Author Topic: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)  (Read 95930 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 753
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #525 on: August 20, 2019, 08:21:41 AM »
Link do tej wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=12940.msg78606#msg78606
Napisał : weydevu, starszy członek
Kategoria / Temat : Co się się dzisiaj dzieje, jeśli cokolwiek / Nagranie Michała z 17-go sierpnia 2019 r., Stan, w którym jesteśmy
« Odpowiedź nr 18, 19 sierpnia 2019 r., godz. 11:07:29 »


O rety, to idzie coraz głębiej. Wygląda na to, że nasz Ojciec Wszechświata zasmakował w brutalności policyjnej od Boga Najwyższego i Avrilów.

Bóg Siedmioraki to teraz Sześciu ?

Czy wszystkie trzy funkcje Najwyższej Istoty - Wszechmocnego Najwyższego i Boga Najwyższego zostaną zakończone ?

Bóg Najwyższy miał być całkowitą wolą Boga. Czy niewłaściwe użył wolnej woli ?
Wygląda również na to, że tylko Istoty Pochodzące od Trójcy i Utrójcowione lub odporne mają obronę przed atakami Boga Najwyższego.


117:2.3 (1280.3) Rozważcie sytuację synów utrójcowionych przez stworzonych. Są zrodzeni i żyją w obecnej epoce wszechświata; mają osobowości, razem z wyposażeniem umysłu i ducha. Mają doświadczenia i pamięć o nich, ale się nie rozwijają jak to robią ci, co się wznoszą. Wierzymy i uważamy, że ci utrójcowieni-stworzeni synowie, podczas gdy są w obecnej epoce wszechświata, prawdziwie są z następnej epoki wszechświata – z tej epoki, która następuje po skończeniu rozwoju Najwyższego. Dlatego też nie są oni w Najwyższym, ze względu na jego obecny status niekompletności i wynikający stąd rozwój. Nie biorą zatem udziału w empirycznym rozwoju obecnej epoki wszechświata, trzymani w rezerwie dla następnej epoki wszechświata.
117:2.4 (1280.4) Moja własna klasa, Możni Posłańcy, będąc objęta Trójcą, nie uczestniczy w rozwoju obecnej epoki wszechświata. W pewnym sensie mamy status jak gdyby z poprzedniej epoki wszechświata, ten stan, w jakim znajdują się Niezmienni Synowie Trójcy. Jedna rzecz jest pewna – nasz status jest ustalony przez objęcie Trójcy a z doświadczenia nie wynika już rozwój.


Wracając do Avrili, czy byli oni pod dowództwem Boga Najwyższego?

Jak oni zaatakowali ? Czy to było zamieszanie umysłu czy co ?

Dlaczego opuścili Nebadon i Urantię ?

Jak odparto Boga Najwyższego ?

Jeśli na niektóre z tych pytań udzielono już odpowiedzi w tej części, to znaczy, że jeszcze tego nie przeczytałem. Wydrukuję je i przeczytam je w domu.


Chciałbym dodać urywki z Księgi Uranti o mocy i mądrości naszego Ojca :

5. Najwyższa władza Ojca
3:5.1 (50.6) W swym kontakcie z kreacjami posthavonalnymi, Ojciec Uniwersalny nie używa swej nieskończonej mocy i ostatecznej władzy bezpośrednio, ale raczej sprawuje ją przez swoich Synów oraz podległe im osobowości. Bóg czyni to wszystko ze swej własnej, wolnej woli. Niezależnie od jakichkolwiek mocy, komukolwiek oddanych, w konkretnej sytuacji od Boskiego tylko postanowienia zależy decyzja, czy moc ma być wdrażana bezpośrednio przez Niego; jest jednak zasadą, że taka akcja następuje dopiero wtedy, gdy osobowości obdarzonej pełnomocnictwem nie powiedzie się wypełnienie Boskiego polecenia. W takich wypadkach i w obliczu takiego właśnie niepowodzenia, jak i w zakresie limitów ograniczających Boską moc i potencjał, Ojciec działa niezależnie i zgodnie z zasadami przez siebie wybranymi; a wybór taki charakteryzuje się zawsze tą samą niezawodną doskonałością i nieskończoną mądrością.
3:5.2 (51.1) Ojciec rządzi przez swych Synów; w całej organizacji wszechświata istnieje nieprzerwany łańcuch władców, kończący się na Książętach Planetarnych, którzy kierują losem światów ewolucyjnych w rozległych domenach Ojca. To nie jest tylko zwykła, poetycka przenośnia, że: „Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia”. „On usuwa królów i ustanawia królów”. „Najwyżsi Ojcowie panują w królestwach ludzi”.

6. Prymat Ojca
3:6.1 (52.4) Ojciec Uniwersalny z Boską bezinteresownością, doskonałą wielkodusznością, wyzbywa się władzy i oddaje moc, ale wciąż stoi na czele; jego ręka spoczywa na potężnej dźwigni zdarzeń w domenach wszechświata; zarezerwował dla siebie wszystkie ostateczne decyzje i niezawodnie dzierży wszechpotężne, królewskie berło weta w sprawach swego wiecznego celu, sprawując niekwestionowaną władzą nad dobrem i przeznaczeniem jego rozległego, obracającego się i wciąż krążącego stworzenia.
3:6.2 (52.5) Wszechwładza Boża jest nieograniczona; jest ona fundamentalnym faktem całego stworzenia. Wszechświat nie był nieunikniony. Wszechświat nie jest przypadkiem, nie jest też samoistny. Wszechświat jest dziełem stworzenia i dlatego jest w pełni podległy woli Stwórcy. Wola Boża jest Boską prawdą, żywą miłością; zatem doskonalące się wszechświaty ewolucyjne cechuje dobroć – bliskość boskości, lub potencjalne zło – oddalenie od boskości.
« Last Edit: August 20, 2019, 08:25:37 AM by Andre_P »

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 753
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #526 on: August 20, 2019, 01:12:05 PM »
Link do wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=12940.msg78608#msg78608
Napisał / Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Co się się dzisiaj dzieje, jeśli cokolwiek / Nagranie Michała z 17-go sierpnia 2019 r., Stan, w którym jesteśmy
« Odpowiedź nr 19, 19 sierpnia 2019 r., godz. 12:09:13 »


Weydevu, ciężko pracowałeś i naprawdę doceniam twoje wysiłki, ponieważ są one szczere i pobudzane przez twój umysł do wypowiadania się podczas cytowania i wyciągania wniosków jak napisałeś powyżej. (Patrz poprzednia wiadomość przetłumaczona.)
Zamiast wchodzić w odpowiedzi punkt po punkcie powyżej pozwól, że powiem ci, że to, co widzę, stanowi sedno sprawy dla ciebie i innych, które powinniście starać się zrozumieć. Zakładam, że możemy zrozumieć większość z tego, ale przypominam wszystkim i tobie Weydevu, zmiany te nie są zmianami na tysiąc lat, są to zmiany epokowe.

