Author Topic: 26.5.2021 - Zmiany w Nebadonie i na Urantii, część 4  (Read 119 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 532
    • View Profile
    • Email
26.5.2021 - Zmiany w Nebadonie i na Urantii, część 4
« on: May 26, 2021, 04:06:30 am »
Link do wiadomości po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=17469.msg94328#msg94328
Przekazał : Ron Besser, administrator, członek bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogolne / Dokument skróconego kursu, który podajemy wraz z uzupełnieniem na temat Federacji
« Odpowiedź nr 1, 22 maja 2021 r., godz. 01:26:47 »

(Czwarty urywek z dokumentu o dlugości 40 stron)


STRATA NAJWYŻSZEGO
26 września 2019 r.

NIESŁAWNY DZIEŃ

Zebranie ogólne Najwyższego 26 września 2019 r.
Bóg Najwyższy wezwał swoich przedstawicieli do Hawony na spotykanie na świecie swojej Kwatery Głównej na Trzeciej orbicie. Zebrało się przed nim tego fatalnego dnia około trzech milionów jego bezpośrednich przedstawicieli.

Apel Najwyższego
W pewnym momencie Najwyższy zażądał zwołania apelu, aby wzmocnić swoje postanowienie rządzenia Wszechświatami Lokalnymi, które jego zdaniem zbuntowały się przeciwko jego rządom. Do takich Lokalnych Wszechświatów należał Nebadon i sześć innych powiązanych z nim Lokalnych Wszechświatów, a także jeden Wszechświat Komunalny we wcześniej ustanowionej Federacji, którą wspólnie stworzyli oraz dwa zewnętrzne Wszechświaty Lokalne, które nie były już w żaden sposób zależne od Najwyższego.

Samobójcza detonacja plazmy
Apel rozpoczął się normalnie, ale mniej więcej w jego połowie Najwyższy zdetonował urządzenie plazmowe, niszcząc oczekującą personalizację Najwyższego. Cały związany z nim personel został uśmiercony, co według niepotwierdzonych jeszcze szacunków daje w sumie ponad 6 000 000 (sześć milionów) istot, ktore z nim były. Wskrzeszenie tych istot nie jest planowane.

Pamiątka po tym Świecie Głównej Kwatery wciąż jest na swoim miejscu
Urządzenie plazmowe zrujnowało świat Najwyższego i do dziś pozostaje on jako wypalony szkielet niegdyś wspaniałego świata. Ojciec Wszechświata zadecydował, że musi on pozostać nienaprawiony, dopóki nie zakończy się osądzanie tych spraw.

Detonacja plazmy usuwająca Najwyższego zakończyła trwającą wtedy Erę Wszechświata Najwyższego.

Próbowano powtórzyć detonację plazmy na UVERSIE, ale zniszczenia w stolicy Siódmego Superwszechświata zostały powstrzymane dzięki Kierującym Energią w bezpośredniej łączności z Nieskończonym Duchem.

Na Uversie rebelianci działający z Sektora Najwyższego Uversy ogłosili, że nie uznają już planetarnego rządu urzędników Uversy, którzy reprezentują Pradawnych Czasu Uversy jako ostatecznego arbitra w sprawie utrzymaniu rządu UVERSY.

Ta detonacja nie dotknęła żadnego znanego personelu i nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych na UVERSIE. Posłużyło to jako ostrzeżenie dla Raju, że nikt nie nastawiał bardziej Najwyższego niż ci, którzy teraz stali się buntownikami sprawy Najwyższego, którzy nalegają na naprawę Najwyższego.


REAKCJA :
DEMOBILIZACJA DUCHA STWÓRCZEGO

Duch Stwórczy reaguje nie jako partner, ale jako Najwyższy
Duch Stwórczy Nebadonu zareagował na utratę Najwyższego rozruchami Najwyższego w Nebadonie i na Urantii.

Do tej pory nie rozumiano, że lub jak Duchy Twórcze Nebadonu i innych Wszechświatów Lokalnych czasu zostały stworzone jako organy Najwyższego, żeby zgromadzić władzę Najwyższego w każdym Lokalnym Wszechświecie.

