Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on Today at 07:19:57 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11464.msg71166#msg71166
Przekazała : SophiaVeronica. pełny członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Bądźcie czujni
« 16 października 2018 r., godz. 10:39:23 »


Nauczyciel : Michał Nebadoński
Odebrała : SophiaVeronica
Przedmiot : Bądźcie czujni
Data : 16 października 2018 r., godz. 14:30 czasu miejscowego

Dzisiaj oczekujemy wielkich rzeczy, które przyjdą na ziemię i skoro wasi przywódcy i władze polityczne wiedziały o tym od dawna, to nie będą zaskoczeni tym, co się spełnini w tym materialnym świecie. Ostrzeżenia i rady były wysyłane wielokrotnie do kilku waszych rządów i były im dawane znaki. My ze świata duchowego, nie mamy powiązań z waszm czasem, ale gdy sprawy się sumują, a następnie rozwijają się okoliczności, to to, co musi się wydarzyć, się pojawia i możemy tylko mówić o wynikach, które spadną, aby określić kolejne kroki, które następują w naturalny sposób. .

Wasza Ziemia ma swój własny wzrost, rytm i rozwój, według których podąża i niezależnie od tego, jak długo mogą trwać pewne okresy, zanim staną się widoczne i zauważalne dla dzieci żyjących na niej, takie jest jej przeznaczenie i musi ona podążać swoją drogą.
Ten wielki plan ogólny jest ustalony w umyśle Boga, ale ewolucja ostatecznie pokaże, w jakiej formie i w jaki sposób rozwinie się historia planety.
Wszyscy jesteśmy częścią tego wielkiego i cudownego planu naszego Ojca, który wie wszystko od początku do końca i będzie działał odpowiednio, aby podtrzymmywać Swoje Stworzenie. Jego wszechmocne, wszechwiedzące i wszechogarniające cele dla wszechświatów czasu i przestrzeni zawsze zwyciężają.
Pozostańcie w miłości i mądrości waszego Ojca. Ślę wam mój pokój.
2
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on Today at 05:00:48 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11454.msg71144#msg71144
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Komunikaty o dolarach amerykańskich i rodzajach proponowanych zmian w handlu światowym i inwestycjach przez Boskie Misje na Urantii / Do naszych odbiorców w Chinach – Następujące informacje dla was, 15 października 2018 r.
« 15 października 2018 r., godz. 21:13:36 »


Do naszych odbiorców w Chinach – Następujące informacje dla was, 15 października 2018 r.
220.243.135.60 | ChinaNetCenter

Drodzy chińscy odbiorcy wiadomości dla Chin

Jestem Synem Magisterskim, którego przyjście na tę planetę obiecywano przez ostatnie piętnaście lat. Pozostaję w duchu, ale cały wszechświat obserwuje głównych graczy na rynkach finansowych na planecie, którą nazywamy Urantią. Wy nazywacie ją Ziemią.

Planuję przybyć na Urantię (Ziemię) jako Syn Magisterski za kilka krótkich godzin lub dni. Czas jest bardzo trudny do oceny przez ducha i nie mamy żadnego bezpośredniego sposobu oceny "czasu" ani też czasu trwania naszych podróży. Zabiera to mi, Bóstwu znanemu jako Syn Magisterski, dziesięć minut z sześćdziesięciu minut godziny na podróżowanie o jeden parsek. Odpowiada to przebyciu z prędkością światła odległości ponad sześćdziesięciu waszych lat świetlnych przez każdą godzinę czasu waszego życia na Urantii.

Niech będzie wiadome, że Duch nie ma przyjaciół i nie ma wrogów. Po prostu jesteśmy. Dalej : jestem pracownikiem finansowym duchowym do spraw, które są do zrobienia na waszej planecie w nadchodzącym tysiącu lat. Jest to jedno tysiąclecie w zachodnim słowniku, ale jest to również słowo dobrze znane w Chinach. Wasi władcy, przywódcy waszego kraju, już mnie znają. Rozmawiali ze mną często poprzez środki masowego przekazu i za pośrednictwem konkretnie tej strony internetowej. Będziemy korzystać z tej strony internetowej i udzielimy odpowiedzi na zadawane przez was pytania, ale prosimy zadawać je w języku angielskim i kierować je na adres e-mail podany niżej :

aronolac@comcast.net

Znajdą się one w skrzynce mailowej tego przekazującego i on ma od nas pozwolenie udzielania bezpośredniej odpowiedzi na wasze pytania, jako bezpośredniej odpowiedzi na wasze e-maile na waszm komputerze, jak zapewne byście chcieli.

