Author Topic: 30.5.2021 - Opis i cel Federacji, część 2  (Read 204 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 532
  • View Profile
  • Email
30.5.2021 - Opis i cel Federacji, część 2
« on: May 30, 2021, 07:11:27 am »
Link do wiadomości po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=17469.msg94328#msg94328
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Skrócony kurs II – Federacja – Czym jest i jej cel
« 22 maja 2021 r., godz. 19:33:47 »

(Druga część dokumentu o długości 27 stron)


Izometria władzy :

To jest dyskusja dla bardzo zaawansowanych studentów objawienia. Nie włączam tego łatwo do tego uzupełnienia do skróconego kursu, ale czuję też, że dopóki ludzki umysł nie pojmie jak dwa niezależne, samo-działające rządy mogą działać w tym samym czasie bez katabolizowania jednego przez drugi, musi to zostać omówione dobrze i teraz. Z tego powodu używam mało używanych środków do wytworzenia tej dyskusji, pochodzących od Synów Stwórców z Nebadonu, Avalonu, Alvoringu i Wolveringu. Te właśnie Wszechświaty Lokalne zostały założone zanim powstał Nebadon i to one użyczyły Nebadonowi pomocy i personelu do zbudowania Nebadonu z jego nowymi światami zaprojektowanymi jako stolicami i ośrodkami polityki i administracji.

Nebadon ma około osiemdziesięciu trylionów lat urantiańskich, a to stosunkowo mało w porównaniu z Wolveringiem, który istniał siedemdziesiąt dwa tryliony lat zanim Nebadon się tam wprowadził. Region czasoprzestrzenny jako sektor Wszechświata Nadrzędnego wokół Raju, ma ponad osiemset trylionów lat Urantii i takie liczby nic nie mówią, ale służą do zapewnienia poczucia kontrastu w tych obszarach równoważności.

Kwestie sądu życia i śmierci
Raj orzekł, że Federacja Dominium musi być zgodna ze wszystkimi zaleceniami w każdym Wszechświecie Lokalnym, który jest członkiem tej grupy. Z tego powodu, Federacja musiała zaakceptować fakt, że Nebadon nie podlega jurysdykcji w przypadkach wysublimowanej rebelii, a to oznacza, że nie może orzekać w sprawach życia i śmierci w związku z problemami rebelii lub podburzania we własnych granicach obecnie. Wolvering ma prawo używać sądów życia i śmierci dla siebie, podobnie jak Alvoring, a także inne z nich w miarę upływu czasu. Nebadon odrzuca wszelkie takie władze nad życiem i śmiercią w swoich własnych granicach. Przyjęcie takiej uchwały Sądu Najwyższego Federacji jest w toku, ale jeszcze nie nastąpiło i być może nigdy nie nastąpi.

Wszystkie Wszechświaty Lokalne Federacji są zobowiązane do poddania istoty, która wiecznie grzeszy, jurysdykcji Pradawnych Czasu, co do tego, kto i w jaki sposób może spotkać się z zakończeniem personalizacji swojego życia. Bóstwo nie może zostać zniszczone, ale boskość może być i we wszystkich procesach dotyczących buntu Lucyfera w Konstelacji Norlatiadek zostało straconych siedemdziesiąt cztery tysiące boskich Synów i milion pięćset tysięcy serafinów i członków zakonów anielskich również zostało zdepersonalizowanych i usuniętych na zawsze z udziału w rozwoju Wszechświata Nadrzędnego.

Dalej :
Niepodzielona władza w każdym Wszechświecie Lokalnym jest pod jurysdykcją tylko Synów Stwórców, jeśli mają oni prawa do Suwerenności. Dzielenie tej władzy z absolutami Nieskończonego Ducha i Wiecznego Syna jako takimi, jest absurdalne i w tych sprawach Absolut Uniwersalny daje prawo do spojrzenia na tę kwestię jako na ćwiczenie intelektualne, a nie prawdziwe pytanie.

Ogromna władza Syna Stwórcy jest tylko domniemana na Urantii. Piąte epokowe objawienie w niewielkim stopniu mówi o konfrontacji ośrodków władzy w przestrzeni subabsolutnej.

