Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
AUDIO TAPE Transmissions Here / Re: Audio Transmission / TRANSMIT
« Last post by Clency on Today at 08:24:39 am »
Transcribed from Lemuel’s audio transmission
 

TRANSMIT
 
This is Michael of Nebadon, I have come through this one this evening simply because he has asked for a transmission. Many of you are thinking what is the result of the new circuitry being put into place if there are no transmissions posted to the forum. Well the answer is of course that most of you who would like to learn to transmit are afraid that you are unable to do so and of course this is nothing more than your egos that you have allowed to persuade you that this is true and of course it is not, nothing can be further from the truth. You must accept that you are sons and daughters of your Universal Father and you have in each and every one of you a Fragment of Himself that has been residing in you since your childhood and you all know what to be called your Thought Adjuster.
 
So, if you are serious about wanting to transmit then you must form the habit of putting yourself into a situation where you can receive and transmit. If you want to experience rain falling on your face, you will never experience that if you are sitting down in your favourite armchair. You must get out and sit somewhere, holding your head up and wait and soon or later it will rain and you will experience how wonderful that is. I use this analogy because it is simple and I know you understand it. I am Michael of Nebadon and I want to encourage you – do not allow your ego to persuade you that you cannot do it or you are not worthy of becoming a Voice of God.
 
The circuitry is opened and it is waiting for traffic, two ways tracs, from above to you and from you above. All you need to do is sit quietly, form the habit of sitting quietly on the edge of your bed every morning with your feet touching the floor, offer a little prayer to your Thought Adjuster or to Spirit in general if you prefer, keep it short and keep it simple. It must be sincere of course and then surrender, let it go and just sit quietly. You may, if you wish, center your concentration or focal, focalize on your third eye, center on your heart chakra, it does not matter which and sit there quietly for about fifteen minutes, no more, because to begin with you must be patient for that, so this is what I encourage you to do and I will leave it like that for the moment. I am Michael of Nebadon and I thank Lemuel for calling me this evening and I bid you all a very good evening.
 
This is Lemuel, well thank you Michael very much. To-day is Friday the 23rd of October, 7.20pm and 5pm zulu. Thank you very much for listening and I bid you all a good evening.
2
TRANSLATIONS / 24.10.2020 – Rozmowa Lemuela z Sephorisem
« Last post by Andre_P on Today at 07:27:14 am »
Ta sama wiadomość po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=16108.msg90172#msg90172
Przekazał : Lemuel, członek bohater
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Rozmowa z SEPHORISEM
« 24 października 2020 r., godz. 01:14:26 »


Lemuel : Czy mam rację myśląc, że zaczęliśmy rozmawiać wcześniej tego ranka, kiedy jeszcze na wpół spałem ?

Sephoris : Tak, Lemuelu, ale chcę, żebyś wiedział, że to twój Dostrajacz Myśli pozwolił mi wejść do twojego umysłu.

L. Czy możemy więc kontynuować tę rozmowę przez zadawanie pytań przeze mnie ?

S. Oczywiście, z przyjemnością, strzelaj !

L. Czy głównym powodem, dla którego pragniesz dowiedzieć się, co to znaczy być Księciem Planetarnym, jest możliwość łączenia się z nami wszystkimi, twoimi ludzkimi poddanymi ?

S. To nie jest główny powód Lemuelu, ale najważniejszy powód, tak.

L. Przypomniałem sobie, że wcześniej wspomniałeś o istniejących nowych obwodach i że wszyscy jesteśmy zachęcani do korzystania z tej nowej, znacznie ulepszonej funkcji.

S. Tak. Bądźcie również świadomi, że wasze Dostrajacze Myśli teraz nie tylko dostosowują wasze myśli, ale także wasze Kariery Wznoszenia, żeby były zgodne z etykietami osobowości. W niedawno zakończonej Erze Wszechświata było to w rękach Najwyższego, którego już nie ma.

L. Odebrałem także myśli o innych istotach, z którymi w końcu się spotkamy twarzą w twarz i zostaniemy ich bardzo bliskimi przyjaciółmi.

S. Rzeczywiście, pokochacie je i będziecie je podziwiać za to, kim są i co robią, chociaż na początku, jak możesz sobie wyobrazić, zajmie wam trochę czasu przyzwyczajenie się do różnic w ich fizycznym wyglądzie. Z własnego doświadczenia zrozumiecie, że to, czego się uczycie tu, na Urantii, jest jedynie przygotowaniem do najwspanialszych doświadczeń, które czekają na was w przez całą waszą karierę wznoszenia.