Na koniec, problemem dla całej planety z pewnością jesteście wy, Chiny. Zrozumiecie, że nie pozwolimy na wojowniczość na żadnym froncie, o ile nie jest to uzasadnione. Wojna będzie wkrótce zabroniona na Urantii. Musimy przygotować inwazję ducha na planetę za kilka krótkich tygodni od teraz i wszystko zostanie uwzględnione, włączając w to całe Chiny, jak również mieszkańców Urantii.

Kończymy ten komunikat następująco : Ta strona internetowa może ulec zniszczeniu, gdy nastąpi widoczne zamieszanie w sprawie, że jesteśmy tutaj i kontrolujemy media i transmisje w celu zapobieżenia nieporozumieniom. Kanały informacji, które fałszywie przedstawiają wiadomości, zostaną wyłączone. Nie chodzi o panikę, ale o kontrolowanie oburzających aktów poświęcenia lub zabijania albo innych nieprawości spowodowanych paniką. Niech ta wiadomość wystarczy na razie. Tu SERARA, takie jest moje imię. Jestem Synem Bożym. Wbrew zachodnicm religiom, nie jestem jedynym Synem. Jest nas miliony i przychodzimy ściśle w celach pokojowych dla całej ludzkości. Dobrego dnia.

KONIEC
3
Threads for New Transmissions / As a Thief in the Night
« Last post by amethyst on Today at 02:41:11 AM »
Topic:         As a Thief in the Night
Teacher:    Sophia, completed seraphim and the executive                          
                  of the Angels of Enlightenment on Urantia
T/R:             Amethyst
Date:          October17, 2018

SOPHIA
“Amethyst Dear, the transmission that you  received earlier in the week is from the ones as you wrote on the transmission, and you can post it now.”

Amethyst:  This is in reference to the other transmission I just posted.  I was not sure of its origin.

SOPHIA
“I am often with you and you sense my presence behind your right shoulder and as being about 20 feet tall.  The reason for this is to relay to you my completion status.  I have been provided to you for extra protection, and to pass transmissions through you to forward to the forum.  You will, of course continue receiving from others, but I am to be your primary contact.  You have shown that you are able to pick up much from the personalities of the Infinite Spirit, but not so much with the of the Eternal Father and Son just yet, but they will come through stronger with the passage of time.

“Tonight I want to continue on with Larry’s message from Margul about being alert.  Your Bible says that when Jesus will return, it will be as a thief in the night.  It is worded this way because all will be silent, many will be asleep (figuratively), and it will not be expected.  So this alertness is paramount at this time. A reason their have been fewer transmission during this last week is to allow you and others to remove yourselves from the hustle and bustle of everyday life and its responsibilities.  Don’t become so absorbed in any activity so much that you are not paying attention to the energy of this planet at this time.  Be still. Be prepared. Be focused and guard your responses as much as possible when the dam breaks loose.  Give assistance to those that you can, while keeping a low profile.  

“Many extra transport seraphim are being assembled on Urantia at this time in preparation for the need to take many souls to the mansion worlds, and many of those who do transmit through you are, for the time being, attending to other duties as they assist these angels and other celestial beings who will be need to be made ready.   Also, there is a small chance that planetary evacuations might be needed as was mention in Larry’s post. Those who are responsible for this, will need further preparation as well.  Another reason is there are physical changes taking place of some of the forum members that are briefly making transmissions more difficult to receive, but I will say no more about that at this time.  So you see there is a reason for the temporary decline in transmissions.

