Author Topic: 28.5.2021 – Zmiany w Nebadonie i na Urantii, część 7  (Read 237 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 532
    • View Profile
    • Email
28.5.2021 – Zmiany w Nebadonie i na Urantii, część 7
« on: May 28, 2021, 04:09:42 am »
Link do wiadomości po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=17469.msg94328#msg94328
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogolne / Dokument skróconego kursu, który podajemy wraz z uzupełnieniem na temat Federacji
« Odpowiedż nr 1, 22 maja 2021 r., godz. 01:26:47 »

(Siódmy i ostatni urywek z dokumentu o dlugości 40 stron)


ANALIZA I PRZEPOWIEDNIA

ANALIZA SYTUACJI

Fundacja URANTII i idea współpracy niezbędne

Fundacja Urantia musi zrozumieć obecną sytuację, a następnie współpracować w celu doprowadzenia do spójnej polityki przejściowej pomiędzy Fundacją Magisterską a Fundacją Urantii.

Jeśli tego nie zrobi, oto MELCHIZEDEK MACHIVENTA, który poda analizę tego, co wydarzy się na Urantii w jej przyszłych latach:

• 1 - Nie będzie już nigdy więcej dodatkowej pracy dla Fundacji Urantii.
• 2 - Czytelnicy będą odpływać w kierunku różnych samowystarczalnych frakcji i klik i nadal będą błędnie interpretować znaczenie nowych epokowych objawień publikowanych po tym, jak piąte epokowe objawienie zostanie całkowicie usunięte.
• 3 - Kościoły są przesiąknięte sekciarstwem. Jeśli Fundacja Urantia nie postawi się przed ołtarzem pomocy dla nadchodzących Misji Michała, Misji Magisterskich i ponownego głębokiego pojawienia się Jezusa z Nazaretu, wtedy Fundacja Urantii zostanie pozostawiona własnemu losowi bez konieczności dalszych rozstrzygnięć.
• 4 - Ja MELCHIZEDEK MACHIVENTA, jako obecnie Sędzia Naczelny Sądu Najwyższego Urantii, jestem gotów osądzić Fundację Urantia za jej zbrodnie obchodzenia prawa i wyraźną utratę dobrej woli w stosunku do prawie każdego, kto ośmieli się zaproponować jej reformę. Z tego powodu Sąd będzie głuchy na jej protesty dotyczące legalnych działań duchowych i usunie wszelkie ograniczenia dla materialnego Sądu na Urantii, aby odmówić jej dalszej akcji prawnej z powodu niczego widocznego w prawie materialnym w Stanach Zjednoczonych;
• 5 - Żadne dalsze dowody nie zostaną przedstawione w imieniu Fundacji Magisterskiej, aby mogła ona stanąć przed nami i zapewni ona przywództwo w nadzwyczajny sposób, którego obecnie brakuje przed sądami w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nadal nie udaje się usunąć fałszywego objawienia epokowego z Amazonu i innych miejsc, w których zostało one umieszczone, żeby osobnik, który tracił twarz tak często, że nie pozostało mu nic innego, jak tylko panować w piekle, jeśli istnieje jeszcze takie miejsce, mógł drwić z Fundacji Urantii i Fundacji Magisterskiej.
• 6 - Nie będzie już MELCHIZEDEK MACHIVENTA spał, gdy wszystko płonie wokół miejsc niegdyś wysoko cenionych przez Fundację Urantii, włączając w to jej własne duchowe agencje mające na celu drwiny z czytelników, którzy nie cieszą się bliskością samej Fundacji Urantii, a utrata Bractwa jest zbrodnią stulecia z powodu niczego innego, jak obawy przed duchami Verna Grimsleya i jego niewinnego podejścia do przekazywania w bardzo niebezpiecznych okolicznościach międzynarodowych.
• 7 - Nie trwamy już w sercu Boga, jako że ja, MELCHIZEDEK MACHIVENTA stoję teraz z OJCEM we wszystkich sprawach mających związek z URANTIĄ i jej sprawami przed Systemem Planetarnym, Planetarną Własnością Serc dla Boga, oraz z powodu utraty ludzi, których nigdy nie musieliśmy stracić, włączając w to tego łapacza wersji roboczych, Rona Bessera. Jest on gotowy być z nami na zawsze i tak będzie, ale nie w obecnych okolicznościach.