Kiedy mówię epokowe, to znaczy, że te zmiany wpływają na znaczenie epoki całego wszechświata. Żyjemy podczas największych zmian kiedykolwiek wprowadzonych przez Ojca Wszechświata. Jak słusznie to ujęłaś Weydevu, należy zacząć od mocy i chwały Boga Ojca w tym wszystkim i pojąć skutki Jego mądrych wyborów dla kontynuacji epoki czasoprzestrzeni, w której żyjemy teraz.

Wieki wszechświata mają nieokreślony czas na grę. Jak długo powinna trwać epoka doświadczenia czasu i przestrzeni ?

Pierwotna idea, a przynajmniej tak, jak stwierdziliśmy to w głównym objawieniu, jest taka, że takie określenie jest dokładnie zdefiniowane w końcu Boga Najwyższego jako niedokończonego Boga empirycznego. To jest nasza miara, która daje nam wymiarowe pojęcie czasu trwania. Mówi ona nam ile czasu trzeba czekać na pojawienie się Boga Najwyższego jako osobowości, z którą można się kontaktować poza Havoną ?
Jeśli ta odpowiedź to dwa tysiące miliardów lat, wtedy jesteśmy mniej niż w połowie czasu, jaki zajmuje Bogu Najwyższemu, aby stać się pełnowymiarowym rządcą upływającego czasu.

Jednak w jakiś sposób cała materia epoki wszechświata i dojrzewania doświadczeń związanych z czasem została zgrubsza pozbawiona mocy, a miara czasu nie jest już właściwym sposobem mierzenia tego, co i jak przejdziemy do następnej epoki wszechświata, nie tracąc cały czas doświadczenia, aby tam dotrzeć jako do nowej epoki wszechświata. Wiem, że naprawdę to wszystko wiecie, ale muszę przejść przez ten przegląd, żebyście również zrozumieli, że Ojciec Wszechświata działał nieskończenie, aby przywrócić to prawdziwe znaczenie dojrzewania sumujących skutków usuniętego Bóstwa, które mogłoby to zrobić i pozwolić nam zsunąć się po rynnie do Strefy 1 Przestrzeni Zewnętrznej jako w pełni użyteczni w następnej erze.

Prawidłowo wskazujesz, pytając, co zrobimy teraz ? Nagle, jak mówisz, nie ma sposobu, aby obliczyć czas do końca. Naszym sposobem obliczania nie jest już witanie Boga Najwyższego jako skończonej dynastii miłości i podsumowania znaczenia wszechświata jako epoki. Musimy teraz polegać na tym, że Ojciec zastąpi tę miarę inną i ta druga miara musi działać tak samo, jak poprzednia, ale bez idei, że nowa epoka, która nadejdzie, zostanie Ubóstwiona przez osobowość Najwyższą.

Wydaje się, że to, co zrobił Ojciec, a używam słów „wydaje się”, ponieważ wcale nie jestem pewien, że to, co widzimy teraz, jest w pełni tym, co mamy w ogóle uzyskać. Weydevu, pamiętaj proszę, że działania Ojca odbywają się za pomocą nieskończonego mechanizmu i podobnie jak przysłowiowa góra lodowa, czas pokazuje jaj szczyt, ale materialne oczy nie widzą zmian, które pozostają pod wodą jeszcze, a może na zawsze. Jedynie Ojciec mógł lub może to zrobić. To dlatego podkreślamy rolę Ojca w tym wszystkim jako RZĄDZĄCEGO. Problemy z niepowodzeniem zachowania idei używania Boga Najwyższego jako jednostki, która nas nauczy tego, co daliśmy wszechświatowi, oznacza w całej idei znaczenia, dlaczego i po co żyliśmy w czasie przez nasze życie.

Ojciec mówi teraz poprzez te zmiany, wciąż potrzebujemy pojęcia, jak uczynić znaczenia czasu wystarczająco uniwersalnymi, żeby Bóg Absolut i Bóg Ostateczny mogli je wykorzystać, aby ich wiek stał się naturalną częścią tego, co kiedyś ma być nieskończonym wszechświatem. Dotychczasowe działania Ojca wydają się wskazywać, że potrzebujemy tutaj rządców i odkupicieli, aby urzeczywistnić uniwersalne znaczenia z tego pomieszania czasowego.

Nagle, gdy Najwyższy został wycofany z dalszego rozwoju kontrolowania wyników znaczeń czasowych, nie mamy jednego wszechmogącego Wszechmocnego Najwyższego i Boga Najwyższego, ale dwanaście nowych osobowości ustanowionych przez objęcie przez Trójcę, aby robiły to samo, co Bóg Najwyższy zwykle robił i żeby to robili indywidualnie, jedna sprawa za drugą, jako osoby z szeregów w hierarchii duchów, używając wielkości porcji, którą mogą łatwo zjeść.

Mówiąc o tym, co zdarzyło się, że Bóg Najwyższy został odsunięty od dalszego ustalania, co oznacza wiek, w okropnym języku, oznacza powiedzenie, że pierwotna siła Boga Najwyższego siłą karmiła wszechświat lokalny Nebadon i jego federacyjne plany do tego stopnia, że złamał nam szczękę i wszystko co było potrzebne do przeżucia, jak możemy wykorzystać doświadczenie czasu.

Słusznie mówisz o tym powyżej i pytasz, co teraz ? Ojciec mówi ci co teraz : Pozwolić szczęce się zagoić i zabrać brutala, który ją złamał.

Następnie Ojciec mówi nam, że idea Najwyższego jest wciąż dobra, ale podzielmy tę moc na 12 innych postaci, które są już dość dojrzałymi istotami czasu i które żyły w czasie jako prawdziwi arbitrzy życia jako wszechświatowej sprawiedliwości, wszechświatowych objawień czasu i podtrzymywania życia dla innych w czasie. Melchizedek Machiventa został objęty teraz przez Rajską Trójcę, aby być jednym z dwunastu Władców Czasu, jak teraz nazywamy tych indywidualnych Najwyższych, którzy pomagają teraz Ojcu i Jego Współpracownikom przedstawić wartości doświadczenia czasu Bogu Ostatecznemu i Bogu Absolutowi. Melchizedek Machiventa jest Szóstym Władcą Czasu.

