Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Fair and good question, occerpa. Let me provide you some context that I thank you for pulling out.


Here's a brief answer between Transmission and Channeling. 
Channeling is being associated with a lot more stuff now than just a mediumship, and now being associated in all types of energy work and phenomenon.


Here is the source reference:
https://youtu.be/uDAVrabUbLg?si=idPPKzk9P8YlMkg0

Related to that, people who practice channeling are starting to advocate using binaural beats to induce lower brain wave states of meditative states (Delta and Theta) they consider necessary. But transmission requires higher brain states associated clearer thinking (Alpha, Beta Gamma).
Reference:
https://www.webmd.com/balance/what-are-binaural-beats
 
What Are Binaural Beats?
Medically Reviewed by C. Nicole Swiner, MD on April 30, 2023
 Written by WebMD Editorial Contributors
 
 
The 5 Types of Brain Waves That Affect Binaural Beats
Neurons in your brain use electrical signals to create thoughts, emotions, and behaviors. When neurons synchronize, this creates brain waves. Brain waves can be measured by a technique called electroencephalography (EEG). This technique involves electrodes put on the scalp to record electric signals. 
Brain waves can range from low frequency to high amplitude and high frequency to low amplitude. The brain waves create binaural beats. This leads to different mental states which affect the brain in different ways.
There are five different brain waves:
Delta: 1-4 Hz. Delta is the lowest frequency state, and it’s linked to:
 • Deep sleep
 • Healing and pain relief
 • Meditation
 • Anti-aging: cortisol reduction/DHEA increase
 • Access to the unconscious mind
Theta: 4-8 Hz. Theta binaural beats benefits include:
 • Meditation
 • Deep relaxation
 • Creativity
Alpha: 8-14 Hz. When you are in an alpha state of mind, your brain is focused and productive. Alpha brain waves help you to:
 • Relax and focus
 • Reduce Stress
 • Maintain positive thinking
 • Increase your learning capabilities
 • Easily engage in activities and the environment because you are in a state of flow
Beta: 14-30 Hz. Beta is a higher frequency brainwave and helps in:
 • Keeping your attention focused
 • Analytical thinking and solving problems
 • Stimulating energy and action
 • High-level cognition
Gamma: 30-100 Hz. With a higher frequency than beta, these brain waves help in:

 • Increased cognitive enhancement
 • Attention to detail, helping in memory recall
 • A different way of thinking, which is a sign of creativity

2
Greetings Dominick and again thank you very much for this new extraordinary transmission with topics of great interest and current events; thank you Father Machiventa Melchizedek and since space was opened for questions on the topic Channeling vs Transmission, I was left with a little confusion regarding the following statement: "That the current state of the word channeling encompasses many things beyond the narrow scope of spiritual communication. And the state of the word now encompasses things that have to do with psychological and energetic systems that are not completely understood or defined by science, but which are nevertheless being addressed scientifically and since there is no vocabulary in its arsenal of words and meanings and understanding of what the spirit is, therefore it has channeling. addressed all these things to the point of diluting it"

My question would be, if Transmission is a more advanced form of spiritual communication, how is it explained that Channeling encompasses many more things, beyond the narrow scope of communication by Transmission? I hope my question is clear. Because I understood that Transmission is a function of the Spirit, but since there is no definition or understanding of the term Spirit (Spiritual Communication), the use of the term Channeling is permitted. I understood these two activities, Channeling as a passive attitude, foreign to the receiver, and Transmission as an active, conscious or voluntary attitude of the receiver. In Channeling, personal psychological systems act, but for Transmission, personal development or an advanced evolutionary momentum is required. It is all speculation. And than you Moses Ouko 
3
Group 11:21 Transmission of Truths Phoenix AZ.

 "THE CALLS OF THE HEART"

 By:The Thought Adjuster.
 Transmit: Nataly.
 
 El Salvador, June 17, 2024, 4:35 a.m.

 The Thought Adjuster:
 "I Am the Thought Adjuster attending your call to deal with a very important problem. Attention to listening to your interior"

 "Many millennia accompanying each guard, but as humanity matures, they show less interest in spiritual aspects, consumerism, materialism and the entire range of entertainment, their conscience has completely fallen asleep"

 "Being attentive to the calls of your heart in these difficult days is of vital importance, to find the connection with your interior and glimpse the path back to the Father. Everything is possible if life is maintained, having a physical body is a requirement to start the job"

 "The opportunities are open to all, it is to learn to listen to the call of your Adjuster, the Celestial Family is ready to help you, the missions will become visible very soon and the guide for the work will be modeled by the Magisterial Sons under the command of Jesus of Nazareth"

 "There are bitter pills to swallow, only love, brotherhood and inner work will change the course of Urantia"

 "I Am your Thought Adjuster this morning, good morning."

 End.

 Nataly 
4
Transkrypcja całości nagrania po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=21370.msg103556#msg103556
Napisa : SonsofGod, starszy członek
Kategoria / Temat : Tu są linki do nagrań, uwagi i plany / Lightline z 17 czerwca 2024 r.
« Odpowiedź nr 1, 19 czerwca 2024 r., godz. 00:27:15 »

(Jeden urywek)


Dostrajacz Myśli Elise :
Tu twój Dostrajacz Eliso. Mówię do wszystkich, dzieci. Wy i ja, wy i my, Dostrajacze, dobrze rozumiemy, jak pracujemy razem, aby dać wam czas w każdej nowej fazie waszego życia na skorzystanie z okoliczności, które pomogą wam żyć bliżej Boga, ale nie zapominajcie, że każde dziecko Boże jest już bardzo blisko i obecne w Bogu i że musi wytrzymać próbę czasu i doświadczenia, żeby zrozumieć, czego potrzeba, aby zbliżyć się do Boga na wiele coraz bardziej satysfakcjonujących sposobów. Jednak Bóg Ojciec jest zadowolony z modlitwy każdego i z tego, co mówicie do Niego, co jest uczciwe i szczere i pokazuje, że Go kochacie.

Człowiek jest najniższym ze stworzeń obdarzonych intelektem i dlatego potrzebuje długiego czasu, aby wyrosnąć z pierwiastka zwierzęcego, z którego się wyłonił, do głęboko ukrytego w nim duchowego pierwiastka. Człowiek znajduje się obecnie w fazie rozwoju społecznego, ekonomicznego i duchowego na tej planecie. Jego rozwój dopiero się rozpoczął i ma przed sobą długą podróż edukacyjną przez wszechświaty i stopniowo nauczy się, jak dotrzeć do Boga, służyć Mu i czcić Go z rosnącą świadomością wartości duchowych, które nauczył się stosować i wykorzystywać w swoim życiu, aby służyć Bogu poprzez swoich bliźnich. Dana mu jest każda sposobność, żeby czynić wolę Ojca i nieustannie Mu służyć.

Nie bądźcie więc zbyt pochopni w dążeniu do osiągnięcia tego, na co nie jesteście gotowi i czego jeszcze nie osiągnęliście. Poświęćcie trochę czasu na uświadomienie sobie, że jesteście istotami ludzkimi służącymi Ojcu i jak szczęśliwi możecie być, jeśli w pełni to sobie uświadomicie. Jest to początek waszej kariery na długiej drodze przez wszechświat i stopniowo zauważycie, jak duchowe wpływy stają się bardziej realne i jak je wykorzystać w swoim życiu i uczynić je swoją rzeczywistością, aby znaleźć drogę do własnego poziomu bycia, aby podziękować Bogu i nauczyć się Go prawdziwie czcić. Więc nigdy się nie poddawajcie, ale starajcie się skupić na tym, co możecie teraz zrobić i kim możecie być dla Ojca, zadowolonym dzieckiem, które składa swoje troski w ręce Ojca i które z ufnością stawia czoła życiu.