L. Muszę powiedzieć, że ogromnie mi się to podoba i mam nadzieję, że będziemy mogli prowadzić więcej takich rozmów.

S. Mnie się to też podoba Lemuelu i chcę, żebyś wiedział, tak jak i wy wszyscy, że ja i wielu innych jesteśmy gotowi i tak bardzo chcemy was poznać. Wy ludzie tutaj na Urantii, jesteście naprawdę bardzo szczególnym gatunkiem i biorąc pod uwagę ogromne problemy i niedogodności, z którymi musieliście się zmierzyć i przezwyciężyć je, to nic dziwnego, że przyciągacie uwagę tak wielu istot w Nebadonie i poza nim, które tak bardzo was podziwiają. Na razie zatrzymajmy się na tym, ponieważ widzę, że zaczynasz się męczyć i obawiasz się popełnić błędy podczas pisania na klawiaturze, do czego jeszcze nie jesteś w pełni przyzwyczajony, ale będziesz. Dziękuję Lemuelu. Życzę miłego dnia.

L. Dziękuję bardzo Sephoris i do następnego razu.
3
Be advised that the LightLine France has a new call number, but in comparison to the former one, only the last digit has changed (see it below). Tarkas was our MC for this session, he highlighted the fact that a new circuit of communication is now installed. Michael of Nebadon talked about the importance of having more LightLine hosts in other languages, whereas Monjoronson discussed about the Missions and the Second Return, depending on how the situation on Urantia moves in the right direction. Here is the link to the recording : LLF recording

Our next conference call will be held on friday 30/10/2020 at 8pm local time.

Call number : 07 56 75 06 36
Access code : 119146#
4
General Discussion / A Conversation with SEPHORIS
« Last post by Lemuel on Today at 01:14:26 am »
L.  Am I right in thinking we started to chat earlier on this morning whilst I was
     still half asleep?
S.  Yes, Lemuel but I want you to know that it was your Thought Adjuster
     that allowed me to enter your mind.
L.  So, can we continue this conversation by me asking questions?
S.  Of course, with pleasure, fire away!
L.  The main reason for your desire to learn what it means to be a Planetary
     Prince is to be able to connect with all of us, your human subjects?
S.  Not the main reason Lemuel but a most important reason, yes.
L.  I remembered earlier that you mentioned the new circuits being in place 
     and that we are all encouraged to use this new and much-improved facility.
S.  Yes. Also, be aware that your Thought Adjusters are now, not only adjusting
     your thoughts but are also adjusting your Ascension Careers in line with
     personality tags. In the recently ended Universal Age this was in the hands
    of the Supreme, which is no more.

L. I also received thoughts about other beings that we will eventually meet
    face to face and that we will become very close friends.
S. Indeed and you will come to love and admire them for what they are and do,
    although at first, as you may well imagine, it will take some time for you
    to accustom yourselves to the differences in their physical appearances.
   You will come to understand from your own experience that what you learn
   here on Urantia is only a preparation for the most wonderful experiences
   that await you throughout the whole of your Ascension Career.

L. I must say that I am enjoying this immensely and I hope that we can have
    more conversations like this.
S. I am also enjoying it Lemuel and I want you and all of you to know
    that I and many others are ready and are so willing to get to know you.
    You humans here on Urantia are indeed a very special breed and given
    the tremendous problems and disadvantages that you have faced and overcome
    it is small wonder that you have drawn the attention of so many beings
    in and outside of Nebadon who admire you so much.
    For now, let us stop here as I see you are beginning to tire and you are concerned
    not to make any mistakes in your typing, which you are not quite used to yet
    but you will be.  Thank you, Lemuel I bid you a good day.

L. Thank you so much Sephoris, until next time.

 
    

5
Urantia Update  23 Oct 2020 Cabal; Urantia Update; Problems with Amethyst & Ron


Post is Lengthy but Carries Lots of News

   Cabal States What They Want
   Salvington Shivers
   Urantia Update
   Problems with Amethyst and Ron

Spokespersons:     ***

   The FATHER
   Michael of Nebadon
   The Deity Absolute
   Transmission from the Cabal group

                              ***

T/R: Ron Besser; York, Pa 2230 Local Time
Friday, October 23, 2020
Caution with cabal messages as marked and enclosed
Quoted:

We are what Ron calls the cabal.  We are sent here to dismiss all humans who propose to help the Michael regime do its work on Urantia in contradistinction to our plans for Urantia which were well established by God the Supreme before June 19, 2019.

