Author Topic: 30.5.2021 - Opis i cel Federacji, część 3  (Read 128 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 532
    • View Profile
    • Email
30.5.2021 - Opis i cel Federacji, część 3
« on: May 30, 2021, 12:21:53 pm »
Link do wiadomości po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=17469.msg94328#msg94328
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Skrócony kurs II – Federacja – Czym jest i jej cel
« 22 maja 2021 r., godz. 19:33:47 »

(Trzecia część dokumentu o długości 27 stron)


FEDERACJA I ENIGMA TINTANTIUM


Ze wszystkich Wszechświatów Lokalnych w ramach tej Federacji Tintantium wyróżnia się jako najnowszy Wszechświat Lokalny w tym obszarze przestrzeni ... i najbardziej enigmatyczny.

Tintantium jako nazwa brzmi jak srogi stop stali na Urantii o nazwie Titanium. Poza tym, że ich nazwy są bliskobrzmiące, różnią się znacznie w podejściu. Tintantium jest wszechświatem numer 834 (osiemset trzydzieści cztery) i znajduje się tuż przy ścianie galaktyk, o której mówią astrofizycy próbujący zrozumieć przesunięcie światła oddalających się i zbliżających galaktyk w obserwacjach z Urantii poprzez teleskopy o ogromnych możliwościach zaglądania we wszechświat lokalny Nebadonu.

Wszechświat Lokalny Tintantium to znajdujący się około sześćset lat świetlnych (600) od naszej stolicy Nebadonu Salvingtonu/Dominion kompleks dziewięciu sfer stolicy w kompleksie Salvingtonu organizacji Federacji/Nebadonu. The New York Times opublikował niedawno zdjęcie fragmentu "ściany galaktyk", które pokazujemy poniżej. Tintantium nie jest widoczne na tym zdjęciu, tylko dlatego, że trzeba patrzeć przez Tintantium, aby zobaczyć ścianę galaktyk, która jest zbiorem gwiazd w pierwszym poziomie przestrzeni zewnętrznej (PPZ1) poza poziomem czasoprzestrzennym, w którym żyjemy. Tintantium znajduje się w ostatnim obszarze przestrzeni, który jest czasem i przestrzenią i rozwinie się całkowicie i wyłącznie jako Wszechświat Lokalny całkowicie dla ludzi.


ŚCIANA GALAKTYK sfotografowana z URANTII
(Patrz zdjęcie w oryginale tego dokumentu)


Omawiamy Tintantium z kilku ważnych powodów, ponieważ Federacja bardzo długo dyskutowała nad tym, jak wykorzystać Tintantium w swojej organizacji Federacji. Ustaliliśmy jako organizacja grupy, że Tintantium jest użyteczne na tak wiele sposobów, że musieliśmy się upewnić, że mamy miejsce w Federacji, aby dobrze je utrzymać i zapewnić składniki odżywcze, które pomogą mu urosnąć w potężne miejsce rozwoju dla Ludzi. Piszę tutaj słowo Ludzie z dużej litery, aby przedstawić czytelnikowi głębokie znaczenie, jakie Tintantium ma dla ludzi, co jest tak samo ważne dla Wszechświata Nadrzędnego. Daliśmy już czytelnikom tego Uzupełnienia skróconego kursu z 15/16 maja 2021 roku wgląd w alternatywne Wszechświaty.

Wszechświaty Municypalne
Wszechświaty Municypalne reprezentują jeden typ alternatywy, a Tintantium reprezentuje jeszcze jeden wszechświat w alternatywnym stylu do rozważenia. Wszechświaty Municypalne (W samej przestrzeni Nebadonu jest ich co najmniej pięćdziesiąt dwa.) mają wskrzeszonych ludzi i inne Zakony, które w jakiś sposób zostały zniszczone zanim mogły dokończyć swoje życie i to było niesprawiedliwe.