Tu twój Dostrajacz. Wiedzcie, że wszyscy jesteście w tym razem ze swoimi Dostrajaczami i pewnego dnia będziecie jednością osiągając absolutną satysfakcję w modlitwie i czczeniu Ojca. Tu Dostrajacz. Dziękujemy wam za wysłuchanie.
5
I transmit the Pleadians for you now too:

The Pleadians speak
"We Ron know your plight, and you are careful to keep it quiet.  But know you are fully appreciate Carol's decision to keep it going in spite of  the difficulties you find with it as a master race not, but as spokesmen for the end times more than anything.  We are not quite of the ilk, but we are also aware of the dire connection you feel for the end to normal civilization, and the beginning of a true correcting Time.   For reasons of State we say this to you:

"Never feel lost on this planet, for it is the Bestowal Planet of Hope and Cheer.  And for that reason you are never defeated but the disease of a nervous system wrought upon you buy an intestate Chronicle, is what is at heart for you, and you refuse its presence forever and you win big time.  Long ago they saw you developing and long ago you saw no interest in their fare, but they have eroded you enough to take their pleasure and now you have fully rejected them, and they are at a loss to decide what to do with you at all.   For reasons of State let this pass as it will as Father has no care for past actions which spoiled your thoughts over born again folks not entirely, but we see FATHER speak wrongfully of us, for you feel you are being critisized unnecessarily?

Ron here -  No, not at all, but I do not get or understand the issue being pursued in that question either.  I am find and I am happy for the most past what has occurred here and would like more if time should allow it, but my affairs are being turned into putty and I resent it tremendously.  Thank you.  R

 
MOSES - "You inspire me to write a little on your scribe paper:
"What you achieve today is lost to the world already Ron, as you never saw it coming, and that is a total dismantling of the truth in favor of a restricted economic fare and a huge repair to the concept of History, and you are not buying it ever.  Good for you!  But the world has moved on to a different paradigm and for that reason you find it useless to pray for a Mission that has no real meaning to it, except IT IS A MISSION!  For that reason you let it lie and do not lament its passing at all, and thank goodness I now Understand that you are not trialing God or me, but that you are trialing the idea that Urantia may not deserve a Mission until it learns to pray again in earnest redemption for the care and feeding of  the earth's population properly and well.

"Now this from MOSES;

"You are incorrect that Michael had to abandon Urantia briefly in order to reconsider the Missions for what it takes to do Urantia properly, is not the Mission but the statement that God waits patiently for a change in heart of the American people in particular to see the smoke of a fire burning down the United States and the care of the European Union for its constituent countries.  This is nota fuel for fire, but a fuel for the disposition of the heart of God who knows no difference of opinion by man of the trial he must face certainly, and it will cost not on the United States a huge problem, but also the European Union, a huge reverence for God, but it must bring to an end the priority of  the American and European losses in two world wars, just what they fought for and what the end to those wars has meant to the entire world.

"You are looking at this missive with a question about what I am about to state.  Let us state it then:

[Moses speaks fully now] "You are not fully understanding the prose of the great Creator Son of Nebadon, when He says: "YOU ARE NOT A GREAT PEOPLE; YOU ARE A LITTLE PEOPLE, and  I will not break my heart over you anymore!"

"That suggests that the Creator Son is no longer listening to man on Urantia and the need for a Mission.  However, it does speak to your heart primarily because you feel the loss personally but understand the Creator Son must make these decisions and you support Him fully.  For that reason you are safely ensconced into the need for reform, but you are not caring what happens to the millions who have no idea of the magnificent view you hold of Father and Son.  Both of them fully recommend your heart to the group, but the groups lately are so cold hearted and demeaning you leave them alone to state their own purpose and leave alone ther3form you so advocate for the Urantia Foundation all the time.  This morning you saw clearly they are so far behind the trial to  change it will take a blast from the future to remove them and start over again.   Be assured it will happen and not the United States to lead here, but probably the poor Republic of Panama to do it.  Strange as it may seems Ron, you support their view that God is Great!  And then leave them to their own insults of such poor knowledge of the Revelation that they are bound to suffer through years of deprivation before they really get what is to happen to Urantia.

"For that reasons I have chosen to speak to you alone on this, and because you can type we relent and allow this to be public:

"There are two reasons the United States will fail to win any hostilities with China this year:
     1 - There is not real purpose behind the hostilities as the United States has no real concern about China, as the United States sees China as a bottomless pit of exercise and no Republican renewal whatsoever.

     2 -  The United States has nothing to offer the Republic of China whatsoever anymore, as both countries hold high rank for organization, but almost no rank for humanitarian needs.  The Border Crossing in the Southwestern part of the Untied States is far too open and the Biden administration can not see it.  Why?

     3 - The Biden administration cannot cope with two problems at once.  It, like other American administrations, does not hear the clarion call by God, to desist and stay quiet now, as the administration of the Capital of Salvington, no longer is present and this planet, URANTIA by name, carries nothing but hodge podge in meaning  to the heaven it ascribes great power to, but it never wins a call for peace but always carries the banner to estrange small people first, and then a large nation like the Ukraine, second. For that reason then God has no small amount of reunion of the past with the present, and that is to constantly remind man that man is far too small to be heard these days at all.  Ministry to the born again is affordable, but not their doings, as they are as bad as the heathen that cut down the Palestinians in the first place, and as cheerless as administrations of American power has in the past delivered Israel again to the world as a Jewish power without recompense.

     4 - For that reason we must stay the course up here in Spirit Land, and wait for sense to dawn on the American Republic, to stand back and let the world settle its own fights, and then find the time, peace, and money, to stop this frugal wearing of the debt ridden wars Americans always love to fight for but seldom stay the course to claim victory in finality.  Be assured I speak my heart here, and you should honor Me with capitals too, Ron, as I am Deity now, and enjoy it tremendously.  You say "I'll never reach such a State, " but you are a mighty voice when it comes to it, and you do not give up easily.   The Palestinian cause is never your cause Ron, but you allow them to state their reasons, and it is about FAIRNESS and not much more.  The last time I spoke to you was several years ago Ron, and now you are fighting the call for death to your life on Urantia, but you dislike it and feel you have more time to do here.  Not so.  But that is an opinion, because the FATHER understands your rubric, and that is to stay the course until it is done somehow. 

"Too much time will appear to do that Ron, but you are granted a few more months at least, and you might die Christmas Eve just to be sure your passing is well noted.  For reasons of State the Paradise Trinity is embracing you for the Trinity use of the Urantia SUPREME COURT and you feel highly honored by it, and you should thank everyone involved in seeing to it, but that is not your last assignment with FATHER, as He needs to hear your forgiven words of praise, not for Netenyaho, but for Palestinian children and women who know nothing.  I am surprised Ron you hold them in contempt when they do not move the Palestinian cause out of Gaza.  For reasons of my own I appreciate this view.   . . . . "

Ron -  Moses quit and left when I objected to the view that the Palestinians need better care and I am without contempt for them but they need to find Jordan to allow them to find a homeland, as Gaza is impertinent to their own cause and Israel no loving neighbor any more.  I simply disagree that the Palestinian should reoccupy Gaza. 

