Author Topic: 24.5.2021 – Zmiany w Nebadonie i na Urantii, część 1  (Read 180 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 532
    • View Profile
    • Email
24.5.2021 – Zmiany w Nebadonie i na Urantii, część 1
« on: May 24, 2021, 02:58:58 am »
Link do wiadomości po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=17469.msg94328#msg94328
Kategoria / Temat : Dyskusje ogolne / Dokument skróconego kursu, który podajemy wraz z uzupełnieniem na temat Federacji
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek bohater
« Odpowiedź nr 1, 22 maja 2021 r., godz. 01:26:47 »

(Początkowy urywek z dokumentu o dlugości 40 stron)


Ogłoszenie :
OGROMNE ZMIANY WE WSZECHŚWIECIE LOKALNYM NEBADONU I BOSKIE MISJE NA URANTII

SKRÓCONY KURS
MAJ 2021 r.

FUNDACJA MAGISTERSKA
YORK, PENSYLWANIA

Następujące strony są poświęcone Prawdzie.
To jest sprawozdanie z tego, co się wydarzyło
we wszystkich sektorach Wszechświata Nadrzędnego.

Podziękowania :
Transkrypcja przekazu do wszechświata : Oceniamy cały ten dokument jako w zasadzie pełny raport Syna Stwórcy z Nebadonu bezpośrednio do Biur Fundacji Magistrskiej przy użyciu BOGA ABSOLUTU, OJCA WSZECHŚWIATA i DWUNASTU RÓŻNYCH TRYBÓW KOMUNIKACJI w celu zastosowania ustaleń zawartych w tym dokumencie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tych stron, ze specjalną uwagą dotyczącą BOGA ABSOLUTU w celu uzyskania tego dokumentu dla zachowania Historii tych Czasów.TRZY GRUPY POWSTAŃCÓW OBECNIE PRZEBYWAJĄCE NA URANTII I W NEBADONIE

Informujemy czytelników, że obecnie istnieją co najmniej trzy grupy powstańców na Urantii powodujące poważne problemy w wysiłkach ich osądzenia w celu zapewnienia administracji nadzorującej Boskie Misje proponowane wkrótce dla Urantii.

W skrócie możemy wymienić te trzy następujące grupy :

1 - Buntownicy z rebelii Lucyfera, którzy wrócili na Urantię
2 - Rebelia Serafinów od 2019 do 2021 roku
3 - Powstańcy wspierający powrót Najwyższości do Wszechświata Lokalnego

Pozostała część tej krótkiej informacji bada przyczyny i skutki kombinacji tych grup powodujących tak wiele problemów, że Ojciec Wszechświata potępił je wszystkie i poszukuje środków, aby usunąć je całkowicie z Urantii w celu odzyskania planety.

Osądzenie rebelii Lucyfera przez Pradawnych Czasu zostało ogłoszone 16 marca 1986 roku i miało oczyścić Urantię z bezpośrednich problemów związanych z działaniami wywrotowymi na planecie, jednakże w roku 2019 katastrofalne wydarzenia wywołały dalszy bunt z wielu powodów wymienionych w tej krótkiej informacji.

Osądzenie rebelii Lucyfera spowodowało śmierć prawie miliona pięciuset tysięcy rebeliantów, których głównymi przywódcami byli Caligastia, Lucyfer i Daligastia. W późniejszym czasie zginęli również Szatan i Lanaforge.


WYDARZENIA, KTORE WYWOŁAŁY REBELIĘ I POWSTANIE

• Utworzenie Federacji wewnątrz Nebadonu wraz z wieloma innymi Rządami Wszechświatów Lokalnych przyczyniło się do ataku Boga Najwyższego na Nebadon i stolice sześciu innych Wszechświatów Federacji. Federacja miała przywrócić zasoby uszczuplone w tych Wszechświatach Lokalnych z powodu Rebelii Lucyfera i utraty personelu administracyjnego.

• Podjęto decyzję o rewizji epokowych objawień dla kilku planet w obrębie Systemu Planetarnego Satanii, a w szczególności zrewidowania idei nowego epokowego objawienia dla Urantii, planety obdarzenia Syna Stwórcy Nebadonu. Najwyższy w pełni sprzeciwił się użyciu pisemnego epokowego objawienia.

• Umowna decyzja z Synami Magistrami, Monjoronsonem i Serarą oraz dwoma innymi Synami Magistrami o rozpoczęciu Misji Magisterskiej na Urantii w 2019 roku spotkała się z gniewem ze strony Boga Najwyższego, który uważał, że dostarczenie Urantii zbyt wiele wiedzy bez dalszego uduchowienia jest przedwczesne o setki lat

• Decyzja Nebadonu o stworzeniu wielu misji planetarnych na URANTII, w tym ponowne wysłanie JEZUSA z NAZARETU w celu wypełnienia koncepcji Drugiego Przyjścia na Urantię

• Niezwykła prośba Nebadonu o otrzymanie Trzech KOMPANII FINALISTÓW, którzy mieli zamieszkać na URANTII. Nebadon przewidywał rozpoczęcie szkolenia wznoszących się śmiertelników na Urantii do służby z Najwyższym-Ostatecznym i przygotowania szkolenia we wprowadzaniu pomocy wznoszenia na Pierwszym Poziomie Przestrzeni Zewnętrznej, kiedy to będzie wykonalne. Szkolenie wewnątrz Nebadonu już się rozpoczęło.

• Najwyższy sprzeciwił się przywołaniu ADAMA i EWY przez Nebadon do wspólnego przedsięwzięcia komisji edukacji z Melchizedekami w celu promowania szkół i uniwersytetów dla reedukacji Urantian.

• Nebadon chciał ustanowić własną komisję śledczą do spraw nieprawidłowości przy osądzaniu buntu Lucyfera, w stosunku do której Najwyższy otwarcie zadeklarował swoją wrogość.

• Najwyższy widział problemy z Synami Magistrami Urantii w sprawie włączenia ludzi do ich misji administracyjnych na Urantii. Najwyższy nie zgodził się z Synami Magistrami Urantii na włączenie ludzi do ich misji administracyjnych na Urantii twierdząc, że ludzie są zawodni i bezużyteczni do twórczych zastosowań do duchowych potrzeb Urantii.

• Najwyższy nie popierał w pełni nikogo na URANTII w imieniu swojej własnego autorytetu nadzorowania produkcji różnych proponowanych okresowych objawień planowanych w najbliższej przyszłości, które miały prowadzić do nowego Szóstego Epokowego Objawienia.