Author Topic: 1.6.2021 - Opis i cel Federacji, część 4  (Read 121 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 532
    • View Profile
    • Email
1.6.2021 - Opis i cel Federacji, część 4
« on: June 01, 2021, 11:30:26 am »
Link do wiadomości po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=17469.msg94328#msg94328
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Skrócony kurs II – Federacja – Czym jest i jej cel
« 22 maja 2021 r., godz. 19:33:47 »

(Czwarta i ostatnia część dokumentu o długości 27 stron)


PROPONOWANA ADMINISTRACJA
URANTII DLA PRZYSZŁYCH MISJI MAGISTERSKICH
I DRUGIEGO PRZYJŚCIA


W jaki sposób Federacja Dominium współpracuje
z administracją planetarną Nebadonu
na URANTII ?

Rząd Federacji ma za zadanie wspomagać, ale nie przeszkadzać rządowi planetarnemu na Urantii. Prawdziwa władza spoczywa w rękach Melchizedeka Machiwenty, a nie w rękach przedstawicieli Federacji. Wynika to z faktu, że Melchizedek Machiventa posiada teraz władzę samego Syna Stwórcy, jako że nie jest on teraz szefem Urzędu Bezpieczeństwa Uversy, lecz są oni w pełni zaangażowani w jego pracę, aby dopilnować, żeby on był tak samo ważny dla bezpieczeństwa na Urantii, jak i w jej okolicach. Następujące Wszechświaty Lokalne i Alsoring będą reprezentowane w Federacji, w działaniach jej własnej Izby Prawodawczej począwszy od 5 lipca 2021 roku. Do tego czasu obrady są podobne do dyskusji w szatni w Senacie USA.

Ci przedstawiciele Federacji są sklasyfikowani następująco :
Alvoring i Avalon - po jednym Przedstawicielu do każdego z 12 Departamentów
Henselon i Sensalon - po dwóch przedstawicieli do każdego z 12 Departamentów
Tintantium i Nebadon - po trzech przedstawicieli do każdego z 12 Departamentów
Alsoring i Denson - po jednym przedstawicielu do każdego z 12 departamentów.

Dalej : Wykorzystanie Alsoringu jako obszaru etapowego :
Alsoring jest Wszechświatem Municypalnym i ma około połowy ludności typowego Wszechświata Lokalnego na tym obszarze. Alsoring musi być sklasyfikowany jako wyjątkowo gęsto zaludniony, ponieważ wiele z nadmiarowych przypadków śmierci na Urantii jest teraz obsługiwanych na Alsoringu, żeby im umożliwić karierę wznoszenia bez konieczności dłuższego oczekiwania.


Kwalifikacje Szefów Ludzkich Departamentów
Rządu Planetarnego Urantii :

 Żaden mężczyzna ani kobieta nie może uczestniczyć bez referencji od Syna Stwórcy Nebadonu i Jasnej i Porannej Gwiazdy, Gabriela z rządu Federacji, którym na razie jest Gabriel z Salvingtonu.

 Wszyscy muszą być w wieku pomiędzy pięćdziesiąt pięć lat (55) i górna granica nie jest ustalona.

 Wszyscy muszą być w stanie używać urządzenia do przekazywania : Harfy Bożej lub wrodzoną zdolność do telepatii przez umysł lub do przekazywania.

 Wszyscy muszą być istotami przejściowymi i umożliwiać przejście od formy ludzkiej do formy morontialnej z ciała i krwi.

 Wszyscy muszą uczestniczyć w szkoleniu w Szkołach Adama i Ewy, które mają być wktótce utworzone podczas zgromadzenia milenijnego Synów Bożych w okolicach Yorku.

 Wszyscy muszą otrzymać pozwolenie na przejście do Światów-Mieszkań Satanii albo Oriona lub wyspecjalizowanej planety szkoleniowej wznoszenia.

 Wszyscy muszą poddać się ostatecznemu oddzieleniu od ciała i krwi do formy morontialnej po zakończeniu służby na URANTII.