MOSES speaks - "I have never heard this alternative view Ron:  you believe and I believe correctly, that the Palestinians deserve no separate homeland but are closely related to the goodness of Joranians, and believe they should be settled in Jordan properly and to let Gaza alone for ever, and to join Jordan as a member of their lives and destiny.  Now you and MICHAEL OF NEBADON finally tie the knot on this difficulty, as the Palestinians are properly the people of Jordanian accent and could live in peace there forever and Jordan is a fond member of Israeli support and care as an end to the Palestinian remorse over losing good grazing lands that Israel now occupies.

"One last thing Ron, you do not thrill me with this alternative view of the Palestinian cause, but you are right, the Palestinians are properly aligned with the nation of Jordan, and that is where they need to relay their wealth and goodness for their own homeland in pepertuity, and you are getting kicked by Seraphim over this but they must understand that the Jewish homeland is sacrosanct too and mut be honored as a result of a British Prime Minister, who did not know the consequences of fooling with exquisite herdsmen.  I leave quickly.  Now.  I now know you are probably correct but time is against you in fulfilling any such political view.  This is MOSES OF ARAGON, and I leave you well and in peace with Me.  MOSES."
Ron Besser - Thank you Moses and I cut the rest of this post in your favor and let this reside as it will the minds of my favorite people who always support God, regardless of the controversy at all.  Good day to all for now.  R
END

6
Universe Technique of Government and the potential of rebellion, and the actual rebellionWed LL 06.19.24 Mantutia Melchizedekoriginal recording:
https://www.conferencecalling.com/recordings/1528070/251848/VCISPREC02_251848_20240619_110059
7
TRANSLATIONS / 19.6.2024 - Plejadanie : Pomoc jest w drodze
« Last post by Andre_P on Today at 08:53:37 »
Link do wiadomości po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=21372.msg103554#msg103554
Przekazała : SongatSunrise, starszy członek
Kategoria / Temat : Wiadomości od Plejadian i innych ludzkich cywilizacji / Plejadianie : Pomoc jest w drodze
« 18 czerwca 2024 r., godz. 13:14:36 »

18.6.2024

Dzień dobry ! Dzień dobry Plejadianie, Ojcze, Jezusie, Melchizedeku, Mondżoronsonie !

Witajcie Plejadianie. Czy jest coś, co chcielibyście powiedzieć ?


Tak, dzień dobry Carole. Przybyliśmy tu dawno temu, gdy usłyszeliśmy o powstaniu Lucyfera. Chcieliśmy pomóc. Teraz, gdy minęło wiele lat, nadal chcemy pomagać. Widzimy, że czujni ludzie zauważają rosnącą nienawiść i konflikty na tej planecie. Modlitwa "Zbaw nas ode złego" jest teraz bardziej niż kiedykolwiek aktualna !

Ochrona ludu Bożego leży bardzo w naszym interesie. Wokół jest wielu oszustów, oszustw i sił antyspołecznych. Nie tylko ludzie, ale także maszyny są zaprogramowane do powodowania niepowodzeń. Nawet roboty mogą zostać zaprogramowane, żeby doprowadzić do końca świata ! Tym bardziej potrzebujecie innych oczu i uszu, aby was informować o wszystkich siłach, które chcą doprowadzić do niepowodzenia misji, Jezusa, pracy Rona, Urantii, a w szczególności waszej pracy,
ale mówimy wam jeszcze raz : "Nie bójcie się !". Nadzieja utrzymuje waszą drogę wolną.

Strach unieruchamia człowieka, powoduje błędne decyzje i bezowocne wysiłki. Słyszycie stwierdzenie : "Bądźcie spokojni i wiedzcie, że jestem Bogiem !". W tym stwierdzeniu jest wiele prawdy. Skupienie się na Bogu i Jego dobroci i łaskawości jest dla was i dla waszego własnego dobra. Możecie być otoczeni problemami zdrowia. Możecie być sfrustrowany niezliczonymi cudami technologicznymi, które już nie działają. Frustracja i lęki powodują niepokój. Niezrozumienie sytuacji wokół was potęguje obawy.

Jesteśmy jednak tu, żeby wziąć was za ręce. Gdy świat piętrzy przed sobą coraz więcej niebezpieczeństw, prosimy was, żębyście pozostali z Ojcem, Jezusem i Michałem. Zostańcie z nami i zostańcie razem. Możecie nie być w stanie zrozumieć wszystkiego, co byście chcieli, ale wiedzcie, że wasza wiara jest tym, co interesuje Ojca.

Telewizja może bardzo podkopywać wasze samopoczucie. Wykazano już, że media społecznościowe podważają nasze dobre samopoczucie psychiczne. Wiadomości o strachu ze wszystkich stron przeciwdziałają każdemu wysiłkowi, jaki podejmujecie, aby zachować zdrowie psychiczne i równowagę. Tym bardziej warto wziąć głęboki oddech, spojrzeć w górę i dać odpocząć swojemu sercu i duszy. Wasze ciała fizyczne manifestują brak równowagi waszych ciał niewidzialnych : emocjonalnego, eterycznego i duchowego.

Powtarzamy : "Nie bójcie się !". Nawet w najgorszym stanie Ojciec wie, czego potrzebujecie i jest bardziej niż chętny do przekazania duchowego pokarmu i wody, których naprawdę potrzebujecie. Jesteśmy tutaj, żeby w tym pomóc.

Bądźcie w pokoju ludzie. Jesteście kochani bardziej, niż wam się wydaje.

Tu Plejadianie.


Carole : Dziękuję wam Plejadianie !

SaS


Oto piosenka na dziś:
(Tu następuje tekst piosenki pod tytułem : Pomoc jest w drodze, nie przetłumaczony.)
8
 • 061824 Audio Tape Tuesday Light Line USA; Host: Dominick
 • Subjects:-Difference between Transmission & Channeling; -Memo of Cooperation; - The Law of cooperation; -From rebellion to Cosmic insanity; -Brief History of rebellion; -Don’t get caught up in politics of the day, in their worst they tend to represent ideologies of rebellion that is to say non-cooperation & destruction.
 • Speakers: Machiventa Melchizedek
 • Transcribed By: Moses Ouko
 • Link To Tape: https://www.conferencecalling.com/recordings/1528070/251848/VCISPREC02_251848_20240618_110045
Dominick
Hello everyone, it's Tuesday Lightline, June 18th. For those of you joining on video, you'll see outdoors and you'll see my cat. And hopefully everyone else can hear my voice quite clearly. Okay, just had to mute the internet caller there, no worries. Okay, so starting over, it's June 18th, Tuesday Lightline, and we've had a series of lightlines and they shall continue. And just as a note, check in for Wednesday's light line. We've announced that Lemuel is taking a well-deserved rest from the whole ordeal so he can really rest up after a gauntlet of medical procedures over the last year. And we wish you well, Lemuel. And everything to get better. And if you never come back, we really thank you for all the time that you've given us. And that's regardless of whether you're in death or in life. If you're retired from Light Lines, we welcome you back anytime. And we wish you a speedy return to health. And likewise, for everyone else. We wish the same for everyone else. We pray to Father for a good light line, clean circuits and that truth prevail.  And that good come out of these light lines, and that that good grows, and grows, and reaches as many people, and changes people for good, and growth on their path to knowing you, Father. Thank you. All right, so I'm trying to remember the procedure. Is there anyone who I can receive today on the lightline?