Melchizedek Machiventa nie został wyjęty ze strumienia. Mam tu na myśli, usunięty z rzeki czasu, w której był zanurzony po pachy, żeby na przkład powiedzieć, co zrobić z Urantią i postawiony tak daleko przed resztą istot czasowych, o których może teraz rozstrzygać w szczególny sposób, w jaki musimy kochać na naszej Urantii i jak planety w Satanii i wszystkie planety-światy w Wszechświatach Lokalnych Szóstego Superwszechświata maja wypełniać doświadczenia czasu indywidualnego życia w poszczególnych Superwszechświatach. Melchizedek Machiventa jest teraz jednym z dwunastu, którzy spotykają się, gdy Ojciec tak mówi i oddają Bogu Ojcu wszystko, co Ojciec musi wiedzieć o czasie i zakończyć czas jako środek do życia doskonałego w tej epoce.

Nie mogę wam podać dwunastu imion, ponieważ nie są one dziś ujawnione. Wiemy, że Cadensus jest Władcą Czasu numer cztery, a były Archanioł Michał, którego znamy jako RYANA jest piątym Władcą Czasu. Możemy nigdy nie wiedzieć, kto jest Władcą Czasu 1, 2, 3 i 7. Wiemy przez wczorajsze objawienie, kto jest Władcą Czasu, 4, 5 i 6. Na tym musimy dzisiaj to zostawić.


MICHAŁ NEBADOŃSKI :
„Ron pięknie podsumował, dlaczego stoimy dziś na krawędzi kolejnej katastrofy dla Nebadonu.

„Nasz Ojciec w Raju ogłosił, że Urantia nie jest już unieważniona, ale ja, Michał, usunąłem z jego orszaku cały najważniejszy personel z naszego warsztatu, którego potrzebowałem, aby znów uzdrowić Urantię.

Ron też to widział i zastanawiał się, ile też czasu mu jeszcze pozostało w życiu. Pozostaje mu myśl, że nie ma już o czym rozmawiać, bo kochał Melchizedeka Machiventę i Ryana oraz wszystkich tych, którzy wspierali ich, aby Urantia znów była zdrowa. Teraz są objęci przez Trójcę, aby stać się nieocenionymi i niewychwalonymi Władcami Czasu w tym wieku wszechświata.

„Pozostaje mi niemal diabelskie przekonanie, że Nebadon zasilił teraz Raj Boga Ojca ludem, który poprowadzi Wiek Najwyższości z Raju, a nie z poszczególnych Wszechświatów Lokalnych, które zasilają Wiek Najwyższości, a jego Wodzowie wykorzystują moją niekompetencję, aby zobaczyć, że to nadchodzi. Ojciec nigdy nie ujawnia swoich głębokich myśli o tym, JAK przełamać całkowitą porażkę jednego pomysłu, żeby utrzymać wszechświat w ruchu, gdy coś tak katastrofalnego jak Bóg Najwyższy łamie szczęki Wszechświata Lokalnego, żeby iść swoją drogą. Teraz mam do czynienia z całkowitą zależnością na Rajskich Bóstw Synów Magisterskich, aby pomóc mi nadzorować, jak odzyskać Urantię i kropka. To jest moja planeta obdarzenia i niech to licho, jeśli pozwolę nieznanym mówić mi, jak Jezus może powrócić bez mojego wyczucia, co Jezus musi zrobić, aby pojawić się ponownie na Urantii

„To są dzisiejsze moje rozterki. Jeszcze ich nie rozwiązanłem. W rzeczywistości pozostało tyle spraw, że nie mogę w pełni odpowiedzieć na wszystkie twoje powyższe pytania Weydevu. Zamykamy to tak :

„Zmartwienie zmiany Urantii jest teraz jeszcze większe. Próba dla ciebie Weydevu polega na utrzymaniu się w gotowości do pomocy bez przydzielenia ci być może żadnego miejsca, ale zachowaj wiarę, że zakończymy najgorszy rozdział w historii Nebadonu, jaki kiedykolwiek przeżyłem. Ron jest dziś kaleką i ślepym z tego powodu. Melchizedek Machiventa został przejęty przez Rajską Trójcę i zmuszony do stawienia się na służbie, nie mając pojęcia, po co to jest. Ron nazywa te istoty Władcami Czasu, ale ta nazwa mnie wcale nie zmyli, lecz Ojciec nazywa ich Istotami Pochodzącymi od Trójcy i na razie zostawmy to tak. Mówiąc ogólnikowo, Władcy Czasu pracują jako Najwyżsi, ale dwunastu zamiast jednego. Na razie niech tak będzie. MICHAŁ NEBADOŃSKI.”
KONIEC

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 753
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #527 on: August 21, 2019, 10:17:50 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=12960.msg78644#msg78644
Przekaza : amethyst, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Matka Duch o potrzebie dobrego samopoczucia
« 20 sierpnia 2019 r., godz.12:05:17 »


Mówca : Matka Duch
Temat : Uczucie dobrego samopoczucia
Przekazujący : Amethyst
Data : 20 sierpnia 2019 r.


Moje ukochane dzieci,
„Te ostatnie tygodnie, a nawet miesiące były dla nas wszystkich bardzo trudne. Wasz Ojciec i Ja czujemy się, jakbyśmy zostali przepuszczeni przez wyżymaczkę. Wiemy również, że wszystkie nasze dzieci w Nebadonie również bardzo ucierpiały. Wszyscy będziemy potrzebować dłuższego okresu leczenia.

„Kiedy zwracacie się do nas z prośbami, większość z was zwykle prosi o ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i o duchowy rozwój dla siebie i bliskich i tak właśnie powinno być. Z radością dostarczamy wam aniołów, których potrzebujecie, aby wam towarzyszyły w codziennych zajęciach, żeby się one odbywały z jak najmniejszym trudem, jak to tylko możliwe i cieszymy się, gdy obserwujemy, jak wzrastacie w Duchu. Niektórzy z was musieli rosnąć nieco szybciej niż chcielibyśmy ostatnio, ale jesteście wytrzymali i poradzicie sobie z bieżącymi zadaniami.

„Chciałabym również, abyście rozważyli prośbę o lepsze samopoczucie. Od czasu do czasu musicie rozważyć potrzebę odpoczynku, abyście mogli się zatrzymać na krok i odświeżyć swoje dusze po okresach długotrwałego napięcia. Wiele się wydarzyło i zostało poruszone, co było źródłem naszej konsternacji.

„W trakcie całej waszej kariery we wszechświecie przekonacie się, że musicie się nauczyć równoważyć potrzebę służby z potrzebą radości. Jest to niezbędne do utrzymania równowagi. Równowaga pomoże wam myśleć jaśniej i być w stanie wykonywać swoje obowiązki z większą witalnością.