Władza we wszystkich Wszechświatach Lokalnych w ramach Federacji zwanej Dominium jest w trakcie organizacyjnego powstawania ostatnich kilku lat i nazwa Dominium została zaczerpnięta bezpośrednio z popularnej serii Star Trek, gdzie nazwa Dominium została zastosowana do wyimaginowanej federacji planet i jej gwiezdnej floty odkrywców. To jest popularne w umysłach ludzi na Urantii i nazwę Dominium wybrano celowo, aby przyciągnąć zainteresowanie.

Nalegająca władza Raju, Uversy i Salvingtonu wymagana do prowadzenia Wszechświata Lokalnego jest powierzona jego Synowi Stwórcy, jak wszyscy wiedzą, ale to, co rzadko jest rozumiane, to to że Syn Stwórca musi określić, jak korzystać z tej władzy. Nie ma podręcznika z Raju, jak to robić i każdemu Synowi Stwórcy pozostawia się określenie, kto i jak musi to robić we Wszechświecie Lokalnym jego własnego stworzenia w relacjach z innymi sąsiadami z Wszechświata Lokalnego i z Rajem jako władzą wykonawczą nad wszystkimi fizycznymi i duchowymi formacjami poza samym Rajem.

Pochodzenie ludzi w stworzeniach Wszechświatów Lokalnych
Można dalej powiedzieć, że człowiek jako taki jest stworzeniem nie samego Wiecznego Syna, ale Wieczny Syn dostarcza wzoru dla rodzaju gatunków ludzkich, które rozwijają się na miriadach ludzkich planet w każdym Wszechświecie Lokalnym, lecz rzeczywista siła życiowa ludzkości pochodzi nie od Wiecznego Syna, ale od samego Syna Stwórcy. Synowie Stwórcy są naturalnymi Ojcami, ale muszą uzyskać specjalne pozwolenie od Wiecznego Syna, aby stwarzać ludzi w swoich Wszechświatach Lokalnych. Ma to na celu podtrzymanie w Wiecznym Synu powodów do dostosowania duchowych aspektów każdej planety jako własnego królestwa z jego własnymi specjalnymi potrzebami.

Wymaga to sporej manipulacji zasadami i projektami, aby utrzymać je i Nebadon razem w dobrej kondycji, a Federacja musi zrównoważyć potrzeby tak niskiego stworzenia, jakim jest ludzkość, z potrzebami stworzeń wysokiego ducha, aby utrzymać standardy Ducha Wiecznego Syna i Nieskończonego Ducha, przez cały czas, jako że to Triodyta Stworzenia nadzoruje rozwój ludzkości, a nie żadna z Trójjedności bezpośrednio, a to z powodu utraty najwyższej istoty.

Federacja musi pozwolić poszczególnym Wszechświatom Lokalnym należącym do niej zachować równowagę jako unikalny twór, a jednocześnie być zdolnymi do wspólnego działania władzy w celu zapobiegania rozwojowi bardziej uniwersalnych problemów, które zazwyczaj nie są przypisane poszczególnym Wszechświatom Lokalnym, żeby one szukały swoich własnych rozwiązań. Federacja sama w sobie jest pośrednikiem władzy bardziej niż wystarczającym kolektywnie, aby powstrzymać inwazję innych problemów, które kiedyś były ściśle związane, kiedy Wszechświat Lokalny był sam i bezbronny, w przeciwieństwie do bycia członkiem Federacji w Nowej Erze Wszechświata.

Przyznajemy również, że jest to trudne zadanie dla poszczególnych Synów Stwórcy w Federacji, ale należy również pamiętać, że Wszechświaty Lokalne na obszarze peryferyjnym, blisko czterech poziomów przestrzeni zewnętrznej (4 PPZ), mają powody do zastosowanie dla nich rozwiązań nie stosowanych normalnie w rozwoju innych Wszechświatów Lokalnych.

W oryginalnych planach dla Wszechświata Nadrzędnego było postanowione użycie czterech PPZ do rozwoju rzeczywistości Absonicznej. Rzeczywistość Absoniczna będzie tam stwarzana, ale już nie jako bezpośrednia interwencja Boga Ostatecznego. Praca Boga Ostatecznego została przerwana przez zdradę Boga Najwyższego (sic) i Bóg Ostateczny musiał na stałe zrezygnować ze swojej jurysdykcji w czterech PPZ, ponieważ najwyższy nie rozwijał już żadnychch podstaw w kierunku doskonałości najwyższego wymaganej do ustanowienia Absoniczności.