Machiventa Melchizedek
Yes, there is. This is Machiventa. We wish to give a quick prelude to what the words of this transmitter have tried to convey as a bumper for light lines. For those unfamiliar with the word bumper; It is simply something that consistently is advertised, sloganized, or explained as an identifying or explanation phrase or sentence or even a piece of music that would come at the beginning and end of the program. That's certainly light lines are. So, this is Machiventa urging the transmitter to connect. Light lines for those listening and for those possibly new, are not what you would consider from the past connections to the spirit world. Connected with the word channeling. If ever the word is used in the context of a light line, it is a down step so that you are bridged to the new concepts relating to restored and newly established spiritual circuits of communication to the planet. If you ever have a question about this, freely ask and there should always be an explanation. We cannot meet you where you are at all the time. You will eventually have to understand what channeling was and what it is not, and differentiate between what was known as channeling and what is the future of spirit communication, known as transmission. The current state of channeling has been studied through watching, studied by this transmitter, and then shared to Ron, who you could say is one of the primary transmitters, certainly in sponsoring this program and producing it. That the current state of the word channeling encompasses many things beyond just the narrow scope of spirit communication. And the state of the word now encompasses things dealing with psychological and energetic systems not fully comprehended or defined by science, but nonetheless being approached scientifically and since there's no vocabulary in their arsenal of words and meanings and understanding of what spirit is, therefore has channeling taken on all of these things to the point that it is watered down.
What transmission is, is a similarly utilized function of the human consciousness, which is now better understood in many different terms. You can look at brainwaves, you can look at psychological constructs of psychology, you can look at neuroscience, biology, energy measurements of electric signals, chemical signals and so on and so forth. And yet, science will never fully reach the explanation of spirit contact. Perhaps only the observation, and by stating observation, that is one of the oldest scientific methods on the planet, is observation. Beyond that, there is the cementing testimony of personal experience and repeated personal experiences which eventually bolsters into a confidence of faith and then a general understanding of no longer questioning whether spirit is real. There is a certainty that it is. At that point you are essentially, one of the advanced, or you could say evolved, advanced could mean a simple progression. You've progressed to a state of spiritual status. In this regard, are you quantifiably known by spirit in ways that we must reveal to you and that you cannot measure, but by qualitative measures. But in general, those qualities are quantifiable in your environment as what we define as cooperative attitudes, cooperative behavior. And what happens over time is cooperation becomes somewhat standardized and culture aims to propagate and educate the new generations into that culture of what has worked for cooperative coexistence, which is necessary to profit from your environment. Now, thank you for listening. This is Machiventa.

We are in full steam. This morning. We gave what's called a memo of cooperation. And we simply define this in a few, in three things. What does cooperation involve? Now, this is not comprehensive. If you think of something that's different or similar or a better word, the chances are it probably fits somewhere in the subject matter we're about to provide. And that is three things you could say involving cooperation. And that is there's some sort of exchange, there's some sort of communication and there's some sort of travel or motion. So one, in no particular order, this is not… But one is exchange, two is communication, and three is travel, or better put, freedom of motion. Now, what's non-cooperation look like? What are some of the opposites of that? With exchange, the opposite of non-cooperation might turn into a monopoly, a monopoly of power and authority over the exchange to the point of monopoly. Non-cooperation with communication has much to do with intent. And so, one example of communication is insincere communication. And that would be feigning communication as expressing one intent but secretly having a different intent. And this would be, say, a common petty human behavior of intelligence gathering like gossip for the sake of bad mouthing or stuff like that. I lost it Machiventa. I don't know where to go. Frankly, I don't want to go there. But intelligence gathering and intent go towards the opposite of cooperative intent of communication. And travel in motion for cooperation, the opposite of that for non-cooperation would be confinement, especially confinement of citizens in good standing. Now, when you are a citizen in the spiritual sense, and we define that as in the real sense, once you are a cosmic citizen. The only things that restrict you from travel are things that are unattainable or sealed off to you because they're of no use to you and held as secrets of higher spirit and deity. So those would be things regarding a memo of cooperation. And so a memo of cooperation is meant to be viewed as the basis of unity. If you have no baseline experience of foundation of anything cooperative and then are you too early to call for unity or drape yourself in the flag and moral high ground of  it, And so when you do call for unity or claim to be unified, therefore must there be a clear understanding by those who all should feel unified of an understanding of how to cooperate. And so, there's a thing called a memo of understanding in say the business world. And therefore, are we communicating to you a memo of cooperation. And so, the magisterial missions or any missions to a planet that seek to involve humans will advocate will communicate. this memo of cooperation.

With that morning transmission came the question from the transmitter, why does God and Spirit talk through people instead of directly at people? You could think of things like the prophets, or you can come to think of the reasons in your own head, either why someone else may or may not like the burden of “profit work or spirit communication work”. All humans do it. They project motivations when they don't understand another's motivations until. They get the social proof to cement their opinion. But that is the human understanding of trial and error. When really it is about this, here was our answer and here is the Father's answer. It’s not just question as to why spirit speaks through a human. It is not just a question of modeling. It is not just social proof, although it could be those things. It doesn't tell that. However, it is best to think of it through what is known as the law of delegation.

The law of delegation
And the law of delegation is defined as the following;
The law of delegation is that which can, should, and ought to be delegated as the reward of service and training. This coincides with the universal ascension nature, that those who progress, those who evolve, typically train and teach those in lower progress, how to get and reach and attain and evolve to higher and higher spirit levels of ascension. Then also could be as mundane as learning the titles or names of different orders of beings or government that governs the wide range of beings. The law of delegation is why humans are asked to speak for God. Now God also speaks to you individually. God is in you for those who are of spiritual composition and nature. And you are designed this way to be like this and depending on your choices in the environment that you are in, you can evolve or you may even have the free will choice to reject that in which case you as an individual entity have the right to refuse ascension, to refuse personality survival. Just fully understand such a choice ends your consciousness in the future of any timeline as what you are and what you were.
The death cult of destruction currently resides on Urantia, the name of this planet, which justifies wanton destruction. Much of this stems from the possibility that there is no personal experience in the life of the mentally ill person who is really rejecting reality. Evil happens from Error. Good intentions could suffer evil consequences. Evil can be rectified because error is something that can be learned from. From there, however, evil can turn even worse… and eventually iniquity. Iniquity is the death called insanity of reality of rejection of reality of spirit altogether and the irrational desire to kill life before ending one's own. The last creative effort, albeit the inverse of creation in life itself is this warped desire to take out as much life as possible, and the absurd irony that they will contribute their resentment and disdain that led to their mental illness. Now, why do I mention this? Because it is the antithesis of cooperation. And this is an emergency warning that cooperation is less and less found in large groups on the planet. The rebellion story, the rebellion history, in fact, from where I'm from, it is myth and story and legend from your perspective. And I speak broadly on a planetary level. However, to gain non-cooperative power is something that is tangibly real in the human experience, whether or not that entails the origin of that experience, it does ultimately lead to the worship of rebellion. And the worship of rebellion is the path of cosmic insanity and is not a noble pursuit. But as the classic archetype or story, you could say the deal with the devil. In other words, forsaking God and forsaking the source of cooperation and creation. And denying that source for the sake of non-cooperative power.