To, czego nie rozumiano to fakt, że Duchy Stwórcze były pełnowymiarowymi Najwyższymi, a nie tylko współstwórcami Ojca, Syna i Ducha. Najwyższy nastawiał partnerów Synów Stwórcy w czasoprzestrzeni, aby byli sami Najwyższymi. Tylko z tego powodu Duch Stwórczy przejął na krótko władzę w Nebadonie, na Uversie, gdzie miał przedstawicielstwo oraz na Urantii, potwierdzając prawo Najwyższego do podejmowania decyzji za dostrajane osobowości woli Ojca. Dopasowani Dostrajacze na Urantii gorzko odczuli zderzenie woli Najwyższego z wolą Ojca i zgłosili sprzeciw do Raju i do Diviningtonu szwadronami oburzonymi z powodu takiej ingerencji.

Po zajęciu Urantii, Duch Stwórczy zadecydował, że serafini przydzieleni do Urantii nie są już dłużej winni lojalności Gwieździe Jasnej i Porannej, Gabrielowi i pozwolił większości serafinów przydzielonych do Urantii albo opuścili swoje stanowiska, albo zgłos solidny sprzeciw z powodu utraty Najwyższego. Dlatego też nalegali, aby to oni byli decydentami kontrolującymi wolę ludzką i samego Księcia Planetarnego.


MICHAŁ ZMUSZONY DO WYGNANIA
Na przykład z powodu zajęcia Nebadonu, Salvingtonu i Urantii MICHAŁ NEBADOŃSKI był zmuszony trzykrotnie udać się na wygnanie i przenieść się sam wraz ze swoim personelem na Uversę i inne sfery, które nie zostały ujawnione, pod groźbą uwięzienia przez urzędników wciąż reprezentujących Najwyższego w Havonie i na Uversie. Najwyższy pozostawił rozkazy, aby zająć stolicę Nebadonu, ktora mogła odsunąć Najwyższego od pełnej kontroli nad karierami wznoszenia na materialnych planetach.

Duch Stwórczy przejmuje władzę nad Urantią
Z tego powodu Duch Stwórczy postanowił przejąć Urantię z powrotem pod panowanie Najwyższego, jako swój pierwszy obowiązek.

Następnie Duch Stwórczy przejął Urantię i zmusił Melchizedeka Machiventę do rezygnacji z funkcji Zarządcy Planety w oczekiwaniu na to, że Michał Nebadoński zastąpi go Księciem Planetarnym stanu wujątkowego na czas powstania Najwyższego.

Duch Stwórczy zadekretowała, że Urantia jest teraz pod jej rządami w oczekiwaniu na przybycie Boga Najwyższego i że nikt nie może zmienić ustaleń na Urantii, dopóki Duch Stwórczy nie zorganizuje przejęcia władzy przez siebie jako namiestnika władzy Najwyższego i w pełni poparła przybycie Lanaforge jako Księcia Planetarnego całkowicie pod jej kontrolą.

Rajski Ojciec dekretuje odsunięcie Ducha Stwórczego od władzy
Ojciec Uniwersalny zadekretował 13 maja 2020 roku, że Duch Stwórczy nie należy już do obecnego rządu Nebadonu i zakazał jej dalszej eskalacji jej władzy na URANTII lub na jakiejkolwiek innej sferze w Nebadonie.


Następnie Duch Stwórczy wycofał się z następujących funkcji rządzenia :

1 Duchy Przyboczne umysłu na Urantii i wszystkich innych materialnych planetach w Nebadonie

2 Wycofała Ducha Świętego z Urantii.

3 Próbowała wycofać Ducha Prawdy, ale nie była w stanie tego zrobić.

4 Wycofała status agondonterów w oczekiwaniu na dalsze rozpatrzenie przez radę serafinów.

5 Wycofała wszystkie oczekujące działania Najwyższego i usunęła się z roli arbitra działań Najwyższego na Urantii.

6 Najwyższy Planetarny, znany większości na Urantii jako GAIA, został natychmiast usunięty.

7 Rzecznik Generalny, (czyli) Przydzielony Strażnik orzekł, że Duch Stwórczy został utracony dla stworzenia i zalecił modyfikację Zakonu Duchów Stwórczych, aby stał się Jednym z Nieskończonym Duchem i aby odwrócić Pierwotną Erupcję celu reprezentowania Syna Stwórcy jako Współtswórca z Synem i pozbawić ją funkcji najwyższości.


