Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
Clency and others.    This subject of a Global Reevlauation has been around for quite some time.  After reading  your reply , I looked up Reevaluation/Global Currency Reset ( RV/GCR ) and there is so much about it,  that it is difficult to separate truth and actual information from the many conspiracy theories and misinformation that are all jumbled up together.  And I can say that the more we learn, the more obscene things become regarding wealth and all that those who have it do to amass fortunes and what lengths and depths of deception are at play.   However we can rest assured that Serara  will implement all that is necessary and required to "reset" and "redeem" this world. That is  one of the reasons this has been referred to as "The Corrective Time."  Thanks for your reply.  
92
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on October 11, 2018, 06:57:10 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11408.msg71004#msg71004
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek-bohater
Kategoria / Temat : Komunikaty o dolarach amerykańskich i rodzajach proponowanych zmian w handlu światowym i inwestycjach przez Boskie Misje na Urantii / OGŁÓSZENIE DOTYCZĄCE CHIN - OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WALUT, 11 PAŹDZIERNIKA 2018
« 10 października 2018 r., godz. 20:35:35 »


OGŁÓSZENIE DOTYCZĄCE CHIN - OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WALUT, 11 PAŹDZIERNIKA 2018

KOMUNIKAT OD SYNA MAGISTERSKIEGO O ROZPOCZĘCIU MISJI MAGISTERSKIEJ NA TEJ PLANECIE I O DOSTARCZENIU RZĄDOWI CHIŃSKIEMU W CIĄGU KILKU DNI PRZEGLĄDU NA TEMAT NASZEJ OBECNEJ POLITYKI WOBEC CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

KOMUNIKAT OD SYNA MAGISTERSKIEGO SERARY OSTRZEGAJĄCY CH.R.L., ŻE ICH WALUTA JEST NOTOWANA ZBYT WYSOKO O OKOŁO POŁOWĘ I BĘDZIE PODJĘTA AKCJA PRZECIWKO NIM W POSTACI DEWALUCJI JUANA BIORĄC POD UWAGĘ ICH REZERWY, JEŚLI BĘDĄ OBSTAWAĆ PRZY NIE PRODUKOWANIU NICZEGO WZAMIAN ZA DODATKOWY ZYSK

SERARA - „Chciałbym podać, co następuje : Nie jesteśmy w żadnym razie piratami, ale jesteśmy zmuszeni przyjąć, że Chiny i juan ma być utrzymywany na poziomie 6,975 za dolara USA, albo lepiej 6,735 juanów za dolara amerykańskiego.„Jeśli kurs wymiany spadnie do 7.5315 juana, to podejmiemy jednostronną akcję w celu usunięcia nadmiernego zysku, jaki rząd chiński wytwarza w znanych wam działach przemysłu. Podejmiemy wtedy kroki, aby wypuścić JEDEN BILION DOLARÓW USA (Po ameykańsku ONE TRILLION USD) do systemu kapitałowego świata. Rząd chiński nalicza ponad dwadzieścia centów za każdy juan i jest to poważne przewartościowanie dla nas i dla reszty świata.


"Niech będzie wiadomo, że mamy pod ręką rezerwy w wysokości 17 (siedemnastu) bilionów dolarów (17 trillions USD) i możemy z łatwością uzyskać więcej. Wasze rezerwy walutowe są prawie dwa razy wyższe, ale musicie zrozumieć, że światowe warunki zadbają o to, żeby te rezerwy się szybko wyczerpąły, jeśli zrobicie masowy wykup dolara USA, a my nie chcemy, żeby to nastąpiło.


„W końcu, dolar USA jest obecnie ustalany na poziomie 6.921384 juanów za dolara na zakończenie dnia notowań 11 października 2018 r. To jest za dużo i ostrzegamy was, że to nie będzie tolerowane na koniec dnia 25 października 2018 r. o północy czasu strefy Nowego Jorku.