Now, what's an emergency about the planet is that rather than taking a step back and saying, well, there are, we should see why we aren't exchanging, why we aren't communicating, and why we are restricting the motion of the other party or parties we need to cooperate with, and instead, accusing those parties of making a deal with the devil. And dehumanizing them to the point they are not worthy of the world construct that the other wishes to live in. It's an emergency because these experiences have reached from the highest Institutions down to the dinner table of the family. The whole world experienced restriction of movement during COVID. Communication is disrupted and cheap. And complicated with technology, dehumanized, automated and the biological function and reciprocation of human interaction is now to the point that children have been warned, unlike a cigarette package, that such communication is a danger to their health. Too little too late. I agree, for a whole generation. And exchange is still dealing with the Classics of state, a nation state geopolitics of resources just as the chimps of the world and giraffes fight with the lions, tigers, and bears over the watering holes. Although it is a much different and complicated game, played over thousands and thousands of years. And some states have made the deal with the devil, and many states accuse each other of making a deal with the devil. And for some of you, who have asked who the cabal is, those origins of rebellion took place from the highest order of sons possible in brilliance of their executive administration, who were leaders and executives of planets and entire systems of planets, yet imperfect enough that they possessed the seeds of blasphemy and rebellion through the resentment of the authority above them such as those of my order, the Melchizedek order, which is in between them, the Lanonandek sons and Vorondadek sons, who administer, you could say, the kingdoms of man. So, war in heaven has bled to spiritual warfare and I regret to inform you there has been non-cooperation in the very spirits and spirit world that is designed to take care of you. I Machiventa, it upon myself to incarnate amongst you to prepare the way and keep the light of those that care about you and maintain your ascension to the Father. Those who are of rebellion have now gravitated certainly from the origins of the Lucifer Rebellion they have gravitated to cosmic insanity. When they are threatened with death, it is that disease that will destroy as much as possible before it leaves reality. And one last creative destruction against those who would oppose their right to do as they will.

Therefore, do missions in the future intend to restore cooperation. There is enough blame to go around and those who would be willing to serve our missions and serve the Father and serve Michael are warned and have been repeatedly warned that to take a side is (to) put yourself in danger. However, when we do establish rules of engagement for cooperation, we differentiate this. Certainly, during the initial phases of the mission, are you to understand the volatility of those caught off guard who will fill in the gaps using their own logic and their own tribal instincts to place upon you if you were to identify yourself as a representative of a mission, you would place yourself in danger of a logical mob. One of the greatest human errors is your finite perspective, meaning the containment of your reality is limited by the function of your senses and your projection of observation, limiting you literally to a small geographic area, a small spectrum of universe energy of light and frequency and sound and so on and so forth. And also, to truly understand the motivations of another human. And nonetheless, you are hardwired to fill in the gaps anyway, so that you can move forward and operate. And therefore, are we warning you that you are in danger, not because of the goodness and truth of your wish to serve, but that you would. place yourself within the irrationality of those who are hardwired to be triggered. as to what their cultural enemies are set up to do to trick them. This is a classic case in religion, where religion aspires to seek ascendancy of truth by hegemony over the other. The young human would tend to gravitate towards a non-religious view in the hopes of staying clear of this trap. But what the rebels have done is set up a system of planetary communication that traps you in what's called a dialectic, which is basically your... It's rigged. Your enemies are a prompt before you, but ultimately represent the same side of rebellion. Lucifer administration and governance has been able to establish this. And one of the reasons it was allowed was to adjudicate and demonstrate to those of the spiritual orders, those who are not human, that A, they make their final decisions as to their loyalty as to their understanding of what reality is and how they will operate in it. And two, how they operate in that determines the justice they ultimately receive and the mercy they are given. Because this is such an inglorious rebellion that has spread to places we need to update our revelation to your planet with and that the state of emergency on this planet and neighboring planets is the tardiness of what are called Justice missions and by Avonal sons from paradise.

These justice missions have the name Magisterial missions and that is why they could be referred to as Magisterial sons. They are sons. who the rebellions and rebels reject. Ultimately, the high sons of local authority involved with planetary executive function and designed to be nearly perfect, but yet share the Sonship, which you could say human. The only reason we say human qualities is because humans are sons of God under the sonship order. And so these high administrators are also sons of God on the order of the Son, not say of the spirit, which are, you could say, angels. So in your histories of rebellion in your stories, it is not so much that Lucifer is an angel or the highest angel. Lucifer is of the same order as you are, which is the sonship order. And the rebellion did convince many of the angelic orders to join him in his vision of what the universe that he ruled should work and operate as and under. And so, it was set up with literally, governance structures. And listen up because I'm going somewhere with this quickly. Rebellion set up its own universe administration of governance. Such an administration had little to no bearing on the inherent overriding or you could say federalized circuits of the entire universe set up for human ascension. Part of Lucifer's rebellion was the resentment of having to teach slow and dumb and ill slow to learn humans. Inglorious work for a glorious mind he was. And so, your Lord and Melchizedeks and all those loyal to the Father upheld not only the Father but also your ability to ascend. Whereas the rebels were indifferent to hostile. They could range from indifferent to hostile. Now, why did I say this was important? If the story and legend of those who would relegate rebellion to story and not fact, have still yet to deal with the true reality of this archetypical, a dance of non-cooperation going on in world evolution of competition between ideologies. in all ideological struggle. can be reduced on this planet. to the. origins of the Lucifer Rebellion. All civilizations have some root structure in this conflict. We have given you some past light lines discussing creation and destruction. And what should be understood is not to get caught up in the politics of the day to the point where you can't admit that both sides in their worst light represent the ideologies of rebellion, and therefore, non-cooperation and destruction.

Now ultimately this presents a conundrum that cannot be solved unless the model of cooperation is reestablished on the planet. The emergency is, there is a repeating cycle where it is impossible to get a, let's call it a level set or in technical jargon, something of a reboot, where everyone has that baseline of cooperation going forward. And this is a mathematical proof almost that when there is enough non-cooperation in the environment, it is destined for a season of destruction. And that might have been fine on an early evolving planet, but not such a technologically advanced planet as this. It is Doomed if it were to continue. Part of the on and off again conflicting developments of missions is the day to day, moment to moment adjustments of measuring how to deal with this on the planet. On a rough scale it is, do you let nature take its course, and at what point do you step in? And at another spectrum, it is, if nature were to take its course, would there be anything left to build off of? And that's just dealing with you. Then we have to deal with those who remain in the ideologies of rebellion or even the political intrigue of jurisdictional cooperation. The universe operates under and within or the sheer logistical adjustments required at each step. Therefore, can I say that to you so you understand cooperation does take some action. So, when you insert yourself into the inevitable political landscape of earthly living, must you aspire to bring a memo of understanding to those who you A, seek to unify. B, clearly lay out what the consequences of non-cooperation might be to those who would unjustly oppose or take advantage or destroy you in their non-cooperative aims. And furthermore, C, to define and stand for what cooperation will mean for those cooperating with you. What profit does anyone gain? Profit's such a bad word for some. But we all know even more so when you do not profit. Just like a good experience with a service becomes almost taken for granted. It takes very little of bad service to ruin a lot of good service. Simply put, profit is generally something that is recognized as good. And you should not feel shamed for wanting to profit out of your cooperation. Cooperation by mathematical definition equals profit. Non-cooperation by mathematical definition equals short-term gain for the non-cooperator that could be done for a variety of reasons typically, and we just defined those, it could be an error, it could be a consequence of a spectrum of evil. And it could reach the levels of sin. And when it reaches the levels of iniquity, it leads to destruction of the game itself.