Rezygnacja z reedukacji czytelników Księgi Urantii

W pewnym okresie reedukacja czytelników przez Fundację była możliwa, ale stała się ogromnym wysiłkiem, aby ocalić to, co pozostało z prawdziwie szczęśliwego i chwalebnego objawienia, tak jak miało być poznawane i chronione, w szczególności przez Fundację Urantii.

Fundacji brakuje obecnie środków, aby zaproponować masową kampanię reedukacji czytelników opartą na konieczności. Z tego powodu szacujemy, że Fundacja Urantii straci większość organizacji hiszpańskojęzycznych z powodu braku zaufania i uczciwości w podejściu do nieszczęścia sprowadzonego na nią i epokowe objawienie na Urantii. Oceniamy, że światowa dystrybucja Księgi Urantii stanie się przedmiotem dyskusji, który obecnie spowoduje schizmę w Fundacji Urantii, co jest widoczne w dyskursie światowych religii, które nigdy nie mówią o Księdze Urantii.

Problemy przekształceń w obecnych agencjach epokowych
Fundacja URANTII sama w sobie cuchnie problemami przekształcania, ale boska natura piątego epokowego objawienia jest bezsprzecznie stara i niedoceniana przez współczesny umysł zarówno pod względem umiaru, jak i użyteczności.

Tak więc, aby istniało jakieś wsparcie dla tych Misji i Powrotu Jezusa, sugerujemy, co należy zrobić w następujący sposób :

1 Postawcie sobie pytanie: Co zrobilibyście, aby edukować ?
2 Zaproponujcie, aby cała ta sprawa została wysłana na nasępujące spotkanie seminaryjne w najbliższym czasie :Reprezentacja Fundacji + Reprezentacja Stowarzyszenia + Reprezentacja Bractwa + Reprezentacja Uniwersytetu + przedstawiciele grup ? Reprezentacja Latynosów ?
3 Zaproponujcie, żeby nie robić nic abstrakcyjnego, tylko spotkać się od razu z grupami i ludźmi w celu ponownego ustalenia kwestii prawdy o powstaniu na Urantii i jego katastrofalnych konsekwencjach.
4 Żyjcie tak, jakby to był wasz ostatni dzień. Bądźcie świadomi, że może tak być, bo Michał jest zmęczony tyradami nie od was, ale od Ojca, aby się konsultować i robić to, o czym nie może się konsultować, nie robiąc więcej niż chce w tej chwili.


PRZEPOWIEDNIA

Od Syna Stwórcy poprzez odzwierciedlenie
Cytat:
"Znajdujemy się na krawędzi rozpadu całej idei Obdarzenia Urantii przez Syna, Jezusa z Nazaretu, z powodu pełnej wizji braku jakiegokolwiek wsparcia na Urantii przez różne duchowe agencje pierwotnie pomyślane do obsługi piątego epokowego objawienia, znanego jako Księga Urantii w większości przypadków.

"Z tego powodu nie stosujemy metod prób i sprawdzania przekierowując nasze zasoby do Fundacji Magisterskiej zamiast do Fundacji Urantii, z powodu całkowitego braku kontroli lub nawet zainteresowania tej agencji niegdyś w pełni oddanej służbie ludzkości. Teraz służy ona przede wszystkim sobie i bez żadnej urazy uważa całą sprawę zaopatrzenia społecznego, aby zaspokoić swoje zalecenie rozpowszechniania piątego epokowego objawienia gdzie indziej za nieważne i niebyłe, dopóki nie uznają, że jest korzystne, aby to ponownie robić.

