Author Topic: 29.11.2020 – My i obszary przestrzeni zewnętrznej  (Read 219 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Andre_P

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 389
    • View Profile
    • Email
29.11.2020 – My i obszary przestrzeni zewnętrznej
« on: November 29, 2020, 03:35:43 am »
Ta sama wiadomość po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=16308.msg90714#msg90714
Napisali / Przekazali : 7inOcean, członek bohater i Ron Besser, administrator, członek bohater
Kategoria / Temat : Wątki nowych przekazów / Pre'Mtor – natura rozwoju : wycofanie, odrodzenie i wzrost (WOW) i innne wiadomości
« Odpowiedź nr 8, 27 listopada 2020 r., godz. 01:36:55 »

(Pierwsza część tej wiadomości)


CYTAT : „W końcu mówimy o prawdziwych reformach dobudówek do czasoprzestrzeni na poziomie przestrzeni zewnętrznej PPZ1 do nowego laboratorium czasoprzestrzeni wokół Nebadonu i jego Federalnych Stanów Wszechświata.

Czy zdajesz sobie sprawę, co to zwiastuje ? Wydaje mi się, że do wewnętrznych granic czasowych zostają dodane dodatkowe obszary przestrzeni. Jeszcze nowszy pomysł. Nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć więcej moje panie. Ron ” KONIEC CYTATU


SUE : Ron, wydaje mi się, że kiedyś PPZ1 był strefą Ostatecznego, ale z powodu buntu obydwu Ostatecznego i Najwyższego PPZ przyciągaję ostatnio mniej uwagi. Interesujące jest to, że przywołałeś PPZ1 jako nowe „laboratorium czasoprzestrzeni” wokół Nebadonu i jego Sfederowanych Stanów Wszechświata.


RON : To, że PPZ1 jest uważany za dodatek do obszaru czasoprzestrzeni, nie jest prawdą. Zostało mi to podyktowane bardzo spokojnie przez Absoluta, który nigdy nie mówi nie wprowadzając w błąd, aby sprawdzić, czy potrafię odróżnić bajkę od prawdy. Odrzuć ten pomysł już teraz, ale według mnie nie było to nierozsądne widzieć to jako możliwe. Oto dyktando, które mam dobrze odebrać :


MICHAŁ NEBADOŃSKI : „Nie rozważamy takiego pomysłu tutaj, w Nebadonie, Sue, ale Ronowi wyraźnie powiedziano, aby nie żywił żalu z powodu przepadłego najwyższego, ale pogodził się z tym, że niegdyś dziewiczy PPZ1 jest używany jako laboratorium do przenoszenia do przestrzeni zewnętrznej nowych zasad, które wszyscy musimy przyjąć. Ja uważam, że użycie PPZ1 w ten sposób jest bezużyteczne, ale Bóstwo Absolut podyktowało to bezpośrednio Ronowi, żeby to powiedział. Ron uważał to za dosyć sprytny sposób na wykorzystania najwyższości w sensie przyjęcia wyższych koncepcji najwyższego z ostatecznym. Z tego powodu osłabiłem ten pogląd i usłyszałem, jak OJCIEC powiedział:


"Ron się nie myli, ale jest przedwczesne o tym mówić. ON już nosi płaszcz serca i duszy, które potrafią dostrzec prawdę z dużej odległości i nie sprzeciwia się temu, co dla każdego innego byłoby absurdalne, ale to NIE jest absurdalne, lecz przedwczesne mówienie o tym, a ja wolę, żeby on i ty w ogóle nie używali tego pomysłu. Nawet Ja w ogóle przedwcześnie o tym mówię po to, żeby powiedzieć Ronowi, że nie może tego rozpracowuwać cały czas i stać po mojej dobrej stronie, bo racja stanu wymaga, abym był sprawiedliwy wobec wszystkich stron i muszę oddać to Bóstwu Absolutowi, żeby nadało sens tej idei w obecnej epoce"


BÓSTWO ABSOLUT : „Różnica między nami polega na tym, że Ja znam przyszłość od teraz. Z tego powodu musimy uważać, aby nie wyolbrzymiać tego, co jest dzisiaj tylko możliwością. Z tego powodu Ronowi powiedziano, żeby oddalił ten pomysł użycia PPZ jako miejszca rozważania pmysłów na wyższy poziom najwyższości dla przyszłego rozwoju PPZ2, PPZ3 i trochę PPZ4. PPZ4 to szczególny przypadek i Ron o tym wie i wstrzymuje oddech, bo poprawnie słyszy o tym specjalnym miejscu zwanym PPZ4.