Jednakże Tintantium jest jeszcz innym alternatywnym stylem siły życia wskutek decyzji podjętej przez Wiecznego Syna i Nieskończonego Ducha poprzez jedyną Triodytę objawioną na Urantii. Ta Triodyta działa w Raju w celu kierowania i zapewnienia nadkontroli nad czasem i stworzeniami czasu.

Kwestia alternatywnych platform życia pozostaje w związku z Triodytą
Triodyta Aktualności (piąte epokowe objawienie, rosdział 115 i inne), nie jest już podstawą supremacji, ale pozostaje żywa, ponieważ nie jest Nieskończona, ale jest Absolutna w swojej determinacji utrzymania poziomów czasoprzestrzennych pomimo zniszczenia Boga najwyższego (sic). Z tego powodu Tintantium istnieje w tej chwili jako organizacja szeptana, ponieważ ten nowy Wszechświat Lokalny jest pozbawiony Ducha Stwórczego z powodów, które zostaną wkrótce wyjaśnione. Jego granice są określone dekretem Bóstwo Ojca Wszechświata w imieniu Tintantium.

Wszechświaty czasu są w pełni produktem twórczych celów Ojca-Syna i Najwyższego-Ostatecznego, jednakże Triodyta Aktualności może dostarczyć dalszych dowodów na to, że najwyższy jest zasadniczo niepotrzebny dla swoich stwórczych celów czasowych. Najwyższy nie jest trwały i teraz nie ma go całkowicie, a jednak Triodyta istnieje trwale, aby kontynuować nadzorowanie syntezy doświadczenia czasu dla Absolutu Uniwersalnego, tak samo w pełni i równie dobrze bez potrzeby dalszej syntezy najwyższeg dla Kręgu Nieskończoności.

Triodyta Aktualności istnieje również wiecznie i zajmie się doświadczalnym problemem rozbieżności dusz dla ludzi bez Dostrajaczy działających dla najwyższego i tym podobnych, ponieważ Raj musi obejmować pracę dla przyszłych stopni Ostateczności, które mają być ustanowione w PPZ 4.


Tintantium i Obdarzenie Jezusa na Urantii
i władza Boga nad jej problemami

Wyniesienie Jezusa
Przykład konfliktów władzy możliwych w tych zmianach Sfederowanych w tym obszarze przestrzeni jest bezpośrednio widoczny w kwestiach dotyczących Syna Obdarzającego, Jezusa, który jest teraz wyniesiony do statusu Bóstwa Syna Stwórcy i Jego jurysdykcji ponad wszystkimi władzami w Jego sprawach.

Drugie Przyjście powoduje osobiste ograniczenia dla Jezusa
Z tego powodu Jezus musi pojawić się z ograniczonymi zdolnościami ponownie na Urantii. Jezus zawsze będzie synem człowieka, tak jak żył tysiące lat temu, ale teraz pojawi się nie tylko jako Syn Boży z pomocą Syna Stwórcy z Nebadonu, ale Jezus musi także zaprojektować Drugie Przyjście jako możliwy kataklizm bezpośredniej interwencji samego OJCA, ponieważ Jezus jest teraz Synem Stwórcy o wyjątkowym statusie nawet w Raju i wszyscy słuchają jego dróg, gdy opisuje pracę na Urantii, która ma nadejść.

Jezus jako inicjator TINTANTIUM
Tintantium zostało zapoczątkowane wraz z jego stworzeniem przez byłego Syna Obdarzającego Nebadonu, Jezusa z Nazaretu, a teraz Jezus jako Syn Stwórcy Tintantium jest całkowicie uzasadniony i przygotowany do życia do końca czasów i poświęcenia się swojemu celowi, jakim jest rozwiązanie zagadki : Dlaczego w ogóle ludzie istnieją ?

Dlaczego ludzie istnieją ?
Jako Syn Stwórcy Tintantium, ja Jezus Chrystus mówię do tej grupy w następujący sposób :

"Tu JEZUS CHRYSTUS. Ten przekazujący zna mnie tak, jak znali mnie moi Apostołowie i z tego powodu ufam mu wyraźnie i czasami używam go jako mojego głosu. Z powodu tego, że ten dokument jest teraz uważany za objawienie epokowe, nie najlepsze jak on rozumie, tylko jako epokowe objawienie, ale jako posłaniec od Gabriela dla zapewnienia potrzebnego zrozumienia wszystkim, żeby ludność wiedzieała.