Obecny status Ducha Stwórczego w maju 2021 r. :

Persona non grata

Usunięcie Ducha Stwórczego w toku

Ostateczne osądzenie nie jest przewidywane

Synowie Magistrowie dekretują, że Duch Stwórczy pozostaje w zawieszeniu do czasu ponownego otwarcia procesu rebelii Lucyfera

SYNOWIE MAGISTROWIE, którzy są przydzieleni oficjalnie do Urantii na obecne Misje Magisterskie, zadecydowali, że pozostanie Ona na miejscu do czasu ponownego otwarcia ostatecznego procesu orzekania w sprawie buntu Lucyfera i poznania całkowitej prawdy odnośnie Jej roli w Obdarowaniu JEZUSA, oraz tego na CZYM, jeśli w ogóle, polegało Jej poparcie dla ukrzyżowania Jezusa.
BÓG NAJWYŻSZY
I LANAFORGE

Dowody zmowy między
Lucyferem a Najwyższym
Dowody sugerują obecnie, że istniała zmowa pomiędzy trzecim etapem personalizacji Najwyższego a samym Lucyferem, aby zapewnić wczesne zakończenie powstania Jezusa (jak Lucyfer nazywał Obdarzenie Jesusa) i jak Najwyższy nazwał Obdarzenie Jesusa na Urantii w bliskim porozumieniu z Lucyferem, którego Lucyfer się trzymał z różnych powodów. Obie strony uważały, że Obdarzenie Jesusa jest niefortunne, ale Najwyższy ustąpił, a Lucyfer nie.

Sugeruje to, że gdzieś w drodze do czasu Obdarzenia Jezusa na URANTII, istniał otwarty buntowniczy pogląd Najwyższego i niektórych handlarzy pracujących dla Najwyższego w rządzie Michała.

Tymczasem Piąte Epokowe Objawienie nie sugeruje, ani nie wie, ani nie uznaje, że jakakolwiek zmowa istniała w wyższych władzach duchowych podczas Obdarzenia Jezusa, ani też Komisja Istot Pośrednich nie znalazła takich dowodów.

Jednakże późniejsze odkrycie znane tylko Synowi Stwórcy wskazało, że Najwyższy był gotów udzielić pewnego wsparcia dla wczesnego usunięcia Obdarzenia z Urantii, aby przypieczętować los Michała Nebadońskiego przed objęciem władzy w wyniku sukcesu Obdarzenia Jezusa. Nasz Syn Stwórcy nigdy nie wierzył, że taka zmowa istniała, dopóki Lanaforge otwarcie nie wyznał, że spotkał się z Lucyferem kilka razy, aby podzielić władzę nad Jerusem na tyle, aby uzyskać Lanaforge jako pełniącego obowiązki Suwerena Systemu, żeby pokazać, że opiera się on rebelii i nie może być potencjalnie obalony lub zdetronizowany jako Suweren Systemu przez autorytarne działania Lucyfera.

Wiemy również, że SYNOWIE MAGISTROWIE wyznaczeni jako urzędnicy Urantii na obecnych Misjach Magisterskich zadecydowali, że cała podejrzana zmowa mogła być również wspierana przez Ducha Stwórczego i że dopóki nie zostaną znalezione jakieś dowody niewinności lub winy Ducha Stwórczego w tej sprawie, ona pozostanie na swoim miejscu, dopóki nie zostanie ponownie otwarte ostateczne osądzenie rebelii Lucyfera i nie będzie znana cała prawda na temat jej roli w Obdarzeniu JEZUSA i jakie, jeśli w ogóle, było Jej poparcie dla ukrzyżowania Jezusa.

Istnieją teraz powody, dla których Wszechświat Lokalny Nebadonu musi przyjrzeć się dziwnemu skandalowi popełnionemu przez Lanaforge, skorygowanemu z naszej dzisiejszej perspektywy czasu, wynikającej z katastrofy, którą Lanaforge przyspieszył na dodatek do tak już katastrofalnego zniszczenia samobójstwa Najwyższego.