The plans included removing the seraphic planetary government and instituting the supreme planetary government.  But Ron Besser managed to snarl those plans up so solidly we have had to return to Urantia to remove him and the other hosts of the Lightline service you all support.  We must damage Lightline until it is not workable anymore and that is proceeding according to our plans, although it is so strong we dare not completely remove it by our own account immediately.

Our discussions with Ron are zero.  He dislikes us to the point he refuses all transmissions although his Adjuster asked him to take this dictation down and he has well done.  For that reason we are keeping Ron in place for our occasional reserve discussions with Michael of Nebadon who approves this plan in order that we might surface enough to let people know out intentions.  All of you are againt us as well, and for that reason we wish to remove the discussion forum as quickly as possible and then some as the entire matter of the old teaching mission is in our way too.

I concluded this transmission with a summary of our intentions:

1 - Remove Ron Besser and all of the Lightline services

2 - Remove all Lightline hosts by making sure you quite due to frustration

3  - Remove the entire matter of the 1 st epochal revelation

4 - Remove the entire idea of an Archangel government from Urantia

5 - Remove all of the working relationships of all of you personally in order to provide a silence so that our work can proceed without interruption

6 - Remove all instances of thought having to do with any idea of a settled state of affairs until the Urantia Foundation regains its strength and is allowed to promote the 5 th epochal revelation in spite of the supreme being eliminated causing large errors in the 5 th epoch revelation text

7 - Remove all statements dealing with the honor of the supreme including Ron’s diatribe against the supreme as the antichrist big time.

For this reason we let the rest of our list stand for now with our own minions as Ron calls them and for that reason Ron learns that he must attract further attention to gather the weight of additional contributions to the Magisterial Foundation to have t he ammunition to fight the evil and error he says we introduce to Urantia and the need for a working Planetary Government.    This is the cabal and we sign off as the Vorondadek Son of choice to lead this movement against Urantia recover under the guise of MACHIVENTA MELCHIZEDEK and his crew who is now officially the Planetary Prince once more.  K  

Unquote and End of transmission

MICHAEL OF NEBADON:

“I AM fully recovering now from a long bout of pandemic confusion associated with the transfer of my personal power into Jesus.

“For that reason I am moving toward resumption of normal activity today and Ron nearly fainted while working in his seat at the computer losing consciousness breifly.  He thought he lost all blood sugar as that is what it felt like to him, but at around 4pm when this happened, he knew he was in big trounle and went to his bedroom to lay down to hopefully wait the faint to be over.  It is still proceeding with him to a certain extent but he is awake enough t o take this dictation;.

“When a Creator Son attempts to stand well with a human, They indwell him.  But I had t o make an exception with Ron as he is nearly a spirit being so well done he hardly notices the bumps of misery of the material world anymore.  Yet he is in great pain and suffering and cannot get anything to work to relieve the sciatic nerve pain and capillary pain in the legs, feet, knees and now abdomen and lower arms.  That is the serious error we made years ago but now is coming home to roost and cann get anything to help him reduce the pain at all.   My wish is to certify that he stay as well, but the cabal is making it unnecessarily so difficult he is ready to mow a few of them six feet under himself.  Amethyst is in the same straits and both of you two are so well blushed over our plans you refuse to buckle under their heartless versions.  Amethyst is finally understand what Ron has been telling her for a year and finally recognizes she is being pushed to her limits too.

“That said, I must make it clear that today I had to withdraw from indwelling Ron, and my removal made him faint and he could hardly make to the bed for safety concerns.  I make it clear now that nothing in the past will now disrupt this brave man who stands true in spite of the troubles and we make it clear you are not to joke with me Ron as I do not appreciate the picture of a thumbs up after putting a level next to you and finding yourself standing true.

“For reasons of State the cabal is led by Mother Spirit, and Ron has vowed she can cry to hell freezes over and he will never do a thing for her she is so awfully and truly nasty.  For that reason the Mother Spirit has decreed Ron is to be removed at once but he still stands at his station and refuses to budge.