So, what is the aim of cooperation? It's mutual gain, it's mutual profit, but it is not necessarily progression. Progress: how the word is broken down into the root, which is gress, which means step. Now to progress means you're making steps in a direction. Steps are being accomplished. The problem with such rhetoric is you are never entirely sure what those steps are leading to. If I were to digress from this light line, for example, it means I'm straying from my point. If I start talking about apples, when I've been talking about oranges the whole time, you would say, why are you comparing apples to oranges, Machiventa? I would be caught in my digression. And egress is something that steps out. And ingress is something that steps in. And so progress, for the sake of progress, is both a natural inherent occurrence, the sun right. The night falls, the sun rises, those are natural progressions of night and day. The Progress of let's just call it out for what it is. The progress of rebellion still asserts itself in the inertia of slow-moving missions that are yet to take full effect to mitigate the planet of its structures of ideas, governance and literal authority. To that which I say, the Most Highs did rule the kingdom of men but that the Most Highs rule when they are loyal to the Lord. Now you humans on this planet at this stage mistake the Lord for Jesus because the Lord bestowed Himself and was Jesus. For this you are not at fault, but that we wish you to cooperate when the Lord reasserts himself whether Jesus is here or not, and that also you are not to mistake Jesus for anything but the Lord if he were to appear, meaning that when the Lord does appear, you will know clearly, and it shall be stated understandably, the authority of God is upon you and that the call to arms is not rebellion in calling him the Antichrist but that your call to arms is to cooperate for the sake of your survival and your mutual profit and gain from there on out.

And thank you for listening. This is the end of our light line. We have reached our hour. And I conclude this as a Machiventa that cooperation is also not something that needs to be entirely taken so seriously all the time, and that when you feel secure in your cooperation, humor and lightheartedness can really take effect, and that when you do feel secure in your cooperative relationships, really can become lighthearted. And not only does this ease the pressure of a hard life, but that it allows spirit rejuvenation and the ability to be resilient in the hard times. So, we do appreciate any lightheartedness before the light line and your ability to shift gears into listening to anything we have to say, and that we do warn you that sometimes it could get and should get lighthearted, and that a light line is not always going to be supercilious. It's to reverence of the Father but that it will get lighthearted in the security that those who attend are unified in their love and faith in the Father. Thank you and have a good day.

Dominick
Thank you, Machiventa. And thank you everyone for listening. And thank you, Father, for this lightline.

End
9
 • 061724 Lightline Netherlands International; host: Elise Sophia Veronica
 • Subjects: All plans are ready, Magisterial Sons are coming; the glorious future await us after all the struggle; the cabal is unwilling to give up; the Melchizedeks are here to help us; strive to do Father’s business; Missions are ready and people will be shocked; prepare in the wait;
 • Speakers: Michael of Nebadon, Machiventa Melchizedek, Arthura, and Thought Adjuster of Elise;
 • Transcriber: sonsofGod
 • Link to tape: https://www.conferencecalling.com/recordings/1528070/251848/VCISPREC02_251848_20240617_110310
  
Elise
 
Hello, everyone. This is the Lightline Netherlands International for Monday, June 17th, 2024. I'm Elise Sophia Veronica, your host, and I welcome everyone to this Lightline. We had some problems getting in, or I had some problems getting in, and Dominick will do the dashboard for me. And that's all right, because it works anyway.
 
Well, we are asking for a good connection today with the spiritual circuits, and for some words to make us aware of all the good and beautiful things around us in these times of trial and uncertainty. We'd like to thank our Father, our Creator Son Michael, Machiventa Melchizedek, and all celestials who give their time to make the world more aware of what needs to be done to become a healthy planet for all to live on. And we thank all celestial beings for their care and assistance in our search for truth and knowledge that leads us to a better understanding of God, our Paradise Father. We thank you, Father. Amen.
So let's see if we have some speakers today.
 
Michael of Nebadon
 
Yes, hello, this is Michael of Nebadon. We greet you from the spirit side, which is actually so close to you that there is hardly a separation between the two. Except that we can see you and you cannot see us. But feel our presence and get everything from it we are going to give you in this intimate moment of togetherness. The Lightlines are a wonderful instrument we have never had before, making us very near to you, and more valuable for many people and for our work for missions, and perhaps in the many other ways of our contacts with humans on the planets.
 
It is not all that easy and it has been not easy for this planet. And you know that we need to get rid of all rebel influence before the Lightlines can be fully used as such an instrument to ensure that whatever we try to initiate will be done without interference from the rebels. And that the circuits will remain open and free, so that we have clear and fair access to the world and to all, and all citizens can hear and notice changes when they will take place.
 
We have a lot of other troubles to take care of. And you have maybe noticed on your discussion forum the need we are having now to get out of trouble with Ron and the Japanese, and to protect the patent, as the Japanese will soon discover that muons carry the preliminary voltage of electricity. And that means big trouble for us. Now Ron has to fight for his patent. And let's pray, he won't get too much bothered with the cabal into this. And that the patent may be handled with care, and its right of first registration as a valuable patent.
 
So, you see it's one difficult thing after the other. You always have to keep an eye open. for major changes in your world that may be important. But be careful and try to find out from what source they come and where you get your information from. Because the rebels are always lurking and you need to know how to protect yourself against their attack. So trust yourself, and rely on your faith to become a true and worthy partner in the plan that has long been prepared for your planet, and which will one day show you why all these delays had to occur.
 
Do your work in peace and happiness. And always give thanks to the Father who cares about every person, and continues to bless you and sends me in His name. Trust our Holy Father. I am Michael of Nebadon. And as you might know, we spoke on the Sunday Lightline about spirit, why spirit is here, and why it is necessary to explain that life has a spiritual purpose. We also pointed out to you that evil and iniquity have to disappear, and that has to be dealt with. It is. something inherited from all life that has taken place on your planet. It is part of your history, and it is a part of you. as well as the inheritance of the Father, whose child you are. and who lives in you. And who gives you that beautiful chance to grow out of evil. and to look at your future with confidence and hope.
 
And yes, Urantia has our attention. You, the humans have our attention. You have our care and assistance. We have made our decisions and everything is in preparation to be implemented. There are no errors in our plans, but unexpected things may occur. But they are taken into account or have to be adjusted. For the incarnated Magisterial Sons will be doing their work on the planet from their own headquarters, which could be called a remote location where no journalist or curious person can penetrate. There exist places in this world that are completely safe and inaccessible to humans. And Spirit will work through there and through the Magisterial Foundation when the time comes, the foundation that is founded by Ron Besser. And you are all familiar with that.
 