Przydzielenie Lanaforge roli tymczasowego Księcia Planetarnego dla Urantii
Urzędnicy duchowego rządu Urantii są w pełni świadomi, że to MICHAŁ NEBADOŃSKI otrzymał pełną władzę nad Urantią przy wszystkich sprawach toczących się przed Trybunałem Pradawnych Czasu. Przypomnijmy, że Pradawni Czasu przyznali Urantię MICHAŁOWI NEBADOŃSKIEMU jako wieczystemu Księciu Planetarnemu Urantii po zakończeniu Obdarzenia Jezusa i MICHAŁ NEBADOŃSKI zamierzał bezpośrednio włączyć się w sprawy Urantii do 28 września 2019 roku. Duch Stwórczy zablokował jego zapowiedź zostania Księciem Planetarnym i nalegał, aby rząd serafinów został odbudowany z Duchem Stwórczym jako władzą ostateczną, jako jedyną prawowitą radą Najwyższego w Nebadonie, która może to zrobić.POWSTANIE LANAFORGE'A


MICHAŁ Z NEBADONU zablokowany przez
Ducha Stwórczego, aby samemu objąć stanowisko
W oczekiwaniu na przybycie Michała jako Księcia Planetarnego Urantii, Duch Stwórczy zablokował wszystkie środki transportu w Nebadonie, aby zapobiec przeniesieniu personelu na Urantię w celu pomocy Melchizedekowi Machiwencie w odbudowie zniszczonego rządu planetarnego Urantii. Michał poprosił wtedy o pozwolenie i otrzymał je, aby zastąpić jego przybycie tymczasowym Księciem Planetarnym i wyznaczył do tego Lanaforge. Lanaforge był do zaakceptowania przez Ducha Stwórczego, ponieważ to właśnie Duch Stwórczy był oskarżycielem w sądach Pradawnych Czasu, które skazały Lucyfera, który w wyniku tego stracił życie na mocy dekretu Ojca Wszechświata, że jego natura była zbyt nikczemna i pozwala na doraźną egzekucję przez Wysokiego Komisarza od takich spraw.

Lanaforge przybywa na Urantię
Lanaforge przybył na Urantię 30 września 2019 roku. Następnie przygotował się do objęcia urzędu, ale został powstrzymany przez Ojca Wszechświata, który zadekretował, że nie jest on odpowiednim do stanowiska Księcia Planetarnego, ponieważ Lanaforge zmówił się z obecnymi tu urzędnikami Najwyższego, którzy pomogli zniszczyć część Salvingtonu i wszystkie plany Drugiego Przyjścia Jezusa na Urantię oczekujące na październik 2019 roku.

Lanaforge później przyznał się do swoich planów uzyskania władzy nad Urantią w imieniu Najwyższego, którego dyrektywy dotyczące wyniesienia na urząd Księcia były przygotowane i zaakceptowane przez Michała z Nebadonu, ale Michał nie był jeszcze w pełni świadomy wniosków, co do poglądu Ojca Uniwersalnego, że Lanaforge prawdopodobnie planuje rozruchy i rebelię ponownie na Urantii. OJCIEC uznał Lanaforge'a za winnego poprzez osąd myśli, że Lanaforge był przekonany, że wszystkie działania Najwyższego były logicznie oparte na propozycji, żeby Najwyższy rezydował na Uversie jako Kontroler wszechświatów czasoprzestrzennych po odtworzeniu władzy z Havony na Uversę. Bezpośredni przedstawiciele Najwyższego zostali przydzieleni na Uversę w przygotowaniu do tego i jako doradcy do ostatecznej obecności i personalizacji Najwyższego na Uversie.

Lanaforge przybył na Urantię, nie zważając na niechęć OJCA do tego układu i przez cały czas OJCIEC prosił Michała z Nebadonu, aby nie dopuścił do zainstalowania Lanaforge jako Księcia.