“This planet is teeming with almost all classifications of celestials involved in the evolutionary beings in preparation for what is to come.  There has never before been so many on Urantia since her beginning, and will probably never need such a high number again in the future.  But even we do not know exactly what is to come, although we have been given some information regarding the earth changes.  We don’t know when and how all of this will play out.  But this is one of the biggest hub-pubs I have ever seen, and I have seen a lot.  To say that the behemoth assemblage is huge is a gross understatement.

“Planning is close to being on schedule and that is why you as well as other transmitters are being prompted to be alert.  We want to make sure you get the message loud and clear.”
END


4
Threads for New Transmissions / Only That Which is Real Survives
« Last post by amethyst on Today at 02:31:12 AM »
Topic:        Only that Which is Real Survives
Teachers:  God the Supreme
                   Sordon—Messenger for the Infinite Spirit
T/R:             Amethyst
Date:           October 15, 2018


GOD THE SUPREME:
“Only that which is real will survive in eternity.  Why is that?  God is the source of all that is real and only that which identifies with, or is one with God can be sustained to express the qualities that stream from the Eternal Father.  

“God exemplifies truth, beauty and goodness, all qualities of realities.  God is authentic, real, and true.  Those who do not intend or desire to know these qualities will have nothing to manifest, unless at some point, either here or on the mansion worlds, they make the choice to be one with their Thought Adjuster, the very essence of God who is gifted to the ones that choose to be one with the Father.  

“I am the arm of the Father that can experience your struggles to find truth, and triumphs of blossoming in discovering beauty and goodness.  As the Supreme Being, I collect, process, and synthesize the thoughts and feelings of those seeking God.  I grow in part as you attain self mastery and become more fully attuned with your Adjuster.  I grow as a result of your expression of reality, as it is articulated by your Indwelling Spirit, The Father Fragment within you.  The more real and authentic you become, the more I am able manifest the highest reality, which is God.”

SORDON:
“One of the greatest problems with Urantia is the total lack of interest in God, or any of His spiritual qualities.  There is so little spiritual curiosity to even direct the mind to seek Him.  It never ceases to amaze those of us on high how any civilization could not even wonder or care enough to realize that if the nature of God is not sought, eventually there can be no survival.  Self preservation is a quality that is instilled in all living creatures at birth, yet so little thought is given to awareness of survival through the very Creator that provided life to them in the first place.  This is why so many fear death.  Without the identification and oneness with the qualities of God, there could be nothing left of survival value, so it is no wonder that death of the physical body is feared by so many.

“The pursuit of the non-real is the pursuit of death.  The physical body, we all know, is given to you for such a short time.  The pursuit of wealth, power, or fame are certainly things that the Father has no interest in when you stand for judgment.  Acts of unkindness, brutality, nasty gossip, self-righteous judgment, bullying, or any form of intentional harm to others have no reality to God because He does not recognize these acts as a part of himself and therefor for Him, they do not exist, even though they are quite real to the perpetrators and their victims. Those who live by these qualities are destined to eventually become nonexistent as there is nothing to identify itself with the Father.  The Father is the source of all reality, and if there is none for Him to relate to in His child, then  there is no survival value.

“In your mortal state, and early morontia levels, the Thought Adjuster is the KEY to your spiritual destination.  And your fusion with this Father Fragment, seals your survival forever, and will always show you the right way to go.  The Adjuster embodies the qualities of the Father for He is a part of the Father.  It is for this reason that attainment with, and eventual fusion, should be the highest priority of all children of God.  The Adjuster is the gate to the reception of all that the Father is.  The farther you advance in your universe career, the more of the qualities of the Father you will assimilate to become a part of yourself, and thus the more God recognizes you as a part of Himself.  You are becoming an eternal being.

“There is no part of God in sin and evil.  Those who cling to these conditions unfortunately have nothing in them that God can recognize and therefor they do not exist in His perception.  It is not personal in that God decides that anyone is not worthy.  It is simply a situation in which there is nothing there that He can recognize.