„Nadszedł czas, żeby się nauczyć robić przerwy i wycofywać się od czasu do czasu. Proście Mnie, aby wam pomóc w odczuwaniu dobrego samopoczucia, a będę w stanie wysłać wam fale uzdrawiającej energii, aby was podnieść, żeby was pokrzepić w tych trudnych czasach. To jest bardzo ważne.

„Na poziomach moronitalnych są Kierownicy Odwracania, którzy odgrywają bardzo ważną rolę pomagając w nauce odprężania się i śmiechu pomimo trudnych zadań. Ponieważ teraz jesteście wciąz w postaci materialnej, poświęcajcie czas na odprężanie i cieszcie się rzeczami, które lubicie robić i po prostu odstawiajcie swoje problemy na tylny palnik, żeby się gotowały na wolnym ogniu, gdy poświęcacie czas na doładowanie się.

„Tutaj w Salvingtonie mamy wiele radości. Silne uczucie dobrego samopoczucia jest podstawą radości. Nauczcie się go pielęgnować. Bez tego możecie odczuwać depresję i niepokój, a to oczywiście przeszkadza w pracy, której tak bardzo potrzebujemy od was.

„Jezus mówił swoim uczniom „Bądźcie dobrej myśli”. W dzisiejszym języku oznaczałoby to „Miejcie silne poczucie dobrobytu”. Będziecie go potrzebowali, wykonując swoją pracę tutaj i na światach-mieszkaniach. Kiedy osiągniecie wyższy poziom duchowy, przekonacie się, że dobre samopoczucie staje się naturalną częścią siebie. Radość stanie się normą.

„To wszystko, co muszę teraz powiedzieć. Życzę spokojnego i radosnego dnia.”
Koniec

48:4.1 (547.4) Radosny nastrój i ekwiwalent uśmiechu są tak samo uniwersalne jak muzyka. Istnieje morontialny i duchowy ekwiwalent radości i śmiechu. Życie w czasie wznoszenia się jest prawie równo podzielone pomiędzy pracę a zabawę – czas wolny od zadań.

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 753
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #528 on: August 22, 2019, 01:22:08 PM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=12968.msg78668#msg78668
Przekaz : Dominick O, pełny członek
Kategoria / Temat : Co się dzisiaj dzieje, jeśli cokolwiek / MICHAŁ Nebadoński. OJCIEC objawiony przez Synów, którzy przychodzą w Miłosierdziu. 21 sierpnia 2019 r.
« 21 sierpnia 2019, godz. 14:16:32 »


MÓWCA : MICHAŁ Nebadoński
Przedmiot : OJCIEC objawiony przez Synów, którzy przychodzą w Miłosierdziu.
Kategoria : Co się dzisiaj dzieje, jeśli cokolwiek
Przekazujący : Dominick O
Miejsce : Seattle, Waszyngton, USA
21 sierpnia 2019 r., godz. 17:00 UTC (22:00 czasu Pacyfiku)


Tak, tu MICHAŁ razem z Matką Duchem, zawsze. Patrzcie na moc waszego Syna Stwórcy, który może służyć całemu lokalnemu stworzeniu, Jego stworzeniu, każdemu z was. Moim celem jest ujrzeć każdego z was, wychodzącego z dyplomem z tego wycinka czasoprzestrzeni na wieczną przygodę w poszukiwaniu aż do Rajskiego Ojca, którego wszyscy kochamy i któremu służymy.

Rajski Ojciec istnieje ! I dosłownie ujrzycie Go poprzez Jego Synów. Nie będzie to żadne przeciwstawne przedstawianie, punkt po punkcie, odpierające nasycenie kulturą planetarną, buntem i bluźnierstwem między Ojcem a Rajem. Usuwamy tę podporę zbiorową i musicie się zmierzyć z większą liczbą trudniejszych problemów w naturalnej skali planety i to właśnie w tym uzgodnionym czasie postanowiliśmy się pojawić po stronie planety i pracować, uczyć, służyć i przewodzić w prawie wszystkich aspektach cywilizacji.

Synowie reprezentują zasady Miłosierdzia i wartości Rajskiej Trójcy. Wszechświat jest zbudowany z numerycznych wzorów i znaczeń, ale Rządzącym / Wspierającym jest Ojciec Wszechświata. W miłosierdziu dokonujemy reformy na waszej planecie, a waszym drugim wyborem jest samozniszczenie, jeśli pozostawimy was z waszymi własnymi urządzeniami, albo przez aktywne zachowania wojenne, albo przez zniszczenia środowiska poprzez niezrównoważone, powiązane ze sobą załamania systemowe.

Kulturowo wasze cywilizacje cofają się i jest to odzwierciedleniem duchowej ciemności, ślepoty. W miłosierdziu przychodzimy poprawiać, zmieniać kierunek i przywrócić Boski kurs waszej planecie i to jest rzeczywiście dobra wiadomość. Więc teraz czytajcie między wierszami tego, co właśnie powiedziałem, moi drodzy synowie i córki. Rzucimy duchowe światło, abyście widzieli drogę. Zajmujemy się naprawą i reformą aspektów cywilizacji, z którymi wszyscy możemy się zgodzić, że potrzebują takiej pomocy, a kiedy mówimy o przywróceniu, chcemy mówic o przeszłości planety, w której kiełkowały boskie wzorce, dopóki polityka dosłownie nie stanęła im w drodze. Aby zrozumieć tę epokową przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, boski wzór rozwija się i obdarza objawieniem wasze kultury i cywilizacje w celu harmonii planetarnej na poziomach materialnym, intelektualnym i duchowym.

W zamian prosimy tylko o to, abyście łaskawie przyjęli nasze miłosierdzie i intelektualnie zadali sobie pytanie, czy lepiej wam było ubierać się w doktrynę Buntu i jej owoce. Jest to pytanie, na które już znamy odpowiedź i pomożemy wam zrozumieć sens spraw, gdy tylko zwrócą na siebie waszą chętną uwagę. Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie i życzę powodzenia w tym dniu. Dobrego dnia.

[Dziękuję Michale i Matko Duchu, dziękuję Ojcze]

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 753
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #529 on: August 22, 2019, 02:39:31 PM »
Link do wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=12940.msg78608#msg78608
Napisał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : COŚ CI LEŻY NA SERCU ? TU JEST NA TO MIEJSCE – TYLKO BĄDŹ PRECYZYJNY, LUB NAWET STANOWCZY – ADMINISTRATOR / BOŻE NARODZENIE W SIERPNIU
« Odpowiedź nr 6, 22 sierpnia 2019 r., godz. 11:56:19 »


Przypis do waszych postów.