"Moje stanowisko Syna Stwórcy jest na zawsze Ron i wszyscy, którzy to czytają. Dokładnie o to prosiłem i teraz jestem pewien, że był to właściwy ruch. Kocham ludzi i strasznie za nimi tęsknię. Moi Apostołowie wiedzą, co zrobiłem i wszyscy z nich, z wyjątkiem Thomasa Didymusa, prosili o to, żeby należeć do zespołu, jeśli kiedykolwiek będę miał zespół, aby prowadzić Tintantium w pełni samodzielnie. Polegam na Gabrielu z Siódmego Superwszechświata, oraz na Głównym Sędzim z Urantii, zwanym Melchizedek Machiwenta, który jest okropnie dobry w ludzkich problemach.

"Z tego powodu pozwólcie mi wyjaśnić moją teorię, dlaczego ludzie istnieją : Istnieją po to, aby zapewnić nam wszystkim praktyczne podejście do problemów społecznych, którymi nigdy nie moglibyśmy się zająć w inny sposób. To jest jeden powód.

"Drugim powodem, dla którego ludzie powinni istnieć jest to, że muszą zrozumieć, że nic we Wszechświecie Nadrzędnym nie może zreplikować rozwoju, jaki ludzie muszą osiągnąć, co czyni zakon tych istot w pełni lojalnych i nigdy nie kwestionujących porządku Boga i jego potrzeby zapewnienia utrzymania na każdym etapie ciągłego rozwoju całego wszechświata, który znamy jako Wszechświat Nadrzędny.

"Trzecim powodem stworzenia ludzi jest to, że są oni nieomylnie pewni siebie, dopóki nie muszą zrobić czegoś innego, a ostatnio na Urantii musieliście zrobić coś innego z powodu pandemii Covid19. Pandemia przyspieszyła ewolucyjne potrzeby poprawy ludzkich norm społecznych i naraz spowodowała dodatkowe zapotrzebowanie na wiele Boskich Misji, aby naprawić straszliwy letarg, w którym Urantia ignoruje boskość i akceptuje los ubóstwa i chorób jako zasadniczo wszystko, co ich czeka.

"Ten przekazujący nazywa Tintantium enigmą. To była jego własna myśl i precyzja w nazwaniu tego. Widzi to w pełni jako cudowny sposób wyrażenia miłości przez Stwórcę, aby przynieść całą ludzkość, która może być przyniesiona, ale nie jest łatwo wychować dziesięć milionów sfer samych ludzi. Poprosiłem o pozwolenie dodania kilku innych Zakonów Boskich Synów i wielu z nich może służyć na Tintantium jako jedni z moich ulubionych ludzi na początek.

"Tintantium może się teraz poszczycić piętnastoma tysiącami ludzkich planet. Prawdopodobnie nie będzie miało dziesięciu milionów ludzkich planet, ale będzie miało co najmniej pięć milionów, jeśli będę miał szczęście, aby uzyskać tego rodzaju aprobatę. Z racji stanu nie odważę się podać mojego celu, ale nie jest on daleki od celu Nebadonu. Z tego powodu Michał Nebadoński i ja jesteśmy również blisko zgodni w Federacji i z tego powodu wszyscy musicie wiedzieć, jak organizujemy Federację, ponieważ wielu z was będzie kiedyś związanych z jej procedurami i będzie kandydować do Nebadonu co najmniej i jeszcze to :

"Tintantium jest uważane za Wszechświat Lokalny, który musi zdecydować, jak interweniować na Urantii, jako że jestem teraz Synem Stwórcy i wszyscy musicie wiedzieć poprostu dlaczego jest to tak niezwykle ważne do wzięcia pod uwagę. Dziękuję.