"Dalej zastrzegam, że wiadomości dla was zostaną wkrótce aktywowane, aby przekazać wam nowiny o waszych powiązaniach z Hongkongiem i innymi miejscami wzdłuż linii wybrzeża Pacyfiku i morza Południowochińskiego i że nie mamy zamiaru pozwolić na szeroką inwazję towarów koreańskich lub chińskich zamiast towarów wietnamskich lub towarów z Hongkongu, aby wymienić tylko niektóre. Wasza polityka ma na celu ochronę waszych interesów, ale ona staje się przesadna do tego stopnia, że nie możemy jej tolerować dla dobra tego świata, który nazywamy Urantią i oczywiście prosimy pamiętać, że to jest ważne. Dobrego dnia. Tu Syn Magisterski (Arbiter), a wy, kraj Chiny, jesteście bardzo ważni dla nas i dla tego, co mamy do zrobienia tutaj w celu ponownego nastawienia ludzi Urantii do normalnego sposobu życia i przestrzegania na nowo godziwych warunków życia. Tu Serara, dobrego dnia ".

KONIEC


93
AUDIO TAPE Transmissions Here / Audio Transmission / A False Sense of Responsibility
« Last post by Lemuel on October 11, 2018, 01:37:02 AM »
Speaker: Lemuel
Subject. A False Sense of Responsibility
Place: Girona, Catalunya, Spain.
Date/Time: 11th Oct. 2018  07:36 Local  05:36 Z

https://app.box.com/s/op34j15r9jcucd89vfbvmn1c2kkald37
94
Threads for New Transmissions / "The shackles of the economy"
« Last post by Rene A Duran on October 11, 2018, 12:37:17 AM »
769) "The shackles of the economy"

Teacher: The Universal Father.
Topic: "The shackles of the economy"
T / R: René Durán.
October 10 2018.
Phoenix AZ.

My Father, Universal Father, here is your son Rene of Nebadon, I intuit that something big, very big, you are going to transmit now.

The Universal Father- "Actually, I am your Universal Father waiting for the hour in which you began your work, but nevertheless, everything turned out better than I expected, in these days of transformations in which the Spirit rejoices in seeing his guards in dispositions of total submission, we are pleased to announce the farewell to a very important element that has been present for millennia in the Urantian soils, and this is the vanguard of the current economic systems or a modification that will bring my Sons experts in the economy of the planets.
  "I am your Universal Father speaking concretely of the shackles of the American economy.
Rene- What are the shackles that imprison the economy of this country?
The Universal Father- "Actually, there are several, but there are some stronger than others, the authoritarian impositions to shipments of foreign products." That motion or measure will be removed at the time allowing the return of the flow of trade, said Tariffs are restrictive in both directions.

  "This is your Universal Father following a clear and definitive track in the negotiations of the countries and peoples, be alert to the realization of these important points in the life of the peoples.

  "I am your Universal Father, ... we are in economic junctures of great importance that will be resolved with the help of my Magisterial Sons and the Creator Son, a news that they just read in the forum.

  "I am the Universal Father consolidating our positions with respect to the Urantia economies.

"That is all for today".

End.

****************************
769)"Los grilletes de la economía"

Maestro:El Padre Universal.
Tema:"Los grilletes de la economía"
T/R:René Durán.
Octubre 10 2018.
Phoenix AZ.

Padre mío, Padre Universal, aquí está tu hijo René de Nebadón, intuyo que algo grande muy grande vas a transmitir ahora.

El Padre Universal- "En realidad, Yo soy tu Padre Universal esperando la hora en que comenzaras tu trabajo, más sin embargo, todo resultó mejor de lo que esperaba, en estos días de transformaciones en que el Espíritu se goza en ver a sus guardias en disposiciones de total sumisión, nos es grato anunciar la despedida de un elemento de mucha importancia que ha estado presente por milenios en los suelos urantianos, y esto es la vanguardia de los sistemas económicos actuales o una modificación que traerán mis Hijos expertos en la economía de los planetas.
  "Yo soy tu Padre Universal hablando concretamente de los grilletes de la economía estadounidense.
René- Cuáles son los grilletes que aprisionan  la economía de este país?
El Padre Universal- "En realidad, son varios, pero hay unos más fuertes que otros; las imposiciones autoritarias a los embarques de productos extranjeros. Esa moción o medida será removida en su momento permitiendo el regreso de la fluidez de los intercambios comerciales,dichos aranceles son restrictivos en ambos sentidos. 

