Author Topic: 24.5.2021 - Zmiany w Nebadonie i na Urantii, część 2  (Read 130 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 532
    • View Profile
    • Email
24.5.2021 - Zmiany w Nebadonie i na Urantii, część 2
« on: May 24, 2021, 09:48:32 am »
Link do wiadomości po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=17469.msg94328#msg94328
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogolne / Dokument skróconego kursu, który podajemy wraz z uzupełnieniem na temat Federacji
« Odpowiedź nr 1, 22 maja 2021 r., godz. 01:26:47 »

(Drugi urywek z dokumentu o dlugości 40 stron)


Dokumentacja historii dekretów i zarzadzeń

23 września 2012 roku SYN STWÓRCY NEBADONU wydał OBWIESZCZENIE, w którym nakreślił jak Nebadon ma postępować używając nowej Konfederacji Nebadonu z sześcioma innymi Wszechświatami Lokalnymi zarządzanymi przez siebie, zwłaszcza jak ta nowa Federacja ma działać z planetą Obdarzenia Nebadonu.

Konstelacja Norlatiadek wydała następnie OBWIESZCZENIE z 05 października 2014 roku, w ktorym zajmuje się specjalnymi potrzebami, których wymagała URANTIA, aby stać się ŚWIATEM ZAPROJEKTOWANYM i przywrócić ją jako GŁÓWNĄ PLANETĘ UNIWERSYTECKĄ zgodnie z ówcześnie ustanowionymi protokołami o wydaniu takich przepisów, które pozwolą uzyskać byłej materialnej sferze wieczną zgodność z ówczesnymi przepisami Nebadonu.

Rząd UVERSY, Pradawnych Czasu z Orvontonu, wydał sam w dniu 10 grudnia 2014 roku OBWIESZCZENIE dotyczące statusu URANTII. OŚWIADCZYŁ w nim, że URANTIA jest nadal zbuntowana i że zostaje jej cofnięty status PLANETY DOŚWIADCZAALNEJ. Postanowiono o tym dopiero gdy PRADAWNI CZASU Z UVERSY wydali następne OBWIESZCZENIE, w którym sprzeciwiali się używaniu przez BOGA NAJWYŻSZEGO taktyki niegodnej STATUSU NAJWYŻSZEGO jako NADRZĘDNEGO w stosunku do UVERSY i URANTII.

SALVINGTON, stolica Nebadonu, ponownie nawiązała pełny kontakt dyplomatyczny z PRADAWNYMI CZASU z UVERSY we wrześniu 2015 roku i wtedy wystosowała do BOGA NAJWYŻSZEGO dokument odrzucający jego sprzeciw wobec użycia przez Wszechświat Lokalny FEDERACJI w celu uporządkowania administracyjnych konsekwencji buntu Lucyfera. W związku z tym PRADAWNI CZASU stwierdzili, że Bóg Najwyższy przekroczył swoje uprawnienia i że jego sprzeciw wobec Konfederacji Nebadonu nie ma mocy prawnej.

23 września 2016 roku Bóg Najwyższy wydał DEKRET, określający rząd Wszechświata Lokalnego Nebadonu jako błędny i stwierdzający, że zostanie on skonfiskowany przez Boga Najwyższego, jeśli nie zmieni swojej drogi i nie wstrzyma dalszych prac nad Federacją oraz nie zaprzestanie wykorzystywania ludzi na Urantii w boskich Misjach i to natychmiast.

NEBADON odpowiedział DEKRETEM z dnia 29 września 2016 roku, w którym wskazywał, że Bóg Najwyższy stosuje oczywiste przękrecanie faktów i musi tego zaprzestać, albo narazi się na dochodzenie SĄDU Najwyższego UVERSY w jakim stopniu BÓG NAJWYŻSZY ZRUJNOWAŁ OBDARZENIE JEZUSA na URANTII W PIERWSZYM WIEKU.

Bóg Najwyższy ostro sprzeciwił się powyższemu DEKRETOWI NEBADONU z 29 września 2016 roku i oświadczył, że ON, Najwyższy, NIE PRZEKAŻE NEBADONOWI ŻADNEJ WŁADZY dla ewolucji planet do ŚWIATŁA i ŻYCIA, dopóki Nebadon nie zastosuje się do rozporządzeń. On, Najwyższy, nalegał, że jest ważny i konsekwentny jako nadrzędny w czasie i przestrzeni. Bóg Najwyższy podał wtedy Swoje końcowe uwagi mówiąc, że NEBADON MUSI SIĘ ZASTOSOWAĆ DO WSZYSTKICH ZARZĄDZEŃ Najwyższego, ALBO SPOTKA SIĘ ZE SKRAJNYMI KONSEKWENCJAMI.