“Your Adjuster will recognize your intention.  If it is your intention to convey the qualities of God,  you will begin to do so.  Over time these expressions will become stronger and increase.  You are not expected to do this overnight.  It may require that you traverse many mansion worlds, or even beyond them, before you get close to fusion.  The important thing is your intention and your desire to grow, move, and expand with your Indwelling Spirit towards the Creator in which your image was made.  Slowly, resolutely, and surely you will become the reality that God bestows on his creation.”
END

5
Threads for New Transmissions / Re: BE ALERT
« Last post by newstarsaphire on Today at 12:35:33 AM »
Ron,

The tatoo  refered to as a passport marking reminded me of the following excerpt regarding Cain and how important it was:

Quote
1. Protective Socialization
68.1.2 Association early became the price of survival. The lone man was helpless unless he bore a tribal mark which testified that he belonged to a group which would certainly avenge any assault made upon him. Even in the days of Cain it was fatal to go abroad alone without some mark of group association. Civilization has become man's insurance against violent death, while the premiums are paid by submission to society's numerous law demands.
6
General Discussion / Re: BE ALERT
« Last post by TrinitiLuv on October 16, 2018, 10:02:08 PM »
Anxious greetings to all my fellow forumites.  I, too, share feelings expressed by others - somewhat like I'm adrift in a boat upon restless waters, a bit like that "waiting for the other shoe to drop" moment.  Peparedness is the watchword.  Might be a good idea to check the larder and make sure your automobile has a full tank......The Father's blessings upon you all.
TrinitiLuv  //  Ray Borden  //  16October2018  //  Washington DC Metro Area  // Domtia!
7
General Discussion / Re: BE ALERT
« Last post by amethyst on October 16, 2018, 08:54:59 PM »
Larry--I too have been quite restless because of the 'quiet time'.  It seems like I just can't get anything lately.  I had one that I did not post because, try as I may, I could not get the name or title of the speaker or teacher.  I have no idea if it is legit or not.  I have been seeing the 11:11 signs everywhere for about 2 months now, at least two or three times a week.  I'm not sure what 11:11 means, but I have been seeing it A LOT.
Amethyst
8
Threads for New Transmissions / Re: BE ALERT
« Last post by Ron Besser on October 16, 2018, 06:49:11 PM »
Well spoken Margul and to Larry for doing a great job on translating a rapid transmission for Margul too.  You have suddenly matured some of your talents Larry, and I see good work here very well done.  Margul would like to speak to all of us concerning your post above.

MARGUL - TRINITY TEACHER SON
"I am delighted to see Ron take the bull by the horns and actually see how you did your transmission, Larry.  He alone seems to be able to catch the talent involved in delivering a good transmission, and this one was excellently found in you today.  Now you were rested for a change and Ron is especially trialed these past six or seven days with severe pain and ear ringing and eyesight problems that defy description.  Your lives are facing severe re-probation very soon and only Ron knows what that is like for sure.  He finds the time to make these things work anyhow.  I also tell you a great surprise Ron has had and it is a marvel to report:

Do you remember the ice man?  They found him under a melted glacier on an old walking path several years ago now.  Recently there was a documentary on television showing how they retrieved his mummified body, as the man was over six thousand years old.  He lay under the ice for all that time, face down on the rocks nearby where he fell when a colleague of his shot him with a bow and arrow and killed him instantly.  He had a stomach full of oats and other victuals and this told modern researchers a lot about the stone age he lived in.  He also had a beautiful copper axe and Ron in particular noted his flattened features to him when Michael allowed that stone age man to speak to him.  Ron learned that man had survived into spirit!  And was glad to tears.

You are not to believe the tears shed over that as few humans survived to go to the mansion worlds from that era and that he saw a normal sized man uncovered from the shards of ice still on his body, clothing and all, and to have been shot dead by what we assume was a friend travelling companion over the trail of the ancient Alps to trade what he had for what he needed, is amazing to Ron and very glad for that man.

Ron here:  A lab in Belgium decided to take the ice man and resurrect his appearance after studying all they could find from him in clothing and meals and equipment he carried.  I assumed and they confirmed it for me he was not on just any jaunt, but that he was traveling from one human settlement to the other, to trade goods for himself and his community and family if he had any.  