  "Este es tu Padre Universal siguiendo una pista clara y definitiva en las negociaciones de los países y pueblos. Estén pendientes de la realización de estos puntos de importancia en la vida de los pueblos.

  "Yo soy tu Padre Universal,..estamos en unas coyunturas económicas de mucha importancia que serán resueltas con la ayuda de mis Hijos Magisteriales y el Hijo Creador, una noticia que acaban de leer en el foro.

  "Yo soy el Padre Universal consolidando nuestras posiciones con respecto a las economías de Urantia.

"Esto es todo por hoy".

Fin. 
95
Hi Ron,


It's good to hear from Serara again and relieving to know that They are on top of things in Urantia.  

It is really of great concern as China has their finger in just about every country.  Philippine President Duterte is now considering a joint exploration with China in the South China Sea (Read more at https://www.philstar.com/headlines/2018/09/28/1855512/philippines-china-serious-joint-exploration-chinese-envoy#K6Biox8VX8J6dVAx.99).  


They have already built major structures that look like military bases in these contested regions which they claim are rightly theirs.Acc. to Dr Zhuang Guotu, the head of Xiamen University's Southeast Asian Studies Centre 'China has the right to build whatever it needs within its territory....China's military deployments in the South China Sea were to defend its security and interests, rather than military expansion.' (https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-to-expand-land-reclamation-activities-in-south-china-sea-say-experts)


The One Belt One Road or OBOR plan of China is explained in a Jan 2018 article  (https://www.theglobalcanadian.com/can-china-conquer-world-yes-plan-works/). Currency manipulation may well be part of this plan.Evan
96
Many are waiting around the world, in the financial realm, for the Reevaluation/Global Currency Reset ( RV/GCR ) to take place by the end of this year 2018 and the Chinese Yuan, according to experts in this field, has the choice to align itself on the other currencies or to create an imbalance by an over-evaluation, with the risk of provoking a world financial collapse. It is indeed a relief to know that Celestials are planning to kill the chicken in the egg before it is hatched. Domtia
97
General Discussion / Re: Medical Alert For You with Anxiety Concerns
« Last post by Clency on October 10, 2018, 10:31:57 PM »
Thank you Ron for these judicious recommendations to us, oldies in particular, who are most inclined to stroke or heart attack when it comes to face heavy pressure and stress. I am not sure, where I am located, that this ‘arm blood pressure machine’ you preconize can be found in a mall center, it may be available in a pharmaceutical shop, but even then I wonder if it can be provided without a medical certificate. Domtia
98
CHINA  BULLETIN :::   CURRENCY WARNING  OCTOBER 11. 2018

MESSAGE FROM THE MAGISTERIAL SON ABOUT TO EMBARK ON THE MAGISTERIAL MISSION ON THIS PLANET, AND TO PROVIDE THE CHINESE GOVERNMENT AN OVERVIEW IN A FEW DAYS AS TO OUR POLICY TOWARD THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AT THAT TIME.

MESSAGE FROM THE MAGISTERIAL SON, SERARA, TO WARN THE PROC THAT THIER CURRENCY IS OVER RATED BY ABOUT ONE HALF AND THAT ACTION WILL BE TAKEN AGAINST THEM IF THEY PERSIST IN PRODUCING NOTHING FOR THE EXTRA PROFIT THEIR DEVALUATION OF THE YUAN PROVIDES YOUR RESERVES.

SERARA - "I wish to state the following: We are in no way considered pirates, but we must have the understanding that China and the YUAN is to remain pegged at 6.975 per USD, or preferably, 6.735 YUAN per United States Dollar."If the exchange rate dips to 7.5315 Yuan then we will take unilateral action to destroy the extra profits this brings industrial sectors known to you, the Chinese Government, and we will take measures for you to release ONE TRILLION USD,  back into the world capitalistic systems.  What is being done by the Chinese Government is to charge over twenty cents for every Yuan at that rate,  and as such, it is seriously overvalued to us and to the rest of the world.