From here, we connect with each other anywhere in the world and move to different places if necessary. We have the ability to travel the planet as we do on all planets we visit. Some of these places in the world have been used by us since time immemorial. and are always guarded by special guards appointed for this purpose. They have their work, their own work there and are always present, even when those places are not in use by us.
 
Our plans have been adapted to what the planet needs most. And once the decision has been made to carry out the mission, all possible obstacles have been considered and thoroughly discussed. We have studied every possible response, and we are prepared for all possible scenes. So, we want you to be cheerful at heart. and pray for a good reception for the Divine Sons who will appear on your earth, who will calm down the people and direct things very well. We will rely on your trust to become a true and worthy partner in what has long been prepared. And that will also one day show you why delays had to occur.
 
But for now... work in peace and happiness, and give thanks to the Father, who continues to bless all of you. Trust our Father. This is a Mission of God's hand. Do not forget. And I, Michael, I am always in true partnership with the Father. What I want all of you to understand is the relationship between me and the Father that is also your relationship through me to the Father, and through your Adjuster in you. I am your Creator Father and I gave you your form, but we are all from the same Father. Father has created beings of many orders, high and low, and they all serve Him in His creation so that we can become part of it and add our own experience to it. When that experience is accepted as a valuable part of creation it will remain and grow from there into new experiences. along with all the experiences of the millions of beings that make up the universe, and make it an ever evolving and expanding place to learn. and to experience many lives on many different levels.
 
As you all know, you began your life on this planet originating from animal life, and endowed with spirit potential and by the Father's gift who gave you personalities and a free will. And with these divine qualities, you are able to grow into a full spiritual being that is enhanced with the hereditary qualities of God. That gives you the opportunity for eternal life in the universe of the Father, who wants his children to be happy and filled with the love that he gives so freely, and that you shall learn to give (to) your brothers and sisters wherever you go in his universe.
 
I am Michael of Nebadon. I have created worlds and places where you may dwell and learn little by little what life is all about, and what your future is, if you adhere to the words of the Father who has decreed to become like Him, and acknowledge Him as your Father and Creator. You have been given the many means and opportunities to fulfill the Father's desire as you seek to live your life, as Jesus did on your planet as the perfect human he was to all his brothers and sisters in the flesh when he lived his life so brilliantly among you. I am Michael and I ask you, have faith and never lose sight of me. For times may be difficult and there are obstacles to overcome. But in the end you will be rewarded, and after your struggles and all the experience accumulated over a long period of training, you will find the most glorious reward, which will so richly fulfill your heart and desires. And you will thank your Father for all that has been granted to you, the hardships and the sweet memories that you have experienced during your many lives and interesting journey through the universes of time and space. This is Michael and I take my leave. And here is Machiventa Melchizedek with some words to all.
 
Elise
Thank you, Michael. We do appreciate your time and words, and we welcome you, Machiventa Melchizedek. Please, be our guest.
 
Machiventa Melchizedek
 
Thank you, Elise. This is Machiventa Melchizedek everyone. And I can tell this to all of you who are here in this group of listeners to a Lightline, and where we often get bothered by a group of insurrectionists who do not know how to behave well, and are not willing to give up their false intentions. We have been removing them constantly, but they manage to return through sometimes mysterious ways that are not always known to us. And this makes our transmissions difficult for us and for you, the transmitter. And for Ron who has been attacked violently. for several weeks now, and that should stop. For it is smashing him down and making him unable to do what he wants to do for us, and for all of you.
 
This situation may not develop any longer. And Michael of Nebadon will see to it that the rebels once again will be removed and brought back to places where they are unable to mess with planets and the lives of humans on it, who are truthful to the universe and to the Father and his business. But we need to be careful, very careful, and must take into account the power the rebels have and how they can harm and interfere with our work, and with the lives of humans who are true to the Father and to Michael of Nebadon. And those who have taken on them certain tasks that the cabal does not like them to perform because they are not willing to accept the changes, and they want to do much of that work themselves.
 
As you have noticed, so above, so below. As you can see on your planet, where things have developed in war and malfunctioning of your governments. These times are not easy for all of you, and we do appreciate your steadfastness to be so patient and full of hope. Never give up hope. For there is always something that will alter the situation and show you a brighter side in a more stable environment. In which things may advance and step into a time of educational and social growth for all.
 
Never on your planet has the time been so unstable as we experience at the moment. But I can assure all of you that we, the Melchizedeks are here, as we have been always, to help you in these difficult and challenging times where people have to find God again. But somehow there is a longing and a beginning of understanding of God's will on this earth. And the time is ripe to offer those who yearn for more spiritual food to provide it to them, and so it shall be done. When the Magisterial Sons will unfold new visions and plans for the world of today, people will see changes in each other. And a willingness to be a part of a new way of living, and to create a different society. Where men will see what will be asked of him to function as an awakened and responsible member in many of your nations of goodwill.
 
To you, the listeners here, it may seem if there is no end to misfortune on the planet and of the hurt that is being done to innocent people of the races. But we will strive with many other spiritual beings and with you, the people, who show their good intention for a better world and start working on it. As we direct you through education to make it possible for a world that has not known what real life on a planet is about, and the satisfaction it gives a human who lives a life according to the will of the Father, so that you may take part in the Father's business. Let's all strive for that. I am Machiventa and I thank you for listening. I step back.
 
Elise
 
Thank you, Machiventa. Thank you so much.
Well, let me get to Dominick for a moment. Have there been any changes, Dominick, on the dashboard? Do you hear me?
 
Dominick
Yah, I am.
 
Elise
OK.
 
Dominick
I didn't unmute my phone device, even though I'm sorry.
 
Elise
OK. No, it's correct. I can go on? No questions, no changes?
 
Dominick
No, there's a few others, but I don't know their names because they're internet connections. But go ahead.
 
Elise

Oh, that's all right. Thank you. I'll go ahead and see if there's more. Thank you.
Okay, I will continue and see if we have more for this evening, for this day. It's only day, daytime in the United States.
 
Arthura
 
Yes, it's me, it's Arthura. Thank you, Elise. I would like to say something, and this is for all to hear. The Missions are ready and approved, and the Magisterial Sons chose to appear to announce what will be a shock, a shock of the century for the people on this Earth. And I'm sure you can understand that, because it is not an everyday occurrence when God comes to Earth and presents himself to the people on the planet. And Urantia is indeed not a planet where such a major event could be expected, as the planet has always been struggling with war, and many social issues that have withheld the planet the change to come to a good efficient development to work for the progress of the planet.
 
But spirit has made the decision to come, despite the circumstances of war and of a massive absence of understanding and knowledge about God, your Creator, and His care for humanity. And the nuisance of an endless cabal and disobedient group of celestial beings who do not want to understand new situations in a New Universe Age, and all its consequences are being put aside to get the Missions on Urantia going.
 
It will be difficult for many believers to adjust to this miraculous event. But on the other hand, many people have a hidden faith in God deep in their consciousness. And that will come out and make them curious about the truth, and the truth can save them. And the truth will give them the strength to come to a change of mind that will lead for many to a complete turnaround in their thinking and acting. We all have this strong belief and sincere hope that the Magisterial Sons will be accepted as special and high-honored guests. As has happened before on your planet, but people were too astounded and could not immediately understand where such beautiful creatures might come from. But the Magisterial Sons know how to handle that. And they are among you as humans, and you on the forum are prepared.
 