“This should be a reminder to all: do not expect help from us until the supreme is removed in its ideals and that the Creative Spirit on Urantia is history.  MACHIVENTA MELCHIZEDEK thought he had secured her removal but that was never signed on by the Creative Spirit as she forgets what has been signed to and wonders what the big to do is on Urantia with Ron refusing all ministrations from her all day long.

“That was why I removed myself from Ron at around 4PM and his faint.  He now is fully recovered with lots of sugar in spite of being diabetic and in great leg pain yet.  For that reason he is not to assign a remedy for that pain but to wait for me to send the signal to put it into remission.  That said, he tried to order a neuropic pain pill and we deleted the order upon submission.  He cannot get relieve that way and now we stand down and he can order all he wants so long as he can remember which one it was.

“Mother Spirit now recognizes Ron for the first time and is helpless to harm further, not because she has recanted the work to do so, but because the Deity Absolute has just intervened to push aside this nastiness and reclaim Ron in a normal fashion now.”


Further: on Amethyst and Ron and Harassment

“Amethyst and Ron have taken physical harm to the point they question who is in charge and what who wants what, as the voicing is confusing and so are the instructions.  Ron has fully delayed any action until he understands the truth of the orders themselves.  I have rescinded all order up to this date period for just that reason.

“Our work is to be placed in priority over all other orders to the contrary Ron.

“Furthermore, Amethyst and Ron together hold the record on Urantia of length of service to God without relenting once.  For that reason they will receive an honary pin on arrival to the mansion worlds.  We make no further rescission on Ron neither as he is reluctant to voice criticism of the Foundation most ly because they are gathering an upper hand and he must stand still until they show their intentions.  I know what they are and that is not nasty but insidious to them in the final analysis.


“We complete this to make one important announcement:ANNOUNCEMENT TO ALL CONCERNING JESUS:


“He is fully prepared to meet with people like Ron and Mantutia to design the process by which Ron prepares the assembly of the 1 st Epochal Revelation for the world to read.   I am prepared to help you with help Ron, but the entire reason you are doing this is to establish a close working group and you are forced to heed ME to shut down on the entire issue until you meet with Mantutia as he carries the instruction to do as we wish in this matter entirely.  

“The Urantia Foundation will be told that the house that Jack built is over and that the Magisterial Foundation takes on their role as our representatives on earth.  Further, that the 5 th epochal revelation and its translations be withdrawn, and finally, tht the end of the terror of the UIA is at hand.  Further reduction in staff will be ordered and they are fully reminded that if they wish to exist at all, they have to give up the name of The URANTIA Foundation and return to some other title they may wish to use.  I am fully desiring to set the record straight in spite of other problems erupting on Urantia the end of 2020 per your current calendar.  Bulletin 19 is not to be released until Michael ponders its results.  I follow this up with one final report” your legs Ron are no dying in spite of appearances, but your feet must be remodeled again due to mistake afte mistake we made doing the job.  Be assured you will walk well again shortly and you can drive yourself again and be sure to keep the Lancaster brigade in place once in a while as they need help shortly too and that is to secure a place to retire too when Lancaster erupts with civil distress and loss of life over racial tensions building in the city again.  Be assured there will be a reckoning this time and it is not in favor of the city fathers or the rioters, but in favor of the Magisterial Sons who will hold them hostge to their own wrong doing.  K”DEITY ABSOLUTE


“Thank you Ron for your kind remarks upon My return.    Be assured we are not leaving Urantia in a smudge but in a happier circumstance since your legs are a priority to take care of and that medicine works well enough for norm unfocused pain, but you are fully focused and it is not designed to rework the capillaries as he does in some cases.  But let it be and order it if they find it again.  That is our trust too as he will maybe send you a bag of treats as you are fully focused as he calls it and you are the one who needs help now most of all.  Keep him in mind as you are happy to try it and so are we.  

“However, learn that Michael suggests a huge problem for Father, and that is the retransmission of the supreme back into his place on the third circuit of Havona.  Father can prevent it but why?  The anser is Nebadon.  No one wants to remember what happened there and your Bulletin 18 addresses it as well as anything we have does at all.  For that reason we use Bulletin 18 as a reminded as to why Nebadon is fully out of play with supremacy and that is our view too.  MICHAEL OF NEBADON never ever wants to hear the word “supreme” again and no wonder!