"Let it be known we have reserves in the amount of seventeen (17) trillion dollars at hand and can easily obtain more.  Your currency reserves are nearly double that, but you must understand that world conditions will see to it that is quickly depleted if you make a run on the USD and we wish that not to occur.


"Finally, the USD is now pegged at the close of our trading day October 11, 2018 at 6.921384 Yuan per dollar.   This is excessive and you are warned it will not be tolerated by the end of the day on October 25, 2018 midnight New York time zone.


"I further stipulate this outlet of news to you will be activated briefly to bring you news as to your ties to Hong Kong and other places along your Pacific Coast line, and the South China Sea,  and that we have no intention of allowing a wide spread invasion of Korean goods or Chinese goods to display in place of Vietnamese goods or Hong Kong goods to name a few.  Your policies are made to protect your interests, but they are becoming excessive to the degree we cannot tolerate them for the good of this world we name Urantia, and we ask you to remember that as a matter of course.  Good day.  I am a Magisterial Son and you the country of China are very important to us, and what we have to do here in order to recharge the people of Urantia back to a normal routine of life and observation of decent living standards once more.  I am Serara.  Good day.”

END

99
Threads for New Transmissions / "The God of Israel"
« Last post by Rene A Duran on October 10, 2018, 05:52:58 PM »
767) "The God of Israel"

Teacher: The Universal Father.
Theme: "The God of Israel."
T / R: René Durán.
October 10 2018.
Phoenix AZ.

The Father comes speaking in synthesis.

"God of the world"

The Universal Father- "God of the world is he who bends you and subjugates you to his low passions.

  "The God of Israel is the one who treats you with love, who treats you with kindness, who loves you and caresses you all the days of his life and it is not true that he is filled with anger and punishes you.

  "It is for all of us to know that the God of Israel has the days counted for when his Son returns to be among you and fill your little house with honey and cravings.

  "I am your Universal Father acting as the God of Israel.

  "The God of Israel has been since the days of Moses, of Abraham, of Zechariah, He is the only God who in all instances has taken you with him to seek your welfare and to give you the abundance of your heart.

  "I am your Universal Father, interweaving good circumstances so that your heart can enjoy itself.

  "This is your Universal Father leaving this note here.

Another call from the Father.

   "The passion for transmission is something sublime and many will seek without success, but you who succeed in the seed that originates these benefits keep the pace at the right time.

  "I am your Universal Father, questioning disloyal attitudes in transmitters in general, every day is a new dawn, a new adventure.

  "Transmission is an art directed by God to mortals that transcends the borders of the infinite.


  "Today the Universal Father is declaring null all the channelings that have been done before the transmissions by reflectivity.

  "It is an art learned and perfected from the hand of the Creator to serve humans who do not have that gift.

 "I am the Universal Father leaving this note here."

End.

767)"El Dios de Israel"

Maestro:El Padre Universal.
Tema:"El Dios de Israel".
T/R:René Durán.
Octubre 10 2018.
Phoenix AZ.

El Padre llega hablando en síntesis.

"Dios del mundo"

El Padre Universal- "Dios del mundo es aquel que te doblega y te subyuga a sus bajas pasiones.

  "El Dios de Israel es aquel que te trata con amor, que te trata con bondad, que te ama y te acaricia todos los días de su vida y no es verdad que se llene de  ira y te castigue.

  "Es de todos menester saber que el Dios de Israel tiene los días contados para cuando su Hijo regrese a estar entre vosotros y llenar tu casita de miel y de antojos.

  "Yo soy tu Padre Universal actuando como el Dios de Israel.

  "El Dios de Israel ha estado desde los días de Moisés, de Abraham, de Zacarías. Es el Único Dios que en todas las instancias te ha llevado consigo para procurarte bienestar y brindarte la abundancia de tu corazón.