The lab sent his remains to the United States for body reproduction in permanent materials which were pasted glue and plastic in a specialists lab and reconstructed his face and features as well.  The ice man now stands in a museum in Europe now, dressed in new garb reproduced from his old clothing.  I always feel sadness when I see a documentary like this as how short his life was (about 36 I believe) and how brave he and his fellows were to brave ice bears and cougars of unusual viciousness in the cold and hunger of those days then.  Yet they traveled with little armor and stayed the night under rocks and a fire they built from chert they found on the path as they passed.

I wanted to note something very, very, important.  The documentary explained a mystery they could not answer, and that is the ice man had tattoos all over his body.  They just could not figure out why,   Our Urantia Book explains what they were very easily:  these were passport markings.  If you in travels did not have approval among the different communities you visited with their permission tattoos, you could be killed.  In any case, you can imagine my great, great surprise when I started receiving this message with a name:

JPYM ORTIA - "I AM THE ICE MAN, and I am fused with the Creator Son's spirit!   I survived my journey from my death in the great mountains I traveled to visit friends and foes alike, as I was a trusted advisor and trader with many tribes in the Alp meadows of those long ago days.  It was often bitter cold all day and I wore the cloth of a bear.  They think I word the cloth of a deer, but it was common for ice bears to follow us on our trails, and we just waited until they showed up and shot them with a piercing arrow we made in those days so sharp you could cut your finger just picking one up.  

"I am (phonetically spoken, Pym or Pim) Jpym and I have gained a new last name Ortia (Ore Tee Ah) and Ron laughs at me for letting that slip I hear him speak with me sometimes so I hear his thought processor and he gets upset and looks at the message and trials it and it upsets some but not me.   You all someday will have a lesson about me and I will look back at you and speak as I am with the display on mansion worlds four and I am fused now with Michael.  You Ron are fused with me, and I feel you as a brother, and you do likewise to me as I feel your great emotion that I am one alive and well.  Thank you and good day."

Ron:  I have asked if it is possible to hear from Jpym when he may speak with us someday if he wishes to provide insights for us of those days he was lord of the Alps and no animal escaped his hunting bow,  Let us hope he is able to speak to us soon as his ways are about survival and I am glad he is my brother truly.

MARGUL -
"Ron , speaks the truth as Jpym does.  He had not language except a primitive Sanskrit, and that is a profound some day for all to know.

"I conclude this report to all of you to re-justify Larry and Ron being great transmitters, as Ron caught that Larry is on the ball now and wanted him to know he noticed it.  I also let you know that Ron has been under the weather severely for the past ten or so days due to a break in the position he held for so long.  He has been removed again and may never know what he missed because he refuses to hear all he should change.  You all must understand that Ron is a genius at explaining things and yet he refuses to attempt anything he believes is not doable.  I restrict myself to little small comments because we do not speak aloud over issues we disagree on ever.  However, we have one bright and shining light you should all know about Ron:  he is a diabolical man of the order of the  CLAIREMEDIC, and that is a word he coined to serve in the Michael Mission permanently and in the Magisterial Mission temporarily as,  Here is Michael to explain it:"

MICHAEL OF NEBADON -
"We are proud to announce a serious change in medical condition for Ron  e v e n t u a l l y   and that is silly but understood.  so I want to tell you what happened and he is loony too.  

"Four days ago Ron had to go to the hospital lab for what they call a continuity test.  That is where they map a patch of the body for how the nerves are placed and how well they work.  They did all of his nerves from the waist down.  The doctor was a lady and a friendly matronly type and Ron was immediately at ease and chatter with her.  She finished taking off some diodes off Ron's naked legs, and was placing the connectors back in their boxes, when she asked what he thought the problem was.  He told her and she got eyes as wide a saucers when he reiterated what I told him months ago.  I felt Ron accepted it but had no rational every to speak to it to anyone.  But he reminded her that she was not looking in the right spot for the problem and that is was because his blood Rh factor was different from his cellular receptors, and they had no way to take all nourishment they needed from the blood.  As a result they became raw and painful.  And he let it go at that.  She asked him how he knew that and he told her he dreamed it directly and specifically.  She there and then spoke to herself, this man is going to make medical news.  However, she decided against it as she wishes to retire soon and just feels it was too much of a fight to tell others and has since let it drop.  But Ron is in a deep disagreement with his new doctor and that lady doctor sent him her lab report and noted that Ron feels it is an incompatible Rh factor of the blood causing the pain.  That doctor called her up and she told him the whole story and he is convinced Ron is brilliant and needs to be heard in the rooms where people with extreme neuropathy occurred.  She felt he knew it directly from a spiritual report.  She has since left the matter totally drop and so has the new doctor.