Do czytelników Księgi Urantii, którzy mogą czytać te posty, proszę zrozumieć, że sierpniowa data urodzenia ustalona przez Księgę Urantii to 21 sierpnia 7 r. pne, ale Pośredni i rząd Salvingtonu podają, że podczas przeglądu notatek do Życia i czasów Jezusa, części IV tekstu, w pierwszej wersii części IV dokonano niewielkiego obliczenia dotyczącego długości geograficznej. Zostało ono teraz poprawione i wskazuje ono, jak nam donoszą, że narodziny rzeczywiście miały miejsce 22 sierpnia o godzinie 11:58 i teraz używamy tej daty. Właśnie dlatego czytacie o 22-im sierpnia jako Bożym Narodzeniu w tym roku i dalej. Dziękuję.

PS Boże Narodzenie, 25-go grudnia jest datą kalendarzową, którą religia Mitryjska deklaruje jako mistyczne wniebowstąpienie ich bóstwa do nieba. Większość wyznawców Mitry była Grekami, a wielu to greccy Żydzi i ich zauroczenie naukami Jezusa dobrze się zmieszało z ideą Jezusa wstępującego do nieba w mistycznej naprawie, która nie pozostawiło ciała na Ziemi. Wczesne kościoły o kierunku chrześcijańskim, wykorzystujące nauki Jezusa, nie miały problemu z powiązaniem 25-go grudnia ze śmiercią i wniebowstąpieniem Jezusa.

KONIEC

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 753
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #530 on: August 23, 2019, 08:06:26 AM »
Link do wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=12972.msg78704#msg78704
Napisał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Mówi Melchizedek Machiventa / List V w imieniu Rady Melchizedeków jako Komisji Kontaktowej
« Odpowiedż nr 2, 22 sierpnia 2019 r., godz. 15:12:42 »


(Piąty list do Fundacji Urantii, zamieszczony na początku tego tematu przedstawia kolejną propozycję rozmów w celu nawiązania współpracy.)

Clency, dzisiaj otrzymałem od nich e-mail, w którym piszą : Prosimy o usunięcie Fundację ze spisu adresów.

Odpisałem : Nie

Dodałem uwagę : Jak mi wiadomo, nie ma sporu między nami. To raczej niechęć.


Chodzi o to, że oni czują, że nikt im nie mówi, co nowego w epokowym objawieniu, lub że to, co robią, jest tak nieaktualne, że muszą zreformować swoje działania. Piszę im o tym od dziesięciu lat, albo więcej przy rzadkich okazjach i tylko wtedy, gdy pojawia się wielkie wydarzenie, o którym powinni wiedzieć. Pozatym, jak robi wiele elitarnych kolonii, widzą wszelkie uwagi z tej strony jako ze złej strony duchowej drogi i na ogół nie zawracają sobie głowy czytaniem większości tego. Dodam, że jeden z powierników, który dużo pisze, opublikował fakt, że każde przekazujący jest chory psychicznie. Możesz więc zorientować się, z czym mamy do czynienia. Ron

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 753
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #531 on: August 30, 2019, 01:44:59 PM »
Link do wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=12996.msg78828#msg78828
Napisał / Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : PO SZOKACH / Wyjaśnienie dotyczące sytuacji nadzwyczajnej w Federacji i w Nebadonie, 29-go sierpnia
« 29 sierpnia 2019 r., godz. 18:17:27 »


Początkowo odebrałem wiadomość od Michała Nebadońskiego, która została ogłoszona w ciągu 24-ch godzin od ppoczątku bałaganu, który pojawił się, gdy Bóg Najwyższy postanowił przejąć administrację Wszechświata Lokalnego 19 sierpnia. W tym czasie mieliśmy tylko wstępne raporty, a dziś mamy coś spokojniejszego, co nie było widoczne wtedy, gdy pierwotny post został właśnie usunięty i zastąpiony przez niniejszy.

Michał Nebadoński donosi, że Najwyższy przejął siedzibę Federacji 18 sierpnia i aż do ostatnich godzin 20-go sierpnia, a nawet 21 sierpnia 2019 r. była ona przedmiotem ingerencji personelu Najwyższego, który chciał wówczas w istocie zastąpić organizację Federacji. Przypominam wam, że Nebadon i pięć innych Wszechświatów Lokalnych połączyło się administracyjnie 5 sierpnia i ogłosiło się Federacją z pełną aprobatą Raju. Federacja miała umożliwić przenoszenie całego personelu administracyjnego na dowolne miejsce w Federacji, aby rozpocząć oczyszczanie wszystkich łagodnych prac papierkowych wymaganych do zakończenia buntu Lucyfera we wszystkich tych Wszechświatach Lokalnych.

ALE: Bóg Najwyższy zdecydował, że Federacja jest centrum władzy, którym On powinien rządzić i przeprowadził atak wysyłając personel w celu przejęcia różnych budynków i stanowisk obsadzonych w celu wyczyszczenia buntu Lucyfera we wszystkich sześciu Wszechświatach Lokalnych wciąż stowarzyszonych, kiedy to piszę dzisiaj, 29-go sierpnia 2019 r.

W wiadomości, którą usunąłem, przytaczano problemy, które miały miejsce, gdy Ojciec interweniował, aby zatrzymać inwazję i wtedy Ojciec wypchnął Najwyższego i jego personel spowrotem do Havony i umieścił ich spowrotem w trzecim obwodzie Havony i nie ingerował w dalsze inwazje w Wielkim Wszechświecie. Nikt dotąd nie rozumie, jak i dlaczego tak się stało, ale tak się stało i spowodowało to wielkie szkody w budynkach, a nawet kilku osób straciło życie odmawiając Najwyższemu prawa wjazdu. Ja, na przykład, odmówiłem Bogu Najwyższemu przejęcia mienia Misji Magisterskiej przygotowanego na Urantii i zostałem złośliwie potraktowany do tego stopnia, że musiałem zwrócić się o pomoc do Pradawnych Czasu, podobnie jak Michał Nebadoński, KTÓRY OPUŚCIŁ SALVINGTON I POPROSIŁ O PRZYWRÓCENIE PRZEZ PRADAWNYCH CZASU !

Dopóki Pradawni Czasu nie przyjęli orzeczenia o przywróceniu Michała, czyż mogliśmy mieć pojęcie, co robić z Bogiem Najwyższym i jego usunięciem z Wszechświata Lokalnego Nebadonu i pozostałych pięciu Wszechświatów Lokalnych.