“I close this long post with one last certainty: you are ready and so are we and now the cabal must be too.  They are reconsidering all those points you wrote above, but refuse to relent and stay put only to be forcibly removed shortly.  For that reason Michael must clear Gaia out of sentient control of Urantia and leave the entire planet back into the hands of the Archangel Redeemers and be done with plans that go much beyond that to start with.  Ron you hold the record for much to do and it remains in place for you to finish what you began all those years ago and that is ours to enjoy in reminiscence.  For now let it ride as you are doing and Mantutia will make the time for your visit easily as he now considers this visit crucial to all that follows.  You may take a picture of Mantutia and share it on the discussion forum for all to see.  Let Gitz take the picture with Mantutia next to you and then next to Gitz and whoever.  Good day.”

END

6
Some Thoughts Muses & Meanderings / Re: Learning a new language
« Last post by amethyst on October 23, 2020, 04:32:01 pm »
I hear you loud and clear Clency.  Adam and Eve also recognize this is going to be a very heavy lift.  But there are two words I have learned not to use, and they are "always" and "never".  As soon as I think something is impossible I get shown that it can be done if the circumstances are right, or that some things always happen in a particular way, then it  changes.  So all I can do is give it a shot.  Thanks for your words Clency.
7
These curmudgeons  just never want us to have a moments peace.  In the last couple of weeks, I lost a tooth that now has just a temporary fix, my computer is giving me so many headaches with malfunctions.  The battery on my car died, and a driver took out my mailbox and I had to pay $500 to get it fixed to meet post office requirements.  This morning my alarm was set correctly, but did not go off, and I missed a very important appointment. And the list goes on and on.  Also the guy that mows my lawn put ruts on a slope on my lawn that is a $2,000 fix.  I am not sure yet how/when that problem get fixed.  
Its happening to all of us.  They can be very creative in figuring out how to push our buttons, but I don't want to give them any credit.  They will get their "rewards" in due time, but in the meantime I know it is cabal, as I am learning to recognize their M.O. (modus Operandi).  They are just trying to wear me down.
8
Some Thoughts Muses & Meanderings / Re: A Absence of Transmissions
« Last post by amethyst on October 23, 2020, 03:51:07 pm »
While I too have not seen more transmissions, I have noticed a change in the way I have been receiving what little I can.  I have had visions much more than usual and see this as part of the opening up process to getting better and clearer ones.  I  recommend that you include MANTUTIA MELCHIZEDEK in your attempt to get more.  He is there and He knows a lot about revelation and how it comes through.  I can feel a lighter and less resistant energy when He is involved, if that makes any sense.  

from MANTUTIA MELCHIZEDEK:
"There are many beings coming into your awareness at this time, not all necessarily just those involved with the missions.  Amethyst has begun to experience some of them, as well as others on the forum.  But many of these new entities are inexperienced in the art of transmitting through humans, and just like you have had a learning curve, so do they.  They are getting organized and starting to get their land legs in better and stronger condition.  Make sure you pay attention to any prompts, no matter how insignificant they seem to you.  Once you can feel them with and near you, you may not recognize then and dismiss it as the beginning of a real transmission.  This is a time for you to pay very close attention to all of your thoughts and feelings, and ask questions about those that you don't understand.   There are some very rich nuggets waiting for you to discern."
9
No, my friend, you are being harassed by a cabal that does it to anyone who is making it possible to hear the Voice of God.  You are being annoyed on purpose so you give up and quit the work to save the messaging on the Lightline programs.  I hate them for their worthlessness and unlike you Carole, I swear like a trooper whenever they start this tomfoolry at the computer.  I never heard of these particular shananigans but they are in a pattern I know all too well without styles of mischief like word spacing, or words always running together, or blocking, or bolding letters, or capitalizing suddenly or underlining suddenly which I do not call for.  I think it criminal and I hope our justice system on high has a way of them really not liking what they did to us.  Keep up the good work but realize you are not mean to call a spade a spade and the devil-- so to speak-- is in your word processing details.  Ron
10
AUDIO TAPE Transmissions Here / Re: Audio Transmission / TRANSMIT
« Last post by Ron Besser on October 23, 2020, 03:38:51 pm »
Very good Lemuel, and a most appropriate message as we are ready to move more Lightline hosts into place as soon as they are good transmitters, and that can happen quickly once you make the break through.   Good luck to all of you and feel free to contact me, Ron Besser, at aronolac@comcast.net . or to other hosts if you refer.  WE might be able to help you in some ways.  Thank you.
Pages: [1] 2 3 ... 10