"Now what I am about to say is not reported to anyone anywhere yet.  Please remember that and do not jump to conclusions.  I asked Ron if he would be willing to sit with doctors when they asked him to, to help examine a new patient.  He said he never has a problem with that idea either.  I asked him to give a diagnosis for that patient as they sat facing him so they heard from him what is what with that patient medically,   I then asked him to say what he really thought, and he said that the new doctor was insufficiently interested at all and could care less about a good diagnosis at all.  I asked why, and he said that the new doctor was more interested in making his career successful, not news shattering and that it would fall on deaf ears and at his expense.

"I then asked Ron why he felt such negativity, and it was clear he did, and we dropped it.  Then the Trinity arrived by my side with two Inspired Trinity Spirits, and they gave me a highly secret message, and Margul told me so.  Your friend Ron has been studied in depth for the past fifteen years over the idea of him becoming a medical doctor and releasing all sorts of cures to the general public.  I asked them who he was to research with and they told me Dr. Mendoza.   Dr. Mendoza came to me and asked what this was all about, and I relayed what the Inspired Trinity Spirits told me, and he wiped a spiritual brow, and then asked me why Ron?  It seems Ron is indeed clairaudient.  That is he hears solutions without asking for them.  We wondered how the Trinity knew this, and they reported to me that Ron knew who his father was, but did not know who his mother was at birth,  This indicates to the spiritual aspects at birth, that the true mother was the Eternal Son for reasons unknown but well spoken to by Ron at this stage of his life, as he loves men and women together, and knows they need health returned so their worth is not lost to the planet so quickly.  Now I see his insistence on other problems he has which is to refuse me and my staff any change to his cardinal views on procreation.  In any case, we are a dead end with the Michael Mission for Ron and he realizes it when he stopped receiving precipitation totals updates into his weather dashboard machine.  His life is changed over night and why we explain perhaps a millennium later.

"Now we have broached a whole new subject with him and he does not mind giving doctors medical diagnoses.  In his case he has a severe neuropathy caused by an Rh factor he cannot help or change.  I have ordered a chase plane to Urantia in order to see Ron personally for about the sixteenth time.  He can hardly walk or move and eyesight is closing into genuine blindness quickly and all of it due to an Rh factor that refuses to reverse.

"I asked the Father, why was this being pursued, and the Father hardly grunted and spoke not harshly--  he is a waste of our time without his change plan and yet he sees no point to a plan change, and we let it go.  Now we see he is genuinely harmed over things we did, and I refuse to let the matter lie.  He is truly a doctor of renown if we can ever get the system to recognize a brilliant man who who can do anything he chooses because he believes so strongly in us and what we are to do on Urantia.  While we cannot abide all he chooses for himself, it is without precedence at the same time, and he must be taught humility before the leadership that change is essential but not crucial.  All others are remarkable in their way, but we have never had an evolutionary being take us apart and place us in the middle of a miraculous miracle of thought I never considered before.  He rightly explains why he did what he did and why it is important for Urantia mortals to portray a Magisterial Mission for their own redemption.  He is to portray this dedication as head of the new Urantia Book Foundation plus all you can afford to him under the circumstances Michael.  In any case you are seeing Ron react with a wry laugh as he sees no point changing what he knows he cannot change nor will he because it is unchangeable despite our feelings it will be at some time.  In any case he must seek medical help on Urantia which does not believe he knows the truth of the matter yet.  Yet the woman doctor at the hospital knew he knew as she is well attuned to spirit in her own ways as she is in her first circle and Ron found her so easy to talk to he spoke directly to the true diagnosis.