  "Yo soy tu Padre Universal entretejiendo buenas circunstancias para que tu corazón se goce.

  "Este es tu Padre Universal dejando hasta aquí esta nota. 

Otro llamado del Padre.

   "La pasión por la transmisión es algo sublime y que muchos buscarán sin éxito, pero ustedes que tienen éxito en la semilla que origina estas bondades mantengan el ritmo a la hora indicada.

  "Yo soy tu Padre Universal cuestionando actitudes desleales en los transmisores en general. Cada día es un nuevo amanecer, una nueva aventura.

  "La transmisión es un arte dirigido por Dios a los Mortales que trasciende las fronteras de lo infinito.


  "hoy el Padre Universal está declarando nulas todas las canalizaciones que se han hecho antes de las transmisiones por reflectividad.

  "Es un arte aprendido y perfeccionado de la mano del Creador para servir a los humanos que no tienen ese don.

 "Yo soy el Padre Universal dejando hasta aquí esta nota".

Fin.


100
AUDIO TAPE Transmissions Here / Re: Audio Transmission / The New Spirit Of Truth
« Last post by Ron Besser on October 10, 2018, 10:12:59 AM »
 

From LARRY GOSSETT  Wednesday 10 October 2018

 

Review of Key Statments Concerning The New Spirit of Truth
« on: Today at 09:27:00 AM »
For two days now I have wanted to put something together, to extract some of the key statements and revelations for all who are thinking  about  the New Spirit of Truth.   Even though this New Spirit has been with us for some time, it seems that only quite recently it seems that are we just now  becoming more aware of it and it is so important for all of us to be more involved than ever and accept this wonderful gift and learn how to best use and understand it’s significance, and how it may work for and with us.

My thanks to Ron and Lemuel, Paynor, my fused Thought Adjuster, and all who have been contributing to our understanding of  this New Spirit of  Truth.   As Lemuel  pointed out this morning in his recorded message, "this is a process."  The more we understand and contemplate it, the   better off will be  the levels of our service to the Father, to all those involved and associated with the Michael Mission and equally important our love and service to mankind and to Urantia and to all of the high principles that  this site stands for and represents.    LarryG


From  our Urantia Book concerning the Original Spirit of Truth

The Spirit of Truth

180.5.”1 The new helper which Jesus promised to send into the hearts of believers, to pour out upon all flesh, is the Spirit of Truth. This divine endowment is not the letter or law of truth, neither is it to function as the form or expression of truth. The new teacher is the conviction of truth, the consciousness and assurance of true meanings on real spirit levels. And this new teacher is the spirit of living and growing truth, expanding, unfolding, and adaptative truth.

“The first mission of this spirit is, of course, to foster and personalize truth, for it is the comprehension of truth that constitutes the highest form of human liberty. Next, it is the purpose of this spirit to destroy the believer's feeling of orphanhood. Jesus having been among men, all believers would experience a sense of loneliness had not the Spirit of Truth come to dwell in men's hearts.”

194.2.3 “This bestowal of the Son's spirit effectively prepared all normal men's minds for the subsequent universal bestowal of the Father's spirit (the Adjuster) upon all mankind. In a certain sense, this Spirit of Truth is the spirit of both the Universal Father and the Creator Son.”

194.2.4” Do not make the mistake of expecting to become strongly intellectually conscious of the outpoured Spirit of Truth. The spirit never creates a consciousness of himself, only a consciousness of Michael, the Son. From the beginning Jesus taught that the spirit would not speak of himself. The proof, therefore, of your fellowship with the Spirit of Truth is not to be found in your consciousness of this spirit but rather in your experience of enhanced fellowship with Michael.”

194.2.”5”” The spirit also came to help men recall and understand the words of the Master as well as to illuminate and reinterpret his life on earth.”

194.2.6”” Next, the Spirit of Truth came to help the believer to witness to the realities of Jesus' teachings and his life as he lived it in the flesh, and as he now again lives it anew and afresh in the individual believer of each passing generation of the spirit-filled sons of God”.

