web site will be more effective to leave it in French.  You ought to serve those who speak French since the English is here and you reference or link our web discussion forum to us anyhow, right?   You will take messages from the Magisterial Sons and the Others and put them into French for others to read in French.  You can put the English translation under your French post.  For the titles, if you have room write the French and slash the English    Francais/English

Ron
27
General Discussion / Re: French Website under construction
« Last post by Antonio on March 19, 2019, 10:58:16 PM »
Only to inform you that I started translating my website in English.
(I still have the secondary pages to translate)
28
AUDIO TAPE Transmissions Here / Re: Audio Transmission / FEED YOUR SOUL
« Last post by Clency on March 19, 2019, 05:18:31 PM »
Transcribed from Lemuel’s audio transmission

FEED YOUR SOUL

Lemuel : Good evening everyone. Throughout the day and sometimes yesterday, my Beloved has been given me the words of ‘Feed your soul’ and as I have very recently spoken about the soul, I have hesitated to bring this subject once more. However, having been stimulated, shall I say, once more to speak about the soul and here I am. Thanks to my Beloved that I am to say the following : feed your soul.

Above all, dear brothers and sisters, feed your soul, it does not matter what happens or does not happen in the near future. What you need to remember now is to feed your soul, because your soul needs to be fed. Your physical body needs to be fed and so does your soul need to be fed. As I mentioned the other day, your Beloved Indwelling Thought Adjuster cannot save your soul if your soul has already been starved to death.

Make no mistake about this, your soul depends on its survival, on its human counterpart – YOU – you must feed your soul, so when you die not only has your soul been receiving a regular food, but is fully mature and in the Hall of Ressurection will meet at once again with your Beloved Thought Adjuster and your Thought Adjuster and your soul will carry on to the Mansion Worlds and your soul will survive, not only because it is qualified to survive, in the sense that you have regularly fed it, but obviously by that time it will be his irrévocable decision to continue the ascension plan.

Therefore, you must now realize, if it is not realized before, the importance of feeding your soul. Everyday, you have an opportunity to smile at someone, to wave a hello to someone, to open the door to someone, to offer your seat to someone. There is no gesture too small that is not recognized and registered as food for your soul. Now, think about this, there is no excuse for you to go one day without contributing something, some small morcel of food for your soul.

So, I know that most of you here on the forum are very interested to course and taking up with what is about to happen with the Magisterial Missions and of course it is very exciting. We have been waiting for this for years and years and we have been tested and tried so many times, but at the same time you must to be ever mindful of your responsibility for you own soul survival.

As I mentioned before, your Beloved Thought Adjuster operates through your mind, to raise your soul to a higher level, to spiritualize your thoughts, so that in fact your thoughts, not only becomes spiritually oriented, but as a direct result of that, for open-up your heart center more for love and to be kind which in its turn returns as food for your soul, but you have and always will have the freewill to do or not to do and that will never be taken from you.

Feed your soul on a daily basis and you have nothing to worry about. Just picture this in your mind for a moment, it is as if you have a child inside of you and he needs to be fed and watered, of course it does and it is your responsibility. You will fulfill these responsabilities normally everyday with your physical children, but don’t forget your spiritual child, your soul which is the most important of all.

Alright, I think we have said enough now, I am sure you understand and you have received the message loud and clear and so thank you again for listening, I bid you all a very good evening and hope to talk to you again soon, bye-bye for now. Domtia
29
AUDIO TAPE Transmissions Here / Audio Transmission / FEED YOUR SOUL
« Last post by Lemuel on March 19, 2019, 02:54:11 PM »
Speaker: Lemuel
Subject: FEED YOUR SOUL
Location. Girona, Catalunya, Spain.
Date/Time: 19th March 2019  19:54 Local 18:54 Z

https://app.box.com/s/vznltm5vw7vyfkay238igxf8uzsebsni
30
Yes, this is RAYSON, and thank you for acknowledging My signal prompt established.  I am most pleased and concerned, if not determined, to work with education techniques and technologies within the realms of teaching science; and letting future generations understand not only from past errors, but new beginnings and corrections the new technologies will bring.


The culture is changing and as you all know the youth of the world enjoys the challenge of new technologies more than the old, therefore, is this an appeal to the prospective, or any prospective, Educational director-coordinator, how science and technology are integrated culturally and practically.  This transmission is not a revelatory injunction but an addendum the coming work to be done.  Thank you for listening.  Domtia
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10