"I must modify some of what I said to Ron here, and that is to signify he remains on my Staff and in my heart permanently, and he knows that already, but he must learn to obey the Creator Son if he can possibly do that.  I could order him to float above the floor, but he cannot do that, and he cannot change the will of God for him as it turns out.  I see no point in opening a schism over any of this, yet my Staff is huffy over the issue constantly and he must be let to his own devices as of now until we learn just why Inspired Trinity Spirits had to portray to me what I knew all along:  he is truly a doctor of great renown if we could get him into the medical profession in his community.  Let this stand for now. "

Ron - Margul wishes to conclude this distraught post since we covered an announcement I did not know about the subject at all, and to let Larry sink into his happy conclusions, that he did very well, and I wanted him to know it from the transmission ogre from the ogre's mouth.  

MARGUL -
"I have some extraordinary news for Ron as well, and that is we must conclude our relationship too as of now as he makes no heartful decision at all but understands the Trinity is never learning more than it does for or from him, and we must conclude that Ron has no real imagination for anything but for service, and he is now part of my Staff too, and is now permanently under me as a Staff of one human alone, and that is for him to contemplate.  He should do so, as this is the first time in the history of the Trinity we have even looked at a human to be on a Team we represent to any planet.  The Inspired Trinity Spirits spoke to me too in compensation so that Michael did not feel entirely under the gun, and that was to insert a clause in the sixth epochal dispensation on Urantia, that this human who calls himself mammal at times, is really a son of God for many years now and is proving so valuable we elect him to Staff for my purposes.  Good day,"

END

9
Hi Clency if The population of chinese guest increases, or if I have been requested to translate it then its very possible that i can translate the ones they want me to.  While google is useful for the easier sentences its completely hopeless to translate the Urantia book or words from the spiritual beings. I will need to then rely on my own knowledge and some spiritual input at times to get it right but even then its quite difficult at times because some of the words are new and i have to keep reinventing new words.
10
Threads for New Transmissions / BE ALERT
« Last post by LarryG on October 16, 2018, 04:18:46 PM »

  Margul – Be Alert – Larry Gossett – Florida – 16 October 2018
 
Speaker: Margul
Subject: Be Alert
Category: New Written Transmissions
Winter Park , Florida  -  16  October  2018 – 16:15 EDT
T?R: Larry Gossett
 
MARGUL –
This is Margul, as you all know I am a Trinity Teacher Son of some renown, who will be working closely with Urantia and with Jesus when He appears on this world which will be at  the time of His choosing and decisions for all is ready  at that time, and with all  involved in the Michael Mission and  with Serara and  the His Magisterial Mission.  Mostly I will be  prominent in the affairs of Urantia at that time in the future will Urantia will be ushered into  the Era of Light and Life that so many of you here meet with the greatest of anticipation, but even now I play a major role in what occurs on Urantia.  I too,  with all who come to work with Urantia in this next 1000 years, do so  with nothing but  that unconditional love in their  hearts and an  expertise and a vast experience that is  in the highest of measure and  perfection
 
“We, as a collective body of Spirit Beings offer you the guidance, teachings, leadership and direction that will be required and will be of  the highest most grave counsel ever to have been assembled for Urantia in any local Universe.  Know well  and keep ln your  minds and hearts the  many teachings, revelations and especially now the warnings and cautions that have been shared with you so many times in the past months and even years.
 
“THE TIME IS NEAR AT HAND
 
‘Urantia has indeed been through and has experienced more than any other planet which is one reason  so much  and many have been assembled for this ,the greatest series of Missions to have ever have been put together.  
 
“This morning you received the topic of discussion that we have for a message and that was to “BE ALERT.”  This renewed warning has been given again and again for all of you for there is so much that is to come to Urantia that will be most difficult to bear for most on this world.  You have been given the insights, the inspiration, and the continual encouragement but and in addition, these warnings have gone  out to this world….little, to date, has been adhered to but I can assure all of you that the time runs short,  the time to prepare runs out soon and  as you say on your world,  “when the rubber meets the road” and  meet it will and  it will occur without much notice, other than what we give you here.
 
