Author Topic: 13.9.2021 – Lightline z 12-go września  (Read 33 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 569
    • View Profile
    • Email
13.9.2021 – Lightline z 12-go września
« on: September 13, 2021, 11:19:32 am »
Link do wiadomości po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=17852.msg95573#msg95573
Napisała : SongatSunrise, starszy członek
Kategoria / Temat : Tu są linki do nagrań, uwagi i plany / Lightline USA z niedzieli, 12-go września z pytaniami i odpowiedziami
« Odpowiedź nr 2, 12 września 2021 r., godz. 22:56:52 »

(Urywki z notatek)


Tarkas : Mieliśmy kilka incydentów na Urantii, które nie dotyczyły sytuacji ludzi. Niektórzy z was natknęli się na powstańców i resztki rebelii Lucyfera. Bunt Lucyfera ukrył się na tyle dobrze, że nie wiedzieliśmy, że ma swoich przedstawicieli na tej planecie.


MICHAŁ NEBADOŃSKI : Jestem Synem Stwórcą tego lokalnego Wszechświata. Stworzyłem was poprzez wzorzec reprodukcji. Jestem jednym z niewielu Synów Stwórców, którzy przyznają się do tego.

To śmieszy Rona z powodu złej reputacji, jaką ma Urantia w stosunku do reszty wszechświata. Wolno się uczą i wolno się cywilizują, jeśli chodzi o narodowość i inne sposoby aktywności społecznej.

Musicie zrozumieć, że każda zamieszkana planeta ma swój własny rząd duchowy. Wasza planeta nazywa się Urantia. Ziemia. Większość słuchaczy nie zna nazwy Urantia. My nazywamy ją Ziemią.

Wasza ziemia ma teraz nowy rząd planetarny. Rząd ten zajmuje się nie tylko dobrobytem ludzi, lecz także dobrobytem istot morontialnych, które żyją z wami na waszej planecie. Na każdego człowieka przypada dwóch ludzi morontialnych. Jest to ponad 19 miliardów istot morontialnych żyjących obecnie na waszej planecie. Po raz pierwszy rząd, kierowany przez duchowych przedstawicieli zajmuje się życiem morontalnym i przygotowuje je do chwalebnej przyszłości.

Ci z was, którzy wywodzą się z Urantii, gdy umierają i są wskrzeszani na światach-mieszkaniach, towarzyszą wam dwie istoty morontialne. Bierzemy ich z populacji morontialnej, która jest teraz na Ziemi. Jeśli Ron umrze, on i jego dwaj morontialni kompani udadzą się do światów-mieszkań. Przejdą oni razem edukację i nową pracę.

Niektórzy będą służyć w lokalnych światach-mieszkaniach, inni w zarządzie galaktyki, jeszcze inni w samym jądrze tego wszechświata, zwanym Rajem. Tacy jak Ron są częściej przydzielani do Raju, gdy tylko poznają drogę. Niektórzy mogą służyć na Uversie, lub w lokalnym wszechświecie Nebadonu. Stworzyłem Nebadon i sfery zaprojektowane. Nasza stolica Salvington składa się z pięciu sfer zaprojektowanych.

Nowy rząd planetarny nie jest duchowy, morontialny czy materialny. Będzie to rząd, który zajmuje się wszystkimi trzema sferami.

Ron wymyśla słowa. To, jak będziemy doradzali rządowi Stanów Zjednoczonych, nazywa on Regencją. Oznacza to, że w historii, kiedy król lub królowa byli zbyt młodzi, aby rządzić, państwo tworzyło radę, aby upewnić się, że młodzi znają wszystkie odpowiedzi, zanim podejmą działania, ponieważ wciąż są królem lub królową jako małe dzieci. Kiedy państwo oferuje odpowiednie działania, nazywa się to regencją. Nowy rząd planetarny przygotuje personel i opisy tego, jak będą oni doradzali rządowi USA. Regencja będzie trwała do czasu, aż nastąpi duchowe odrodzenie. Nazywamy to Światłem i Życiem.

Nie jestem już Melchizedekiem Machiwentą. Należę teraz do potrójnego zakonu będąc na czele tego rządu. Jestem teraz materialny, morontialny i duchowy. Nowe Epokowe Objawienie będzie o tym mówić szerzej.

Wasz prowadzący, Ron Besser zdecydował się wsiąść do samochodu (Jego nogi prawie nie mają czucia.), ale zamierzał pojechać do Walmartu i zaszczepić się przeciw Covidowi. Tak też zrobił. Nie wiedział, że było z nim pięć istot duchowych, które jechały z nim, aby dopilnować, żeby to mu się udało. Poradził sobie znakomicie.