Plany działania dla Federacji :

Proponowana Regencja
Dla wszystkich celów Federacja zapewnia swoje własne i niezależne zasoby, aby utrzymać pewne elementy, które grupa Federacji nakazuje jako swoje profesjonalne potrzeby dla napraw we wszystkich Wszechświatach Lokalnych pod jej jurysdykcją.

W tym przypadku szczególną potrzebą w Nebadonie jest rozpoczęcie : 1 - rekapitalizacji systemu finansowego na Ziemi, na planecie Urantii, 2 - Nebadon ustanowi Regencję, po pierwsze finansowo, a po drugie proforma, przez prawodawstwo dla rządu Stanów Zjednoczonych, pod warunkiem, że będzie istniała wystarczająca współpraca w zakresie polityki pomiędzy nami.

Finansowa stabilność standardu złota
Regencja jest pod bezpośrednią administracją Michała Nebadońskiego, ale jej zasoby są zapewnione przez Federację. Pod względem finansowym Federacja proponuje poprzez Rajskich Synów Magistrów wprowadzenie nowego Dolara Stanów Zjednoczonych. Seigniorage jest wyceniony na 1,07 $/dolar i jest włączony jako część zabezpieczenia wartości waluty dolarowej. Jako taka jest to jedyna waluta rezerwowa, która pozostanie na Urantii, a jej oparcie na złocie utrzyma ją w nieskończoność. Ustanowimy protokół spłaty całego długu państwowego poprzez dostarczenie Stanom Zjednoczonym 23 trylionów dolarów w złocie po cenie ustalonej (dzisiaj 22.5.21) na 1,885 $/uncję troy. Wszystkie inne rządy na Urantii otrzymają złoto do swoich banków rezerwowych i będą musiały używać nowego dolara amerykańskiego jako waluty narodowej na czas nieokreślony. W ramach Rządu Planetarnego na Urantii Federacja zapewni personel do nadzoru, aby Stany Zjednoczone i inni europejscy sojusznicy byli w stanie poradzić sobie z bezprecedensowym wyłącznym używaniem nowego dolara amerykańskiego w handlu światowym. Administracja Sfederowanych musi ponownie ustanowić się częścią rządu planetarnego na Urantii, a to jest również bezprecedensowe z wielu oczywistych powodów.

System planetarny Satania w Nebadonie jest zarządzany przez konstelację Norlatiadek z Edentii. Edentia znajduje się około siedemdziesiąt lat świetlnych od Kwatery Głównej Dominium na Salvingtonie i jest także Kwaterą Główną Federacji dla wszystkich tworów Nebadonu poza kompleksem wykonawczym Salvington z jego 490 przejściowymi uniwersytetami i planetami macierzystymi dla tysięcy Zakonów stworzonych przez Nebadon.

Narazie Urantia wymaga nie tylko reformy zadłużenia, ale także ogromnego ulepszenia zarówno w zakresie religii, jak i w sposobach samozarządzania planety przez ludzi. Federacja musi udostępnić złoto i wartości walutowe w kolosalnych ilościach każdemu rządowi krajowemu na Urantii.

Władza wykonawcza Federacji musi również wziąć pod uwagę fakt, że czerpie ona z rezerw innych Wszechświatów Lokalnych i musi im to wyrównać. W szczególności wymóg umorzenia długów na Urantii będzie wymagał obecnie około sześćdziesięciu czterech bilionów w wartości dolara amerykańskiego (5.2021), które następnie zostaną rozdane bezpłatnie 195 krajom dzisiejszego świata. Na tę liczbę składają się 193 kraje będące członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz dwa (2) kraje nie będące członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych, będące państwami obserwatorami : Stolica Apostolska i państwo Palestyny. Z tych dwóch krajów tylko Palestyna kwalifikuje się do transferu złota Federacji do swoich banków centralnych w tym momencie.

