Author Topic: 23.6.2022 – Michał Nebadoński o wolności  (Read 27 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 892
    • View Profile
    • Email
23.6.2022 – Michał Nebadoński o wolności
« on: June 23, 2022, 11:44:55 am »
Link do wiadomości po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=18960.msg98351#msg98351
Napisała : SongatSunrise, starszy członek
Kategoria / Temat : Seria II, Lekcja 01 - Nagrania Ohrbecka – Nowa seria Michała Nebadońskiego dla Misji / Lekcja 01 - WOLNOŚĆ., co to jest ? - 19 czerwca 2022 r.
« Odpowiedź nr 2, 22 czerwca 2022 r., godz. 23:24:24 »


Nagrania Ohrbecka, Lekcja 1.0, Wolność, co to jest ?


19-06-2022, Lekcja 1.0


Pytania o wolność
Mówi MICHAŁ NEBADOŃSKI, wasz Syn Stwórcy, z pytaniem zatytułowanym dziś : "Wolność", jak mówi wasza pieśń, "do czego to się przydaje ?".

Na waszej planecie wolność ma dwa znaczenia : w zachowaniu oraz w myśleniu i filozofii. Jedna grupa mówi, że jest to wolność od czegoś, a inna grupa może popierać wolność robienia czegoś. Prawa społeczne nakazują wolność robienia wszystkiego, co mieści się w ramach prawa. Poza tymi granicami lub poza prawem są reperkusje.

Dla mnie, Michała Nebadońskiego prawo stanowi, że bunt został osądzony. Moja wolność jako prawowitego suwerena mojego własnego wszechświata polega na wypełnieniu obietnicy złożonej przez Jezusa, który w tym momencie był w pełni zestrojony ze mną samym, jako podwójna istota obdarzająca mną samym, jako człowiek, który wypełnił swoją podstawową misję objawienia Ojca i przeżył życie jako człowiek.

Aspekt "uwolnienia od czegoś" mojego obdarzenia uwolnił was od waszych umysłów. Wasze umysły stały się silniejsze i umocnione w duchu, zostały włączone w obwody tak, że mogliście doświadczać wszystkiego, do czego zostaliście stworzeni, wolni od buntu i duchowych nieprzyjaciół i straszliwych wpływów.

To była podstawa duchowego fundamentu. Umysł i Duch, wraz z reakcją Ojca, żeby mniej lub bardziej wszechświatowo obdarzyć sobą w połączeniu z tymi obwodami w duchowym ekosystemie, co zaowocowało moją udaną misją. Jednak ta udana misja nie mogła dać wyniku prawnego takiego, jak to się stało znacznie później, dwa tysiąclecia później, kiedy sądy wydały orzeczenie na korzyść moją i mojej służby w moim wszechświecie.

Dlatego też orzeczenie o wolności i dla wolność nie daje już buntownikom prawa do trwania. Nie zostali oni podtrzymani, dlatego podlegają egzekucji.

Prawo często stawia nas przed dylematem, ponieważ prawo naturalne dotyczy sytuacji rzeczywistych, w których jest się w zgodzie z prawem lub nie, niezależnie od wyroku. Nadal znajdujemy się w tej fazie i tak, jak na waszej planecie, prawo musi wciąż na nowo się umacniać, aż stanie się niemal prawem naturalnym. Weźmy na przykład przepisy ruchu drogowego. W różnych dziedzinach są one przestrzegane i różnie dostosowywane, a kiedy stają się tak krzywdzące, wtedy nieprzestrzeganie staje się prawem i można je ponownie zastosować. Tak jest w tym przypadku.

Precedensowe skarcenie buntu odbywa się poprzez urzędy i mechanizmy Rajskich Synów, sądów Systemu Planet, Wszechświata, Superwszechświata i sądownictwa Raju, a istoty podlegające jurysdykcji w tych systemach sądowniczych podlegają siłom spoza czasu i przestrzeni, które mają władzę depersonalizacji, ponieważ kontrolują ostateczny poziom czasu i przestrzeni, poziom ultimatonu. Ojciec personalizuje i zapewnia wolność poprzez wolę, a także w pełni rozprzestrzenia siebie poprzez podtrzymywanie sądów łączących czas i przestrzeń z Wszechświatem Nadrzędnym. Robi to nie kto inny, jak Pradawni Czasu.

Pradawni Czasu, wszyscy będący synami Boga, reprezentują Trójcę Bożą jako sąd i w ten sposób nie tylko reprezentują czas, przestrzeń i Raj, ale także Trójcę – Ojca Wszechświata, Wiecznego Syna i Nieskończonego Ducha. Są oni ostatecznymi arbitrami i sędziami orzekającymi na korzyść lub na niekorzyść w korzystaniu z wolności w ramach systemu praw i przepisów, które były przestrzegane do granic Prawdy, Piękna i Dobra, przeciwstawnych błędom, grzechom i nieprawościom.

Te dwie strony, analizowane jako siły nie równoważą się, co oznacza, że grzech, błąd i nieprawość nie są konieczne we wszechświecie, chociaż nie są wcześnie obserwowane w doskonałości stworzenia. Nie są konieczne, aby zrównoważyć prawdę, piękno i dobro.


To, co robię, to podtrzymuję to wszystko we wszechświecie mojego stworzenia stwarzając istoty obdarzone wolną wolą z pomocą równorzędnego Bóstwa. Muszę do pewnego stopnia ponosić konsekwencje moich stworzeń, które nie przestrzegają prawa.

Moją polityką było pozwolić, aby wolność objawiła się do tego stopnia, że grzech i nieprawość się rozgrywają ukazując duchowy fakt, że one nie mogą podtrzymać stworzenia, dowodząc w ten sposób, że nie mają żadnej wiecznej wartości ani natury. W ten sposób powstaje moralne, prawne i naturalne prawo do zastosowania siły depersonalizacji, jako ostatniego i ostatecznego egzekwowania prawa superwszechświata, narzuconego przez Wszechświat Nadrzedny nad mniejszym, rzeczywistym wielkim wszechświatem czasu i przestrzeni.

Z tego, co właśnie powiedziałem, wynika, że istnieje wolność, wolna wola dokonywania ostatecznego wyboru i narażania się przez zachowanie każdego indywiduum obdarzonego wolną wolą jako istoty, a także dokonując ostatecznego wyboru życia w ruinach wszechświata. Wyjaśnienie tego oznacza, że wykonanie jest ostatecznym naświetleniem tych orzeczeń, ale nie ich natychmiastowym wykonaniem. Innymi słowy, praktycznie rzecz biorąc, jestem Michałem i jestem tutaj. Powróciłem jako Jezus, zatem oczywiście na początku można powiedzieć: "udowodnij to". Nic się nie zmieniło, albo wszystko się zmieniło.

Jest on jednak bezsilny, żeby kontrolować siebie, kontrolować tłum, aby nie stosować się do praw cywilizacji, do samospełniającej się przepowiedni chaosu i zgodnie nie z planem, ale z poszanowaniem wolności to zachowanie według wolnej woli będzie mogło się wyrazić, aby egzekwowanie systemu sądowniczego zostało ratyfikowane i podtrzymane oraz aby wykonać zalecenia.

W annałach wieczności sprawiedliwość będzie utrzymywana nie tylko przez daną wolność, ale także przez miłosierdzie, które będzie stosowane zarówno przed, jak i po wykonaniu zaleceń i praw.

Tu Michał Nebadoński. Na tym kończąc Lekcję 1.0 o Wolności.

Życzę wam wszystkim w moim wszechświecie Nebadonu bardzo miłego dnia.