Author Topic: 29.5.2021 - Opis i cel Federacji, część 1  (Read 110 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 532
    • View Profile
    • Email
29.5.2021 - Opis i cel Federacji, część 1
« on: May 29, 2021, 09:37:24 am »
Link do wiadomości po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=17469.msg94328#msg94328
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Skrócony kurs II – Federacja – Czym jest i jej cel
« 22 maja 2021 r., godz. 19:33:47 »

(Pierwsza część dokumentu o długości 27 stron)


Opis i cel
Federacji
Uzupełnienie opublikowane 23 maja 2021 r.
do skróconego kursu z 15 i 16 maja 2021 r.

Sfederowany Lokalny Wszechświat Dominium jest skonfederowany z
następującymi Wszechświatami Lokalnymi :
Hensalon
Sensalon
Alvoring
Avalon
Denson
Tintantium
Nebadon
Alsoring

Wydane 23 maja 2021 roku przez Fundację Magisterską
Jork, Pensylwania

Niniejszy dokument może być rozpowszechniany bez informacji o prawach autorskich


FEDERACJA
definicja i dministracja


Niniejszy dokument dotyczy administracji niedawno powstałej Federacji Siedmiu WSZECHŚWIATÓW LOKALNYCH, które otaczają i obejmują Wszechświat Lokalny Nebadonu. Zbadamy jak te siedem Wszechświatów Lokalnych plus jeden Wszechświat Municypalny działają teraz jako Federacja zwana Dominium.

Stolica Federacji
Stolica Federacji Wszechświatów Lokalnych nazywa się Dominium i jest administracyjnie nadzorowana ze sfer stołecznych znajdujących się w Nebadonie.

Salvington, który rozpoczął swoje istnienie jako stolica Nebadonu, składał się wtedy z pięciu sfer, znanych pod wspólną nazwą Salvingtonu. Ostatnio, w związku z tym, że Nebadon stał się częścią Federacji Dominium, do grupy pięciu sfer dołączyły dwie kolejne, co dało w sumie siedem planet zaprojektowanych zwanych teraz Salvingtonem.

Sfera, która zarządza Federacją nosi nazwę Dominium i jest ósmą, najwiekszą sferą we Wszechświecie Lokalnym Nebadonu.

Te siedem planet stanowi stolicę Lokalnego Wszechświata Nebadonu i jednocześnie stolicę Federacji.

Członkostwo Federacji
Jest w niej w sumie siedem (7) Wszechświatów Lokalnych i jeden (1) Wszechświat Municypalny, które są wspólnie zarządzane jako sfederowane Dominium dla wszystkich siedmiu regularnych Wszechświatów Lokalnych i włączając w to ósme ciało znane jako Wszechświat Municypalny Alsoring. Dominium, zarówno planeta jak i Organizacja, będą się nieustannie powiększać i zarządzać obszarami przestrzeni, do których należą.

Skład tych siedmiu (7) Wszechświatów Lokalnych i jednego (1) Wszechświata Municypalnego jest następujący: Sensalon, Hensalon, Avalon, Alvoring, Denson, Tintantium i Nebadon plus Wszechświat Municypalnu Alsoring.

Definicja i cel Federacji Dominium
Celem tej Federacji jest przedstawianie wszystkich spraw związanych z członkami Federacji jako spraw całej Federacji, w stosunkach z Rajem, Uversą i Edentią. Wszyscy członkowie są równi i mają równą reprezentację w Ciele Ustawodawczym.

Ciało Ustawodawcze i jego delegacje od każdego członka
Z każdego członka - Wszechświata wybierani są następujący członkowie jako ich delegacja :
PRZEDSTAWICIELE SYNA STWÓRCY - 2
MODELE SERAFINÓW POCHODZĄCY Z SALVINGTONU - 7
RÓŻNE WYBRANE ZAKONY - 2
SERAFINI PRZEWODNICY POCHODZĄCY Z UVERSY - 6
SUPERNAFINI Z RAJU - 6
W SUMIE 23 DELEGATÓW W JEDNEJ DELEGACJI
7 DELEGACJI - 161 + 1 ALSORING = 162 CZŁONKÓW ZGROMADZENIA USTAWODAWCZEGO