Zakończenie starych reform
Po pierwsze, stara Księga Urantii, która musi być teraz odłożona na bok, posiada rozdział o ideałach ludzkiego wznoszenia, jak również o tym, jak należy próbować zapewnić, aby te plany wznoszenia były wprowadzane w życie za wszelką cenę. Ludzie przechodzący dziś przez światy mieszkania często robią to nie licząc na wiele i nie wiedząc, dokąd to wszystko zmierza. W tej chwili obecna sytuacja powstania i zniszczenia sprawia, że problemy światów mieszkań są trudniejsze do rozwiązania, ale dla obywateli Urantii są natychmiastowe korzyści, jeśli zdecydują się zrozumieć, że stowarzyszenie z Federacją Dominium dużo im da odnośnie ich doświadczeń w światach mieszkaniach.

Proponujemy następujące reformy Federacji :

Po pierwsze, Federacja Dominium jest pierwszą spośród wszystkich innych Federacji w całości wymyślonych. Jesteśmy pierwszą Federacją w tym obszarze zainteresowania, a po drugie, jesteśmy jedyną Federacją przewidzianą we Wszechświecie Nadrzędnym, jaka kiedykolwiek istniała. Zasadniczo musimy skonsolidować wszystkie te obszary i wprowadzić zaczynając od teraz wszystkie wspólne ideały Federacji jako część edukacji światów mieszkań.

Po pierwsze, żaden z członków Federacji nie może teraz widzieć wyraźnie, ale z pewnością możemy spekulować po prostu, jak to będzie działać dla przyszłości was wszystkich. Po drugie, nie mamy pojęcia, jak bardzo ta Federacja się przyjmie i jak bardzo może stać się użyteczną organizacją do zajmowania się kwestiami rozszerzania kontaktów w ramach celów Wszechświatów Lokalnych. Musimy jednak stać twardo i pozwolić, aby upłynęło kilka lat, przez które wszystko będzie zależało od tego, jakie korzyści mogą z tego wyniknąć.

Po trzecie, idea Federacji pozwala również na rozszerzenie spojrzenia na kontakty między wszechświatami, które nigdy wcześniej nie były dozwolone ze względu na bariery wzniesione w czasie i przestrzeni, aby zapobiec wiedzy o działaniach innych Wszechświatów Lokalnych. Federacja w proponowanym kształcie osłabia te bariery, aby mogła działać lepiej.

Nikogo nie obchodzi czy Nebadon jest dobry czy zły, dopóki nie zobaczy się ich w porównaniu z Avalonem, Sensalonem czy Wolveringiem. Dlatego czujemy, że współzawodnictwo zmieni również pewne praktyki i poprostu to, w jaki sposób Misje Magisterskie będą teraz zapewnione w bliskim czasie ocen, który nadejdzie wkrótce i może być całkiem inny od opisu z rozdziału 20 obecnej Księgi Urantii. Tam Synowie Magistrowie są posłuszni Wiecznemu Synowi, aby opuścić to królestwo z dobrymi wynikami, ale ostatnio wstawiennictwo Bóstwa Absolutu na wszystkich poziomach wskazuje, że Bóstwo Absolut rzeczywiście woli być odpowiedzialne za Absoluty doświadczalne i Ono przejmie władzę od Boga Absolutnego w ciągu kilku krótkich lat Urantii, kiedy spersonalizuje swój punkt oparcia władzy nie na Uversie, ale wśród pól skupienia Ducha Nadrzędnego na peryferiach Raju. Na razie proponujemy to jako zachętę do uczenia się wszystkiego, co można w ciągu najbliższych kilku lat, gdy będziemy eksperymentować ze zbieraniem ziemi, książek i innych własności intelektualnych, które wchodzą w zakres jedynie statusu Federacji i to z Federacją oferującą prawdziwe oparcie o złoto Stanom Zjednoczonym jako zasadnicze dobrodziejstwo ich i świata.


