Author Topic: 26.5.2023 - Potrzebujemy globalnej współpracy  (Read 12 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Andre_P

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1205
    • View Profile
    • Email
26.5.2023 - Potrzebujemy globalnej współpracy
« on: May 26, 2023, 07:33:02 am »
Ta sama wiadomość po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=20276.msg101215#msg101215
Podał : Rene A Duran, starszy członek
Kategoria / Temat : Wątki nowych przekazów / Potrzebujemy globalnej współpracy
« 26 maja 2023 r., godz. 00:40:23 »


Ten przekaz został odebrany przez Evelio Rivasa.

San Miguel, Salwador, 25 maja 2023 roku.


"Tu GAJA. Skupiam się na tym, co jest najważniejsze dla wywołania globalnych zmian. Podjęłam odpowiedzialność za ludność Urantii i znajduję w handlowaniu przyczynę udaremnienia zmian. Naturalnie stało się to narzędziem finansowym na arenie biznesu i otwiera się jako urocza możliwość administrowania biznesem. Wytworzyło to specjalizację wielu karier technicznych, które pojawiły się w cieniu tej koncepcji finansowej stwarzając prymat rentowności nad warunkami życia ludzi, pozostawiając dużą część populacji w tyle i utrzymując ciągłe umacnianie dominujących grup. Z takiego sposobu robienia interesów na Urantii wynika chaos i ubóstwo bez nadziei na zmianę. Duża część obecnej populacji cierpi. Twój znajomy powiedział : "firmy są zarządzane liczbami, a nie sercem". To określenie marketingu niemal idealnie definiuje jego żarłoczność i całkowite odrzucenie strony Miłości do Ludzkości, co stwarza okropną konkurencję, która pochłania wszystkie indywidualne nadzieje w obliczu ekonomicznego sukcesu firm. Widziana w ten sposób panorama Urantii powoduje zerową przestrzeń do odczuwania braterstwa między ludźmi. Status quo znalazł sposób na umocnienie się. Dla najbliższej przyszłości Ludzkości pilniejsza jest zmiana, uznanie Boskiej Przynależności i Braterstwa. Nie na miejscu jest przypuszczenie, że tą ścieżką rywalizacji między Braćmi ludzie dojdą do szczęśliwego społeczeństwa. Pilne jest cofnięcie się na tej drodze i wybranie Globalnej Współpracy, żeby wiedza służyła dobrobytowi wszystkich tych, którzy zamieszkują tę kulę.

Tu GAJA. Kończę tę wiadomość".


Dziękuję GAJO za przesłanie skupiające się na złożoności podejmowania zmian, które poprawiają podejście między braćmi.


Miłego poranka. Obserwujemy ten świat z nadzieją, że pewnego dnia powróci on na łono naszego UNIWERSALNEGO OJCA.


Przyjmujemy taką myśl z wzruszeniem i nadzieją. Dziękuję Ci GAJO.
Evelio.