Author Topic: 25.5.2021 - Zmiany w Nebadonie i na Urantii, część 3  (Read 116 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 532
    • View Profile
    • Email
25.5.2021 - Zmiany w Nebadonie i na Urantii, część 3
« on: May 25, 2021, 03:44:54 am »
Link do wiadomości po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=17469.msg94328#msg94328
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogolne / Dokument skróconego kursu, który podajemy wraz z uzupełnieniem na temat Federacji
« Odpowiedź nr 1, 22 maja 2021 r., godz. 01:26:47 »

(Trzeci urywek z dokumentu o dlugości 40 stron)


SAMOZNISZCZENIE NAJWYŻSZEGO

Koniec Najwyższości
Było nieuniknione, że Najwyższy dozna degradacji z powodu swojej konfrontacyjnej natury, jeśli chodzi o to, kto ma władzę nad podległymi mu istotami czasu, jednak OJCIEC twierdzi, że nie powinno było być nieuniknione, że Najwyższy zabije siebie lub odmówi dalszego istnienia jego funkcjonalnej naturze, która przeważy. Raj stwierdza, że zniszczenie Najwyższego w samobójczy sposób było antymodalne (Termin oznaczający konsekwentnie błędny na wszystkich etapach rozumowania.), ponieważ miał znaczną moc do przyjęcia, która była już uświęcona.

Czytelnik powinien również zauważyć, że Najwyższy uczył się od buntu Lucyfera, z którym Najwyższy zgadzał się bardziej niż z Michałem Nebadońskim i nigdy nie uznał Lucyfera za heretyka. Uważał, że zdolność rządzenia jest wroga zdolności wywierania wpływu i dlatego konfrontacja i zajęcie są dopuszczalne w celu ustanowienia własnej polityki. Lucyfer i najwyższy byli razem i żeby zapobiec dalszemu funkcjonowaniu tego, najwyższe Bóstwo zostało usunięte i Wszechświat Nadrzędny zmaga się teraz ze zmienioną przyszłością. Ta zrewidowana przyszłość jest całkowicie skupiona na wartościach doświadczalnych, bez przymusu siłą w celu uzyskania materialnych postaci lub gatunków istot, które używają siły i przymusu do uzyskania tego, czego chcą.

Kiedy to piszemy, pozostaje głęboką tajemnicą, jak wartości materialne i zwolennicy najwyższego i wartości materialnego doświadczenia przejdą syntezę, aby wejść w uniwersalne stwarzanie wszechświata Absolutu. Nawet teraz istnieją przypuszczenia, że z powodu zniszczenia najwyższego pierwsze cztery poziomy przestrzeni zewnętrznej są teraz rewidowane, aby zyskać różnicę w lojalności, nie wobec Ostatecznego, ale wobec najwyższego-ostatecznego (sic), który może nie być zorientowany na Bóstwo, ale zrealizowany w syntezie mocy Synów Stwórcy i Bóstwa Absolutnego. To w pełni działa dzisiaj podczas stanu wyjątkowego ponownego uruchamiania areny czasoprzestrzeni bez Światła i Życia w pełni przenoszonego do światów-mieszkań lub dopasowywania wieków proroctw światów-mieszkań do Rajskiego Ojca, jak pierwotnie postanowiono przy odkrywaniu Pierwszych Zarządzeń OJCA na początku Wieku Najwyższości. Te Pierwsze Zarządzenia stwierdzały, że najwyższy istniał jako Bóstwo doświadczalne, na zawsze władca czasu ostatecznego celu materializacji przestrzeni i czasu, dla wprowadzenia wszystkich zwyczajów Rajskiego OJCA jako takiego i że nie potrzeba czasu dla uzyskania obszarów znanych jako pierwszy, drugi i trzeci obszar przestrzeni zewnętrznej, które mają być przyznane Bogu Ostatecznemu.