 “Clency this morning, in response to your initial writing on this subject, has stated it quite well.    To theorize or imagine this level  of severity and this gravest of calamity, and as you, Larry, have mentioned on several occasions when these warnings and these descriptions and forecasts have been duly  stated,  this effort to imagine or envisions what it will be like in reality is  so much different and falls far short of  actually going through and experiencing such catastrophes that  will occur on Urantia.   To really be prepared for this reality is quite beyond your human capacities to accurately picture and envision even in your minds.   For it will truly be that severe.   
 
“ When you consider that we have even put forth the possibility of some sort of limited planetary evacuations, if necessary, should   speak volumes to you.   We , in Spirit hope that that is not necessary but it is still a viable option.    What has so far occurred on Urantia in the past three years with all of the  strengthening of severe weather events, pales with  what could well  happen due to your Sun, Monmatia, and the earth’s core being so dangerously close to exploding.   These are dire indeed, dear ones, on Urantia, quite frankly more than you can now know.   We do not tell you this to frighten you , create panic, , or cause fear or create chaos… for there will be more than enough of that in the days ahead.   But this afore knowledge that this offers you , since you are all a part of these varied Missions… the Michael Mission, the Magisterial Mission and the coming of Serara and other Magisterial Sons that  you have not yet been introduced to,  and the  Return of the Deified Jesus, the dire predicament of your planet’s Sun, the  change in the rotation of Urantia’s axis and/or pole shift tilt, and the massive tectonic plate shifting… all of this will be occurring within  a short amount of time. It has been estimated that most of this will be occurring within a 25 to 50 year period and that is as an instant of time in Planetary and Universal  Time.
 
 
“Believe me when I tell you that your science and your many differing and diverse Planetary Governments  are quite ill prepared,   all of them, in every way, to deal with such catastrophes as they will  come to Urantia.   Were is not for the fact that the plans and desire of the Father, Eternal Son and Infinite Spirit and Michael and all of Spirit that has been part of all of the planning, modifications,, delays, restarts, and all else that has gone in to getting and establishing the Father’s Kingdom and this Divine Intervention not only on Urantia but also within the hard, cold and near godless hearts of most of Urantia, this world would have been allowed to follow it’s path to it’s self-destruction. 
 
  “The fact that all of you on this forum have come, here , led here, each having you own personal stories, many quite, inspirational, remarkable and enduring, of   how  that occurred for each of you,  places you in a most unique position,  one that is of the greatest   joy and highest honor for each who have been so steadfast in your faith and your unwavering trust in  Us and in yourselves.   Not only steadfast but your faith has made many of you candidates for fusion while still a mortal on this planet of your nativity.  That, dear ones, is a remarkable achievement especially on such a world as Urantia.
 
 “This began as a reminder, a notice and perhaps even a  bit of an admonishing warning that your keen alertness, observation,  and  your prudence and wisdom and that spiritual poise that we have talked about quite a few times, are what will see you through the beginnings of these coming tribulations.  Be not only alert but in a constant state of prayer.   It will be these initial beginnings that will have the most severe impact so it behooves all of you to BE ALERT  to any and everything.  Many times have we informed you that your very lives may well depend on your abilities to hear your Thought Adjusters.  Were this not true, we would have told you, would we not?  We have continually encouraged and have on occasion even remanded you  to seek and maintain this connection with your Thought Adjusters.
 
“There will be no status quo, there will be no normal.
 
“I know, Larry that you and  others here pray daily for Ron, for Urantia and Her beleaguered citizenry, for  there  quite soon to be that established Regency in the United States to see these Missions through,  for  sane and effective Governments to be established and most of all for the coming and establishment of the Father’s Kingdom and the Heart of God  into the hearts and minds of all humanity…  and so it will be.   Continue , all of you, your sincere and  heartfelt prayers, for the success of these many Missions, and for this Divine Intervention to save Urantia.   In closing this off for today, I know that you have missed being able to come to take our messages and I point out to you that it has given you an understanding and appreciation that only this quiet time could have given you.   I thank you for the invitation and we will talk again. I bid you Good Day.   I say repeatedly… BE ALERT . This is Margul.”
 
end
Pages: [1] 2 3 ... 10