Niniejsza wiadomość ma upewnić czytelnika, że do 29-go sierpnia 2019 r. Najwyższa Istota została usunięta z Urantii i jej miejsce przejął nowy Zakon Istot, które nazywa się teraz Władcami Czasu. Ojciec stworzył 12-tu z nich. Powołał Melchizedeka Machiventę na jednego z nich pozostawiając go na Urantii, aby ją chronić. Mogę wam jednak powiedzieć, że dziś rano wasz sługa naprawdę doznał kolejnej inwazji. Zostałem wyrzucona z łóżka o godz. 2:45 rano i zmuszony do nalegania, aby natychmiast tego zatprzestać. Okazuje się, że Bóg Najwyższy uparł się, że Urantia należy w całości do niego i zmusza całą administrację Urantii z powrotem do milczenia. To jest to, na co czekamy, żeby to wyczyścić i co odcina mnie od informacji, które mam ogłosić.

Jestem jednak pewien, że to wszystko wkrótce się skończy, jako że są wszelkie znaki, że atak, którego doznałem dzisiaj wcześnie rano, dobiegł końca i że istota winna tego nie jest już dłużej do dyspozycji, żeby mnie dalej nękać i mogę wkrótce odzyskać spokój.

Dziękuję
Ron Besser w imieniu głównego administratora Nebadonu, Gabriela z Salvingtonu.
KONIEC

Offline bernadette

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 552
 • French Urantian Lady, AGDE
  • MSN Messenger - babettezarrouk@yahoo.fr
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #532 on: August 31, 2019, 07:59:22 AM »
Cher Frère de Lumière  ANDRé  Merci

sorry, je ne savais pas  que tu comprends le Français, hélas, jack reverseau, n est plus connecté,et tant d autres du passé de ce forum, sont partis, moi j y suis depuis le début, seul endroit de spiritualité élevé, et, place à la relève  des séniors  vers les " juvéniles" en apprentissage, rien ne disparait tout se transforme ici bas ...mais  en effet, très peu de français.estu en france ,daigne accepter une étreinte spirituelle et affectueuse dans ce travail de l esprit partagé, de même pour clency.Merci de votre présence "en comprenant le français"..et partager cette culture  Spirituelle élevée pour  trop peu... :-*
Eternelove André..
Salutation from france, all urantian people,
tankyu so much ,dear brothers and sisters,
in my country, no people ready , yet for this wonderfull Work in the Universal father, i hope
french forum For Monjoronson, and Mickael;love
and light way together,multilanguages,with my respect and gratitude !

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 753
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #533 on: September 11, 2019, 09:12:44 PM »
Link do wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=13008.msg78914#msg78914
Napisał / Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Co się dzisiaj dzieje, jeśli cokolwiek / 02 września 2019 Tarapaty - Federacja i Nebadon przejęte o 5:30 rano przez Empiryczne Bóstwo
« Odpowiedź nr 4, 2 września 2019 r., godz. 19:13:16 »


02 września 2019 o 19:00 czasu wschodniego USA

Urantia jest nadal ewakuowana. Nebadon pozostaje bez Michała Nebadońskiego, ponieważ pozostaje On w odosobnieniu, w bezpiecznym miejscu. Jestem informowany, że jest to zwykła i normalna praktyka. Mówią, że czasami przeprowadzają takie ćwiczenia, na wypadek, gdyby lokalne obszary kosmiczne doznały jakiegoś katastrofalnego uderzenia, częstszego niż wybuch galaktyczny. Większość nigdy się nie spodziewała, że katastrofa Bóstwa może się pojawić w eksperymentalnych projektach. W tym przypadku jest to Najwyższy-Ostateczny przekonany, że Federacja Nebadonu jest zbyt wielkim ośrodkiem władzy i wymaga kontroli. Nikt w to nie wierzy. Przypomina mi to sztuczneą inteligencję nie dość dobrze zaprogramowaną, aby zatrzymać tryb samozniszczenia w reakcji na zbyt dużo informacji na wejściu i niemożliwość zrozumienia, co to wszystko znaczy. Jest to jednak bardzo niebezpieczne i trzeba to zatrzymać.

Ci z was, którzy w roku 2001 widzieli film, w którym komputer Hal decyduje się przejąć kontrolę nad całym statkiem kosmicznym zrozumieją, co mam na myśli. Nie jestem pewien, co Urantia wydostanie się z tej anomalii, ale jesteśmy zdesperowani i nawet bardziej niż gotowi, na normalną katastrofę, taką jak wojna handlowa z Chinami i na głęboką depresję, która po tym nastąpi i na nowo skupiamy się na małych katastrofach, skoro musimy je przechodzić, jak tę właśnie.

Nawet teraz, o godzinie 19-tej czasu wschodniego nie wyszliśmy jeszcze z lasu, ale są znaki, które nie mówią mi, który z nich, Najwyższy-Ostateczny nauczył się teraz nie próbować ewolucji w ten sposób. RON
« Last Edit: September 11, 2019, 10:59:18 PM by Andre_P »

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 753
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #534 on: September 11, 2019, 10:57:57 PM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=13012.msg78926#msg78926
Przekazał : Prozonov, pełny członek
Kategoria / Temat : PO WSTRZĄSACH / Nowa Era i obecne usunięcie nieszczęścia Najwyższego-Ostatecznego
« Odpowiedź nr 1, 3 września 2019 r., godz. 23:44:42 »


4 września 2019 r., Samara, godz. 8:30 czasu miejscowego

Dziś rano było kilka wezwań, ale nie byłem przy komputerze. Teraz jestem gotowy na przyjęcie wiadomości. Czy jest ktoś, kto może przyjść do mnie i dyktować ? Jestem gotowy do pisania ...

Dobrze robisz. Kontynuuj praktykowanie odbierania wiadomości od nas.

Są teraz trudne czasy dla Urantii. Nie możemy ci powiedzieć czegoś konkretnego. Jak dotąd wszystko jest w zawieszeniu. Jest za wcześnie, aby wyciągać ostateczne wnioski. Niepewność może trwać przez jakiś czas, ale wszystko, co było pomyślane wcześniej, musi się pojawić, lecz tylko ojciec zna czas.

Wy, śmiertelnicy, nie powinniście mnożyć zła, powinniście być dobrymi, życzliwymi i cierpliwymi ludźmi. Powtarzamy, że powinniście na własnym przykładzie pokazywać, jak należy traktować ludzi po bożemu - jak nauczał Jezus : Traktuj drugiego jak siebie samego. Nie poniżaj go, nie obrażaj, znoś go i nie dawaj upustu emocjom innych. Jesteś przykładem, z tobą mają się równać, musisz nieść ludziom światło prawdy z Księgi Urantii. Więc sami musicie ją stale studiować i rozpowszechniać według możliwości. Nikt nie anulował boskich prawd. To wszystko na teraz.