W konsekwencji utraty najwyższego Bóg Ostateczny nie przygotowuje się już do uzyskania dla siebie drugiego, trzeciego i czwartego Poziomu Przestrzeni Zewnętrznej. Poziomy te w chwili obecnej są na razie nieokreślone i bez celu.Wyjaśnienie z Raju :
Natura Bóstwa nie podlega autodestrukcji
Natura Bóstwa może jednakże być niezabezpieczona

Rozsądne myślenie powinno doprowadzić do wniosku, że zniszczenie Bóstwa nie jest możliwe kiedykolwiek i to jest prawda. Jednakże Bóstwo może być zdegradowane do bezużyteczności obserwując następujące fakty stwórcze :

Musimy zająć się nurtującym problemem, który cały czas się pojawia, dotyczącym tego, jak Bóstwo może zostać usunięte z jakiegokolwiek powodu. Boskość może być odebrana jako taka w trakcie rozpatrywania Sprawiedliwości. Wystarczy wymienić depersonalizację Lucyfera i Kaligastii, stworzonych przez i jako członkowie Boskiego Zakonu Synostwa Lanonadeków Wszechświata Lokalnego, skazanych w trybie natychmiastowym i usuniętych przez depersonalizację podczas postępowania osadzającego w sprawie buntu Lucyfera zakończonego 16 marca 1986 roku.

Natura Bóstwa może być unieważniona w sensie zdolności do nadzorowania dużych grup i rozwoju we Wszechświatach Lokalnych, jako Bóstwa w stylu czasowym. Takie Bóstwo jest subabsolutne i jako takie podlega uczeniu się i zmianom, ale Bóstwo Najwyższości, mimo że podlega czasowi, nie musi rozwijać całych powodów do samouwiecznienia. Może to być trudne do zrozumienia przez uwarunkowanych czasowo uczniów typu Wszechświata Nadrzędnego, takich jak ludzie, ale ludzie rozumieją, że cokolwiek, co może podsumować ogromne obszary doświadczalnego życia, ma również moc samookreślenia jak to ma być podsumowane i do jakiego celu podsumowane doświadczenie może być wykorzystane.


Zawieszony Najwyższy

W odniesieniu do Boga Najwyższego, istota Boska została tak skompromitowana, że musiała zostać usunięta. Bóg Ojciec nie jest istotą arbitralną, ale używa pewnych istniejących wcześniej wyborów, które zawsze ma pod ręką. Bóg Ojciec działa w ten sposób w takich okolicznościach usuwając utrwalanie się nadużyć Bóstwa, gdyby miały nastąpić :

1 – JAM JEST funkcjonuje zawsze jako zanurzony w Pierwszym Źródle i Centrum i JAM JEST i Pierwsze Źródło poprzedzają powstanie i zróżnicowanie Uniwersalności jako Wszechświata Nadrzędnego. Jako taki, JAM JEST i do pewnego stopnia Pierwsze Źródło i Centrum, mogą powrócić do monizmu panującego przed dywersyfikacją jakiegokolwiek wszechświata.

2 - W wyniku tego to, co jest stworzone po dywersyfikacji, podlega powrotowi do monistycznej egzystencji jako potencjalne życia, które mają być przeżywane, a nie faktycznie przeżywane i jako niezaktualizowane, dopóki nie nadejdzie na to czas.

3 - Bóg Najwyższy pojawił się sekundy przed pojawieniem się czasu i w wyniku jego transcendentalne użycie nie istniało. JEŚLI rozszerzymy tak, jak może to zrobić OJCIEC, moc Transcendentalnego, aby udoskonalić siebie ponad stworzeniem Najwyższego, wtedy Najwyższy zostaje zanurzony poza czasem. Najwyższy zostaje zawieszony dla czasu i nie może być już dłużej, nigdy więcej przywoływany jako istniejący w czasie,.

4 - Najwyższy jest teraz zatopiony i nie istnieje nigdzie poza zdepersonalizowanym fragmentem we wszechświatach przedczasowych.