Author Topic: 10.3.2023 – Skutki zmian jadra Ziemi  (Read 81 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1154
    • View Profile
    • Email
10.3.2023 – Skutki zmian jadra Ziemi
« on: March 10, 2023, 09:56:43 am »
Ta sama wiadomość po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=19998.msg100691#msg100691
Przekaz : Ron Besser, administrator, członek bohater
Kategoria / Temat : STUDIUM POCHODZENIA WSZECHŚWIATA NADRZĘDNEGO I JAK Z NIEGO KORZYSTAMY NA ZIEMI / Nowiny o jądrze Ziemi od Kierujących Energią i Nadrzędnych Organizatorów Siły, 6 mar. 2023 r.
« Odpowiedź nr 2, 6 marca 2023 r., godz. 22:50:19 »


Dzięki Pjammer.

Twoje pytania :

Moje pytanie brzmi, czy możemy teraz oczekiwać jakiegoś zmniejszenia aktywności trzęsień ziemi i wulkanów w nadchodzących latach?

Odpowiedź : Kierujący Energią wszyscy odpowiedzieli i powiedzieli, że myślą, że to zwiększy aktywność trzęsień ziemi na lata i powodem jest to, że jadro jest superjonowe i kiedy tak się dzieje, ciepło sprawia, że ledwo porusza się ono po powierzchni sklepienia, w którym się znajduje. W związku z tym płyty tektoniczne zapadają się bardziej i taka depresja płyt tektonicznych powoduje, że płyty poruszają się bardziej, próbując znaleźć lepsze dopasowanie między sobą. Odpowiedź brzmi więc : "WIĘCEJ WSTRZĄSÓW NIŻ ZWYKLE".


DRUGIE PYTANIE:
Czy będzie to miało jakiś korzystny wpływ na globalne ocieplenie?

Kierujący Energią stwierdzają : "Nie ma bezpośredniego zwiazku między płytami tektonicznymi lub jądrem ziemi a ciepłem na ziemi. Ciepło na ziemi gromadzi się w atmosferze ze zbyt dużej ilości atomów węgla i zbyt wielu kurzu od samochodów i ciężarówek wciąż mieszających dolną atmosferę z dużo większą ilością pyłu niż może się to oczyszciać. Pył jest większym problemem, chociaż nauka na Urantii uważa, że jest to zbyt wiele węgla i siarki, ale tak nie jest, chociaż te atomy są również małym problemem, lecz nie powodują one basenów ciepła lub wyczerpania stworzeń z powodu braku czystego powietrza w nich i wokół.

"Coś, co nazywa się czterochlorek węgla jest prawdziwym problemem w jonosferze, ale nauka nie ma sprzętu do mierzenia nagromadzenia tego gazu tam wysoko, a skutkiem jest to, że wyjada on jonami chloru warstwę ozonową, która zostaje zjedzona przez zbyt dużo czterochlorku węgla, który jest prawdziwym winowajcą powodującym zbyt dużo ciepła w atmosferze Ziemi. K KIERUJĄCY ENERGIĄ DO WASZYCH USŁUG. "

Ron : Dziękujemy KIERUJĄCY ENERGIĄ ZA WASZĄ POUCZAJĄCĄ ODPOWIEDŹ. Jesteśmy jak najbardziej szczęśliwi, że możemy wykorzystać wasze lekcje, kiedy chcecie je dostarczyć. Ludzie na tym forum dyskusyjnym do waszych usługach, żeby rozpowszechnić te słowa. Dziękujemy !

KONIEC