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 753
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #535 on: September 12, 2019, 12:14:35 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=13022.msg78964#msg78964
Przekazał : Clency, członek-bohater
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Ponowna aktualizacja
« 5 września 2019 r., godz. 09:46:05 »


Nauczyciel : SERARA
Odebrał : Clency
Przedmiot : Ponowna aktualizacja
Data : 5.9.2019


[Znowu jest to, dzwonek w prawym uchu, gdy siedzę spokojnie w mojej sypialni zastanawiając się nad wszystkimi przeszłymi wydarzeniami i jakby popychany przez niewidzialną siłę podchodzę do biurka komputerowego i pytam : Czy jest jakaś wiadomość, którą mogę odebrać ? Więc jest.]

SERARA : „Tu SERARA, oficjalny Syn Misji Magisterskiej i JEDEN Z TERCETU PLANETARNYCH KSIĄŻĄT Urantii. Po tych wszystkich zamieszaniach zastanawiacie się, co będzie dalej i dlaczego są ostatnio jakieś przeszkody w przekazywaniu. Przychodzę do ciebie z krótką wiadomością, aby zapewnić was wszystkich, że wciąż tu jesteśmy w oczekiwaniu na ważne sprawy, które zwrócą naszą uwagę na dłuższy czas, zanim będziemy mogli postawić stopy na ziemi. ”

„Jak wiecie, BÓG ABSOLUT jest teraz JEDYNYM, który kontroluje administrację Urantii i JEGO SŁOWA nadejdą bez konieczności pytania o JEGO DECYZJE. Obecnie trwa sprzątanie domu i każdy, kto wpadnie w tendencję buntu Lucyfera, jest po prostu odsunięty na bok. Musi to być zrobione przyzwoicie, żelazną ręką w aksamitnej rękawiczce.”

„Nowa administracja Urantii ma być zbudowana na solidnych fundamentach i nie może się chwiać przy prawdziwym wietrze. Jest to ponowna aktualizacja tego, co zostało zrobione wcześniej, poprzez porzucenie tego, co nie działało dobrze i zachowanie tylko tego, co najważniejsze. Ponawiam więc moje zapewnienie was wszystkich, mówiąc żebyście kontynuowali w ten sam sposób i pilnowali wyniku końcowego nie tracąc wiary. Jesteście potrzebni. Wszyscy jesteśmy w tym razem.”

[ Po chwili przerwy - Czy masz coś jeszcze do powiedzenia ?] „Jest więcej do powiedzenia, ale na razie zostawię to na jakiś czas. Po prostu pilnuj spraw i życzę ci miłego dnia.” Domszia

Offline Mazra

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 45
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #536 on: September 12, 2019, 01:22:08 AM »
Link do wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=13008.msg78914#msg78914
Napisał / Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Co się dzisiaj dzieje, jeśli cokolwiek / 02 września 2019 Tarapaty - Federacja i Nebadon przejęte o 5:30 rano przez Empiryczne Bóstwo
« Odpowiedź nr 4, 2 września 2019 r., godz. 19:13:16 »


02 września 2019 o 19:00 czasu wschodniego USA

Urantia jest nadal ewakuowana. Nebadon pozostaje bez Michała Nebadońskiego, ponieważ pozostaje On w odosobnieniu, w bezpiecznym miejscu. Jestem informowany, że jest to zwykła i normalna praktyka. Mówią, że czasami przeprowadzają takie ćwiczenia, na wypadek, gdyby lokalne obszary kosmiczne doznały jakiegoś katastrofalnego uderzenia, częstszego niż wybuch galaktyczny. Większość nigdy się nie spodziewała, że katastrofa Bóstwa może się pojawić w eksperymentalnych projektach. W tym przypadku jest to Najwyższy-Ostateczny przekonany, że Federacja Nebadonu jest zbyt wielkim ośrodkiem władzy i wymaga kontroli. Nikt w to nie wierzy. Przypomina mi to sztuczneą inteligencję nie dość dobrze zaprogramowaną, aby zatrzymać tryb samozniszczenia w reakcji na zbyt dużo informacji na wejściu i niemożliwość zrozumienia, co to wszystko znaczy. Jest to jednak bardzo niebezpieczne i trzeba to zatrzymać.

Ci z was, którzy w roku 2001 widzieli film, w którym komputer Hal decyduje się przejąć kontrolę nad całym statkiem kosmicznym zrozumieją, co mam na myśli. Nie jestem pewien, co Urantia wydostanie się z tej anomalii, ale jesteśmy zdesperowani i nawet bardziej niż gotowi, na normalną katastrofę, taką jak wojna handlowa z Chinami i na głęboką depresję, która po tym nastąpi i na nowo skupiamy się na małych katastrofach, skoro musimy je przechodzić, jak tę właśnie.

Nawet teraz, o godzinie 19-tej czasu wschodniego nie wyszliśmy jeszcze z lasu, ale są znaki, które nie mówią mi, który z nich, Najwyższy-Ostateczny nauczył się teraz nie próbować ewolucji w ten sposób. RON

Salut chers francophones. je suis là aussi et je visite le site regulierement. Il m'est difficile d'intervenir . mon Anglais n'est pas au top. j'habite en Suede.

amities
poryntia

Online Clency

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1704
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #537 on: September 12, 2019, 03:49:06 AM »
Mazra, je conseil d’utiliser google comme outil de traduction afin de participer aux discussions sur le forum, c’est ce que je fais la plupart du temps, lorsque je n’arrive pas à trouver le mot exact pour exprimer une idée et en se faisant j’ai accumulé un certain nombre d’expressions anglaises, surtout américaines, auxquelles je n’étais pas coutumier. Essayez cette méthode et devenez un membre actif.
Oh, Lord ! I am your servant, I am your liege, it is my will to have your will be done, I am yours for eternity.

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 753
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #538 on: September 12, 2019, 11:53:17 AM »
Link do wiadomości po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=13054.msg79072#msg79072
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : ZMIANY NA ZIEMI, NA JAKIE SIĘ ZANOSI, O KTÓRYCH TRZEBA WIEDZIEĆ / Świerze doniesienia z 9-go września od Kierowników Energii 6 i 7 o ruchach płyt tektonicznych
« 9 września 2019 r., godz. 13:13:53 »


Susatia, Piąty Kierownik Energii jest zajęty. Korzystam ze sposobności, żeby się przywitać z Ronem.

Tu Szósty Kierownik Energii, Susatia II i Siódmy Kierownik Energii, Susatia III.