19, 20 i 21 czerwca 2019 roku Bóg Najwyższy zajął NEBADON i URANTIĘ i zniszczył całe wyposażenie przygotowane do Drugiego Przyjścia Chrystusa, zniszczył (zamordował) milion pięćset tysięcy personelu typu wojskowego dowodzącego tym sprzętem i mieszkaniami i wnioskował zbadanie wszystkich Wszechświatów Lokalnych Federacji pod kątem surowej nagany za działanie jako Federacja na życzenie Salvingtonu z Nebadonu. Nastąpił otwarty bunt Najwyższego i jego personelu w Nebadonie i powiązanych z nim Wszechświatach Lokalnych Federacji.Filozoficzne zastrzeżenia Boga Najwyższego
do polityki Syna Stwórcy z Nebadonu

Filozofia Najwyższego

Bóg Najwyższy uważał, że w Czasie i Przestrzeni on ma okreslać swoimi własnymi decyzjami, co jest słuszne i właściwe do utrzymania. Taki pogląd miał być egzekwowany pomimo zaprzeczeń ze strony innych wyborów mieszkańców obdarzonych osobowością o wolnej woli. Najwyższy orzekł, że jego władza nie może być pomniejszana przez sekciarskie pragnienia eksperymentowania na jego szkodę. Najwyższy sprzeciwiał się decyzjom wolnej woli, które mogły umniejszyć jego władzę arbitralnego rządzenia. Zasadniczo Najwyższy czuł przeciwieństwo decyzji czasoprzestrzennych wspieranych przez Raj, które w prawie wszystkich przypadkach, szczególnie w Lokalnym Wszechświecie Nebadonu, zyskiwały moc działania niezależnie od rządów Najwyższego. Z tego powodu Najwyższy uważał, że jego rządy powinny przebijać wybory Ojca dotyczące rozwoju czasoprzestrzeni na korzyść Synów Stwórców zapewniających przywództwo i zarządzanie w celu wprowadzania postępów, w czym Najwyższy był kompletnie niekompetentny w okolicznościach jakie były.


Nadanie Osobowości przez Ojca na Urantii jest niezgodne z filozofią Najwyższego

Urantia nie jest unikalną sferą materialną, ale posiada kilka unikalnych cech. Wśród tych unikalnych cech jest obdarzenie ludzkiej populacji na Urantii osobowością o wolnej woli. Osobowość o wolnej woli nie jest powszechna na ludzkich planetach, ale dla Urantian jest to jedyny istniejący typ osobowości. Najwyższy uważał Urantię za trudną z tego powodu, ale zdecydował, że w Świetle i Życiu planeta przypadnie mu w udziale, aby nią rządzić i nie stanie się dziełem Książąt Planetarnych, ani nie zostanie objęta wpływowym dziełem Syna Obdarzającego, Jezusa, ale te zastrzeżenia miały być pewne, że nie mogą zagrozić ludzkim karierom wznoszenia się z Urantii, ponieważ ludzkie wznoszenie się z Urantii jest podporządkowane złotej regule synostwa wobec Ojca Wszystkiego i choć Najwyższy wpływa na ich umysły, to ludzie Urantii polegają na zamieszkujących w nich Dostrajaczach Ojca, aby osiągnąć doskonałość. Najwyższy nic z tego nie zrozumiał i nadal upierał się, że najwyższość jest lepszym sposobem na wznoszenie się niż korzystanie z Dostrajaczy, którzy nie przedstawiają swoim podopiecznym werbalnie wartości nadprzyrodzonych. Dlatego też, rozumował Najwyższy, że to on i tylko on, miał przejąć kontrolę nad wznoszeniem się poprzez zmiany w umyśle, a nie zmiany umysłów przez Dostrajaczy. Problem, który natychmiast wybuchł w Nebadonie, polegał na tym, że planeta Obdarzenia miała nie tylko Dostostrajaczy Ojca. Były to osobowości Ojca o wolnej woli opartej na przewodnictwie woli OJCA, a nie woli Najwyższego. Ludzkie umysły na Urantii były oddanymi Ojcu wznoszącymi się, niezdolnymi do oddania się woli rządów Najwyższego lub nawet Rajskiej Trójcy, Stwórcy Najwyższego. Kiedy Nebadon wykonał ruch, aby skonsolidować swoją władzę nad Urantią, wtedy Najwyższy zobaczył ostateczne wyzwanie, aby określić, czyja wola dominuje, przynajmniej w karierze wznoszenia ludzi. Najwyższy wypowiedział wojnę Salvingtonowi i Michałowi Nebadońskiemu i przegrał.