"Z tego powodu jesteśmy teraz gotowi unieważnić DEKLARACJĘ POWIERNICTWA, na której oni polegają, aby legitymizować swoje działania i wspierać swoje sprawy przed społeczeństwem. Kiedy to się stanie, odkryją, że nie ma dalszego zainteresowania tym, co mówią lub robią i to nie jest przepowiednia, to jest prawda dobrze rozumiana przez osoby dobrze skupione na dzisiejszych praktykach biznesowych.

"Niech będzie jednak wiadomo, że nie jesteśmy zainteresowani powiększaniem Fundacji Magisterskiej, tak jak to uczyniliśmy z Fundacją Urantii i z tego powodu musimy jasno powiedzieć, że cała sprawa dotycząca którejkolwiek z tych fundacji musi zostać zakłócona do tego stopnia, że żadna z nich nie będzie już musiała zarejestrować się z Deklaracją Powierniczą. Proponujemy, aby Fundacja Magisterska działała jako jedyna boska instytucja i z tego powodu musi dbać o własne wsparcie finansowe oraz o to, że nikt nigdy nie będzie chciał ponownie prowadzić żadnej z tych korporacji, jeśli nie będziemy w stanie stwierdzić, że Fundacja Magistralna również otrzymuje odpowiednie wsparcie.

"Z tego powodu musimy przyjąć nową politykę w stosunku do tych instytucji, a mianowicie poinformować je obie, że nic, co zrobią, nie zmieni w sposób istotny faktu, że URANTIA stanie się sferą zaprojektowaną za około sześćset lat. Tak to jest. Jednakże jej proponowanym celem było założenie na niej Uniwersytetu, który miałby nauczać zaawansowanych kursów dotyczących zasad postępowania przy przywracaniu materialnych planet do normalności, gdy pojawia się na nich bunt wielkości buntu Lucyfera.

"Z tego powodu nie patrzymy teraz na Urantię jako na straconą sprawę, ale nigdy nie zgodzimy się na wykorzystanie Uniwersytetu, jeśli planeta nie będzie w stanie przywrócić lepszej reprodukcji ludzi i lepszego wykorzystania zasobów znajdujących się na samej planecie. Wymaga to ogromnej reedukacji i nie jesteśmy pewni, czy homo sapiens w stylu Urantii kiedykolwiek dożyje momentu, w którym otrzyma wystarczającą mądrość dotyczącą tego, jak to zrobić.

"Na koniec, pozwólcie, że postaram się zatwierdzić ten dokument jako nadzwyczajny, który powstał w ciągu czterdziestu ośmiu godzin, zamiast tygodni, które normalnie zajmuje komuś napisanie tego i przejście przez operacje potrzebne do wyprodukowania go. Przyjmujemy ten dokument jako święty i w pełni zatwierdzony przez rząd Salvingtonu do celów, do których ma być użyty, a mianowicie do upewnienia się, że niektórzy go przeczytają wystarczająco dobrze, aby zrozumieć przeklęty bałagan, jaki mamy na Urantii, a nawet na Salvingtonie. Salvington jest obecnie kompleksem dziewięciu planet, kiedy zaledwie sześć lat temu był to kompleks czterech planet. Musieliśmy dodać cztery planety tylko dla samej administracji Federacji. Światy-mieszkania Satanii nie liczą już siedmiu planet, lecz tam również budujemy kolejny nowy świat zaprojektowany, co czyni ten kompleks w sumie o pięć większym niż podano w starej Księdze URANTII.

"Zamykam tę część modląc się za wszystkich mieszkańców Urantii, żeby zrozumieli, że ich zaabsorbowanie rozrywką i seksem jest już prawie zakończone, ponieważ musimy dostosować Urantię do normalnego porządku świata opartego nie na tych rzeczach, ale na wartościach, których Duch wymaga od rozwijającej się ludzkiej planety. W związku z tym stwierdzamy, że cała sprawa surround stereo jest bezpodstawna, ale możecie to zatrzymać, a pozostawić w spokoju te rzeczy, które doprowadzają większość korporacji i ludzi do szaleństwa, a także pozostawić w spokoju takie rzeczy jak Facebook, ponieważ szerzy on powstanie i konspirację na całym świecie, nie dając spokoju ani wyrzutów sumienia lokalnym rządom, które muszą radzić sobie z ignorancją ludzi do tego stopnia, że łatwe morderstwa zdarzają się zbyt często każdego dnia na Urantii.