Kiedy przejdziecie do światów zmartwychwstania, przejdziecie tam nie tylko jako istota morontialna. Morontialny oznacza stan, w jaki jest zbudowane wasze ciało, gdy opuszczacie ziemskie ciało. Jest to łatwo widzialne dla innych oczu. Jest to mieszanka materialna i duchowa. To właśnie duchowość sprawia, że jesteście widoczni na światach-mieszkaniach. Kiedy wy przejdziecie do światów-mieszkań, będziecie materialni, morontialni i duchowi. W miarę jak będziecie podążać w górę skali, doskonaląc się, energie, które kiedyś były materialne, zaczną zanikać, a potem morontialne. W końcu pozostanie prawdziwy duch. On nie zniknie. Wznowicie swoją karierę jako duch pierwszego stopnia. Duchem pierwszego stopnia stajecie się pod koniec nauki w świecie morontialnym.

Oto, co dzieje się teraz z istotami materialnymi na planecie : Dzieci urodzone w ciągu najbliższych pięciu lat będą miały w swoich organizmach składnik morontialny. Dzieci urodzone w 2025 roku mogą być prawie niewidoczne. Do 2055 roku będą już niewidzialne. Tylko mama i tata będą je widzieć.

Mama i tata sami będą prawie niewidzialni. To nie mówi klika.

Bóg najwyższy umarł z własnej ręki. Nie ma już takiego zmartwychwstania, o jakim mówi Księga Urantii. Nic w Księdze Urantii nie jest już prawdą. Trójjedności, Triodyty, Rajska Trójca i organizacje subabsolutne, które mają prowadzić ludzi do doskonałości z udziałem najwyższego, nie są już prawdą.

W Nowym Epokowym Objawieniu musi być powiedziane, jak to teraz jest. Korekta, której dokonujemy, polega na tym, że najwyższy nie jest już dłużej użyteczny. Całe zmartwychwstanie, które przejdziecie, nie odbędzie się już na światach-mieszkaniach Satanii:

Wiemy, dokąd pójdziecie i Ron przypuszcza, że dojrzali ludzie z Urantii startują teraz przez zupełnie nową konstelację dla tego, co faworyzuje Boga jako centralne sterowanie i odrzuca skrajne ubóstwo najwyższego, z którego nie ma powrotu, jeśli się je przyjmie. Klika została zniszczona przez te informacje, które mogą teraz widzieć.

Ron jest teraz prawie morontialny. Zakończył już swoją pracę nad duchem pierwszego stopnia. Kiedy zmartwychwstanie w nowej konstelacji i wy również, wszyscy będziecie się znali i pracowali razem. dla tej grupy około 20 osób.


Tu MACHIVENTA : Dziękuję Ron ! Twoje protokoły są naturalne. Jesteś jednym z niewielu, których znam, którzy przejdą całe spektrum doskonalenia.

Większość z was nie wie, że macie wybór - kontynuować życie, dopóki nie staniecie się duchem pierwszego stopnia. Jeśli przetrwacie aż do tego, będziecie już trwale. Nie będziecie mogli zostać zniszczeni, tak jak materia nie może być zniszczona. Jesteście dojrzali, kiedy jesteście duchem pierwszego stopnia. Nie można was zniszczyć.

Z powodów, których nie ośmielę się podać, nikt nigdy nie pomyślał, żeby zapytać, jaki jest cykl życia przedcząsteczek ?

Mają one cykl życia. Przedcząsteczki tworzą atomy. Atom tworzy materializację was, planety i wszystkiego pomiędzy nimi. Ron uważa teraz fizykę cząstek elementarnych za wielką historię materializacji, a nie badania nad przedcząstkami. Niezwykły skok świadomego umysłu jest w stanie to zrobić. Co on tam ma, nie jesteśmy pewni.

On i Rayson są partnerami na długi czas, dopóki ta planeta nie zacznie nauczać na wydziałach fizyki nie fizyki przedcząsteczek, ale materializacji nieskończonego celu. Pozwalamy, aby ten temat uniknął dalszych badań z waszej strony.

Ron był poważnie zaniepokojony i przygnębiony stanem rzeczy, jaki mamy na Urantii, który stał się tak wyjątkowy, że pomysłami nie można się podzielić.

Wziął przypadkowy e-mail i wrzucił to wielkiej korporacji. Korporacja opadła na fotel i nie wiedziała, co z tym zrobić. Ron jest przekonany, że pozwolą mu, żeby sobie poszedł.