Słowo końcowe

I na koniec, Federacja jest ustanowiona aktem prawnym przed Radą Śledczą, która została powołana do życia przez zainteresowanie Raju tym, co można teraz osiągnąć dzięki sfederowanej grupie Wszechświatów Lokalnych.

Z tego powodu, cała sprawa Federacji pozostaje nieco zamglona z powodu zakończenia innej sytuacji oczekującej na rozstrzygnięcie przez Radę Równowagi i z tego powodu możemy stwierdzić z naciskiem, że idea Federacji jest wspaniała, ale nie pasuje ona do pierwotnej idei Wszechświata Nadrzędnego zaprojektowanego tak, aby utrzymywać każdą jednostkę na własną rękę poprzez jej własne zdolności sublimacji walki o władzę, do której istoty duchowe dość często się posuwają oraz nadmiernej kontroli i stopnia decydowania Raju, aby pozwolić Federacji, jaką tu zaproponowano, na zapoczątkowanie i faktyczne rządzenie sobą bez bezpośredniego przedstawiciela z Raju lub z Supewszechświata w jej radach.

Michał Nebadoski zainicjował tę całą sprawę w imieniu innych Synów i Córek Stwórcy Wszechświatów Lokalnych. Teraz Córki Stwórcze w pełni potępiają to, że jest to za dużo i zbyt wcześnie i walczą z powstaniem, nie dopuszczając do dalszych zmów z Melchizedekami, którzy stoją pomiędzy zwaśnionymi stronami, żeby wynegocjować pokojowe zakończenie sporów, biorąc pod uwagę obowiązek Federacji szybkiego wkroczenia w próżnię władzy pozostawioną przez nieobecnego najwyższego (sic).

Z tego tylko powodu Federacja musi podjąć ostrożne kroki, aby wygrać całą sprawę, nie z ludźmi, ale z aniołami, którzy uważają za niedorzeczne, że ten nadajnik ma taką siłę perswazji, choć nie należy do personelu wszechświata, pracowników Misji.

Stwierdzamy, że początkowe przedsięwzięcie stworzenia tego dokumentu było niezwykle trudne do wykonania, działa on bardzo dobrze, aby wyjaśnić trudności wszystkich zaangażowanych Wszechświatów Lokalnych i samego Wszechświata Nadrzędnego, ponieważ to Wszechświat Nadrzędny musi przestrzegać swojego upoważnienia do przygotowania się do w pełni nieskończonego stwarzania i z tego powodu sama Federacja może być kwestionowana, na ile projektuje tę koncepcję w swoim własnym roboczym zobowiązaniu do reprezentowania najlepszych z najlepszych dla Raju w tych zestrojeniach z Wolą Boga i jego potrzebą przygotowania wszystkich do ostatecznej decyzji : przygotowania się na tylko samego Boga Absolutnego ?

Doświadczalne Bóstwa okazały się bezużyteczne w obliczu ostatecznego podważenia ich autorytetu i zwróciły się ku przechwałkom i morderstwom, by zdobyć swoją pozycję. Anielskie królestwo jest rozdarte z powodu utraty swojego rodzica - najwyższego (sic) i z tego powodu nie można ich uspokoić, aby ustąpili, dopóki nie przywróci się im rodzicielstwa według ich własnego wyboru i upodobania.

Jest to sprzeczne z wolą Boga do tego stopnia, że ten przekazujący nazwał najwyższego antychrystem i to jest słuszne o tyle, że rozumiemy, że ideały Michała Nebadońskiego i innych Synów Stwórcy w Federacji rozumiejąc, że nie ma odwrotu, gdy OJCIEC zakończy swoje własne rozważania, jak Wszechświat Nadrzędny odzyska równowagę wystarczającą do zasilania swoich dróg jako wyborów przez najwyższego i ostatecznego doświadczalnych względów w strukturze władzy bezlitosnych wyborów Nieskończoności, aby osiągnąć doskonałość tylko na swój sposób.