"W każdym razie ta próba musi mieć na celu dopilnowanie, aby cała sprawa została chwilowo wyciszona i prosimy Sue, tak jak i Rona, żeby pozwolili sprawie się uleżeć do czasu przyszłych wiadomości. K ”


Tu RON : Nie mam wątpliwości, że są wobec nas bardzo uczciwi, Sue. Mówienie o PPZ1 nie jest błędem, ale z powodu używania ponadczasowej sprawy zmienionego najwyższego w połączeniu z obszarami czasoprzestrzeni przypomina nam, żebyśmy myśleli o naszych własnych sprawach i nie zajmowali się tą sprawą, gdy Bóstwa zastanawiają się nad tym, jak my, ludzie, będziemy w stanie zrozumieć, jak obszary przestrzeni mogą zostać użyte pomimo braku boga najwyższego, który mógłby zmodyfikować nasze umysły, żebyśmy cokolwiek zrozumieli na temat wykorzystania obszarów przestrzeni w przyszłości. K.


SUE : W cytacie powyżej napisałeś o dodatkowych obszarach przestrzeni, poza „wewnętrznymi ograniczeniami czasu”. Czy z tego należy wnioskować, że istnieje jakiś rodzaj przecieku PPZ1 do Federacji Nebadonu, ponieważ mówiono nam jakiś czas temu, że Nebadon i Urantia znajdują się prawie obok PPZ1, prawie jak brama do niego i dlatego jest tutaj prawdopodobne, że mówisz o możliwość otwarcia się do spraw obszarów czasoprzestrzeni. Czy obejmuje to teraz pracę Ostatecznego z Absolutem Najwyższym ?


RON : Jeśli założymy, że PPZ1 ma być używane jako laboratorium testowania czegoś związanego ze zmodyfikowaną koncepcją najwyższości, to nie musi to być wyciek, jak to ujęłaś Sue. PPZ1 obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół Raju. Wszechświaty czasu obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a zatem sama obecność PPZ1 jako połączenia z czasem i przestrzenią jest tak niezręczna, że całkowicie zaburza równowagę idei jedności wszechświata, gdy jedna część czasu jest podzielona na obszar, do którego nie może dotrzeć z powodu faktu że PPZ (!) posiada pas spoczynkowej przestrzeni, przez który żaden statek kosmiczny nie może się przebić, żeby się dostać do PPZ1.

Wiem o tym tak jak ty. Jednakże, biorąc tu pod uwagę Ojca Wszechświata jako Rządzącego, nie widzę żadnej możliwej dyskusji, która neguje użycie PPZ1, o ile Rządzący przyznaje czas na włączenie ogromnego nowego obszaru przestrzeni jako własnego i zmniejszy ilość spoczynkowej przestrzeni, aby pozwolić sobie na doświadczenie przeniesienia się podróżując między obszarami przestrzeni obracającymi się w przeciwnych kierunkach. W tej chwili ten pomysł jest bardzo niezręczny z powodów już przedstawionych, ale akceptuję fakt, że Ojciec jest zdolny uczynić działania obecnie niemożliwe możliwymi w przyszłości.

Idea „wycieku” nigdy nie jest stosowna, gdy mówimy o obszarach przestrzeni obracających się naprzemiennie, jak w tym przupadku, a wtedy oczywiście wiesz również, że OSL2 obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół samego Raju i ten sposób działa aż do piątego PPZ.

Praca ostatecznego, Sue, też teraz nie wchodzi w rachubę. Jak ja to rozumiem, ostateczny i nie używam tu dużych liter w pisowni ostatecznego, jest teraz zmieniany wraz z ideą KONCEPCJI tego, co najwyższe i ostateczne. To nie znaczy, Sue, że egzystencjalne Bóstwo może znaleźć jakiś kompromis, dla Ducha i Umysłu i prawdopodobne jest współżycie z Absolutem, przynajmniej w PPZ 4, ale to jest jednak zbyt bogate, abym mógł domyślać się, co to wszystko oznacza, najpierw dla czasu, a następnie dla przyszłości przyszłych Epok Wszechświata Nadrzędnego. W tej sprawie wszystko jest zamglone na drodze do przyszłości.