Wielka korporacja odniosłaby ogromne korzyści mając go wśród swoich pracowników, którzy wytwarzaliby produkty dzięki nowemu spojrzeniu na przedcząstki. Ron uważa, że przedcząstki, które umożliwiają, że przesyłanie energii elektrycznej bez drutów może nastąpić, jeśli zmodyfikujemy elektron tak, aby można go było przesyłać. Jeśli się go nie zmodyfikuje, będzie zbyt ciężki i nie będzie mógł być użyty do przesyłania. Jeśli go zmodyfikować, można go przesyłać. To jest wielka historia. To jest tak wielka historia, że moglibyśmy ją przyjąć w przyszłych epokowych objawieniach.

To, co udało mu się zrobić, to przygotować Urantię do naukowego renesansu, jeśli ktokolwiek by tego słuchał!

Wysłał im zdjęcie prawidłowo zbudowanego elektronu pokazujące gdzie znajdują się wszystkie ultimatony w ciele elektronu. Narysował czerwone kółko wokół jednego ultimatonu i pokazał strzałką w dół, że zmodyfikował elektron poprzez usunięcie ultimatonu. W wyniku usunięcia ultimatonu powstaje mion. Elektron nie może być przenoszony, bo jest za ciężki. Po usunięciu ultimatonu, mion może się unosić, taki jest lekki. Nie porusza się on sam. Musi płynąć wzdłuż przewodu i być kierowanym tam, gdzie go wyślemy.

Ron kieruje nim, umieszczając za nim trzy generatory. To daje mu moc, aby wspiąć się po nodze wieży i być wypchniętym na 200 mil od anteny. Nie da się tego zbudować bez schematów Rona.

Epokowe Objawienie nie jest trwałe, gdy rzeczywistość się zmienia. To właśnie stało się z Piątym. To Epokowe Objawienie było rzeczywistością, która istniała wtedy, w latach od 1934 do 1942. Z tego powodu skamieniało. Teraz jest nowa rzeczywistość. Zasady nie są już takie same. To neguje 30% piątego Epokowego Objawienia, jeśli wiesz, gdzie szukać błędów. Jest to wszystko, co ma związek z najwyższym, Trójcą Trójc, Triodytami i wszystko, co ma związek ze zmartwychwstaniem.


OJCIEC WSZECHŚWIATA : Płaszcz Tarkasa jest pięknym podobieństwem tego, co wszyscy nosimy : Jesteście materialnymi ludźmi, kiedy stoicie i rozmawiacie ze sobą, emanując polem protonów. Taka jest natura osoby, która się zespoliła z Dostrajaczem będąc w ciele. Oto macie Rona, z wyjątkiem jednej malutkiej rzeczy, która nie jest zespolona. Gdyby nie to, zostałby zabrany do atmosfery w rydwanie ognia. Więc teraz wygląd się nie zmienia.

Twój sąsiad, genialny specjalista od silników, ma 83 lata. Nie mamy zbyt wiele czasu. On musi wiedzieć, kiedy Ron mówi prawdę. Kiedy to zrobi, może zacząć od pomocy Ronowi w zaprojektowaniu silnika.

Nie możesz powiedzieć tubylcowi, co to jest koło, jeśli jedyne, co robił, to ciągnął towary na saniach. Nie ma prostego sposobu, aby mówić o nowym słownictwie, które jest niezbędne. Nawet to się zmieni.


Valerie : 19 miliardów istot morontialnych na planecie, dwie na każdego człowieka. Jaki jest ich cel ? Co one robią ?

Ron : Żyją swoim własnym życiem. Mają swoje własne budynki i miasta. Poprostu nie można ich zobaczyć. Żyją na tej planecie.


Kiedy doszło do buntu Lucyfera, Gabriel polecił wyłączyć obwody komunikacyjne. To zmusiło odwiedzających studentów do utknięcia na mieliźnie. Przez 250 000 lat z miliardami studentów uwięzionych tutaj. Wielu z nich stało się, nie tylko gośćmi, ale stało się źródłem tej planety, kiedy się rozmnażali. Około 30 lat temu wszyscy oni zaczęli wracać do swojego naturalnego domu. Urantia straciła 175 milionów istot.

Istoty morontialne nie są pośrednimi. Są one jednostkami niezwykłej pracy wykonanej przez Jezusa. Jezus umożliwił zmianę ludzkiego genomu. Homo sapiens jest katastrofą. Nie można go utrwalać. Człowiek ulega dewolucji, cofa się ewolucyjnie. Z tego powodu, dzięki Ojcu Wszechświata, nowy gatunek ma nową zdolność do przezwyciężenia grzechu i błędu poprzez umieszczenie umysłu i ciała na wyższym poziomie stworzenia. Na pewnym poziomie nie można popełnić błędu. Nowy gatunek ludzki, gdy się pojawi, prawie nie będzdie popełniał błędów, chyba że będzie próbował.

Dwie morontialne istoty z nami zostały tu umieszczone dwa lata temu.