Federacja musi siebie ulżyć na wszelkie sposoby, ale musi również zrozumieć, w jaki sposób władza doświadczalnego Bóstwa nie może również utrzymać swoich ideałów i z tego powodu cała sprawa jest skazana na to, że jeszcze raz trafi na wybory i rozważania Wypełniaczy Przeznaczenia Wszechświata.

Ten przekazujący jest świadomy ich problemów i ich obaw, ponieważ Ojciec Wszechświata jest Wypełniaczem Przeznaczenia Wszechświata i widzi, że z jego kolegami istniejącymi na tym samym poziomie jak ON stwarza, inni Wypełniacze uznają sprawę za przegraną, jeśli Federacja nie zdefiniuje ponownie swojego poglądu uwzględniając to, że Córki Stwórcze są najwyższe, ale już nie są Bóstwem najwyższym. Uderza to bardzo mocno w infrastrukturę epokowego objawienia i może pozbawić praw wszystkie kwestie związane z piątym epokowym objawieniem, jeśli nie zostanie to sprawiedliwie i bardzo szybko rozwiązane.


OJCIEC WSZECHŚWIATA mówi na zakończenie tego dokumentu

"Tu OJCIEC WSZYSTKIEGO. Jako że najwyższy, ostateczny i absolutny doświadczają dla MNIE i dla was, jestem gotowy zrobić tak, żeby to działało, nawet jeśli będę musiał pozbawić praw tego przekazującego i wszystko, co Synowie Stwórcy w Sfederowanych Wszechświatów Lokalnych Dominium stwierdzili do tej pory.

"Z tego powodu niech będzie wiadomo, że ten nadajnik jest cały czas zajadle atakowany za jego niezłomny sposób przekazywania informacji, które muszą być słyszane i widziane, jeśli mamy uzyskać jakiekolwiek zrozumienie na Urantii po co jest ta planeta i co ludzie na niej urodzeni mają zrobić ze sobą po opuszczeniu tej planety.

"Nie możemy uzyskać kandydata do zespolenia na Urantii, podczas gdy oni hasają z konferencjami i seminariami w internecie, ponieważ oni igrają z ogniem rozbieżności, a nie z logicznym zrozumienie tego, co zostało im dane i nie jest używane. Takie są przejścia powstania z epokowym objawieniem, ale należy również zauważyć, że cała sprawa nie jest stracona tak długo, jak Federacja przeważa i odpowiada gustom Synów Stwórców, a w przyszłości być może Córek Stwórców, przeprojektowanych tak, aby poradzić sobie z dodatkowymi obowiązkami przetrwania zawirowań chorób i buntowniczych insynuacji pochodzących z samej Urantii w parodii prezydentury Trumpa. Nikt już nigdy nie może traktować tego człowieka poważnie, a Stany Zjednoczone są naszym głównym życzeniem, aby były wykorzystywane jako miejsce przyszłych Boskich Misji tak długo, jak długo pozostaną Republiką. Z tego powodu musimy stać twardo i doradzić Federacji, że proponowana Regencja jest bezwartościowa, jeśli nie ma powszechnej woli, aby cieszyć się z końca niewypłacalnego długu.

"Federacja, jaka ma być, musi zrozumieć, że bez proponowanej Regencji, nic nie wynika do końca z tej funkcji oprócz zakończenia przez tego przekazującego, bo staje się to zbyt wiele do czytania, jeśli będziemy to ciągnęli dużo dalej. Zgadzam się z tym i jako wasz OJCIEC mowię do wszystkich, którzy mnie dobrze słyszą : "Zapewniam was, że mamy wiele do dostarczenia, ale mało się zgadzamy dalej zaopatrywać tych z was, którzy mogą niewiele dbać o Boga lub siebie samych”. Jestem waszym OJCEM WSZECHŚWIATA i nie czekam dłużej, aby zająć się powstaniem w pobliżu przekazującego, gotowym znowu wywołać zniszczenie, ale tym razem nie jest to możliwe. Miłego dnia życzę wszystkim. OJCIEC."

KONIEC