Lanaforge obejmuje tytularne stanowisko szefa Komisji Drugiego Przyjścia
Michał wierzył jednak, że Lanaforge może z powodzeniem uzyskać normalny reżim duchowy lub rząd, który zostanie pomyślnie odbudowany na Urantii i poprosił Lanaforge'a o rozpoczęcie przygotowań. Zamiast przydzielić mu na razie rolę Księcia Planetarnego, Lanaforge został przydzielony do roli współ-dyrektora Drugiego Przyjścia Jezusa. Lanaforge wiedział, że Michał nie wycofał się ze swojej pracy na Urantii, ale wpadł na pomysł, że niegdyś jako Suweren Systemu został w pełni zatwierdzony, ale musiał pokonać sprzeciw OJCA jako nie w pełni prawdomównego o swojej roli w buncie Lucyfera. Lanaforge następnie odmówił przyjęcia urzędu Księcia na podstawie tego, co uważał za tymczasowe uchybienie ze strony Syna Stwórcy poprzez odroczenie terminu jego nominacji. Lanaforge w tym momencie miał aprobatę wszystkich rad z wyjątkiem braku pełnej aprobaty Syna Stwórcy odnośnie oficjalnego potężnego urzędu Księcia Urantii i zastąpienia Melchizedeka Machiventy jako Planetarnego Księcia lub Zarządcy.

Upadek Lanaforge
Po przybyciu na Urantię Lanaforge skontaktował się z Fundacją Magistrską i próbował usunąć jej Dyrektora, jak go wtedy nazywano. Jego pierwszym działaniem na Urantii było okazanie pełnego poparcia dla planów rozwoju MICHAŁA.

Próba zabójstwa przez Lanaforge'a
Lanaforge przejął kontrolę nad aspektami odbudowy rządu planety Urantii, ale dał jasno do zrozumienia, że nie jest zadowolony z Fundacji Magistrskiej i jej założyciela Ronalda Bessera. Zaczął często rozmawiać z Besserem na temat dalszych planów Misji, ale potajemnie przygotowywał się do otrucia dyrektora, aby usunąć zagrożenie związane z wykorzystaniem Fundacji Magisterskiej przez Misję Magistrską jako jej fizycznej siedziby na Urantii.

Morderstwo :
Lanaforge uknuł plan wstrzyknięcia dyrektorowi rozcieńczonego roztworu cyjanku potasu, aby zniszczyć system nerwowy tej osoby. Lanaforge'owi udało się wślizgnąć do domu późno w nocy i zrobić zastrzyk śpiącemu dyrektorowi. Był tam jednak strażnik, były Pośredni, obecnie Możny Posłaniec, ABC 22, znany potocznie jako Bzhutu. Bzhutu widział zastrzyk, ale dyrektor został wcześniej pozbawiony przytomności przez Lanaforge'a i nie wiedział o śmiertelnej dawce. Bzhutu wezwał MICHAŁA NEBADOŃSKIEGO, który wysłał siły łącznikowe, aby otoczyły Lanaforge'a i aresztować go do czasu, aż dowody i sprawa zostaną właściwie wyjaśnione.

W wyniku próby zabójstwa Lanaforge został natychmiast usunięty z Urantii i odesłany na Uversę do sądu. Lanaforge jednak wymknął się z więzienia, wrócił na Urantię i ponownie próbował dokonać morderstwa, tym razem po to, aby ostatecznie zabić dyrektora Fundacji Magistrskiej.

Druga próba zabójstwa i aresztowanie
Lanaforge został zatrzymany, gdy ponownie wtargnął do domu, lecz tym razem uruchomił alarmy i powiadomił władze, że Lanaforge znów reprezentuje pełne powstanie i że należy podjąć wszelkie nadzwyczajne wysiłki w celu zdławienia morderczych grup i ponownego osadzenia Lanaforge w więzieniu. Bzhutu uratował tym razem życie dyrektora podając mu odtrtkę przeciw truciżnie, która została ponownie wstrzyknięta. Pradawni Czasu zabrali Lanaforge'a do więzienia na światach-więzieniach.

Trzecia próba zabójstwa i egzekucja
Lanaforge został uznany za winnego i skazany na tysiące lat ubóstwa po następnym rozpatrzeniu jego stanowiska jako wysoko zaszczyconego Lanonadeka, Syna Boga. Lanaforge odmówił uznania wyroku i po raz kolejny uciekł na Urantię, gdzie po raz trzeci próbował zamordować dyrektora Fundacji Magistrskiej.

Lanaforge został stracony w trybie natychmiastowym.