But even so, your reaction will not be much different from that of others. Because they are heavenly appearances. It is what their being represents. And it cannot be less. They are true sons of God who come from Paradise and come down to be seen by all of you. Maintaining some of their divine radiance. It cannot be done in a more simple way. So prepare yourselves for a surprise to come to your sphere and stay calm and collected, and be an example for everyone. Do not panic and do not speak until you are ordered to do something and that may take some time, because there is much to be taken care of before the Magisterial Sons can begin their real work for God, and for you.
 
I am Arthura. You're entering a new period and we are all happy to get started and work for Michael and the Magisterial Sons as they are ready to enter the world of Urantia. Now that the planet will be cleared of the rebels as the Father has decreed and sent words to Michael of Nebadon, his Creator son, who rules his local universe of Nebadon as the most competent ruler and Father of his local universe.
 
I, Arthura, give you my words of trust and understanding. I am here to do my part. and to ensure that the Magisterial Sons get their work done without any disruption. And you, what can you do? Well, for now, you could prepare yourselves for the task that will be assigned to you when the time is right. And I can assure you that all members of this forum will receive work adapted to what you have to offer, as far as your experiences and talents.
 
We are waiting for Michael's orders. and the most need that are urgent, and for the Magisterial Sons to appear. But in the meantime you could engage yourself in your studies and reacquaint yourself with the value in the text of the Urantia book, which will benefit you when you are being questioned by your fellow man of whom most are in complete ignorance about these spiritual phenomena, and do not have any idea about missions or spiritual work given to your environment, to your people, and to their existence on the planet.
 
So let's hope and pray for good will among the people and for a warm welcome to the Magisterial Sons when they decide to make themselves known to the public, which could be soon. To lift the planet and its people, of whom so many are in disbelief and ignorance about our Father, about His Sons and about all celestial help coming to them. All decisions will always be by the high rulers of your universe, and what the first step will be, if decided to do anything, humans have no right on the sayings of the spiritual world. They don't know what the Father and His creation means to them, and how to recognize the Father as their true and only God to rely upon for their progress, and proceedings in the lives to come. When they have left their lives in the flesh on Urantia, the planet where they have begun to feel only a little bit of what life is all about.
 
I am Arthura, and I ask you to be timid and never ask for things to come your way when it does not benefit the whole group. A whole nation or the world you are a part of. You are all together here on this earth as one family. And although you do not feel as family members yet, I advise you to set the first steps to conquer the divine ability that lives in you. And open up your heart to all your brothers and sisters to come to a realization of peace as Jesus explained to you so clearly. And is just as possible on every planet, including Urantia. I am Arthura at your service. I say good day to all of you.
 
Elise
Thank you, Arthura.
 
Thought Adjuster of Elise
 
This is your Adjuster, Elise. And I speak to all, children. You and I, you and we, Adjusters,  we understand well how we work together to give you time in each new phase of your life to take advantage of the circumstances that help you to live closer to God. But do not forget that every child of God is already very close and present in God, and that it must stand the test of time and experience to understand what it takes to approach God in many and ever more satisfying ways. However, God the Father is pleased with everyone's prayer and with whatever you say to Him that is honest and sincere, and shows that you love him.
 
Man is the lowest of the creatures bestowed with intellect, and therefore requires a long time to grow from the animal element from which he emerged to the spiritual inherent element deeply hidden within him. Man is now in this social, economic, and spiritual development on this planet. His development has just begun and he has a long educational journey through the universes before him, and gradually he will learn how to reach and serve and honor God with increasing awareness of the spiritual values that he has learned to apply and use in his life to serve God through his fellow human beings. As he is given every opportunity to do the will of the Father and to render his services to him continually.
 
So, do not be too hasty in wanting to achieve what you are not ready for, and have therefore not yet achieved. Take the time to realize that you are a human being in service to the Father, and how happy it can make you if you fully realize that. This is the beginning of your career on a long path through the universe, and little by little you will notice how the spiritual influences become more real, and how to use them in your life, and make them your reality to find the way to your own level of being to thank God and learn to truly worship Him. So, never give up, but try to focus on what you can do now and what you can be for the Father. A content child who places his cares in the hands of the Father and who faces life with confidence.
 
This is your Adjuster. And know that all of you are together with your Adjusters in this, and one day you will be one in achieving the absolute satisfaction in prayer and worship to the Father. This is the Adjuster, and we thank you for listening.
 
Elise
 
Thank you, Adjuster. Thank you.
Well, let me see the time. Oh, it’s … the hour is almost over, I see. So, well, Dominick, can you open the line and see if there is anything or anyone else who wants to speak or say something? Or maybe you have to…
 
Dominick
Yes.
 
Elise
Yeah?
 
Dominick
Does that mean you're inviting the line to be open?
 
Elise
 
Yeah, let it be open, if there is anyone who would like to comment on this or ask something or wants to say anything, just open the line, so let's see what happens.
 
Dominick
 
So if the callers press, what, five star, I'll see that the hand is raised. And if you think of something, callers, attendees do that. And while we're waiting, Elise, I just have some updates, if I can, about the Lightlines this week.
 
Elise
Yes, sure go ahead.
 
Dominick

Let's see. For Wednesday Lightline, there is no availability for Lemuel this week and in the foreseeable future. Simply because he's exhausted from all the procedures he's undergone. So he's... semi-retiring in order to rest. And so on that note, he's what you would consider a transmitter emeritus. So retiring in good standing. And I just want to thank Lemuel and understand he can come back anytime he wants to hold a Lightline, but right now he's just resting, because he's exhausted from the ups and downs of multiple surgeries in the span of about 12 months.
 
So, just as a reminder, we have many transmitters actually. Right now we have essentially we're down to three. Myself, you, Elise, and Ron at that juncture. But we have plenty still alive that are also in the emeritus or emirates standing. Those would include Amethyst, New Star Sapphire, and... and others. Rene is still doing his Lightline in Spanish on Friday. Clancy is kind of in the same boat for Friday in French, the same boat as Lemuel. We've had other transmitters in the past. Prozonov occasionally transmits from Russia. We've had Evan from the Philippines. Albert sometimes does a Lightline for Madagascar. Other transmitters include Evelio, Ghost Dancer, Sue, and Wendy, and Wanabojo.
 
And if I missed anybody, I apologize. I just put that together over the span of this Lightline. And of course, we had Larry Gossett, who is current is now deceased. So that's my update for that. If anybody would like to. to practice transmitting with some feedback. It's really just catching the communications and be willing to let go and just start writing. And you can post those to new transmissions on the forum and you can invite public and private feedback. But that's just a way to get your feet wet for eventual. service if you want to take up a Lightline on one of these days of the week. Certainly, you're able to... any thoughts to that, Elise?
 
Elise
 
Yeah, well, that's... Thank you. Thank you for that information, Dominick. And all those names given of the other transmitters gives us more hope and opportunity to listen to more Lightlines, I hope. Well, thank you for that. And I want to thank our speakers, Michael of Nebadon, and Machiventa Melchizedek, and Arthura, and the Adjuster. And I want to thank all the listeners who are here today. Thank you for your attention. And Dominick, you can stop the recording if you're ready. Thank you.
 
End
 
Pages: [1] 2 3 ... 10