194.2.7 “Thus it appears that the Spirit of Truth comes really to lead all believers into all truth, into the expanding knowledge of the experience of the living and growing spiritual consciousness of the reality of eternal and ascending sonship with God.”

194.2.8 “Jesus lived a life which is a revelation of man submitted to the Father's will, not an example for any man literally to attempt to follow. This life in the flesh, together with his death on the cross and subsequent resurrection, presently became a new gospel of the ransom which had thus been paid in order to purchase man back from the clutch of the evil one - from the condemnation of an offended God. Nevertheless, even though the gospel did become greatly distorted, it remains a fact that this new message about Jesus carried along with it many of the fundamental truths and teachings of his earlier gospel of the kingdom. And, sooner or later, these concealed truths of the fatherhood of God and the brotherhood of men will emerge to effectually transform the civilization of all mankind.”

194.2.9” But these mistakes of the intellect in no way interfered with the believer's great progress in growth in spirit. In less than a month after the bestowal of the Spirit of Truth, the apostles made more individual spiritual progress than during their almost four years of personal and loving association with the Master. Neither did this substitution of the fact of the resurrection of Jesus for the saving gospel truth of sonship with God in any way interfere with the rapid spread of their teachings; on the contrary, this overshadowing of Jesus' message by the new teachings about his person and resurrection seemed greatly to facilitate the preaching of the good news.”

194.2.10 “The term “baptism of the spirit,” which came into such general use about this time, merely signified the conscious reception of this gift of the Spirit of Truth and the personal acknowledgment of this new spiritual power as an augmentation of all spiritual influences previously experienced by God-knowing souls.”

194.2.11” Since the bestowal of the Spirit of Truth, man is subject to the teaching and guidance of a threefold spirit endowment: the spirit of the Father, the Thought Adjuster; the spirit of the Son, the Spirit of Truth; the spirit of the Spirit, the Holy Spirit.”

194.2.12 “In a way, mankind is subject to the double influence of the sevenfold appeal of the universe spirit influences. The early evolutionary races of mortals are subject to the progressive contact of the seven adjutant mind-spirits of the local universe Mother Spirit. As man progresses upward in the scale of intelligence and spiritual perception, there eventually come to hover over him and dwell within him the seven higher spirit influences. And these seven spirits of the advancing worlds are:”

194.2.13 1.” The bestowed spirit of the Universal Father - the Thought Adjusters.”

194.2.14 “2. The spirit presence of the Eternal Son - the spirit gravity of the universe of universes and the certain channel of all spirit communion.”

194.2.15 “3. The spirit presence of the Infinite Spirit - the universal spirit-mind of all creation, the spiritual source of the intellectual kinship of all progressive intelligences.”

194.2.16 “4. The spirit of the Universal Father and the Creator Son - the Spirit of Truth, generally regarded as the spirit of the Universe Son.”

194.2.17 “5. The spirit of the Infinite Spirit and the Universe Mother Spirit - the Holy Spirit, generally regarded as the spirit of the Universe Spirit.”

194.2.18 “6. The mind-spirit of the Universe Mother Spirit - the seven adjutant mind-spirits of the local universe.”

194.2.19 7. The spirit of the Father, Sons, and Spirits - the new-name spirit of the ascending mortals of the realms after the fusion of the mortal spirit-born soul with the Paradise Thought Adjuster and after the subsequent attainment of the divinity and glorification of the status of the Paradise Corps of the Finality.”

194.2.20 “And so did the bestowal of the Spirit of Truth bring to the world and its peoples the last of the spirit endowment designed to aid in the ascending search for God.”

“The chief mission of this outpoured spirit of the Father and the Son is to teach men about the truths of the Father's love and the Son's mercy. These are the truths of divinity which men can comprehend more fully than all the other divine traits of character. The Spirit of Truth is concerned primarily with the revelation of the Father's spirit nature and the Son's moral character. The Creator Son, in the flesh, revealed God to men; the Spirit of Truth, in the heart, reveals the Creator Son to men. When man yields the “fruits of the spirit” in his life, he is simply showing forth the traits which the Master manifested in his own earthly life. When Jesus was on earth, he lived his life as one personality - Jesus of Nazareth. As the indwelling spirit of the “new teacher,” the Master has, since Pentecost, been able to live his life anew in the experience of every truth-taught believer.”