SUE : A zatem, jeśli to zostanie otwarte, czy otwiera to obszary pracy dla Finalistów, żeby w nie weszli ? I żeby stworzyć wznoszącym się możliwośc dowiedzenia się o ich przyszłej pracy. To otwiera wiele myśli o karierach wznoszenia, skoro zostało to rozpoczęte wiadomością od ciebie powyżej. Zastanawiasz się nad „Nową koncepcją i czymś więcej” i mogę się domyślić, że w poprzednim planie z bogiem najwyższym i ostatecznym, celem był postęp w obszarach PPZ, a teraz wydaje się, że wraz ze zmianami w nowo utworzonej Nowej Erze Wszechświata i z Absolutem Najwyższym okazuje się, że Poziomy Przestrzeni Zewnętrznej mają teraz dodane obszary przestrzeni, które nadal są obszarem do zbadania dla zaawansowanych istot duchowych jako finalistów i innych, którzy mają się tam rozwijać. Jedyny problem, jaki mam, to jak to działa, biorąc pod uwagę to, czego się nauczyliśmy o buntowniczych działaniach starego Ostatecznego i Boga Najwyższego. To może działać, gdy nastąpi takie odnowienie, jak włączenie nowych osobowości, reprezentujących ostateczność i najwyższość.


RON : „Odkładam te sprawy na bok, ponieważ używasz terminu Finalista. Era ostateczności miała być kolebką końcowej pracy Finalistów. Jesteśmy duchami szóstego stopnia przydzielonymi do pracy w czasie, w Korpusie Finalistów, zawsze liczącym około tysiąca lub coś koło tego w każdym.

Tymczasem już wiemy, że w zeszłym miesiącu zawieszono zaprzysiężanie nowych finalistów. Mówię to od Bóstwa Absolutu, a On mówi tak : „FINALIŚCI nie wchodzą teraz w rachubę jako postacie ostateczności głównie dlatego, że są duchami szóstego stopnia i nie osiągają w końcu duchów siódmego stopnia, dopóki nie zajmie się nimi Bóstwo Absolut i nie zmieni indywidualnie ich losów co do tego, w jaki sposób dzisiejsi Finaliści zostaną obwołani do pracy w PPZ2 i PPZ3. Z tego powodu nie ośmielamy się wyłuszczać o tej dziedzinie objawienia, dopóki się nie dowiemy, w jaki sposób OJCIEC jako RZĄDZĄCY uzna za konieczne przedstawić w ogóle od nowa pracy śmiertelników doskonałych. Czy to oznacza, że przyszłe przeznaczenie wznoszących się ludzi nie jest teraz w ogóle rozpatrywane, jeśli chodzi o pracę na poziomach przestrzeni zewnętrznej ? Ta sprawa jest otwarta, ale nie będzie na to odpowiedzi prawdopodobnie nie przez epoki, według obecnego stanu. K"

Tu znowu Ron : Myślę, że musimy poprostu zostawić tę dziedzinę w spokoju, Sue. Słuszne jest zadawanie pytań, co się z nami dzieje, gdy dzisiaj znajdujemy doskonałość. Odpowiedź brzmi : Nadal możemy używać Ascendingtonu jako naszego domu, ale co robimy z taką wzniosłą sferą oprócz siedzenia tam i pracy nad filozofią albo łamigłówkami przed majestatem naszego Ojca ? Już na początku powiedziałem, że rozmycie najwyższości wymaga rozcieńczenia losów, ale nie mam pojęcia, jak to działa, kiedy mamy miliardy istot ludzkich wychowywanych na planetach materialnych, które umierają, zmartwychwstają, a potem docierają do Raju i zostają objęci nie przez żadnego najwyższego, ale przez zmienione Bóstwo Absolut. Większość z nas nigdy nie zostanie objęta przez Trójcę, aby stać się Możnymi Posłańcami i tak dalej, ale wielu z nas wypełni przeznaczenie w Korpusach Finalistów, nawet jeśli istoty z Korpusów Finalistów są w tym momencie zatrzymane na ich drodze.

Pójdę dalej : Idea służby Finalistów bardzo mi się podoba, ale to nie jest koniec wszystkiego, w jaki sposób człowiek może służyć w swojej doskonałości przed Ojcem Wszystkiego. Nie jest niewyobrażalne, że idea Finalisty pozostanie, ale że zostaniemy zmienieni jako Finaliści, aby stać się duchami siódmego stopnia i zostać obejętymi przez Bóstwo Absolut do innej, głębokiej służby . . .