SUSATIA II (6) - „Cieszę się, że mogę mówić o zmianie, ponieważ Melchizedek Machiventa doskonale zdaje sobie sprawę z mojej biegłości, jeśli chodzi o Urantię, gdzie jest więcej trzęsień ziemi niż można wystukać kijem. Dobrze przekazujesz Ronie i wystarczy, że przyciągam twoją uwagę ściśle na siebie. To powiedziawszy, dobrze sobie z tym radzisz.

„Teraz, musimy przyznać, że ruche energii na Urantii są zatrzymane z jakiegoś powodu. Dlaczego ? Podejrzewamy, że Najwyższy znęca się dzisiaj znów nad wszystkimi, ale prawdą jest, że rdzeń Urantii jest tak źle położony w środku ziemi, że nie rozumiemy, dlaczego zmiana osi nie następuje w tej chwili, lecz pozostaje ona stabilna, jakby tak miało być. Tak nie powinno być i apelujemy do kontroli Urantii, aby cofnęła blokadę, bo inaczej zmusi planetę do wytworzenia większej ilości ciepła, niż może wytrzymać i ponownie mogą wybuchnąć ogromne burze i zostanie ona wyludniona wskutek tej blokady nadchodzących zmian.

„To powiedziawszy, jestem Susatia II, a Susatia III (7) spóźnia się, więc nie czekam, ale zapewniam jego część. Oto ona :

„Jestem Susatia III i jak wiecie, to oznacza 7. Tworzę wzór myślowy na Urantii, aby rozpocząć czyszczenie oceanów lub stawić czoła niespotykanej katastrofie, gdyż ryby zaczynają umierać z tak dużą ilością plastiku w rzekach, strumieniach i oceanach. Widzieliśmy, jak to zaczyna występować koło Australii, gdzie rafy umierają teraz w przyspieszonym tempie z powodu zanieczyszczenia oceanicznym ciepłem, a nie plastikiem, ale plastik jest tak skuteczny w pochłanianiu tlenu, że na Pacyfiku zaczynają się pojawiać martwe plamy i może temu zapobiec tylko ogromna ilość pracy przy czyszczeniu. Oceany nigdy nie miały być wysypiskami, ale Azja uważa niewłaściwe wykorzystywanie oceanów za wygodne przez cały czas i zapłaci za to straszną cenę, gdy plastik zostanie na nowo użyty w płomieniach i zmieni oceany w gotujące kotły mrozu i martwych ryb. Tak to się skończy, jeśli Urantia nie oczyści swoich czynów. Bądź pewien Ron, że widzisz to poprawnie, że oni są zwierzętami, a nie troszczącymi się ludźmi. Zapewniam, że Chiny są tak samo winne jak cała reszta i mogą oni na krótko osiągnąć hegemonię, ale zakończą swój narodowy socjalizm także w oceanie. Zapewniam, może trochę zbaczamy z tematu, ale jest to dla was bardzo interesujące. Przyszłość waszego życia to ćwiczenie również z nami i to jest rozkosz, jak uwielbiacie fizyczne zjawiska, które robimy, aby naprawić rzeczy i zastanawiacie się, jak plastik może być przerobiony, aby się go pozbyć. Odpowiedź jest prosta : palimy go, ponieważ jest wyrobem ropopochodnym, a nie mokrą pokrywą w oceanach. W samym Pacyfiku jest prawie sześć miliardów plastikowych butelek, a same Indie dorzucają milion dziennie, jako że są oni w pełni i naprawdę wybitni w produkcji śmieci, gdyż w Indiach wszystko się wyrzuca.

„Dodajemy również : Patrzycie na to jak w księgę, ale potem decydujecie, że to też jest Księga Urantii, ale wkrótce trzeba będzie się do tego zabrać albo stawić czoła trudnościom przekraczającym oczekiwania.

„To prawda, ale potrzebujemy od was również księgi na temat środowiska i to mogłaby stanowić doskonały projekt okresowego objawienia od Raysona lub pod jego nadzorem, a on mówi, że znakomity. W każdym razie jest dzisiaj problem nachylenia osi :

„Jesteśmy zablokowani w naszej pracy przez Boga Najwyższego.

„To nie jest konkluzja, ale prawdziwy fakt w Orvontonie, w całej galaktyce. Udało mu się całkowicie zablokować naszą pracę na Urantii, a teraz wchodzi to również do szóstego Superwszechświata. W każdym razie wydaje się, że on pracuje wstecz i to jest naprawdę nieekonomiczny sposób, powiedzmy, ale Najwyższy musi zostać pohamowany albo odtąd ze wszystkich Superwszechświatów rozejdą się ekstremalne szkody. Zgadzamy się zachować to tutaj i nie drukować gdzie indziej, ale również ekolodzy muszą to widzieć jako ekstremalne zagrożenie i wszyscy troskliwi ludzie muszą przestać zaśmiecać świat i odzyskać Urantię bez śmkieci. Urantię można uratować, ale nie łatwo bez wielu ruchów płyt, które wyprowadzą magmę na powierzchnię i spalą tyle śmieci, że będzie to oznaczało ogromne uwolnienie tlenku węgla, który sam zgasi życie milionów, jeśli nie miliardów. Zależy nam na tym, aby powiedzieć : NIE ZANIECZYSZCZAJCIE dalej !!! Osiągnęliście już granice tego, co robicie i zostawcie to tak na razie, Ron. Wrócimy do to później."

MICHAŁ NEBADOŃSKI : "Ron, byłeś na pełnym pochyleniu przez cały dzień do tej pory, ale tylko właśnie w tym. Opublikuj to gdzie indziej, ale ogólne ogłoszenie jest takie, że Bóg Najwyższy nie jest martwy, ale blisko tego, ponieważ jest teraz usuwany ze wszystkich sektorów przestrzeni i jest to naprawdę nagłe i bez precedensu, ponieważ Ojciec na razie obalił wszystkie swoje dekrety. K”

Tu Ron, zamierzam napisać osobny przekaz w innej kategorii z tytułem :„

„BÓG NAJWYŻSZY ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKÓW PRZEZ RAJSKIEGO OJCA”

KONIEC

Offline Mazra

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 45
  • View Profile
  • Email
Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Reply #539 on: September 13, 2019, 12:26:12 AM »
Mazra, je conseil d’utiliser google comme outil de traduction afin de participer aux discussions sur le forum, c’est ce que je fais la plupart du temps, lorsque je n’arrive pas à trouver le mot exact pour exprimer une idée et en se faisant j’ai accumulé un certain nombre d’expressions anglaises, surtout américaines, auxquelles je n’étais pas coutumier. Essayez cette méthode et devenez un membre actif.

Merci Clency

Amities

Poryntia