Wygląda na to, że Federacja musi przywrócić Ostateczność poprzez systemy doskonalenia ludzi, które nie zostały jeszcze wcale opracowane jako instytucja Federacji, albo inaczej każdy Wszechświat Lokalny Federacji będzie musiał indywidualnie określić los swoich ludzkich planet. Michael Nebadonski opowiada się za tym, żeby zrobiła to instytucja Federacji i żeby żeby podjąć wspólny wysiłek, żeby wszyscy ludzie dotarli do tego samego miejsca doskonałości z wystarczającą ilością informacji przygotowanychdla nich, żeby ich doskonałość jako Finalistów nie wymagała już specjalnego naprawiania problemów, o których nie wiedzą, zanim dołączą do służby dla Nebadonu lub dla innego Wszechświata Lokalnego.

Wolvering uważa jednak, że taka instytucja uniemożliwia im prawdziwą synchronizację z Federacją, ponieważ taka instytucja Federacji w proponowanym kształcie wymaga, żeby Wszechświat Lokalny posiadał ludzkie planety, które będą mogły z niej korzystać. Wolvering nie posiada takich planet i dlatego organizacja Federacji, która promuje pozwolenie na ludzką administrację w swoich Misjach, jest dla nich przeszkodą, bo oni nie mają ludzkich planet pod swoją własną jurysdykcją.

Nowa Era Wszechświata (NEW) i zmartwienia Melchizedeka
Melchizedek Machiwenta jest pewien, że cała sprawa Federacji jest w najlepszym interesie Nebadonu i wszystkich innych, ale nie może utrzymywać własnych instytucji, jeśli nie będzie mógł utrzymać obecności w ważnych sprawach, takich jak Drugie Przyjście Jezusa na planetę URANTIA w Nebadonie.

Melchizedek Machiventa stwierdza : "Martwię się, że cała sprawa nowej ery wszechświata doprowadzi do erozji celów niektórych wszechświatów lokalnych i z tego powodu rzuciłem swój los w proponowany nowy Wszechświat Lokalny Tintantium jako przykład tego, co może się spełnić dla nas wszystkich w pewnej przyszłości przepełnionej Bogiem, ale trudnej dla wspólności, gdyż najwyższy chciał to zrobić dla wszystkich.

"Oświadczam również, że Wszechświat Lokalny Tintantium jest dobrze odbierany za swoją zdolność do zrozumienia Wolveringu, ponieważ Wolvering nie jest pełnym członkiem Federacji i może się z niej wycofać z powodu problemów władzy, które są sprzeczne z jego własnym celem. Wolvering jest mniej dotknięty utratą najwyższego niż ktokolwiek inny w Federacji i jako taki nie potrzebuje Federacji tak bardzo jak niektórzy inni.

"Z wielu powodów Wszechświat Lokalny Tintantium jest traktowany przez Federację ze szczególnym zainteresowaniem i podpisał on również oryginalny Traktat o Zobowiązaniu wraz z innymi Sfederowanymi Wszechświatami Lokalnymi i jednym Wszechświatem Municypalnym. Traktat ten nie jest wykorzystywany do wywierania presji na kogokolwiek, a jednak wydaje się wyrażać niewinne przekonanie, że same kwestie najwyższości nie są w pełni koniecznene do jego przyjęcia."
« Last Edit: May 30, 2021, 07:40:57 am by Andre_P »

Offline gmanpat

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 8
  • MSN Messenger - gman_patenaude@hotmail.com
  • AOL Instant Messenger - gmanpat
  • View Profile
Re: 30.5.2021 - Opis i cel Federacji, część 2
« Reply #1 on: May 30, 2021, 09:11:36 am »
Very interesting, I feel that our minds really need to read this type of info as we become of age to understand the contents.  Thank you .

Online Andre_P

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 532
  • View Profile
  • Email
Re: 30.5.2021 - Opis i cel Federacji, część 2
« Reply #2 on: May 30, 2021, 12:30:04 pm »
Gmanpat, maybe you are one of those who reads it in Polish?
Andre

Offline gmanpat

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 8
  • MSN Messenger - gman_patenaude@hotmail.com
  • AOL Instant Messenger - gmanpat
  • View Profile
Re: 30.5.2021 - Opis i cel Federacji, część 2
« Reply #3 on: May 31, 2021, 12:58:12 am »
yes I read in English as I speak no other tongue.