“Do not overlook the fact that the Spirit of Truth was bestowed upon all sincere believers; this gift of the spirit did not come only to the apostles. The one hundred and twenty men and women assembled in the upper chamber all received the new teacher, as did all the honest of heart throughout the whole world. This new teacher was bestowed upon mankind, and every soul received him in accordance with the love for truth and the capacity to grasp and comprehend spiritual realities. At last, true religion is delivered from the custody of priests and all sacred classes and finds its real manifestation in the individual souls of men.”
194.3.19 “The coming of the Spirit of Truth purifies the human heart and leads the recipient to formulate a life purpose single to the will of God and the welfare of men. The material spirit of selfishness has been swallowed up in this new spiritual bestowal of selflessness”.

_____________________________________________________________________

The following quotes are those earlier direct comments  relating to the New Spirit Of Truth that I have extracted for easy review.
.
Michael
“ I also wish to state that the present situation of Urantia is so untenable, that even the new Spirit of Truth, is without any real support in the billions of people who need it but make no reach for it in any way.
Ron looks at the statement and says, "how can that be since the Spirit of Truth just hovers above their heads all day?"  The answer is that billions of people have a head full of mush and do not bother themselves with deeper questions ever andmake no reach for it in any way ever….”


Ron:
“ I spoke to the Spirit of Truth months ago and said that it was joint the application of Jesus and the Magisterial Sons as well as God the Supreme.”  

Ron  “Why may this be something than what we have?  You also ask why change the old Spirit of Truth?   For many on Urantia, they never connect with the Spirit of Truth as most on Urantia remain mostly in the 5th or 4th psychic circle.  They never connect with the adjutants of worsh9p and wisdom except occasionally.  The old Spirit of Truth is quite adequate for these lower developed minds and they will likely stay within the basic confines of the new Spirit of Truth which is the same as the old one in the level of its development for us.


Ron: “I wish to remind contributors to this thread that the Spirit of Truth is a circuit of energy sent here after the departure of Jesus, and it contains all that man needed at that time, and even until recently, to help the mind discern many things better.  The original Spirit of Truth is still operating, but is now has one new helper to the original Spirit of Truth, and so the new Spirit of Truth helper accents the intellectual part of the mind that needs to comprehend the changes to personal lives and Urantia too,  as both logical and as progressive toward the era of Light and Life at the end of Phase III of the Magisterial Mission.”

Ron: “ For me, I am mostly interested in the intellectual life anyway, and it has already cleared some cobwebs I had over existence and not politely either.  In many ways we all join in accepting the new Spirit of Truth as animals who can think better now than we ever did before…”

Serara in response to Michel L: “.  It is a fact that psychic circles three to one are better done, completely better than ever before, by utilizing the new Spirit of Truth…”


Ron’s partial response to Ron H: “the new Spirit of Truth is usable immediately.  It repairs the old Spirit of Truth in order to make the new Spirit of Truth observable for those who love to think out spiritual problems and it provides a much quicker way into Voice of God transmissions as well as written transmissions on the computer or by hand if that is what you do.  The new Spirit of Truth enhances intellectual prowess and helps all understand complicate problems better. “

Monjoronson speaks from Uversa:
"I am Monjoronson and I will return to Urantia in about two weeks time in time to establish the new Spirit of Truth from my perspective.  I too have a contribution to the new Spirit of Truth as well, as I contribute the idea of heart for those less fortunate and was helped mightily by Jesus and Ron as they both have large hearts to bear on the scene of human suffering and concerns.  I wish all to understand that heart means being able to empathize with those who are not so lucky as you and need your help immediately.  No other means is available to any human on Urantia except the new Spirit of Truth to work other than by application of thought and that is how Serara contributed to this new Spirit.”

end
Pages: 1 ... 8 9 [10]