"Powtarzamy te punkty, abyście mogli je rozważyć :

• 1 - Żadne dalsze wyjaśnienia planów Salvingtonu dotyczących Misji na Urantii nie są teraz możliwe po wyprodukowaniu tych dwóch połączonych dokumentów, aby zapewnić krótki kurs zainteresowanym studentom Księgi URANTII. Skończyliśmy wyjaśniać, co robimy.

• 2 - Teraz opuszczamy URANTIĘ na stałe, gdy te Misje już działają i przez "MY" rozumiem Syna Stwórcy, Gabriela, Duchy Nadrzędne Czwarty, Piąty i Siódmy oraz inni z naszych Sztabów i z tego powodu ten skryba odchodzi z nami, jeśli nie wcześniej. Mówimy to wszystko ponieważ Urantia nie wspiera już w pełni rozwiniętych ludzi, którzy zespolili się ze swoimi Dostrajaczami lub są blisko tego. Urantia jest teraz podwórkiem przedszkolnym i musi być rehabilitowana przez następne stulecia, aby przywrócić ją do normalności.

• 3 - Ostateczne osądzenie rebelii Lucyfera musiało zostać wznowione, ponieważ Najwyższy zniszczył prawa do ostatniej litery i musi teraz zapłacić cenę za nieposłuszeństwo wobec rządów Ojca Wszechświata, którą jest unicestwienie.

"Podsumowując, zrozumcie, że ten dokument jest w pełni zatwierdzony, ale musi być być poprawiony w pewnym momencie, żeby wyjaśnić, dlaczego Drugie Przyjście Jezusa był tak bardzo naznaczone klęską i skargami z tak wielu stron Wszechświata Lokalnego, a nawet z dalekiej Uversy i wspaniaości Raju. Z tego powodu kończymy to wskazując cztery następujące Proroctwa, żebyscie zrozumieli :

• 1 - Nie szukamy lepszej reformy niż ta, która jest zaplanowana dla Urantii, ale ale niebo przepowie nam nasz sukces lub porażkę.

• 2 - Miejscem, którego szukamy jest schronienie, ale miejsce, które mamy jest otwarte na pełne unicestwienie bez zastrzeżeń dla miliardów ludzi, co zbliża się szybko i bezlitośnie.

• 3 - Truizmem porażki nigdy nie był Najwyższy, ale jest porażką to, że Najwyższy uczył uparcie, że osoby o wolnej woli muszą się pogodzić z dyktaturą i z tego powodu Najwyższy nigdy nie zostanie w pełni odrodzony, lecz nowe Bóstwo zajmie Jego miejsce.

• 4 - Włóżcie całe serce w utrzymanie świętości Boga, włóżcie wszystkie myśli w uratowanie was przez was samych, ale nie zbliżajcie się do żadnego człowieka bliżej niż na milę, ponieważ każdy musi walczyć o swoje własne życie, a to jest krytyczne dla wszystkich, którzy mogą wejść w drogę w takiej akcji sprawiedliwości dla każdego osobno.

• 5 - Dodajmy jeszcze jedno do tej listy. Wierzymy, że OJCIEC jest teraz gotowy do zmiany konstytucji wszystkich mężczyzn i kobiet na Urantii i wymagać od nich, aby myśleli więcej i lepiej niż obecnie. Z tego powodu prorokujemy, że wkrótce pojawi się nowy rodzaj człowieka, który będzie potrafił myśleć i będzie gotowy do prowadzenia normalnego życia bez precedensu na Urantii.

KONIEC