Każdy Syn Stwórcy wysyła dwóch (2) swoich osobistych przedstawicieli do swojej stolicy rządzącej Najwyższych Ojców. W przypadku Nebadonu, dwóch przedstawicieli zostało wysłanych do Edentii, aby uczyć się techniki zarządzania Federacją. Zarządzanie Federacją jest o wiele bardziej skomplikowane niż rządzenie tylko jednym Lokalnym Wszechświatem, ponieważ musi uwzględniać różne środki do Boskich celów, jak również zapewniać JEDNOŚĆ celu, która jest realizowana przez Rajską Trójcę. W tym przypadku, w Nebadonie, Edentia jest teraz stolicą Konstelacji Norlatiadek i stolicą Zgromadzeń Ustawodawczych Federacji.

Ciała ustawodawcze są tworzone przez każdy Lokalny Wszechświat - członka Federacji i składają się z siedmiu (7) modeli Serafinów (termin "modele" sugeruje, że ci przedstawiciele są typem serafina, ale innym niż sam serafin), oraz dwóch (2) z różnych typów Zakonów, z których jeden ma być Pośrednim, a drugi ma być z nieujawnionego Zakonu, który zwykle nie zajmuje się szczegółami zarządzania.

Do tych jedenastu (11) powyższych przedstawicieli dodajemy dalszych sześciu (6), którzy są Serafinami Przewodnikami, co daje 17 delegatów. Serafini Przewodnicy są z nieujawnionego Zakonu obecnie przebywającego na Urantii, którzy zastępują normalny Zakon Serafinów. Na marginesie, możecie chcieć wiedzieć, że URANTIA obecnie przekracza przydzieloną liczbę typu Serafinów o blisko miliard więcej niż dozwolone, a ma to głównie związek ze żniwem pandemii Covid19 powodującymi zaległości administracyjne.

Do tej pory mamy siedemnastu (17) delegatów. Do każdej delegacji dołącza kolejnych sześciu (6) Supernafinów z Raju, którzy doradzają delegacji, co do tego, co ma być przekazane z Raju z korzyścią dla każdej propozycji.

Zwracam uwagę, że każdy Wszechświat Lokalny ma swoje własne gałęzie ustawodawcze w swoich stolicach, a Federacja musi jeszcze ustalić, jak te nie-Federacyjne ciała ustawodawcze będą współdziałać z nią.


Schemat przedstawiający szczeble decyzyjne w Federacji

1, Stolica Federacji inicjuje propozycję prawa Federacji lub rozwiązania problemu do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ustawodawcze.

2. Rada Wykonawcza każdego Wszechświata Lokalnego opiniuje uchwałę Zgr. Ust. Fed. w imieniu swojego Wszechświata Lokalnego i

3. przekazuje każdej delegacji na Edentii, która bierze pod uwagę nieodwołalną decyzja każdego Syna Swórcy na tak lub nie i

4. przekazanuje to Prawo Federacji do Zgromadzenia każdego Wszechświata Lokalnego, a następnie

5. do podpisu każdego Syna Stwórcy


Gałąź wykonawcza rządu
dla Federacji Dominium

Licząca 162 członków gałąź ustawodawcza podlega ostatecznemu głosowi każdego Syna Stwórcy (władzy wykonawczej) reprezentowanego przez członków z Federacji. To reprezentuje najlepsze interesy wszystkich zainteresowanych i jest to sprawa do załatwienia przez Zgromadzenie Ustawodawcze.

Nie ma już Córek Twórczych w organie administracyjnym ani w gałęzi wykonawczej Wszechświata Lokalnego ani w liczącej 162 członków legislaturze Federacji. Kwestie najwyższości są teraz całkowicie przekazane do Raju, ponieważ nie ma już najwyższego.

Jednakże, póki co, Duch Stwórczy utrzymuje łącznikową Radę Wykonawczą Serafinów Opiekunów przy Legislaturze Federacji na Uversie, stolicy Orvontonu, siódmego Super-Wszechświata. Każdy członek - Wszechświat Lokalny ma również taką Radę Ducha Stwórczego w swoich sferach wykonawczych federacji, oprócz tej na Nebadonie, gdzie Salvington pełni rolę ogólnego koordynatora spraw związanych z najwyższością i ostatecznością, z którymi muszą jeszcze sobie radzić.